Category: Fitters

near Copenhagen, Denmark
Jan, 31
We are looking for 1 sewer pipe fitter/excavator operator to Denmark, Hillerod near Copenhagen. Start of work from 06.02, for a long period of time. Candidates must have at least 4-5 years of experience, communicative knowledge of English, Work 40-45 hours a week, salary 190 dkk/h gross + extras for overtimes, paid accommodation 1050 dkk per week for single room. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 sewage pipe fitter - Denmark". Szukamy 1 montera rur kanalizacyjnych, w tym operatora koparki, do Danii, Hillerod k. Kopenhagi. Rozpoczęcie pracy od 06.02, na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata, komunikatywny język angielski, mile widziane własne auto. Praca po 40-45 h tygodniowo, wynagrodzenie 190 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny, płatne zakwaterowanie 1050 dkk za tydzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 monter rur kanalizacyjnych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vamdrup, Denmark
Jan, 23
We are looking for 2 fitters welding method 141 for stainless steel to Denmark, Vamdrup. Work from 30.01. for 4 months or longer. Production of stainless steel tanks. Experience required, basic knowledge of English, car for the trip. Experience in processing sheet metal 1.5 - 8 mm. Experience in TIG welding. Experience in the production of stainless tanks. The rate is 180 dkk/h gross. 50 working hours per week. Paid accommodation costs 180 dkk/day for a single room. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: 2 fitters welding with the 141 method - Denmark. Szukamy 2 monterów spawających metodą 141 na stal niedzewną do Danii, Vamdrup. Praca od 30.01. na 4 miesiące lub na dłuższy okres czasu. Produkcja zbiorników ze stali nierdzewnej. Wymagane doświadczenie, podstawowa znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Doświadczenie przy obróbce blach 1,5 – 8 mm. Doświadczenie w spawaniu metodą TIG. Doświadczenie w produkcji zbiorników nierdzewnych. Stawka 180 dkk/h brutto. Tygodniowo 50 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie koszt 180 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 2 monterów spawających metodą 141 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Gilleleje, Denmark
Nov, 29
We are looking for 4-5 guys for montage og metal structures - Denmark, Gilleleje. Starting work on 05.12 for a minimum of 3-4 months or longer. Working in various locations throughout Denmark, there will be permanent accommodation near the company's warehouse/office. When work is in places from which it is not possible to travel home on a daily basis, then employees will be booked in a hotel and will receive either food vouchers or money to cover the cost of food (per diem). Assembly of metal structures for elevators. Work can take place at a height of up to 30 meters, working in a harness. Candidates must have experience as a mechanic, locksmith, fitter of various types and must have experience in something similar, communicative English with a minimum of 2 people, car for a trip. On average, 50 hours of work (more than 37 hours, paid overtime: 1-2 hours: 41.85 dkk, 3-4 hours: 66.85 dkk, 5 and more hours: 125.05 dkk), gross remuneration of 170 dkk/h for beginning, after 3-4 weeks, salary according to experience and performance in projects. Paid accommodation 5000-6000 dkk/month. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4-5 guys for montage og metal structures - Denmark". Szukamy 4-5 pracowników do montażu konstrukcji metalowych - Dania, Gilleleje. Rozpoczęcie pracy 05.12 minimum na 3-4 miesiące lub dłużej. Praca w różnych lokalizacjach w całej Danii, będzie stałe zakwaterowanie w pobliżu magazynu/biura firmy. Gdy praca jest w miejscach, z których nie ma możliwości codziennego dotarcia do domu, wówczas pracownicy otrzymają rezerwację w hotelu i otrzymają albo talony na jedzenie, albo pieniądze na pokrycie kosztów wyżywienia (diety). Montaż konstrukcji metalowych do wind. Praca może odbywać się na wysokości do 30 metrów, pracując w uprzęży. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie jako mechanik, ślusarz, monter różnych typów i musi mieć doświadczenie w czymś podobnym, komunikatywny angielski u minimum 2 osób, auto na wyjazd. Średnio praca po 50 h (powyżej 37 godzin, płatne nadgodziny: 1-2 godziny: 41,85 dkk, 3-4 godziny: 66,85 dkk, 5 i więcej: 125,05 dkk), wynagrodzenie 170 dkk/h brutto na początek, po 3-4 tygodniach, wynagrodzenie zgodnie z doświadczeniem i wydajnością w projektach. Płatne zakwaterowanie 5000-6000 dkk/mc. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4-5 pracowników do montażu konstrukcji metalowych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Herning, Denmark
Nov, 15
We are looking for 15 insulation fitters to Denmark, near Herning. Work from 21/11 for a longer period of time. Insulating pipes, ventilation systems. Lots of work possible in and around Copenhagen. A minimum of 2 years of experience in technical insulation, insulation of sewage pipes, ventilation systems is required. It is welcome if the candidate specializes in the following industries: isogenic, aluminum assembly, cellular rubber. Communicative knowledge of English in half of the employees, the car for a trip. The rate of 105 DKK / h net + free accommodation. Weekly 50-55 working hours. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "15 insulation fitters - Denmark". Szukamy 15 monterów izolacji do Danii, k. Herning. Praca od 21.11 na dłuższy okres czasu. Izolowanie rur, systemów wentylacyjnych. Dużo prac możliwych w Kopenhadze i okolicach. Wymagane minimum 2 lata doświadczenia w izolacjach technicznych, izolacja rur kanalizacyjnych, systemów wentylacyjnych. Mile widziane jeśli kandydat specjalizuje się w następujących gałęziach przemysłu: izogenicznego, montaż aluminium, kauczuk komórkowy. Komunikatywna znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, auto na wyjazd. Stawka 105 dkk/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "15 monterów izolacji - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Göteborg, Sweden
Nov, 14
We are looking for 4-6 plasterboard fitters for Sweden, Göteborg. Starting work from November 21, for a minimum of 6 months. Gypsum cardboard walls inside buildings on metal frames. Candidates must have at least 4-5 years of experience, knowledge of the language in 1-2 people. Employees must be able to read drawings, use a laser. Work 40-45 hours a week, remuneration 197 sec / h gross. Paid accommodation costs 350 euros per month. Any accounts, foreign transfers, monthly payments. Rotation 6/2. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4-6 plasterboard fitters to Sweden". Szukamy 4-6 monterów karton-gips do Szwecji, Göteborg. Rozpoczęcie pracy od 21.11, na minimum 6 miesięcy. Ścianki karton gips wewnątrz budynków na metalowych stelażach. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata, znajomość języka u 1-2 osób. Pracownicy muszą umieć czytać rysunki, używać lasera. Praca po 40-45 h tygodniowo, wynagrodzenie 197 sek/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 350 euro na miesiąc. Konta dowolne, przelewy zagraniczne, płatności raz w miesiącu. Rotacja 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4-6 monterów karton-gips do Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hillerød, Denmark
Oct, 19
We are looking for 3-5 sprinkler assemblers for Denmark, Hillerød. Getting started 24.10. for a few months. Candidates must have 5 years of experience as sprinkler fitter, plumber. Knowledge of English and your own car are preferred. Work 50 hours a week, salary 218 DKK / h gross. Free accommodation. 5/2 or 6/2 rotations. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3-5 sprinkler assemblers to Denmark". Szukamy 3-5 monterów zraszaczy do Danii, Hillerød. Rozpoczęcie pracy 24.10. na kilka miesięcy. Kandydaci muszą mieć 5 lat doświadczenia jako monter zraszaczy, hydraulik. Preferowana jest znajomość języka angielskiego i własny samochód. Praca po 50h tygodniowo, wynagrodzenie 218 dkk/h brutto. Bezpłatne zakwaterowanie. Rotacje 5/2 lub 6/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3-5 monterów zraszaczy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Sep, 06
We are looking for 2 fixers - Denmark, Esbjerg. Work from September 12 for 2-3 months. Candidates must have a minimum of 3 years of experience, communicative knowledge of English with one employee, a car for the trip. The rate is 175 DKK / h gross, accommodation costs 1050 DKK / week for a single room. Weekly 45-50 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 fixers - Denmark, Esbjerg". Szukamy 2 zbrojarzy - Dania, Esbjerg. Praca od 12.09 na 2-3 miesiące. Kandydaci muszą posiadać minimum 3 lata doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednego pracownika, auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 zbrojarzy - Dania, Esbjerg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Brabrand, Denmark
Jul, 14
We are looking for a steel structure grinder / fitter to Denmark, Brabrand. Starting work on July 18 for a long period of time. Welding, repair and maintenance of shipping containers. The candidate must have experience, must speak English communicatively and have a car for the trip. The candidate does not need to have any welding certificates. Work 50+ hours a week, remuneration 165 DKK / h gross (paid overtime). Paid accommodation cost DKK 4000-5000 / month. 4/2, 5/2 rotations. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to the following address: rekrutacja@findworker.pl display an e-mail with a note in the subject line: "1 grinder / fitter of steel structures - Denmark". Szukamy 1szlifierza / montera konstrukcji stalowych do Danii, Brabrand. Rozpoczęcie pracy 18.07 na długi okres czasu. Spawanie, naprawa i konserwacja kontenerów okrętowych. Kandydat musi posiadać doświadczenie, musi mówić komunikatywnie w języku angielskim oraz posiadać auto na wyjazd. Kandydat nie musi posiadać żadnych certyfikatów spawalniczych. Praca po 50+ h tygodniowo, wynagrodzenie 165 dkk/h brutto (płatne nadgodziny). Płatne zakwaterowanie koszt 4000-5000 dkk/mc. Rotacje 4/2, 5/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl wyświetl e-mail z dopiskiem w temacie: "1 szlifierza / montera konstrukcji stalowych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Jun, 22
<p>We are looking for 3 fitters for sewer pipes to Denmark in Odense with a car, work for a long period of time (up to 1 year), start of work on June 27, required experience of at least 2 years as plumbing pipe fitters, work outside, pipes 800 mm, work after 45-52h per week, the rate of DKK 170.45 / h gross, allowances for overtime + 50% and + 100%, paid accommodation of DKK 630 / week, single rooms. Employment by a Danish company under Danish conditions, paid SH benefits, Feriepenge, retirement pension, tax refund, payslips every 2 weeks. The average monthly net salary after deducting accommodation costs is about PLN 14,500-15,500 / month net. If you are interested in taking up a job, please send your CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "water and sewerage pipe fitters to Denmark"<br /> Szukamy 3 monterów do rur kanalizacyjnych do Danii w Odense z autem, praca na długi okres czasu (do 1 roku), start pracy 27.06, wymagane doświadczenie minumum 2 letnie jako monterzy rur wodno-kanalizacyjnych, praca na zewnątrz, rury 800 mm, praca po 45-52h tygodniowo, stawka 170,45 dkk/h brutto, dodatki za nadgodziny +50% i +100% odpłatne zakwatareowanie 630 dkk/tydzień, pokoje pojedyncze. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatne dodatki SH, Feriepenge, emerytalne, zwrot podatku, payslipy co 2 tygodnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 14.500-15.500 zl/mc netto. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monterzy rur wodno-kanalizacyjnych do Danii"<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
Trondheim, Norway
May, 31
We are looking for 2 ventilation fitters to Norway, Trondheim. Work from 06.06. or on 13.06. for a long period of time. Experience required, communicative English with one person. People who have already worked in Norway are welcome. Fixed rate of 250 NOK / h gross. Work 45-50 hours a week. The accommodation is paid 600 euro / month, the cost will be deducted from the salary. Norwegian agreement under Norwegian conditions. 6-8 rotations for 2 weeks. Salary payable once a month. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 ventilation fitters to Norway". Szukamy 2 monterów wentylacji do Norwegii, Trondheim. Praca od 06.06. lub 13.06. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, komunikatywny j. angielski u jednej osoby. Mile widziane osoby, które już pracowały w Norwegii. Stawka stała 250 nok/h brutto. Praca po 45-50 h tygodniowo. Zakwaterowanie płatne 600 euro/mc, potrącany koszt z wynagrodzenia. Umowa norweska na warunkach norweskich. Rotacje 6-8 na 2 tygodnie. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów wentylacji do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Turku, Finland
May, 13
We are looking for 4 ship interior fitters to Finland, Turku shipyard. Work from 23.05. for a long period of time (1.5 - 2 years). Finishing works - preparation of cabins. 5 years of experience, communicative knowledge of English required. The rate of 14 EUR / h net, free accommodation (single rooms). Weekly 55-60 hours of work. The company covers the costs of flying to Turku and returning home. Employment by a Finnish company under Finnish conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 ship interior fitters to Finland". Szukamy 4 monterów wyposażenia okrętowego do Finlandii, stocznia Turku. Praca od 23.05. na długi okres czasu (1,5 - 2 lata). Prace wykończeniowe - przygotowanie kabin. Wymagane 5 letnie doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 14 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze). Tygodniowo 55-60 h pracy. Koszty przelotów do Turku i powrotu do domu pokrywa firma. Zatrudnienie przez fińską firmę na warunkach fińskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 monterów wyposażenia okrętowego do Finlandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Silkeborg, Denmark
May, 11
We are looking for 4 steel-fixers / concrete workers to build a bridge to Denmark, Silkeborg. Work from 16.05. for 3 months. Construction of a bridge called Ringvejsbroen. Foundation, casting, pillars / columns. Required experience, knowledge of English in half of the employees, a car for a trip. The rate is 170 DKK / h gross, accommodation costs 100-150 DKK / day for a double / single room. Weekly 55-58 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. 4/2 rotations. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 steel-fixers / concrete workers - Denmark". Szukamy 4 zbrojarzy/betoniarzy do budowy mostu do Danii, Silkeborg. Praca od 16.05. na 3 miesiące. Budowa mostu o nazwie Ringvejsbroen. Fundamentowanie, odlewanie, filary/kolumny. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 55-58 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 zbrojarzy / betoniarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Echt, Netherlands
May, 09
We are looking for 2 carpenters for ships / ship equipment fitters to the Netherlands, Echt. Work from May 16 for a long period of time. Installation of doors, glass and windows in a boat, aluminum bending. Candidates must have experience in boats and technical work. Knowledge of English or German, a car for departure. Rate of € 550.00 net per week for 40 hours. Free accommodation and health insurance. Dutch agreement on Dutch terms. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: 2 carpenters for ships / fitters of ship equipment to the Netherlands ". Szukamy 2 stolarzy do statków/monterów wyposażenia okrętowego do Holandii, Echt. Praca od 16.05 na długi okres czasu. Montaż drzwi, szyby i okna w łodzi, gięcie aluminium. Kandydaci muszę mieć doświadczenie przy łodziach i przy pracach technicznych. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, samochód na wyjazd. Stawka 550,00 € netto tygodniowo, za 40 godzin. Bezpłatnie zakwaterowanie i ubezpieczenie zdrowotne. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 2 stolarzy do statków/monterów wyposażenia okrętowego do Holandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Feb, 03
We are looking for 2 formwork carpenters / fixers / concrete workers for Denmark, Odense. Work from 07.02. for a few months. Placing foundations, pouring concrete, reinforcement for new steel halls. Candidates must have experience, a good command of English and a car for the trip. The rate is 185 DKK / h gross, accommodation costs 100-150 DKK / day for a double / single room. 45 hours of work per week. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 formwork carpenters / steel fixers / concrete workers to Denmark". Szukamy 2 cieśli szalunkowych/zbrojarzy/betoniarzy do Danii, Odense. Praca od 07.02. na kilka miesięcy. Stawianie fundamentów, zalewanie betonem, zbrojenia do nowych hal stalowych. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, mile widziana znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 185 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 cieśli szalunkowych/zbrojarzy/betoniarzy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Jan, 26
<p>&lt;p&gt;We are looking for 1 plumber / sprinkler fitter with a car to Denmark, Copenhagen. Start of work on 31-01-2022, job for a long period of time (2-3 years possible). Candidate must have 5 years of relevant experience or a professional diploma as a plumber, fitter. Knowledge of English and your own car are preferred. Work 50 hours a week, salary 205 dkk / h gross (plus a bonus of 90 dkk / h / gross). Accommodation for free. 5/2 or 6/2 rotations. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 plumber / sprinkler fitter with car to Denmark".&lt;/p&gt;<br /> &lt;p&gt;Szukamy 1 hydraulika /montera zraszaczy do Danii, Kopenhaga. Rozpoczęcie pracy 31-01-2022, praca na długi okres czasu (2-3 lata). Kandydat musi mieć 5 lat odpowiedniego doświadczenia lub dyplom zawodowy jako hydraulik, monter. Preferowana jest znajmość języka angielskiego i własny samochód. Praca po 50h tygodniowo, wynagrodzenie 205 dkk/h brutto (plus bonus premia uznaniowa +90 dkk/h/ brutto). Bezpłatne zakwaterowanie, Rotacje 5/2 lub 6/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Średnie miesięczne wynagrodzenie 17.000-24.000 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "hydraulików /monter zraszaczy z autem do Danii".&lt;br /&gt;<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz&lt;br /&gt;<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".&lt;br /&gt;<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.&lt;/p&gt;</p>
Horsens - Vejle - Fredericia, Denmark
Nov, 24
We are looking for 2 2 general ground workers, 1 operator for excavator, 1 pipefitter for Denmark, Horsens - Vejle - Fredericia. Getting started 29.11. for a long period of time. Work on earthworks and pipes. Candidates must have at least 3-4 years of experience, must speak English communicatively and have a car for the trip. Work 45-50 hours a week, remuneration 170 DKK / h gross + overtime allowances. Paid accommodation 100-150 DKK / day. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 workers for earthworks - Denmark". Szukamy 2 pracowników do prac ziemnych, 1 operatora koparki 5 ton, 1 montera rur do Danii, Horsens - Vejle - Fredericia. Rozpoczęcie pracy 29.11. na długi okres czasu. Praca przy pracach ziemnych i rurach. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 3-4 lata, muszą mówić komunikatywnie w języku angielskim oraz posiadać auto na wyjazd. Praca po 45-50 h tygodniowo, wynagrodzenie 170 dkk/h brutto+ dodatki za nadgodziny. Płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 pracowników do prac ziemnych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Nov, 22
We are looking for 2 stell-fixers / concrete workers to Denmark, Fredericia. Working from now on for a long period of time. Reinforcement and concrete works. Candidates must have experience in working as a steel fixer / concrete mixer for at least 3-4 years, communicative English, a car for a trip. Work 50-55 hours a week, employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, salary DKK 175 / h gross. Paid accommodation 100-150 DKK / day. 4/2 or 6/2 rotations. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 stell-fixers / concrete workers to Denmark". Szukamy 2 zbrojarzy/betoniarzy do Danii, Fredericia. Praca od teraz na długi okres czasu. Zbrojenia i prace betonowe. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako zbrojarz/betoniarz minimum 3-4 lata, komunikatywny język angielski, auto na wyjazd. Praca po 50-55h tygodniowo, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, wynagrodzenie 175 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Rotacje 4/2 lub 6/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 zbrojarzy/betoniarzy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
around Copenhagen, Denmark
Nov, 10
<p>We are looking for 2 workers to pull internet cables to Denmark, around Copenhagen. Work from 15/11. by the end of the year. Pulling internet cables in buildings along routes, paths. Required experience, communicative knowledge of English and a car for the trip. Rate of 95 DKK / h net, work 50-60 hours a week, free accommodation. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks.  If you are interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 workers to pull the cable - Denmark".</p> <p>Szukamy 2 pracowników do ciągnięcia kabli internetowych po torach do Danii, okolice Kopenhagi. Praca od 15.11. do końca roku. Ciągnięcie kabli internetowych w budynkach wg tras, ścieżek. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 95 dkk/h netto, praca po 50-60 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach.  W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników do ciągnięcia kabli- Dania".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji"</p> <p>Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
Aarhus, Denmark
Nov, 03
We are looking for 2 plumbing and 4 sprinkler fitters for Denmark, Aarhus. Getting started 08.11. for a minimum of 6 months. Candidates must have experience, at least 1 person in each team must speak English. Work 50-55 hours a week, employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, salary 190 DKK / h gross (fixed rate). Paid accommodation 100-150 DKK / day. 5/2 or 6/2 rotations. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 plumbers and 4 sprinkler fitters to Denmark". Szukamy 2 hydraulików i 4 monterów zraszaczy do Danii, Aarhus. Rozpoczęcie pracy 08.11. na minimum 6 miesięcy. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, co najmniej 1 osoba w każdym zespole musi mówić po angielsku. Praca po 50-55h tygodniowo, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, wynagrodzenie 190 dkk/h brutto (stawka stała). Płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Rotacje 5/2 lub 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 hydrauliów i 4 monterów zraszaczy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Oct, 22
We are looking for 2 concrete workers / steelfixers with a car to Denmark, Herning. Work from October 25. for several months or for a long period of time. Experience required, 1 car for 2 people and communicative English. The rate of 165 DKK / h gross (paid extra), work 45-50 hours a week, paid accommodation 100-150 DKK / day (double / single room). Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 concrete workers / steelfixers - Denmark, Herning". Szukamy 2 betoniarzy/zbrojarzy z autem do Danii, Herning. Praca od 25.10. na kilka miesięcy lub na długi okres czasu. Wymagany doświadczenia, 1 auto na 2 osoby i komunikatywny język angielski. Stawka 165 dkk/h brutto (płatne dodatki), praca po 45-50 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokój podwójny/pojedynczy). Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 betoniarzy/zbrojarzy - Dania, Herning". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku