Category: Others

Ikast, Denmark
Nov, 25
We are looking for 3 cnc operators for Denmark, Ikast. Starting work on 10/01/2022 for several months or longer. Candidates must have minimum 3-4 years of experience working as a CNC operator. Experience in turning or milling, experience in the metal industry, knowledge of drawings. Communicative knowledge of English and a car for the trip. Work 34-37 hours a week, minimum salary 170 DKK / h gross (+ additionally for afternoon and night shifts). Paid accommodation DKK 3000-4000 / month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "3 cnc operators to Denmark". Szukamy 3 operatorów cnc do Danii, Ikast. Rozpoczęcie pracy 10.01.2022 na kilka miesięcy lub dłuższy okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako operator cnc minimum 3-4 lata. Doświadczenie w toczeniu lub frezowaniu, doświadczenia w przemyśle metalowym, znajomość rysunków. Komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Praca po 34-37 h tygodniowo, wynagrodzenie minimum 170 dkk/h brutto (+ dodatkowo za popołudniową i nocną zmianę). Płatne zakwaterowanie 3000-4000 dkk/miesiąc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 operatorów cnc do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Nov, 24
We are looking for 6 machine operators and 4 earthmakers for Denmark, Copenhagen. Getting started 29.11. for a long period of time. We need machine operators up to 8 tons as well as ground workers with experience in sewer pipes. Candidates must have at least 3-4 years of experience, must speak English communicatively and have a car for the trip. Work 50 hours a week, salary 175 DKK / h gross. Paid accommodation 100-150 DKK / day. 5/2 or 6/2 rotations. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 machine operators and 4 earth workers to Denmark". Szukamy 6 operatorów maszyn i 4 robotników ziemnych do Danii, Kopenhaga. Rozpoczęcie pracy 29.11. na długi okres czasu. Potrzebujemy operatorów maszyn do 8 ton, a także robotników ziemnych z doświadczeniem w rurach kanalizacyjnych. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 3-4 lata, muszą mówić komunikatywnie w języku angielskim oraz posiadać auto na wyjazd. Praca po 50 h tygodniowo, wynagrodzenie 175 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Rotacje 5/2 lub 6/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "6 operatorów maszyn i 4 robotników ziemnych do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Korsor, Denmark
Nov, 24
<p>We are looking for 1 assistant for a mechanic and painter to Denmark. First, a trial period in Herning, if they prove themselves, will work in Korsor. Work for a longer period of time. A person to carry, serve, cooperate with a mechanic and painters. Communicative knowledge of English and a car for the trip. Rate of 90 DKK / h net, work 40-60 hours a week, free accommodation. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the annotation "1 helper to Denmark".</p> <p>Szukamy 1 pomocnika dla mechanika i malarza do Danii. Na początek okres próbny w Herning, jeśli osoby się sprawdzą będą pracować w Korsor. Praca na dłuższy okres czasu. Osoba do przenoszenia, podawania, współpracy z mechanikiem i malarzami. Komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 90 dkk/h netto, praca po 40-60 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach.  W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 pomocnik do Danii".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
Herning, Korsor, Denmark
Nov, 24
We are looking for 2 spray painters to paint trucks to Denmark. At the beginning, a trial period in Herning, if the people prove themselves, will work in Korsor. Work for a longer period of time. Required experience in painting trucks with a spray (gun), sandblasting work, etc. Communicative knowledge of English and a car for a trip. Rate of 103 DKK / h net, work 40-60 hours a week, free accommodation. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 spray painters for painting trucks to Denmark". Szukamy 2 malarzy spray do malowania ciezarówek do Danii. Na początek okres próbny w Herning, jeśli osoby się sprawdzą bedą pracować w Korsor. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie przy malowaniu ciężarówek sprayem (pistoletem), praca przy piaskowaniu itp. Komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 103 dkk/h netto, praca po 40-60 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach.  W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 malarzy spray do malowania ciezarówek do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trondheim, Bodø and Mosjøen, Norway
Nov, 19
We are looking for 3 roofers and 2 tinsmiths for Norway, Trondheim, Bodø and Mosjøen. Work from November 29. for several months, possibly for a long period of time. We require experience, communicative knowledge of the English language. Rate 230 NOK / h gross, 50 hours a week (10 hours a day from 07.00 - 18.00, 1 hour break). Paid accommodation 4800-5000 NOK / month. Rotations 6/2, 8/3. Monthly payments. The cost of the first arrival is reimbursed by the company. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "roofer, tinsmith - Norway". Szukamy 3 dekarzy i 2 blacharzy do Norwegii, Trondheim, Bodø i Mosjøen. Praca od 29.11. na kilka miesięcy, możliwa na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 230 nok/h brutto, 50 godzin tygodniowo (10 godzin dziennie od 07.00 – 18.00 , 1 godzina przerwy). Płatne zakwaterowanie 4800-5000 nok/miesięcznie. Rotacje 6/2, 8/3. Płatności co miesiąc. Koszt pierwszego przylotu zwracany przez firmę. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "dekarz, blacharz - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Sonderborg, Denmark
Nov, 16
We are looking for 3 pavers for Denmark, Sonderborg. Getting started 22.11. for a long period of time. Candidates must have experience in working as a paver for at least 3-4 years, communicative English for a minimum of 1 person, a car for the trip. Work 50-55 hours a week, employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, gross salary of DKK 175 / h. Paid accommodation 100-150 DKK / day. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 pavers - Denmark". Szukamy 3 brukarzy do Danii, Sonderborg. Rozpoczęcie pracy 22.11. na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako brukarz minimum 3-4 lata, komunikatywny angielski u minimum 1 osoby, auto na wyjazd. Praca po 50-55h tygodniowo, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, wynagrodzenie 175 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 brukarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Nov, 08
<p>We are looking for 10 stell-fixers / concrete workers for Denmark, Fredericia. Getting started 15.11. for a long period of time. Reinforcement and concrete works. Candidates must have experience in working as a steel fixer / concrete maker for at least 3-4 years, communicative English, a car for a trip. Work 50-55 hours a week, employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, salary DKK 175 / h gross. Paid accommodation 100-150 DKK / day. 4/2 or 6/2 rotations. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 steel fixers / concrete workers to Denmark".</p> <p>Szukamy 10 zbrojarzy/betoniarzy do Danii, Fredericia. Rozpoczęcie pracy 15.11. na długi okres czasu. Zbrojenia i prace betonowe. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako zbrojarz/betoniarz minimum 3-4 lata, komunikatywny język angielski, auto na wyjazd. Praca po 50-55h tygodniowo, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, wynagrodzenie 175 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Rotacje 4/2 lub 6/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 zbrojarzy/betoniarzy do Danii".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</p>
Sonderborg, Denmark
Nov, 04
<p>We are looking for 2 pavers to Denmark, Sonderborg. Getting started 08.11. for a long period of time. Candidates must have experience in working as a paver for at least 3-4 years, communicative English for at least 1 person, a car for the trip. Work 50-55 hours a week, employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, salary DKK 175 / h gross. Paid accommodation 100-150 DKK / day. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers - Denmark".</p> <p>Szukamy 2 brukarzy do Danii, Sonderborg. Rozpoczęcie pracy 08.11. na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako brukarz minimum 3-4 lata, komunikatywny angielski u minimum 1 osoby, auto na wyjazd. Praca po 50-55h tygodniowo, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, wynagrodzenie 175 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy - Dania".</p> <p>Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz</p> <p>Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</p>
Copenhagen, Denmark
Oct, 28
We are looking for 5 bricklayers to work in Denmark, Copenhagen. Work from 08/11. for a longer period of time. We require a minimum of 4 years of experience as a bricklayer. Communicative English is welcome for a few people. Work 50-55h per week, gross rate 170 DKK / h, paid accommodation 100-150 (double or single room - accommodation close to the workplace). Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 bricklayers - Denmark, Copenhagen". Szukamy 5 murarzy do pracy w Danii, Kopenhaga. Praca od 08.11. na dłuższy okres czasu. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia jako murarz. Mile widziany komunikatywny j. angielski u kilku osób. Praca po 50-55h tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 (pokój podwójny lub pojedynczy-zakwaterowanie blisko miejsca pracy). Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 murarzy - Dania, Kopenhaga". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Oct, 27
We are looking for 4 bricklayers to work in Denmark, Viborg. Work from 01/11. for a longer period of time. We require a minimum of 4 years of experience as a bricklayer. Communicative English is welcome. Work 50-60h per week, gross rate 170 DKK / h, paid accommodation 100-150 (double or single room). Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. A Danish construction company with about 20 people, mostly Danes. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 bricklayers - Denmark". Szukamy 4 murarzy do pracy w Danii, Viborg. Praca od 01.11. na dłuższy okres czasu. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia jako murarz. Mile widziany komunikatywny j. angielski. Praca po 50-60h tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 (pokój podwójny lub pojedynczy). Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Duńska firma budowlana mająca zatrudnionych około 20 osób, głównie Duńczyków. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 murarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Trondheim, Norway
Oct, 15
<p>We are looking for 1 CNC operator for Norway, Trondheim. Work from October 25. for a long period of time. Experience in the stone industry required, knowledge of English. Ability to work on Breton machines, Smart Cut Mod. S / NC 550 OPTIMA, Contourbreton Mod. NC300K19 EVO. Preferred knowledge of programs: auto Cad, Pegasus for drawing in the stone industry. Salary 250 NOK / h gross, accommodation 4000 NOK / month. At the beginning, work 40 hours a week (work from Monday to Friday from 07:00 to 15:00, work 50 hours a week for some time and work on Saturdays from 09:00 to 15:00). Rotations 6/2, 8/2. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "1 CNC operator - Norway".</p> <p>Poszukujemy 1 operatora CNC do Norwegii, Trondheim. Praca od 25.10. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie w branży kamieniarskiej, znajomość języka angielskiego. Umiejętność pracy na maszynach Breton, Smart Cut Mod. S/NC 550 OPTIMA, Contourbreton Mod. NC300K19 EVO. Preferowana znajomość programów: auto Cad, Pegasus do rysowania w przemyśle kamieniarskim. Wynagrodzenie 250 nok/h brutto, zakwaterowanie 4000 nok/ miesięcznie. Na początek praca 40 h tygodniowo (praca od poniedziałku do piatku od 07:00 do 15:00, za jakiś czas praca 50h tygodniowo oraz praca w soboty od 09:00-15:00). Rotacje 6/2, 8/2. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: „1 operator CNC - Norwegia”.<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej zgodnie z przepisami UE. Agencja Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz W przesłanej do nas wiadomości prosimy o dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu prowadzenia bieżącej i przyszłej rekrutacji”.</p> <p>Co kilka dni na findworker.pl publikujemy nowe ogłoszenia o pracę dla polskich pracowników w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych w zakresie budownictwa, budowy statków i pracy fizycznej w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię, żeby zobaczyć nowe oferty na swoim facebooku.</p>
Copenhagen, Denmark
Oct, 11
We are looking for 2 employees to haul internet cables on tracks to Denmark, Copenhagen. Work from 13.10. for 3 months. Pulling internet cables in buildings along routes, paths. A car and communicative English are welcome. Rate of 95 DKK / h net, work 45-50 hours a week, free accommodation. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. Average monthly net salary of about PLN 11,000-11,500 / month net. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 workers to pull the cable - Denmark". Szukamy 2 pracowników do ciągnięcia kabli internetowych po torach do Danii, Kopenhaga. Praca od 13.10. na 3 miesiące. Ciągnięcie kabli internetowych w budynkach wg tras, ścieżek. Mile widziane auto oraz komunikatywny j. angielski. Stawka 95 dkk/h netto, praca po 45-50 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto ok 11.000-11.500 zł/mc netto. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników do ciągnięcia kabli- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Oct, 11
We are looking for 2 pavers to Denmark, Aarhus. Work from 13.10. until the end of the year or possibly for a longer period of 4-5 months. Experience required, communicative knowledge of English is welcome for two employees. The rate is 175 DKK / h gross, paid accommodation 100-150 DKK / day (double / single rooms). 45 hours of work per week. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 pavers - Denmark". Szukamy 2 brukarzy do Danii, Aarhus. Praca od 13.10. do końca roku lub ewentualnie na dłużej 4-5 mcy. Wymagane doświadczenie, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego u dwóch pracowników. Stawka 175 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokoje podwójne/pojedyncze). Tygodniowo 45 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 brukarzy- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trondheim, Bodø and Mosjøen, Norway
Oct, 08
We are looking for 5 tinsmiths to Norway, Trondheim, Bodø or Mosjøen. Work from 13.10. for several months, possibly for a long period of time. We require experience, communicative knowledge of the English language. The rate is 230 NOK / h gross, 50 hours a week (10 hours a day from 07.00 - 18.00, 1 hour break). Paid accommodation 4800-5000 NOK / month. Rotations 6/2, 8/3. Monthly payments. The cost of the first arrival reimbursed by the company. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "5 sheet metal workers - Norway". Szukamy 5 blacharzy do Norwegii, Trondheim, Bodø i Mosjøen. Praca od 13.10. na kilka miesięcy, możliwa na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 230 nok/h brutto, 50 godzin tygodniowo (10 godzin dziennie od 07.00 – 18.00 , 1 godzina przerwy). Płatne zakwaterowanie 4800-5000 nok/miesięcznie. Rotacje 6/2, 8/3. Płatności co miesiąc. Koszt pierwszego przylotu zwracany przez firmę. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "5 blacharzy - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Stavanger, Trondheim, Bodø and Mosjøen, Norway
Oct, 08
We are looking for 6 roofers for Norway, Stavanger, Trondheim, Bodø and Mosjøen. Work from 13.10. for several months, possibly for a long period of time. We require experience, communicative knowledge of the English language. The rate is 230 NOK / h gross, 50 hours a week (10 hours a day from 07.00 - 18.00, 1 hour break). Paid accommodation 4800-5000 NOK / month. Rotations 6/2, 8/3. Monthly payments. The cost of the first arrival reimbursed by the company. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "6 roofers - Norway". Szukamy 6 dekarzy do Norwegii, Stavanger , Trondheim , Bodø i Mosjøen. Praca od 13.10. na kilka miesięcy, możliwa na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 230 nok/h brutto, 50 godzin tygodniowo (10 godzin dziennie od 07.00 – 18.00 , 1 godzina przerwy). Płatne zakwaterowanie 4800-5000 nok/miesięcznie. Rotacje 6/2, 8/3. Płatności co miesiąc. Koszt pierwszego przylotu zwracany przez firmę. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "6 dekarzy - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
Oct, 07
We are looking for 4 steel fixers to Denmark, Odense. Work from 11.10. for 1.5-2 months. Experience required, 1 car for 2 people and communicative English. Gross rate of 165 DKK / h, work 55 hours a week, paid accommodation DKK 90 / day. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 steel fixers - Denmark, Odense". Szukamy 4 zbrojarzy do Danii, Odense. Praca od 11.10. na 1,5-2 miesiące. Wymagany doświadczenia, 1 auto na 2 osoby i komunikatywny język angielski. Stawka 165 dkk/h brutto, praca po 55 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 90 dkk/dzień. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 zbrojarzy - Dania, Odense". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Hafnarfjordur, Iceland
Oct, 05
We are looking for 3 laminate workers for making boats - Iceland, Hafnarfjordur (10 km from the center of Reykjavik). Work from 13.10. for a long period of time. Workers will laminate, sand, prepare molds, etc. Work in the production hall. We prefer workers who are experienced with fiberglass plastic. Good / communicative knowledge of English in two employees. Work 47-52 hours a week on average, the rate is ISK 2,200 per hour during the day (approximately EUR 15.0), ISK 3,528 per hour overtime (approximately EUR 24.0). Free accommodation. The company supplies work clothes and work shoes. All flights from Poland to Iceland and Iceland to Poland are reimbursed by the company. 6/2 rotations. Payments once a month. Payslipy, every employee will be registered with the Icelandic tax office. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 laminate workers for making boats - Iceland". Szukamy 3 szkutników do budowy łodzi z laminatów - Islandia, Hafnarfjordur (10 km od centrum Reykjaviku). Praca od 13.10. na długi okres czasu. Pracownicy będą laminować, szlifować, przygotowywać formy itp. Praca w hali produkcyjnej. Preferujemy pracowników, którzy mają doświadczenie z plastikiem z włókna szklanego. Dobra/komunikatywna znajomość języka angielskiego u dwóch pracowników. Praca średnio 47-52 godzin tygodniowo, stawka 2200 ISK za godzinę w ciągu dnia (około 15,0 euro), 3528 ISK za godzinę nadgodzin (około 24,0 euro). Bezpłatne zakwaterowanie. Firma dostarcza ubranie robocze i buty robocze. Wszystkie przeloty z Polski na Islandię i z Islandii do Polski zwrot kosztów po stronie firmy. Rotacje 6/2. Płatności raz w miesiącu. Payslipy, każdy pracownik zostanie zarejestrowany w islandzkim urzędzie podatkowym. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 szkutników do budowy łodzi z laminatów - Islandia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Oslo, Bergen and Trondheim, Norway
Oct, 05
We are looking for 5 steel fixers / concrete workers to Norway - work in Oslo, Bergen and Trondheim. Work from 10/11/2021. for a long period of time, min. 4 years of experience, communicative English is welcome. Rate NOK 240 per hour gross. Work 50-55 hours a week. Free accommodation. Organized transport from accommodation to work. Finishing works related to building facades, apartments, construction works, foundations, reinforcements. Contract with a Norwegian company on Norwegian terms. Monthly payments in NOK. Average monthly net salary 15,000-16,000 PLN. People interested in taking up employment are asked to send their CV to the following e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 steel fixers / concrete workers to Norway" Poszukujemy 5 zbrojarzy/betoniarzy do pracy w Norwegii - praca w Oslo, Bergen oraz w Trondheim. Praca od 11.10.2021r. na długi okres czasu, wymagane min. 4 lata doświadczenia, mile widziany komunikatywny j. angielski. Stawka 240 NOK za godzinę brutto. Praca po 50-55 godzin tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie. Zorganizowany transport od zakwaterowania do miejsca pracy. Prace wykończeniowe związane z fasadami budynków, apartamentami, prace konstrukcyjne, fundamenty, zbrojenia. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu w koronach norweskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto 15000-16000 zł netto. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o wysłanie cv na adres mailowy: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "Zbrojarze/betoniarze do Norwegii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Turku, Finland
Oct, 05
We are looking for steel fixers / concrete workers to Finland (in Central Finland). Work from 11.10. until the end of the year, possible work also after the new year, for 1-2 months. Experience required, communicative knowledge of English with two employees. Rate 14.5 EUR / h net, free accommodation. Weekly 45-50 hours of work. Average net salary 11,500-13,000 PLN / month net. Employment by a Finnish company under Finnish conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "steel fixers / concrete workers to Finland". Szukamy 4 zbrojarzy/betoniarzy do Finlandii (w środkowej Finlandii). Praca od 11.10. do konca roku, możliwa praca również po nowym roku na 1-2 mce. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego u dwóch pracowników. Stawka 14,5 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 45-50 h pracy. Średnie wynagrodzenie netto 11500-13000 zł/mc netto. Zatrudnienie przez fińską firmę na warunkach fińskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 zbrojarzy/betoniarzy do Finlandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij
Aarhus and Vejle, Denmark
Oct, 01
<p>We are looking for 2 pavers to Denmark, Aarhus. Work from 11.10. for 2-3 months. Required experience, communicative knowledge of English with two employees and a car for the trip. The rate is 175 DKK / h gross, paid accommodation 100-150 DKK / day (double / single rooms). 45 hours of work per week. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 pavers - Denmark".</p> <p>Szukamy 2 brukarzy do Danii, Aarhus. Praca od 11.10. na około 2-3 miesiące. Wymagane doświadczenie, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego u dwóch pracowników. Stawka 175 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokoje podwójne/pojedyncze). Tygodniowo 45 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 brukarzy- Dania".</p> <p>Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij</p>