near Aarhus, Denmark
Sep, 27
We are looking for 4 welders 141 stainless steel to Denmark, near Aarhus. Work from October 2. for a few months. Two pipe welders and 2 sheet metal welders 1-4 mm. Required experience, current certificates 141 fm5. Communicative English and own car are welcome. Rate 195 dkk/h gross + paid overtime allowances, accommodation cost 1050 dkk/week (single room). 50-52 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 welders 141 stainless steel – Copenhagen – Denmark". Szukamy 4 spawaczy 141 stal nierdzewna do Danii, niedaleko Aarhus. Praca od 02.10. na kilka miesięcy. Dwóch spawaczy rur i 2 spawaczy blach 1-4 mm. Wymagane doświadczenie, aktualne certyfikaty 141 fm5. Mile widziany komunikatywny j. angielski i własne auto. Stawka 195 dkk/h brutto + bezpłatne dodatki za nadgodziny, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień (pokój pojedynczy). Tygodniowo po 50-52 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 spawaczy 141 stal nierdzewna – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Norway, Norway
Sep, 26
We are looking for 6 welders 111/136/fitters for Norway. Work from October 9. until December 9, 2023. Working on a platform at sea (floating moored near the dock – personnel are transported by boat). Required experience, fluent English, hot work certificate. Required certificates: NOGEPA or BOISET courses or Norwegian GSK courses (For offshore work) Basic Safety and Emergency Preparedness Course including HUET (Helicopter Underwater Evacuation Training Course) – certificates regarding occupational health and safety rules for work on drilling platforms. Welding certificates. Current health certificate. Rate: NOK 286/hour, 12-hour shifts. Food and accommodation will be provided. Travel costs are covered by the company. Rotations: 14 days on and 14 days off. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Candidates interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 welders 111/136/fitters – Norway". Szukamy 6 spawaczy 111/136/ monterów do Norwegii. Praca od 09.10. do 09.12.2023. Praca na platformie na morzu (pływająca zacumowana w pobliżu doku – transport personelu odbywa się łodzią). Wymagane doświadczenie, biegła znajomość języka angielskiego, certyfikat hot work. Wymagane certyfikaty NOGEPA or BOISET courses lub Norwegian GSK courses (For offshore work) Basic Safety and Emergency Preparedness Course including HUET (Helicopter Underwater Evacuation Training Course) – certyfikaty dotyczace zasad bhp bezpieczenstwa do prac na platformach wiertniczych. Certyfikaty spawalnicze. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia. Stawka 286 nok/godzina, zmiany 12 godzinne. Zapewnione będzie wyżywienie i zakwaterowanie. Koszty podróży pokrywa firma. Rotacje 14 dni pracy i 14 dni wolnego. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "6 spawaczy 111/136/ monterów – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Norway, Norway
Sep, 26
We are looking for 8 pipe fitters for Norway. Work from October 9. until December 9, 2023. Working on a platform at sea (floating moored near the dock – personnel are transported by boat). Required experience, fluent English, hot work certificate. Required certificates: NOGEPA or BOISET courses or Norwegian GSK courses (For offshore work) Basic Safety and Emergency Preparedness Course including HUET (Helicopter Underwater Evacuation Training Course) – certificates regarding occupational health and safety rules for work on drilling platforms. Current health certificate. Rate: NOK 286/hour, 12-hour shifts. Food and accommodation will be provided. Travel costs are covered by the company. Rotations: 14 days on and 14 days off. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Candidates interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "8 pipe fitters – Norway". Szukamy 8 monterów rur do Norwegii. Praca od 09.10. do 09.12.2023. Praca na platformie na morzu (pływająca zacumowana w pobliżu doku – transport personelu odbywa się łodzią). Wymagane doświadczenie, biegła znajomość języka angielskiego, certyfikat hot work. Wymagane certyfikaty NOGEPA or BOISET courses lub Norwegian GSK courses (For offshore work) Basic Safety and Emergency Preparedness Course including HUET (Helicopter Underwater Evacuation Training Course) – certyfikaty dotyczace zasad bhp bezpieczenstwa do prac na platformach wiertniczych. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia. Stawka 286 nok/godzina, zmiany 12 godzinne. Zapewnione będzie wyżywienie i zakwaterowanie. Koszty podróży pokrywa firma. Rotacje 14 dni pracy i 14 dni wolnego. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "8 monterów rur – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aukra and Averøy, Norway
Sep, 25
We are looking for 1 welder 131/aluminum fitter for Norway, Aukra and Averøy. Work from October 23. for a few months. Construction of small aluminum boats up to 18 meters. And some repairs and maintenance of old boats. Required experience in a similar position, communicative knowledge of English, driving license, welding certificate 131 and hot work certificate. Forklift license preferred. Rate 235 NOK/hour + allowance 98 NOK per day, 50-54 hours of work per week. Free accommodation, guaranteed transport on site. The company pays for airline tickets from Gdańsk or ferry travel. 4/2 rotations. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Candidates interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 welder 131 – Norway". Szukamy 1 spawacz 131 /monter aluminium do Norwegii, Aukra i Averøy. Praca od 23.10. na kilka miesięcy. Budowy małych łodzi aluminiowych do 18 metrów. Oraz pewne naprawy i konserwacja starych łodzi. Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywna znajomość języka angielskiego, prawo jazdy, certyfikat spawalniczy 131 oraz certyfikat hot work. Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy. Stawka 235 nok/godzina + dieta 98 nok za dzień, 50-54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie, zagwarantowany transport na miejscu. Firma opłaca bilety lotnicze z Gdańska lub przejazd promem. Rotacje 4/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 spawacz 131 – Norwegia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Ålesund, Norway
Sep, 22
We are looking for 15 pipe fitters for Norway, near Ålesund. Work from September 25. until mid-November. Mostly ermeto pipes and black steel pipes. We require experience and communicative knowledge of English. A few people with a driving license to commute by car to work and accommodation. A hot work certificate is welcome. The rate is NOK 220/h gross + NOK 98 allowance per day, 50-54 hours of work per week. Free accommodation, guaranteed transport on site. The company pays for airline tickets. 4/2 rotations. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Candidates interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "15 pipe fitters – Norway". Szukamy 15 monterów rur do Norwegii, niedaleko Ålesund. Praca od 25.09. do połowy listopada. Przeważnie rury ermeto i rury stalowe czarne. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Kilka osób z prawem jazdy aby dojeżdżać autem do pracy i zakwaterowania. Mile widziany certyfikat hot work.Stawka 220 nok/h brutto + dieta 98 nok za dzień, 50-54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie, zagwarantowany transport na miejscu. Firma opłaca bilety lotnicze. Rotacje 4/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "15 monterów rur – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Esbjerg, Denmark
Sep, 18
We are looking for 1 person with forklift licenses – Denmark, near Esbjerg. Work from September 18 for 2-3 months. Work in a sawmill warehouse. Forklift license, experience, communicative English required. Rate 116 dkk/h net, 45-50 hours a week, free accommodation. Contract through a Polish agency, payments once a month – on the 10th of the next month for the entire previous month, one-time advance payment of DKK 3,000 available after 2 weeks. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 person – forklift – Denmark". Szukamy 1 osoby z uprawnieniami na wózki widłowe- Dania, k. Esbjerg. Praca od 18.09 na 2-3 miesiące. Praca w magazynie tartaku. Wymagane uprawnienia na wózek widłowy, doświadczenie, komunikatywny język angielski. Stawka 116 dkk/h netto, 45-50 godzin tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 osoba – wózek widłowy – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Sep, 11
We are looking for 2 construction workers – Denmark, Copenhagen. Work from September 13 or September 18 for several months. We need versatile, experienced house renovation workers. Painting, masonry and carpentry demolition works. Communicative English required. Free accommodation (utility containers, shared rooms). Rate 116 dkk/h net (180 dkk/h gross), work from 7 a.m. to 5 p.m. Agreement through a Polish agency, payments once a month – on the 10th day of the next month for the entire previous month, a one-time advance payment of 3,000 dkk available after 2 weeks. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 construction workers – Denmark". Szukamy 2 pracowników budowlanych – Dania, Kopenhaga. Praca od 13.09 lub 18.09 na kilka miesięcy. Potrzebujemy wszechstronnych pracowników do remontu domu z doświadczeniem. Prace malarskie, murarskie i stolarskie rozbiórkowe. Wymagany komunikatywny język angielski. Bezpłatne zakwaterowanie (kontenery gospodarcze, wieloosobowe). Stawka 116 dkk/h netto (180 dkk/h brutto), praca od 7 do 17. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników budowlanych – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Sep, 11
We are looking for 5 painters – plasterers, work in Aarhus and surrounding areas, work from September 18, work 45-55 hours a week for a long period of time, painting-filling, selected people can also do some carpentry work. Preferred people with at least 5 years of experience, a car and communicative knowledge of English. Rate 160 dkk/h gross, long-term work, employment by a Danish company on Danish terms, employment, holidays, retirement, tax refund. Possibility of accommodation from a Danish company, cost 100 dkk/day. If you are interested, please send a text message or e-mail to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line "5 painters – plasterers Aarhus". Szukamy 5 malarzy szpachlarzy, praca Aarhus oraz okolicach, praca od 18.09, praca po 45-55 h tygodniowo na długi okres czasu, malowanie-szpachlowanie, wybrane osoby mogą tez robić jakieś prace stolarskie. Preferowane osoby z minimum 5 letnim doświadczeniem, autem i komunikatywną znajomością j. angielskiego. Stawka 160 dkk/h brutto, praca na długi okres czasu zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, sh, feriepenge, emerytalne, zwrot podatku. Możliwość zakwaterowania od firmy duńskiej, koszt 100 dkk/dzień. W razie zainteresowania proszę o smsa lub maila na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "5 malarzy szpachlarzy Aarhus" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
Sep, 11
We are looking for 2 pavers with a car to Denmark, Odense. Work from September 13 or September 18 for several months. Minimum 4-5 years of experience as a paver required. Knowledge of English is desirable, one car for 2 people. Rate 170 dkk/h gross, paid accommodation cost 1050 dkk/week – single rooms. 45-50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. 4/2, 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers – Odense – Denmark". Szukamy 2 brukarzy z autem do Danii, Odense. Praca od 13.09 lub 18.09 na kilka miesięcy. Wymagane minimum 4-5 lat doświadczenie jako brukarz. Mile widziana znajomość języka angielskiego, jedno auto na 2 osoby. Stawka 170 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokoje pojedyncze. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2, 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy – Odense- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Sep, 04
We are looking for 6 ground workers to Denmark, Copenhagen. Work from 25.09. for a long period of time. Earthworks on fiber optic cables. Required experience and a car for 3 people. Rate 182 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week (single room). Weekly after 47-47-47-44 working hours. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Spins 4/1 (rigid spins). If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 ground workers – Copenhagen – Denmark". Szukamy 6 pracowników ziemnych do Danii, Kopenhaga. Praca od 25.09. na długi okres czasu. Prace ziemne przy kablach światłowodowych. Wymagane doświadczenie i auto na 3 osoby. Stawka 182 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień (pokój pojedynczy). Tygodniowo po 47-47-47-44 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1 (rotacje sztywne). Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “6 pracowników ziemnych – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Sep, 01
We are looking for 5 steelfixers / concreter workers for Denmark, Copenhagen. Work from 06.09. or 11.09. by the end of the year. Foundations, blocks are falling. Required experience and a car for 2 people. The rate is 175 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. About 45-50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 steelfixers / concreter workers – Copenhagen – Denmark". Szukamy 5 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 06.09. lub 11.09. do końca roku. Fundamenty, bloki leca. Wymagane doświadczenie i auto na 2 osoby. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo około 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 zbrojarzy / betoniarzy – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Aug, 31
We are looking for 3 steelfixers for Denmark, Copenhagen. Work from 04.09. for a few months. Required experience and a car for 3 people. The rate is 175 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. 45-50 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 steelfixers – Copenhagen – Denmark". Szukamy 3 zbrojarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 04.09. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie i auto na 3 osoby. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 zbrojarzy – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Aug, 30
We are looking for 12 steelfixers/shuttering carpenters to Denmark, Aarhus. Job for 4 people from 25.09., next 4 people from 09.10 and 4 people  from 23.10. for a long period of time. Required experience and a car for 4 people. At least one of the 12 employees must be able to operate a 5-tonne crane and operate a manitou. If necessary, he must operate a crane and then be able to cooperate with other people. The rate is 180 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. Weekly work 58 hours per week, 4th week 48 hours of work. Average earnings after deducting the costs of accommodation about PLN 13,000 / month net + allowances about PLN 3,000 / month net additionally paid every 2-3 months. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax return next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "12 steel fixers / shuttering carpenters – Aarhus – Denmark". Szukamy 12 zbrojarzy/cieśli szalunkowych do Danii, Aarhus. Praca dla 4 osób od 25.09., następne 4 osoby od 09.10 i 4 osoby od 23.10. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie i auto na 4 osoby. Przynajmniej jeden z 12 pracowników musi umieć obsługiwać dźwig o udźwigu 5 ton i obsługiwać manitou. W razie potrzeby musi obsługiwać dźwig, a potem móc współpracować także z innymi osobami. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo praca po 58h tygodniowo, 4-ty tydzień 48h godzin pracy. Średnie zarobki po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 13000 zł/mc netto + dodatki ok 3000 zl /mc netto dodatkowo płatne co 2-3 miesiące. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “12 zbrojarzy / cieśli szalunkowych – Aarhus – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Germany, Germany
Aug, 29
We are looking for 10 welders 135/136 to Germany. Work from 04.09 for 3 months. Work in a shipyard 200 km from Berlin. MIG welding 70% argon and 30% carbon dioxide (CO2). Experience required, valid welding certificate, basic or communicative knowledge of English. Rate 18 EUR/h net, free accommodation. Weekly 60-66 working hours. Average monthly earnings PLN 17,000-18,000 net per month. Agreement by a Finnish company (delegation to work in Germany). If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 welders 135/136 to Germany". Szukamy 10 spawaczy 135/136 do Niemiec. Praca od 04.09 na 3 miesiące. Praca w stoczni 200 km od Berlina. Spawanie migomatem 70% argonu i 30% dwutlenku węgla (CO2). Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat spawalniczy, podstawowa lub komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 18 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 60-66 godzin pracy. Średnie miesięczne zarobki 17000-18000 zl/mc netto. Umowa przez firmę fińską (delegowanie do pracy w Niemczech). Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “10 spawaczy 135/136 do Niemiec”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus area, Denmark
Aug, 25
We are looking for 2 employees: 1 excavator operator + 1 ground worker to Denmark, Aarhus area. Work from 29.08. for a few weeks. Mini excavator 1 to 3 tons, digging and laying of cables and fibers. The works will include the laying of cable pipes near the railway tracks. Required experience, knowledge of English for 1 person in the team, driving license. The rate is 170 dkk/h gross + allowances for overtime, accommodation costs 1050 dkk/week. 45 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "excavator operator / ground worker – Denmark". Szukamy 2 pracowników: 1 operatora koparki + 1 pracownika ziemnego do Danii, rejon Aarhus. Praca od 29.08. na kilka tygodni. Minikoparka 1 do 3 ton, kopanie i układanie kabli oraz włókien. Prace obejmą położenie rur kablowych w pobliżu torów kolejowych. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u 1 osoby w teamie, prawo jazdy. Stawka 170 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "operator koparki/ pracownik ziemny – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
southern or western part of Germany, Germany
Aug, 18
We are looking for 2 car mechanics to Germany (southern or western part of Germany). Work from 28.08. for a long period of time. General maintenance work on vehicles of all types of drive. Independent performance of service and repair tasks in the entire scope of automotive service: replacement of camshafts and clutches, repair and overhaul of the engine; repair of the front suspension, change of oil, filter, brake pads; wheel geometry, computer diagnostics, repair of tractors and agricultural machines, installation and repair of alarm systems, professional advice on vehicle operation, warranty inspections and repairs. Minimum 5 years experience required. Communicative knowledge of German (understanding and following instructions in German), knowledge of English will be an asset. Rate 16 EUR/h net, free accommodation. Minimum 35h/week, most often possible overtime up to 50h/week. Contract by a German company on German terms. Payments once a month, on the 15th of the month. Rotations to be individually agreed. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 car mechanics to Germany". Szukamy 2 mechaników samochodowych do Niemiec (południowa lub zachodnia część Niemiec). Praca od 28.08. na długi okres czasu. Ogólne prace konserwacyjne pojazdów o każdym rodzaju napędu. Samodzielne wykonywanie zadań serwisowych i naprawczych w całym zakresie serwisu motoryzacyjnego: wymiana wałków rozrządu i sprzęgieł, naprawa i remont silnika; naprawa przedniego zawieszenia, wymiana oleju, filtra, klocków hamulcowych; geometrię kół, diagnostykę komputerową, naprawę ciągników i maszyn rolniczych, montaż i naprawę systemów alarmowych, fachowe doradztwo w zakresie eksploatacji pojazdów, przeglądy gwarancyjne i naprawy. Wymagane doświadczenie minimum 5 lat. Komunikatywna znajomość języka niemieckiego (zrozumienie i wykonanie instrukcji w języku niemieckim), atutem będzie znajomość j. angielskiego. Stawka 16 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Minimum 35h/tyg., najczęściej możliwa praca w nadgodzinach do 50h/tyg. Umowa przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Płatności raz w miesiącu, 15-tego dnia miesiąca. Rotacje do indywidualnego ustalenia. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 mechaników samochodowych do Niemiec”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
southern or western part of Germany, Germany
Aug, 18
We are looking for 2 car painters for Germany (southern or western part of Germany). Work from 28.08. for a long period of time. Bodywork and accident repairs (assembly, disassembly, welding, etc.), renovation of vintage cars (cars and motorcycles). General maintenance work on vehicles of all types (passenger cars, trucks, trailers). Minimum 5 years experience required. Communicative knowledge of German (understanding and following instructions in German), knowledge of English will be an asset. Rate 15 EUR/h net, free accommodation. Minimum 35h/week, most often possible overtime up to 50h/week. Contract by a German company on German terms. Payments once a month, on the 15th of the month. Rotations to be individually agreed. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 car painters to Germany". Szukamy 2 malarzy samochodowych do Niemiec (południowa lub zachodnia część Niemiec). Praca od 28.08. na długi okres czasu. Naprawy blacharskie i powypadkowe (montaż, demontaż, spawanie itp.), renowacja samochodów zabytkowych (samochodów i motocykli). Ogólne prace konserwacyjne pojazdów o każdym rodzaju napędu (samochody osobowe, ciężarowe, przyczepy). Wymagane doświadczenie minimum 5 lat. Komunikatywna znajomość języka niemieckiego (zrozumienie i wykonanie instrukcji w języku niemieckim), atutem będzie znajomość j. angielskiego. Stawka 15 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Minimum 35h/tyg., najczęściej możliwa praca w nadgodzinach do 50h/tyg. Umowa przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Płatności raz w miesiącu, 15-tego dnia miesiąca. Rotacje do indywidualnego ustalenia. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 malarzy samochodowych do Niemiec”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
southern or western part of Germany, Germany
Aug, 18
We are looking for 4 welders 135/136 to Germany (southern or western part of Germany). Work from 28.08. for a long period of time. Work according to technical drawings, construction and welding of metal structures in accordance with the instructions. Welding and grinding of steel structures (black steel, stainless steel, aluminum) and various structural elements: viaducts, bridges, balustrades, sheets from 1.5 mm to 25 mm, steel profiles. Knowledge of machinery such as CNC machine, guillotine, various types of saws, angle grinders and other steel processing machines. Required experience of at least 5 years, valid welding certificate. Communicative knowledge of the German language (understanding and carrying out instructions in German), and knowledge of English will be a tute. Knowledge of technical drawings. Rate 16.5 EUR/h net, free accommodation. Minimum 35h/week, most often possible overtime up to 50h/week. Contract by a German company on German terms. Payments once a month, on the 15th of the month. Rotations to be individually agreed. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 welders 135/136 to Germany". Szukamy 4 spawaczy 135/136 do Niemiec (południowa lub zachodnia część Niemiec). Praca od 28.08. na długi okres czasu. Praca według rysunków technicznych, konstruowanie i spawanie konstrukcji metalowych zgodnie z instrukcją. Spawanie i szlifowanie konstrukcji stalowych (stal czarna, nierdzewna, aluminium) oraz różnych elementów konstrukcyjnych: wiadukty, mosty, balustrady, blachy od 1,5 mm do 25 mm, profile stalowe. Znajomość maszyn takich jak maszyna CNC, gilotyna, różnego rodzaju piły, szlifierki kątowe i inne maszyny do obróbki stali. Wymagane doświadczenie minimum 5 lat, ważny certyfikat spawalniczy. Komunikatywna znajomość języka niemieckiego (zrozumienie i wykonanie instrukcji w języku niemieckim), atutem będzie znajomość j. angielskiego. Znajomość rysunków technicznych. Stawka 16,5 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Minimum 35h/tyg., najczęściej możliwa praca w nadgodzinach do 50h/tyg. Umowa przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Płatności raz w miesiącu, 15-tego dnia miesiąca. Rotacje do indywidualnego ustalenia. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 spawaczy 135/136 do Niemiec”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Aug, 18
We are looking for 2 employees with a car to Denmark, Aalborg. Work from 04.09. for 3 months. Scope of work: puttying, plastering, bricklaying, grouting, renovation of facades in buildings. Required experience as a bricklayer / plasterer, car for 2 people and communicative knowledge of English in one person. Rate 116 dkk/h net + free accommodation. 50-55 working hours per week. Agreement through a Polish agency, payments once a month – on the 10th of the next month for the entire previous month, a one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. If you are interested, please send your application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 puttyers, plasterers – Denmark". Szukamy 2 pracowników z autem do Danii, Aalborg. Praca od 04.09. na 3 miesiące. Zakres prac: szpachlowanie, tynkowanie, murowanie, fugowanie, odnowa elewacji w budynkach. Wymagane doświadczenie jako murarz / tynkarz, auto na 2 osoby i komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednej osoby. Stawka 116 dkk/h netto + bezpłatne zakwaterowani. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 szpachlarzy, tynkarzy – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Aug, 18
We are looking for 2 fixers / concreters for Denmark, Herning. Work from 21.08. for a few months. Required experience and a car for 2 people. The rate is 180 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. 45-50 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 fixers / concrete fixers – Herning – Denmark". Szukamy 2 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Herning. Praca od 21.08. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie i auto na 2 osoby. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 zbrojarzy / betoniarzy – Herning – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe