Job Board

Aarhus, Denmark
Nov, 03
We are looking for 2 plumbing and 4 sprinkler fitters for Denmark, Aarhus. Getting started 08.11. for a minimum of 6 months. Candidates must have experience, at least 1 person in each team must speak English. Work 50-55 hours a week, employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, salary 190 DKK / h gross (fixed rate). Paid accommodation 100-150 DKK / day. 5/2 or 6/2 rotations. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 plumbers and 4 sprinkler fitters to Denmark". Szukamy 2 hydraulików i 4 monterów zraszaczy do Danii, Aarhus. Rozpoczęcie pracy 08.11. na minimum 6 miesięcy. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, co najmniej 1 osoba w każdym zespole musi mówić po angielsku. Praca po 50-55h tygodniowo, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, wynagrodzenie 190 dkk/h brutto (stawka stała). Płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Rotacje 5/2 lub 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 hydrauliów i 4 monterów zraszaczy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vinderup, Denmark
Nov, 02
We are looking for 3 carpenters to Denmark, Vinderup. Commencement of work 27.01. Finishing works for modular houses, such as laying panels, mounting strips, window sills, fitting a kitchen to size, working with furniture, etc. trip. Work 37-45 hours a week with extras, employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, gross remuneration of DKK 170 per hour for carpenters with extensive experience (gross rate of DKK 140 per hour for less experienced ones). Paid accommodation DKK 125 / day. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "carpenter - Denmark". Szukamy 3 stolarzy do Danii, Vinderup. Rozpoczęcie pracy 27.01. Prace wykończeniowe do domów modułowych, typu kładzenie paneli, montaż listew, parapetów, montaż kuchni na wymiar, prace z meblami itd. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako stolarze minimum 3-4 lata, muszą mówić komunikatywnie w języku angielskim oraz posiadać jedno auto na wyjazd. Praca po 37-45h tygodniwo z dodatkami, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, wynagrodzenie 170 dkk/h brutto dla stolarzy z dużym doświadczeniem (stawka 140 dkk/h brutto dla mniej doświadczonych). Płatne zakwaterowanie 125 dkk/dzień. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "stolarz - Dania" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Sjørring, Denmark
Nov, 02
We are looking for 1 welder 135/136 to Denmark, Sjørring. Work from 03/11. by the end of the year. Welding of carbon steel, CO2. We require a minimum of 4 years of experience as a welder. communicative English and a car for the trip required. Work 45-50 hours per week, gross rate 180 DKK / h, paid accommodation around 4000 kr. monthly. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 welder 135/136 to Denmark, Sjørring". Szukamy 1 spawacza 135/136 do Danii, Sjørring. Praca od 03.11. do końca roku. Spawanie stali czarnej, CO2. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia jako spawacz. Wymagany komunikatywny j. angielski oraz auto na wyjazd. Praca po 45-50h tygodniowo, stawka 180 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie około 4000 kr. miesięcznie. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 spawacza 135/136 do Danii, Sjørring". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Oct, 28
We are looking for 5 bricklayers to work in Denmark, Copenhagen. Work from 08/11. for a longer period of time. We require a minimum of 4 years of experience as a bricklayer. Communicative English is welcome for a few people. Work 50-55h per week, gross rate 170 DKK / h, paid accommodation 100-150 (double or single room - accommodation close to the workplace). Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 bricklayers - Denmark, Copenhagen". Szukamy 5 murarzy do pracy w Danii, Kopenhaga. Praca od 08.11. na dłuższy okres czasu. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia jako murarz. Mile widziany komunikatywny j. angielski u kilku osób. Praca po 50-55h tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 (pokój podwójny lub pojedynczy-zakwaterowanie blisko miejsca pracy). Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 murarzy - Dania, Kopenhaga". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Oct, 27
We are looking for 4 bricklayers to work in Denmark, Viborg. Work from 01/11. for a longer period of time. We require a minimum of 4 years of experience as a bricklayer. Communicative English is welcome. Work 50-60h per week, gross rate 170 DKK / h, paid accommodation 100-150 (double or single room). Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. A Danish construction company with about 20 people, mostly Danes. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 bricklayers - Denmark". Szukamy 4 murarzy do pracy w Danii, Viborg. Praca od 01.11. na dłuższy okres czasu. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia jako murarz. Mile widziany komunikatywny j. angielski. Praca po 50-60h tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 (pokój podwójny lub pojedynczy). Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Duńska firma budowlana mająca zatrudnionych około 20 osób, głównie Duńczyków. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 murarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Oct, 22
We are looking for 2 concrete workers / steelfixers with a car to Denmark, Herning. Work from October 25. for several months or for a long period of time. Experience required, 1 car for 2 people and communicative English. The rate of 165 DKK / h gross (paid extra), work 45-50 hours a week, paid accommodation 100-150 DKK / day (double / single room). Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 concrete workers / steelfixers - Denmark, Herning". Szukamy 2 betoniarzy/zbrojarzy z autem do Danii, Herning. Praca od 25.10. na kilka miesięcy lub na długi okres czasu. Wymagany doświadczenia, 1 auto na 2 osoby i komunikatywny język angielski. Stawka 165 dkk/h brutto (płatne dodatki), praca po 45-50 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokój podwójny/pojedynczy). Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 betoniarzy/zbrojarzy - Dania, Herning". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Stuttgart, Germany
Oct, 20
We are looking for 4 TIG 141 welders - black steel and 4 pipe fitters for Germany, Stuttgart. Work from 01/11. for a minimum of 3 months. The offer is aimed at people on their own business. Welding of pipes in combined heat and power plants. Experience required, valid certificates for black steel. All employees must have proof of insurance in line with EU A1 standards. At least one employee must be able to communicate communicatively in German. Rate of 20 EUR / h net, paid accommodation (2 EUR / h). Weekly 60 hours of work. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 welders 141 and pipe fitters to Germany". Szukamy 4 spawaczy TIG 141 - stal czarna oraz 4 monterów rur do Niemiec, Stuttgart. Praca od 01.11. na minimum 3 miesiące. Oferta skierowana dla osób na własnej działalności. Spawanie rur w elektrociepłowniach. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty na stal czarną. Wszyscy pracownicy muszą posiadać dowód ubezpieczenia zgodnie ze standardami UE A1. Przynajmniej jeden pracownik musi być w stanie porozumiewać się komunikatywnie w języku niemieckim. Stawka 20 EUR/h netto, płatne zakwaterowanie (2 euro/h). Tygodniowo 60 h pracy. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 spawaczy 141 i monterów rur do Niemiec". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Falster and South Zealand, Denmark
Oct, 19
We are looking for 2 teams, 2 people each: a mini excavator operator and a pipe and fiber earth worker to Denmark, Falster and South Zealand. Working from now on for a long period of time. Experience required from operators - 2 ton excavators, driving licenses, trailer qualifications are welcome. From groundworkers experience to putting moles in the ground to pulling optical fibers. The rate for operators 180 DKK / h gross, for a ground worker 170-175 DKK / h gross, work 55 hours a week, paid accommodation 100-150 DKK / day. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "mini excavator operator and earth worker for pipes and optical fibers - Denmark". Szukamy 2 teamy po 2 osoby: operator mini koparki i pracownik ziemny do rur i do światłowodów do Danii, Falster i Zelandia południowa. Praca od teraz na długi okres czasu. Od operatorów wymagany doświadczenia - koparki 2 tony, prawa jazdy, mile widziane uprawnienia na przyczepę. Od pracowników ziemnych doświadczenia do wprowadzania kretów w ziemi do ciągnięcia światłowodów. Stawka dla operatorów 180 dkk/h brutto, dla pracownika ziemnego 170-175 dkk/h brutto, praca po 55 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "operator mini koparki i pracownik ziemny do rur i do światłowodów - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Stavanger and Sandnes, Norway
Oct, 18
We are looking for 6 experienced painters - plasterers to work in Norway, Stavanger and Sandnes. Work from October 25 for a long period of time. We require experience in painting both inside and outside rooms and putty. The rate is 206.5 NOK / h gross, 50-55 hours a week. Paid accommodation about 300 euro / month (Single rooms with shared bathroom, kitchen, etc. Internet is provided). The company provides working clothes, organized transport on site. 6 rotations for 2 weeks. Monthly payments. Employment by a Norwegian company under Norwegian conditions. If you are interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "6 experienced painters-plasterers - Norway". Szukamy 6 doświadczonych malarzy - szpachlarzy do pracy w Norwegii, Stavanger i Sandnes. Praca od 25.10 na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia przy malowaniu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń oraz szpachlowaniu. Stawka 206,5 nok/h brutto, 50-55 godzin tygodniowo. Płatne zakwaterowanie około 300 euro/mc (Pokoje jednoosobowe ze wspólną łazienką, kuchnię itp. Zapewniony jest Internet). Firma zapewnia ubranie robocze, transport na miejscu zorganizowany. Rotacje 6 na 2 tygodnie. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "6 doświadczonych malarzy-szpachlarzy - Norwegia" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trondheim, Norway
Oct, 15
<p>We are looking for 1 CNC operator for Norway, Trondheim. Work from October 25. for a long period of time. Experience in the stone industry required, knowledge of English. Ability to work on Breton machines, Smart Cut Mod. S / NC 550 OPTIMA, Contourbreton Mod. NC300K19 EVO. Preferred knowledge of programs: auto Cad, Pegasus for drawing in the stone industry. Salary 250 NOK / h gross, accommodation 4000 NOK / month. At the beginning, work 40 hours a week (work from Monday to Friday from 07:00 to 15:00, work 50 hours a week for some time and work on Saturdays from 09:00 to 15:00). Rotations 6/2, 8/2. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "1 CNC operator - Norway".</p> <p>Poszukujemy 1 operatora CNC do Norwegii, Trondheim. Praca od 25.10. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie w branży kamieniarskiej, znajomość języka angielskiego. Umiejętność pracy na maszynach Breton, Smart Cut Mod. S/NC 550 OPTIMA, Contourbreton Mod. NC300K19 EVO. Preferowana znajomość programów: auto Cad, Pegasus do rysowania w przemyśle kamieniarskim. Wynagrodzenie 250 nok/h brutto, zakwaterowanie 4000 nok/ miesięcznie. Na początek praca 40 h tygodniowo (praca od poniedziałku do piatku od 07:00 do 15:00, za jakiś czas praca 50h tygodniowo oraz praca w soboty od 09:00-15:00). Rotacje 6/2, 8/2. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: „1 operator CNC - Norwegia”.<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej zgodnie z przepisami UE. Agencja Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz W przesłanej do nas wiadomości prosimy o dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu prowadzenia bieżącej i przyszłej rekrutacji”.</p> <p>Co kilka dni na findworker.pl publikujemy nowe ogłoszenia o pracę dla polskich pracowników w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych w zakresie budownictwa, budowy statków i pracy fizycznej w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię, żeby zobaczyć nowe oferty na swoim facebooku.</p>
central Finland, Finland
Oct, 12
We are looking for 5 welders 141 to Finland, central Finland. Work from 18.10. for a long period of time. Welding of bicycle components. Required experience, valid certificates for stainless steel, communicative knowledge of the English language. The rate of 15 EUR / h net, free accommodation (single rooms). Refund of the first air ticket to Turku. Weekly 50-55 hours of work. Organized transport on site. 6/2 rotations. Employment by a Finnish company under Finnish conditions, payslip every 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "5 welders 141 to Finland". Szukamy 5 spawaczy 141 do Finlandii, środkowa Finlandia. Praca od 18.10. na długi okres czasu. Spawanie elementów do rowerów. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty na stal nierdzewną, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 15 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze). Zwrot kosztu pierwszego biletu lotniczego do Turku. Tygodniowo 50-55 h pracy. Na miejscu zorganizowany transport. Rotacje 6/2. Zatrudnienie przez fińską firmę na warunkach fińskich, payslip co 2 tygodnie. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "5 spawaczy 141 do Finlandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Stavanger, Norway
Oct, 11
We are looking for 5 steel structure fitters who also weld 111/131/135/136 to Norway, Stavanger. Working from now on for a long period of time. We require experience and valid welding certificates. Communicative knowledge of the English language is appreciated. The rate is 230 NOK / h gross, 50 hours a week (10 hours a day from 07.00 - 18.00, 1 hour break). Paid accommodation 4800-5000 NOK / month. 6/2 rotations. Monthly payments. The cost of the first arrival reimbursed by the company. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "5 steel structure fitters - Norway". Szukamy 5 monterów konstrukcji stalowych, którzy również spawają 111/131/135/136 do Norwegii, Stavanger. Praca od teraz na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, ważne certyfikaty spawalnicze. Komunikatywna znajomość języka angielskiego mile widziana. Stawka 230 nok/h brutto, 50 godzin tygodniowo (10 godzin dziennie od 07.00 – 18.00 , 1 godzina przerwy). Płatne zakwaterowanie 4800-5000 nok/miesięcznie. Rotacje 6/2. Płatności co miesiąc. Koszt pierwszego przylotu zwracany przez firmę. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "5 monterów konstrukcji stalowych - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Kolding, Denmark
Oct, 11
We are looking for 3 136/138 welders to work on reinforcements - Denmark, Kolding. Work from 13.10. for a long period of time. Simple work on welding reinforcement for concrete. Required experience, communicative knowledge of English and a car for the trip. Gross rate of 165 DKK / h, paid accommodation 100 DKK / day. 50 hours of work per week. 6/2 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "3 welders 136 / 138- Denmark". Szukamy 3 spawaczy 136/138 do pracy przy zbrojeniach - Dania, Kolding. Praca od 13.10. na długi okres czasu. Proste prace przy spawaniu zbrojeń pod beton. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień. Tygodniowo 50 h pracy. Rotacje 6/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "3 spawaczy 136/138- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Oct, 11
We are looking for 2 employees to haul internet cables on tracks to Denmark, Copenhagen. Work from 13.10. for 3 months. Pulling internet cables in buildings along routes, paths. A car and communicative English are welcome. Rate of 95 DKK / h net, work 45-50 hours a week, free accommodation. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. Average monthly net salary of about PLN 11,000-11,500 / month net. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 workers to pull the cable - Denmark". Szukamy 2 pracowników do ciągnięcia kabli internetowych po torach do Danii, Kopenhaga. Praca od 13.10. na 3 miesiące. Ciągnięcie kabli internetowych w budynkach wg tras, ścieżek. Mile widziane auto oraz komunikatywny j. angielski. Stawka 95 dkk/h netto, praca po 45-50 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto ok 11.000-11.500 zł/mc netto. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników do ciągnięcia kabli- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Oct, 11
We are looking for 2 pavers to Denmark, Aarhus. Work from 13.10. until the end of the year or possibly for a longer period of 4-5 months. Experience required, communicative knowledge of English is welcome for two employees. The rate is 175 DKK / h gross, paid accommodation 100-150 DKK / day (double / single rooms). 45 hours of work per week. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 pavers - Denmark". Szukamy 2 brukarzy do Danii, Aarhus. Praca od 13.10. do końca roku lub ewentualnie na dłużej 4-5 mcy. Wymagane doświadczenie, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego u dwóch pracowników. Stawka 175 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokoje podwójne/pojedyncze). Tygodniowo 45 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 brukarzy- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trondheim, Bodø and Mosjøen, Norway
Oct, 08
We are looking for 5 tinsmiths to Norway, Trondheim, Bodø or Mosjøen. Work from 13.10. for several months, possibly for a long period of time. We require experience, communicative knowledge of the English language. The rate is 230 NOK / h gross, 50 hours a week (10 hours a day from 07.00 - 18.00, 1 hour break). Paid accommodation 4800-5000 NOK / month. Rotations 6/2, 8/3. Monthly payments. The cost of the first arrival reimbursed by the company. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "5 sheet metal workers - Norway". Szukamy 5 blacharzy do Norwegii, Trondheim, Bodø i Mosjøen. Praca od 13.10. na kilka miesięcy, możliwa na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 230 nok/h brutto, 50 godzin tygodniowo (10 godzin dziennie od 07.00 – 18.00 , 1 godzina przerwy). Płatne zakwaterowanie 4800-5000 nok/miesięcznie. Rotacje 6/2, 8/3. Płatności co miesiąc. Koszt pierwszego przylotu zwracany przez firmę. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "5 blacharzy - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Stavanger, Trondheim, Bodø and Mosjøen, Norway
Oct, 08
We are looking for 6 roofers for Norway, Stavanger, Trondheim, Bodø and Mosjøen. Work from 13.10. for several months, possibly for a long period of time. We require experience, communicative knowledge of the English language. The rate is 230 NOK / h gross, 50 hours a week (10 hours a day from 07.00 - 18.00, 1 hour break). Paid accommodation 4800-5000 NOK / month. Rotations 6/2, 8/3. Monthly payments. The cost of the first arrival reimbursed by the company. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "6 roofers - Norway". Szukamy 6 dekarzy do Norwegii, Stavanger , Trondheim , Bodø i Mosjøen. Praca od 13.10. na kilka miesięcy, możliwa na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 230 nok/h brutto, 50 godzin tygodniowo (10 godzin dziennie od 07.00 – 18.00 , 1 godzina przerwy). Płatne zakwaterowanie 4800-5000 nok/miesięcznie. Rotacje 6/2, 8/3. Płatności co miesiąc. Koszt pierwszego przylotu zwracany przez firmę. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "6 dekarzy - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
Oct, 07
We are looking for 4 steel fixers to Denmark, Odense. Work from 11.10. for 1.5-2 months. Experience required, 1 car for 2 people and communicative English. Gross rate of 165 DKK / h, work 55 hours a week, paid accommodation DKK 90 / day. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 steel fixers - Denmark, Odense". Szukamy 4 zbrojarzy do Danii, Odense. Praca od 11.10. na 1,5-2 miesiące. Wymagany doświadczenia, 1 auto na 2 osoby i komunikatywny język angielski. Stawka 165 dkk/h brutto, praca po 55 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 90 dkk/dzień. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 zbrojarzy - Dania, Odense". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Hafnarfjordur, Iceland
Oct, 05
We are looking for 3 laminate workers for making boats - Iceland, Hafnarfjordur (10 km from the center of Reykjavik). Work from 13.10. for a long period of time. Workers will laminate, sand, prepare molds, etc. Work in the production hall. We prefer workers who are experienced with fiberglass plastic. Good / communicative knowledge of English in two employees. Work 47-52 hours a week on average, the rate is ISK 2,200 per hour during the day (approximately EUR 15.0), ISK 3,528 per hour overtime (approximately EUR 24.0). Free accommodation. The company supplies work clothes and work shoes. All flights from Poland to Iceland and Iceland to Poland are reimbursed by the company. 6/2 rotations. Payments once a month. Payslipy, every employee will be registered with the Icelandic tax office. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 laminate workers for making boats - Iceland". Szukamy 3 szkutników do budowy łodzi z laminatów - Islandia, Hafnarfjordur (10 km od centrum Reykjaviku). Praca od 13.10. na długi okres czasu. Pracownicy będą laminować, szlifować, przygotowywać formy itp. Praca w hali produkcyjnej. Preferujemy pracowników, którzy mają doświadczenie z plastikiem z włókna szklanego. Dobra/komunikatywna znajomość języka angielskiego u dwóch pracowników. Praca średnio 47-52 godzin tygodniowo, stawka 2200 ISK za godzinę w ciągu dnia (około 15,0 euro), 3528 ISK za godzinę nadgodzin (około 24,0 euro). Bezpłatne zakwaterowanie. Firma dostarcza ubranie robocze i buty robocze. Wszystkie przeloty z Polski na Islandię i z Islandii do Polski zwrot kosztów po stronie firmy. Rotacje 6/2. Płatności raz w miesiącu. Payslipy, każdy pracownik zostanie zarejestrowany w islandzkim urzędzie podatkowym. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 szkutników do budowy łodzi z laminatów - Islandia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Oslo, Bergen and Trondheim, Norway
Oct, 05
We are looking for 5 steel fixers / concrete workers to Norway - work in Oslo, Bergen and Trondheim. Work from 10/11/2021. for a long period of time, min. 4 years of experience, communicative English is welcome. Rate NOK 240 per hour gross. Work 50-55 hours a week. Free accommodation. Organized transport from accommodation to work. Finishing works related to building facades, apartments, construction works, foundations, reinforcements. Contract with a Norwegian company on Norwegian terms. Monthly payments in NOK. Average monthly net salary 15,000-16,000 PLN. People interested in taking up employment are asked to send their CV to the following e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 steel fixers / concrete workers to Norway" Poszukujemy 5 zbrojarzy/betoniarzy do pracy w Norwegii - praca w Oslo, Bergen oraz w Trondheim. Praca od 11.10.2021r. na długi okres czasu, wymagane min. 4 lata doświadczenia, mile widziany komunikatywny j. angielski. Stawka 240 NOK za godzinę brutto. Praca po 50-55 godzin tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie. Zorganizowany transport od zakwaterowania do miejsca pracy. Prace wykończeniowe związane z fasadami budynków, apartamentami, prace konstrukcyjne, fundamenty, zbrojenia. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu w koronach norweskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto 15000-16000 zł netto. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o wysłanie cv na adres mailowy: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "Zbrojarze/betoniarze do Norwegii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".