Category: Construction

Falster and South Zealand, Denmark
Oct, 19
We are looking for 2 teams, 2 people each: a mini excavator operator and a pipe and fiber earth worker to Denmark, Falster and South Zealand. Working from now on for a long period of time. Experience required from operators - 2 ton excavators, driving licenses, trailer qualifications are welcome. From groundworkers experience to putting moles in the ground to pulling optical fibers. The rate for operators 180 DKK / h gross, for a ground worker 170-175 DKK / h gross, work 55 hours a week, paid accommodation 100-150 DKK / day. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "mini excavator operator and earth worker for pipes and optical fibers - Denmark". Szukamy 2 teamy po 2 osoby: operator mini koparki i pracownik ziemny do rur i do światłowodów do Danii, Falster i Zelandia południowa. Praca od teraz na długi okres czasu. Od operatorów wymagany doświadczenia - koparki 2 tony, prawa jazdy, mile widziane uprawnienia na przyczepę. Od pracowników ziemnych doświadczenia do wprowadzania kretów w ziemi do ciągnięcia światłowodów. Stawka dla operatorów 180 dkk/h brutto, dla pracownika ziemnego 170-175 dkk/h brutto, praca po 55 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "operator mini koparki i pracownik ziemny do rur i do światłowodów - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Sep, 14
We are looking for 1 construction worker, carpenter for Denmark, Aarhus. Work from 20/09. for 3-4 months. Repairs of houses. Experience, car and communicative English required. Rate of 96 DKK / h net, work 50-55 hours a week, free accommodation. The average monthly salary is PLN 12,000 net per month. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 construction worker, carpenter - Denmark". Szukamy 1 pracownika ogólnobudowlanego - stolarz -cieśla do Danii, Aarhus. Praca od 20.09. na 3-4 miesiące. Remonty domów. Wymagane doświadczenie, auto i oraz komunikatywny j. angielski. Stawka 96 dkk/h netto, praca po 50-55 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 12000 pln/mc netto. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 pracownik ogólnobudowlany - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Sep, 01
We are looking for 2 pavers to work in Denmark in Aarhus, work 2-3 months, start on September 6-10. Required experience and a car, knowledge of English with one pavement. Gross rate of 175 DKK / h, paid accommodation, 100-150 DKK / day, work 45 hours a week. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note in subject "2 pavers to Aarhus". Szukamy 2 brukarzy do pracy w Danii w Aarhus, praca 2-3 miesiące, start 09.09. lub 10.09. Wymagane doświadczenie oraz auto, znajomość języka angielskiego u jednego brukarza. Stawka 175 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień, praca po 45h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 brukarzy do Aarhus". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Randers, Denmark
Aug, 23
We are looking for 6 steelfixers to Denmark, Randers. Start on 25.08, job for 6-8 weeks, working in building bridges, armoring. Candidates must have minimum 4 years experience, good if some speak communicative English and some have own cars. Salary 165 dkk/h brutto, paid extras for overtimes +50% and +100%, job 45-50 hours per week, paid accommodation cost 90 dkk/day. Hiring by Danish company on Danish basis, paid Feriepenge, SH, pension, return of tax in next year. Avarage monthly salary after deducting cost of accommodation 13.000-14.000 dkk/month netto. Candidates interesed in this job please send application et email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: 6 steelfixers to Randers" Poszukujemy 6 zbrojarzy do Danii, Randers. Start 25.08, praca na 6-8 tygodni, praca przy budowie mostów, zbrojenie. Kandydaci muszą mieć minimum 4 lata doświadczenia, dobrze jeśli niektórzy mówią w stopniu komunikatywnym po angielsku, mile widziane własne samochody. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, płatne dodatki za nadgodziny +50% i +100%, praca 45-50 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie 90 dkk/dobę. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania 13.000-14.000 dkk/miesiąc netto. Kandydatów zainteresowanych tą pracą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 6 zbrojarzy do Randers" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>
Thisted, Denmark
Jul, 21
We are looking for 2 steelfixers to Denmark, Thisted. Work from 26.07. for about 3 months. Required experience, communicative knowledge of English for one person and one car for the trip. Rate of 160 DKK / h gross + supplements for overtime + 50% and + 100%, work 50-55 hours a week, accommodation cost 100-150 DKK / day. Agreement with a Danish company on Danish terms. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 steelfixers to Thisted". Szukamy 2 zbrojarzy do Danii, Thisted. Praca od 26.07. na około 3 miesiące. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednej osoby oraz jedno auto na wyjazd. Stawka 160 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny +50% i +100%, praca po 50-55 h tygodniowo, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień . Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 zbrojarzy do Thisted". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Oslo, Norway
Jul, 08
We are looking for 5 steel construction fitters to Norway, 100 km from Oslo. Work from July 12 to December 31, 2021, possibly permanently. Typical works include assembly of steel structures, assembly of sandwich elements and roof elements. We are looking for experienced people in the assembly of steel structures on site in the construction industry in Norway. Communicative English required. The rate is 206.50 - 220 NOK / h gross, 54 hours a week, paid accommodation 150 NOK / day. Rotations 6/3. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their CV to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "5 steel construction fitters to Norway". Szukamy 5 monterów konstrukcji stalowych do Norwegii, 100 km od Oslo. Praca od 12.07 do 31.12.2021 możliwe że na stałe. Typowe prace to montaż konstrukcji stalowych, montaż elementów warstwowych oraz elementów dachowych. Poszukujemy doświadczonych osób w montażu konstrukcji stalowych na budowie w branży budowlanej w Norwegii. Wymagany komunikatywny j. angielski. Stawka 206,50 - 220 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie 150 nok/dzień. Rotacje 6/3. Umowa norweska na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "5 monterów konstrukcji stalowych do Norwegii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Thisted, Denmark
Jul, 06
We are looking for 2 steelfixers to Denmark, Thisted. Work from 12.07. for at least 2 months. Required experience, communicative knowledge of English for one person and one car for the trip. Gross rate 170 DKK / h, work 50-55 hours a week, accommodation cost 100-150 DKK / day. Agreement with a Danish company on Danish terms. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 steelfixers to Thisted". Szukamy 2 zbrojarzy do Danii, Thisted. Praca od 12.07. przynajmniej na 2 miesiące. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednej osoby oraz jedno auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, praca po 50-55 h tygodniowo, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień . Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 zbrojarzy do Thisted". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Jun, 24
We are looking for 2 steel fixers to Denmark, near Aarhus. Work from June 28. for 4 months Required experience, communicative knowledge of English, car is needed for 2 workers. The rate is 180 DKK / h gross, work 45-50 hours a week, accommodation cost 100-150 DKK /day. Contract with a Danish company on Danish terms. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 steel fixers Aarhus Denmark". Szukamy 2 zbrojarzy do Danii, k. Aarhus. Praca od 28.06. na 4 miesiące. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 180 dkk/h brutto, praca po 45-50h tygodniowo, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień, rotacje 4/1, 4/2, 5/2, 6/2. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 zbrojarzy do Aarhus, Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Jun, 23
We are looking for 2 construction carpenters, building houses to Denmark, Copenhagen. Work from 12.07. for 8 months. We require a minimum of 4 years of experience. Work 45-50 hours a week, gross rate 160 DKK / h, accommodation 100-150 DKK / day. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 construction carpenters to Denmark". Szukamy 2 cieśli konstrukcyjnych, budowa domów do Danii, Kopenhaga. Praca od 12.07. na 8 miesięcy. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia. Praca po 45-50h tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 cieśli konstrukcyjnych do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
May, 11
Danish company is looking for 6 construction workers: 3 steelfixers and 3 shuttering carpenters to start work in Odense from 31.05, job for 5-7 months. Needed from workers with minimum 3 years experience in work as steelfixer/shuttering carpenter, in each group of 3 workers must be one car, good if some workers speak communicative English. Work with building hotel in Odense, work for 45-55 hours per week, salary 170 dkk/h and for leaders of groups speaking communicative/good English salary 175 dkk/h, offered extras +50% and +100% for overtimes (extras paid above 37 hours per week), accommodation provided, single rooms or double rooms, distance around 15-20 km from working place, cost of accommodation per person 700 dkk/week for double room and 1050 dkk/week for single room. Hiring by Danish company on Danish basis, payslips every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, in next year tax return. Company has already hired over 50 Polish workers currently working and needs more. Candidates interested in this job offer please send your applicatons at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "steelfixers/shuttering carpenters to Odense". Duńska firma poszukuje 6 pracowników budowlanych: 3 zbrojarzy i 3 cieśli szalunkowych do pracy w Odense od 31.05, praca na 5-7 miesięcy. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczeniem w pracy jako zbrojarz / cieśla szalunkowy, w grupie 3 pracowników musi być dostępny jeden samochód, dobrze, jeśli niektórzy pracownicy mówią komunikatywnie po angielsku. Praca w budynku hotelu w Odense, praca 45-55 godzin tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto, a dla liderów grup mówiących komunikatywnie / dobrze po angielski, stawka 175 dkk/h brutto, oferowane dodatki + 50% i + 100% za nadgodziny (dodatki płatne powyżej 37 godzin tygodniowo), zapewnione zakwaterowanie, pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe, odległość około 15-20 km od miejsca pracy, koszt zakwaterowania na osobę 700 dkk / tydzień za pokój dwuosobowy i 1050 dkk / tydzień za pokój jednoosobowy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Firma zatrudniła już ponad 50 polskich pracowników, którzy obecnie pracują i potrzebują więcej osób. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "zbrojarz / cieśla szalunkowy do Odense" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Apr, 19
We are looking for 2 construction workers for Denmark near Copenhagen. Work from now on for several months. We require experience as bricklayer/carpneter/plasterer, plasteroard fitter, communicative knowledge of English, a car for a trip. The rate is 90 DKK / h net, accommodation costs 1500 DKK / month (for a double room) and 2500 DKK / month (single room), work 50-60 hours per week. The distances from accommodation to work are different 20-75 km (different orders), the company reimburses the cost of fuel per km above 24 km from accommodation to work Employment by a Polish company, payments once a month. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 construction workers to Copenhagen". Szukamy 2 pracowników ogólnobudowlanych do Danii k. Kopenhagi. Praca przy kompleksowym remoncie budynków od teraz na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenie jako stolarz/murarz/monter karton-gips, szpachlarz, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 90 dkk/h netto, zakwaterowanie koszt 1500 dkk/mc (za pokój podwójny) i 2500 dkk/mc (pokój pojedynczy), praca po 50-60h tygodniowo. Firma zwraca koszt paliwa za km powyżej 24 km od zakwaterowania do miejsca pracy. Średnie zarobki miesięczne netto ok 11.000 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę polską, płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 pracowników ogólnobudowlanych Kopenhaga". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Copenhagen, Denmark
Apr, 15
<div class="announcement-details col-lg-7 space-bot-lg"> We are looking for 1 steelfixer for Denmark, Copenhagen. Work from 19.04. for 4 months. We require experience and good knowledge of the English language. Work 45-55 hours a week, salary 150 DKK / h gross, + SH + Feriepenge. Accommodation is DKK 150 / day for a single room. Employment by a Danish company under Danish conditions. 6/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application at e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "steel fixer with English to Denmark".Szukamy 1 pracownika do betonu/zbrojarza do Danii, Kopenhaga. Praca od 19.04. na 4 miesiące. Wymagamy doświadczenia i znajomości dobrej języka angielskiego. Praca 45-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, + SH + Feriepenge. Zakwaterowanie 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Rotacje 6/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "zbrojarz pracownik do betonu z angielskim do Danii".Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". </div>
Sønderborg, Denmark
Apr, 12
We are looking for 1 paver to work in Denmark, Sønderborg. Work from now on for about 3-4 months. We require a minimum of 4 years of experience. Work 45-50 hours per week, gross rate 160 DKK / h, accommodation in single rooms 100 DKK / day. Agreement by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH bonuses and holiday Feriepenge, average monthly net remuneration after deducting accommodation costs approx. PLN 10.000 net / month + Feriepnge and SH (total approx. PLN 2,000 / month net) + tax refund in the following year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 paver to Denmark". Szukamy 1 brukarza do pracy w Danii, Sønderborg. Praca od teraz na około 3 miesiące. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia. Praca po 45-50h tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie pokoje pojedyncze 100 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge, średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 10.000 zł/mc netto + Feriepenge i SH (razem ok. 2000 zł/mc netto) + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 brukarz do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Mar, 13
We are looking for 2 employees who speak communicative / good English to work in Odense, work in a large project, groundworks and related to installing pipes in the ground, pipe alignment, etc., additionally other construction work, required commitment to work, flexibility at work, 1 car for 2 people, work for a long period of time, start on March 16-17, work 50-55 hours a week, salary rate of DKK 155 / h, paid extras 50/100 for work over 37 hours a week, contract with a Danish company under Danish conditions. The company can provide accommodation for workers cost at DKK 881 / week. Candidates interested, please send your CV to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation "ground worker speaking English to Odense" Szukamy 2 pracowników którzy mówią komunikatywnie/dobrze w języku angielskim do pracy w Odense, przy dużym projekcie, prace ziemne i związane z rurami w ziemi, ustawienie rur itd, dodatkowo inne prace budowlane, wymagane zaangażowanie, chęć do pracy, elastyczność w pracy, 1 auto na 2 osoby, praca możliwa na długi okres czasu, start 16-17.03, praca po 50-55h tygodniowo, stawka 155 dkk/h brutto, płatne dodatki 50/100 powyżej 37h pracy tygodniowo, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Firma może dostarczyć zakwaterowanie pracownikom, koszt 881 dkk/tydzień. W razie zainteresowania proszę o podesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "pracownik ziemny z angielskim do Odense" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Hedemora, Sweden
Jan, 26
We are looking for 2 construction workers for Sweden, Hedemora. Work from now on for 6 months. The work takes place in different places and with different tasks such as roof replacement, also some concrete work etc. We require experience as a construction worker, communicative knowledge of English. The rate is 130 SEK / h gross, free accommodation (1 shared bedroom, kitchen and living room in one. Accommodation is new, fresh and furnished), work 40-60h per week. Salary paid monthly, no rotation. After 1 week, the company guarantees working clothes, footwear, etc. Candidates interested in starting work, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 construction workers - Sweden". Szukamy 2 pracowników budowlanych do Szwecji, Hedemora. Praca od teraz na 6 miesięcy. Praca odbywa się w różnych miejscach i przy różnych zadaniach, takich jak wymiana dachu, również niektóre prace betonowe itp. Wymagamy doświadczenie jako pracownik budowlany, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 130 SEK / h brutto, bezpłatne zakwaterowanie (1 wspólna sypialnia, kuchnia i salon w jednym. Zakwaterowanie nowe i świeże i umeblowane), praca po 40-60h tygodniowo. Wynagrodzenie wypłacane raz w miesiącu, brak rotacji. Po 1 tygodniu firma gwarantuje odzież roboczą, obuwie itp. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 pracowników budowlanych - Szwecja". Jest to oferta pracy tymczasoej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
Jan, 12
We are looking for 2 steelfixers to Denmark, Silkeborg. Work from now on for a month or more. We are looking for people who are currently in Denmark. Candidates must have experience in working as fixers, communicative knowledge of English is welcome. Work 37 hours a week (maybe more), salary 160-165 DKK / h gross, paid accommodation costs 100-150 DKK / day or without deduction if the employee has his own. Danish agreement under Danish conditions. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 steelfixers - Silkeborg". Szukamy 2 zbrojarzy do Danii, Silkeborg. Praca od teraz na miesiąc lub dłużej. Poszukujemy osób które przebywają aktualnie w Danii. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako zbrojarze, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 37 godziny tygodniowo (może więcej), wynagrodzenie 160-165 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień lub bez potrącenia jeśli pracownik posiada własne. Umowa duńska na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 zbrojarzy - Silkeborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Randers, Denmark
Aug, 27
We are looking for 2 steelfixers/concrete workers to Denmark, Randers. Job starts 31.08, job for a long term, salary 150 dkk/h brutto, free accommodation. Candidates must have minimum 5 years experience as steelfixers/concrete workers/shuttering carpenters. Job 50-60 hours per week. Monthly salary about 12000-14000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send applications at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: steelfixers/concrete workers to Denmark" Poszukujemy 2 zbrojarzy/ pracowników do betonu do Danii, Randers. Początek pracy 31.08, praca na długi okres, wynagrodzenie 150 dkk / h brutto, zakwaterowanie bezpłatne. Kandydaci muszą mieć co najmniej 5-letnie doświadczenie jako zbrojarze/ betoniarze / cieśle szalunkowi. Praca 50-60 godzin tygodniowo. Miesięczne wynagrodzenie około 12000-14000 zł / miesiąc netto. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: zbrojarze / betoniarze do Danii ” Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Aug, 01
We are looking for 1 bricklayer to Denmark, Aarhus. Work from 05.08. for about 3-4 months. Bricklaying, plastering and also tiling. We require a minimum of 3-4 years of experience as a bricklayer, work experience in Denmark, communicative knowledge of English, and a car. Work 50 hours a week, rate 160 dkk / h gross, accommodation 100dkk / day. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: " bricklayer - Denmark". Szukamy 1 murarza do Danii, Aarhus. Praca od 05.08. na około 3-4 miesięce. Murowanie, tynkowanie a także układanie kafli. Wymagamy minimum 3-4 lata doświadczenia jako murarz, doświadczenie pracy w Danii, komunikatywna znajomości języka angielskiego, oraz własne auto. Praca po 50 h tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Rotacje 4/1 lub 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "murarz Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Hedehusene, Denmark
Jul, 23
We are looking for 2 workers for demolition and renovation to Denmark, Hedehusene, k. Copenhagen. Work from 27.07. for 4 weeks. Renovation of a building with an area of ​​150-300 m2. Demolition, removal of installations, floors, removal of walls, digging with a small excavator, pouring foundations under facade walls, placing insulation, pouring concrete. We require experience, communicative knowledge of English, a car for a trip for 2 people. 90 DKK / h net rate, free accommodation, work 60 hours a week. Employment by a Polish company, payment once a month, by the 10th day of the next month for the previous month. Candidates interested in taking up employment, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 repair workers - Denmark". Szukamy 2 pracowników do rozbiórek i remontów do Danii, Hedehusene, k . Kopenhagi. Praca od 27.07. na 4 tygodnie. Remont budynku o powierzchni 150-300 m2. Rozbiórki, usunięcie instalacji, podłóg, usunięcie ścian, kopanie małą koparką, odlewanie fundamentów pod ścianami elewacyjnymi, umieszczenie izolacji, zalanie betonem. Wymagamy doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd na 2 osoby. Stawka 90 dkk/h netto , bezpłatne zakwaterowanie, praca po 60h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę polską, płatności raz w miesiącu, do 10 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 pracowników remontowych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rotterdam, Netherlands
Jul, 03
We are looking for 4 tilers to the Netherlands, job for 3-4 months, start of work 13.07.2020. Salary 550 EUR/week netto, free accommodation, job 40 hours per week, rotations 4/1 or 6/2. Candidates must have experience in work as tilers, at least 1 worker must speak communicative English or German, 1 worker must have own car. Hiring by Dutch company od Datch basis, salaries and payslips every week. Avarage monthly salary is about 9500-10.000 PLN/month netto. Candidates  interested in this job offer should send application at email rekrutacja@findworker.pl with note in application "tilers to the Netherlands" Szukamy 4 kafelkarzy do Holandii, praca na 3-4 miesiące, rozpoczęcie pracy od 13.07.2020. Wynagrodzenie 550 EUR/tydzień netto, bezpłatne zakwaterowanie, praca po 40h tygodniowo, rotacje 4/1 lub 6/2. Kandydaci muszą mieć doświadczenie w pracy jako kafelkarze minimum 2 lata, mile widziane komunikatywny j. angielski lub j. niemiecki oraz własne auto na grupę 3 kafelkarzy. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich, płatności co tydzień w EUR. Średnie miesięczne wynagrodzenie to około 9500-10000 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszeni są o podesłanie swojej aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "kafelkarz do Holandii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.