Category: Others

Esbjerg, Denmark
May, 30 new
We are looking for 5 fixers / concreters for Denmark, Esbjerg. Work from 05.06. for many months. Construction of a hydrogen power plant. Required experience, knowledge of English, 1 car for 2-3 people. Knowledge of technical drawings. The rate is 175 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. Weekly about 55-58 hours of work (between 6am and 6pm). Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 fixers/concreteers - Denmark". Szukamy 5 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Esbjerg. Praca od 05.06. na wiele miesięcy. Budowa elektrowni wodorowej. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, 1 auto na 2-3 osoby. Znajomość rysunków technicznych. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo ok 55-58 godzin pracy (w godz 6-18). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 zbrojarzy/betoniarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rodekro, Denmark
May, 25
We are looking for 5 concrete workers for Denmark, Rodekro. Work from 30.05. for many months. Construction of a hydrogen power plant. Required experience, knowledge of English, 1 car for 2-3 people. Knowledge of technical drawings. The rate is 175 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. About 60 hours of work per week (6am-6pm). Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "5 concrete workers - Denmark". Szukamy 5 betoniarzy do Danii, Rodekro. Praca od 30.05. na wiele miesięcy. Budowa elektrowni wodorowej. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, 1 auto na 2-3 osoby. Znajomość rysunków technicznych. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo ok 60 godzin pracy (w godz 6-18). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 betoniarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Copenhagen, Denmark
May, 23
We are looking for 4 pavers - Denmark, 1 to Aarhus, 1 to Copenhagen and 2 near Copenhagen. Work from May 29, for a few months. Required experience, welcome car for a trip and communicative knowledge of English. Work 45 hours a week, gross rate 170 dkk/h, work for several months, accommodation cost 1050 dkk/week (single room). Employment by a Danish company on Danish terms, paid SH, Feriepenge, pension, tax refund, payslips every 2 weeks, payments in dkk. If you are interested, please send an e-mail to rekrutacja@findworker.pl, send your CV with a note in the subject "pavers to Denmark". Szukamy 4 brukarzy - Dania, 1 do Aarhus, 1 do Kopenhagi i 2 koło Kopnehagi. Praca od 29.05, na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie, mile widziane auto na wyjazd i komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 45h tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto, praca na kilka miesięcy, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień (pokój pojedynczy). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatne SH, Feriepenge, emerytalne, zwrot podatku, payslipy co 2 tygodnie, płatności w dkk. W razie zainteresowanie proszę o informację na maila rekrutacja@findworker.pl , przesłanie cv z dopiskiem w temacie " brukarze do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Odense, Denmark
May, 15
We are looking for 2 pavers with a car to work near Copenhagen, and 2 pavers with a car near Odense. In both offers, work from Tuesday 16.05 or Wednesday 17.05, work 45 hours a week, gross rate 170 dkk/h, work for several months, employment by a Danish company on Danish terms, paid SH, Feriepenge, pension, tax refund, payslips every 2 weeks , payments in dkk. If you are interested, please send an e-mail to rekrutacja@findworker.pl, send your CV with a note in the subject "pavers w Szukamy do pracy koło Kopenhagi 2 brukarzy z autem, oraz koło Odense 2 brukarzy z autem. W obu ofertach praca od wtorku 16.05 lub środy 17.05, praca po 45h tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto, praca na kilka miesięcy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatne SH, Feriepenge, emerytalne, zwrot podatku, payslipy co 2 tygodnie, płatności w dkk. W razie zainteresowanie proszę o informację na maila rekrutacja@findworker.pl , przesłanie cv z dopiskiem w temacie " brukarze z autem". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trelleborg, Sweden
May, 11
We are looking for 25 employees to grow and harvest tomatoes - Sweden, Trelleborg (in western Sweden, near Malmö). Work from now until at least August. Work in a high-tech greenhouse. Experience and good communication skills in English preferred. Minimum rate 1750 EUR/month net, except for overtime and earnings up to 2000 EUR/month net, free accommodation (single rooms). Working in two shifts. 1.)06.30-15.30 or 2.)07.00-16.00. Employees pay for the ticket to Malmö, and the company pays for the second salary, taking into account the cost of the ticket (costs of returning to Poland on the employee's side). Possible rotations. Payments once a month, on the 25th of each month. Employment by a Swedish company for difficult conditions. If you are interested, please contact me or add an additional CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "employees for the greenhouse-Sweden". Szukamy 25 pracowników do uprawy i zbioru pomidorów - Szwecja, Trelleborg (w zachodniej Szwecji, niedaleko Malmö). Praca od teraz do co mniej sierpnia. Praca w zaawansowanym technologicznie szklarni. Mile widziane doświadczenie oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka minimum 1750 eur/mc netto z wyjątkiem nadgodzin i zarobków do 2000 eur/mc netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze). Praca na dwie zmiany. 1.)06.30-15.30 lub 2.) 07.00-16.00. Pracownicy płacą za bilet do Malmö, a firma przy drugim wynagrodzeniu uwzględniająca koszt biletu (koszty powrotu do Polski po stronie pracownika). Możliwe rotacje. Płatności raz w miesiącu, 25. każdego miesiąca. Zatrudnienie przez firmę szwedzką na trudne warunki. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub dodatkowe cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "pracownicy do szklarni-Szwecja". Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodać wiadomość dodatkową do nas: "Zgadzam się na moje dane dla przyszłego i potencjalnego rozwiązania". Co kilka dni przesyłamy na findworker.pl nowe powiadomienia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy prace w firmach zlecone na prace budowlane, stoczniowe i fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i polub Lubię to, aby włączyć nowe oferty na swoim facebooku  
Odense, Denmark
May, 10
We are looking for 4-5 ground workers - sewage pipes and excavator operators for Denmark, Odense. Work from 15.05. for a few months. Candidates must have experience, knowledge of English will be an asset and a car for the trip. The gross rate of 170 dkk/h for excavator operators and the gross rate of 175 dkk/h for earthworkers, accommodation costs 1050 dkk/week. 45 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4-5 ground workers / excavator operators - Denmark". Szukamy 4-5 pracowników ziemnych - rury kanalizacyjne oraz operatorów koparek do Danii, Odense. Praca od 15.05. na kilka miesięcy. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, znajomość języka angielskiego będzie atutem oraz auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto dla operatorów koparki oraz stawka 175 dkk/h brutto dla pracowników ziemnych, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4-5 pracowników ziemnych / operatorów koparki - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Rodekro, Denmark
May, 10
We are looking for 3 concrete workers for Denmark, Rodekro. Work from 15.05. for many months. Construction of a hydrogen power plant. Required experience, knowledge of English, 1 car for 3 people. Knowledge of technical drawings. The rate is 175 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. About 60 hours of work per week (6am-6pm). Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "3 concrete workers - Denmark". Szukamy 3 betoniarzy do Danii, Rodekro. Praca od 15.05. na wiele miesięcy. Budowa elektrowni wodorowej. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, 1 auto na 3 osoby. Znajomość rysunków technicznych. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo ok 60 godzin pracy (w godz 6-18). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 betoniarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
May, 04
We are looking for 3 fixers/concreteers for Denmark, Silkeborg. Work from 08.05. for a few months. Finishing concrete and general construction works. Required experience, knowledge of English, 1 car for 3 people. The rate is 170 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. Weekly 55-58 working hours. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 fixers / concrete fixers - Denmark". Szukamy 3 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Silkeborg. Praca od 08.05. na kilka miesięcy. Wykończenie prac betonowych i ogólnobudowlanych. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, 1 auto na 3 osoby. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 55-58 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 zbrojarzy / betoniarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Holstebro, Denmark
Apr, 27
We are looking for 2 pavers with a car to Denmark, near Holstebro. Work from 01.05. for 5-6 months. A minimum of 4-5 years of experience as a paver is required. Knowledge of English is welcome, one car per trip. Rate 175 dkk/h gross, paid accommodation costs 1050 dkk/week - single rooms. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. Rotations 4/2, 6/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers - Denmark". Szukamy 2 brukarzy z autem do Danii, koło Holstebro. Praca od 01.05. na 5-6 miesięcy. Wymagane minimum 4-5 lat doświadczenie jako brukarz. Mile widziana znajomość języka angielskiego, jedno auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień - pokoje pojedyncze. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2, 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Holstebro, Denmark
Apr, 26
We are looking for 3 bricklayers to work on erecting silka blocks - Denmark, near Holstebro. Work from 01.05 for 5-6 months. Placing silk walls on a construction site. Experience required, one car for 3 people, 1 person with communicative English. Rate 175 dkk/h gross, paid accommodation 1050 dkk per week. 45-50 working hours per week. 4/5 rotations for 1/2 weeks. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 bricklayers - Denmark". Szukamy 3 murarzy do pracy przy stawianiu bloczków silka - Dania, k. Holstebro. Praca od 01.05 na 5-6 miesięcy. Stawianie ścianek z silki na placu budowy. Wymagane doświadczenie, jedno auto na 3 osoby, 1 osoba z komunikatywnym językiem angielskim. Stawka 175 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 1050 dkk za tydzień. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Rotacje 4/5 na 1/2 tygodnie. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 murarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Stavanger, Norway
Apr, 12
We are looking for 2 foremans / supervisors with communicative / good English for Norway, Sola near Stavanger. Work from 17.04. for a long period of time. We require experience, communicative knowledge of English, driving license. Qualified welders with knowledge of creating final documentation. Welding engineer with NDT documents will be an advantage, but not required. The rate is 300 NOK/h gross. Weekly 37.5 - 80 hours -7.5 hours a day. Anything over 7.5 hours is compensated as overtime (+40%). Free accommodation. Payments every month. Free flight. Possible rotations. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 foremans / supervisors - Norway". Szukamy 2 foremanów / supervisorów z komunikatywnym/dobrym angielskim do Norwegii, Sola k. Stavanger. Praca od 17.04. na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, prawo jazdy. Wykwalifikowani spawacze ze znajomością tworzenia dokumentacji końcowej. Inżynier spawalnik z dokumentami NDT będzie dodatkowym atutem, ale nie jest wymagany. Stawka 300 nok/h brutto. Tygodniowo 37,5 - 80 godzin -7,5 godziny dziennie. Wszystko powyżej 7,5 godziny jest rekompensowane jako nadgodziny (+40%). Bezpłatne zakwaterowanie. Płatności co miesiąc. Bezpłatny przelot. Możliwe rotacje. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 foremanów / supervisorów - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Kristianstad and Stockholm, Sweden
Apr, 03
We are looking for 2 butchers for Sweden, Kristianstad and Stockholm. Work from 11-17.04. minimum 3 months, then as long as the employees want. Stockholm butcher for cows, Kristianstad for pigs. Experience is welcome, knowledge of English, a car for a trip is welcome. The rate is 19.5-20 €/h gross, paid accommodation around 250 euros (double room), around 360 euros (single room). A minimum of 40 hours of work per week. Employment by a Swedish company on Swedish terms. Payment once a month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 butchers to Sweden". Szukamy 2 rzeźników do Szwecji, Kristianstad i Sztokholm. Praca od 11-17.04. minimum 3 miesiące, potem tak długo, jak chcą pracownicy. Sztokholm rzeźnik do krów, Kristianstad do świń. Mile widziane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 19,5-20 €/h brutto, płatne zakwaterowanie ok 250 euro (pokój dwuosobowy), ok.360 euro (pokój jednoosobowy). Tygodniowo minimum 40 h pracy. Zatrudnienie przez szwedzką firmę na warunkach szwedzkich. Wypłata raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 rzeźników do Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
Mar, 30
We are looking for 1 excavator operator for large equipment 45t - Denmark, near Copenhagen. Work from 11.04 for many months. Required 3 years of experience on this type of excavators and permissions. Communicative knowledge of English, welcome own car for the trip. Rate 190 dkk/h gross, paid accommodation 1050 dkk per week for a single room. 45 working hours per week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 excavator operator - Denmark". Szukamy 1 operatora koparki na duże sprzęty 45t - Dania, k. Kopenhagi. Praca od 11.04 na wiele miesięcy. Wymagane 3 letnie doświadczenie na tego typu koparkach oraz uprawnienia. Komunikatywna znjomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 190 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 1050 dkk za tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 45 godzin pracy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 operator koparki - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Mar, 27
We are looking for 3 people to work in a bus depot in Denmark, Copenhagen. Work from 29.03 to 03.04 for a few months or longer. Work in the bus depot, washing and cleaning buses (washing windows, washing seats, washing floors, emptying bins, etc.) and 1 person from category D needed to enter the car wash, refuel, refill liquids. Then parking the bus and possibly connecting the power cable for electric buses. Knowledge of the English language. Work 6 days a week. The rate of 75 dkk/h net for cleaners and 85 dkk/h net/h net for a person with a category D driving license + paid accommodation 2000 dkk/month. Work in the evening and night hours 18:00-6:00. Shared transportation to and from work sites. There are currently 9 garages in Zealand. Contract through a Polish agency, payments once a month. Candidates interested in taking up a job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 people to work at the bus depot - Denmark". Szukamy 3 osoby do pracy w zajezdni autobusów w Danii, Kopenhaga. Praca od 29.03 do 03.04 na kilka miesięcy lub dłużej. Praca w zajezdni autobusów, mycie sprzątanie autobusów (mycie okien, mycie siedzeń, mycie podłóg, opróżnianie koszy itp.) oraz potrzebna 1 osoba z kat. D do wjeżdżania do myjni, tankowania, uzupełniania płynów. Następnie parkowanie autobusu i ewentualnie podłączenie kabla zasilającego dla autobusów elektrycznych. Znajomość języka angielskiego. Praca 6 dni w tygodniu. Stawka 75 dkk/h netto dla osób sprzątających i 85 dkk/h netto/h netto dla osoby z prawem jazdy kat D + odpłatne zakwaterowanie 2000 dkk/miesiąc. Praca w godzinach wieczornych i nocnych 18:00-6:00. Wspólny transport do i z miejsc pracy. Obecnie w Zelandii jest 9 garaży. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 osoby do pracy w zajezdni autobusów -Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Mar, 23
We are looking for 2 pavers for Denmark, Aarhus. Work from 24.03. or 27.03. for a few months. A minimum of 4-5 years of experience as a paver is required. Knowledge of English, car for the trip. The rate is 165 dkk/h gross, paid accommodation costs 1050 dkk/week. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. Rotations 4/1, 4/2, 6/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers - Denmark". Szukamy 2 brukarzy do Danii, Aarhus. Praca od 24.03. lub 27.03. na kilka miesięcy. Wymagane minimum 4-5 lat doświadczenie jako brukarz. Znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1, 4/2, 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Give, Denmark
Mar, 15
We are looking for 5 foremans to Denmark, near Give. Work from 20.03 and 27.03, all year round. Work experience and communicative English are required. Management skills, knowledge of LEAN principles will be an advantage and a crane certificate. Ability to read technical drawings. A car for a trip is welcome, knowledge of English. Rate 178 dkk/h + 13.5 dkk/h (addition for work without sick days, unscheduled breaks) = 191.50 dkk + foreman's allowance 12.5 dkk/h = 204 dkk/h + Fritvalgs payable every payslip + 24 dkk /h = the total rate of 228 dkk/h gross. Accommodation costs 1050 dkk/week - single room. Day and night shift work (2 people for day work, 3 for night shift 15:30-03:30). Weekly 72 working hours. Rotations 2/2. Fritvalgs supplement paid from the second payslip, every subsequent payslip, paid Feriepenge, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 foremans - Denmark". Szukamy 5 foremanów do Danii, k. Give. Praca od 20.03 i 27.03, całoroczna. Warunkiem pracy jest doświadczenie zawodowe, komunikatywny język angielski. Umiejętnośći zarządzania, znajomość zasad LEAN będzie dodatkowym atutem oraz certyfikat dźwigowy. Znajomość czytania rysunków technicznych. Mile widziane auto na wyjazd, znajomość języka angielskiego. Stawka 178 dkk/h + 13,5 dkk/h (dodatek za pracę bez dni chorobowych, nieplanowanych przerw) = 191,50 dkk+ dodatek foremanski 12,5 dkk/h = 204 dkk/h + dodatek Fritvalgs płatny co payslip +24 dkk /h = czyli łączna stawka 228 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień - pokój pojedynczy. Praca na zmianę dzienną i nocną (2 osoby na prace dzienną, 3 na zmianę nocną 15:30-03:30).Tygodniowo 72 godzin pracy. Rotacje 2/2. Wypłacany dodatek Fritvalgs od drugiego payslipu, co każdy kolejny payslip, płatne Feriepenge, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 foremanów - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Give, Denmark
Mar, 15
We are looking for 6 crane operators for Denmark, near Give. Work from 20.03 and 27.03, all year round. Operating overhead cranes for handling slabs from 1 to 40 tons. Work experience and communicative English are required. Certificate for operating cranes and certificate from §17 (if the candidate does not have paragraph 17, the company will order an online course in Polish - the course lasts 2-3 hours, the cost is 1000 dkk deducted from the salary). A car for travel is welcome. The rate of 167 dkk/h + 13.5 dkk/h (addition for work without sick days, unscheduled breaks) = 180.50 dkk + Fritvalgs supplement payable every payslip + 24 dkk / h = i.e. the total rate for operators 204.50 dkk / h gross. Accommodation costs 1050 dkk/week - single room. Day and night shift work. For a night shift, the rate: 250.55 dkk/h gross. 72 working hours per week. Rotations 2/2. Paid Fritvalgs supplement from the second payslip, every subsequent payslip, paid Feriepnge, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 crane operators - Denmark". Szukamy 6 operatorów suwnic do Danii, k. Give. Praca od 20.03 i 27.03, całoroczna. Operowanie suwnicami do przenoszenia płyt od 1 do 40 ton. Warunkiem pracy jest doświadczenie zawodowe, komunikatywny język angielski. Certyfikat na operowanie suwnicami oraz certyfikat z §17 (jeżeli kandydat nie posiada paragrafu 17 to firma zamówi kurs online w języku polskim - kurs trwa 2-3h, koszt 1000 dkk potrącone z wynagrodzenia). Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 167 dkk/h + 13,5 dkk/h (dodatek za pracę bez dni chorobowych, nieplanowanych przerw) = 180,50 dkk+ dodatek Fritvalgs platny co payslip +24 dkk /h = czyli łączna stawka dla operatorów 204,50 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień - pokój pojedynczy. Praca na zmianę dzienną i nocną. Przy nocnej zmianie stawka: 250,55 dkk/h brutto. Tygodniowo 72 godzin pracy. Rotacje 2/2. Wypłacany dodatek Fritvalgs od drugiego payslipu, co każdy kolejny payslip, płatne Feriepnge, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "6 operatorów suwnic - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Mar, 13
We are looking for 3 pavers for Denmark, Aarhus. Work from 20.03. for several weeks or more. A minimum of 4-5 years of experience as a paver is required. Knowledge of English, car for the trip. The rate is 165 dkk/h gross, paid accommodation costs 1050 dkk/week. 50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. Rotations 4/1, 4/2, 6/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 pavers - Denmark". Szukamy 3 brukarzy do Danii, Aarhus. Praca od 20.03. na kilka tygodni lub dłużej. Wymagane minimum 4-5 lat doświadczenie jako brukarz. Znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1, 4/2, 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 brukarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Ringkøbing, Denmark
Mar, 13
We are looking for 1 sandblaster / metalliser for Denmark, Ringkøbing. Work from 20.03. for a long period of time. Working on the turbines. The candidate must have experience, knowledge of English will be an asset. Rate 103 dkk/h net + free accommodation (single room). Working day shift, 12 hours a day, 6 days a week. Agreement through a Polish agency, payments once a month - on the 10th of the next month for the entire previous month, one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. Monthly avarage salary netto is 18.000 PLN/month netto. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 sandblaster / metalizer - Denmark". Szukamy 1 piaskarza / metalizatora do Danii, Ringkøbing. Praca od 20.03. na długi okres czasu. Praca przy turbinach. Kandydat musi posiadać doświadczenie, znajomość języka angielskiego będzie atutem. Stawka 103 dkk/h netto + bezpłatne zakwaterowanie (pokój pojedynczy). Praca na zmianę dzienną, 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Średnie miesięczne wynagrodzenie neto ok 18.000 zł/mc netto. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 piaskarz / metalizator - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Odense, Denmark
Mar, 01
We are looking for 2 bricklayers + 1 helper to Denmark, near Odense. Work from 06.03. or 13.03. for a long period of time. Block construction of aerated concrete, also plastering. Candidates must have experience, knowledge of English will be an asset and a car for the trip. Rate 115 dkk/h net + free accommodation. 50-55 working hours per week. Agreement through a Polish agency, payments once a month - on the 10th of the next month for the entire previous month, one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 bricklayers + 1 helper - Denmark". Szukamy 2 murarzy + 1 pomocnika do Danii, koło Odense. Praca od 06.03. lub 13.03. na długi okres czasu. Stawienie bloczkowe z gazobetonu, również tynkowanie. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, znajomość języka angielskiego, będzie atutem oraz auto na wyjazd. Stawka 115 dkk/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 murarzy + 1 pomocnika - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku