Category: Fitters

Give, Denmark
Mar, 21
We are looking for 2 fitters/blacksmiths/mechanics to work in Denmark, Give. Job for long term with mounting wind-towers, work with cutting out and mounting frames in wind towers, making steel constructions for windtowers, making internals in windtowers. Candidates must have experience in working with wind-towers 4-5 years as fitters and welders, work with cut torch flame holes etc. Good if speak communicative English and have a car. Salary 165 dkk/h brutto, accommodation paid 100 dkk/day dedcuted from salary. Work 55 hours per week, job for long term, hiring by Danish company on Danish basis, salaries paid every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: " windtowers fitters/blacksmiths to windtowers". Szukamy 2 monterów/kowali/mechaników do pracy w Danii, Give. Długoterminowe zlecenie z montażem wież wiatrowych, praca z wycinaniem i ramami montażowymi w wieżach wiatrowych, wykonywanie konstrukcji stalowych dla wiatraków, wykonywanie elementów wewnętrznych w wiatrakach. Kandydaci muszą mieć doświadczenie w pracy z wieżami wiatrowymi przez 4-5 lat jako monterzy i spawacze, wycinanie palnikiem otworów w konstrukcjach itp. Dobrze, jeśli kandydat mówi po angielsku i ma samochód. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie wypłacone 100 dkk/dzień odliczone od wynagrodzenia. Praca 55 godzin tygodniowo, praca długoterminowa, zatrudnienie na umowę duńską na warunkach duńskich, wynagrodzenie wypłacane co 2 tygodnie. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "monterzy wież wiatrowych/kowali do wież wiatrowych". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Turku, Finland
Mar, 21
We are looking for 8 hullsplaters to shipyard in Finland, Turku, job for 3-4 months. Start of work 27-28.03, work in shipyard, with new ships, part manufacturing, cutting different kinds of steel profiles with gas torch. Job 50-55 hours per week. Candidates must have experience as fitters- shipbuilders, must be good in reading technical drawings, good is speak communicative English. Salary 14,5 EUR/h brutto (netto in first months for workers who did not yet work this year in Finland about 13-13,5 EUR/h nett0), free accommodation (double rooms), 1st flight free for workers - workers will be given back cost of 1st flight in first salary. Monthly avarage salary is about 11.000 - 12.000PLN/month netto. Candidates interested in this job please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "platers to Finland" Szukamy 8 monterów konstrukcji stalowych/monterów kadłubów do stoczni w Finlandii, Turku, praca na 3-4 miesiące. Rozpoczęcie pracy 27-28.03, praca w stoczni, z nowymi statkami, produkcja części, cięcie różnego rodzaju profili stalowych z palnikiem gazowym. Praca 50-55 godzin tygodniowo. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako monterzy- stoczniowcy, muszą być dobrzy w czytaniu rysunków technicznych, dobrze jeśli kandydat mówi komunikatywnie po angielsku. Wynagrodzenie 14,5 EUR/h brutto (netto w pierwszych miesiącach dla pracowników, którzy nie pracowali jeszcze w tym roku w Finlandii około 13-13,5 EUR/h netto), bezpłatne zakwaterowanie (pokoje dwuosobowe), 1-szy bezpłatny lot dla pracowników - pracownicy otrzymają zwrot kosztów 1-go lotu w pierwszym wynagrodzeniu. Średnia miesięczna pensja wynosi około 11.000 - 12.000 PLN/mc netto. Kandydatów zainteresowanych tą pracą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z anotacją tematyczną: "monter do Finlandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Mar, 18
We are looking for 4 hulls platers for the repair shipyard in Denmark, Skagen. Start of work 21.03.-25.03. possible work for a long period of time. Work on the repair of old ships in the shipyard, cutting, assembling, superstructure, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repairs (repair shipyards), basic knowledge of English required, your own car is welcome. Work after 55-57 hours a week, rotation according to plan 4/2 or 5/2 or 6/2. 165,5 dkk/h gross, accommodation paid by employees (cost 375 dkk/week, deducted from the salary). Average monthly net wage per hand after deduction of accommodation costs is about 12,000-12,500 PLN/mc net. Employment by a Danish company on Danish conditions (payments every 2 weeks with payslips, insurance, in addition to the salary + Feriepenge,). Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the email: "4 hull fitters for Skagen". Szukamy 4 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 21.03.-25.03. możliwa praca na długi okres czasu. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego, mile widziany własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 375 dkk/tydzień, potrącany z wynagrodzenia). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 12.000-12.500 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, ). Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "4 monterów kadłubów do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Split, Croatia
Mar, 14
We are looking for 6 hulls-platers to Croatia, Split. Work in the shipyard since May for a longer period of time. Required experience, welding certificates, knowledge of English and auto on the go. Salary 13,5 EUR/h net + free accommodation, work 55-60 hours a week. Employment by a Slovak company on Slovak conditions. Candidates interested in taking up a job should send their application to the address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "6 hulls-platers to Croatia". Szukamy 6 monterów kadłubów do Chorwacji, Split. Praca w stoczni od maja na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Wynagrodzenie 13,5 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, praca po 55-60 h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę słowacką na warunkach słowackich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "6 monterów kadłubów do Chorwacji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Svendborg, Skagen, Denmark
Feb, 20
We are looking for 8 hullsplaters for 2 repair shipyards in Denmark - repair of old ships. Work in Skagen and Svendborg - for loner term. Work from 25.02. for a longer period of time (several months). The employee must have a minimum of 4 years' experience of working in repair shipyards. Wage 165 dkk/h gross, work 55-57 hours a week, paid accommodation (Svendborg cost 100 dkk/day, Skagen - 50 dkk/day). Employment by a Danish company on Danish conditions. Payments every 2 weeks. If you are interested, please submit an application with a note in the subject line: "hullsplater shipyards Denmark". Szukamy 8 monterów kadłubów do 2 stoczni remontowych w Danii - naprawy starych statków. Praca w stoczni w Skagen (na długi okres czasu) oraz w Svendborg (praca na 4 tygodnie). Praca od 25.02. Pracownik musi mieć minimum 4 letnie doświadczenie w pracy w stoczniach remontowych. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo, odpłatne zakwaterowanie (Svendborg koszt 100 dkk/dzień, Skagen - 50 dkk/dzień). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie w pracy przy obu stoczniach to 12000-12.500 PLN/mc netto (po odliczeniu kosztów zakwaterowania). Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter kadłubów stocznie Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Esbjerg, Denmark
Feb, 08
We are looking for 2-3 hullsplaters for the repair yard in Denmark, Esbjerg. Repair of old ships. Work from 11.02. for a longer period of time. The employee must have experience of working in repair shipyards, communicative/good English. A car for departure is welcome. Wage 165 dkk/h gross, work 55-57 hours a week, paid accommodation costs 100 dkk/day. Employment by a Danish company on Danish conditions. Payments every 2 weeks. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2-3 hullsplaters - Esbjerg". Szukamy 2-3 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, Esbjerg. Naprawa starych statków. Praca od 11.02. na dłuższy okres czasu. Pracownik musi mieć doświadczenie w pracy w stoczniach remontowych, komunikatywny/dobry angielski. Mile widziane auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo, odpłatne zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2-3 monterów kadłubów - Esbjerg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Brunssum / Heerlen, Netherlands
Feb, 07
We are looking for 2 platerboard fitters to Holland - Maastricht. Working from 11.02. for a longer period of time. Experience required, knowledge of English or German. Own tools, auto. Rate 430 - 460 EUR / week, average monthly salary is 7500-8000 PLN/mc net + free accommodation, payments every week. Weekly 40-45 hours of work. Dutch agreement on Dutch terms and conditions. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the topic "2 platerboard fitters to Netherlands". Szukamy 2 monterów karton - gips do Holandii - Maastricht. Praca od 11.02. na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Własne narzędzia, auto. Stawka 430 - 460 eur netto tydzień ,średnie miesięczne wynagrodzenie to 7500-8000 zł/mc netto + bezpłatne zakwaterowanie, płatności co tydzień. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 monterów karton - gips do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Helsinki, Finland
Feb, 05
We are looking for 3 insulation fitters to Finland, Helsinki who are experienced in insulating pipes  using polyurethane foam (PUR). Job for 3 months, start in start of February. Salary 160 dkk/h, work 60 hours per week, accommodation paid by workers 100-125 dkk/day. Hiring by Danish company on Danish basis, payslips every 2 weeks. Candidates good if speak communicative English. Candidates intersted in this job offer please send your application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "insulation fitters to Finland" Szukamy do Finlandii, Helsinki 3 monterów izolacji, którzy są doświadczeni w izolowaniu rur pianką poliuretanową (PUR). Wymagane kilkuletnie doświadczenie w tej specjalizacji oraz komunikatywny j. angielski. Praca na 3 m-ce w Finlandii, rozpoczęcie pracy na początku lutego 2019. Wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, praca po 60h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne 100-125 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 12500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszeni są o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "monter do izolacji rur Finlandia" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Hanstholm, Denmark
Feb, 05
We are looking for 3-4 hull fitters for shipyards in Denmark, Hanstholm. Work from 11.02. for a long period of time. Required experience, welding certificate 136/138. Communicative knowledge of English. Wage 165 dkk/h gross, work 55-57 hours a week, accommodation 100 dkk/day. Danish agreement under Danish conditions, payslip every 2 weeks. If you are interested in taking up a job, please send your application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "3-4 hull fitters for Denmark, Hanstholm". Szukamy 3-4 monterów kadłubów do stoczni w Danii, Hanstholm . Praca od 11.02. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikat spawalniczy 136/138. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dziennie. Umowa duńska na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "3-4 monterów kadłubów do Danii, Hanstholm". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Jan, 17
We are looking for 3 hull platers (ship builders) for a repair yard in Denmark, Skagen. Start of work 21.01. possible work for a long period of time. Work on the repair of old ships in the shipyard, cutting, assembling, working with structures, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repairs (in repair shipyards), basic knowledge of English, own car is welcome. Work 55-57 hours a week, rotation according to plan 4/2 or 5/2 or 6/2. 165,5 dkk/h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk/day, deducted from the salary). Average monthly net wage per hand after deduction of accommodation costs is about 12,000-12,500 PLN/mc net. Employment by a Danish company on Danish conditions (payments every 2 weeks with payslips, insurance, in addition to the salary + Feriepenge, ). Candidates interested in taking up a job, please send an application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject of the e-mail: "3 hull platers for Skagen". Szukamy 3 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 21.01. możliwa praca na długi okres czasu. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego, mile widziany własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 12.000-12.500 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, ). Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "3 monterów kadłubów do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skagen, Denmark
Nov, 19
We are looking for 5 hull fitters for the repair yard in Denmark, Skagen. The beginning of work 22-26.11. Work until 22/12. possible work after the new year for the best in the shipyard. Work on the repairs of old ships in the yard, cutting, mounting, superstructure, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repair (repair shipyards), basic English skills required, welcome own car. Work after 55-57h per week, rotations according to the 4/2 or 5/2 or 6/2 plan. Salary 165,5 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk / day, deducted from wages). Employment by a Danish company on Danish terms (payments every 2 weeks with payslip, insurance, in addition to remuneration + Feriepenge, + Fritvalgs). The average monthly net wage after the deduction of accommodation costs is around 12,000-12,500 PLN / month net. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject of the email: "5 hull fitters to Skagen". Szukamy 5 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 22-26.11. Praca do 22.12. możliwa praca po nowym roku dla najlepszych w stoczni. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego, mile widziany własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, + Fritvalgs). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 12.000-12.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "5 monterów kadłubów do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hirtshals, Denmark
Nov, 19
We are looking for 1 technicians / fitters for cooling refridgerating systems - Denmark, Hirtshals. Work for 2 months or longer. Repair, service and maintenance of transport refrigeration equipment. Troubleshooting refrigeration systems. The candidate must have experience, communicative / good knowledge of English  knowledge of English. Rate 200 dkk / h gross, weekly 55-57 hours of work, as if the candidate had his own accommodation (or the company will help in the search). Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "11 air conditioning fitter -Dania". Szukamy 1   montera do systemów klimatyzacji  - Dania, Hirtshals. Praca na 2 miesiące lub dłużej. Naprawa, serwis i konserwacja transportowych urządzeń chłodniczych. Rozwiązywanie problemów dotyczących systemów chłodniczych. Kandydat musi posiadać doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 200 dkk/h brutto, tygodniowo 55-57 godzin pracy, dobrze jakby kandydat miał swoje zakwaterowanie (ewentualnie firma pomoże w poszukiwaniu). Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 monter klimatyzacji -Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oslo, Norway
Nov, 06
We are looking for 4 welders - steel construction fitters to work in Norway, near Oslo, in a construction company (construction of steel halls and steel elements, stairs, etc.), work in a construction hall. Work from 19.11 for a longer period of time. Required experience as a fitter and welder, welcomed welding certificates 135/136, 111. Communicative / good knowledge of English, knowledge of technical drawing. Work after 52-55 hours per week. Salary 185,5 nok / h gross, the cost of the first flight from PL to NO covered by a Norwegian company. Accommodation paid by the employee: cost 150 nok / day. Rotacje 4 / 2. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with the following note: Fitter - welder to Norway ". Szukamy 4 spawaczy-monterów konstrukcji stalowych do pracy w Norwegii, niedaleko Oslo, w firmie konstrukcyjnej (budowa hal stalowych oraz elementów stalowych, schodów itd), praca w hali konstrukcyjnej. Praca od 19.11 na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie jako monter i spawacz, mile widziane certyfikaty spawalnicze 135/136, 111. Komunikatywna / dobra znajomość języka angielskiego, znajomość rysunku technicznego. Praca po 52-55 h tygodniowo. Wynagrodzenie 185,5 nok/h brutto, koszt pierwszego lotu z PL do NO pokrywany przez firmę norweską. Zakwaterowanie płatne przez pracownika: koszt 150 nok/dzień. Rotacje 4/2.Zatrudnienie przez firmę norweska na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "Monter - spawacz do Norwegii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hirtshals, Denmark
Oct, 31
We are looking for 1 technicians / fitters for cooling refridgerating systems - Denmark, Hirtshals. Work for 2 months or longer. Repair, service and maintenance of transport refrigeration equipment. Troubleshooting refrigeration systems. The candidate must have experience, communicative / good knowledge of English  knowledge of English. Rate 200 dkk / h gross, weekly 55-57 hours of work, as if the candidate had his own accommodation (or the company will help in the search). Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "1 ventilation fitter-Denmark". Szukamy 1 - 2 techników / monterów do systemów klimatyzacji  - Dania, Hirtshals. Praca na 2 miesiące lub dłużej. Naprawa, serwis i konserwacja transportowych urządzeń chłodniczych. Rozwiązywanie problemów dotyczących systemów chłodniczych. Kandydat musi posiadać doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 200 dkk/h brutto, tygodniowo 55-57 godzin pracy, dobrze jakby kandydat miał swoje zakwaterowanie (ewentualnie firma pomoże w poszukiwaniu). Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1-2 monter klimatyzacji -Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Oct, 22
We are looking for 3 hull fitters for the repair yard in Denmark, in Skagen. The beginning of work on 29/10/2018. Work for a long period of time if people check and if employees are experienced at work, fast and accurate. Work on the repairs of old ships in the yard, cutting, mounting, superstructure, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repairs (repair shipyards), required communication skills of English, welcome own car. Work after 55-57h per week, rotations according to the 4/2 or 5/2 or 6/2 plan. Salary 165,5 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk / day, deducted from wages). Employment by a Danish company on Danish terms (payments every 2 weeks with payslip, insurance, in addition to remuneration + Feriepenge, + Fritvalgs). The average monthly net wage after the deduction of accommodation costs is around 12,000-12,500 PLN / month net. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the email subject: "3 hull fitters to Skagen". Szukamy 3 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 29.10.2018. Praca na długi okres czasu jeśli osoby się sprawdzą, i o ile pracownicy są doświadczeni w pracy, szybcy i dokładni. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, + Fritvalgs). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 12.000-12.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "3 monterów kadłubów do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kotka, Finland
Oct, 16
We are looking for 3 pipe fitters for Finland, Kotka. Work from 22.10 for 1-2 months. We are looking for pipe fitters with experience (pipe dimensions from 114.-319 mm.), Communicative English. Stake 13 EUR / h net, 68 hours a week, free accommodation. The average monthly salary will be over PLN 14,000 / month net. Candidates interested in taking up the job are asked to send a cv to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "3 pipe fitters to Finland". Szukamy 3 monterów rur do Finlandii, Kotka. Praca od 22.10 na 1-2 miesiące. Poszukujemy monterów rur z doświadczeniem (wymiary rur od 114.-319 mm.), Komunikatywna znajomość angielskiego. Stawka 13 EUR/h netto, 68 godzin tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie ponad 14.000 PLN/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3 monterów rur do Finlandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Maastricht, Netherlands
Oct, 08
We are looking for 4 fitters for insulation of houses to the Netherlands, near Maastricht. Work from 15.10. by the end of the year, possibly longer. We are looking for experienced insulation fitters (2 brigades) with communicative English or German language skills, a car for the trip. Zdjęcie pracy under the link: http://www.findworker.pl/isolation-fitters-maastricht/. Salary between 450-500 euros net per week with accommodation and paid insurance + 8% of holiday money. Weekly 40 hours of work. Dutch contract on Dutch terms. Candidates interested in taking up a job are kindly requested to send a CV to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "4 insulation fitters for the Netherlands". Szukamy 4 monterów izolacji domów do Holandii, okolice Maastricht. Praca od 15.10. do końca roku, możliwe że na dłużej. Poszukujemy doświadczonych monterów izolacji (2 brygady) z komunikatywną znajomością języka angielskiego lub niemieckiego, samochód na wyjazd. Zdjęcie pracy pod linkiem : http://www.findworker.pl/isolation-fitters-maastricht/ . Wynagrodzenie pomiędzy 450-500 eur netto na tydzień z zakwaterowaniem i opłaconym ubezpieczeniem + 8% pieniędzy na wakacje. Tygodniowo 40 h pracy. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "4 monterów izolacji do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oosterwolde, Netherlands
Oct, 08
We are looking for 2 fitters for steel constructions to the Netherlands, Oosterwolde (province: Friesland). Connecting metal parts with the structure, marking holes and positioning plates. The fitter performs the initial treatment, after which the welder completes it and welds it together. Work for a long period of time. We are looking for fitters of steel constructions with experience who can weld and know the tecnical drawing. Communicative English and a car for a trip. Stake 11 EUR / h net, 40 hours free weekly accommodation. Dutch contract on Dutch terms. Candidates interested in taking up the job are asked to send a cv to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "2 fitters of steel constructions to the Netherlands". Szukamy 2 monterów konstrukcji stalowych do Holandii, Oosterwolde (prowincja: Friesland). Łączenie części metalowych z konstrukcją, oznakowanie otworów i płyt pozycjonujących. Monter wykonuje wstępną obróbkę, po której spawacz ją kończy i spawają ją razem. Praca na długi okres czasu. Poszukujemy monterów konstrukcji stalowych z doświadczeniem, którzy potrafią spawać oraz znają rysunek techniczny. Komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz samochód na wyjazd. Stawka 11 EUR/h netto, 40 godzin tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 monterów konstrukcji stalowych do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Berno, Switzerland
Oct, 05
We are looking for 5 steel construction fitters for Switzerland, near Bern. Work from 15.10. for a long period of time. We need fitters of steel structures with experience, communicative or good knowledge of German. Stawka 30 CHF / h (tax 14%), accommodation cost 800-900 CHF / month. More information about the job offer will be provided during a conversation with a representative of a Swiss company. Candidates interested in taking up the job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "5 steel construction fitters for Switzerland". Szukamy 5 monterów konstrukcji stalowych do Szwajcarii, k. Berno. Praca od 15.10. na długi okres czasu. Potrzebujmy monterów konstrukcji stalowych z doświadczeniem, komunikatywna lub dobra znajomość języka niemieckiego. Stawka 30 CHF/h (podatek 14%), zakwaterowanie koszt 800-900 CHF/mc . Więcej informacji na temat oferty pracy będzie udzielane podczas rozmowy z przedstawicielem firmy szwajcarskiej. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "5 monterów konstrukcji stalowych do Szwajcarii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Sep, 21
We are looking for 8 hulls platers to the repair yard in Denmark, Skagen. The beginning of work 01/10/2018. Work for a long period of time if people check and if employees are experienced at work, fast and accurate. Work on the repairs of old ships in the yard, cutting, mounting, superstructure, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repairs (repair shipyards), required communication skills of English, welcome own car. Work after 55-57h per week, rotations according to the 4/2 or 5/2 or 6/2 plan. Salary 165,5 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk / day, deducted from wages). Employment by a Danish company on Danish terms (payments every 2 weeks with payslip, insurance, in addition to remuneration + Feriepenge, + Fritvalgs). The average monthly net wage after deduction of accommodation costs is approximately 12,000-12.500 PLN / month net. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject of the email: "8 hulls platers to Skagen". Szukamy 8 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 01.10.2018. Praca na długi okres czasu jeśli osoby się sprawdzą, i o ile pracownicy są doświadczeni w pracy, szybcy i dokładni. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, + Fritvalgs). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 12.000-12.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "8 monterów kadłubów do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.