Category: Others

Copenhagen, Denmark
Apr, 14 new
We are looking for 2 construction workers for Denmark, Copenhagen. Work from 19.04. for 2-3 months. Works related to bricklaying, pouring concrete, carpentry, carpentry and other works - general renovation of the building. We require a minimum of 4 years of experience, communicative knowledge of English with one employee and one car. Work 50-60 hours a week, the rate of 90 DKK / h net, free accommodation (1 double room available). The average monthly net salary is about PLN 12,000 net per month. Agreement with a Polish company, monthly payments, possible one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks of work. 6/2 rotations. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 construction workers - Denmark". Szukamy 2 pracowników budowlanych do Danii, Kopenhaga. Praca od 19.04. na 2-3 miesięcy. Prace związanie z murowaniem, zalewaniem betonu, prace ciesielskie, stolarskie i inne - generalny remont budynku. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednego pracownika oraz jedno auto. Praca po 50-60h tygodniowo, stawka 90 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (dostępny 1 pokój podwójny). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto wynosi ok 12.000 zł/mc netto. Umowa z firmą polską, płatności raz  miesiącu, możliwa jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach pracy. Rotacje 6/2.  Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 pracowników budowlanych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Göteborg, Sweden
Apr, 14 new
We are looking for 2 pavers to Sweden, Göteborg. Work for 4-6 months, arrival in Gothenburg on Saturday 17.04. We require a minimum of 4 years of experience, communicative knowledge of English for one employee. Work 50-60 hours a week, net rate of 130 sec / h, free accommodation. The average monthly salary is PLN 11,500-12,500 / month net. The first flight is refunded if the employee works 4 weeks (the cost of the air ticket to Sweden Gdańsk-Goteborg is about PLN 300-350). Organized transport from Gothenburg Airport to your workplace and from your accommodation to your workplace and back. Contract by a Swedish company on Swedish terms. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers - Sweden". Szukamy 2 brukarzy do Szwecji, Göteborg. Praca na 4-6 miesięcy, przylot do Goteborga w sobotę 17.04. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednego pracownika. Praca po 50-60h tygodniowo, stawka 130 sek/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie to 11,500-12,500 zł/mc netto. Pierwszy przelot refundowany jeśli pracownik przepracuje 4 tygodnie (koszt biletu lotniczego do Szwecji Gdańsk-Goteborg ok 300-350 zł). Zorganizowany transport od lotniska w Goteborg do miejsca pracy i od zakwaterowania do miejsca pracy i z powrotem. Umowa przez firmę szwedzką na warunkach szwedzkich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy - Szwecja". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
Apr, 09
We are looking for 3 employees to install elevators in Denmark, near Copenhagen. Work for several months. Candidates must have experience, mechanical education, and knowledge of the English language. The gross rate of 160 DKK / h, paid accommodation is 3000 DKK / month. Employment by a Danish company on Danish conditions. Candidates interested in a job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "3 employees for elevators - Denmark". Poszukujemy 3 pracowników do instalacji wind w Danii, k. Kopenhagi. Praca na kilka miesięcy. Kandydaci muszą mieć doświadczenie, wykształcenie mechaniczne, znajomość języka angielskiego. Stawka 160 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 3000 dkk/miesiąc. Zatrudnienie przez firmę duńską na duńskich warunkach. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3 pracowników do wind - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aars, Denmark
Apr, 07
We are looking for 2 workers to work with the assembly of fences and digging holes to Denmark, Aars. Work from 14.04. the possibility of permanent employment. We require experience, knowledge of English and a driving license (trailer permissions are welcome). Work 40-60 hours a week, salary 130 DKK / h gross, + SH + Feriepenge. Accommodation 100-150 DKK / day. Employment by a Danish company under Danish conditions. 6/2 rotations. Candidates interested in this job offer should send their applications to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "mounting fences and digging pits - Denmark". Poszukujemy 2 pracowników do pracy przy montażu płotów i kopaniu dołów do Danii, Aars. Praca od 14.04. możliwość stałego zatrudnienia. Wymagamy doświadczenia, mile widziana znajomość języka angielskiego oraz prawo jazdy (mile widziane uprawnienia na przyczepę). Praca 40-60 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 130 dkk/h brutto, + SH + Feriepenge. Zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Rotacje 6/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "montażu płotów i kopaniu dołów - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Oslo, Stavanger, Norway
Apr, 01
We are looking for 4 plumbers to Norway, projects in the vicinity of Oslo and Stavanger. Work after Easter for several months. Hot and cold water systems, underfloor heating, sanitary, drainage. Candidates must have extensive experience, communicative knowledge of English, a car to work is welcome. Employees must have a valid diploma in the field of their competence. Work 48-54 hours a week, salary 235 NOK / h gross + free accommodation. Flight at the expense of the employees. On arrival in Norway, tested for COVID, and after 7 days in quarantine (10 days in quarantine). The trial period is two weeks. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. Candidates interested in this job offer should send their applications to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "4 plumbers to Norway". Poszukujemy 4 hydraulików do Norwegii, projekty w okolicach Oslo i Stavanger. Praca po świętach wielkanocnych na kilka miesięcy. Systemy ciepłej i zimnej wody, ogrzewanie podłogowe, sanitarne, drenażowe. Kandydaci muszą mieć duże doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane auto do pracy. Pracownicy muszą posiadać ważny dyplom w zakresie swoich kompetencji. Praca 48-54 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 235 nok/h brutto + bezpłatne zakwaterowanie. Lot na koszt pracowników. Po przybyciu do Norwegii test na obecność wirusa COVID, i po 7 dniach w kwarantannie (10 dni kwarantanny). Okres próbny trwa dwa tygodnie. Zatrudnienie przez norweską firmę na warunkach norweskich. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4 hydraulików do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Mar, 25
  We are looking for 8 concrete and construction workers, including fixers for Denmark, Copenhagen. Work from 14.04. for 4 months. We require experience, knowledge of English is welcome and a car for the trip. Work 45-55 hours a week, salary 150 DKK / h gross, + SH + Feriepenge. Accommodation is DKK 100 / day for a double room and DKK 150 / day for a single room (more double rooms available). Employment by a Danish company under Danish conditions. 6/2 rotations. Candidates interested in this job offer should send their applications to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject line: "8 concrete workers to Denmark". Poszukujemy 8 pracowników do betonu, budowlanych w tym zbrojarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 14.04. na 4 miesiące. Wymagamy doświadczenia, mile widziana znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Praca 45-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, + SH + Feriepenge. Zakwaterowanie 100 dkk/dzień za pokój podwójny i 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy (więcej dostępnym pokoi podwójnych). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Rotacje 6/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "8 pracowników do betonu do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
Mar, 09
We are looking for 3 steelfixers - Denmark, Aalborg. Work from 15.03. work for many months. We require experience as a fixer at least 2-3 years, 1 car required for 3 people, one person with communicative English. Work 45-50 hours a week, with bonuses for overtime, 160 DKK / h gross, accommodation 100-150 DKK / day (double / single room). Danish agreement under Danish conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 steelfixers - Denmark". Szukamy 3 zbrojarzy - Dania, Aalborg. Praca od 15.03. praca na wiele miesięcy. Wymagamy doświadczenia jako zbrojarz co najmniej 2-3 lata, wymagane 1 auto na 3 osoby, jedna osoba z komunikatywnym angielskim. Praca po 45-50h tygodniowo, z dodatkami za nadgodziny, 160 dkk /h brutto, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokój podwójny/pojedynczy). Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 zbrojarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Göteborg, Sweden
Mar, 05
We are looking for 2-3 pavers to Sweden, Göteborg . Start of work 22.03 for a long period of time. We require a minimum of 4 years of experience working as a paver, communicative knowledge of English or German. Work 45 hours a week (work from 7 am to 6 pm, including an hour break), rate 165 sek / h gross (123 sek / h net), free accommodation. Contract by a Swedish company on Swedish terms. Candidates interested in this job, please send their application at rekrutacja@findworker.pl with a note in subject: "2-3 pavers - Sweden". Szukamy 2-3 brukarzy do Szwecji, Göteborg. Praca od teraz na długi okres czasu. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Praca po 45h tygodniowo (praca od 7 do 18 w tym godzina przerwy), stawka 165 sek/h brutto (123 sek/h netto), bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez firmę szwedzką na warunkach szwedzkich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2-3 brukarzy - Szwecja". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vejen, Denmark
Mar, 03
We are looking for 1 paver with a car to work in Denmark, Vejen near Kolding. Work from now on for about 3-4 months. We require a minimum of 4 years of experience, a car for a trip, communicative knowledge of the English language. Work 45-50 hours per week, gross rate 160 DKK / h, accommodation in single rooms 100 DKK / day or 60 DKK / day for a double room. Agreement by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge, average monthly net remuneration after deducting accommodation costs approx. PLN 11,000 net / month + Feriepnge and SH (total approx. PLN 2,000 / month net) + tax refund in the following year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 paver - Denmark". Szukamy 1 brukarza z autem do pracy w Danii, Vejen k. Kolding. Praca od teraz na około 3-4 miesiące. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia, auto na wyjazd, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 45-50h tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie pokoje pojedyncze 100 dkk/dzień lub 60 dkk/dzień za pokój podwójny. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge, średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 11.000 zł/mc netto + Feriepnge i SH (razem ok. 2000 zł/mc netto) + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 brukarz - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vejen, Denmark
Feb, 26
We are looking for 2 pavers to work in Denmark, Vejen near Kolding. Work from 03.03. for about 3-4 months. We require a minimum of 4 years of experience. For every 2 people, 1 person with communicative English and 1 car is needed. Work 45-50 hours per week, gross rate 160 DKK / h, accommodation in single rooms 100 DKK / day or 60 DKK / day for a double room. Agreement by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge, average monthly net remuneration after deducting accommodation costs approx. PLN 11,000 / month net + Feriepnge and SH (total approx. PLN 2,000 / month net) + tax refund in the following year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers - Denmark". Szukamy 2 brukarzy do pracy w Danii, Vejen k. Kolding. Praca od 03.03. na około 3-4 miesiące. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia. Na każde 2 osoby potrzebna jest 1 osoba z komunikatywnym angielskim i 1 auto. Praca po 45-50h tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie pokoje pojedyncze 100 dkk/dzień lub 60 dkk/dzień za pokój podwójny. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge, średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 11.000 zł/mc netto + Feriepnge i SH (razem ok. 2000 zł/mc netto) + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skive, Denmark
Feb, 23
We are looking for 1 CNC operator for milling machines in Denmark, Skive. Start on 01.03. work for a long period of time. We require experience, communicative knowledge of English and a car for the trip. Danish contract based on Danish rules, gross rate 157-170 DKK / h, 37 working hours per week, paid accommodation cost 100 DKK / day, payments every 2 weeks. 6/2 rotations possible. Candidates interested in taking up employment, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the e-mail subject "operator cnc - Denmark". Poszukujemy 1 operatora CNC do frezarek w Danii, Skive. Start 01.03. praca na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, komunikatywnej znajomości języka angielskiego i auto na wyjazd. Umowa duńska na zasadach duńskich, stawka 157-170 dkk/h brutto, tygodniowo 37 godzin pracy, płatne zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień, płatności co 2 tygodnie. Możliwe rotacje 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila "operator cnc - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
Feb, 23
We are looking for 2 bricklayers to Denmark, Aalborg. Starting work from now on for 3-4 months or longer. We require experience, own car, communicative knowledge of the English language. Weekly 50-60 hours, rate 90 DKK / h net, free accommodation. Employment by a Polish company, insurance in the Polish Social Insurance Institution. The monthly net salary is approximately PLN 12,500 / month. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject line: "2 bricklayers to Denmark". Poszukujemy 2 murarzy do Danii, Aalborg. Rozpoczęcie pracy od teraz na 3-4 miesiące lub dłużej. Wymagamy doświadczenia, własny samochód, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Tygodniowo 50-60 godzin, stawka 90 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Zatrudnianie przez polską firmę, ubezpieczenie w polskim ZUS. Miesięczne wynagrodzenie netto około 12.500 zł/miesiąc netto. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie wniosku na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 murarzy do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Vejen near Kolding, Denmark
Feb, 22
We are looking for 2 sewage workers to work in Denmark, Vejen near Kolding. Work for about 3-4 months. Outdoor earthworks with pipes, manholes etc. We require a minimum of 4 years of experience. For every 2 people, 1 person with communicative English and 1 car is needed. Work 45-50 hours per week, gross rate 160 DKK / h, accommodation in single rooms 100 DKK / day or 60 DKK / day for a double room. Agreement by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge, average monthly net remuneration after deducting accommodation costs approx. PLN 11,000 net / month + Feriepnge and SH (total approx. PLN 2,000 / month net) + tax refund in the following year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 employees for the sewage system - Denmark". Szukamy 2 pracowników do kanalizacji do pracy w Danii, Vejen k. Kolding. Praca na około 3-4 miesiące. Prace ziemne na zewnątrz z rurami, studzienkami itd. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia. Na każde 2 osoby potrzebna jest 1 osoba z komunikatywnym angielskim i 1 auto. Praca po 45-50h tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie pokoje pojedyncze 100 dkk/dzień lub 60 dkk/dzień za pokój podwójny. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge, średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 11.000 zł/mc netto + Feriepnge i SH (razem ok. 2000 zł/mc netto) + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 pracowników do kanalizacji - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vejen near Kolding, Denmark
Feb, 22
We are looking for 2 bricklayers to work in Denmark, Vejen near Kolding. Work for about 3-4 months. We require a minimum of 4 years of experience as a bricklayer. For every 2 people, 1 person with communicative English and 1 car is needed. Work 45-50 hours per week, gross rate 160 DKK / h, accommodation for single rooms 100 DKK / day or 60 DKK / day for a double room. Agreement by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge, average monthly net remuneration after deducting accommodation costs approx. PLN 11,000 / month net + Feriepnge and SH (total approx. PLN 2,000 / month net) + tax refund in the next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 bricklayers - Denmark". Szukamy 2 murarzy do pracy w Danii, Vejen k. Kolding. Praca na około 3-4 miesiące. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia jako murarz. Na każde 2 osoby potrzebna jest 1 osoba z komunikatywnym angielskim i 1 auto. Praca po 45-50h tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie pokoje pojedyncze 100 dkk/dzień lub 60 dkk/dzień za pokój podwójny. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge, średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 11.000 zł/mc netto + Feriepnge i SH (razem ok. 2000 zł/mc netto) + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 murarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Almere, Netherlands
Feb, 19
We are looking for 2 bricklayers to the Netherlands, Almere. Working from now on for a long period of time. We will need 8 more workers, but at a later date. We require a minimum of 4 years of experience as a bricklayer, communicative knowledge of English or German, a car is welcome for the trip. Work 40 hours a week. Salary 430 EUR / week net + free accommodation and insurance. The salary is paid weekly. The company guarantees transport from your accommodation to your workplace, but you can come by your own car. An employee needs his workwear and safety footwear, and when the employee checks at work, he will receive clothes and shoes from the company. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 bricklayers - Netherlands". Szukamy 2 murarzy do Holandii, Almere. Praca od teraz na długi okres czasu. Będziemy potrzebować jeszcze 8 pracowników, ale w późniejszym terminie. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia jako murarz, komunikatywna znajomości języka angielskiego lub niemieckiego, mile widziane auto na wyjazd. Praca po 40h tygodniowo. Wynagrodzenie 430 EUR/tydzień netto + bezpłatne zakwaterowanie i ubezpieczenie. Wynagrodzenie wypłacane co tydzień. Firma gwarantuje transport z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy, ale można przyjechać własnym samochodem. Pracownik potrzebuje swojej odzieży roboczej i obuwia ochronnego, gdy pracownik się sprawdzi w pracy to dostanie od firmy odzież i buty. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 murarzy - Holandia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
Feb, 09
We are looking for 1 bricklayer for Denmark, near Copenhagen. Work for several months. Works include bricklaying / plastering, clinker. We require a minimum of 4 years of experience as a bricklayer, communicative knowledge of English, a car for a trip. Work 50-65 hours a week, the rate of 90 DKK / h net, free accommodation (caravan), contract with a Polish agency, payment once a month, possibility of receiving an advance payment after 2 weeks. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "1 bricklayer - Denmark". Szukamy 1 murarza do Danii, k. Kopenhagi. Praca na kilka miesięcy . Prace obejmują murowanie/tynkowanie, klinkier. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia jako murarz, komunikatywna znajomości języka angielskiego, auto na wyjazd. Praca po 50-65h tygodniowo, stawka 90 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (przyczepa kempingowa), umowa z agencją polską, płatność raz w miesiącu, po 2 tygodniach możliwość otrzymania zaliczki. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 murarz - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Gilleleje, Denmark
Feb, 08
We are looking for 1 production manager to Denmark, working in the factory in Gilleleje. The company develops, designs and manufactures elevators. We require candidates, among others: technical experience in the field of machinery or production and 5 to 10 years of management experience, having competences under the AUTOCAD PROGRAM, as well as understanding the drawing is an advantage, but not a requirement. The same experience in electrical engineering, mechanics and steel. Here are some of the tasks you'll be responsible for: ● Responsible for good production management, including in the form of planning meetings, etc. ● Responsible for employee administration, hourly registration. ● Responsible for AT (Labor Control Office) and safety in production. ● Responsible for quality assurance and product review in production. ● Responsible for inventory management, purchase of materials, goods and delivery lists, as well as price negotiations with suppliers. ● Responsible for the overall budget. ● In collaboration with your Project Manager, it is your responsibility to follow production schedules. The terms of employment, including the amount of remuneration, will be provided in the next stages of recruitment. If you are interested in this job offer, please send your application to the following e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "production manager for Denmark". Szukamy 1 kierownika produkcji do Danii, praca w fabryce w Gilleleje. Firma opracowuje, projektuje i produkuje windy. Wymagamy od kandydatów między innymi: doświadczenia technicznego w zakresie maszyn lub produkcji oraz od 5 do 10 lat doświadczenia w zarządzaniu, posiadanie kompetencji w ramach PROGRAMU AUTOCAD, a także rozumienie rysunku jest zaletą, ale nie wymogiem. Tak samo doświadczenie w elektrotechnice, mechanice i stali. Oto niektóre z zadań, za które będziesz odpowiedzialny: ● Odpowiedzialny za dobre zarządzanie produkcją, między innymi w formie spotkań planistycznych itp. ● Odpowiedzialny za administrację pracowników, rejestrację godzinną. ● Odpowiedzialny za AT (Urząd Kontroli Pracy) i bezpieczeństwo w produkcji. ● Odpowiedzialny za zapewnienie jakości i przegląd produktu w produkcji. ● Odpowiada za obsługę zapasów, zakup materiałów, towarów i list dostaw, a także negocjacje cenowe z dostawcami. ● Odpowiedzialny za ogólny budżet. ● We współpracy z Project Managerem twoim obowiązkiem jest przestrzeganie harmonogramów produkcji. Warunki zatrudnienia w tym wysokosć wynagrodzenie zostanie podana w kolejnych etapach rekrutacji. Osoby zainteresowane tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " kierownik produkcji do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Echt, Netherlands
Jan, 19
We are looking for 1 paver to the Netherlands, Echt. Work from 25.01. The candidate must have experience, communicative knowledge of English and their own car. Salary 500 EUR / week net, free accommodation. Weekly 40-45 working hours. Dutch agreement on Dutch terms. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 paver - Netherlands". Szukamy 1 brukarza do Holandii, Echt. Praca od 25.01. Kandydat musi posiadać doświadczenie, komunikatywną znajomość języka angielskiego i własne auto. Wynagrodzenie 500 EUR/tydzień netto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 brukarz - Holandia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
between Antwerp and Brussels, Belgium
Jan, 08
We are looking for 15 bricklayers for Belgium, a job between Antwerp and Brussels. Work from 18.01. for 6-8 months. We require experience as a bricklayer, communicative knowledge of English, a car is welcome. Work 50 hours a week, rate 12,5 EUR / h net, free accommodation. Employment by a Dutch company, payments every week. The possibility of subcontracting work for people with their own business, then the rate of EUR 20 / h, accommodation cost of EUR 400 / month deducted from the salary. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "15 bricklayers - Belgium". Szukamy 15 murarzy do Belgii, miejsce pracy między Antwerpią a Brukselą. Praca od 18.01. na 6-8 miesięcy. Wymagamy doświadczenia jako murarz, komunikatywnej znajomości języka angielskiego, mile widziane auto. Praca po 50h tygodniowo, stawka 12,5 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez firmę holenderską, płatności co tydzień. Możliwość pracy na zasadach podwykonawstwa dla osób z własną działalnością gospodarczą, wtedy stawka 20 EUR/h, zakwaterowanie koszt 400 EUR/mc potrącany z wynagrodenia. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "15 murarzy - Belgia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Maastricht and Eindhoven, Netherlands
Jan, 05
We are looking for 6-9 scaffolders to the Netherlands, around Maastricht and Eindhoven. Work for several months. We are looking for experienced industrial insulation fitters (at least 4 years of experience) with communicative knowledge of the English language, with VCA and DNV certificate. Salary 500 eur net per week (40h) with accommodation and paid insurance + 8% of holiday money. Weekly 40-45 hours of work. Dutch agreement on Dutch terms. Candidates interested in taking up employment, please send their CV to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "6-9 scaffolders to the Netherlands". Szukamy 6-9 monterów rusztowań do Holandii, okolice Maastricht oraz Eindhoven. Praca na kilka miesięcy. Poszukujemy doświadczonych monterów izolacji przemysłowych (przynajmniej 4 lata doświadczenia) z komunikatywną znajomością języka angielskiego, z VCA i certyfikatem DNV. Wynagrodzenie 500 eur netto na tydzień (40h) z zakwaterowaniem i opłaconym ubezpieczeniem + 8% pieniędzy na wakacje. Tygodniowo 40-45 h pracy. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "6-9 monterów rusztowań do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.