1 production manager to Denmark

Attention! This job posting is 26 days old and might be already filled.
Findworker February 8, 2021
Location
Gilleleje, Denmark
Job Type
Category

Description

We are looking for 1 production manager to Denmark, working in the factory in Gilleleje. The company develops, designs and manufactures elevators. We require candidates, among others: technical experience in the field of machinery or production and 5 to 10 years of management experience, having competences under the AUTOCAD PROGRAM, as well as understanding the drawing is an advantage, but not a requirement. The same experience in electrical engineering, mechanics and steel.
Here are some of the tasks you'll be responsible for:
● Responsible for good production management, including in the form of planning meetings, etc.
● Responsible for employee administration, hourly registration.
● Responsible for AT (Labor Control Office) and safety in production.
● Responsible for quality assurance and product review in production.
● Responsible for inventory management, purchase of materials, goods and delivery lists, as well as price negotiations with suppliers.
● Responsible for the overall budget.
● In collaboration with your Project Manager, it is your responsibility to follow production schedules.

The terms of employment, including the amount of remuneration, will be provided in the next stages of recruitment.
If you are interested in this job offer, please send your application to the following e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "production manager for Denmark".

Szukamy 1 kierownika produkcji do Danii, praca w fabryce w Gilleleje. Firma opracowuje, projektuje i produkuje windy. Wymagamy od kandydatów między innymi: doświadczenia technicznego w zakresie maszyn lub produkcji oraz od 5 do 10 lat doświadczenia w zarządzaniu, posiadanie kompetencji w ramach PROGRAMU AUTOCAD, a także rozumienie rysunku jest zaletą, ale nie wymogiem. Tak samo doświadczenie w elektrotechnice, mechanice i stali.
Oto niektóre z zadań, za które będziesz odpowiedzialny:
● Odpowiedzialny za dobre zarządzanie produkcją, między innymi w formie spotkań planistycznych itp.
● Odpowiedzialny za administrację pracowników, rejestrację godzinną.
● Odpowiedzialny za AT (Urząd Kontroli Pracy) i bezpieczeństwo w produkcji.
● Odpowiedzialny za zapewnienie jakości i przegląd produktu w produkcji.
● Odpowiada za obsługę zapasów, zakup materiałów, towarów i list dostaw, a także negocjacje cenowe z dostawcami.
● Odpowiedzialny za ogólny budżet.
● We współpracy z Project Managerem twoim obowiązkiem jest przestrzeganie harmonogramów produkcji.

Warunki zatrudnienia w tym wysokosć wynagrodzenie zostanie podana w kolejnych etapach rekrutacji.
Osoby zainteresowane tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " kierownik produkcji do Danii".

Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz
Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".

Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku