Category: Painters

Herning, Denmark
Jun, 28
We are looking for 2 painters / sands for construction - work in a factory. Work in Denmark around Herning from 02.07. We require experience as a painter / sander for constructions, communicative English skills and a car. Stawka 145 dkk / h gross, up to 60 hours per week, paid accommodation. Danish contract on Danish terms. Payments every 2 weeks. Interested persons please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 painters / sanders to Denmark". Szukamy 2 malarzy / piaskarzy do konstrukcji - praca w fabryce. Praca w Danii okolice Herning od 02.07. Wymagamy doświadczenia jako malarz / piaskarz przy konstrukcjach, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz samochód. Stawka 145 dkk/h brutto, do 60 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie. Umowa duńska na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 malarzy / piaskarzy do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Aalborg i Kopenhaga, Denmark
Jun, 05
We urgently need 6 painters / putties to Denmark - 2 people to Herning, 2 to Copenhagen and 2 to Aalborg. Work in the coming days for a long period of time. We require experience, a car for 2 people. Stawka 135 dkk / h gross, work after 55-60 h per week. We organize accommodation, if necessary, cost 100-150 dkk / day (mainly double rooms). payments every 2 weeks, on account, are payslipy, employment by a Danish company on Danish terms (the company pays the holiday supplement SH, holiday supplement Feriepenge, pension contributions, after a year tax refund). Average monthly remuneration after deduction of taxes and costs of booking about 8,500 PLN / month net. If you are interested in the job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject "painter / plasterer to Denmark". Please add to the message sent to us: "I agree to the processing of my data for current and future recruitment" This is a temporary job offer according to EU regulations. Employment Agency No. 12588, Daniel Jurkiewicz Pilnie potrzebujemy 6malarzy/szpachlarzy do Danii - 2 osoby do Herning, 2 do Kopenhagi i 2 do Aalborg. Praca w najbliższych dniach na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, auto na 2 osoby. Stawka 135 dkk/h brutto, praca po 55-60 h tygodniowo. Organizujemy zakwaterowanie, jeśli potrzeba, koszt 100-150 dkk/dzień (głównie pokoje podwójne). płatności co 2 tygodnie, na konto, są payslipy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (firma płaci dodatek świąteczny SH, dodatek wakacyjny Feriepenge, składki emerytalne, po roku zwrot podatku). Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu podatków i kosztów zakwaterowania ok 8.500 PLN/mc netto. W razie zainteresowania oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "malarz/szpachlarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
May, 24
We are looking for 4 painters / putties for Denmark - Copenhagen. Work from 28.05 for a long period of time. We require experience, knowledge of English and auto.Stawka 140 dkk / h gross, work after 52-55 hours per week. Paid accommodation 150 dkk / day (mainly double rooms). payments every 2 weeks, on account, are payslipy, employment by a Danish company on Danish terms (the company pays the holiday supplement SH, holiday supplement Feriepenge, pension contributions, after a year tax refund). If you are interested in the job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject "painter / plasterer to Denmark". Szukamy 4 malarzy/szpachlarzy do Danii - Kopenhaga. Praca od 28.05 na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, mile widziana znajomość języka angielskiego oraz auto.Stawka 140 dkk/h brutto, praca po 52-55 h tygodniowo. Płatne zakwaterowanie 150 dkk/dzień (głównie pokoje podwójne). płatności co 2 tygodnie, na konto, są payslipy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (firma płaci dodatek świąteczny SH, dodatek wakacyjny Feriepenge, składki emerytalne, po roku zwrot podatku). W razie zainteresowania oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "malarz/szpachlarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
May, 12
We need from Tuesday 15.05.2018 to Aalborg in Denmark 2 painters / plasterers, salary 135 dkk/h brutto, work 55-60h per week, accommodation can be provided by company to workers, rotation 4 weeks/1 week in Poland. Workers, if will be good enough, can have job for long term, payments every 2 weeks on account, payslips, hiring by Danish company o Danish basis (paid SH, Feriepenge, pension, return of tax). Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com   Potrzebujemy od wtorku 15.05.2018 do Aalborg w Danii 2 malarzy szpachlarzy, stawka 135 dkk/h brutto, praca po 55-60h tygodniowo, jest możliwość zapewnienia przez firmę zakwaterowania dla pracowników, rotacje: 4 tygodnie/1 tydzień wolny w Polsce. Praca, jeśli pracownicy się sprawdzą, na dłuższy okres czasu, płatności co 2 tygodnie, na konto, są payslipy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (firma płaci dodatek świąteczny SH, dodatek wakacyjny Feriepenge, składki emerytalne, po roku zwrot podatku). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczniu kosztów zakwaterowania 8500-9000 PLN/mc netto + dodatki. W razie zainteresowania pilnym przyjazdem i rozpoczęciem pracy od wtorku w Aalborg proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz
Aalborg, Aarhus, Denmark
May, 02
We need 4 painters / putties to work in Denmark, 2 people to Aarhus and 2 Aalborg painters. Work from 07.05 for longer. We require people to work experience as a painter / putty. Knowledge of English and car are welcome. Stake 130-135 dkk / h gross, work after 10h a day, also on Saturdays, (on average 60h per week), we provide accommodation (cost 100-150 dkk / day). Payments every 2 weeks, agreement with Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an email to danieljurkiewicz12@gmail.com with a note on the subject: "painter to Herning - Aalborg". Potrzebujemy 4 malarzy / szpachlarzy do pracy w Danii, 2 osoby do Aarhus oraz 2 malarzy Aalborg. Praca od 07.05 na dłużej. Wymagamy, aby osoby do pracy była doświadczone w pracy jako malarz/szpachlarz. Mile widziana znajomość języka angielskiego oraz samochód. Stawka 130-135 dkk/h brutto, praca po 10h dziennie, też w soboty, (średnio 60h tygodniowo), zapewniamy zakwaterowanie (koszt 100-150 dkk/dzień). Płatności co 2 tygodnie, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę przesłanie cv na adresem mailowy danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "malarz do Herning - Aalborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. Oferta naszego partnera: Do wyjazdów za granicę potrzebny jest j. angielski - weź kilka odpłatnych lekcji przez telefon z korepetytorem, masz szansę zdobyć pracę za granicą (szczegóły podajemy tel. lub email).
Herning, Aalborg, Denmark
Apr, 23
I am looking for 6 painters / knives to work in Denmark, in Herning and Aalborg. Work from 30/04 for several weeks. We require that the person to work is experienced as a painter / putty. Knowledge of English and car are welcome. Stake 130 dkk / h gross, work after 10h a day, also on Saturdays, (on average 60h per week), we provide accommodation (cost 150 dkk / day). Payments every 2 weeks, agreement with Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an email to malgorzataheina@gmail.com with annotation: "painter to Herning - Aalborg". Szukam 6 malarzy / szpachlarzy do pracy w Danii, w Herning oraz Aalborg. Praca od 30.04 na kilka tygodni.Wymagamy, aby osoba do pracy była doświadczona w pracy jako malarz/szpachlarz. Mile widziana znajomość języka angielskiego oraz samochód. Stawka 130 dkk/h brutto, praca po 10h dziennie, też w soboty, (średnio 60h tygodniowo), zapewniamy zakwaterowanie (koszt 150 dkk/dzień). Płatności co 2 tygodnie, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę przesłanie cv na adresem mailowy malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie: "malarz do Herning - Aalborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. Oferta naszego partnera: Do wyjazdów za granicę potrzebny jest j. angielski - weź kilka odpłatnych lekcji przez telefon z korepetytorem, masz szansę zdobyć pracę za granicą (szczegóły podajemy tel. lub email).
Herning, Denmark
Apr, 03
We are looking for 1 painter / plasterer to work in Denmark, in Herning. Work from 05.04 for a couple weeks, work for 10 hours a day, also on Saturdays, (in average 60 hours per week), salary 130 dkk/h gross, we provide accommodation (cost 150 dkk/day). Payments every 2 weeks, agreement with Danish company on Danish terms. We require that person to work is experienced at work as a painter / plasterer and has own car, we need 1 person. Candidates interested, please contact us by phone or email at danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "painter with car to Herning" Szukam 1 malarza/szpachlarza do pracy w Danii, w Herning. Praca od 05.04 na kilka tygodni, praca po 10h dziennie, też w soboty, (średnio 60h tygodniowo), wynagrodzenie 130 dkk/h brutto, zapewniamy zakwaterowanie (koszt 150 dkk/dzień). Płatności co 2 tygodnie, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Wymagamy, aby osoba do pracy była doświadczona w pracy jako malarz/szpachlarz i miała własne auto, potrzebujemy 1 osobę. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy pod adresem danieljurkiewicz12@gmial.com z dopiskiem w temacie: "malarz z autem do Herning" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Mar, 28
We need 2 building painters / plasterers to Denmark, work in Herning, commissioned work. Starting work 04/04/2018. Candidates must have at least 4 years of experience at work as painters / finishing staffs, communication skills in English are welcome. Stawka 130 dkk / h gross. We are looking for people with their own accommodation. Contract with a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send an application to danieljurkiewicz12@gmail.com with the following inscription: "painters/plasterers - Herning". Potrzebujemy 2 malarzy budowlanych/szpachlarzy do Danii, praca w Herning, praca na zlecenia. Rozpoczęcie pracy 04.04.2018. Kandydaci musza mieć minimum 4 lata doświadczenia w pracy jako malarze/szpachlarze/prace wykończeniowe, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 130 dkk/h brutto. Szukamy osób z własnym zakwaterowaniem. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie : "malarz / szpachlarz do Herning". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Feb, 01
We are looking for 3 painters /plasterers to Denmark, work in city Aalborg, job for a long term. Start 05.02.2018. Candidates must have minimum 3-4 years experience as painters/plasterers/in finishings, must have one car, 1 person must speak communicative/good English. Job for 6 or 12 months, salary 135 dkk/h brutto, paid accommodation (cost 100-150 dkk/day). Weekly 50-55 h per week. Monthly salary after deducting cost of accommodation is about 8500-9000 PLN/month netto, Danish contract on Danis basic, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking this job offer please send applications at email malgorzataheina@gmail.com with annotation in subject: painters to Denmark Potrzebujemy 3 malarzy budowlanych/szplachlarzy do Danii, praca w Aalbrog, praca na długi okres czasu. Rozpoczęcie pracy 05.02.2018. Kandydaci musza mieć minimum 4 lata doświadczenia w pracy jako malarze/szpachlarze/prace wykończeniowe, muszą mieć 1 samochód, jedna osoba musi mówić komunikatywnie/dobrze po angielsku. Praca na 6-12 miesięcy, stawka 135 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt 100-150 dkk/dzień). Praca po 50-5h tygodniowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 8500-9000 PL/mc netto, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie : malarze do Danii. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588 Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Gijon, Spain
Aug, 29
We are looking for 10 industrial painters to Spain, Asturias (near Gijon). Job for 3 months or whole year. Painters will paint of metal structures according to specification, will make metailzation of industrial parts (aicraft industry), required experince in industrial painting with Airless and Airmax, experince in electrical metalizzation, minimum 5 years experience in a similar position in shipyards or off-shore platforms, certificate Norsok M-501 Rev 6, good if speak communicative English or Spanish language. Salary €12/h netto, free accommodation fully equipped (employees only pay the media, according to consumption), reimbursement of travel and commuting costs (about 10km from accommodation to place of work), 60 hours per week. Start 04.09.2017, candidates that meet all requiement will have first Skype interview, if okay then arranged documents. Candidates will have arranged in Spain medical examinations and safety training. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotattion in subject: "industrial painter to Spain"   Szukamy 10 malarzy przemysłowych do Hiszpanii, praca w Asturii (blisko Gijon). Praca na okres 3 miesięcy lub na cały rok, jeśli pracownik będzie zainteresowany dłuższym pobytem. Malarze będą odpowiedzialni za malowanie konstrukcji metalowych według specyfikacji, metalizację części przemysłowych (przemysł lotniczy). Wymagane doświadczenie w malowaniu przemysłowym aparatami Airless i Airmix oraz przy metalizacji elektrycznej, minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w stoczniach lub platformach off-shore, ważny certyfikat Norsok M-501 Rev 6, mile widziana znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego. Wynagrodzenie 12€/h netto, bezpłatne w pełni wyposażone zakwaterowanie (pracownicy jedynie opłacają media, według zużycia), zwrot kosztów przelotu i dojazdu do pracy (zakwaterowanie oddalone ok. 10km od miejsca pracy), praca po 60h tygodniowo, rozpoczęcie pracy 04.09.2017. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto to ok 11.500-12.000 zł/mc netto. Osoby spełniające wymaganie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjne przez Skype. W Hiszpanii na miejscu przechodzą badania lekarskie i szkolenie BHP. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv oraz certyfikatu Norsok na email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "malarz przemysłowy do Hiszpanii"
Kolding, Denmark
Aug, 25
We are looking for gips plasterer with own car to Denmark, Kolding, start work 29.08, temporary job for 2 months. Candidate must be experinced with gips processing, work as plasterer, must have own car, good if speak communicative English language. Salary 130 dkk/h brutto for first 6 weeks, later 140 dkk/h brutto. Job for 50-55 h per week. Monthly salary 8500-9000 PLN/month netto after deduction of costs of accommodation. Hiring by Danish agency on Danish conditions, payments every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject "plasterer with car to Denmark" Szukamy szpachlarza/gipsiarza z własnym samochodem do pracy w Danii, w Kolding, rozpoczęcie pracy 29.08 (wtorek), praca na początek na 2 miesiące, możliwość kolejnych projektów dla firmy duńskiej. Pracownik musi być doświadczony w pracy przy szpachlowaniu (szpachlowanie ścian w remontowanych budynkach banku i szpitala) oraz musi posiadać samochód na wyjazd. J. angielski nie jest wymagany, ale mile widziany. Wynagrodzenie 130 dkk/h brutto przez pierwsze 6 tygodni, następnie 140 dkk/h brutto. Praca po 50-55h tygodniowo. Miesięczne wynagrodzenie netto po doliczeniu kosztów zakwaterowania to 8500-9000 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "szpachlarz do Danii"
Aarhus, Denmark
Jun, 30
I am looking for 10 experienced construction painters to Denmark, Aarhus. Job starts in 07.08.2017, for some it can be job for long -term. Candidates must be experinced painters, that can work with finishings, plasterboards, ceilings installation, drywall, minimum 4 years experince in this, must have own working clothes and shoes, good if speak communicative English and have own car. Rotation 4/1, work 50 hours per week. Starting salary 130 dkk/h brutto, after 4 weeks rise to 140 dkk/h brutto. Paid accommodation (100 dkk/day for double room and 125 dkk/day for single room). Hiring by Danish company on Danish basis, payments every 2 weeks. Avarage monthly salary after 4 weeks trial period 9000 PLN/month netto, after deducting costs of accommodation. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation "construction painter to Denmark"   Szukamy 10 pracowników do wykończeń wnętrz do pracy w Danii, w Arhus. Praca od 08.07, planowana na 3-4 miesiące. Wymagane minimum 4 letnie doświadczenie przy wykończeniach wnętrz - instalacja ścian karton gips, montaż sufitów podwieszanych, malowanie, gipsowanie, prace wykończeniowe. Mile widziane własne auto, komunikatywny j. angielski, wymagane własne ubranie robocze i buty. Narzędzia będą dostarczone. Zatrudnienie na warunkach duńskich przez firmę duńską. Praca po 50h tygodniowo, rotacje 4/1, płatności co 2 tygodnie. Wynagrodzenie - przez pierwsze 4 tygodnie 130 dkk/h brutto, a następnie 140 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (100 dkk/dzień za pokój podwójny i 125 dkk/dzień za pokój pojedynczy). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to 8500-9000 PLN/mc netto (liczone już po 4tyg. okresie próbnym). . Osoby zainteresowane odjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie" osoby do wykończeń wnętrz Dania"
Maastricht, Amsterdam, Netherlands
Jun, 13
We are looking for 2 painters to finish the interior to the Netherlands. Working in various projects in different locations in the Netherlands. Start of work in the coming days (latest work from 19.06). Work for a longer period of time. Required experience. One painter must have a car and speak English fluently. Rate 11eur / h, free accommodation. Weekly 45 hours of work. The average monthly salary is around 8,300 yen / m net + free accommodation. Dutch agreement on Dutch terms. Interested persons please send an application to the email address malgorzataheina@gmail.com with the inscription in the subject "2 painters to the Netherlands".   Szukamy 2 malarzy do wykończeń wnętrz do Holandii. Praca w różnych projektach, w różnych miejscach w Holandii. Początek pracy w najbliższych dniach (najpóźniej praca od 19.06). Praca na dłuższy okres czasu.Wymagane doświadczenie. Jeden malarz musi posiadać samochód i znać komunikatywnie język angielski. Stawka 11eur / h , bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 45 godzin pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi około 8.300 pln/mc netto + bezpłatne zakwaterowanie. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "2 malarzy do Holandii". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
May, 10
I am looking for a foreman to painters, painting and sandblasting. Job for longer time, managing Polish painters in shipyard in Skagen. Start from 18.05 in Skagen. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation. 55-58h work per week. Needed experince as painter/sanblaster and foreman, good English language. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com Szukamy 1 foremana dla malarzy, praca przy malowaniu statków w stoczni remontowej w Danii. Praca na długi okres czasu, start 18.05.2017. Stawka 153 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie. Praca po 55-58h tygodniowo. Wymagane doświadczenie jako malarz, piaskarz i foreman, dobry j. angielski. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "foreman malarzy do stoczni w Dani"
Stuttgart, Hamburg, Frankfurt nad Menem, Freiburg, Kolonia, Germany
May, 02
<div id="gt-langs"></div> <div id="gt-text-top"> <div id="gt-src-c" class="g-unit"> <div id="gt-src-p"> <div id="src-translit" class="translit" dir="ltr">I am looking for painters to Germany. Projects in different cities. Work for many months. We require experience in the profession. Communicative / good command of German.Driving license, own car. Welcome people who have already worked in Germany. Net rate 11 EUR / h (or more, depending on experience and knowledge of German).Salary of about 8.000 zł / m net, free accommodation (single or double rooms with wifi, standard equipment). Work 160-170 hours a month. <span class="">Employment by a German company on German terms.</span> Appointments to Poland every 4-5 weeks of work for 1 -2 weeks. Interested persons please send an application to the email address malgorzataheina@gmail.com with the inscription in the subject "painter - Germany"</div> </div> </div> </div> <div class="translit" dir="ltr"></div> <div class="translit" dir="ltr"></div> <div class="translit" dir="ltr">Szukamy malarzy do Niemiec. Projekty w różnych miastach. Praca na wiele miesięcy. Wymagamy doświadczenia w zawodzie. Komunikatywna/dobra znajomość języka niemieckiego. Prawo jazdy, własny samochód. Mile widziane osoby które już pracowały w Niemczech. Stawka 11 EUR/h netto (lub większa, zależna od doświadczenia oraz znajomości języka niemieckiego). Wynagrodzenie około 8.000 zł / mc netto, bezpłatne zakwaterowanie (pojedyncze lub podwójne pokoje z wifi, wyposażenie standardowe). Praca 160-170 godzin miesięcznie. Zatrudnienie przez niemiecką firmę na warunkach niemieckich. Zjazdy do Polski co 4-5 tygodni pracy na 1 -2 tygodni. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "malarz - Niemcy"</div> <div class="translit" dir="ltr"></div> <div class="translit" dir="ltr">Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</div>
Skagen, Denmark
Dec, 15
We are looking for 10 painters to shipyard in Denmark, Skagen. Job will start in January/February 2017 - work with cleaning before and after paint and do some paint repairs. Needed shipyard experience as cleaner and painter, communicative English language, 1 car per 3 workers. Job for 1-2 months, possible longer. Salary 135 dkk/h brutto, paid accommodation (100 dkk/day), work about 10 hours per day, monthly salary with 200-220 hour 10.000-10.500 PLN/month netto, after deducting costs of accommodation. Hiring by Danish company on Danish basis. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "painter to shipyard Denmark"   Szukamy 10 malarzy do stoczni w Danii, Skagen. Praca rozpocznie się w styczniu / lutym 2017. Praca na 1-2 miesiące, możliwe że dłużej. Wymagane doświadczenie w stoczni jako szlifierz i malarz. Komunikatywny język angielski, 1 samochód na 3 pracowników. Do obowiązków pracownika będzie należeć czyszczenie i szlifowanie powierzchni oraz naprawy malarskie (pokrywanie warstwami farby wałkiem, pędzlem, pistoletem malarskim). Stawka 135 DKK / h brutto, odpłatne zakwaterowanie (100 DKK / dzień). Praca około 10 godzin dziennie, miesięcznie 200-220 godzin. Wynagrodzenie miesięczne 10.000-10.500 zł /mc netto. Zatrudnianie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "20 malarzy do stoczni w Danii". Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rotterdam, Netherlands
Aug, 19
I am looking for a professional painter with VCA certificate to Holland, Rotterdam, work in interior houses and also in offices, experienced with working on dry rot, high quality of service. Must have own car, basic tools, good English language. Working 160 hours month, salary 15 or 16 EUR/h brutto depending on experience and successful trail period. Accommodation paid 60 EUR/week. Job for 3 months, start as soon as possible. Candidates interested please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "painter to Rotterdam"     Poszukujemy profesjonalnych malarzy do malowania wnętrz w Holandii, praca w Rotterdamie. Praca na dłuższy okres czasu, możliwe zajazdy do Polski co 5-6 tygodni na tydzień do Polski. Wymagane duże doświadczenie jako malarz pomieszczeń - malowanie mieszkań i biur. Wymagany komunikatywny język angielski, mile widziany własny samochód, narzędzia oraz VCA (jeśli osoba nie posiada VCA może wyrobić taki certyfikat w Holandii, a koszt będzie potrącony z wynagrodzenia) Opis dodatkowy: Wynagrodzenie 15-16 EUR/h brutto, odpłatne zakwaterowanie. Praca 160 h miesięcznie. Średnie wynagrodzenie miesieczne to ok. 6200-7000 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Praca na 3 miesiące lub dłuższy okres czasu. Ooby zainteresowane pracą proszę o podesłania cv na adres email: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "malarz wnętrz do Holandii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. <h5></h5>
Bergen, Norway
Aug, 01
I am looking for 4-5 painters to finish interior rooms in houses in Bergen, job for 1-2 months but possible longer. Start 5-6.08. Needed experience in Norway, good references, English language good or enough to communicate. Job with 38 hours per week, no overtime hours. Salary 181 nok/h brutto, paid accommodation (5000 NOK/month). Salary about 14000 nok/month netto with accoomodation. Tools, safety clothes and shoes will be provided by company. Accommodation with standard equipment, internet. Candidates interested please send cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "painters to houses Norway"
Limburg, Netherlands
Jul, 21
Seeking 2 painters to work in the Netherlands town of Limburg. Painters wall painting. Working from 2 August. Working for a longer period of time. Salary approx. 7900-8400 PLN / month (net 450-480 EUR / week) plus accommodation and insurance. Employment by the Dutch on Dutch conditions. Required communicative English and welcome car. The required number of Dutch SOFI. Please people interested send CV to the email address marked "2 painters in the Netherlands": malgorzataheina@gmail.com
Deurne, Netherlands
Oct, 09
I am looking for 1 spray painter who can do preparation of surface, spray paiting and finishing of heavy machinery. Must be precise and detail-orinted, speaks well English, having fork-lift licence, own car. Permanent empoyment, salary 2200 EUR gross per month. Working normally 40 hours per week, can o max 60 hoursper week (6 days). After deducting costs of accommodation nett salary will be 1150 EUR nett per month. Candidates are requested to send Cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation: spray-painter to Holland