Job Board

Jutland, Denmark
May, 14 new
We are looking for 1 employee for gastronomy 12,500 PLN / month net for the so-called food trucks to Denmark, Jutland. Working from June for a long period of time. We are looking for a person who has gastronomic experience in the production of fast food, good English, own car is welcome. Diligence, communication and kindness required. A person has to be strong because he will be setting up a food truck every day. Work 11-12 hours a day (6 days a week), remuneration 90 DKK / h net + accommodation cost 100 DKK / day (single room). The average monthly salary is about PLN 12,500-13,000 net (depending on the number of hours worked) after deduction of accommodation costs. Contract with a Danish company, our long-term partner. We are looking for an available person who can work for a long time and be in Denmark for a long time, possible 8/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "1 employee for gastronomy for the so-called food trucks to Denmark". Poszukujemy 1 pracownika do gastronomii 12500 zł/mc netto do tzw food trucków do Danii, Jutlandia. Praca od czerwca na długi okres czasu. Szukamy osoby która ma doświadczenie gastronomiczne przy produkcji fastfoodów, dobry język angielski, mile widziane własne auto. Wymagana pracowitość, komunikatywność, życzliwość. Osoba musi być silna ponieważ będzie do ustawiania codziennie food truck. Praca po 11-12h dziennie (po 6 dni w tygodniu), wynagrodzenie 90 dkk/h netto + zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień (pokój pojedynczy). Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 12500-13000 zł/mc netto (w zależności od ilości przepracowanych godzin) po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Kontrakt z firmą duńską, naszym wieloletnim partnerem. Szukamy osoby dostępnej, która może pracować długo i być na dłuższy czas w Danii, możliwe rotacje 8/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 pracownika do gastronomii do tzw food trucków do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
May, 14 new
We are looking for 2 painters / plasters to Denmark near Copenhagen. Working from now on for a long period of time. We require experience as a painter / putty, communicative knowledge of English, a car for a trip. Rate of 90 DKK / h net, free accommodation for a double room (single room 2500 DKK / month), work 50-60 hours a week. The distances from the accommodation to the workplace vary 20-75 km (various orders), the company reimburses the cost of fuel per km over 24 km from the accommodation to the workplace. Employment by a Polish company, payments once a month. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 painters / plasterers - Denmark". Szukamy 2 malarzy/szpachlarzy do Danii k. Kopenhagi. Praca od teraz na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenie jako malarz/szpachlarz, komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 90 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie dla pokoju podwójnego (pokój pojedynczy 2500 dkk/mc), praca po 50-60h tygodniowo. Odległości od zakwaterowania do miejsca pracy są różne 20-75 km (różne zlecenia), firma zwraca koszt paliwa za km powyżej 24 km od zakwaterowania do miejsca pracy. Zatrudnienie przez firmę polską, płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 malarzy/szpachlarzy- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Hirtshals, Denmark
May, 12
We are looking for 3 - 4 industrial painters to Denmark, to work in the hall, next to the shipyard in Hirtshals, for painting and epoxy coating, ship surface treatment, painting, cleaning. Work from May 17 or May 19. Painters must have experience working as industrial / shipyard painters, employees must have 1 car for 3 people, 1 person must speak communicative English. Starting work on March 25, work about 5 weeks or more, work 50-55 hours a week, salary 150 DKK / h gross, + SH + Feriepenge and tax refund next year (these 3 elements will add a total of about +5,000 DKK / month net) . Employment by a Danish company under Danish conditions. The company can provide accommodation for employees, single rooms, price is DKK 100 / day. Candidates interested in this job offer should send their applications to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject line: "industrial painters to Denmark". Poszukujemy 3 - 4 malarzy przemysłowych do Danii, do pracy w hali, obok stoczni w Hirtshals, do malowania i powlekania epoxy, obróbki powierzchni statków, malowania, czyszczenia. Praca od 17.05 lub 19.05. Malarze muszą mieć doświadczenie w pracy jako malarze przemysłowi/stoczniowi, pracownicy muszą mieć 1 samochód na 3 osoby, 1 osoba musi mówić komunikatywnie po angielsku. Rozpoczęcie pracy 25.03, praca ok 5 tygodni lub dłużej, praca 50-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, + SH + Feriepenge i zwrot podatku w przyszłym roku (te 3 elementy dadzą łącznie dodatkowo około +5000 dkk / miesiąc netto ). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Firma może zapewnić zakwaterowanie dla pracowników, pokoje jednoosobowe, cena 100 dkk /dzień. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "malarze przemysłowi do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Frederikshavn, Denmark
May, 12
We are looking for 2 MAZAK 200 CNC operators to Denmark, near Frederikshavn. Working from now on for many months. Experience and knowledge of English required. First week - day shift to learn the process. 37 hours - then the second shift from Monday to Thursday 13: 45-22: 45 - Friday free. Saturday 13: 45-22: 45 or 12 hours Saturday and Sunday and the rest of the second shift Monday through Thursday. Up to 55 hours a week. Gross salary 175 DKK / h + DKK 66. allowance after 18:00 to 06:00. Normal hours are 06:00 - 18:00. Accommodation around 3500-4000 per month. Holiday, weeks off 29-31. Employment by a Danish company under Danish conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 CNC operators to Denmark". Poszukujemy 2 operatorów CNC MAZAK 200 do Danii, k. Frederikshavn. Praca od teraz na wiele miesięcy. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego. Pierwszy tydzień - zmiana dzienna, aby nauczyć się tego procesu. 37 godzin - następnie druga zmiana od poniedziałku do czwartku 13: 45-22: 45 - piątek wolny. Sobota 13: 45-22: 45. lub 12 godzin w sobotę i niedzielę i reszta godzin drugiej zmiany od poniedziałku do czwartku. Do 55 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie 175 dkk/h brutto + 66 kr. dodatek po 18:00 do 06:00. Normalne godziny to 06:00-18:00. Zakwaterowanie około 3500-4000 miesięcznie. Święto, wolne tygodnie 29-31. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: „2 operatorów CNC do Danii”. Jest to oferta pracy tymczasowej zgodnie z przepisami UE. Agencja Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz W przesłanej do nas wiadomości prosimy o dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu prowadzenia bieżącej i przyszłej rekrutacji”. Co kilka dni na findworker.pl publikujemy nowe ogłoszenia o pracę dla polskich pracowników w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych w zakresie budownictwa, budowy statków i pracy fizycznej w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię, żeby zobaczyć nowe oferty na swoim facebooku.
Göteborg, Sweden
May, 12
We are looking for 1 foreman Sweden - Göteborg. Work from 17.05. or 19.05. for many months. Fabrication of plasterboard, installation of windows, assembly of kitchens and entire buildings. Very good knowledge and experience in building a house from scratch to finishing required, very good knowledge of English, a driving license is welcome. Work 50-60 hours a week, rate 210 sec / h gross, free accommodation. Employment by a Swedish company under Swedish conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "foreman to Sweden". Poszukujemy 1 brygadzistę Szwecja - Göteborg. Praca od 17.05. lub 19.05. na wiele miesięcy. Wykonanie płyt karton-gips, montaż okien, montaż kuchni ale także całych budynków. Wymagana bardzo dobra wiedza i doświadczenie w budowie domu od podstaw do wykończenia, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane prawo jazdy. Praca 50-60 godzin tygodniowo, stawka 210 sek/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez firmę szwedzką na warunkach szwedzkich. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: „brygadzista do Szwecji”. Jest to oferta pracy tymczasowej zgodnie z przepisami UE. Agencja Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz W przesłanej do nas wiadomości prosimy o dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu prowadzenia bieżącej i przyszłej rekrutacji”. Co kilka dni na findworker.pl publikujemy nowe ogłoszenia o pracę dla polskich pracowników w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych w zakresie budownictwa, budowy statków i pracy fizycznej w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię, żeby zobaczyć nowe oferty na swoim facebooku.
Göteborg, Sweden
May, 12
We are looking for 4 people for physical work, pressure washing, work for cleaners, Sweden - Göteborg. Work from 17.05. or 19.05. for many months. Preparation of walls for washing, cleaning of old paint. Required physical fitness, diligence, knowledge of English and your own car are welcome. Training possible. Work 50-60 hours a week, rate 100 sec / h net, free accommodation. Employment by a Swedish company under Swedish conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4 natural persons to Sweden". Poszukujemy 4 osoby do prac fizycznych, mycie ciśnieniowe, praca dla cleanerów, Szwecja - Göteborg. Praca od 17.05. lub 19.05. na wiele miesięcy. Przygotowanie ścian do mycia, oczyszczenie ze starej farby. Wymagana sprawność fizyczna, pracowitość, mile widziana znajomość j. angielskiego i własne auto. Możliwe przeszkolenie. Praca 50-60 godzin tygodniowo, stawka 100 sek/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez firmę szwedzką na warunkach szwedzkich. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: „4 osoby fizyczne do Szwecji”. Jest to oferta pracy tymczasowej zgodnie z przepisami UE. Agencja Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz W przesłanej do nas wiadomości prosimy o dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu prowadzenia bieżącej i przyszłej rekrutacji”. Co kilka dni na findworker.pl publikujemy nowe ogłoszenia o pracę dla polskich pracowników w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych w zakresie budownictwa, budowy statków i pracy fizycznej w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię, żeby zobaczyć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
May, 11
Danish company is looking for 6 construction workers: 3 steelfixers and 3 shuttering carpenters to start work in Odense from 31.05, job for 5-7 months. Needed from workers with minimum 3 years experience in work as steelfixer/shuttering carpenter, in each group of 3 workers must be one car, good if some workers speak communicative English. Work with building hotel in Odense, work for 45-55 hours per week, salary 170 dkk/h and for leaders of groups speaking communicative/good English salary 175 dkk/h, offered extras +50% and +100% for overtimes (extras paid above 37 hours per week), accommodation provided, single rooms or double rooms, distance around 15-20 km from working place, cost of accommodation per person 700 dkk/week for double room and 1050 dkk/week for single room. Hiring by Danish company on Danish basis, payslips every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, in next year tax return. Company has already hired over 50 Polish workers currently working and needs more. Candidates interested in this job offer please send your applicatons at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "steelfixers/shuttering carpenters to Odense". Duńska firma poszukuje 6 pracowników budowlanych: 3 zbrojarzy i 3 cieśli szalunkowych do pracy w Odense od 31.05, praca na 5-7 miesięcy. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczeniem w pracy jako zbrojarz / cieśla szalunkowy, w grupie 3 pracowników musi być dostępny jeden samochód, dobrze, jeśli niektórzy pracownicy mówią komunikatywnie po angielsku. Praca w budynku hotelu w Odense, praca 45-55 godzin tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto, a dla liderów grup mówiących komunikatywnie / dobrze po angielski, stawka 175 dkk/h brutto, oferowane dodatki + 50% i + 100% za nadgodziny (dodatki płatne powyżej 37 godzin tygodniowo), zapewnione zakwaterowanie, pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe, odległość około 15-20 km od miejsca pracy, koszt zakwaterowania na osobę 700 dkk / tydzień za pokój dwuosobowy i 1050 dkk / tydzień za pokój jednoosobowy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Firma zatrudniła już ponad 50 polskich pracowników, którzy obecnie pracują i potrzebują więcej osób. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "zbrojarz / cieśla szalunkowy do Odense" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Kristiansund, Norway
May, 10
We are looking for 8 stainless steel TIG welders for Norway, Kristiansund. Work from 17.05. (the matter of permission to come is about 7 days) for 4-6 months. We are only looking for people who already have a Norwegian tax number D-number and have previously worked in Norway for a Norwegian company for at least 6 months. We require experience, a valid welding certificate and communicative knowledge of the English language. You must have your own welding mask and work shoes. Welding of stainless, acid-resistant steel. Work up to 60 hours a week, 225 NOK / h gross, free accommodation (single rooms) + free meals. Flight at the expense of the employees. Upon arrival in Norway. Contract with a Norwegian company on Norwegian terms. Payments once a month by the 12th for the previous month. Rotation 8/2. Please send your Norwegian tax number D-number together with your CV. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "8 stainless steel TIG welders to Norway". Szukamy 8 spawaczy TIG ze stali nierdzewnej 304 i 316 do Norwegii, Kristiansund. Praca od 17.05. (sprawa zezwolenia na przyjazd to kwestia ok 7 dni) na 4-6 miesiące. Szukamy wyłącznie osób, które mają już Norweski numer podatkowy D-number i pracowały wcześniej w Norwegii przez firmę norweską przez minimum 6 mcy. Wymagamy doświadczenia, ważnego certyfikatu spawalniczego oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Trzeba mieć własną maskę spawalniczą i buty robocze. Spawanie stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Praca do 60h tygodniowo, 225 nok /h brutto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze) + bezpłatne wyżywienie. Przelot na koszt pracowników. Po przybyciu do Norwegii test na covid. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu do 12-tego za poprzedni miesiąc. Rotacja 8/2. Wraz z cv prosimy przesłać też swój norweski numer podatkowy D-number. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "8 spawaczy TIG ze stali nierdzewnej do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Eindhoven, Denmark
May, 10
We are looking for 2 plasterboard fitters for suspended ceilings to the Netherlands (50 km from Eindhoven), work for 3-4 months, start of work on 17.05. or more. Candidates must have experience of working as a plasterboard fitter for at least 3 years, communicative or good knowledge of English and a car for the trip. You need your own car, tools and work clothes. Salary 550 EUR / week net, free accommodation, work 40-45 hours a week, rotation 4/1 or 6/2. Employment by a Dutch company under Dutch conditions, payment every week in EUR. The average monthly salary is about PLN 9,500-10,000 net per month. Candidates interested in taking up employment are asked to send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 fitters k / g to the Netherlands". Szukamy 2 monterów karton-gips do podwieszanych sufitów do Holandii (50 km od Eindhoven), praca na 3-4 miesiące, rozpoczęcie pracy 17.05. lub wcześniej. Kandydaci muszą mieć doświadczenie w pracy jako monter karton-gips minimum 3 lata, komunikatywna lub dobra znajomość angielskiego oraz auto na wyjazd. Potrzebne własne auto oraz swoje narzędzia i ubranie robocze. Wynagrodzenie 550 EUR/tydzień netto, bezpłatne zakwaterowanie, praca po 40-45 h tygodniowo, rotacje 4/1 lub 6/2. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich, płatności co tydzień w EUR. Średnie miesięczne wynagrodzenie to około 9500-10000 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszeni są o podesłanie swojej aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " 2 monterów k/g do Holandii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
May, 07
We are looking for 2 plumbers to Denmark, Copenhagen. Work from now on for about 14 months. Complete installation in apartments (kitchen, bathroom, radiators, underfloor heating, etc.) to be made. We require experience of at least 3-4 years as a plumber (diploma / certificates), good knowledge of English, a car for a trip (travel from accommodation to work). Work 50 hours a week, rate 200 DKK / h gross, paid accommodation. If the employee is able to do the work planned for 1 flat (planned time 55h) for 45-50h, he will receive a bonus - paid later. Employment by a Danish company under Danish conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 plumbers to Denmark". Poszukujemy 2 hydraulików do Danii, Kopenhaga. Praca od teraz na około 14 miesięcy. Do wykonania pełna instalacja w mieszkaniach (kuchnia, łazienka, grzejniki, ogrzewanie podłogowe itp.). Wymagamy doświadczenia przynajmniej 3-4 lata jako hydraulik (dyplom/certyfikaty), dobrej znajomości języka angielskiego, samochodu na wyjazd (dojazd z noclegu do pracy). Praca 50 godzin tygodniowo, stawka 200 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie. Jeśli pracownik jest w stanie zrobić pracę zaplanowaną na 1 mieszkanie (planowany czas 55h) do 45-50h otrzyma bonus - wypłacony później. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: „2 hydraulików do Danii”. Jest to oferta pracy tymczasowej zgodnie z przepisami UE. Agencja Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz W przesłanej do nas wiadomości prosimy o dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu prowadzenia bieżącej i przyszłej rekrutacji”. Co kilka dni na findworker.pl publikujemy nowe ogłoszenia o pracę dla polskich pracowników w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych w zakresie budownictwa, budowy statków i pracy fizycznej w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię, żeby zobaczyć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
May, 06
We are looking for 4 fitters of steel structures - for the production / installation of lifts in Denmark, near Copenhagen. Work for a long period of time. Candidates must have experience as steel structure assemblers and some experience in mechanics (people will be employed by other Poles working there), communicative knowledge of the English language. The gross rate of 160 DKK / h, paid accommodation is 3000 DKK / month. Employment by a Danish company on Danish conditions. Candidates interested in a job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "4 steel construction fitters - for the production / installation of elevators - Denmark". Poszukujemy 4 monterów konstrukcji stalowych - do produkcji /instalacji wind w Danii, k. Kopenhagi. Praca na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie jako monterzy konstrukcji stalowych i jakieś doświadczenie z mechaniki (osoby będą wdrożone do pracy przez innych Polaków tam pracujących), komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 160 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 3000 dkk/miesiąc. Zatrudnienie przez firmę duńską na duńskich warunkach. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "4 monterów konstrukcji stalowych - do produkcji /instalacji wind - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
May, 06
We are looking for 4 plumbers to Denmark, Odense. Work from 17/05 for 4 months. Installation of high pressure sprinklers. We require experience as a plumber (diploma), good knowledge of English from at least 2 candidates, a car for departure (travel from accommodation to work). Work 50 hours a week, gross rate 190 DKK / h, paid accommodation 87 EUR / week (single rooms, 30 km from the workplace). Employment by a Danish company under Danish conditions. The supplement for the use of the car is DKK 500 / month. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4 plumbers to Denmark". Poszukujemy 4 hydraulików do Danii, Odense. Praca od 17.05. przez 4 miesiące. Montaż zraszaczy wysokociśnieniowych. Wymagamy doświadczenia jako hydraulik (dyplom), dobrej znajomości języka angielskiego od co najmniej 2 kandydatów, samochodu na wyjazd (dojazd z noclegu do pracy). Praca 50 godzin tygodniowo, stawka brutto 190 DKK / h, płatne zakwaterowanie 87 EUR / tydzień (pokoje jednoosobowe, 30 km od miejsca pracy). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Dodatek za korzystanie z samochodu wynosi 500 DKK / miesiąc. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: „4 hydraulików do Danii”. Jest to oferta pracy tymczasowej zgodnie z przepisami UE. Agencja Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz W przesłanej do nas wiadomości prosimy o dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu prowadzenia bieżącej i przyszłej rekrutacji”. Co kilka dni na findworker.pl publikujemy nowe ogłoszenia o pracę dla polskich pracowników w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych w zakresie budownictwa, budowy statków i pracy fizycznej w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię, żeby zobaczyć nowe oferty na swoim facebooku.
Kjelkvist, Denmark
May, 04
We are looking for 3 pavers to Denmark, Kjelkvist. Work from 10.05 for a long period of time. Candidates must have experience, communicate in English, the required car for three people. Weekly 45-50 h of work, 160 DKK / h gross, paid accommodation 100-150 DKK / day. Employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, SH Feriepnge and tax refund. Candidates interested in this offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "3 pavers to Denmark". Poszukujemy 3 brukarzy do Danii, Kjelkvist. Praca od 10.05 na długi okres czasu. Kandydaci muszą mieć doświadczenie, komunikatywnie porozumiewać się po angielsku, wymagane auto na trzy osoby. Tygodniowo 45-50 h pracy, stawka 160 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, SH Feriepnge i zwrot podatku. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie „ 3 brukarzy do Danii”. Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Kjelkvist, Denmark
May, 04
We are looking for 2 agricultural mechanics to Denmark, Kjelkvist. Work from 10.05 for a long period of time. Machine repair, hydraulics, oil change. Candidates must have experience, communicate in English, own car is welcome. Weekly 50-60 h of work, 165 DKK / h gross, paid accommodation 100-150 DKK / day. Employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, SH Feriepnge and tax refund. Candidates interested in this offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 agricultural mechanics to Denmark" Poszukujemy 2 mechaników rolniczych do Danii, Kjelkvist. Praca od 10.05 na długi okres czasu. Naprawa maszyn, hydraulika, wymiana oleju. Kandydaci muszą mieć doświadczenie, komunikatywnie porozumiewać się po angielsku, mile widziane własny samochód. Tygodniowo 50-60 h pracy, stawka 165 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, SH Feriepnge i zwrot podatku. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie „ 2 mechaników rolniczych do Danii” Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Solrød, Denmark
Apr, 28
We are looking for 4 carpenters to Denmark, Solrød. Long-term work, rotations 4/1, 5/2, 6/2, work 45-52 hours a week. Installation of elements, installation of ceilings, plastering, facade works, drawing pipes, various small installations, terrace and roof. Candidates must have experience, communicate in English, own car is welcome. The company provides free accommodation (double rooms or caravans for 2 employees), remuneration 90 DKK / h net. Employment by a Polish agency, tax paid in Denmark, accident insurance in Denmark, payment once a month by the 10th day of the following month for the previous month, the average monthly remuneration after deducting accommodation costs is approx. PLN 11,000 / month net. Candidates interested in this offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "carpenters to Denmark". Poszukujemy 4 stolarzy do Danii, Solrød. Praca na długi okres czasu, rotacje 4/1, 5/2, 6/2, , praca 45-52 godzin tygodniowo. Montaż elementów, montaż stropów, tynkowanie, elewacja prace, rysowanie rur, różne drobne instalacje, taras i dach. Kandydaci muszą mieć doświadczenie, komunikatywnie porozumiewać się po angielsku, mile widziane własny samochód. Firma zapewnia bezpłatne zakwaterowanie (pokoje dwuosobowe lub przyczepy dla 2 pracowników), wynagrodzenie 90 dkk / h netto. Zatrudnienie przez polską agencję, podatek opłacony w Danii, ubezpieczenie wypadków w Danii, płatność raz w miesiącu do 10 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 11.000 zł / mc netto. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie „stolarze do Danii” Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Apr, 26
We are looking for 3-4 steelfixers with a car to Denmark, Copenhagen. Work from 03.05. for 4 months. We require experience, a car for the trip. Work 45-55 hours a week, salary 150 DKK / h gross, + SH + Feriepenge. Accommodation is DKK 150 / day for a single room. Employment by a Danish company under Danish conditions. 6/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "2 steelfixers to Denmark". Poszukujemy 3-4 zbrojarzy z autem do Danii, Kopenhaga. Praca od 03.05. na 4 miesiące. Wymagamy doświadczenia, auto na wyjazd. Praca 45-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, + SH + Feriepenge. Zakwaterowanie 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Rotacje 6/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 zbrojarzy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Dublin, Ireland
Apr, 22
We are looking for 6-8 steelfixers to Ireland County Meath - Dublin area. Work from May 3 for 6-12 months. We require a minimum of 4 years of experience and good / communicative knowledge of English in at least 3 employees and one very good level. Average work 50 hours a week, salary 18.5-19 euro / h gross (first 39 h, paid overtime) + accommodation cost 400 EUR / month. Irish contract, payment terms weekly in EUR. Insurance by the company. Rotations 8/2. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "6-8 steelfixers to Ireland". Poszukujemy 6-8 zbrojarzy do Irlandii hrabstwo Meath -obszar Dublina. Praca od 03.05 na 6-12 miesięcy. Wymagamy minimum 4-letnie doświadczenie i dobra/komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u 3 pracowników i u jednego bardzo dobry poziom. Praca średnio 50 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 18,5-19 euro/h brutto (pierwsze 39 h, płatne nadgodziny) + zakwaterowanie koszt 400 EUR/mc. Irlandzka umowa, warunki płatności co tydzień w EUR. Ubezpieczenie przez firmę. Rotacje 8/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "6-8 zbrojarzy do Irlandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Jutland, Denmark
Apr, 22
We are looking for 1 food truck cooking service worker to Denmark, Jutland. Working from June for a long period of time. We are looking for a person who has gastronomic experience in the production of fast food, good English, own car is welcome. Diligence, communication and kindness required. A person has to be strong because he will have to set up a food truck every day. Work 11-12 hours a day (6 days a week), remuneration 90 DKK / h net + accommodation cost 100 DKK / day (single room). The average monthly salary is about PLN 12,500-13,000 net (depending on the number of hours worked) after deduction of accommodation costs. Contract with a Danish company, our long-term partner. We are looking for an available person who can work for a long time and be in Denmark for a long time, possible 8/2 rotation. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "1  food truck cooking service worker to Denmark". Poszukujemy 1 pracownika do gastronomii do tzw food trucków do Danii, Jutlandia. Praca od czerwca na długi okres czasu. Szukamy osoby która ma doświadczenie gastronomiczne przy produkcji fastfoodów, dobry język angielski, mile widziane własne auto. Wymagana pracowitość, komunikatywność, życzliwość. Osoba musi być silna ponieważ będzie do ustawinia codziennie food truck. Praca po 11-12h dziennie (po 6 dni w tygodniu), wynagrodzenie 90 dkk/h netto + zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień (pokój pojedynczy). Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 12500-13000 zł/mc netto (w zależności od ilości przepracowanych godzin) po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Kontrakt z firmą duńską, naszym wieloletnim partnerem. Szukamy osoby dostępnej, która może pracować długo i być na dłuższy czas w Danii, możliwe rotacje 8/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 pracownika do gastronomii do tzw food trucków do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Ringkobing, Denmark
Apr, 21
We are looking for 2 plasterers / steelfixers to Denmark, Ringkobing. Work from April 26. for 2-3 months. The first 2 weeks of work as plasterers and then work on pouring concrete and reinforcements. We require experience, a car for the trip. Work 45-50 hours a week, remuneration 170 DKK / h gross, + SH + Feriepenge. Accommodation is DKK 150 / day for a single room. Employment by a Danish company under Danish conditions. 6/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "2 fixers to Denmark". Poszukujemy 2 tynkarzy/zbrojarzy do Danii, Ringkobing. Praca od 26.04. na 2-3 miesiące. Pierwsze 2 tygodnie pracy jako tynkarze a dalej praca przy zalewaniu betonu i zbrojeniach. Wymagamy doświadczenia, auto na wyjazd. Praca 45-50 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 170 dkk/h brutto, + SH + Feriepenge. Zakwaterowanie 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Rotacje 6/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 zbrojarzy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Apr, 20
We are looking for 2 steelsixers to Denmark, Copenhagen. Work from April 26. for 4 months. We require experience, a car for the trip. Work 45-55 hours a week, salary 150 DKK / h gross, + SH + Feriepenge. Accommodation is DKK 150 / day for a single room. Employment by a Danish company under Danish conditions. 6/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "2 steelfixers to Denmark". Poszukujemy 2 zbrojarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 26.04. na 4 miesiące. Wymagamy doświadczenia, auto na wyjazd. Praca 45-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, + SH + Feriepenge. Zakwaterowanie 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Rotacje 6/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 zbrojarzy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku