1 welder 135/136 to Denmark

Attention! This job posting is 155 days old and might be already filled.
Findworker April 15, 2019
Location
Thisted, Denmark
Job Type
Category

Description

We are looking for 1 welder 135/136 to Denmark, k. Thisted, communicative speaking in English, starting work 24/25/04. Work for a long period of time. Welding steel constructions such as digging for the kopar, welding construction machines. The candidate must have a minimum of 4 years experience in welding 135/136, must be able to read technical drawings (minor assembly works), obligatory communicative English, car for departure. Salary 165 dkk / h gross, work after 46 h per week, paid accommodation (cost 110 dkk / day, single room, deducted from wages). Work on daily shifts, if work on night shifts paid with additions. Well, if the welder has §17 safety course. If there is no such course, after 4 weeks of work, the employee must take a paid safety course §17 (for personal use, then to show in various Danish companies, in many work places in Denmark now required from welders). The cost of the course is 1500 dkk, half of the cost paid by the Danish company 750 dkk, the rest as a cost will be deducted by the company from the salary in 2 installments 2 x 375 dkk. After 3 months, direct employment in a company where work is permanent. Rotation 4/2, employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the subject: "1 welder 135/136 to Thisted".

Szukamy 1 spawacza 135/136 do Danii, k. Thisted, mówiących komunikatywnie w j. angielskim, rozpoczęcie pracy 24/25.04. Praca na długi okres czasu. Spawanie konstrukcji stalowych typu łychy do kopar, spawanie maszyn budowlanych. Kandydat musi mieć minimum 4 lata doświadczenia w spawaniu 135/136, musi umieć czytać rysunki techniczne (drobne prace monterskie), obowiązkowy komunikatywny j. angielski, auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 46 h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne (koszt 110 dkk/dzień, pokój pojedynczy, potrącany z wynagrodzenia). Praca na zmiany dzienne, jeśli praca na zmiany nocne płatne z dodatkami. Dobrze jeśli spawacz posiada §17 safety course. Jeżeli nie ma takiego kursu to po 4 tygodniach pracy pracownik musi podjąć płatny safety course §17(dla osobistego użytku, później do okazania w różnych firmach duńskich, w wielu miejscach pracy w Danii obecnie wymagane od spawaczy). Koszt kursu to 1500 dkk, połowa kosztu opłacana przez firmę duńską 750 dkk, reszta jako koszt będzie potrącone przez firmę z wynagrodzenia w 2 ratach 2 x 375 dkk. Po 3 miesiącach zatrudnienie bezpośrednie w firmie gdzie jest praca na stałe. Rotacje 4/2, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 spawacz 135/136 do Thisted".

Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz

Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.