Category: Mechanics

Herning, Korsor, Denmark
Nov, 24
We are looking for 1 truck mechanic to Denmark. First, a trial period in Herning, if they prove themselves, will work in Korsor. Work for a longer period of time. Disassembly and assembly of trucks. Required experience, communicative knowledge of English and a car for the trip. Rate of 103 DKK / h net, work 40-60 hours a week, free accommodation. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 truck mechanic to Denmark". Szukamy 1 mechanika do cieżarówek do Danii. Na początek okres próbny w Herning, jeśli osoby się sprawdzą będą pracować w Korsor. Praca na dłuższy okres czasu. Demontaż i montaż ciężarówek. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 103 dkk/h netto, praca po 40-60 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach.  W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 mechanika do cieżarówek do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Sep, 14
<div class="FFpbKc"> <div class="ZTPlmc">We are looking for 1 mechanic for Denmark, Aarhus. Work from 20/09. for 1 month. Old landrover car repair. Experience, car and communicative English required. Rate of 96 DKK / h net, work 50-55 hours a week, free accommodation. The average monthly salary is PLN 12,000 net per month. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 mechanic - Denmark".</div> </div> <div> <p>Szukamy 1 mechanika do Danii, Aarhus. Praca od 20.09. na 1 miesiąc. Naprawy samochodu stary landrover. Wymagane doświadczenie, auto i oraz komunikatywny j. angielski. Stawka 96 dkk/h netto, praca po 50-55 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 12000 pln/mc netto. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 mechanik - Dania".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz</p> <p>Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".</p> <p>Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p> </div>
Kjelkvist, Denmark
May, 04
We are looking for 2 agricultural mechanics to Denmark, Kjelkvist. Work from 10.05 for a long period of time. Machine repair, hydraulics, oil change. Candidates must have experience, communicate in English, own car is welcome. Weekly 50-60 h of work, 165 DKK / h gross, paid accommodation 100-150 DKK / day. Employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, SH Feriepnge and tax refund. Candidates interested in this offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 agricultural mechanics to Denmark" Poszukujemy 2 mechaników rolniczych do Danii, Kjelkvist. Praca od 10.05 na długi okres czasu. Naprawa maszyn, hydraulika, wymiana oleju. Kandydaci muszą mieć doświadczenie, komunikatywnie porozumiewać się po angielsku, mile widziane własny samochód. Tygodniowo 50-60 h pracy, stawka 165 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, SH Feriepnge i zwrot podatku. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie „ 2 mechaników rolniczych do Danii” Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Rauma, Finland
Dec, 11
We are looking for 8 machinery fitters to ships to Finland, Rauma. Work will start on March 2020, job for long term. Work with fitting propeller shafts, generators foundations and generators, engines, candidates must speak communiactive English. Work 50-60 hours per week, salary 16 EUR/h brutto (about 13,8 EUR/h netto in first 4 months), free accommodation, rotation plans 6/2. Hiring by Finish company, payments every 2 weeks, payslips. For first flight company will give back 50 EUR after 2 weeks of work, next flight on cost of worker, transport arranged in Finland by company. Monthly avarage salary netto about 12.500-13.000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "machinery ship fitter to Finland" Poszukujemy 8 monterów-mechaników do maszynowni statków do Finlandii, w Rauma. Praca rozpocznie się w marcu 2020, praca na długi okres czasu.  Praca z silnikami, śrubami, wałami napędowymi i generatorami, osoba musi mieć doświadczenie jako mechanik stoczniowy w pracy na statkach i mówić komunikatywnie w j. angielskim. Praca po 50-60 h tygodniowo, wynagrodzenie 16 EUR/h brutto (ok. 13,8 EUR/h netto w pierwszych 4 m-cach pracy), bezpłatne zakwaterowanie, plany rotacyjne 6/2. Zatrudnienie przez firmę fińską na warunkach fińskich, płatności co 2 tygodnie, payslipy. Za pierwszy lot do Finlandii Turku firma fińska zwraca kwotę pracownikowi 50 EUR (po 2 tygodniach pracy), następne przeloty są na koszt pracownika, w Finlandii transport zorganizowany. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto wynosi ok 12.500-13.000 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "monter mechanik na statki Finlandia" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Helsinki, Finland
Oct, 08
We are looking for 1 car mechanic to Finland, Helsinki. Job for long term, start 14.10, candidate must be experience as car mechanic, good if speak communicative English. Job 50 hours per week, salary 14 EUR/h netto, free accommodation, free transport and free flight to Helsinki. Rotation plan 8/2. Payments every 2 weeks with payslips. Candidates interested in this job offer please send application at email: rekrutacja@findworker.pl with note in subject: car mechanic to Finland   Szukamy 1 mechanika samochodowego, praca w Finlandii w Helsinkach. Praca na długi okres czasu, rozpoczęcie pracy 14.10.2019. Kandydat musi mieć minimum 3 lata doświadczenia jako mechanik samochodowy, mile widziany komunikatywny j. angielski. Praca po 50h tygodniowo, wynagrodzenie 14 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie i bezpłatny przelot do Helsinek. Rotacje 8/2. Płatności w EUR co 2 tygodnie, przesyłane payslipy. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie  aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "mechanik samochodowy do Finlandii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Scotland, United Kingdom
Sep, 13
We are looking for 1 person to work as a mechanic - fitter for building steel structures for Scotland, Great Britain. Work from 01/10 to 2.5 months. We require experience as a mechanic - steel structure fitter, good knowledge of English. Rate 180 dkk / h gross + free accommodation + meals, work 60 hours per week. The average monthly salary is PLN 17,000 / month net. During the contract there is no trips to Poland. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send your CV to: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on subject: "mechanic - fitter to Scotland". Szukamy 1 osoby do pracy jako mechanik - monter do wznoszenia konstrukcji stalowych do Szkocji, Wielka Brytania. Praca od 01.10 na 2,5 miesiąca. Wymagamy doświadczenia jako mechanik - monter konstrukcji stalowych, dobrej znajomości języka angielskiego. Stawka 180 dkk/h brutto + bezpłatne zakwaterowanie + wyżywienie, praca 60 godzin tygodniowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 17.000 pln/mc netto. W trakcie trwania kontraktu brak zjazdu do Polski. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie cv na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "mechanik - monter do Szkocji, Wielka Brytania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kotka, Finland
Jun, 06
We are looking for 2 fitters to install a paper folding machine. Works in Finland - Kotka from 16.06 or 25.06. until mid-August. We require experience in a similar position, knowledge of English is welcome. Stake: 11.5 eur / h net + free accommodation. Weekly 58 hours of work. Finnish contract on Finnish terms. Interested persons please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "machine fitter - Finland". Please add to the message sent to us: "I agree to the processing of my data for current and future recruitment" This is a temporary job offer according to EU regulations. Employment Agency No. 12588, Daniel Jurkiewicz Szukamy 2 monterów do zainstalowania maszyny do składania papieru.Praca w Finlandii - Kotka od 16.06 lub 25.06. do połowy sierpnia. Wymagamy doświadczenia na podobnym stanowisku, mile widziana znajomość języka angielskiego. Stawka 11,5 eur/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 58 godzin pracy. Umowa fińska na warunkach fińskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "monter maszyn - Finlandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skive, Denmark
Aug, 21
We are looking for a good truck mechanic to Denmark, Skive. Work from 28.08.2017 (or faster if possible). Work for a long period of time.We require much experience as a truck mechanic, truck driver's license. Good knowledge of English. Rate 150 dkk / h gross, paid accommodation 500 dkk / week. In week 46-50 hours of work. The average monthly salary is about 9,000-10,500 PLN / m netto after deduction of accommodation (salary depending on the number of hours worked). Danish agreement on Danish terms. Interested candidates please send an application to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in subject "truck mechanic - Denmark". Szukamy mechanika samochodów ciężarowych do Danii, Skive. Praca od 28.08.2017 (lub szybciej, jeżeli to możliwe). Praca na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia jako mechanik samochodów ciężarowych, prawo jazdy kat. C. Dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 150 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie 500 dkk /tydzień. W tygodniu 46-50 godzin pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi około 9.000 - 10.500 PLN/mc netto po odliczeniu zakwaterowania (wynagrodzenie uzależnione od ilości przepracowanych godzin). Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "mechanik samochodów ciężarowych - Dania". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skive, Denmark
Apr, 26
I'm looking for a tinplate mechanic for a Ford workshop. Working in Denmark, Skive, for 3 months. Required experience as a sheet metal mechanic at a Ford workshop. Good / communicative knowledge of English. Rate 140 dkk / h gross. Work 37 hours a week. Remuneration of approximately 7,000 zł / mc net after deduction of accommodation costs. Danish agreement on Danish terms. Interested candidates please send an application to email danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in the subject "mechanic, mechanic - workshop Ford - Denmark".   Szukam blacharza - mechanika do warsztatu Forda. Praca w Danii, Skive, na 3 miesiące. Wymagane doświadczenie jako blacharz, mechanik w warsztacie Forda. Dobra / komunikatywna znajomość języka angielskiego.Stawka 140 dkk/h brutto. Praca 37 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie ok 7.000 zł/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Umowa duńska na warunkach duńskich.Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " blacharz, mechanik - warsztat Ford - Dania". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Feb, 15
I am looking for 4 car workers to Norway, Bergen - 2 car mechanics - one with experience with electric and computer systems and one with installing parts for cars, also needed 2 technicians to cars. Needed good English language. Job possible for a long-term. Salary 181,5 nok/h brutto, paid accommodation (5500 nok/month). Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "car worker to Norway"   Szukamy do pracy w Norwegii, Bergen: 2 mechaników samochodowych i 2 elektryków do systemów elektrycznych w samochodach. Praca na dłuższy okres czasu. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Wynagrodzenie 181,5 nok/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (5500 nok/mc). Praca od marca 2017. Wymagany dobry/płynny język angieslki. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "pracownik do warsztatu samochodowego Norwegia" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Amsterdam, Netherlands
Nov, 18
We are looking for a mechanic / driver of agricultural machinery / manual worker to the Netherlands. Working for a longer period of time. Required experience as a fitter. Having knowledge of hydraulics, electrics, mechanics and welding. Knowledge of English / German or Dutch. The duties of the employee will be owned maintenance, repair and development. Also unloading straw, chopping, flipping and sampling. Working 40 hours a week, pay 11 EUR / h gross, paid accommodation and insurance - EUR 100 / week. Candidates interested in a job offer, please send your CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "Mechanic / Driver Agricultural Machinery - Netherlands"   Szukamy mechanika / kierowcy maszyn rolniczych / pracownika procesowego do Holandii. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie jako monter. Posiadanie wiedzy na temat hydrauliki siłowej, elektryki, mechaniki oraz spawania. Znajomość języka angielskiego / niemieckiego lub holenderskiego. Do obowiązków pracownika będzie należała konserwacja, naprawa. Również rozładunek słomy, siekanie, przewracanie i pobór próbek. Praca 40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 11 EUR/h brutto, płatne zakwaterowanie oraz ubezpieczenie - 100 EUR/tydzień. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "Mechanik / Kierowca Maszyn Rolniczych / Pracownik Procesowy - Holandia" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Berlin, Germany
Jul, 14
Car mechanic needed with knowledge of German, own car from Monday to Germany. Accommodation at the expense of the company, own room with cooking facilities, max. 20 km from place of work. We pay net € 450-475 per week for 40 hours. Working for several months, reunions every 4-5 weeks. Working for longer. Those interested please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com with the note "car mechanic Germany"