Category: Painters

Geleen, Netherlands
Aug, 26
We're looking for 2-4 painters to Holland, Geleen. Work from now on for a longer period of time. We require from candidates experience. The salary is between 450 - 500 euro/week net with paid health insurance and accommodation, + 8% holiday and public holiday allowance. Weekly payments. Employment by a Dutch company on Dutch terms. If you are interested in a job offer, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with the reference "painter to the Netherlands". Szukamy 2-4 malarzy do Holandii, Geleen. Praca od teraz na dłuższy okres czasu. Wymagamy od kandydatów doświadczenia. Wynagrodzenie wynosi od 450 - 500 euro/tygodniowo netto z opłaconym ubezpieczeniem zdrowotnym i zakwaterowaniem, + 8% dodatku urlopowego i świątecznego. Płatności co tydzień. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "malarz do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Jul, 31
We are looking for 2-3 painters / plasterers to Denmark, Aarhus. Work from 05.08. for a minimum of 2 months (may be for a longer period of time). We require experience, knowledge of English and a car to travel from candidates. Stawka 175 dkk / h gross, work after 46.5 hours per week. Accommodation costs 150 dkk / day for a single room. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in the job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject "painter / plasterer to Denmark". Szukamy 2-3 malarzy/szpachlarzy do Danii, Aarhus. Praca od 05.08. na minimum 2 miesiące (może być na dłuższy okres czasu). Wymagamy od kandydatów doświadczenia, znajomości języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, praca po 46,5 h tygodniowo. Zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "malarz/szpachlarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Jun, 11
We urgently need 4 painters / putties to Denmark to Herning. Work in the coming days for 1 month. We require experience, a car for 4 people. Salary 135 dkk / h gross, work after 55-60 h per week. We organize accommodation, if necessary, cost 100-150 dkk / day (mainly double rooms). payments every 2 weeks, on account, are payslipy, employment by a Danish company on Danish terms (the company pays the holiday supplement SH, holiday supplement Feriepenge, pension contributions, after a year tax refund). Average monthly remuneration after deduction of taxes and costs of booking about 8,500 PLN / month net. If you are interested in the job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject "painter / plasterer to Denmark". Pilnie potrzebujemy 4 malarzy/szpachlarzy do Danii do Herning. Praca w najbliższych dniach na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, auto na 4 osoby. Stawka 135 dkk/h brutto, praca po 55-60 h tygodniowo. Organizujemy zakwaterowanie, jeśli potrzeba, koszt 100-150 dkk/dzień (głównie pokoje podwójne), płatności co 2 tygodnie, na konto, są payslipy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (firma płaci dodatek świąteczny SH, dodatek wakacyjny Feriepenge, składki emerytalne, po roku zwrot podatku). Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu podatków i kosztów zakwaterowania ok 8.500 PLN/mc netto. W razie zainteresowania oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "malarz/szpachlarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Horsens, Denmark
Jun, 03
We are looking for 3-4 painters / plasterers who lives in the area of ​​Horsens. Work from 04.06. for 1-2 weeks. We are looking for a person who has their own accommodation. We require experience as a construction worker. Stawka 135 dkk / h gross, work 50 h per week. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up a job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "3-4 painters / plasterers - Denmark". Szukamy 3-4 malarzy/szpachlarzy który mieszka w okolicy Horsens. Praca od 04.06. na 1-2 tygodnie. Szukamy osobę która ma własne zakwaterowanie. Wymagamy doświadczenia jako budowlaniec. Stawka 135 dkk/h brutto, praca 50 h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich,. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3-4 malarzy/szpachlarzy - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oberthulba, Germany
Apr, 01
We are looking for 1 painter to Germany - Oberthulba. Work from 02.04. for several months, painting, finishing. We require experience as a painter, car. Knowledge of the German language. Work after 40 - 50 hours a week or more. Salary 11-12 EUR/h net, free accommodation (15-20 km from the place of work). If the employee resigns from accommodation, the rate is 14-15 EUR/h net. Employment by a German company on German terms and conditions. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 painter to Germany". Szukamy 1 malarza do Niemiec- Oberthulba. Praca od 02.04. na kilka miesięcy, malowanie, wykończeniówka. Wymagamy doświadczenia jako malarz, auto. Znajomość języka niemieckiego. Praca po 40 - 50 h tygodniowo lub więcej. Wynagrodzenie 11-12 EUR/h netto , bezpłatne zakwaterowanie (15-20 km od miejsca pracy). Jeśli pracownik rezygnuje z zakwaterowania stawka wynosi 14-15 Eur/h netto. Zatrudnienie przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 malarz do Niemiec". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Randers, Denmark
Jan, 23
We are looking for 1 painter to Denmark, Randers. We are looking for a person with their own accommodation in the vicinity of the workplace. We require experience as a builder, communicative knowledge of English. Rate 133 dkk/h gross, work 40 hours per week. After some time permanent employment in a painting company. Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up a job should send a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the topic "1 painter - Randers". Szukamy 1 malarza do Danii, Randers. Szukamy osoby z własnym zakwaterowaniem w okolicy miejsca pracy. Wymagamy doświadczenia jako budowlaniec, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 133 dkk/h brutto, praca 40 h tygodniowo. Po pewnym czasie zatrudnienie na stałe w firmie malarskiej. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 malarz Randers". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Nov, 27
We are looking for 2 painters / plasterers, Denmark - Aarhus. Work from 03.12. for 2-3 months. We require experience as a construction worker. Rate 135 dkk / h gross, work 40-45 a week, accommodation 100 dkk / day (single room). Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please submit cv on rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 painters / plasterers - Denmark". Szukamy 2 malarzy/szpachlarzy, Dania - Aarhus. Praca od 03.12. na 2-3 miesiące. Wymagamy doświadczenia jako budowlaniec. Stawka 135 dkk/h brutto, praca 40-45 tygodniowo, zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój pojedynczy). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 malarzy/szpachlarzy - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Nov, 22
We are looking for 1 painter / plasterer who lives in the Aarhus area. Work from November 26. for 2-3 months. We are looking for a person who has their own accommodation. We require experience as a construction worker. Salary 135 dkk / h gross, work 40-45 a week. Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please submit cv on rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "1 painter / plasterer - Denmark". Szukamy 1 malarza/szpachlarza który mieszka w okolicy Aarhus. Praca od 26.11. na 2-3 miesiące. Szukamy osobę która ma własne zakwaterowanie. Wymagamy doświadczenia jako budowlaniec. Stawka 135 dkk/h brutto, praca 40-45 tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 malarz/szpachlarz - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Frederikshavn, Denmark
Sep, 11
We are looking for 1 employee to paint / paint trucks - work in Denmark, near Frederikshavn. Work from 17.09 or 24.09 for a long period of time. painting patterns on trucks. We require experience for at least 1 year, while painting trucks - artistic skills are welcome. We need communication / good knowledge of English. Stawka 175 dkk / h gross, work after 37-46h weekly (possible overtime), paid accommodation 150 dkk / day. Rotation 4/1, Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send your CV and photo with your work to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the subject "ornament painting trucks Denmark". Szukamy 1 pracownika do malowania / lakierowania ciężarówek - praca w Danii, niedaleko Frederikshavn. Praca od 17.09 lub 24.09 na długi okres czasu. Malowanie wzorów na ciężarówkach. Wymagamy doświadczenia przynajmniej 1 rok, przy malowaniu ciężarówek - mile widziane umiejętności artystyczne. Wymagamy komunikatywnej / dobrej znajomości języka angielskiego. Stawka 175 dkk/h brutto, praca po 37-46h tygodniowo (możliwe nadgodziny), płatne zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Rotacje 4/1, umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie cv oraz zdjęcia ze swoimi jakimiś pracami na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "malowanie ciężarówek - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ijmuiden, Netherlands
Aug, 29
We need 10 industrial painters/sandblasters with VCA safety certificate to work in Holland, work in Ijmuiden. Work for a long period of time. Starting work 10.09. Required experience in spray painting and sandblasting, communicative English and available car for 2-3 people. Salary 12 EUR / h net + free accommodation, insurance, holiday money + 8%, work 40h per week. Rotations 4/1. Employment by a Dutch company on Dutch terms, payments every week. Candidates interested in taking up the job, please submit an application and a VCA scan to the address rekrutacja@findworker.pl with the annotation "painter sandblaster VCA Holland". Potrzebujemy 10 malarzy przemysłowych/piaskarzy z certyfikatami safety VCA do pracy w Holandii, praca w Ijmuiden. Praca na długi okres czasu od 10.09. Wymagane doświadczenie przy malowaniu natryskowym i piaskowaniu, komunikatywny j. angielski i dostępny samochód na 2-3 osoby. Wynagrodzenie 12 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, ubezpieczenie, pieniądze wakacyjne +8%, praca 40h tygodniowo. Rotacje 4/1. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich, płatności co tydzień. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji i skanu VCA na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją "malarz piaskarz VCA Holandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Kopenhaga, Denmark
Jul, 04
We are looking for 2 painters /  plasterers for Denmark - Copenhagen. Work from Monday 09.07 for several months. We require experience, knowledge of English and auto.Stawka 140 dkk / h gross, work after 52 hours per week. Paid accommodation 100 dkk / day. payments every 2 weeks, on account, are payslipy, employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested in the job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 painters / plasterers to Denmark". Szukamy 2 malarzy/szpachlarzy do Danii - Kopenhaga. Praca od poniedziałku 09.07 na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia, mile widziana znajomość języka angielskiego oraz auto.Stawka 140 dkk/h brutto, praca po 52 h tygodniowo. Płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień. płatności co 2 tygodnie, na konto, są payslipy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 malarzy/szpachlarzy do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Jun, 28
We are looking for 2 painters / sands for construction - work in a factory. Work in Denmark around Herning from 02.07. We require experience as a painter / sander for constructions, communicative English skills and a car. Stawka 145 dkk / h gross, up to 60 hours per week, paid accommodation. Danish contract on Danish terms. Payments every 2 weeks. Interested persons please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 painters / sanders to Denmark". Szukamy 2 malarzy / piaskarzy do konstrukcji - praca w fabryce. Praca w Danii okolice Herning od 02.07. Wymagamy doświadczenia jako malarz / piaskarz przy konstrukcjach, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz samochód. Stawka 145 dkk/h brutto, do 60 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie. Umowa duńska na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 malarzy / piaskarzy do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Aalborg i Kopenhaga, Denmark
Jun, 05
We urgently need 6 painters / putties to Denmark - 2 people to Herning, 2 to Copenhagen and 2 to Aalborg. Work in the coming days for a long period of time. We require experience, a car for 2 people. Stawka 135 dkk / h gross, work after 55-60 h per week. We organize accommodation, if necessary, cost 100-150 dkk / day (mainly double rooms). payments every 2 weeks, on account, are payslipy, employment by a Danish company on Danish terms (the company pays the holiday supplement SH, holiday supplement Feriepenge, pension contributions, after a year tax refund). Average monthly remuneration after deduction of taxes and costs of booking about 8,500 PLN / month net. If you are interested in the job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject "painter / plasterer to Denmark". Please add to the message sent to us: "I agree to the processing of my data for current and future recruitment" This is a temporary job offer according to EU regulations. Employment Agency No. 12588, Daniel Jurkiewicz Pilnie potrzebujemy 6malarzy/szpachlarzy do Danii - 2 osoby do Herning, 2 do Kopenhagi i 2 do Aalborg. Praca w najbliższych dniach na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, auto na 2 osoby. Stawka 135 dkk/h brutto, praca po 55-60 h tygodniowo. Organizujemy zakwaterowanie, jeśli potrzeba, koszt 100-150 dkk/dzień (głównie pokoje podwójne). płatności co 2 tygodnie, na konto, są payslipy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (firma płaci dodatek świąteczny SH, dodatek wakacyjny Feriepenge, składki emerytalne, po roku zwrot podatku). Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu podatków i kosztów zakwaterowania ok 8.500 PLN/mc netto. W razie zainteresowania oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "malarz/szpachlarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
May, 24
We are looking for 4 painters / putties for Denmark - Copenhagen. Work from 28.05 for a long period of time. We require experience, knowledge of English and auto.Stawka 140 dkk / h gross, work after 52-55 hours per week. Paid accommodation 150 dkk / day (mainly double rooms). payments every 2 weeks, on account, are payslipy, employment by a Danish company on Danish terms (the company pays the holiday supplement SH, holiday supplement Feriepenge, pension contributions, after a year tax refund). If you are interested in the job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject "painter / plasterer to Denmark". Szukamy 4 malarzy/szpachlarzy do Danii - Kopenhaga. Praca od 28.05 na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, mile widziana znajomość języka angielskiego oraz auto.Stawka 140 dkk/h brutto, praca po 52-55 h tygodniowo. Płatne zakwaterowanie 150 dkk/dzień (głównie pokoje podwójne). płatności co 2 tygodnie, na konto, są payslipy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (firma płaci dodatek świąteczny SH, dodatek wakacyjny Feriepenge, składki emerytalne, po roku zwrot podatku). W razie zainteresowania oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "malarz/szpachlarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
May, 12
We need from Tuesday 15.05.2018 to Aalborg in Denmark 2 painters / plasterers, salary 135 dkk/h brutto, work 55-60h per week, accommodation can be provided by company to workers, rotation 4 weeks/1 week in Poland. Workers, if will be good enough, can have job for long term, payments every 2 weeks on account, payslips, hiring by Danish company o Danish basis (paid SH, Feriepenge, pension, return of tax). Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com   Potrzebujemy od wtorku 15.05.2018 do Aalborg w Danii 2 malarzy szpachlarzy, stawka 135 dkk/h brutto, praca po 55-60h tygodniowo, jest możliwość zapewnienia przez firmę zakwaterowania dla pracowników, rotacje: 4 tygodnie/1 tydzień wolny w Polsce. Praca, jeśli pracownicy się sprawdzą, na dłuższy okres czasu, płatności co 2 tygodnie, na konto, są payslipy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (firma płaci dodatek świąteczny SH, dodatek wakacyjny Feriepenge, składki emerytalne, po roku zwrot podatku). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczniu kosztów zakwaterowania 8500-9000 PLN/mc netto + dodatki. W razie zainteresowania pilnym przyjazdem i rozpoczęciem pracy od wtorku w Aalborg proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz
Aalborg, Aarhus, Denmark
May, 02
We need 4 painters / putties to work in Denmark, 2 people to Aarhus and 2 Aalborg painters. Work from 07.05 for longer. We require people to work experience as a painter / putty. Knowledge of English and car are welcome. Stake 130-135 dkk / h gross, work after 10h a day, also on Saturdays, (on average 60h per week), we provide accommodation (cost 100-150 dkk / day). Payments every 2 weeks, agreement with Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an email to danieljurkiewicz12@gmail.com with a note on the subject: "painter to Herning - Aalborg". Potrzebujemy 4 malarzy / szpachlarzy do pracy w Danii, 2 osoby do Aarhus oraz 2 malarzy Aalborg. Praca od 07.05 na dłużej. Wymagamy, aby osoby do pracy była doświadczone w pracy jako malarz/szpachlarz. Mile widziana znajomość języka angielskiego oraz samochód. Stawka 130-135 dkk/h brutto, praca po 10h dziennie, też w soboty, (średnio 60h tygodniowo), zapewniamy zakwaterowanie (koszt 100-150 dkk/dzień). Płatności co 2 tygodnie, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę przesłanie cv na adresem mailowy danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "malarz do Herning - Aalborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. Oferta naszego partnera: Do wyjazdów za granicę potrzebny jest j. angielski - weź kilka odpłatnych lekcji przez telefon z korepetytorem, masz szansę zdobyć pracę za granicą (szczegóły podajemy tel. lub email).
Herning, Aalborg, Denmark
Apr, 23
I am looking for 6 painters / knives to work in Denmark, in Herning and Aalborg. Work from 30/04 for several weeks. We require that the person to work is experienced as a painter / putty. Knowledge of English and car are welcome. Stake 130 dkk / h gross, work after 10h a day, also on Saturdays, (on average 60h per week), we provide accommodation (cost 150 dkk / day). Payments every 2 weeks, agreement with Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an email to malgorzataheina@gmail.com with annotation: "painter to Herning - Aalborg". Szukam 6 malarzy / szpachlarzy do pracy w Danii, w Herning oraz Aalborg. Praca od 30.04 na kilka tygodni.Wymagamy, aby osoba do pracy była doświadczona w pracy jako malarz/szpachlarz. Mile widziana znajomość języka angielskiego oraz samochód. Stawka 130 dkk/h brutto, praca po 10h dziennie, też w soboty, (średnio 60h tygodniowo), zapewniamy zakwaterowanie (koszt 150 dkk/dzień). Płatności co 2 tygodnie, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę przesłanie cv na adresem mailowy malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie: "malarz do Herning - Aalborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. Oferta naszego partnera: Do wyjazdów za granicę potrzebny jest j. angielski - weź kilka odpłatnych lekcji przez telefon z korepetytorem, masz szansę zdobyć pracę za granicą (szczegóły podajemy tel. lub email).
Herning, Denmark
Apr, 03
We are looking for 1 painter / plasterer to work in Denmark, in Herning. Work from 05.04 for a couple weeks, work for 10 hours a day, also on Saturdays, (in average 60 hours per week), salary 130 dkk/h gross, we provide accommodation (cost 150 dkk/day). Payments every 2 weeks, agreement with Danish company on Danish terms. We require that person to work is experienced at work as a painter / plasterer and has own car, we need 1 person. Candidates interested, please contact us by phone or email at danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "painter with car to Herning" Szukam 1 malarza/szpachlarza do pracy w Danii, w Herning. Praca od 05.04 na kilka tygodni, praca po 10h dziennie, też w soboty, (średnio 60h tygodniowo), wynagrodzenie 130 dkk/h brutto, zapewniamy zakwaterowanie (koszt 150 dkk/dzień). Płatności co 2 tygodnie, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Wymagamy, aby osoba do pracy była doświadczona w pracy jako malarz/szpachlarz i miała własne auto, potrzebujemy 1 osobę. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy pod adresem danieljurkiewicz12@gmial.com z dopiskiem w temacie: "malarz z autem do Herning" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Mar, 28
We need 2 building painters / plasterers to Denmark, work in Herning, commissioned work. Starting work 04/04/2018. Candidates must have at least 4 years of experience at work as painters / finishing staffs, communication skills in English are welcome. Stawka 130 dkk / h gross. We are looking for people with their own accommodation. Contract with a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send an application to danieljurkiewicz12@gmail.com with the following inscription: "painters/plasterers - Herning". Potrzebujemy 2 malarzy budowlanych/szpachlarzy do Danii, praca w Herning, praca na zlecenia. Rozpoczęcie pracy 04.04.2018. Kandydaci musza mieć minimum 4 lata doświadczenia w pracy jako malarze/szpachlarze/prace wykończeniowe, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 130 dkk/h brutto. Szukamy osób z własnym zakwaterowaniem. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie : "malarz / szpachlarz do Herning". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Feb, 01
We are looking for 3 painters /plasterers to Denmark, work in city Aalborg, job for a long term. Start 05.02.2018. Candidates must have minimum 3-4 years experience as painters/plasterers/in finishings, must have one car, 1 person must speak communicative/good English. Job for 6 or 12 months, salary 135 dkk/h brutto, paid accommodation (cost 100-150 dkk/day). Weekly 50-55 h per week. Monthly salary after deducting cost of accommodation is about 8500-9000 PLN/month netto, Danish contract on Danis basic, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking this job offer please send applications at email malgorzataheina@gmail.com with annotation in subject: painters to Denmark Potrzebujemy 3 malarzy budowlanych/szplachlarzy do Danii, praca w Aalbrog, praca na długi okres czasu. Rozpoczęcie pracy 05.02.2018. Kandydaci musza mieć minimum 4 lata doświadczenia w pracy jako malarze/szpachlarze/prace wykończeniowe, muszą mieć 1 samochód, jedna osoba musi mówić komunikatywnie/dobrze po angielsku. Praca na 6-12 miesięcy, stawka 135 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt 100-150 dkk/dzień). Praca po 50-5h tygodniowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 8500-9000 PL/mc netto, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie : malarze do Danii. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588 Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.