Category: Cooks and Service

Jutland, Denmark
May, 14 new
We are looking for 1 employee for gastronomy 12,500 PLN / month net for the so-called food trucks to Denmark, Jutland. Working from June for a long period of time. We are looking for a person who has gastronomic experience in the production of fast food, good English, own car is welcome. Diligence, communication and kindness required. A person has to be strong because he will be setting up a food truck every day. Work 11-12 hours a day (6 days a week), remuneration 90 DKK / h net + accommodation cost 100 DKK / day (single room). The average monthly salary is about PLN 12,500-13,000 net (depending on the number of hours worked) after deduction of accommodation costs. Contract with a Danish company, our long-term partner. We are looking for an available person who can work for a long time and be in Denmark for a long time, possible 8/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "1 employee for gastronomy for the so-called food trucks to Denmark". Poszukujemy 1 pracownika do gastronomii 12500 zł/mc netto do tzw food trucków do Danii, Jutlandia. Praca od czerwca na długi okres czasu. Szukamy osoby która ma doświadczenie gastronomiczne przy produkcji fastfoodów, dobry język angielski, mile widziane własne auto. Wymagana pracowitość, komunikatywność, życzliwość. Osoba musi być silna ponieważ będzie do ustawiania codziennie food truck. Praca po 11-12h dziennie (po 6 dni w tygodniu), wynagrodzenie 90 dkk/h netto + zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień (pokój pojedynczy). Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 12500-13000 zł/mc netto (w zależności od ilości przepracowanych godzin) po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Kontrakt z firmą duńską, naszym wieloletnim partnerem. Szukamy osoby dostępnej, która może pracować długo i być na dłuższy czas w Danii, możliwe rotacje 8/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 pracownika do gastronomii do tzw food trucków do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Jutland, Denmark
Apr, 22
We are looking for 1 food truck cooking service worker to Denmark, Jutland. Working from June for a long period of time. We are looking for a person who has gastronomic experience in the production of fast food, good English, own car is welcome. Diligence, communication and kindness required. A person has to be strong because he will have to set up a food truck every day. Work 11-12 hours a day (6 days a week), remuneration 90 DKK / h net + accommodation cost 100 DKK / day (single room). The average monthly salary is about PLN 12,500-13,000 net (depending on the number of hours worked) after deduction of accommodation costs. Contract with a Danish company, our long-term partner. We are looking for an available person who can work for a long time and be in Denmark for a long time, possible 8/2 rotation. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "1  food truck cooking service worker to Denmark". Poszukujemy 1 pracownika do gastronomii do tzw food trucków do Danii, Jutlandia. Praca od czerwca na długi okres czasu. Szukamy osoby która ma doświadczenie gastronomiczne przy produkcji fastfoodów, dobry język angielski, mile widziane własne auto. Wymagana pracowitość, komunikatywność, życzliwość. Osoba musi być silna ponieważ będzie do ustawinia codziennie food truck. Praca po 11-12h dziennie (po 6 dni w tygodniu), wynagrodzenie 90 dkk/h netto + zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień (pokój pojedynczy). Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 12500-13000 zł/mc netto (w zależności od ilości przepracowanych godzin) po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Kontrakt z firmą duńską, naszym wieloletnim partnerem. Szukamy osoby dostępnej, która może pracować długo i być na dłuższy czas w Danii, możliwe rotacje 8/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 pracownika do gastronomii do tzw food trucków do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Hirtshals, Denmark
Aug, 13
We are looking for 1 worker to work on yachts, work with preparing cooking food and cleaning, work in Denmark in Hirthshals. Work for long term, work on 4 days per week (Monday-Tuesday, Thursday and Saturday), for 6-8 hours per day, working mostly with German customers, candidate must speak good German (preferrable) or good English, candidate must have experience with working with food/cooking, also here some working in cleaning. Hiring by Danish yeacht service company on Danish basis, payslips every 2 weeks. Salary monthly fixed 25.000 dkk/month brutto (about 16.500 dkk/month netto), free accommodation and free meals on yacht. Candidates interested in this job offer please send application at email: rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "food worker on yachts in Denmark". Poszukujemy 1 pracownika do pracy na jachtach, praca przy przygotowywaniu posiłków i sprzątaniu w Danii w Hirthshals. Praca długoterminowa, przez 4 dni w tygodniu (poniedziałek-wtorek, czwartek i sobota), 6-8 godzin dziennie, praca głównie z klientami niemieckimi, kandydat musi mówić dobrze po niemiecku lub dobrze po angielsku, kandydat musi mieć doświadczenie w pracy z jedzeniem / gotowaniem, tutaj również trochę pracy przy sprzątaniu. Zatrudnienie przez duńską firmę obsługującą jacht na zasadach duńskich, payslipy co 2 tygodnie. Wynagrodzenie miesięczne stałe 25.000 dkk / mc brutto (ok. 16.500 dkk / mc netto), darmowe zakwaterowanie i darmowe posiłki na jachcie. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "pracownik gastronomii na jachtach w Danii" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Thyboron, Denmark
Jun, 24
We are looking for 2 chefs for Denmark, Thyboron. Work from 29.06. for a long period of time. We require experience, communicative / good command of English, poorly welcomed car. Work 60 hours a week, pay 90 dkk / h net, free accommodation. Danish agreement on Danish terms. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 chefs - Denmark". Szukamy 2 kucharzy do Danii, Thyboron. Praca od 29.06. na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna/dobra znajomości języka angielskiego, miele widziane auto. Praca po 60 h tygodniowo, wynagrodzenie 90 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 kucharzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Munich, Germany
Sep, 16
We are looking for 10 nurses to work in Germany - work for a long period of time, required minimum of 1 year of experience in working in Germany in the German health care and needed communicative German language (conversation by Skype in German language). The employee's duties specified by the department of the hospital - nursing, making infusuions, preparing patients for surgery, medical research, care after surgery. The required communication (German), and experience. Work for a long period of time, work in several hospitals in Germany. Average net salary of 1920-2240 euros net (8200 - 9600 zł / month net), paid accommodation 300-500 EUR (1300 zł-2100 zł / mc). On average, after deducting the costs of accommodation approx. 7000-8000 PLN net, insurance, air travel from Poland to Germany paid by employer. Trial period of six months, then contract for an indefinite period with a higher salary rate. Candidates interested in this job offer please send CV to the email address: danieljurkiewicz12@gmail.com with subject in email "nurses to work in Germany "   Szukamy 10 pielęgniarek/pielęgiarzy do pracy w Niemczech - praca na długi okres czasu, wymagane minimum 1 rok doświadczenia w pracy w Niemczech w niemieckiej służbie zdrowia oraz komunikatywny język niemiecki (rozmowa przez Skype w j. niemieckim). Obowiązki pracownika określone wg danego działu szpitalnego - pielęgniarstwo, robienie opatrunków, przygotowanie pacjentów do operacji, badania medyczne, opieka po zabiegach. Wymagana komunikatywność (j. niemiecki) i doświadczenie zawodowe. Praca na długi okres czasu, prace w kilku szpitalach w Niemczech. Średnie wynagrodzenie netto 1920-2240 euro netto (8200 - 9600 zł/mc netto), odpłatne zakwaterowanie 300-500 EUR (1300 zł-2100 zł/mc). Średnio po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok. 7000-8000 PLN netto, opłacone ubezpieczenie, przelot samolotem z Polski do Niemiec po stronie pracodawcy. Okres próbny 6 miesięcy, następnie umowa na czas nieokreślony z wyższą stawką. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie CV na adres email: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie" "pielęgniarki do pracy w Niemczech" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Nykøbing Mors, Denmark
Jun, 22
We are looking for 1 baker to Denmark, Nykøbing Mors. Making breads, cakes etc. Job for 3-4 months. Required eperince, good skills, good English language. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation 100 dkk/day. Candidates interested please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com