Job Board

Aalborg, Denmark
Jan, 17
We are looking for 1 welder 135/136 with a car. Work in Denmark - Aalborg, work from 23.01, rate 180 dkk/h, work 42-45 hours a week, paid allowances for overtime over 37 hours a week, the Danish company pays SH, Feriepenge, pension allowances, work for several months. English is not necessary. Cost of accommodation 150 dkk/day. Payments every 2 weeks in dkk, payslips. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 welder 135/136 with a car - Denmark". Szukamy 1 spawacza135/136 z autem. Praca w Danii - Aalborg, praca od 23.01, stawka 180 dkk/h , praca po 42-45h tygodniowo, płatne dodatki za nadgodziny powyżej 37 h tygodniowo, firma duńska płaci SH, Feriepenge , dodatki emerytalne, praca na kilak miesięcy. Język angielski nie jest niezbędny. Koszt zakwaterowania 150 dkk/dzień. Płatności co 2 tygodnie w dkk, payslipy. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 spawacz 135/136 z autem- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Billund, Denmark
Jan, 13
We are looking for 2 welders 135/138 to Denmark - near Billund. Work from 16.01 or 18.01 for a long period of time. Experience required, certificate 135 FW PD 138 FW PD, knowledge of drawings. Communicative knowledge of English, welcome 1 car per trip. The rate is 165 dkk/h gross. Work 12 hours - 6 days a week (72 hours a week). Accommodation paid 1050 dkk per week. Rotations 2/2. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 135/138 - Denmark". Szukamy 2 spawaczy 135/138 do Danii - niedaleko Billund. Praca od 16.01 lub 18.01 na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikat 135 FW PD 138 FW PD, znajomość rysunków. Komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane 1 auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto. Praca po 12 godzin - 6 dni w tygodniu (72 godziny tygodniowo). Zakwaterowanie płatne 1050 dkk za tydzień. Rotacje 2/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 135/138 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Jan, 13
We are looking for 2 operators of linear drilling machines, horizontal drilling rig operators and 2 navigators for them to Denmark - Copenhagen. Work from the end of January for a long period of time. Required experience, communicative knowledge of English, welcome own car for the trip. The rate is 200 dkk/h gross. 50 hours of work per week (paid overtime allowances). Accommodation costs 5000-7000 dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 operators of linear drilling machines and 2 navigators for them - Denmark". Szukamy 2 operatorów maszyn do odwiertów liniowych, operatorów wiertnicy horyzntowalnej i 2 nawigatorów do nich do Danii - Kopenhaga. Praca od końca stycznia na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto. Tygodniowo 50 godzin pracy (płatne dodatki za nadgodziny). Zakwaterowanie koszt 5000-7000 dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 operatorów maszyn do odwiertów liniowych i 2 nawigatorów do nich - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Herning, Denmark
Jan, 12
We are looking for 2 welders 141 for stainless steel to Denmark, near Herning. Starting work from 16.01 or 23.01, for a long period of time. Candidates must have experience, knowledge of English is not required. Valid welding certificates 141 for stainless steel are welcome. Work 45-50-55 hours a week, salary 115 dkk/h net. Accommodation 3000 dkk/month (single rooms). Agreement through a Polish agency, payments once a month - on the 10th of the next month for the entire previous month, one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 141 for stainless steel - Denmark". Szukamy 2 spawaczy 141 na stal nierdzewną do Danii, k. Herning. Rozpoczęcie pracy od 16.01 lub 23.01, na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, znajomość języka angielskiego nie jest wymagana. Mile widziane ważne certyfikaty spawalnicze 141 na stal nierdzewną. Praca po 45-50-55 h tygodniowo, wynagrodzenie 115 dkk/h netto. Zakwaterowanie 3000 dkk/mc (pokoje pojedyncze). Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 141 na stal nierdzewną - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning and Aalborg, Denmark
Jan, 10
We are looking for 5 electricians for Denmark- Herning and Aalborg. Work from 23.01 for a long period of time. Required 3 years of experience, communicative / good knowledge of English, welcome own car for the trip. The rate is 200 dkk/h gross. 45 working hours per week. Accommodation cost 5000-dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 electricians - Denmark". Szukamy 5 elektryków do Danii- Herning i Aalborg. Praca od 23.01 na długi okres czasu. Wymagane 3 letnie doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 5000- dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 elektryków - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Jutland, Denmark
Jan, 10
We are looking for 4 aluminum welders 131/141 for Denmark, Jutland. Start of work from 16.01, for a long period of time. Candidates must have experience, communicative knowledge of English is welcome, a car for the trip. Certificates 141 or 131 aluminum material thickness 21,22,23. Working 60 hours a week, remuneration 175 dkk/h gross (people without valid certificates have a gross rate of 160 dkk/h), paid overtime allowances. Accommodation 700 dkk/1050 dkk per week. At the standard rate, the salary is about PLN 16,500-17,000/month net, after deduction of accommodation costs (for people without valid certificates, the salary is about PLN 14,500-15,000/month net). Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 aluminum welders 131/141 - Denmark". Szukamy 4 spawaczy aluminium 131/141 do Danii, Jutlandia. Rozpoczęcie pracy od 16.01, na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Certyfikaty 141 lub 131 aluminium gr materiałowa 21,22,23. Praca po 60 h tygodniowo, wynagrodzenie 175 dkk/h brutto (osoby bez ważnych certyfikatów mają stawkę 160 dkk/h brutto), płatne dodatki za nadgodziny. Zakwaterowanie 700 dkk/1050 dkk za tydzień. Przy stawce standardowej zarobki ok 16500-17000 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania (dla osób bez ważnych certyfikatów zarobki ok 14500-15000 zł/mc netto). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 spawaczy aluminium 131/141 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hillerød, Denmark
Jan, 10
We are looking for 1 ground worker and sewer pipe fitter to Denmark, Hillerod near Copenhagen. Start of work from 16.01, for a long period of time. Candidates must have at least 4-5 years of experience, communicative knowledge of English is welcome, one car per 2 people. Work 40-45 hours a week, salary 180 dkk/h gross, paid accommodation 700 dkk/1050 dkk per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 ground worker and 1 sewage pipe fitter - Denmark". Szukamy 1 pracownika ziemnego i montera rur kanalizacyjnych do Danii, Hillerod k. Kopenhagi. Rozpoczęcie pracy od 16.01, na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego, jedno auto na 2 osoby. Praca po 40-45 h tygodniowo, wynagrodzenie 180 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 700 dkk/1050 dkk za tydzień. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 pracownika ziemnego i 1 montera rur kaanalizacyjnych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Värnamo, Sweden
Jan, 09
We are looking for 3 carpenters to Sweden, Värnamo. Work from 23.01. for a few months. Required 6 years of work experience as a carpenter, knowledge of English, a car for a trip is welcome. The rate is 212.45 SEK gross/h, free accommodation. 40 hours of work per week. Employment by a Swedish company on Swedish terms. Payment once a month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 carpenters to Sweden". Szukamy 3 stolarzy do Szwecji, Värnamo. Praca od 23.01. na kilka miesięcy. Wymagane 6 letnie doświadczenie w pracy jako stolarz, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 212,45 sek brutto/h, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 40 h pracy. Zatrudnienie przez szwedzką firmę na warunkach szwedzkich. Wypłata raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 stolarzy do Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bellinge, Denmark
Jan, 06
We are looking for 2 pavers for Denmark, Bellinge in Funen. Work from 11.01. for a few months. Paving works - terraces. A minimum of 4-5 years of experience as a paver, experience with a mini excavator and a mini loader is required. Knowledge of English in one employee, car for a trip. The rate is 170 dkk/h gross, paid accommodation costs 150 dkk/day/single room. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers - Denmark". Szukamy 2 brukarzy do Danii, Bellinge w Fionii. Praca od 11.01. na kilka miesięcy. Prace brukarskie - tarasy. Wymagane minimum 4-5 lat doświadczenie jako brukarz, doświadczenie z minikoparką i mini ładowarką. Znajomość języka angielskiego u jednego pracownika, auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień/pokój pojedynczy. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ålesund, Norway
Jan, 06
We are looking for 15 hull fitters for Norway, in shipyards near Alesund. Work from 09.01. or 16.01. Permanently. Work in one of several shipyards Fosen Yard, Fiskerstrand, Myklebust, Hareid, Langsten. Construction of sections made of both steel and aluminum. In many shipyards, work also includes equipping and repairing/servicing ships. We require experience, communicative knowledge of English at least half of the employees. The rate is 200 NOK/h gross, minimum 54 hours a week. Paid accommodation 50 nights/day. Rotations 4/2, 6/3. Payments every month. Arrival at Ålesund airport (the company pays for the first arrival). Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "15 hull fitters - Norway". Szukamy 15 monterów kadłubów do Norwegii, w stoczniach niedaleko Alesund. Praca od 09.01. lub 16.01. na stałe. Praca w jeden z kilku stoczni Fosen Yard, Fiskerstrand, Myklebust, Hareid, Langsten. Budowa kształtowników zarówno ze stali, jak i aluminium. W wielu stoczniach praca również przy wyposażaniu i naprawie/serwisowaniu statków. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników. Stawka 200 nok/h brutto, minimum 54 godzin tygodniowo. Płatne zakwaterowanie 50 nok/dzień. Rotacje 4/2, 6/3. Płatności co miesiąc. Przylot na lotnisko Ålesund (firma płaci za pierwszy przylot). Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "15 monterów kadłubów - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
Jan, 05
We are looking for 10 welders 121 / 136 for Denmark, Odense. Work from 11.01. for many months. Arc welding - arc welding with cored wire in the active gas shield IS-P/T-FW-1-136. Working with the welding pole and boom 121. We need 2 teams of 4-5 welders, one in the team must be fluent in English. Welding at a height of up to 15 m. Required experience, knowledge of English, car for a group trip. Certificate 121 / 136 cored wire - black steel. Certificate with paragraph 17, which must be taken to Denmark, if someone does not have it, the company will provide this online course (the cost of 1000 dkk will be deducted from the employee's future salary). Rate 185 dkk/h gross, paid accommodation 700 dkk/1050 dkk per week (accommodation within 15-20 km). Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 welders 121 / 136 - Denmark". Szukamy 10 spawaczy 121 / 136 do Danii, Odense. Praca od 11.01. na wiele miesięcy. Spawanie arc - spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego IS-P/T-FW-1-136. Praca z słupowysięgnikiem spawalniczym 121. Potrzebujemy 2 ekipy po 4-5 spawaczy, jeden w zespole musi biegle posługiwać się językiem angielskim. Spawanie na wysokości do 15 m. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd na grupę. Certyfikat 121 / 136 drut proszkowy – stal czarna. Certyfikat z paragrafem 17, który trzeba zabrać do Danii, jeśli ktoś go nie ma, firma zapewni ten kurs online (koszt 1000 dkk zostanie odliczony od przyszłej pensji pracownika). Stawka 185 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 700 dkk/1050 dkk za tydzień (zakwaterowanie w promieniu 15-20 km). Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 spawaczy 121 / 136 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Trondheim, Norway
Jan, 04
We are looking for 1 plumber to Norway, Trondheim. Work from 09.01. or 16.01. for a long period of time. Required 7 years of experience, communicative English. Fixed rate 250 NOK/h gross. Working 50 hours a week. Accommodation paid 2800 NOK/month, cost deducted from salary. Arrival at employee's expense (Værnes Airport). Norwegian agreement on Norwegian conditions. Rotations 6-8 for 2 weeks. Salary paid once a month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 plumber to Norway". Szukamy 1 hydraulika do Norwegii, Trondheim. Praca od 09.01. lub 16.01. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie 7 letnie, komunikatywny j. angielski. Stawka stała 250 nok/h brutto. Praca po 50 h tygodniowo. Zakwaterowanie płatne 2800 nok/mc, potrącany koszt z wynagrodzenia. Przylot na koszt pracownika (lotnisko Værnes). Umowa norweska na warunkach norweskich. Rotacje 6-8 na 2 tygodnie. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 hydraulika do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Traryd, Sweden
Jan, 04
We are looking for 2 people to work in a mushroom farm in Sweden, Traryd. Work from 09.01. for at least 1 year. Couples welcome. Required experience in working in a mushroom farm, knowledge of English, a car for a trip is welcome. Rate €9 net, paid accommodation €5/person/night, two-week trial period. Weekly 40-55 hours of work. Salary 7000-8500 PLN/month net per person after deduction of accommodation costs. 1-month notice period. In the case of reunions to Poland after 2-3 months of work, the company requires information 1 month in advance. Employment by a Swedish company on Swedish terms. Payment once a month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 people to work in a mushroom farm in Sweden". Szukamy 2 osoby do pracy w pieczarkarni w Szwecji, Traryd. Praca od 09.01. przynajmniej na 1 rok. Mile widziane pary. Wymagane doświadczenie w pracy w pieczarkarni, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 9 euro netto, płatne zakwaterowanie 5 euro/osoba/noc, dwutygodniowy okres próbny. Tygodniowo 40-55 h pracy. Wynagrodzenie 7000-8500 zł/mc netto za osobę po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Okres wypowiedzenia 1 miesięczny. W kwestii zjazdów do Polski po 2-3 miesiącach pracy firma wymaga informację 1 miesiąc wcześniej. Zatrudnienie przez szwedzką firmę na warunkach szwedzkich. Wypłata raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 osoby do pracy w pieczarkarni w Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Jan, 04
We are looking for 3 bricklayers / plasterers for Denmark, Aalborg. Work from 09.01. for many months. Experience required, knowledge of English, a car for a trip is welcome. The rate is 200 dkk/h gross, paid accommodation 700 dkk/1050 dkk per week. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 bricklayers / plasterers - Denmark". Szukamy 3 murarzy / tynkarzy do Danii, Aalborg. Praca od 09.01. na wiele miesięcy. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 700 dkk/1050 dkk za tydzień. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 murarzy / tynkarzy- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Gilleleje, Denmark
Jan, 03
We are looking for 4 ground workers to ground works with rockets in Denmark, Gilleleje. Work from January 17, 2023 for a longer period of time. Required experience, communicative knowledge of English for half of the employees and 1-2 cars for the trip. The rate is 195 dkk/h gross + overtime allowances. 50 working hours per week. The company can arrange paid accommodation for employees. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 ground workers to ground works with rockets - Denmark". Szukamy 4 osób do prac ziemnych - prace z kretem w Danii, Gilleleje. Praca od 17.01.2023 na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego u połowy pracowników i 1-2 auta na wyjazd. Stawka 195 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny. Tygodniowo 50 godzin pracy. Firma może zorganizować odpłatne zakwaterowanie dla pracowników. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 osób do prac ziemnych - prace z kretem - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Trondheim, Norway
Dec, 20
We are looking for 20 electricians to Norway, near Trondheim. Work from 09.01.2023 for a long period of time. Work at the shipyard. We require experience and a DSB certificate, communicative knowledge of English, a Norwegian identification number is welcome. Rate 270-288 nok/h gross, 54 hours a week, 350 nok/day deductions for accommodation and meals. Payments every month. The company reimburses up to 200 ero per trip. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Rotations 4/2, 6/2. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "20 electricians - Norway". Szukamy 20 elektryków do Norwegii, koło Trondheim. Praca od 09.01.2023 na długi okres czasu. Praca w stoczni. Wymagamy doświadczenia oraz certyfikat DSB komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 270-288 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo, 350 nok/dzień potrącenia za zakwaterowanie i wyżywienie. Płatności co miesiąc. Firma zwraca do 200 ero za podróż. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Rotacje 4/2, 6/2. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "20 elektryków - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Göteborg, Malmo, Stockholm, Sweden
Dec, 19
We are looking for 4 construction workers for Sweden - Göteborg, Malmo, Stockholm (work will start in Gothenburg). Start of work for 2 people from January 15-30, 2023, for the other two from February 15-30. Project until summer, then another job. Home renovation. Candidates must have experience, knowledge of the language of 1-2 people, a car for the trip. Work 55 hours a week, salary 180 sec/h gross. Paid accommodation cost 3000 SEK. Payments once a month. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 construction workers to Sweden". Szukamy 4 pracowników budowlanych do Szwecji - Göteborg, Malmo, Sztokholm (praca rozpocznie się w Göteborgu). Rozpoczęcie pracy dla 2 osób od 15-30 stycznia 2023, dla pozostałej dwójki od 15-30 lutego. Projekt do lata, następnie inne miejsce pracy. Remont domu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, znajomość języka u 1-2 osób, auto na wyjazd.  Praca po 55 h tygodniowo, wynagrodzenie 180 sek/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 3000 sek. Płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4pracowników budowlanych do Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rejkjavik, Iceland
Dec, 16
We are looking for 3 welders 141 stainless steel and sometimes aluminum for Iceland, near Reykjavik. Work from 09.01.2023 for a longer period of time. Two welders will work with stainless steel and aluminum. Tig and Mig welding. He is also familiar with working on bending machines used to process sheets with a thickness of 1-4mm. Other welders will work with mild steel, Mig welding. Material thickness from 5 to 20mm. Experience required, valid welding certificates, half of the employees speak English, a car for a trip is welcome. Rate 3200 ISK/hour (€22.8/hour). overtime after 36 hours/week paid 5760 ISK/hour (€41). Work 7:30am to 5pm Monday to Thursday. Friday is 7:30am to 3pm (total 42 hours per week). Accommodation costs 80,000 ISK to 120,000 ISK per month (570-850 EUR/month). Employment by an Icelandic company on Icelandic terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 welders 141- Iceland." Szukamy 3 spawaczy 141 stal nierdzewna i czasem aluminium do Islandii, k. Reykjaviku. Praca od 09.01.2023 na dłuższy okres czasu. Dwóch spawaczy będzie pracować ze stalą nierdzewną i aluminium. Spawanie Tig i Mig. Zaznajomiony również z pracą na giętarkach, służących do obróbki blach o grubości 1-4mm. Pozostali spawacze będą pracować ze stalą miękką, spawaniem Mig. Grubość materiału od 5 do 20mm. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 3200 ISK/godz. (22,8 EUR/godz.). nadgodziny po 36 godzinach/tygodniowo płatne 5760 ISK/godzinę (41 EUR). Praca od 7:30 do 17 od poniedziałku do czwartku. Piątek jest od 7:30 do 15. (łącznie 42 godziny tygodniowo). Zakwaterowanie koszt 80.000 isk do 120.000 isk miesięcznie(570-850 EUR/miesiąc). Zatrudnienie przez islandzką firmę na warunkach islandzkich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 spawaczy 141- Islandia." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Silkeborg, Denmark
Dec, 16
We are looking for 5 fixers/concreteers with a car - construction of a bridge to Denmark, Silkeborg. Work from 03.01.2023 for 3 months. Construction of the bridge called Ringvejsbroen. Foundation, casting, pillars/columns. Required experience, knowledge of English by half of the employees, car for the trip. Rate 170 dkk/h gross, accommodation costs 100-150 dkk/day for a double / single room. Weekly 55-58 working hours. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 steel fixers / concrete fitters with a car - Denmark". Szukamy 5 zbrojarzy/betoniarzy z autem - budowa mostu do Danii, Silkeborg. Praca od 03.01.2023 na 3 miesiące. Budowa mostu o nazwie Ringvejsbroen. Fundamentowanie, odlewanie, filary/kolumny. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 55-58 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 zbrojarzy / betoniarzy z autem - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
North Sea, Denmark
Dec, 08
We are looking for 5 mechanics / hydraulic technicians to Denmark. North Sea - oil platform. Esbjerg check-in - departure by helicopter. Work from 12.12 or 19.12. for a long period of time. Perform preventive and corrective maintenance on hydraulics, systems and related equipment at sea. Experience with hydraulic systems and offshore work required. Diploma or certificate (HND / HNC (levels A + 3 years of study) or BTS / DUT. At least 3 years of experience in the field of hydraulic system maintenance. BOSIET certificates required (for working on oil rigs). Good/communicative knowledge of English. Rate 250-275 dkk/h gross Work 2 weeks - 168 hours and 3 weeks off Free accommodation and 3 meals a day Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and Holiday Feriepenge + tax refund If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 mechanics / hydraulic technicians - Denmark". Szukamy 5 mechaników / techników hydraulicznych do Danii. Morze Północne – platforma wiertnicza. Odprawa Esbjerg – wylot helikopterem. Praca od 12.12 lub 19.12. na długi okres czasu. Wykonywanie konserwacji zapobiegawczej i naprawczej hydrauliki, systemy i związany z nimi sprzęt na morzu. Wymagane doświadczenie z systemami hydraulicznymi i pracami offshore. Dyplom lub certyfikat (HND / HNC (poziomy A + 3 lata studiów) lub BTS / DUT. Co najmniej 3 lata doświadczenia w dziedzinie konserwacji systemów hydraulicznych. Wymagane certyfikaty BOSIET (odnośnie pracy na platformach wiertniczych). Dobra/komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 250-275 dkk/h brutto. Praca 2 tygodnie – 168 godzin i 3 tygodnie wolnego. Bezpłatne zakwaterowanie oraz 3 posiłki dziennie..Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 mechaników / techników hydraulicznych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.