Job Board

Give, Denmark
Sep, 23
We are looking for 5 steel-fixers / concrete workers for Denmark, Give. Work from 03/10 for several months. Construction of terraced houses. Candidates must have experience in working as a steel fixer / concrete mixer for at least 3-4 years, communicative English, a car for a trip. Work 55-60 hours per week, salary 170 DKK / h gross. Paid accommodation DKK 1050 / week for a single room or DKK 700 / week for a double room. 4/2 or 6/2 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 steel fixers / concrete workers to Denmark". Szukamy 5 zbrojarzy/betoniarzy do Danii, Give. Praca od 03.10 na kilka miesięcy. Budowa domów szeregowych. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako zbrojarz/betoniarz minimum 3-4 lata, komunikatywny język angielski, auto na wyjazd. Praca po 55-60 h tygodniowo, wynagrodzenie 170 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy lub 700 dkk/tydzień za pokój podwójny. Rotacje 4/2 lub 6/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 zbrojarzy/betoniarzy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Sep, 21
We are looking for 2 plasterers to Denmark, Aarhus. Work from 09/23 for several months. Work on facades, concrete and reinforcement works. Candidates must have a minimum of 3-4 years of experience, communicative knowledge of English, and a car for the trip. Gross rate 185-190 DKK / h, accommodation cost 4000-6000 DKK / month. Weekly 40-45 working hours. Rotations 4/1, 4/2 or to be agreed. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 plasterers - Denmark". Szukamy 2 tynkarzy do Danii, Aarhus. Praca od 23.09 na kilka miesięcy. Praca przy elewacjach, prace betonowe, zbrojarskie. Kandydaci muszą posiadać minimum 3-4 lata doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 185-190 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 4000-6000 dkk/mc. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Rotacje 4/1, 4/2 lub do uzgodnienia. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 tynkarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Drammen, Norway
Sep, 19
We are looking for 6 welders 136/138 to Norway, Drammen (about 40 km from Oslo). Work from 09/26, 10/10, 24/10 for a long period of time. External work on the construction site. We require experience, valid welding certificates, communicative knowledge of English in at least half of the employees, a Norwegian identification number is welcome. The rate of 266 NOK / h gross, 54 hours a week. Monthly deductions of NOK 4,750 gross, including accommodation, flights and transport to work. 6/2 rotations. Monthly payments. Employment by a Norwegian company under Norwegian conditions. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "6 welders 136/138 - Norway". Szukamy 6 spawaczy 136/138 do Norwegii, Drammen (około 40 km od Oslo). Praca od 26.09, 10.10, 24.10 na długi okres czasu. Prace zewnętrzne na budowie. Wymagamy doświadczenia, ważnych certyfikatów spawalniczych, komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 266 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo. Miesięczne odliczenia 4750 nok brutto, obejmujące zakwaterowanie, przeloty i transport do pracy. Rotacje 6/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "6 spawaczy 136/138 - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Munkebo, Denmark
Sep, 15
We are looking for 10 mechanics with knowledge of plumbing to Denmark, Munkebo. Work from September 19 for a long period of time / permanently. Various jobs in the workshop and on the ship. Candidates must have a minimum of 5 years of professional experience as a mechanic, communicative knowledge of English, car for a trip. The candidate must be able to complete at least 3 points from the following tasks: 1) Repair of hydraulic cylinders 2) Repair of hydraulic components 3) Crimping hydraulic hoses to size 4) Pressure / flow measurement of hydraulic pumps 5) Checking the hydraulic brakes 6) Replacement of oil seals / O-rings 7) Operation of Ecolina tube benders 10 mm - 60 m 8) Solving hydraulic problems The rate of DKK 198.97 / h gross (Saturday DKK 291.76 / h gross, Sunday: DKK 291.76 / h gross). Night shift 236.45-291.76 DKK / h gross. Accommodation costs DKK 135 / day. Weekly 40-45 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "10 mechanics with knowledge of plumbing to Denmark". It is a temporary job offer according to EU regulations. Employment Agency No. 12588, Daniel Jurkiewicz Please add to the message sent to us the note: "I consent to the processing of my data for the current and future recruitment". Every few days, we publish new job advertisements for Polish employees in Scandinavian companies in Denmark, Norway, Finland, Sweden, the Netherlands, Germany and Belgium at findworker.pl. Job offers in foreign companies for construction, shipbuilding and physical work on farms. Go to findworker.pl and press Like to see new offers on your facebook. Szukamy 10 mechaników ze znajomością hydrauliki do Danii, Munkebo. Praca od 19.09 na długi okres czasu / na stałe. Różne prace na warsztacie i na statku. Kandydaci muszą posiadać minimum 5 lat doświadczenia zawodowego jako mechanik., komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Kandydat musi być w stanie wykonać co najmniej 3 punkty z następujących zadań: 1) Naprawa cylindrów hydraulicznych 2) Naprawa elementów hydraulicznych 3) Zakuwanie węży hydraulicznych na wymiar 4) Pomiar ciśnienia/przepływu pomp hydraulicznych 5) Kontrola hamulców hydraulicznych 6) Wymiana simeringów/ oringów 7) Obsluga giętarek do rur Ecolina 10 mm – 60m 8) Rozwiązywanie problemów hydraulicznych Stawka 198,97 dkk/h brutto (sobota 291,76 dkk/h brutto, niedziela: 291,76 dkk/h brutto). Zmiana nocna 236,45-291,76 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 135 dkk/dzień. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 mechaników ze znajomością hydrauliki do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Jyderup, Denmark
Sep, 15
We are looking for 2 plumbers for Denmark, Jyderup. Work from 19/09 for several months. Installation of pipes, pulling of headquarters - 70 hotel rooms. Candidates must have a minimum of 3 years of experience, communicative knowledge of English in 1 employee, a car for the trip. The rate is 200 DKK / h gross, accommodation costs 1050 DKK / week. Weekly 40-45 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 plumbers - Denmark". Szukamy 2 hydraulików do Danii, Jyderup. Praca od 19.09 na kilka miesięcy. Montaż rur, ciągnięcie centali - 70 pokoi hotelowych. Kandydaci muszą posiadać minimum 3 lata doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego u 1 pracownika, auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 hydraulików - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg and Vemmelev, Denmark
Sep, 12
If you know English and you have a car, but you have no qualifications - job offer in a factory of precast concrete elements in Denmark, salary at the beginning about 9,000 PLN / month net + additions of 3500 DKK net (later about 11,500 PLN / month net. + Additional 3500 PLN) We are looking for 2 workers for the production of precast concrete in a factory in Denmark, Aalborg and Vemmelev. Work from September 19 for a long period of time. Factory work with prefabricated concrete elements. Candidates do not need to have experience, they will be trained to work. However, you need a good command of English and your own car. Starting rate DKK 154 / h gross (later DKK 184 / h gross, accommodation cost DKK 150 / day for a single room. Weekly about 46 hours of work. Rotation 4/1. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, company pays for Feriepenge and SH, retirement pension, tax refund next year If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 concrete mixers for the production of precast concrete in a factory in Denmark". Jeśli znasz angielski i masz auto, a nie masz kwalifikacji- oferta praca w fabryce prefabrykatów betonowych w Danii, wynagrodzenie na początek ok 9000 zł/mc netto + dodatki 3500 dkk netto (pózniej ok. 11500 zł/mc netto. + dodatki 3500 zł) Szukamy 2 pracowników do produkcji prefabrykatów betonowych w fabryce w Danii, Aalborg i Vemmelev. Praca od 19.09 na długi okres czasu. Praca w fabryce z prefabrykowanymi, elementami betonowymi. Kandydaci nie muszą mieć doświadczenia, będą przyuczeni do pracy. Niezbędna jest natomiast dobra znajomość języka angielskiego oraz własne auto. Stawka początkowa 154 dkk/h brutto (później 184 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo około 46 godzin pracy. Rotacje 4/1. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2betoniarzy do produkcji prefabrykatów betonowych w fabryce w Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Sep, 06
We are looking for 2 fixers - Denmark, Esbjerg. Work from September 12 for 2-3 months. Candidates must have a minimum of 3 years of experience, communicative knowledge of English with one employee, a car for the trip. The rate is 175 DKK / h gross, accommodation costs 1050 DKK / week for a single room. Weekly 45-50 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 fixers - Denmark, Esbjerg". Szukamy 2 zbrojarzy - Dania, Esbjerg. Praca od 12.09 na 2-3 miesiące. Kandydaci muszą posiadać minimum 3 lata doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednego pracownika, auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 zbrojarzy - Dania, Esbjerg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Sep, 06
We are looking for 4 earth workers to dig trenches for optical fiber Denmark, Viborg. Work from 03.10 for a year or more. Earthworks, p Candidates must have a minimum of 3 years of experience, communicative knowledge of English in half of the employees, one car per group. The rate is 187 DKK / h gross, accommodation costs 4000-6000 DKK / month. 50 working hours per week. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4 ground workers - Denmark". Szukamy 4 pracowników ziemnych do kopania rowów dla światłowodów Danii, Viborg. Praca od 03.10 na rok lub dłużej. Prace ziemne, prace z rurami do światłowodów. Kandydaci muszą posiadać minimum 3 lata doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, jedno auto na grupę. Stawka 187 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 4000-6000 dkk/mc. Tygodniowo 50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 pracowników ziemnych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Sep, 02
We are looking for 2 pavers to Denmark, Aarhus. Starting work from 07/09, for several months. Candidates must have at least 4-5 years of experience, communicative knowledge of English is welcome. Work 45-50 hours a week, salary 175 DKK / h gross. Paid accommodation cost 700 DKK / week double room -1050 DKK / week single room. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers - Denmark". Szukamy 2 brukarzy do Danii, Aarhus. Rozpoczęcie pracy od 07.09, na kilka miesięcy. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 45-50 h tygodniowo, wynagrodzenie 175 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień pokój podwójny-1050 dkk/tydzień pokój pojedynczy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Sep, 02
We are looking for 4 people for an Italian pastry factory / bakery - Denmark, near Copenhagen. Work from 07-12.09. for a long period of time. Monotonous belt work, kneading dough, packing into molds, working in a factory, employees will be trained on site. Candidates do not need to have experience in a bakery, it is important that they are fit, able to work 6 days a week (day shift work, from Monday to Saturday). Communicative English required. Couples are welcome. The rate of 77 DKK / h net (fixed rate), work 45-55 hours a week, paid accommodation 1000 DKK / month per person (2 double-fully equipped rooms, close to the workplace). Coming to Poland after 5-6 months for a few weeks of vacation. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 people to work in the bakery - Denmark". Szukamy 4 osób do fabryki ciasta włoskiego/piekarni - Dania, k. Kopenhagi. Praca od 07-12.09. na długi okres czasu. Monotonna praca przy taśmie, ugniatanie ciasta, pakowanie do forem, praca w fabryce, pracownicy będą przeszkoleni na miejscu. Kandydaci nie muszą mieć doświadczenia w piekarni, ważne by były sprawne, zdolne do pracy 6 dni w tygodniu (praca na zmianę dzienną, od poniedziałku do soboty). Wymagany komunikatywny język angielski. Mile widziane pary. Stawka 77 dkk/h netto (stawka stała), praca po 45-55 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 1000 dkk/mc za osobę (2 pokoje podwójne-w pełni wyposażone, blisko miejsca pracy). Zjazdy do Polski po 5-6 miesiącach na kilka tygodni wakacji. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 osób do pracy w piekarni - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
Sep, 02
<div class="ZyvIDe"> <div class="a8FIud X0rvP L6rCcb" data-apply-responsive-style="true" data-classes="" data-initial-translation-length="1569" data-saved-translation-limit-reached="false"> <div data-show-delay-ms="250" data-append-to-body="false" data-propagate-tooltip-mouseover-events="true" data-anchor-corner="bottom-end" data-enable-skip-handler="false" data-popup-corner="top-end"> <div> <div class="VfPpkd-Bz112c-RLmnJb">We are looking for 4-6 electricians and 2-4 fiber fitters for Denmark, Aalborg. Commencement of work on September 12 for a long period of time. Building a hospital. Pulling larger, heavier cables and cable trays, mounting fiber optic cables. Candidates must have at least 4-5 years of work experience, a car for a trip (deduction for gasoline for driving from Poland) and knowledge of English. Work for electricians 46 hours a week, salary 193-200 DK / h gross. Work for optical fiber assemblers 37 hours a week, gross rate 200-210 dkk / h. Paid accommodation cost 5,000 DKK / month. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4-6 electricians and 2-4 optical fiber fitters to Denmark, Aalborg".</div> <div> Szukamy 4-6 elektryków i 2-4 monterów światłowodów do Danii, Aalborg. Rozpoczęcie pracy 12.09 na długi okres czasu. Budowa szpitala. Ciągnięcie większych, cięższych kabli i korytek kablowych, montowanie kabli światłowodowych. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy minimum 4-5 lata, auto na wyjazd (odliczenie za benzynę za przejazd z Polski) oraz znajomość języka angielskiego. Praca dla elektryków po 46 h tygodniowo, wynagrodzenie 193-200 dkk/h brutto. Praca dla monterów światłowodów po 37 godzin tygodniowo, stawka 200-210 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 5000 dkk/mc. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " 4-6 elektryków i 2-4 monterów światłowodów do Danii, Aalborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku </div> </div> </div> </div> </div>
Copenhagen, Denmark
Aug, 12
We are looking for 2 teams of 1 pavers and 1 midfielder to Denmark, Copenhagen. Commencement of work 15.08. or Aug 22. by the end of the year. Laying paving stones and curbs. Candidates must have experience in working as a paver for at least 3-4 years, communicative English with 1 person in a team, a car for a trip. Work 45-50 hours, salary 170 DKK / h gross. Paid accommodation 100-150 DKK / day. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 teams of pavers - Denmark". Szukamy 2 zespołów po 1 brukarzu i 1 pomocniku do Danii, Kopenhaga. Rozpoczęcie pracy 15.08. lub 22.08. do końca roku. Układanie kostek brukowych oraz krawężników. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako brukarz minimum 3-4 lata, komunikatywny angielski u 1 osoby w zespole , auto na wyjazd. Praca po 45-50 h, wynagrodzenie 170 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 zespoły brukarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Aug, 11
We are looking for 3 excavator operators to Denmark, Copenhagen. Starting work from August 15, for a long period of time. Candidates must have experience of at least 4-5 years with 5-10 tons excavators, communicative knowledge of the English language. Work 45+ hours per week, salary 175 DKK / h gross. Paid accommodation cost 700 DKK / week double room -1050 DKK / week single room. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 excavator operators - Denmark". Szukamy 3 operatorów koparek do Danii, Kopenhaga. Rozpoczęcie pracy od 15.08, na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata przy koparkach 5-10 ton, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 45+ h tygodniowo, wynagrodzenie 175 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień pokój podwójny-1050 dkk/tydzień pokój pojedynczy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 operatorów koparek - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kolding and Esbjerg, Denmark
Aug, 11
We are looking for 2 bricklayers to Denmark, Kolding and Esbjerg. Starting work from August 15, for a long period of time. Bricklaying of new homes. Candidates must have minimum 4-5 years of experience in bricklaying in Denmark, communicative knowledge of the English language. Work 45+ hours a week, salary 170 DKK / h gross. Paid accommodation cost 700 DKK / week double room -1050 DKK / week single room. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 bricklayers - Denmark". Szukamy 2 murarzy do Danii, Kolding i Esbjerg. Rozpoczęcie pracy od 15.08, na długi okres czasu. Murowanie nowych domów. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata przy murowaniu w Danii, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 45+ h tygodniowo, wynagrodzenie 170 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień pokój podwójny-1050 dkk/tydzień pokój pojedynczy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 murarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Aug, 11
We are looking for 2 fixers to Denmark and Copenhagen. Commencement of work from August 15, until the end of the year. Candidates must have at least 4-5 years of experience, at least one employee must speak English communicatively. The company provides the car on time, so one candidate must have a driving license. Work 40-45 hours a week, salary 175 DKK / h gross (paid overtime). Paid accommodation cost 700 DKK / week double room -1050 DKK / week single room. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 fixers - Denmark". Szukamy 2 zbrojarzy do Danii, Kopenhagi. Rozpoczęcie pracy od 15.08, do końca roku. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata, przynajmniej jeden pracownik musi mówić komunikatywnie w języku angielskim. Firma udostępnia samochód na czas pray, dlatego jeden kandydat musi posiadać prawo jazdy. Praca po 40-45 h tygodniowo, wynagrodzenie 175 dkk/h brutto (płatne nadgodziny). Płatne zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień pokój podwójny-1050 dkk/tydzień pokój pojedynczy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 zbrojarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Børkop, Denmark
Jul, 28
We are looking for 5 stell-fixers to Denmark, Børkop. Starting work from 03/08 or 08/08, for a minimum period of 3 months. Construction of houses, nursing homes and schools. Candidates must have minimum 4-5 years of experience in concreting and reinforcement, at least one employee per group must speak English communicatively. Work 45-50-55-60 hours per week, remuneration 185 DKK / h gross. Paid accommodation cost 700 DKK / week double room -1050 DKK / week single room. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 stell-fixers - Denmark". Szukamy 5 zbrojarzy do Danii, Børkop . Rozpoczęcie pracy od 03.08 lub 08.08, na minimum 3 miesiące. Budowa domów, domy opieki i szkoły. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy przy betonowaniu i zbrojeniu minimum 4-5 lata, przynajmniej jeden pracownik na grupę musi mówić komunikatywnie w języku angielskim. Praca po 45-50-55-60 h tygodniowo, wynagrodzenie 185 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień pokój podwójny-1050 dkk/tydzień pokój pojedynczy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 zbrojarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Nykøbing, Denmark
Jul, 27
We are looking for 4 carpenters to Denmark, Nykøbing near Copenhagen. Starting work on August 1 for 3-4 months. Building a school. Candidates must have at least 4-5 years of work experience, a car is welcome for a trip and knowledge of English. Work 50 hours a week, remuneration 185 DKK / h gross. Paid accommodation costs DKK 1050 / week for a single room or DKK 700 / week for a double room. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 carpenters - Denmark, Thisted". Szukamy 4 stolarzy do Danii, Nykøbing niedaleko Kopenhagi. Rozpoczęcie pracy 01.08 na 3-4 miesiące. Budowa szkoły. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy minimum 4-5 lata, mile widziane auto na wyjazd oraz znajomość języka angielskiego. Praca po 50 h tygodniowo, wynagrodzenie 185 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy lub 700 dkk/tydzień za pokój podwójny . Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 stolarzy - Dania, Thisted". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Jul, 25
We are looking for 4-6 painters - Denmark, Copenhagen. Work from 01.08 for about 3 months. Painting apartments. Experience as a painter, communicative English required. Rate of 100 DKK / h net, work 45-50 hours a week, free accommodation. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4-6 painters - Denmark". Szukamy 4-6 malarzy - Dania, Kopenhaga. Praca od 01.08 na około 3 miesiące. Malowanie mieszkań. Wymagane doświadczenie jako malarz, komunikatywny język angielski. Stawka 100 dkk/h netto, praca po 45-50 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie . Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4-6 malarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trondheim, Norway
Jul, 21
We are looking for 3 carpenters to Norway, Trondheim. Work from 01.08. for a long period of time. Wooden structures and floors, windows, doors. 7 years of experience required, communicative English with one person. Fixed rate of 250 NOK / h gross. Work 50 hours a week. Accommodation is paid 2800 NOK / month, the cost deducted from the salary. Arrival at the expense of the employee (Værnes airport). Norwegian agreement under Norwegian conditions. 6-8 rotations for 2 weeks. Salary payable once a month. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 carpenters to Norway". Szukamy 3 stolarzy do Norwegii, Trondheim. Praca od 01.08. na długi okres czasu. Konstrukcje drewniane oraz podłogi, okna, drzwi. Wymagane doświadczenie 7 letnie, komunikatywny j. angielski u jednej osoby. Stawka stała 250 nok/h brutto. Praca po 50 h tygodniowo. Zakwaterowanie płatne 2800 nok/mc, potrącany koszt z wynagrodzenia. Przylot na koszt pracownika (lotnisko Værnes). Umowa norweska na warunkach norweskich. Rotacje 6-8 na 2 tygodnie. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 stolarzy do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".< Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Malling, Denmark
Jul, 20
We are looking for 1 concrete worker/rigger for Denmark, Malling. Starting work on 01.08 for 2-3 months or more. Concrete works, assembly of prefabricated concrete elements (2-story building). Candidates must have experience of working as a concrete mixer, also as a hook mixer. Work 50 hours a week, salary 195 DKK / h gross. Paid accommodation approx 5000 DKK / month. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. 5/2 rotations. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 concrete worker/rigger - Denmark". Szukamy 1 betoniarza/ hakowego do Danii, Malling. Rozpoczęcie pracy 01.08 na 2-3 miesiące lub dłużej. Prace betoniarskie, montaż prefabrykowanych elementów betonowych (budynek 2-piętrowy). Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako betoniarz również jako hakowy. Praca po 50h tygodniowo, wynagrodzenie 195 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie ok 5000 dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Rotacje 5/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 betoniarz/hakowy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.