Category: Production

Marielyst, Denmark
Sep, 28
We are looking for 1 pastry chef who speaks good / communicative in English to work in Denmark, Marielyst (near the ferry port in Gedser). The employee must have experience working as a confectioner. Work for a longer period of time, employees for the first three months will be employed in a Danish employment agency, then they can be employed by Danish confectioners - bakeries. Salary 137 dkk / h gross, 10h of work per day, 50h per week. The company organizes accommodation, cost 100-150 dkk / day, deducted from the salary. Employment on Danish terms, payslipy every 2 weeks, work from 08.10. The average monthly salary is PLN 7,500- 8,000 PLN / month (after deducting the cost of accommodation). Candidates interested in taking up the job, please send the application to the address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject "confectioner - Denmark". Szukamy 1 cukiernika mówiącego dobrze/komunikatywnie w j. angielskim do pracy w Danii, w Marielyst (niedaleko portu promowego w Gedser). Pracownik musi mieć doświadczeniu w pracy jako cukiernik. Praca na dłuższy okres czasu, pracownicy na pierwsze 3 miesiące będą zatrudnieni w duńskiej agencji zatrudnienia, następnie mogą być zatrudnieni przez duńską cukiernie - piekarnie. Wynagrodzenie 137 dkk/h brutto, 10h pracy dziennie, 50h tygodniowo. Firma organizuje zakwaterowanie, koszt 100-150 dkk/ dzień, potrącany z wynagrodzenia. Zatrudnienie na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, praca od 08.10. Średnie wynagrodzenie miesięczne ok 7.500-8.000 PLN/mc netto (po odliczeniu kosztów zakwaterowania). Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacja w temacie" cukiernik - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Marielyst, Denmark
Aug, 14
We are looking for 3 good speaking English production workers to bakery in Denmark, Marielyst (near ferry port Gedser). Workers do not have to have experience working in bakery, but they need to be motivated, want to learn, all need to speak communicative English, must have 1 car. Job for longer term, workers will be for first 3 months hired by Danish hiring agency, and later can be hired directly at Danish bakery. Work on nightshifts, working hours: from 12:00 am - 1pm Monday till Friday, salary 130 dkk/h + extra 43,05kr from 02.00 am - 04.00 am, work hours 10 hours pr. day, 50 hours per week. Company provides accommodation cost 100 dkk - 150 dkk/day. Hiring on Danish basis, payslips every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send application at email: rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "production worker bakery Denmark" Szukamy 3 pracowników produkcyjnych, mówiących dobrze/komunikatywnie w j. angielskim do pracy w piekarni w Danii, w Marielyst (niedaleko portu promowego w Gedser). Pracownicy nie muszą mieć doświadczenia w pracy jako piekarze, ale muszą być chętni do nauki, zmotywowani, muszą mówić komunikatywnie po angielsku i mieć 1 samochód na wyjazd. Praca na dłuższy okres czasu, pracownicy na pierwsze 3 miesiące będą zatrudnieni w duńskiej agencji zatrudnienia, następnie mogą być zatrudnieni przez duńską piekarnie. Praca w godzinach nocnych, od 12:00 w nocy do 01:00 w południe, praca od poniedziałku do piątku, wynagrodzenie 130 dkk/h brutto, dodatki za pracę w godzinach 02:00-04:00 am extra +43,05 dkk/h, 10h pracy dziennie, 50h tygodniowo. Firma organizuje zakwaterowanie, koszt 100-150 dkk/ dzień, potrącany z wynagrodzenia. Zatrudnienie na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, praca od 16.08. Średnie wynagrodzenie miesięczne ok 7000-7500 PLN/mc netto (po odliczeniu kosztów zakwaterowania).  Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacja w temacie" pracownicy produkcyjni do piekarni w Danii" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Viborg, Denmark
May, 22
We are looking for 2 production workers to Denmark, work near Viborg. Work from 24/05 or 25/05 for a long period of time. Maintenance of gas cylinders, filling them, cleaning bottles and storing. We require experience in a similar position, permission for forklift (forklift). Both employees must communicate in English. The best people from the area with own accommodation. Rate 165 dkk / h gross, weekly 50 - 55 hours. The average monthly salary will be around 13,000 - 14.500 PLN / month net. Danish contract on Danish terms. Interested persons please send the application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic "2 production workers to Denmark". Szukamy 2 pracowników produkcyjnych do Danii, praca k. Viborg. Praca od 24.05 lub 25.05 na długi okres czasu. Konserwacji butli gazowych , napełnianie ich, czyszczenie butli i składowanie. Wymagamy doświadczenia na podobnym stanowisku, pozwolenie na forklift (wózek widłowy). Obaj pracownicy muszą mówić komunikatywnie po angielsku. Najlepiej osoby z okolic z własnym zakwaterowaniem.Stawka 165 dkk/h brutto, tygodniowo 50 - 55 godzin. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie około 13.000 - 14.500 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 pracowników produkcyjnych do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Oslo, Norway
Feb, 10
We are looking for employees for the Norwegian company to produce kitchen countertops - granite and marble work in Norway, near Drammen. Required experience when cutting stone, polishing, cutting holes in the tops to sinks etc. required experience in working with granite. Experience grinding, polishing, machining granite countertops and marble, cutting holes. Significant skill in the tools for processing. Required communicative English. The average salary for a trial period 26000 NOK/month brutto, after the trial period average salary 28.000 NOK/month brutto, paid accommodation (5000 NOK/month). Working for a longer period of time (a year or longer). Those interested please send your CV to the address danieljurkiewicz12@gmail.com marked "employee to produce tops - Norway"   Szukamy pracowników do firmy norweskiej do produkcji blatów kuchennych - granitowych i marmurowych praca w Norwegii, niedaleko Drammen. Wymagane doświadczenie przy cięciu kamieniu, polerowaniu, wycinaniu otworów w blatach na zlewy itd. WYMAGANIA: Wymagane doświadczenie w prace przy granicie. Doświadczenie przy szlifowaniu, polerowaniu, obróbce blatów granitowych i marmurowych, wycinanie otworów. Duża wprawa w narzędziach do obróbki. Wymagany komunikatywny język angielski OFERTA: Średnie wynagrodzenie na okresie próbnym 26.000 NOK/mc brutto (po okresie próbnym średnie wynagrodzenie 28.000 NOK/mc brutto), zakwaterowanie odpłatne (5000 nok/month). Praca na dłuższy okres czasu (rok lub dłużej). Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie Cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "pracownik do produkcji blatów - Norwegia" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ribe, Denmark
Nov, 02
We re looking for 1 trained plastic maker with with experience in plastic granules in Poland, candidate must be trained and experienced in plastic granules, speak communicative in English language. Salary 155 dkk/h brutto, 37-50 hour/week, job for minimum 2 months, work in Ribe, 30 km from Esbjerg, car necessary for transport from place of work to housing, free accommodation. Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject "plastic maker to Denmark"   Szukamy 1 osobę do Danii do produkcji granulatu tworzyw sztucznych. Wymagana osoba z doświadczeniem przy produkcji plastiku. Praca niedaleko Esbjerg - na dłużej. Praca od stycznia 2017. Wymagane doświadczenie w tej pracy, komunikatywny j. angielski oraz własny samochód. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Wynagrodzenie 155 dkk/h brutto, 35-50 h pracy tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie wynagrodzenie miesięczne netto to 10.000 zł- 12.000 zł/mc netto. Praca na początek na okres próbny 2 miesiące, z możliwością pracy na długi okres. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "pracownik do tworzyw sztucznych Dania"
Esbjerg, Denmark
Oct, 27
We are looking for an employee to the production of fishing nets. Working in Denmark, Esbjerg. Job for a longer period of time. We require a lot of experience in the production nets for fish. Good knowledge of English. Salary 8.000-8.500 PLN / month net rate of 155 DKK / h Gross. The work 37 hours a week (at certain times of 45-50 hours). Accommodation paid by worker. Candidates interested in a job offer, please send CV to the address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note on the topic: "net maker to Denmark"   Szukamy pracownika do produkcji sieci rybackich. Praca w Danii, Esbjerg. Na dłuższy okres czasu. Wymagamy dużego doświadczenia przy produkcji sieci na ryby. Dobra znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 8.000-8.500 PLN/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania i przy 160 h miesięcznie (możliwe więcej), stawka 155 dkk/h brutto. Praca tygodniowo 37 godz (w pewnych okresach 45-50 godzin). Zakwaterowanie odpłatne. Zjazdy do Polski co 2 miesiące na - 1 tydzień. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie swojego Cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "pracownik do produkcji sieci - Dania" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. <h2></h2>
Maastricht, Netherlands
Oct, 13
We are looking for 8 employees to work in the Netherlands with containers and boxes of metal, working at the airport in Maastricht. Work on the tape, washing karcherami. Cleaning and repair of metal transport boxes. High temperatures in the room. Working for many months. Work from 24.10. On 23 October the Sunday you have to be in the Netherlands. Monthly salary of about 6,000 PLN / month (net worked with 200 h / mc; 270 EUR / 40 h operation) + free accommodation and insurance. Working for many months. Reunions every 6 weeks to Polish - for the holiday week. Employment by the Dutch on Dutch conditions. Salaries every week. English optional. The cost of transport covered employee. One car for 3 people. Welcome permissions forklift. Information on jobs provide employee Findworker.pl Małgorzata Heina Those interested in a job offer, please spreading Cv address malgorzataheina@gmail.com marked "employee for washing and repairing boxes Maastricht"   Szukamy 8 pracowników do pracy w Holandii przy kontenerach i skrzynkach metalowych, praca przy lotnisku w Maastricht. Praca przy taśmie, mycie karcherami. Czyszczenie i naprawa metalowych skrzynek transportowych. Wysokie temperatury w pomieszczeniu. Praca na wiele miesięcy. Praca od 24.10. Dnia 23 października w niedzielę trzeba być w Holandii. Miesięczne wynagrodzenie około 6.000 PLN/mc netto (przy przepracowaniu 200 h/mc; 270 EUR/40 h pracy) + bezpłatne zakwaterowanie oraz ubezpieczenie. Praca na wiele miesięcy. Zjazdy co 6 tygodni do polski - na tydzień urlopu. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Wynagrodzenia co tydzień. Język angielski nieobowiązkowy. Koszt transportu pokrywa pracownik. Jeden samochód na 3 osoby. Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy. Informacji na temat oferty pracy udziela pracownik Findworker.pl Małgorzata Heina tel: 537600526 Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie Cv na adres malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem " pracownik do mycia i reperowania skrzyń Maastricht" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Maastricht, Netherlands
Sep, 29
I am  looking for 3 employees of the car to work in the Netherlands with containers and boxes of metal, working at the airport in Maastricht. Work on the tape, washing karcherami. Cleaning and repair of metal transport boxes. High temperatures in the room. Working for many months. Work from 03.10. October 2, on Sunday you have to already be in the Netherlands. Work 8-9 hours a day, 45 hours per week. Monthly salary of around EUR 1200 / month net, free accommodation and insurance. Working for many months. Reunions every 6 weeks to Polish - for the holiday week. Employment by the Dutch on Dutch conditions. Salaries every week. English optional. The cost of transport covered employee. One car for 3 people. Information on jobs provide employee Findworker.pl Margaret Hein Those interested in a job offer, please spreading Cv address malgorzataheina@gmail.com marked "employee for washing and repairing boxes Maastricht"   Szukamy 3 pracowników z samochodem do pracy w Holandii przy kontenerach i skrzynkach metalowych, praca przy lotnisku w Maastricht. Praca przy taśmie, mycie karcherami. Czyszczenie i naprawa metalowych skrzynek transportowych. Wysokie temperatury w pomieszczeniu. Praca na wiele miesięcy. Praca od 03.10. Dnia 2 października w niedzielę trzeba być już w Holandii. Praca po 8-9 godzin dziennie, 45 godzin tygodniowo. Miesięczne wynagrodzenie około 1200 EUR/mc netto, bezpłatne zakwaterowanie oraz ubezpieczenie. Praca na wiele miesięcy. Zjazdy co 6 tygodni do polski - na tydzień urlopu. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Wynagrodzenia co tydzień. Język angielski nieobowiązkowy. Koszt transportu pokrywa pracownik. Jeden samochód na 3 osoby. Informacji na temat oferty pracy udziela pracownik Findworker.pl Małgorzata Heina Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie Cv na adres malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem " pracownik do mycia i reperowania skrzyń Maastricht" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Maastricht, Netherlands
Aug, 18
I am looking for 4 workers to work in company near airport in Maastricht, Holland to work with cleaning and repairing transport boxes. Required 1 car for 3 workers. Job for a long-time period. Company provides for workers free accommodation and free insurance. Generally working 40 hours per week. Salary 1200 EUR/month nett+  holiday money. Candidates interested please send application at email malgorzataheina@gmail.com with anotation in subject: "workers for cleaning boxes in Maastricht"   <h4><strong>Szukam 3 pracowników do pracy w Holandii przy kontenerach i skrzynkach, praca przy lotnisku w Maastricht - mycie, czyszczenie i naprawa pojemników i skrzynek transportowych, praca na wiele miesięcy.</strong></h4> Praca od 22.08 (21 sierpnia trzeba być na miejscu w Holandii w biurze w Geleen w godz 13-14). Praca po 8-9 godzin dziennie, 45 godzin tygodniowo. Miesięczne wynagrodzenie około 1200 EUR/mc netto, bezpłatne zakwaterowanie oraz ubezpieczenie. Praca na wiele miesięcy. Zjazdy co 4 tygodnie do polski - na tydzień urlopu. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Wynagrodzenia co tydzień. Język angielski nieobowiązkowy. Koszt transportu pokrywa pracownik. Tylko chętne osoby z samochodem. Informacji na temat oferty pracy udziela pracownik Findworker.pl Małgorzata Heina Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie Cv na adres malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem " pracownik do mycia i reperowania skrzyń Maastricht" <strong>Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</strong>
Bergen, Norway
Aug, 16
We are looking for 2 employees in the production of aluminum windows and doors. Working in Bergen from 22.08. Working in a manufacturing company. Required experience in the production of aluminum windows and doors and the glass. Communicative English level. Remuneration 181.5 nok / h gross, 37.5 hours per week, 160 hours per month. Paid accommodation 5000 nok / month. Average monthly salary 7000-7200 zł / month net (after deduction of costs of accommodation). The cost of travel to the employee. The work by the end of September. Please send your CV along with phone numbers for references. The Norwegian company before taking the employee will want to talk to the candidate by Skype. Persons interested in job offer, please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "production of aluminum windows and doors - Bergen."