Silkeborg, Denmark
May, 04
We are looking for 3 fixers/concreteers for Denmark, Silkeborg. Work from 08.05. for a few months. Finishing concrete and general construction works. Required experience, knowledge of English, 1 car for 3 people. The rate is 170 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. Weekly 55-58 working hours. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 fixers / concrete fixers – Denmark". Szukamy 3 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Silkeborg. Praca od 08.05. na kilka miesięcy. Wykończenie prac betonowych i ogólnobudowlanych. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, 1 auto na 3 osoby. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 55-58 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 zbrojarzy / betoniarzy – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Aalborg, Denmark
Apr, 28
We are looking for 2 welders 141 stainless steel for Denmark, near Aalborg. Work from 08.05, for 2-3 months. Experience required, current welding certificate, car for a trip. Rate 190.71 + 7% fritvalg + paid overtime allowances. Accommodation costs 150 dkk/day – single room. 50 working hours per week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 141- Denmark". Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Danii, k. Aalborg. Praca od 08.05, na 2-3 miesiące. Wymagane doświadczenie, aktualny certyfikat spawalniczy, auto na wyjazd. Stawka 190,71 + dodatek 7% fritvalg + płatne dodatki za nadgodziny. Zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień – pokój pojedynczy. Tygodniowo 50 godzin pracy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 141- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odda – near Stavanger, Norway
Apr, 27
We are looking for 4 hull fitters to Norway, Odda – near Stavanger. Work from 04.05. by the end of May. Work in the workshop, steel structures. We require experience of at least 5 years, communicative knowledge of English. Gross rate of NOK 246/h + allowance NOK 637/day, work 12 hours a day, 7 days a week. Free accommodation + free airfare. Payments once a month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 hull fitters – Norway". Szukamy 4 monterów kadłubów do Norwegii, Odda – koło Stavanger. Praca od 04.05. do końca maja. Praca w warsztacie, konstrukcje stalowe. Wymagamy doświadczenia minimum 5 lat, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 246 nok/h brutto + dieta 637 NOK/dziennie, praca po 12h dziennie, 7 dni w tygodniu. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne przeloty samolotem. Płatności raz w miesiącu. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 monterów kadłubów – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odda – near Stavanger, Norway
Apr, 27
We are looking for 4 welders 136/138 to Norway, Odda – near Stavanger. Work from 04.05. by the end of May. Work in the workshop, steel structures. We require at least 5 years of experience, valid certificates for the 136/138 method. Communicative knowledge of English. Gross rate of NOK 246/h + allowance NOK 637/day, work 12 hours a day, 7 days a week. Free accommodation + free airfare. Payments once a month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 welders 136/138 – Norway". Szukamy 4 spawaczy 136/138 do Norwegii, Odda – koło Stavanger. Praca od 04.05. do końca maja. Praca w warsztacie, konstrukcje stalowe. Wymagamy doświadczenia minimum 5 lat, aktualne certyfikaty na metodę 136/138. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 246 nok/h brutto + dieta 637 NOK/dziennie, praca po 12h dziennie, 7 dni w tygodniu. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne przeloty samolotem. Płatności raz w miesiącu. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 spawaczy 136/138 – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Holstebro, Denmark
Apr, 27
We are looking for 2 pavers with a car to Denmark, near Holstebro. Work from 01.05. for 5-6 months. A minimum of 4-5 years of experience as a paver is required. Knowledge of English is welcome, one car per trip. Rate 175 dkk/h gross, paid accommodation costs 1050 dkk/week – single rooms. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. Rotations 4/2, 6/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers – Denmark". Szukamy 2 brukarzy z autem do Danii, koło Holstebro. Praca od 01.05. na 5-6 miesięcy. Wymagane minimum 4-5 lat doświadczenie jako brukarz. Mile widziana znajomość języka angielskiego, jedno auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokoje pojedyncze. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2, 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Haugesund, Norway
Apr, 27
We are looking for 2 welders 141 stainless steel for Norway, Haugesund (Westcon Yards). Work from 08.05. for a long period of time. We require experience, current certificates for the 141 FM5 or FM6 method. Communicative knowledge of English. The rate is 218.5 nok/h gross + 4 meals a day, 54 hours of work a week. Free accommodation + free airfare. Rotations 4/2. Payments once a month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 welders 141 – Norway". Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Norwegii, Haugesund (Westcon Yards). Praca od 08.05. na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, aktualne certyfikaty na metodę 141 FM5 lub FM6. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 218,5 nok/h brutto + 4 posiłki dziennie, 54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne przeloty samolotem. Rotacje 4/2. Płatności raz w miesiącu. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 spawaczy 141 – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Ballstad in Lofoten area, Norway
Apr, 27
We are looking for 2 aluminum 131 welders for Norway, Ballstad in Lofoten. Work from 02.05. for a long period of time. A small shipyard in the north of Norway. We require experience, valid certificates for method 131. Communicative knowledge of English. The rate is 232 nok/h gross, 54 hours of work per week. Free accommodation + free airfare. Rotations 4/2. Payments once a month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 welders 131 – Norway". Szukamy 2 spawaczy aluminium 131 do Norwegii, Ballstad na Lofotach. Praca od 02.05. na długi okres czasu. Mała stocznia na północy Norwegii. Wymagamy doświadczenia, aktualne certyfikaty na metodę 131. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 232 nok/h brutto, 54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne przeloty samolotem. Rotacje 4/2. Płatności raz w miesiącu. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 spawaczy 131 – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Holstebro, Denmark
Apr, 26
We are looking for 3 bricklayers to work on erecting silka blocks – Denmark, near Holstebro. Work from 01.05 for 5-6 months. Placing silk walls on a construction site. Experience required, one car for 3 people, 1 person with communicative English. Rate 175 dkk/h gross, paid accommodation 1050 dkk per week. 45-50 working hours per week. 4/5 rotations for 1/2 weeks. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 bricklayers – Denmark". Szukamy 3 murarzy do pracy przy stawianiu bloczków silka – Dania, k. Holstebro. Praca od 01.05 na 5-6 miesięcy. Stawianie ścianek z silki na placu budowy. Wymagane doświadczenie, jedno auto na 3 osoby, 1 osoba z komunikatywnym językiem angielskim. Stawka 175 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 1050 dkk za tydzień. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Rotacje 4/5 na 1/2 tygodnie. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 murarzy – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rødby, Denmark
Apr, 26
We are looking for 2 ventilation fitters – Denmark, Rødby. Work from 02.05 for the beginning of 2-3 months. New constructions. Required 3 years of experience, communicative knowledge of English, own car for the trip. The rate is 230 dkk/h gross, paid accommodation 1100 dkk per week. Weekly 47.5-50 working hours. Rations 4/5 for 1/2 weeks. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 ventilation fitters – Denmark". Szukamy 2 monterów wentylacji – Dania, Rødby. Praca od 02.05 na początek 2-3 miesiące. Nowe konstrukcje. Wymagane 3 letnie doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, własne auto na wyjazd. Stawka 230 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 1100 dkk za tydzień. Tygodniowo 47,5-50 godzin pracy. Roracje 4/5 na 1/2 tygodnie. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów wentylacji – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Apr, 26
We are looking for 6 people for a pastry factory/bakery – Denmark, near Copenhagen. Work from 01/05/2023 for a long period of time. The offer is aimed at people with their own accommodation in Copenhagen. Monotonous work on the belt, kneading the dough, packing into molds, work in the factory, employees will be trained on site. Candidates do not need to have experience in a bakery, it is important that they are fit, able to work 6 days a week (day shift work, Monday to Saturday). Communicative English required. Couples welcome. The rate is 77 dkk/h net (fixed rate), work after about 45 hours a week. Possible reunions to Poland after 5-6 months for a few weeks of vacation. Agreement through a Polish agency, payments once a month – on the 10th of the next month for the entire previous month, one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "6 people to work in a bakery – Denmark". Szukamy 6 osób do fabryki ciasta włoskiego/piekarni – Dania, k. Kopenhagi. Praca od 01.05.2023 na długi okres czasu. Oferta skierowana do osób z własnym zakwaterowaniem w Kopenhadze. Monotonna praca przy taśmie, ugniatanie ciasta, pakowanie do forem, praca w fabryce, pracownicy będą przeszkoleni na miejscu. Kandydaci nie muszą mieć doświadczenia w piekarni, ważne by były sprawne, zdolne do pracy 6 dni w tygodniu (praca na zmianę dzienną, od poniedziałku do soboty). Wymagany komunikatywny język angielski. Mile widziane pary. Stawka 77 dkk/h netto (stawka stała), praca po około 45 h tygodniowo. Możliwe zjazdy do Polski po 5-6 miesiącach na kilka tygodni wakacji. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "6 osób do pracy w piekarni – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Jutland, Denmark
Apr, 19
We are looking for 2 carpenters – Denmark, Jutland. Work from 24.04 for a month, maybe more. Building a house. Required 3 years of experience, communicative knowledge of English, welcome own car for the trip. Rate 170 dkk/h gross, paid accommodation 1050 dkk per week for a single room. 40-45 working hours per week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 carpenters – Denmark". Szukamy 2 stolarzy – Dania, Jutlandia. Praca od 24.04 na miesiąc, może na więcej. Budowa domu. Wymagane 3 letnie doświadczenie, komunikatywna znjomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 1050 dkk za tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 stolarzy – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Apr, 19
We are looking for 2 sprinkler fitters for Denmark, Copenhagen. Start of work 24.04. for 2 months or more. Candidates must have 5 years of experience as a sprinkler fitter, plumber. Knowledge of English and own car are preferred. Work 32 hours a week – 4 working days, night shift. Salary 208 dkk/h gross + allowance 185 dkk = 393 dkk/h gross. Paid accommodation 1600 dkk/week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 sprinkler fitters to Denmark". Szukamy 2 monterów zraszaczy do Danii, Kopenhaga. Rozpoczęcie pracy 24.04. na 2 miesiące lub dłużej. Kandydaci muszą mieć 5 lat doświadczenia jako monter zraszaczy, hydraulik. Preferowana jest znajomość języka angielskiego i własny samochód. Praca po 32h tygodniowo – 4 dni pracy, zmiana nocna. Wynagrodzenie 208 dkk/h brutto + dodatek 185 dkk=393 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 1600 dkk/tydzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów zraszaczy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Aalborg, Denmark
Apr, 19
We are looking for 2 welders 141 stainless steel for Denmark, near Aalborg. Work from April 24, for 2-3 months. Experience required, current welding certificate. A car for travel is welcome. The rate is 182 dkk/h gross. Accommodation costs 150 dkk/day – single room. 50 working hours per week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 141- Denmark". Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Danii, k. Aalborg. Praca od 24.04, na 2-3 miesiące. Wymagane doświadczenie, aktualny certyfikat spawalniczy. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 182 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień – pokój pojedynczy. Tygodniowo 50 godzin pracy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 141- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skien, Norway
Apr, 19
We are looking for 30 welders 141 to Norway, Skien. Work from 24.04. for a long period of time. shipbuilding. We require experience, valid certificates for method 141 stainless steel H-L045 (SS-NB), hotwork. Communicative knowledge of English. The rate is 260 NOK/h gross + allowance 300 NOK for each day of work in the company, 50-54 hours of work per week. Free accommodation + free airfare. Rotations 4/2. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "30 welders 141 – Norway". Szukamy 30 spawaczy 141 do Norwegii, Skien. Praca od 24.04. na długi okres czasu. Przemysł stoczniowy. Wymagamy doświadczenia, aktualne certyfikaty na metodę 141 stal nierdzewna H-L045 (SS-NB), hotwork. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 260 nok/h brutto + dieta 300 nok za każdy dzień pracy w firmie, 50-54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne przeloty samolotem. Rotacje 4/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "30 spawaczy 141 – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Bergen, Norway
Apr, 14
We are looking for 4 welders 136/111 and 2 hull fitters for Norway, Bergen. Work from 17.04. for a few months. The works will consist in repairing cracks in the structure of the drilling rig in the dock, as well as the installation and replacement of Bratberger cable glands. We require experience, communicative knowledge of English. The rate is 246 NOK/h gross on a day shift and 291 NOK/h gross on a night shift, 12-hour shifts, 7 days a week. Food and accommodation provided. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "welders 136/111, fitters – Norway". Szukamy 4 spawaczy 136/111 oraz 2 monterów kadłubów do Norwegii, Bergen. Praca od 17.04. na kilka miesięcy. Prace będą polegały na naprawie pęknięć w konstrukcji platformy wiertniczej w doku również montaż i wymiana przepustów kablowych Bratberger. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 246 nok/h brutto na zmianie dziennej oraz 291 nok/h brutto na zmianie nocnej, 12-godzinne zmiany 7 dni w tygodniu. Zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "spawacze 136/111, monterzy – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trondheim, Norway
Apr, 13
We are looking for 4 welders 141 stainless steel for Norway, Trondheim. Work from 17.04. for 3 months or more. Work in the workshop as well as on construction sites. We require experience, communicative knowledge of English. Gross rate of NOK 246/h + daily allowance of NOK 637 for each day of work in the company, 50 hours of work per week. Free accommodation. Rotations 6-7/2. Two flights within 14 weeks of work – the company's expense, the rest at your own expense. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 welders 141 stainless steel – Norway". Szukamy 4 spawaczy 141 stal nierdzewna do Norwegii, Trondheim. Praca od 17.04. na 3 miesiące lub dłużej. Praca w warsztacie, jak i przy montażu na budowach. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 246 nok/h brutto + dieta 637 nok za każdy dzień pracy w firmie, 50 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie. Rotacje 6-7/2. Dwa loty w okresie 14 tygodni pracy – koszt firmy, pozostałe na własny koszt. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 spawaczy 141 stal nierdzewna – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Stavanger, Norway
Apr, 12
We are looking for 2 foremans / supervisors with communicative / good English for Norway, Sola near Stavanger. Work from 17.04. for a long period of time. We require experience, communicative knowledge of English, driving license. Qualified welders with knowledge of creating final documentation. Welding engineer with NDT documents will be an advantage, but not required. The rate is 300 NOK/h gross. Weekly 37.5 – 80 hours -7.5 hours a day. Anything over 7.5 hours is compensated as overtime (+40%). Free accommodation. Payments every month. Free flight. Possible rotations. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 foremans / supervisors – Norway". Szukamy 2 foremanów / supervisorów z komunikatywnym/dobrym angielskim do Norwegii, Sola k. Stavanger. Praca od 17.04. na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, prawo jazdy. Wykwalifikowani spawacze ze znajomością tworzenia dokumentacji końcowej. Inżynier spawalnik z dokumentami NDT będzie dodatkowym atutem, ale nie jest wymagany. Stawka 300 nok/h brutto. Tygodniowo 37,5 – 80 godzin -7,5 godziny dziennie. Wszystko powyżej 7,5 godziny jest rekompensowane jako nadgodziny (+40%). Bezpłatne zakwaterowanie. Płatności co miesiąc. Bezpłatny przelot. Możliwe rotacje. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 foremanów / supervisorów – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Stavanger, Norway
Apr, 12
We are looking for 2 employees to install refrigeration systems in Norway, near Stavanger. Work from 17.04. for a long period of time. Installation of chillers. This includes home air conditioners, shop coolers, chilled water systems and general service technician tasks. We require experience, communicative English, driving license. The rate is 220 NOK/h gross. 37.5 hours per week with lots of overtime, 45-50 hours in total. Free accommodation. Payments every month. Free flight. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 employees for the installation of refrigeration systems – Norway". Szukamy 2 pracowników do instalacji systemów chłodniczych w Norwegii, k. Stavanger. Praca od 17.04. na długi okres czasu. Montaż agregatów chłodniczych. Obejmuje to domowe klimatyzatory, chłodnice sklepowe, systemy wody lodowej i ogólne zadania technika serwisowego. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, prawo jazdy. Stawka 220 nok/h brutto. Tygodniowo 37,5 godzin z dużą ilością nadgodzin, łącznie 45-50 h. Bezpłatne zakwaterowanie. Płatności co miesiąc. Bezpłatny przelot. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników do instalacji systemów chłodniczych – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Give, Denmark
Apr, 05
We are looking for 25 welders 135/138 to Denmark, near Give. Work from 17.04, all year round. Welding and finishing of transport structures and wind towers. Welders 135/138 FW PD. The condition for work is professional experience as a welder in welding large transport structures. Conquered and current certificate. A car for travel is welcome. At the beginning of work to pass on site welding samples. Rate 171.5 dkk/h + 13.5 dkk/h (addition for work without sick days, unscheduled breaks) = 185 dkk + Fritvalgs payable every payslip + 24.5 dkk / h = i.e. the total rate for welders 209.98 dkk /h gross. Accommodation costs 1050 dkk/week – single room. Work from 06:00-18:00, selected welders for work at night 18:00-06:00. (night shift supplements). For a night shift, the rate: 255.66 dkk/h gross. 72 working hours per week. Rotations 2/2. Paid Fritvalgs supplement from the second payslip, every subsequent payslip, paid Feriepnge, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "25 welders 135/138 – Denmark". Szukamy 25 spawaczy 135/138 do Danii, k. Give. Praca od 17.04, całoroczna. Spawanie i wykończenia konstrukcji transportowych oraz wież wiatrowych. Spawacze 135/138 FW PD. Warunkiem pracy jest doświadczenie zawodowe jako spawacz przy spawaniu dużych konstrukcji transportowych. Podbity i aktualny certyfikat. Mile widziane auto na wyjazd. Na początku pracy do przejścia na miejscu próbki spawalnicze. Stawka 171,5 dkk/h + 13,5 dkk/h (dodatek za pracę bez dni chorobowych, nieplanowanych przerw) = 185 dkk+ dodatek Fritvalgs platny co payslip +24,5 dkk /h = czyli łączna stawka dla spawaczy 209,98 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Praca od 06:00-18:00, wybrani spawacze na prace w godzinach nocnych 18:00-06:00. (dodatki za zmianę nocną). Przy nocnej zmianie stawka: stawka 255,66 dkk/h brutto. Tygodniowo 72 godzin pracy. Rotacje 2/2. Wypłacany dodatek Fritvalgs od drugiego payslipu, co każdy kolejny payslip, płatne Feriepnge, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "25 spawaczy 135/138 – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Uddevalla, Sweden
Apr, 05
We are looking for 2 vehicle mechanics for Sweden, Uddevalla. Work from 17.04. for a few months. Mechanic for construction machines such as excavators, tippers, trucks, wheel loaders, buses, etc. Tools / computers for vehicle diagnostics. The mechanic works in the workshop or in the field. Required experience in working as a mechanic with construction machinery, automotive or mechanical education, driving license category B or C+E. Communicative / good knowledge of English, car for a trip. Rate 214sek gross/h, free accommodation. Possible 50 hours of work per week. 5/1 or 5/2 rotations. The average monthly salary will be about 30,000 net/month. Employment by a Swedish company on Swedish terms. Payment once a month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 vehicle mechanics to Sweden". Szukamy 2 mechaników pojazdów do Szwecji, Uddevalla. Praca od 17.04. na kilka miesięcy. Mechanik do maszyn budowlanych takich jak koparki, wywrotki, ciężarówki, ładowarki kołowe, autobusy itp. Narzędzia/komputery do diagnostyki pojazdów. Mechanik pracuje w warsztacie lub w terenie. Wymagane doświadczenie w pracy jako mechanik przy maszynach budowlanych, wykształcenie motoryzacyjne lub mechaniczne, prawo jazdy kat B lub C+E. Komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 214 sek brutto/h, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo możliwe 50 h pracy. Rotacje 5/1 lub 5/2. Średnie miesięczne wynagrodzenia wyniesie ok 30.000 sek/miesiąc netto. Zatrudnienie przez szwedzką firmę na warunkach szwedzkich. Wypłata raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 mechaników pojazdów do Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe