Kristianstad and Stockholm, Sweden
Apr, 03
We are looking for 2 butchers for Sweden, Kristianstad and Stockholm. Work from 11-17.04. minimum 3 months, then as long as the employees want. Stockholm butcher for cows, Kristianstad for pigs. Experience is welcome, knowledge of English, a car for a trip is welcome. The rate is 19.5-20 €/h gross, paid accommodation around 250 euros (double room), around 360 euros (single room). A minimum of 40 hours of work per week. Employment by a Swedish company on Swedish terms. Payment once a month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 butchers to Sweden". Szukamy 2 rzeźników do Szwecji, Kristianstad i Sztokholm. Praca od 11-17.04. minimum 3 miesiące, potem tak długo, jak chcą pracownicy. Sztokholm rzeźnik do krów, Kristianstad do świń. Mile widziane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 19,5-20 €/h brutto, płatne zakwaterowanie ok 250 euro (pokój dwuosobowy), ok.360 euro (pokój jednoosobowy). Tygodniowo minimum 40 h pracy. Zatrudnienie przez szwedzką firmę na warunkach szwedzkich. Wypłata raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 rzeźników do Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
Mar, 30
We are looking for 1 excavator operator for large equipment 45t – Denmark, near Copenhagen. Work from 11.04 for many months. Required 3 years of experience on this type of excavators and permissions. Communicative knowledge of English, welcome own car for the trip. Rate 190 dkk/h gross, paid accommodation 1050 dkk per week for a single room. 45 working hours per week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 excavator operator – Denmark". Szukamy 1 operatora koparki na duże sprzęty 45t – Dania, k. Kopenhagi. Praca od 11.04 na wiele miesięcy. Wymagane 3 letnie doświadczenie na tego typu koparkach oraz uprawnienia. Komunikatywna znjomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 190 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 1050 dkk za tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 45 godzin pracy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 operator koparki – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
Mar, 30
We are looking for 2 experienced sewer pipe fitters to Denmark, near Copenhagen. Start of work from 11.04, for a long period of time. Candidates must have at least 4-5 years of experience, communicative English and own car are welcome. Working 45 hours a week or more, salary 195 dkk/h gross, paid accommodation 1050 dkk per week for a single room. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 sewer pipe fitters – Denmark". Szukamy 2 doświadczonych monterów rur kanalizacyjnych do Danii, k. Kopenhagi. Rozpoczęcie pracy od 11.04, na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata, mile widziany komunikatywny język angielski oraz własne auto. Praca po 45 h tygodniowo lub więcej, wynagrodzenie 195 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 1050 dkk za tydzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów rur kanalizacyjnych – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Mar, 27
We are looking for 3 people to work in a bus depot in Denmark, Copenhagen. Work from 29.03 to 03.04 for a few months or longer. Work in the bus depot, washing and cleaning buses (washing windows, washing seats, washing floors, emptying bins, etc.) and 1 person from category D needed to enter the car wash, refuel, refill liquids. Then parking the bus and possibly connecting the power cable for electric buses. Knowledge of the English language. Work 6 days a week. The rate of 75 dkk/h net for cleaners and 85 dkk/h net/h net for a person with a category D driving license + paid accommodation 2000 dkk/month. Work in the evening and night hours 18:00-6:00. Shared transportation to and from work sites. There are currently 9 garages in Zealand. Contract through a Polish agency, payments once a month. Candidates interested in taking up a job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 people to work at the bus depot – Denmark". Szukamy 3 osoby do pracy w zajezdni autobusów w Danii, Kopenhaga. Praca od 29.03 do 03.04 na kilka miesięcy lub dłużej. Praca w zajezdni autobusów, mycie sprzątanie autobusów (mycie okien, mycie siedzeń, mycie podłóg, opróżnianie koszy itp.) oraz potrzebna 1 osoba z kat. D do wjeżdżania do myjni, tankowania, uzupełniania płynów. Następnie parkowanie autobusu i ewentualnie podłączenie kabla zasilającego dla autobusów elektrycznych. Znajomość języka angielskiego. Praca 6 dni w tygodniu. Stawka 75 dkk/h netto dla osób sprzątających i 85 dkk/h netto/h netto dla osoby z prawem jazdy kat D + odpłatne zakwaterowanie 2000 dkk/miesiąc. Praca w godzinach wieczornych i nocnych 18:00-6:00. Wspólny transport do i z miejsc pracy. Obecnie w Zelandii jest 9 garaży. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 osoby do pracy w zajezdni autobusów -Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Mar, 23
We are looking for 2 pavers for Denmark, Aarhus. Work from 24.03. or 27.03. for a few months. A minimum of 4-5 years of experience as a paver is required. Knowledge of English, car for the trip. The rate is 165 dkk/h gross, paid accommodation costs 1050 dkk/week. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. Rotations 4/1, 4/2, 6/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers – Denmark". Szukamy 2 brukarzy do Danii, Aarhus. Praca od 24.03. lub 27.03. na kilka miesięcy. Wymagane minimum 4-5 lat doświadczenie jako brukarz. Znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1, 4/2, 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trondheim, Norway
Mar, 16
We are looking for 4 welders 141 stainless steel for Norway, Trondheim. Work from 11.04. for 3 months. Work in the workshop as well as on construction sites. We require experience, communicative knowledge of English. The rate is 205 nok/h gross, 50 hours a week. Free accommodation. Rotations 5-6-7/2. Air travel at your own expense. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 welders 141 stainless steel – Norway". Szukamy 4 spawaczy 141 stal nierdzewna do Norwegii, Trondheim. Praca od 11.04. na 3 miesiące. Praca w warsztacie, jak i przy montażu na budowach. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 205 nok/h brutto, 50 godzin tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie. Rotacje 5-6-7/2. Przeloty samolotem na własny koszt. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 spawaczy 141 stal nierdzewna – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Give, Denmark
Mar, 15
We are looking for 5 foremans to Denmark, near Give. Work from 20.03 and 27.03, all year round. Work experience and communicative English are required. Management skills, knowledge of LEAN principles will be an advantage and a crane certificate. Ability to read technical drawings. A car for a trip is welcome, knowledge of English. Rate 178 dkk/h + 13.5 dkk/h (addition for work without sick days, unscheduled breaks) = 191.50 dkk + foreman's allowance 12.5 dkk/h = 204 dkk/h + Fritvalgs payable every payslip + 24 dkk /h = the total rate of 228 dkk/h gross. Accommodation costs 1050 dkk/week – single room. Day and night shift work (2 people for day work, 3 for night shift 15:30-03:30). Weekly 72 working hours. Rotations 2/2. Fritvalgs supplement paid from the second payslip, every subsequent payslip, paid Feriepenge, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 foremans – Denmark". Szukamy 5 foremanów do Danii, k. Give. Praca od 20.03 i 27.03, całoroczna. Warunkiem pracy jest doświadczenie zawodowe, komunikatywny język angielski. Umiejętnośći zarządzania, znajomość zasad LEAN będzie dodatkowym atutem oraz certyfikat dźwigowy. Znajomość czytania rysunków technicznych. Mile widziane auto na wyjazd, znajomość języka angielskiego. Stawka 178 dkk/h + 13,5 dkk/h (dodatek za pracę bez dni chorobowych, nieplanowanych przerw) = 191,50 dkk+ dodatek foremanski 12,5 dkk/h = 204 dkk/h + dodatek Fritvalgs płatny co payslip +24 dkk /h = czyli łączna stawka 228 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Praca na zmianę dzienną i nocną (2 osoby na prace dzienną, 3 na zmianę nocną 15:30-03:30).Tygodniowo 72 godzin pracy. Rotacje 2/2. Wypłacany dodatek Fritvalgs od drugiego payslipu, co każdy kolejny payslip, płatne Feriepenge, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 foremanów – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Give, Denmark
Mar, 15
We are looking for 5 welders for robots and column and booms to Denmark, near Give. Work from 20.03 and 27.03, all year round. Work experience and communicative English are required. Certificate required §17 -135 FW PD or 138 FW PD. A car for a trip is welcome, knowledge of English. The rate of 167 dkk/h + 13.5 dkk/h (addition for work without sick days, unscheduled breaks) = 180.50 dkk + Fritvalgs supplement payable every payslip + 24 dkk / h = i.e. the total rate for operators 204.50 dkk / h gross. Accommodation costs 1050 dkk/week – single room. Day and night shift work (3 people for work from 03:30-15:30 and 2 people for work from 15:30-03:30). For a night shift, the rate: 250.55 dkk/h gross. 72 working hours per week. Rotations 2/2. Paid Fritvalgs supplement from the second payslip, every subsequent payslip, paid Feriepnge, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 welders for robots – Denmark". Szukamy 5 spawaczy na roboty i słupowysięgniki do Danii, k. Give. Praca od 20.03 i 27.03, całoroczna. Warunkiem pracy jest doświadczenie zawodowe, komunikatywny język angielski. Wymagany certyfikat §17 -135 FW PD or 138 FW PD. Mile widziane auto na wyjazd, znajomość języka angielskiego. Stawka 167 dkk/h + 13,5 dkk/h (dodatek za pracę bez dni chorobowych, nieplanowanych przerw) = 180,50 dkk+ dodatek Fritvalgs płatny co payslip +24 dkk /h = czyli łączna stawka dla operatorów 204,50 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Praca na zmianę dzienną i nocną (3 osoby na prace od 03:30-15:30 i 2 osoby na prace od 15:30-03:30). Przy nocnej zmianie stawka: 250,55 dkk/h brutto. Tygodniowo 72 godzin pracy. Rotacje 2/2. Wypłacany dodatek Fritvalgs od drugiego payslipu, co każdy kolejny payslip, płatne Feriepnge, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 spawaczy na roboty – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Give, Denmark
Mar, 15
We are looking for 6 crane operators for Denmark, near Give. Work from 20.03 and 27.03, all year round. Operating overhead cranes for handling slabs from 1 to 40 tons. Work experience and communicative English are required. Certificate for operating cranes and certificate from §17 (if the candidate does not have paragraph 17, the company will order an online course in Polish – the course lasts 2-3 hours, the cost is 1000 dkk deducted from the salary). A car for travel is welcome. The rate of 167 dkk/h + 13.5 dkk/h (addition for work without sick days, unscheduled breaks) = 180.50 dkk + Fritvalgs supplement payable every payslip + 24 dkk / h = i.e. the total rate for operators 204.50 dkk / h gross. Accommodation costs 1050 dkk/week – single room. Day and night shift work. For a night shift, the rate: 250.55 dkk/h gross. 72 working hours per week. Rotations 2/2. Paid Fritvalgs supplement from the second payslip, every subsequent payslip, paid Feriepnge, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 crane operators – Denmark". Szukamy 6 operatorów suwnic do Danii, k. Give. Praca od 20.03 i 27.03, całoroczna. Operowanie suwnicami do przenoszenia płyt od 1 do 40 ton. Warunkiem pracy jest doświadczenie zawodowe, komunikatywny język angielski. Certyfikat na operowanie suwnicami oraz certyfikat z §17 (jeżeli kandydat nie posiada paragrafu 17 to firma zamówi kurs online w języku polskim – kurs trwa 2-3h, koszt 1000 dkk potrącone z wynagrodzenia). Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 167 dkk/h + 13,5 dkk/h (dodatek za pracę bez dni chorobowych, nieplanowanych przerw) = 180,50 dkk+ dodatek Fritvalgs platny co payslip +24 dkk /h = czyli łączna stawka dla operatorów 204,50 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Praca na zmianę dzienną i nocną. Przy nocnej zmianie stawka: 250,55 dkk/h brutto. Tygodniowo 72 godzin pracy. Rotacje 2/2. Wypłacany dodatek Fritvalgs od drugiego payslipu, co każdy kolejny payslip, płatne Feriepnge, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "6 operatorów suwnic – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Give, Denmark
Mar, 15
We are looking for 4 fitters to Denmark, near Give. Work from 20.03 and 27.03, all year round. Assembly, grafting, welding and grinding of constructions. Steel plates 15-100 mm, valid certificates 135/138 BW PC required. At the beginning of work to pass on site welding samples. Work experience is a prerequisite. Conquered and current certificate §17. A car for travel is welcome. The rate of 167 dkk / h + 13.5 dkk / h (addition for work without sick days, unplanned breaks) = 180.50 dkk + Fritvalgs supplement payable every payslip + 24.5 dkk / h = i.e. the total rate for fitters 205 dkk / h gross. Accommodation costs 1050 dkk/week – single room. Work for 2 fitters on the night shift from 03:30-15:30 and for 2 on the day shift 06:00-18:00. For a night shift, the rate is 250.55 dkk/h gross. 72 working hours per week. Rotations 2/2. Paid Fritvalgs supplement from the second payslip, every subsequent payslip, paid Feriepnge, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 fitters – Denmark". Szukamy 4 monterów do Danii, k. Give. Praca od 20.03 i 27.03, całoroczna. Montowanie, szczepianie, spawanie i szlifowanie konstrukcji. Płyty stalowe 15-100 mm , wymagane ważne certyfikaty 135/138 BW PC. Na początku pracy do przejścia na miejscu próbki spawalnicze. Warunkiem pracy jest doświadczenie zawodowe. Podbity i aktualny certyfikat §17. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 167 dkk/h + 13,5 dkk/h (dodatek za pracę bez dni chorobowych, nieplanowanych przerw) = 180,50 dkk+ dodatek Fritvalgs platny co payslip +24,5 dkk /h = czyli łączna stawka dla monterów 205 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Praca dla 2 monterów na zmiane nocną od 03:30-15:30 oraz dla 2 na zmianę dzienną 06:00-18:00. Przy nocnej zmianie stawka: stawka 250,55 dkk/h brutto. Tygodniowo 72 godzin pracy. Rotacje 2/2. Wypłacany dodatek Fritvalgs od drugiego payslipu, co każdy kolejny payslip, płatne Feriepnge, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 monterów – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Give, Denmark
Mar, 15
We are looking for 25 welders 135/138 to Denmark, near Give. Work from 20.03 and 27.03, all year round. Welding and finishing of transport structures and wind towers. Welding 135/138 FW PD. The condition for work is professional experience as a welder in welding large transport structures. Conquered and current certificate. A car for travel is welcome. Rate 171.5 dkk/h + 13.5 dkk/h (addition for work without sick days, unscheduled breaks) = 185 dkk + Fritvalgs payable every payslip + 24.5 dkk / h = i.e. the total rate for welders 209.98 dkk /h gross. Accommodation costs 1050 dkk/week – single room. Work from 06:00-18:00, selected welders for work at night 18:00-06:00. (night shift supplements). With a night shift, the rate: 255.66 dkk/h gross. 72 working hours per week. Rotations 2/2. Paid Fritvalgs supplement from the second payslip, every subsequent payslip, paid Feriepnge, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "25 welders 135/138 – Denmark". Szukamy 25 spawaczy 135/138 do Danii, k. Give. Praca od 20.03 i 27.03, całoroczna. Spawanie i wykończenia konstrukcji transportowych oraz wież wiatrowych. Spawacze 135/138 FW PD. Warunkiem pracy jest doświadczenie zawodowe jako spawacz przy spawaniu dużych konstrukcji transportowych. Podbity i aktualny certyfikat. Mile widziane auto na wyjazd. Na początku pracy do przejścia na miejscu próbki spawalnicze. Stawka 171,5 dkk/h + 13,5 dkk/h (dodatek za pracę bez dni chorobowych, nieplanowanych przerw) = 185 dkk+ dodatek Fritvalgs platny co payslip +24,5 dkk /h = czyli łączna stawka dla spawaczy 209,98 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Praca od 06:00-18:00, wybrani spawacze na prace w godzinach nocnych 18:00-06:00. (dodatki za zmianę nocną). Przy nocnej zmianie stawka: stawka 255,66 dkk/h brutto. Tygodniowo 72 godzin pracy. Rotacje 2/2. Wypłacany dodatek Fritvalgs od drugiego payslipu, co każdy kolejny payslip, płatne Feriepnge, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "25 spawaczy 135/138 – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Bern, Switzerland
Mar, 13
<p>We are looking for 1 farmer to Switzerland, near Bern. Work from 20.03. for a long period of time. We are looking for a farmer who has experience in grinding grain. Grain grinding for human food and feed mill production for animal feed, product packaging. Required minimum 4-5 years of experience as a farmer, forklift, tractor and car license. Knowledge of English or German. Rate 10 CHF/h, free accommodation. 50 hours of work per week. Employment by a Swiss company on Swiss terms. Rotations 5-6-7/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 farmer to Switzerland".<br /> Szukamy 1 rolnika do Szwajcarii, k. Berna. Praca od 20.03. na długi okres czasu. Szukamy rolnika który ma doświadczenie przy śrutowaniu zboża. Mielenie zboża na żywność dla ludzi i produkcja w młynie paszowym na paszę dla zwierząt, pakowanie produktów. Wymagane minimum 4-5 lat doświadczenie jako rolnik, uprawnienie na wózki widłowe, traktor i auto. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Stawka 10 CHF/h, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 50 h pracy. Zatrudnienie przez szwajcrską firmę na warunkach szwajcarskich. Rotacje 5-6-7/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 rolnika do Szwajcarii".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
Aarhus, Denmark
Mar, 13
We are looking for 3 pavers for Denmark, Aarhus. Work from 20.03. for several weeks or more. A minimum of 4-5 years of experience as a paver is required. Knowledge of English, car for the trip. The rate is 165 dkk/h gross, paid accommodation costs 1050 dkk/week. 50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. Rotations 4/1, 4/2, 6/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 pavers – Denmark". Szukamy 3 brukarzy do Danii, Aarhus. Praca od 20.03. na kilka tygodni lub dłużej. Wymagane minimum 4-5 lat doświadczenie jako brukarz. Znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1, 4/2, 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 brukarzy – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Ringkøbing, Denmark
Mar, 13
We are looking for 1 sandblaster / metalliser for Denmark, Ringkøbing. Work from 20.03. for a long period of time. Working on the turbines. The candidate must have experience, knowledge of English will be an asset. Rate 103 dkk/h net + free accommodation (single room). Working day shift, 12 hours a day, 6 days a week. Agreement through a Polish agency, payments once a month – on the 10th of the next month for the entire previous month, one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. Monthly avarage salary netto is 18.000 PLN/month netto. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 sandblaster / metalizer – Denmark". Szukamy 1 piaskarza / metalizatora do Danii, Ringkøbing. Praca od 20.03. na długi okres czasu. Praca przy turbinach. Kandydat musi posiadać doświadczenie, znajomość języka angielskiego będzie atutem. Stawka 103 dkk/h netto + bezpłatne zakwaterowanie (pokój pojedynczy). Praca na zmianę dzienną, 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Średnie miesięczne wynagrodzenie neto ok 18.000 zł/mc netto. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 piaskarz / metalizator – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kvistgård, Denmark
Mar, 10
We are looking for 2 electricians for electrical switchboards to Denmark, Kvistgård. Work from 20.03. for a few months. A minimum of 5 years of professional experience is required for the job. Rate 170 dkk/h gross (fixed rate), accommodation cost 1050 dkk/week – single room. Weekly 37 hours of work (more hours later). Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 electricians for electrical switchboards – Denmark". Szukamy 2 elektryków do rozdzielnic elektrycznych do Danii, Kvistgård. Praca od 20.03. na kilka miesięcy. Warunkiem pracy jest minimum 5 lat doświadczenia zawodowego. Stawka 170 dkk/h brutto (stała stawka), zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Tygodniowo 37 godzin pracy (po jakimś czasie więcej godzin). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 elektryków do rodzielnic elektrycznych – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Mariager, Denmark
Mar, 10
We are looking for 3-5 welders 141 (stainless steel) for Denmark, Mariager. Work from 13.03. for a few months. Pipe welding. The condition for work is a minimum of 5 years of professional experience as a welder. Stamped and valid certificate 141. Rate 190 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week – single room. 60-65 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3-5 TIG welders – Denmark". Szukamy 3-5 spawaczy 141 (stal nierdzewna) do Danii, Mariager. Praca od 13.03. na kilka miesięcy. Spawanie rur. Warunkiem pracy jest minimum 5 lat doświadczenia zawodowego jako spawacz. Podbity i aktualny certyfikat 141. Stawka 190 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Tygodniowo 60-65 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3-5 spawaczy TIG – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Mar, 07
We are looking for 5 welders 121 to Denmark, Odense. Work from 13.03 or 20.03 for a long period of time. The condition for work is a minimum of 5 years of professional experience as a welder 121. A valid and valid certificate 121. The gross rate is 195 dkk/h, a raise is possible after some time. Paid accommodation costs 5000 dkk/month for a single room. 50-55 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 welders 121 – Denmark". Szukamy 5 spawaczy 121 do Danii, Odense. Praca od 13.03 lub 20.03 na długi okres czasu. Warunkiem pracy jest minimum 5 lat doświadczenia zawodowego jako spawacz 121. Podbity i aktualny certyfikat 121. Stawka 195 dkk/h brutto, po pewnym czasie możliwa podwyżka. Zakwaterowanie płatne koszt 5000 dkk/mc za pokój pojedynczy. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 spawaczy 121 – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Odense, Denmark
Mar, 01
We are looking for 2 bricklayers + 1 helper to Denmark, near Odense. Work from 06.03. or 13.03. for a long period of time. Block construction of aerated concrete, also plastering. Candidates must have experience, knowledge of English will be an asset and a car for the trip. Rate 115 dkk/h net + free accommodation. 50-55 working hours per week. Agreement through a Polish agency, payments once a month – on the 10th of the next month for the entire previous month, one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 bricklayers + 1 helper – Denmark". Szukamy 2 murarzy + 1 pomocnika do Danii, koło Odense. Praca od 06.03. lub 13.03. na długi okres czasu. Stawienie bloczkowe z gazobetonu, również tynkowanie. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, znajomość języka angielskiego, będzie atutem oraz auto na wyjazd. Stawka 115 dkk/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 murarzy + 1 pomocnika – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Ribe, Denmark
Mar, 01
We are looking for 1 person with a car for ground worker – sewage pipes to Denmark, Ribe. Work from 06.03. for a long period of time. Pipe laying, various earthworks, large pipe diameters. Candidates must have experience, welcome experience in working with excavators, knowledge of English will be an asset and a car for the trip. The rate is 170 dkk/h gross, accommodation costs 2500 dkk/month. 45-50 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 ground worker – Denmark". Szukamy 1 osobę z autem do prac ziemnych – rury kanalizacyjne do Danii, Ribe. Praca od 06.03. na długi okres czasu. Kładzenie rur, różne prace ziemne, duże średnice rur. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, mile widziane doświadczenie w pracy z koparkami, znajomość języka angielskiego będzie atutem oraz auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 2500 dkk/mc. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 pracownik ziemny – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Reykjavik, Iceland
Mar, 01
We are looking for 2 welders 141 stainless steel and sometimes aluminum for Iceland, near Reykjavik. Work from 08.03.2023 for a longer period of time. Welders will work with stainless steel and aluminum. Tig and Mig welding. He is also familiar with working on bending machines used to process sheets with a thickness of 1-4mm. Experience required, valid welding certificates, half of the employees speak English, a car for a trip is welcome. One person can come with an accompanying person. Rate 3200 ISK/hour (€22.8/hour) overtime after 36 hours/week paid 5760 ISK/hour (€41). Work 7:30am to 5pm Monday to Thursday. Friday is 7:30am to 3pm (total 42 hours per week). Accommodation costs 80,000 ISK to 120,000 ISK per month (570-850 EUR/month). Employment by an Icelandic company on Icelandic terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 141- Iceland." Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna i czasem aluminium do Islandii, k. Reykjaviku. Praca od 08.03.2023 na dłuższy okres czasu. Spawacze będą pracować ze stalą nierdzewną i aluminium. Spawanie Tig i Mig. Zaznajomiony również z pracą na giętarkach, służących do obróbki blach o grubości 1-4mm. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Jedna osoba może przyjechać z osobą towarzyszącą. Stawka 3200 ISK/godz. (22,8 EUR/godz) nadgodziny po 36 godzinach/tygodniowo płatne 5760 ISK/godzinę (41 EUR). Praca od 7:30 do 17 od poniedziałku do czwartku. Piątek jest od 7:30 do 15. (łącznie 42 godziny tygodniowo). Zakwaterowanie koszt 80.000 isk do 120.000 isk miesięcznie (570-850 EUR/miesiąc). Zatrudnienie przez islandzką firmę na warunkach islandzkich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 141- Islandia." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe