Category: Others

Aarhus, Denmark
Feb, 02
We are looking for 1 crane operator for Denmark, Aarhus. Work from 20.02. for a few months. Assembly of scaffolding and poles and erection of walls. In addition, work and assistance in operating the construction site - in addition to crane tasks, the candidate must have experience and be ready to handle other tasks on the construction site. Montalift M21-4WGS crane or similar. Required experience, certificate, communicative knowledge of English and a car for the trip. The rate is 180 dkk/h gross. 45-50 working hours per week. Paid accommodation costs 1050 dkk/week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 crane operator - Denmark". <p>Szukamy 1 operatora dźwigu do Danii, Aarhus. Praca od 20.02. na kilka miesięcy. Montaż rusztowania i słupów oraz wznoszenie ścian. Ponadto praca i pomoc w obsłudze placu budowy – oprócz zadań dźwigowych, kandydat musi mieć doświadczenie i być gotowym do obsługi innych zadań na budowie. Dźwig Montalift M21-4WGS lub podobny. Wymagane doświadczenie, certyfikat, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 180 dkk/h brutto. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tygodniowo. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 operatora dźwigu - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Slagelse, Denmark
Feb, 02
We are looking for 5 CNC operators for Denmark, Slagelse. Work from 06.02. for a longer period of time. Operation of the following machines: Zayer Kairos 8000 - operating system Heidenhain 530i, 4+1 axes, area 8*4 meters: Hedelius T7 2600 Magnum, operating system Heidenhain 640i, 5 axes. Work according to isometric drawings. Required experience, communicative knowledge of English and a car for the trip. The rate is 209 dkk/h gross. 50 hours of work per week (may be more). Paid accommodation costs 7000 dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. Rotations 4/2, 6/2 or to be determined. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 CNC operators - Denmark". Szukamy 5 operatorów CNC do Danii, Slagelse. Praca od 06.02. na dłuższy okres czasu. Obsługa następujących maszyn: Zayer Kairos 8000 - system operacyjny Heidenhain 530i, 4+1 osie, powierzchnia 8*4 metry: Hedelius T7 2600 Magnum, system operacyjny Heidenhain 640i, 5 osi. Praca według rysunków izometrycznych. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 209 dkk/h brutto. Tygodniowo 50 godzin pracy (może być więcej). Płatne zakwaterowanie koszt 7000 dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2, 6/2 lub do ustalenia. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 operatorów CNC - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Jan, 31
We are looking for 1 paver with a car to Denmark, Aarhus. Work from 06.02. for many months. Paving works - terraces. A minimum of 4-5 years of experience as a paver, experience with a mini excavator and a mini loader is required. Knowledge of English, car for the trip. The rate is 165 dkk/h gross, paid accommodation costs 1050 dkk/week. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. Rotations 4/1, 4/2, 6/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 paver - Denmark". Szukamy 1 brukarza z autem do Danii, Aarhus. Praca od 06.02. na wiele miesięcy. Prace brukarskie - tarasy. Wymagane minimum 4-5 lat doświadczenie jako brukarz, doświadczenie z minikoparką i mini ładowarką. Znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1, 4/2, 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 brukarz - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Holbæk, Denmark
Jan, 24
We are looking for 1 tire fitter for Denmark, Holbæk. Work from 30.01. Permanently. Required experience in the operation, installation and repair of tires, also in trucks. Communicative knowledge of English and a car for the trip. The rate is 170 dkk/h gross. 37 working hours per week. Paid accommodation costs 170 dkk/day. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 3/1 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 tire fitter - Denmark". Szukamy 1 montera opon do Danii, Holbæk. Praca od 30.01. na stałe. Wymagane doświadczenie w obsłudze, montażu i naprawie opon, również w ciężarówkach. Komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto. Tygodniowo 37 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie koszt 170 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 3/1 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 montera opon - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fyn, Denmark
Jan, 24
We are looking for 1 CNC mill operator for Denmark, Fyn. Work from 30.01. for 4 months or longer. Required experience in working on CNC Heidenhain, communicative knowledge of English and a car for the trip. The candidate must be able to independently configure the machine, load programs and make corrections on the terminal in the program. Familiarity with Fusion would be appreciated but not mandatory, however knowledge of the Cad/Cam system is required. The rate is 180 dkk/h gross. 37 working hours per week. Paid accommodation costs 180 dkk/day for a single room. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 CNC milling machine operator - Denmark". Szukamy 1 operatora frezarki CNC do Danii, Fyn. Praca od 30.01. na 4 miesiące lub na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie w pracy na CNC Heidenhain, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Kandydat musi być w stanie samodzielnie skonfigurować maszynę, załadować programy i wprowadzić poprawki na terminalu w programie. Znajomość Fusion byłaby mile widziana, ale nie jest obowiązkowa, jednak wymagana jest znajomość systemu Cad/Cam. Stawka 180 dkk/h brutto. Tygodniowo 37 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie koszt 180 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 operatora frezarki CNC - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen (Gilleleje area), Denmark
Jan, 20
We are looking for 1 earthworker for Denmark, Copenhagen (Gilleleje area). Work from 23-27.01. for a longer period of time. Tasks: digging with a mini excavator, fiber optic cables. Required experience, driving license category B + E, communicative knowledge of English, car for a trip. The rate is 195 dkk/h gross + overtime allowances. 50 working hours per week. Paid accommodation 7000 dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: 1 earthworker - Denmark. Szukamy 1 pracownika ziemnego do Danii, Kopenhaga (rejon Gilleleje). Praca od 23-27.01. na dłuższy okres czasu. Zadania: kopanie minikoparką, kable światłowodowe. Wymagane doświadczenie, prawo jazdy kat B+E, komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 195 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny. Tygodniowo 50 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie 7000 dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 1 pracownika ziemnego - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oslo, Norway
Jan, 18
We are looking for 2 construction workers for interior finishing / carpenters for Norway, Oslo and the surrounding area. Work from March - April for a longer period of time. Filled/painted/plaster boards/installation of windows and doors/floors/exterior facades/construction of bathrooms from scratch plus tiling. We require experience, communicative knowledge of English from one employee and a car for a trip. Rate 230 nok/h gross, 50 hours a week, free accommodation. 5/6/7 rotations for 2. Monthly payments. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 construction workers - Norway". Szukamy 2 pracowników budowlanych do wykończeń wnętrz/stolarzy do Norwegii, Oslo i okolice. Praca od marca - kwietnia na dłuższy okres czasu. Szpachlowane/malowanie/płyty gipsowo-kartonowe/montaż okien i drzwi/podłogi/fasady zewnętrzne/wykonywanie łazienek od początku plus kafelkowanie. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednego pracownika oraz auto na wyjazd. Stawka 230 nok/h brutto, 50 godzin tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Rotacje 5/6/7 na 2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników budowlanych - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Jan, 13
We are looking for 2 operators of linear drilling machines, horizontal drilling rig operators and 2 navigators for them to Denmark - Copenhagen. Work from the end of January for a long period of time. Required experience, communicative knowledge of English, welcome own car for the trip. The rate is 200 dkk/h gross. 50 hours of work per week (paid overtime allowances). Accommodation costs 5000-7000 dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 operators of linear drilling machines and 2 navigators for them - Denmark". Szukamy 2 operatorów maszyn do odwiertów liniowych, operatorów wiertnicy horyzntowalnej i 2 nawigatorów do nich do Danii - Kopenhaga. Praca od końca stycznia na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto. Tygodniowo 50 godzin pracy (płatne dodatki za nadgodziny). Zakwaterowanie koszt 5000-7000 dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 operatorów maszyn do odwiertów liniowych i 2 nawigatorów do nich - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hillerød, Denmark
Jan, 10
We are looking for 1 ground worker and sewer pipe fitter to Denmark, Hillerod near Copenhagen. Start of work from 16.01, for a long period of time. Candidates must have at least 4-5 years of experience, communicative knowledge of English is welcome, one car per 2 people. Work 40-45 hours a week, salary 180 dkk/h gross, paid accommodation 700 dkk/1050 dkk per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 ground worker and 1 sewage pipe fitter - Denmark". Szukamy 1 pracownika ziemnego i montera rur kanalizacyjnych do Danii, Hillerod k. Kopenhagi. Rozpoczęcie pracy od 16.01, na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego, jedno auto na 2 osoby. Praca po 40-45 h tygodniowo, wynagrodzenie 180 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 700 dkk/1050 dkk za tydzień. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 pracownika ziemnego i 1 montera rur kaanalizacyjnych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bellinge, Denmark
Jan, 06
We are looking for 2 pavers for Denmark, Bellinge in Funen. Work from 11.01. for a few months. Paving works - terraces. A minimum of 4-5 years of experience as a paver, experience with a mini excavator and a mini loader is required. Knowledge of English in one employee, car for a trip. The rate is 170 dkk/h gross, paid accommodation costs 150 dkk/day/single room. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers - Denmark". Szukamy 2 brukarzy do Danii, Bellinge w Fionii. Praca od 11.01. na kilka miesięcy. Prace brukarskie - tarasy. Wymagane minimum 4-5 lat doświadczenie jako brukarz, doświadczenie z minikoparką i mini ładowarką. Znajomość języka angielskiego u jednego pracownika, auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień/pokój pojedynczy. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ålesund, Norway
Jan, 06
We are looking for 15 hull fitters for Norway, in shipyards near Alesund. Work from 09.01. or 16.01. Permanently. Work in one of several shipyards Fosen Yard, Fiskerstrand, Myklebust, Hareid, Langsten. Construction of sections made of both steel and aluminum. In many shipyards, work also includes equipping and repairing/servicing ships. We require experience, communicative knowledge of English at least half of the employees. The rate is 200 NOK/h gross, minimum 54 hours a week. Paid accommodation 50 nights/day. Rotations 4/2, 6/3. Payments every month. Arrival at Ålesund airport (the company pays for the first arrival). Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "15 hull fitters - Norway". Szukamy 15 monterów kadłubów do Norwegii, w stoczniach niedaleko Alesund. Praca od 09.01. lub 16.01. na stałe. Praca w jeden z kilku stoczni Fosen Yard, Fiskerstrand, Myklebust, Hareid, Langsten. Budowa kształtowników zarówno ze stali, jak i aluminium. W wielu stoczniach praca również przy wyposażaniu i naprawie/serwisowaniu statków. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników. Stawka 200 nok/h brutto, minimum 54 godzin tygodniowo. Płatne zakwaterowanie 50 nok/dzień. Rotacje 4/2, 6/3. Płatności co miesiąc. Przylot na lotnisko Ålesund (firma płaci za pierwszy przylot). Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "15 monterów kadłubów - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trondheim, Norway
Jan, 04
We are looking for 1 plumber to Norway, Trondheim. Work from 09.01. or 16.01. for a long period of time. Required 7 years of experience, communicative English. Fixed rate 250 NOK/h gross. Working 50 hours a week. Accommodation paid 2800 NOK/month, cost deducted from salary. Arrival at employee's expense (Værnes Airport). Norwegian agreement on Norwegian conditions. Rotations 6-8 for 2 weeks. Salary paid once a month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 plumber to Norway". Szukamy 1 hydraulika do Norwegii, Trondheim. Praca od 09.01. lub 16.01. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie 7 letnie, komunikatywny j. angielski. Stawka stała 250 nok/h brutto. Praca po 50 h tygodniowo. Zakwaterowanie płatne 2800 nok/mc, potrącany koszt z wynagrodzenia. Przylot na koszt pracownika (lotnisko Værnes). Umowa norweska na warunkach norweskich. Rotacje 6-8 na 2 tygodnie. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 hydraulika do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Traryd, Sweden
Jan, 04
We are looking for 2 people to work in a mushroom farm in Sweden, Traryd. Work from 09.01. for at least 1 year. Couples welcome. Required experience in working in a mushroom farm, knowledge of English, a car for a trip is welcome. Rate €9 net, paid accommodation €5/person/night, two-week trial period. Weekly 40-55 hours of work. Salary 7000-8500 PLN/month net per person after deduction of accommodation costs. 1-month notice period. In the case of reunions to Poland after 2-3 months of work, the company requires information 1 month in advance. Employment by a Swedish company on Swedish terms. Payment once a month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 people to work in a mushroom farm in Sweden". Szukamy 2 osoby do pracy w pieczarkarni w Szwecji, Traryd. Praca od 09.01. przynajmniej na 1 rok. Mile widziane pary. Wymagane doświadczenie w pracy w pieczarkarni, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 9 euro netto, płatne zakwaterowanie 5 euro/osoba/noc, dwutygodniowy okres próbny. Tygodniowo 40-55 h pracy. Wynagrodzenie 7000-8500 zł/mc netto za osobę po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Okres wypowiedzenia 1 miesięczny. W kwestii zjazdów do Polski po 2-3 miesiącach pracy firma wymaga informację 1 miesiąc wcześniej. Zatrudnienie przez szwedzką firmę na warunkach szwedzkich. Wypłata raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 osoby do pracy w pieczarkarni w Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Jan, 04
We are looking for 3 bricklayers / plasterers for Denmark, Aalborg. Work from 09.01. for many months. Experience required, knowledge of English, a car for a trip is welcome. The rate is 200 dkk/h gross, paid accommodation 700 dkk/1050 dkk per week. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 bricklayers / plasterers - Denmark". Szukamy 3 murarzy / tynkarzy do Danii, Aalborg. Praca od 09.01. na wiele miesięcy. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 700 dkk/1050 dkk za tydzień. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 murarzy / tynkarzy- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Gilleleje, Denmark
Jan, 03
We are looking for 4 ground workers to ground works with rockets in Denmark, Gilleleje. Work from January 17, 2023 for a longer period of time. Required experience, communicative knowledge of English for half of the employees and 1-2 cars for the trip. The rate is 195 dkk/h gross + overtime allowances. 50 working hours per week. The company can arrange paid accommodation for employees. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 ground workers to ground works with rockets - Denmark". Szukamy 4 osób do prac ziemnych - prace z kretem w Danii, Gilleleje. Praca od 17.01.2023 na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego u połowy pracowników i 1-2 auta na wyjazd. Stawka 195 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny. Tygodniowo 50 godzin pracy. Firma może zorganizować odpłatne zakwaterowanie dla pracowników. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 osób do prac ziemnych - prace z kretem - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Göteborg, Malmo, Stockholm, Sweden
Dec, 19
We are looking for 4 construction workers for Sweden - Göteborg, Malmo, Stockholm (work will start in Gothenburg). Start of work for 2 people from January 15-30, 2023, for the other two from February 15-30. Project until summer, then another job. Home renovation. Candidates must have experience, knowledge of the language of 1-2 people, a car for the trip. Work 55 hours a week, salary 180 sec/h gross. Paid accommodation cost 3000 SEK. Payments once a month. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 construction workers to Sweden". Szukamy 4 pracowników budowlanych do Szwecji - Göteborg, Malmo, Sztokholm (praca rozpocznie się w Göteborgu). Rozpoczęcie pracy dla 2 osób od 15-30 stycznia 2023, dla pozostałej dwójki od 15-30 lutego. Projekt do lata, następnie inne miejsce pracy. Remont domu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, znajomość języka u 1-2 osób, auto na wyjazd.  Praca po 55 h tygodniowo, wynagrodzenie 180 sek/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 3000 sek. Płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4pracowników budowlanych do Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
Dec, 16
We are looking for 5 fixers/concreteers with a car - construction of a bridge to Denmark, Silkeborg. Work from 03.01.2023 for 3 months. Construction of the bridge called Ringvejsbroen. Foundation, casting, pillars/columns. Required experience, knowledge of English by half of the employees, car for the trip. Rate 170 dkk/h gross, accommodation costs 100-150 dkk/day for a double / single room. Weekly 55-58 working hours. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 steel fixers / concrete fitters with a car - Denmark". Szukamy 5 zbrojarzy/betoniarzy z autem - budowa mostu do Danii, Silkeborg. Praca od 03.01.2023 na 3 miesiące. Budowa mostu o nazwie Ringvejsbroen. Fundamentowanie, odlewanie, filary/kolumny. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 55-58 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 zbrojarzy / betoniarzy z autem - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
North Sea, Denmark
Dec, 08
We are looking for 5 mechanics / hydraulic technicians to Denmark. North Sea - oil platform. Esbjerg check-in - departure by helicopter. Work from 12.12 or 19.12. for a long period of time. Perform preventive and corrective maintenance on hydraulics, systems and related equipment at sea. Experience with hydraulic systems and offshore work required. Diploma or certificate (HND / HNC (levels A + 3 years of study) or BTS / DUT. At least 3 years of experience in the field of hydraulic system maintenance. BOSIET certificates required (for working on oil rigs). Good/communicative knowledge of English. Rate 250-275 dkk/h gross Work 2 weeks - 168 hours and 3 weeks off Free accommodation and 3 meals a day Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and Holiday Feriepenge + tax refund If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 mechanics / hydraulic technicians - Denmark". Szukamy 5 mechaników / techników hydraulicznych do Danii. Morze Północne – platforma wiertnicza. Odprawa Esbjerg – wylot helikopterem. Praca od 12.12 lub 19.12. na długi okres czasu. Wykonywanie konserwacji zapobiegawczej i naprawczej hydrauliki, systemy i związany z nimi sprzęt na morzu. Wymagane doświadczenie z systemami hydraulicznymi i pracami offshore. Dyplom lub certyfikat (HND / HNC (poziomy A + 3 lata studiów) lub BTS / DUT. Co najmniej 3 lata doświadczenia w dziedzinie konserwacji systemów hydraulicznych. Wymagane certyfikaty BOSIET (odnośnie pracy na platformach wiertniczych). Dobra/komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 250-275 dkk/h brutto. Praca 2 tygodnie – 168 godzin i 3 tygodnie wolnego. Bezpłatne zakwaterowanie oraz 3 posiłki dziennie..Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 mechaników / techników hydraulicznych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
Dec, 01
We are looking for 2 fixers/concreteers with a car - construction of a bridge to Denmark, Silkeborg. Work from 05.12. for 3 months. Construction of the bridge called Ringvejsbroen. Foundation, casting, pillars/columns. Required experience, knowledge of English by half of the employees, car for the trip. Rate 170 dkk/h gross, accommodation costs 100-150 dkk/day for a double / single room. Weekly 55-58 working hours. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 fixers / concrete fixers with a car - Denmark". Szukamy 2 zbrojarzy/betoniarzy z autem - budowa mostu do Danii, Silkeborg. Praca od 05.12. na 3 miesiące. Budowa mostu o nazwie Ringvejsbroen. Fundamentowanie, odlewanie, filary/kolumny. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 55-58 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 zbrojarzy / betoniarzy z autem - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
Nov, 29
<p>We are looking for 4 people (two couples) for a pastry factory/bakery - Denmark, near Copenhagen. Work from 01/16/2023 for a long period of time. Monotonous work on the belt, kneading the dough, packing into molds, work in the factory, employees will be trained on site. Candidates do not need to have experience in a bakery, it is important that they are fit, able to work 6 days a week (day shift work, Monday to Saturday). Communicative English required. Couples welcome. The rate is 77 dkk/h net (fixed rate), work for about 45 hours a week,  accommodation cost 1000 dkk/month/person (double rooms - fully equipped, close to the workplace). Reunions to Poland after 5-6 months for a few weeks of vacation. Contract through a Polish agency, payments once a month - on the 10th of the next month for the entire previous month, a one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 people to work in a bakery - Denmark".</p> <p>Szukamy 4 osób (dwie pary) do fabryki ciasta włoskiego/piekarni - Dania, k. Kopenhagi. Praca od 16.01.2023 na długi okres czasu. Monotonna praca przy taśmie, ugniatanie ciasta, pakowanie do forem, praca w fabryce, pracownicy będą przeszkoleni na miejscu. Kandydaci nie muszą mieć doświadczenia w piekarni, ważne by były sprawne, zdolne do pracy 6 dni w tygodniu (praca na zmianę dzienną, od poniedziałku do soboty). Wymagany komunikatywny język angielski. Mile widziane pary. Stawka 77 dkk/h netto (stawka stała), praca po około 45 h tygodniowo, odpłatne zakwaterowanie koszt 1000 dkk/mc/osobę (pokoje podwójne-w pełni wyposażone, blisko miejsca pracy). Zjazdy do Polski po 5-6 miesiącach na kilka tygodni wakacji. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 osób do pracy w piekarni - Dania".</p> <p>Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".</p> <p>Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>