Category: Others

Ittervoort, Netherlands
Jan, 26
We are looking for 1 gantry operator (maximum load capacity of 5 tonnes). Working in the Netherlands for a longer period of time. Required experience as a crane operator, permissions. Communicative knowledge of English or German. Welcome own car. Working 40 hours a week (possible overtime). Monthly salary approx. 1,440 EUR / month Net - approx. 6,000 - 6,500 PLN / month + net free accommodation. Dutch agreement on Dutch conditions. Those interested in a job offer, please send your cv with rights to the gantry at the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "crane operator - Netherlands".   Szukamy 1 operatora suwnicy (maksymalna nośność 5 ton). Praca w Holandii, na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie jako operator suwnicy, uprawnienia. Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Mile widziany własny samochód. Praca 40 godzin tygodniowo (możliwe nadgodziny). Wynagrodzenie miesięczne ok. 1440 EUR/mc netto - ok. 6.000 - 6.500 PLN/mc netto + bezpłatne zakwaterowanie. Umowa holenderska na warunkach holenderskich.Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie cv wraz z uprawnieniami na suwnice na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "operator suwnicy - Holandia". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kyro, Finland
Dec, 29
We are searching for a couple to work in Finland, near Turku, with making vegatable salads (woman) and working in agriculture farm with miling cows, basic works and picking vegetables (man). Job for a long -term. Start from 03-04.01.2017. Salary 8,3 EUR/h brutto, paid accommodation (150-200 EUR/month). Monthly salary about 1000 EUR/month netto/person after deducting cost of accommodation. Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "couple to Finland"   Szukamy pary do pracy w Finlandii - praca przy produkcji sałatek warzywnych i zbieranie warzyw (dla kobiety - szklarnie), praca w pracach gospodarskich, rolnych, też dojenie krów (dla mężczyzny, udostępnione auto) - praca niedaleko Turku, dla obu osób na długi okres czasu. Wymagany dla obu osób komunikatywny j. angielski, prawo jazdy u mężczyzny. Wynagrodzenie 8,3 EUR/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt 160-240 EUR/mc, w zależności od standardu), średnie wynagrodzenie miesięczne netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 1.000-1.100 EUR/mc netto za osobę. Praca rozpocznie się od 3-5.01.2016, przelot do Turku na koszt pracowników. Osoby zainteresowane pracą proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "para do pracy w Finlandii"
Kyro, Finland
Dec, 02
We are looking for 3 people to collect vegetables in greenhouses in Finland, in the village of Kyro near Turku. Working from now, a month. From February / March more work. Jobs in the collection of tomatoes, lettuce, cucumbers and flowers. Jobs for women or men. Required English language communicative and active driving - working people get the car to move to different companies gardening - vegetables in the region of Turku. Finnish company gets a small fee for access to a car, while paying for insurance and gasoline, it is also possibly take your car.Working 40 hours a week or more. Remuneration of 9,7 EUR / h gross, the net amount to 8.19 EUR / h. In addition, 12.5% ​​allowance. Accommodation paid for, the cost of 160-220 EUR / month depending on the standard room. Rooms 1 or 2 persons, fully equipped, good standard kitchen for a few people, wi-fi, washing machine. Advances payable for a period of 2 weeks, maximum to the amount of 400 EUR. The average monthly net salary is approx. EUR 1000 per month, after deduction of the cost of accommodation. It insures, pays taxes and allowance for salary issues payslips ie. Acknowledgment salaries and drain contributions in Finland. The agreement with the Finnish for Finnish conditions. The cost  er, please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in "3 people to collect vegetables - Finland".   Poszukujemy 3 osób do zbierania warzyw w szklarniach w Finlandii, w miejscowości Kyro niedaleko Turku. Praca od teraz, na miesiąc. Od lutego/marca więcej pracy. Praca przy zbieraniu pomidorów, sałaty, ogórków oraz kwiatów. Praca dla kobiet lub mężczyzn. Wymagany język angielski w stopniu komunikatywnym oraz czynne prawo jazdy - osoby pracujące otrzymują samochód do przemieszczania się do różnych firm ogrodniczo - warzywnych w regionie Turku. Firma fińska pobiera drobna opłatę za udostępnienie samochodu, płaci natomiast za ubezpieczenie i benzynę, warto ewentualnie też mieć swój samochód. Praca po 40 godzin tygodniowo lub więcej. Wynagrodzenie 9,7 EUR/h brutto, kwota netto to 8,19 EUR/h. Dodatkowo + 12,5 % dodatek urlopowy. Zakwaterowanie odpłatne, koszt 160-220 EUR/mc w zależności od standardu pokoju. Pokoje 1 lub 2 osobowe, w pełni wyposażone, dobry standard, kuchnia dla kilku osób, wi-fi, pralka. Zaliczki płatne za okres 2 tygodniowe, max do kwoty 400 EUR. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto to ok. 1000 EUR za miesiąc, już po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Firma ubezpiecza, płaci podatki oraz dodatek urlopowy, za wynagrodzenie wystawia payslips tj. potwierdzenia wynagrodzeń oraz odprowadzenia składek w Finlandii. Umowa z firmą fińską na warunkach fińskich. Koszt przejazdu do Finlandii i do Polski po stronie pracownika. Zjazdy co 4-6 tygodni pracy na 1-2 tygodnie w Polsce. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "3 osoby do zbierania warzyw - Finlandia". Opis dodatkowy: Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Turku, Finland
Dec, 02
I am looking for an employee to milking cows in Finland. Prana for several months or longer. Started in January 2017. Required communicative English. Experience is not required. Jobs for women or men. The remuneration of about 4000 PLN / month, after deducting the costs of accommodation (160-220 Euro) + insurance. In addition, 12.5% holiday allowance of about 500 zł. Rooms fully equipped, good standard, wi-fi. Working for several months or longer. The cost of travel to the employee. Those interested in a job offer, please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "worker milking cows - Finland".   Szukamy pracownika do dojenia krów w Finlandii. Prana na kilka miesięcy lub dłużej. Początek pracy od stycznia 2017 r. Wymagany komunikatywny język angielski. Doświadczenie nie jest wymagane. Praca dla kobiet lub mężczyzn.Wynagrodzenie około 4000 PLN/ mc po odliczeniu kosztów zakwaterowania (160-220 Euro) + ubezpieczenie. Dodatkowo +12,5 % dodatek urlopowy ok 500 zł. Pokoje w pełni wyposażone, dobry standard, wi-fi. Praca na kilka miesięcy lub dłużej. Koszt przejazdu po stronie pracownika.Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "pracownik do dojenia krów - Finlandia". Opis dodatkowy: Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Maastricht, Netherlands
Nov, 29
I am looking for 1 forklift operator in the Netherlands, working near Maastricht. Working for a longer period of time.Required qualifications for forklift and experience. Knowledge of the English language. The rate of 9.28 EUR / h gross average salary of about 5,500 - 6,000 PLN / month + net zakwaterowanie.Koszty pass to the employee. The agreement with a Dutch company to the Dutch conditions. Payments every week. Working for many months. Persons interested in job offers, please send your email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "forklift operator - Netherlands"   Szukamy 1 operatora wózka widłowego do Holandii, praca niedaleko Maastricht. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane uprawnienia na wózek widłowy oraz doświadczenie. Znajomość języka angielskiego. Stawka 9,28 EUR/h brutto, średnie wynagrodzenie ok 5.500 - 6.000 PLN/mc netto + zakwaterowanie.Koszty przejazdu po stronie pracownika. Umowa z firmą holenderską na warunkach holenderskich. Płatności co tydzień. Praca na wiele miesięcy. Osoby zainteresowane ofert pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "operator wózka widłowego - Holandia". Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. <h2></h2>
Eindhoven, Netherlands
Nov, 25
We are looking for 2-3 roofers for flat roofs. Working in the Netherlands, Eindhoven. Working for a longer period of time. Required experience as a roofer on flat roofs, etc. Required knowledge of the English language (at least one person). For 2-3 people one car. Salary 450 EUR / week net for 40 hours per week (EUR 11.25 / h net). Average monthly salary of about 7,800 PLN / month net plus accommodation and insurance. Possible to overwork more hours. Transport at the cost of the employee. Candidates interested in a job offer, please send your CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in "2-3 roofers on flat roofs Holland"   Szukamy 2-3 dekarzy do smołowania i kładzenia papy na dachy płaskie. Praca w Holandii, Eindhoven. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie jako dekarz przy smołowaniu, kładzeniu papy na dachy płaskie itp. Wymagana znajomość języka angielskiego (przynajmniej jedna osoba). Na 2-3 osoby jeden samochód. Wynagrodzenie 450 EUR/tydzień netto za 40 godzin pracy tygodniowo (11,25 EUR/h netto). Średnie wynagrodzenie miesięczne ok 7.800 PLN/mc netto plus zakwaterowanie i ubezpieczenie Możliwość przepracowania większej ilości godzin. Transport na koszt pracownika. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o przesłanie CV na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "2-3 dekarzy na dachy płaskie do Holandii" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Eindhoven, Netherlands
Nov, 23
We are looking for 2 people to work in the Netherlands in milking cows, working from the beginning of February, work for a year or longer. Experience is not mandatory. At the beginning of the work 4 weeks to train an employee - paid 90% of the standard salary. Congresses to Polish every 2 months. Working near Eindhoven in the Netherlands. Requires knowledge of English to a good communication with the company and the company's customers (j. English checked during interviews with the candidates, so if the candidate does not speak English, please nieaplikowanie, here j. English is necessary), moreover, it is necessary to open a driver's license - employee commutes by car to the farm. Working 45 hours per week, 180 hours per month. The remuneration standard is 10.06 EUR / h. The monthly salary is 1,200 Euros - about 5,200 PLN / month net of the costs of accommodation and insurance + 500 zł / month allowance, the first year of operation. (The cost of accommodation and insurance is 400 EUR / month) Congresses to Polish are possible once every 2 months (leave for a period of 1-2 weeks). The contract is signed with a Dutch company to the Dutch conditions. Payments are made every week into your bank account. Since the Dutch company for 4 weeks training the employee and during this period pays him 90% of salary, therefore bear the costs and investing in it - the agreement is therefore written down for a minimum of one year and in this period the employee bears indirectly as part of his work costs of training (training cost EUR 1000 EUR 1500). If the employee resigns before the work has to settle part of this commitment. Before leaving the candidate with prior conversation receives a referral to work and to inspect employment contract signed with the company. Auto is not required, the company provides cars for trips of employees to customers. Those interested and meets the requirements of spreading the exact details of the work itself, social conditions and housing - short instructional video. Those interested please spreading CV and address danieljurkiewicz12@gmail.com marked "employee milking cows Netherlands."   Szukamy 2 osób do pracy w Holandii przy dojeniu krów,praca od początku lutego, praca na rok lub dłużej. Doświadczenie nie jest obowiązkowe. Na początku pracy 4 tygodniowe przeszkolenie pracownika - płatne 90% standardowego wynagrodzenia. Zjazdy do Polski co 2 miesiące. Praca niedaleko Eindhoven w Holandii. Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym do komunikacji z firmą i klientami firmy (j. angielski sprawdzany podczas rozmowy z kandydatami, zatem jeśli kandydat nie mówi w języku angielskim prosimy o nieaplikowanie, tu j. angielski jest konieczny), ponadto niezbędne jest czynne prawo jazdy - pracownik dojeżdża samochodem do farm. Praca 45 godzin tygodniowo, 180 godzin miesięcznie. Wynagrodzenie standardowe to 10,06 EUR/h. Miesięczne wynagrodzenie wynosi 1.200 Euro - ok 5.200 PLN/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania i ubezpieczenia+ 500 zł/mc dodatku urlopowego, przy pierwszym roku pracy. (Koszty zakwaterowania i ubezpieczenia to 400 EUR/mc) Zjazdy do Polski są możliwe raz na 2 miesiące (urlopy na okres 1-2 tygodni). Umowa jest podpisywana z firmą holenderską na warunkach holenderskich. Płatności są dokonywane co tydzień na konto bankowe. Ponieważ firma holenderska przez 4 tygodnie szkoli pracownika i w tym okresie płaci mu 90% wynagrodzenia, zatem ponosi koszty i inwestuje w niego - umowa jest zatem spisywana na okres minimum 1 roku i w tym okresie pracownik ponosi pośrednio w ramach swojej pracy koszty tego szkolenia (koszt szkolenia 1000 EUR lub 1500 EUR). Jeśli pracownik zrezygnuje wcześniej z pracy musi uregulować część tego zobowiązania. Przed wyjazdem kandydat po uprzedniej rozmowie otrzymuje skierowanie do pracy i do wglądu kontrakt o pracę podpisywany z firmą. Auto nie jest wymagane, firma zapewnia auta do przejazdów pracowników do klientów. Osobom zainteresowanym i spełniającym wymagania podeślę dokładne szczegóły samej pracy, warunki socjalne i mieszkaniowe - krótki film instruktażowy. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie CV and adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "pracownik do dojenia krów Holandia." Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Amsterdam, Netherlands
Sep, 16
I am looking for 10 truck drivers for driving with liquid food trucks in road tankers and tank-containers in the European Union. Job starts as soon as possible, job for a long term. Needed candidates with driver licence category C+E, minimum 1 year experince in working with driving trucks in Europe (we need from candidates information about distance/km, type of trailer etc). Needed communicative English language or German. For first 2 weeks provided training (paid period). Company pays for flight of candidate from Poland to Amsterdam. Salary 4 weeks work 1955 EURO/month netto; 3 weeks job - 1602 EUR/month netto. Company does not provide accommodation for worker. Candidates interested in this job offer please send cv at email: malgorzataheina@gmail.com with annotation in subject: "truck driver C+E".   Poszukujemy kierowców ciężarówek kat. C+E do pracy w firmie holenderskiej (siedziba w Amsterdamie), praca na długi okres czasu - przewożenie w kontenerach i cysternach spożywczych materiałów płynnych. Wymagane min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku i ważne prawo jazdy kat. C+E oraz komunikatywny język angielski lub niemiecki. Firma opłaca przelot lotniczy z Polski do Amsterdamu, oraz pierwsze 2 tygodnie organizuje szkolenie (płatne dla pracownika). Wynagrodzenie za 4 tygodnie pracy: 1980 EUR/mc netto, za 3 tygodnie pracy (1 tydzień urlopu) 1602 EUR/mc netto. Praca na długi okres czasu. Firma nie zapewnia zakwaterowania dla pracowników. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie informacji na temat doświdczenia - ilość przejechanych kilometrów ciężarówkami dostawczymi, typ ciężarówek itd. Kandydaci muszą mówić komunikatywnie w języku angielkim lub niemieckim - osoby przed przyjęciem będą miały rozmowę kwalifikacyjną przez Skype. Osoby zainteresowane pracą proszę o podesłanie Cv oraz informacji na temat doświadczenia w pracy jako kierowca ciężarówek C+E na adres malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem " kierowca ciężarówek kat. C+E" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczace pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodartwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Eindhoven, Netherlands
Sep, 07
We are looking for 3 roofers on pitched roofs, laying tiles. Working in the Netherlands, around Eindhoven. Working from 12.09.2016 r. Required experience as a roofer when laying tiles on sloping roofs. Requires knowledge of English / Dutch or German. The remuneration of EUR 500 / week net for 40 hours of work per week. average monthly salary of about 8700 PLN / month net - accommodation and insurance Ability to overwork more hours. Work to December. Transport at the expense of the employee. Those interested in a job offer, please send your CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "3 roofers on the roofs sloping to the Netherlands"   Szukamy 3 dekarzy na spadziste dachy, kładzenie dachówek. Praca w Holandii, okolice Eindhoven. Praca od 12.09.2016 r. Wymagane doświadczenie jako dekarz przy kładzeniu dachówki na spadziste dachy. Wymagana znajomość języka angielskiego / holenderskiego lub niemieckiego. Wynagrodzenie 500 EUR/tydzień netto za 40 godzin pracy tygodniowo. średnie wynagrodzenie miesięczne ok 8700 PLN/mc netto - zakwaterowanie i ubezpieczenie Możliwość przepracowania większej ilości godzin. Praca do grudnia. Transport na koszt pracownika. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o przesłanie CV na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "3 dekarzy na dachy spadziste do Holandii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Eindhoven, Netherlands
Sep, 05
We are looking for 3 roofers to smołowania and putting roofing on flat roofs. Working in the Netherlands, around Eindhoven. Working from 12.09.2016 r. Required experience as a roofer at smołowaniu, putting roofing on flat roofs, etc.. Requires knowledge of English / Dutch or German. The remuneration of EUR 500 / week net for 40 hours of work per week. average monthly salary of about 8700 PLN / month net - accommodation and insurance Ability to overwork more hours. Work to December. Transport at the expense of the employee. Those interested in a job offer, please send your CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in "3 roofers to the Netherlands"   Szukamy 3 dekarzy do smołowania i kładzenia papy na dachy płaskie. Praca w Holandii, okolice Eindhoven. Praca od 12.09.2016 r. Wymagane doświadczenie jako dekarz przy smołowaniu, kładzeniu papy na dachy płaskie itp. Wymagana znajomość języka angielskiego / holenderskiego lub niemieckiego. Wynagrodzenie 500 EUR/tydzień netto za 40 godzin pracy tygodniowo. średnie wynagrodzenie miesięczne ok 8700 PLN/mc netto - zakwaterowanie i ubezpieczenie Możliwość przepracowania większej ilości godzin. Praca do grudnia. Transport na koszt pracownika. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o przesłanie CV na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "3 dekarzy do Holandii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Maastricht, Netherlands
Aug, 25
We are looking for 3 employees of the car to work in the Netherlands with containers and boxes of metal, working at the airport in Maastricht. Work on the tape, washing karcherami. Cleaning and repair of metal transport boxes. High temperatures in the room. Working for many months. Work from 29.08. August 28 on Sunday you have to already be in the Netherlands. Work 8-9 hours a day, 45 hours per week. Monthly salary of around EUR 1200 / month net, free accommodation and insurance. Working for many months. Reunions every 6 weeks to Polish - for the holiday week. Employment by the Dutch on Dutch conditions. Salaries every week. English optional. The cost of transport covered employee. One car for 3 people. Information on jobs provide employee Findworker.pl Małgorzata Heina Those interested in a job offer, please spreading Cv address malgorzataheina@gmail.com marked "employee for washing and repairing boxes Maastricht"     Szukamy 3 pracowników z samochodem do pracy w Holandii przy kontenerach i skrzynkach metalowych, praca przy lotnisku w Maastricht. Praca przy taśmie ,mycie karcherami. Czyszczenie i naprawa metalowych skrzynek transportowych. Wysokie temperatury w pomieszczeniu. Praca na wiele miesięcy. Praca od 29.08. Dnia 28 sierpnia w niedzielę trzeba być już w Holandii. Praca po 8-9 godzin dziennie, 45 godzin tygodniowo. Miesięczne wynagrodzenie około 1200 EUR/mc netto, bezpłatne zakwaterowanie oraz ubezpieczenie. Praca na wiele miesięcy. Zjazdy co 6 tygodni do polski - na tydzień urlopu. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Wynagrodzenia co tydzień. Język angielski nieobowiązkowy. Koszt transportu pokrywa pracownik. Jeden samochód na 3 osoby. Informacji na temat oferty pracy udziela pracownik Findworker.pl Małgorzata Heina Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie Cv na adres malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem " pracownik do mycia i reperowania skrzyń Maastricht" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Malmö, Sweden
Aug, 24
15 scaffolderów looking for work in Sweden - work for a longer period of time. Working in Goteborg and Malmo. We require experience working as a fitter scaffolding, moreover, required communicative English and welcome own car. Welcome certificate. Working in the Swedish construction company and delegate to many different projects. Employment in the Slovak company on Slovak conditions. The remuneration of EUR 10 / h Net + 0.5 EUR / h Net allowance for traveling from accommodation to the workplace. Free accommodation (double rooms available fully equipped, internet). Work after 180-220 h per month. Average net salary is 8200 - 10000 PLN / month net. Working from 05.09.2016, reunions every 5-6 weeks for 1 week to Polish. Those interested please spreading CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "15 scaffolders to Sweden"     Poszukujemy 15 scaffolderów do pracy w Szwecji - praca na dłuższy okres czasu. Praca w Goteborg i Malme. Wymagamy doświadczenia w pracy jako monter rusztowań, ponadto wymagany komunikatywny język angielski oraz mile widziany własny samochód. Mile widziany certyfikat. Praca w szwedzkiej firmie konstrukcyjnej i delegowanie do wielu różnych projektów. Zatrudnienie w firmie słowackiej na warunkach słowackich. Wynagrodzenie 10 EUR/h netto + 0,5 EUR/h netto dodatek za przejazdy z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy. Bezpłatne zakwaterowanie (dostępne pokoje dwuosobowe w pełni wyposażone, internet). Praca po 180-220 h miesięcznie. Średnie wynagrodzenie netto to 8200 - 10000 PLN/mc netto. Praca od 05.09.2016, zjazdy co 5-6 tygodni, na 1 tydzień do Polski. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie Cv na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "15 monterów rusztowań do Szwecji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Eindhoven, Netherlands
Aug, 17
I am looking for 2 milking cows workers to work in Holland. The job full-time, we need for workers that will work minimium 1 year in the Dutch comany. Workers will be first trained 4 weeks and then they will be as full-time workers. Accoomodation + insurance paid: 100 EUR/week, salary at start: 9,26 EUR/h brutto, after training, 9,83 EUR/h brutto, Job 40-50 hours per week. Generally worker will earn bout 750 EUR nett per month + holiday salary. We need canddiates who speaks good Englsih and have driving licence. Candidates intersted in this job offer please send your CV at malgorzataheina@gmail.com     Szukamy 2 osób do pracy w Holandii przy dojeniu krów, praca od 24 sierpnia 2016, praca na rok lub dłużej. Doświadczenie nie jest obowiązkowe. Na początku pracy 4 tygodniowe przeszkolenie pracownika - płatne 90% standardowego wynagrodzenia. Zjazdy do Polski co 2 miesiące. Praca niedaleko Eindhoven w Holandii. Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym do komunikacji z firmą i klientami firmy (j. angielski sprawdzany podczas rozmowy z kandydatami, zatem jeśli kandydat nie mówi w języku angielskim prosimy o nieaplikowanie, tu j. angielski jest konieczny), ponadto niezbędne jest czynne prawo jazdy - pracownik dojeżdża samochodem do farm. Praca 165 godzin miesięcznie. Wynagrodzenie standardowe to 9,83 EUR/h brutto. Po odliczeniu kosztów zakwaterowania i ubezpieczenia (razem 400 EUR/mc) wynagrodzenie miesięczne netto wynosi najczęściej 3300 zł/mc netto + 500 zł/mc dodatku urlopowego, przy pierwszym roku pracy. Zjazdy do Polski są możliwe raz na 2 miesiące (urlopy na okres 1-2 tygodni). Umowa jest podpisywana z firmą holenderską na warunkach holenderskich. Płatności są dokonywane co tydzień na konto bankowe. Ponieważ firma holenderska przez 4 tygodnie szkoli pracownika i w tym okresie płaci mu 90% wynagrodzenia, zatem ponosi koszty i inwestuje w niego - umowa jest zatem spisywana na okres minimium 1 roku i w tym okresie pracownik ponosi pośrednio w ramach swojej pracy koszty tego szkolenia (koszt szkolenia 1000 EUR lub 1500 EUR). Jeśli pracownik zrezygnuje wcześniej z pracy musi uregulować część tego zobowiązania. Przed wyjazdem kandydat po uprzedniej rozmowie otrzymuje skierowanie do pracy i do wglądu kontrakt o pracę podpisywany z firmą. Auto nie jest wymagane, firma zapewnia auta do przejazdów pracowników do klientów. Osobom zainteresowanym i spełniającym wymagania podeślę dokładne szczegóły samej pracy, warunki socjalne i mieszkaniowe - krótki film instruktażowy. Informacji na temat oferty udziela pracownik Findworker.pl Małgorzata Heina Osoby zainteresowane proszę o podesłanie CV and adres malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem "pracownik do dojenia krów Holandia." Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Turku, Finland
Aug, 08
We are looking for 2-3 workers for making salads in Finland near Turku. Work from 15.08. For a long period of time. Requires communicative English, welcome driving. Experience is not required. There may be a couple. The salary of about 4000-4200 PLN / month, after deducting the costs of accommodation (160-220 Euro) + insurance. In addition, 12.5% holiday allowance of about 550zł. Rooms fully equipped, good standard, wi-fi. Working for a longer period of time - until the end of the year or longer. Information on jobs provide worker Margaret Hein. Those interested please send your CV with photo to the address malgorzataheina@gmail.com marked "employee factory salads Finland"
Malmö, Sweden
Jun, 18
I am looking for 2 scaffolders to Sweden for work for long-term, job in different areas in weden, mostly Goteborg and Malme. Requirements: experience working as a scaffolder, certificates, communicative English, 1 person with own car. Salary 9 EUR/h nett + 0,5 EUR/h add for transport from place of accommodation to place of work. Free accommodation. Daily 10-12 hours per day, monthly 180-220 working hours. Avarage salary 1800-2000 EUR nett. Candidates interested in this job offer are requested to send Cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annonation: "scaffolder to Sweden"
Turku, Finland
Apr, 18
We are looking for 4 people for picking vegetables and mushrooms in Finland, in city of Kyro near Turku, - work for 3 months. Star of work 23-24 April. Here picking tomatoes, lettuce, cucumbers in greenhouses, and mushrooms. Work over 40+ hours per week. The agreement with the Finnish company on Finnish conditions. The company needs to work people with good English, one person with driving license. We welcome women to apply (eg. A group of 3 women + 1 man). People who work get the car to move to greenhouses in the region of Turku. Finnish company charges a small fee for access to a car, while paying for insurance and gasoline, it is possibly also have your car. The cost of travel to Finland is beared by the employee (approx. 400 zł flight from Gdansk to Turku). Salary of 9,7 EUR / h gross, the net amount to 8.19 EUR / h net. In addition, 12.5% ​​allowance. Accommodation paid for, the cost of 160 EUR- 200 EUR / month depending on standard of room, rooms for 1 or 2 persons, fully equipped, good kitchen for a few people, wi-fi, washing machine. Advances payable for a period of 2 weeks, max. to the amount of 400 EUR. Average monthly net salary is more than € 1,000 net per month, after deduction of the cost of accommodation. Copany insures employees, pays holiday allowance, issues payslips ie. Canidates interested please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com marked "employee vegetable Finland"
Turku, Finland
Apr, 14
I am looking for 1 worker to work in large cow farm in Finland. Required communicative English, experience with working with cows and driving tractor. Working 8 hours a day, 180 hours a month. Full-time job. The salary 8.19 EUR / h net, but the employee pays for accommodation (deducted from the salary of 120 or 200 Euros, depending on the standard of accommodation). The average monthly net salary, after deducting the costs of accommodation are net of EUR 1,250 (5000 zł net) Accommodation in fully equipped. The contract with Finnish on Finnish conditions. The salary comes with holiday allowance in the amount of 12.5% ​​of gross salary. The required language is English communicative and driving licence, good if have own car. The cost of transport is beared by employee. Candidates interested please send your application danieljurkiewicz12@gmail.com with subject "work to cow farm Finland."
Helsinki, Finland
Apr, 07
I am looking for 1 worker to work for trees nursery in Helsinki, Finland. No expreience needed, required Englsih language, good if have driving licence. Salary 9 EUR/h netto + paid accommodation hostel 300 EUR/month. Job for 2-3 months. Monthly salary netto 4000-4500 PLN/mth netto. Candidates intersted required to send cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation: "tree nursery worker to Finland"
Turku, Finland
Jan, 21
We need 3 vegetables pickers to Finland - picking of lettuce, tomatoes, cucumbers, work in the fields and greenhouses - for Finnish agricultural business. Work near Turku. Required communicative English. Working  5/1, working 8 hours a day, 160 hours a month. Working almost all year (more intense work in seasons). The salary  8.19 EUR / h net, but the employee pays for accommodation (deducted from the salary of 120 or 200 Euros, depending on the standard of accommodation). The average monthly net salary, after deducting the costs of accommodation are net of EUR 1,250 (5000 zł net) Accommodation in fully equipped. The contract with Finnish on Finnish conditions. The salary comes with holiday allowance in the amount of 12.5% ​​of gross salary. The required language is English communicative and driving licence, good if have own car. The cost of transport is beared by employee. The employee must commute from accommodation to the workplace. Candidates interested please send your application danieljurkiewicz12@gmail.com with subject "vegetables pickers to Finland."
Eindhoven, Netherlands
Oct, 16
I am looking for workers to work for 1 year in Holland, Best near Eindhoven in milking cows. Needed English language communicative and a driving licence. Workers will be first trained for 3-5 weeks in Holland, during when the will receive 90% of normal salary, then there is salary 9,81 EUR/h brutto. Avarage salary per month nett, after deductoion cost of acommodation and insurance is total 5000-6000 PLN nett (in probabation period 4500 PLN) including perks for holiday salary. Cadidates interested please contact me at danieljurkiewicz12@gmail.com with subject in email " worker for milking cows in Holland"