Category: Mechanics

Scotland, United Kingdom
Sep, 13
We are looking for 1 person to work as a mechanic - fitter for building steel structures for Scotland, Great Britain. Work from 01/10 to 2.5 months. We require experience as a mechanic - steel structure fitter, good knowledge of English. Rate 180 dkk / h gross + free accommodation + meals, work 60 hours per week. The average monthly salary is PLN 17,000 / month net. During the contract there is no trips to Poland. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send your CV to: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on subject: "mechanic - fitter to Scotland". Szukamy 1 osoby do pracy jako mechanik - monter do wznoszenia konstrukcji stalowych do Szkocji, Wielka Brytania. Praca od 01.10 na 2,5 miesiąca. Wymagamy doświadczenia jako mechanik - monter konstrukcji stalowych, dobrej znajomości języka angielskiego. Stawka 180 dkk/h brutto + bezpłatne zakwaterowanie + wyżywienie, praca 60 godzin tygodniowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 17.000 pln/mc netto. W trakcie trwania kontraktu brak zjazdu do Polski. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie cv na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "mechanik - monter do Szkocji, Wielka Brytania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kotka, Finland
Jun, 06
We are looking for 2 fitters to install a paper folding machine. Works in Finland - Kotka from 16.06 or 25.06. until mid-August. We require experience in a similar position, knowledge of English is welcome. Stake: 11.5 eur / h net + free accommodation. Weekly 58 hours of work. Finnish contract on Finnish terms. Interested persons please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "machine fitter - Finland". Please add to the message sent to us: "I agree to the processing of my data for current and future recruitment" This is a temporary job offer according to EU regulations. Employment Agency No. 12588, Daniel Jurkiewicz Szukamy 2 monterów do zainstalowania maszyny do składania papieru.Praca w Finlandii - Kotka od 16.06 lub 25.06. do połowy sierpnia. Wymagamy doświadczenia na podobnym stanowisku, mile widziana znajomość języka angielskiego. Stawka 11,5 eur/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 58 godzin pracy. Umowa fińska na warunkach fińskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "monter maszyn - Finlandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skive, Denmark
Aug, 21
We are looking for a good truck mechanic to Denmark, Skive. Work from 28.08.2017 (or faster if possible). Work for a long period of time.We require much experience as a truck mechanic, truck driver's license. Good knowledge of English. Rate 150 dkk / h gross, paid accommodation 500 dkk / week. In week 46-50 hours of work. The average monthly salary is about 9,000-10,500 PLN / m netto after deduction of accommodation (salary depending on the number of hours worked). Danish agreement on Danish terms. Interested candidates please send an application to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in subject "truck mechanic - Denmark". Szukamy mechanika samochodów ciężarowych do Danii, Skive. Praca od 28.08.2017 (lub szybciej, jeżeli to możliwe). Praca na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia jako mechanik samochodów ciężarowych, prawo jazdy kat. C. Dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 150 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie 500 dkk /tydzień. W tygodniu 46-50 godzin pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi około 9.000 - 10.500 PLN/mc netto po odliczeniu zakwaterowania (wynagrodzenie uzależnione od ilości przepracowanych godzin). Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "mechanik samochodów ciężarowych - Dania". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skive, Denmark
Apr, 26
I'm looking for a tinplate mechanic for a Ford workshop. Working in Denmark, Skive, for 3 months. Required experience as a sheet metal mechanic at a Ford workshop. Good / communicative knowledge of English. Rate 140 dkk / h gross. Work 37 hours a week. Remuneration of approximately 7,000 zł / mc net after deduction of accommodation costs. Danish agreement on Danish terms. Interested candidates please send an application to email danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in the subject "mechanic, mechanic - workshop Ford - Denmark".   Szukam blacharza - mechanika do warsztatu Forda. Praca w Danii, Skive, na 3 miesiące. Wymagane doświadczenie jako blacharz, mechanik w warsztacie Forda. Dobra / komunikatywna znajomość języka angielskiego.Stawka 140 dkk/h brutto. Praca 37 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie ok 7.000 zł/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Umowa duńska na warunkach duńskich.Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " blacharz, mechanik - warsztat Ford - Dania". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Feb, 15
I am looking for 4 car workers to Norway, Bergen - 2 car mechanics - one with experience with electric and computer systems and one with installing parts for cars, also needed 2 technicians to cars. Needed good English language. Job possible for a long-term. Salary 181,5 nok/h brutto, paid accommodation (5500 nok/month). Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "car worker to Norway"   Szukamy do pracy w Norwegii, Bergen: 2 mechaników samochodowych i 2 elektryków do systemów elektrycznych w samochodach. Praca na dłuższy okres czasu. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Wynagrodzenie 181,5 nok/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (5500 nok/mc). Praca od marca 2017. Wymagany dobry/płynny język angieslki. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "pracownik do warsztatu samochodowego Norwegia" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Amsterdam, Netherlands
Nov, 18
We are looking for a mechanic / driver of agricultural machinery / manual worker to the Netherlands. Working for a longer period of time. Required experience as a fitter. Having knowledge of hydraulics, electrics, mechanics and welding. Knowledge of English / German or Dutch. The duties of the employee will be owned maintenance, repair and development. Also unloading straw, chopping, flipping and sampling. Working 40 hours a week, pay 11 EUR / h gross, paid accommodation and insurance - EUR 100 / week. Candidates interested in a job offer, please send your CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "Mechanic / Driver Agricultural Machinery - Netherlands"   Szukamy mechanika / kierowcy maszyn rolniczych / pracownika procesowego do Holandii. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie jako monter. Posiadanie wiedzy na temat hydrauliki siłowej, elektryki, mechaniki oraz spawania. Znajomość języka angielskiego / niemieckiego lub holenderskiego. Do obowiązków pracownika będzie należała konserwacja, naprawa. Również rozładunek słomy, siekanie, przewracanie i pobór próbek. Praca 40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 11 EUR/h brutto, płatne zakwaterowanie oraz ubezpieczenie - 100 EUR/tydzień. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "Mechanik / Kierowca Maszyn Rolniczych / Pracownik Procesowy - Holandia" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Berlin, Germany
Jul, 14
Car mechanic needed with knowledge of German, own car from Monday to Germany. Accommodation at the expense of the company, own room with cooking facilities, max. 20 km from place of work. We pay net € 450-475 per week for 40 hours. Working for several months, reunions every 4-5 weeks. Working for longer. Those interested please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com with the note "car mechanic Germany"