Aarhus – Grenaa, Denmark
May, 23
We are looking for 4 pavers to Denmark, Aarhus – Grenaa. Work from May 27. till the end of October. Required experience: +6 years and +2 years for a helper, communicative knowledge of English for one employee and one car for the trip. Rate 185 dkk/h gross, accommodation cost 700 dkk/week for a single room. +50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the subject line: "4 pavers to Denmark, Aarhus – Grenaa." Szukamy 4 brukarzy do Danii, Aarhus – Grenaa. Praca od 27.05. do końca października. Wymagane doświadczenie +6-letnie i +2 letnie dla pomocnika, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednego pracownik oraz jedno auto na wyjazd. Stawka 185 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo +50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 brukarzy do Danii, Aarhus – Grenaa”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
May, 23
We are looking for 2 bricklayers/plasterboard fitters to Denmark, Aalborg. Work from May 27 or May 29 for several months. Experience required, communicative knowledge of English with one person, car for the trip. Rate 109 dkk/h net, free accommodation. 50-55 hours of work per week. Rotations. Contract through a Polish agency, payments once a month – on the 10th day of the following month for the entire previous month, one-time advance payment of DKK 3,000 available after 2 weeks. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject line: "We are looking for 2 bricklayers/plasterboard fitters to Denmark, Aalborg." Szukamy 2 murarzy/monterów karton gips do Danii, Aalborg. Praca od 27.05 lub 29.05 na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość angielskiego u jednej osoby, auto na wyjazd. Stawka 109 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Rotacje. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “Szukamy 2 murarzy/monterów karton gips do Danii, Aalborg”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skagen, Denmark
May, 23
We are looking for 2 welders 135/136 to Denmark, Skagen. Work from May 29. for a longer period of time. Shipyard experience required, communicative/good knowledge of English, car for travel. Rate 193.50 dkk/h gross, accommodation cost 100 dkk/day. 50-55 hours of work per week. You can choose 500 dkk once a month to cover travel expenses or daily free meals. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject: "We are looking for 2 welders 135/136 to Denmark, Skagen". Szukamy 2 spawaczy 135/136 do Danii, Skagen. Praca od 29.05. na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie stoczniowe, komunikatywna / dobra znajomość angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 193,50 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Można wybrać 500 dkk raz w miesiącu na pokrycie kosztów podróży lub codzienne darmowe wyżywienie. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “Szukamy 2 spawaczy 135/136 do Danii, Skagen”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skagen, Denmark
May, 23
We are looking for 2 shipyard workers for Denmark, Skagen. Work from May 29. n longer period of time. Shipyard experience required, communicative/good knowledge of English, car for travel. Rate 193.50 dkk/h gross, accommodation cost 100 dkk/day. 50-55 hours of work per week. You can choose 500 dkk once a month to cover travel expenses or daily free meals. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 shipyard workers to Denmark, Skagen". Szukamy 2 stoczniowców do Danii, Skagen. Praca od 29.05. n dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie stoczniowe, komunikatywna / dobra znajomość angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 193,50 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Można wybrać 500 dkk raz w miesiącu na pokrycie kosztów podróży lub codzienne darmowe wyżywienie. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 stoczniowców do Danii, Skagen”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Odense, Denmark
May, 23
We are looking for 2 carpenters for Denmark, near Odense. Work from May 27. until the end of the year. Construction of prefabricated roofs, walls and houses. 5-7 years of experience required, good knowledge of English, car for travel. Rate 180 dkk/h gross, accommodation cost 2000 dkk/month. 50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension. Rotations 5/2 or to be determined. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 carpenters to Denmark, near Odense". Szukamy 2 stolarzy do Danii, koło Odense. Praca od 27.05. do końca roku. Konstrukcja prefabrykowanych dachów, ścian i domów. Wymagane doświadczenie 5-7 letnie, dobra znajomość angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 2000 dkk/miesiąc. Tygodniowo 50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne. Rotacje 5/2 lub do ustalenia. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 stolarzy do Danii, koło Odense”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Stavanger, Norway
May, 21
We are looking for 1 pipe fitter/welder 141 to Norway, near Stavanger. Work from May 23. Pipe installation, TIG pipe joining, work in a dairy company, work in a production hall, required experience in working as a pipe fitter, knowledge of isometric drawings, experience in welding using the 141 method. Rate 279 nok/h gross, work 12 hours a day, 7 days a week, 2/2 or 3/3 rotations, 80 hours of work per week. If the person proves himself at work, there is the possibility of working longer, for several rotations. Free accommodation, transport to and from the airport guaranteed by the company, the Norwegian company also pays for airline tickets. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "pipe fitter/TIG welder to Norway, near Stavanger." Szukamy 1 montera rur/spawacza 141 do Norwegii, niedaleko Stavanger. Praca od 23.05. Montaż rur, sczepianie rur TIG, praca w firmie mleczarskiej, praca w hali, wymagane doświadczenie w pracy jako monter rur, znajomość rysunków izometrycznych, doświadczenie w spawaniu metodą 141. Stawka 279 nok/h brutto praca po 12h dziennie, 7 dni w tygodniu, rotacje 2/2 lub 3/3, 80 godzin pracy tygodniowo. Jeśli osoba się sprawdzi w pracy, możliwość pracy na dłużej , na kilka rotacji. Bezpłatne zakwaterowanie, zagwarantowany przez firmę transport na miejscu i z lotniska, firma norweska opłaca też bilety lotnicze. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “monter rur/spawacz TIG do Norwegii, k. Stavanger.” Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Enerignet Voldermark, Denmark
May, 17
We are looking for 2 pipe fitters for gas cooling systems to Denmark, Enerignet Voldermark station. Work from May 22. for 10 weeks. Working with the gear of gas insulated switches. Required experience in gas-insulated gears or documented experience in assembly on large/heavy steel platforms/installations, communicative/good knowledge of English, car for travel. Rate 210 dkk/h gross, accommodation cost 1,300 dkk/week. 45 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension. Rotations or no rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pipe fitters for gas cooling systems to Denmark, Enerignet Voldermark Station." Szukamy 2 monterów rur do systemów chłodzących na gaz do Danii, Stacja Enerignet Voldermark. Praca od 22.05. na 10 tygodni. Praca z przekładnią przełączników izolowanych gazem. Wymagane doświadczenie w przekładniach izolowanych gazem lub udokumentowane doświadczenie w montażu na dużych/ciężkich stalowych platformach/instalacjach, komunikatywna/dobra znajomość angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 210 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1300 dkk/tydzień. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne. Rotacje lub bez. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 monterów rur do systemów chłodzących na gaz do Danii, Stacja Enerignet Voldermark”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Brabrand, Denmark
May, 17
We are looking for 1 electromechanic for Denmark, Brabrand. Work from May 22. until 23/12. or permanently. The work involves winding copper wires in electric motors. Experience required, communicative/good knowledge of English, car for travel. The rate is 200 dkk/h gross, accommodation costs 1,300 dkk/week. 37 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 electrical engineer for Denmark, Brabrand". Szukamy 1 elektromechanika do Danii, Brabrand. Praca od 22.05. do 23.12. lub na stałe. Praca polega na nawijaniu drutów miedzianych w silnikach elektrycznych. Wymagane doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1300 dkk/tydzień. Tygodniowo 37 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 elektrmechanika do Danii, Brabrand”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Esbjerg, Denmark
May, 17
We are looking for 1 paver to Denmark, Esbjerg. Work from 03/06. for a few months. Required experience: 4 years, communicative knowledge of English, car for travel. Rate 175 dkk/h gross, accommodation cost 1100-1200 dkk/week. +50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 paver to Denmark, Esbjerg". Szukamy 1 brukarza do Danii, Esbjerg. Praca od 03.06. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie 4 letnie, komunikatywna znajomość angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1100-1200 dkk/tydzień. Tygodniowo +50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 brukarza do Danii, Esbjerg”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
May, 17
We are looking for 1 sprinkler fitter for Denmark, Copenhagen airport. Work from June to September 2028. Construction of the airport. Pipes + sprinkler installation at a height of 12 meters, pipe dimensions are 6 inches and weight 122 kg. The company provides courses, etc. Since the work is at the airport, you need to obtain a security clearance from the Danish Politiets Efterretningstjenste. A certificate of criminality from Poland is required. Criminal record from other countries where you have worked in the last 5 years, contracts, payslips or dated letters of recommendation from companies. Experience required, good knowledge of English. Rate 242 dkk/h gross, accommodation cost 577 dkk/week. Working hours: 37 hours + 2 hours of overtime per day = 47 hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 sprinkler fitter to Denmark, Copenhagen airport." Szukamy 1 montera zraszaczy do Danii, lotnisko w Kopenhadze. Praca od czerwca do września 2028. Budowa lotniska. Rury + montaż tryskaczy na wysokości 12 metrów, wymiary rur wynoszą 6 cali, a waga 122 kg. Firma zapewnia kursy itd. Ponieważ praca jest na lotnisku, trzeba uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa od duńskiego Politiets Efterretningstjenste. Wymagane zaświadczenie o niekaralności z Polski. Rejestr karny z innych krajów, w których się pracowało w ciągu ostatnich 5 lat, umowy, odcinki wypłat lub listy polecające z datami od firm. Wymagane doświadczenie, dobra znajomość angielskiego. Stawka 242 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 577 dkk/tydzień. Godziny pracy: 37 godzin + 2 godziny nadgodzin dziennie = 47 godzin tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 montera zraszaczy do Danii, lotnisko w Kopenhadze”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Helsinge, Denmark
May, 17
We are looking for 1 electrician with a car to Denmark, Helsinge. Work from May 22. for a longer period of time. Construction of houses. Experience required, communicative knowledge of English. Rate 175 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. 40-45 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "1 electric car with a car to Denmark, Helsinge". Szukamy 1 elektryka z autem do Danii, Helsinge. Praca od 22.05. na dłuższy okres czasu. Budowa domów. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość angielskiego. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 elektryka z autem do Danii, Helsinge”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
May, 17
We are looking for 1 welder 135/136 to Denmark, Copenhagen. Work from May 22. for a longer period of time. Assembly works – balconies, steel structures. Also a workshop where they deal with: balconies, aluminum, rusty steel. Required experience, welding certificate, good knowledge of English. Rate 180 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. 40 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 welder to Denmark, Copenhagen". Szukamy 1 spawacza 135/136 do Danii, Kopenhaga. Praca od 22.05. na dłuższy okres czasu. Prace montażowe – balkony, konstrukcje stalowe. Również warsztat, w którym zajmują się: balkonami, aluminium, zardzewiałą stalą. Wymagane doświadczenie, certyfikat spawalniczy, dobra znajomość angielskiego. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo 40 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 spawacza do Danii, Kopenhaga”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Holbæk, Denmark
May, 16
We are looking for 3 steel fixers / concrete workers for Denmark, Holbæk. Work from May 20. for a longer period of time. Work with floors, brickwork blocks, plinth plaster. Minimum 3-4 years of experience required, one car per trip, communicative knowledge of English by at least one person. Rate 175 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. 45 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 steel fixers / concrete workers to Denmark, Holbæk". Szukamy 3 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Holbæk. Praca od 20.05. na dłuższy okres czasu. Prace z posadzkami, bloki murarskie leca, tynk cokołowy. Wymagane doświadczenie minimum 3-4 lata, jedno auto na wyjazd, komunikatywna znajomość angielskiego przynajmniej u jednej osoby. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Holbæk”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
May, 16
We are looking for 4 carpenters / plasterboard fitters for Denmark, Odense. Work from May 20. for a longer period of time. Ceiling works – lowered ceiling with a rail system, lots of round shapes everywhere, round plaster. Minimum 3-4 years of experience required, one car per trip, communicative knowledge of English by at least one person. Rate 180 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. 45 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 carpenters / plasterboard fitters to Denmark, Odense." Szukamy 4 stolarzy / monterzy karton-gips do Danii, Odense. Praca od 20.05. na dłuższy okres czasu. Prace stropowe – obniżony sufit systemem szynowym, wszędzie mnóstwo okrągłych kształtów, okrągły tynk. Wymagane doświadczenie minimum 3-4 lata, jedno auto na wyjazd, komunikatywna znajomość angielskiego przynajmniej u jednej osoby. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 stolarzy / monterzy karton-gips do Danii, Odense”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
May, 15
We are looking for 1-2 carpenters for Denmark, Copenhagen. Work from May 21. for a few months. Sealing with foams and cement, grouting doors and windows. 4-5 years of experience required, basic or communicative knowledge of English. A car for the trip is required. Rate 190 dkk/h gross, accommodation cost 700 dkk/week for a single room. +45 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "1-2 carpenters to Denmark, Copenhagen". Szukamy 1-2 stolarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 21.05. na kilka miesięcy. Uszczelnianie piankami i cementem, fugowanie drzwi i okien. Wymagane doświadczenie 4-5-letnie, podstawowa lub komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wymagane auto na wyjazd. Stawka 190 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo +45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1-2 stolarzy do Danii, Kopenhaga”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Ålesund, Norway
May, 14
We are looking for 1 welder 141 stainless steel to Norway, near Ålesund. Work from May 20 for 4 weeks or permanently. Welding mainly pipes and components. We require extensive experience, communicative knowledge of English, welding skills in methods 111 / 136 are welcome. Ability to weld large stainless steel pipes, with or without gas in the pipe, required. This is not shipyard work. Rate 230 NOK/h gross + allowance 98 NOK per day, 50-54 hours of work per week. Free accommodation, guaranteed transport on site. The company pays for airline tickets. 4/2 rotations. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "1 welder 141 stainless steel to Norway, near Ålesund". Szukamy 1 spawacza 141 stal nierdzewna do Norwegii, niedaleko Ålesund. Praca od 20.05 na 4 tygodnie lub na stałe. Spawanie głównie rur i komponentów. Wymagamy dużego doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane umiejętności spawalnicze w metodach 111 /136. Wymagana umiejętność spawania dużych rur ze stali nierdzewnej, z gazem w rurze lub bez niej. To nie jest praca w stoczni. Stawka 230 nok/h brutto + dieta 98 nok za dzień, 50-54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie, zagwarantowany transport na miejscu. Firma opłaca bilety lotnicze. Rotacje 4/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 spawacza 141 stal nierdzewna do Norwegii, niedaleko Ålesund". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rotterdam, Netherlands
May, 14
We are looking for 3 people to build industrial steel structures in the Netherlands, Rotterdam. Work from June for a minimum of 3 months. Construction of industrial steel structures such as pipeline bridges, platforms, staircases and cage ladders, slab structures, manifolds and pipe racks. Industry/oil and gas/everything outdoors and working at heights). Various projects in the region. Candidates must have experience of over 3 years, communicative knowledge of English, category B driving license and a VCA B or VCA VOL certificate (for teamlead), basket lift 3A/B. Work 40 hours a week (7.00-16.30), salary approx. EUR 600-700 net / week (paid overtime), free accommodation. Dutch agreement on Dutch terms. Payments weekly on Thursday. No rotation. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject: "3 people to build industrial steel structures in the Netherlands, Rotterdam". Szukamy 3 osoby do wznoszenia przemysłowych konstrukcji stalowych do Holandii, Rotterdam. Praca od czerwca na minimum 3 miesiące. Wznoszenie przemysłowych konstrukcji stalowych, takich jak mosty rurociągów, podesty, schody i drabiny klatkowe, konstrukcje płytowe, rozdzielacze i stojaki na rury. Przemysł / ropa naftowa i gaz /wszystko na zewnątrz i praca na wysokości). Różne projekty w regionie. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie powyżej 3 lat, komunikatywna znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat B oraz mile widziany certyfikat VCA B lub VCA VOL (dla teamlead), podnośnik koszowy 3A/B. Praca 40 godziny tygodniowo (w godz 7.00-16.30), wynagrodzenie ok 600-700 euro netto / tydzień (płatne nadgodziny), bezpłatne zakwaterowanie. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Płatności co tydzień w czwartek. Brak rotacji. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 osoby do wznoszenia przemysłowych konstrukcji stalowych do Holandii, Rotterdam". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rotterdam, Netherlands
May, 14
We are looking for 2 welders 141 stainless steel to the Netherlands, Rotterdam. Work from May 20. for a minimum of 3 months. Industry/workshop. Candidates must have experience of over 3 years, a 141 certificate, communicative knowledge of English, a category B driving license and a VCA B certificate. Work 36-40 hours a week (7.00 a.m. – 4.30 p.m.), salary approx. EUR 750 net / week (incl. depending on position and qualifications – paid overtime), free accommodation. Dutch agreement on Dutch terms. Payments weekly on Thursday. No rotation. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 welders 141 stainless steel to the Netherlands, Rotterdam". Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Holandii, Rotterdam. Praca od 20.05. na minimum 3 miesiące. Przemysł / warsztat. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie powyżej 3 lat, certyfikat 141, komunikatywna znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat B oraz mile widziany certyfikat VCA B. Praca 36-40 godziny tygodniowo (w godz 7.00-16.30), wynagrodzenie ok 750 euro netto / tydzień (w zależności od stanowiska i kwalifikacji – płatne nadgodziny), bezpłatne zakwaterowanie. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Płatności co tydzień w czwartek. Brak rotacji. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Holandii, Rotterdam". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rotterdam, Netherlands
May, 14
We are looking for 6 forklift operators for the Netherlands, Rotterdam. Work from May 20. for 6 months or longer. Forklift drivers, terminal drivers (or former truck drivers), logistics staff, junior dispatcher (office work) and dispatch foreman. The work takes place in various warehouses in the port of Rotterdam. Candidates must have experience of over one year, communicative knowledge of English, a category B driving license (T is preferred) and a VCA B certificate. Work 36-40 hours a week (7.00 a.m. – 4.30 p.m.), salary 400-550 euro net / week (depending on position and qualifications – paid overtime), free accommodation. Dutch agreement on Dutch terms. Payments weekly on Thursday. No rotation. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "6 forklift operators to the Netherlands, Rotterdam". Szukamy 6 operatorów wózków widłowych do Holandii, Rotterdam. Praca od 20.05. na 6 miesięcy lub dłużej. Kierowcy wózków widłowych, kierowcy terminali (lub byli kierowcy ciężarówek), personel logistyczny, młodszy ekspedytor (praca biurowa) i brygadzista ekspedycji. Praca odbywa się w różnych magazynach w porcie w Rotterdamie. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie powyżej roku, komunikatywna znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat B (mile widziane T) oraz mile widziany certyfikat VCA B. Praca 36-40 godziny tygodniowo (w godz 7.00-16.30), wynagrodzenie 400-550 euro netto / tydzień (w zależności od stanowiska i kwalifikacji – płatne nadgodziny), bezpłatne zakwaterowanie. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Płatności co tydzień w czwartek. Brak rotacji. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "6 operatorów wózków widłowych do Holandii, Rotterdam". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Turku, Finland
May, 13
We are looking for 1 carpenter – Finland, near Turku. Work from May 20, 2024 for 4-5 weeks. Work related to the reconstruction of a wooden house. To build a veranda, a terrace, arranging a cellar for storing wines, carpentry finishing works outside in an old wooden building. Several years of experience as a carpenter and communicative English required. Rate: EUR 18/h net, 50-60 hours a week. Free accommodation. Average monthly salary approximately PLN 17,000/month net. Employment by a Finnish company on Finnish terms. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 carpenter – Finland, near Turku". Szukamy 1 stolarza – Finlandia, niedaleko Turku. Praca od 20.05.2024 na 4-5 tygodni. Prace związane z przebudową drewnianego domu. Do postawienia weranda, taras, zaaranżowanie piwnicy do składowania win, prace stolarskie wykończeniowe na zewnątrz w starym drewnianym budynku. Wymagane kilkuletnie doświadczenie jako stolarz i komunikatywny j. angielski. Stawka 18 eur/h netto, 50-60h tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 17000 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę fińską na warunkach fińskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “1 stolarza – Finlandia, niedaleko Turku”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe