Category: Pipefitters

Skagen, Denmark
Feb, 27
We are looking for 3 pipe fitters for Denmark. Work in the shipyard in Skagen (for a long period of time). Work from 04.03. The employee must have at least 4 years of experience in working in repair shipyards. Wage 165 dkk/h gross, work 55-57 hours a week, paid accommodation 50 dkk/day. Employment by a Danish company on Danish conditions. Payments every 2 weeks. Average monthly wage at work 12,000-12,500 PLN/mc net (after deduction of accommodation costs). If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 pipe fitters - Denmark". Szukamy 3 monterów rur do Danii. Praca w stoczni w Skagen (na długi okres czasu). Praca od 04.03. Pracownik musi mieć minimum 4 letnie doświadczenie w pracy w stoczniach remontowych. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo, odpłatne zakwaterowanie 50 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie w pracy 12000-12.500 PLN/mc netto (po odliczeniu kosztów zakwaterowania). Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 monterów rur - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kristinestad, Finland
Dec, 19
We are looking for 3 pipefitters to Finland, Kristinestad. Job starts 15.01.2019, job for 2-3 months, work in construction company, working with pipes diameter 6,3mm x. 603,00mm pipes, material group is 1.1 (carbon steel). Salary 13,5 EUR/h netto, free accommodation, free flight to Finland. Work 60-68 hours per week. Hiring by Finnish company on Finnish basis. Candidates must be experinced as pipefitters and good if speak communicative English. Monthly salary about 14500 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "pipefitter to Finland" Szukamy 3 monterów rur do Finlandii, Kristinestad. Rozpoczęcie pracy 15.01.2019, praca na 2-3 miesiące, praca w firmie konstrukcyjnej, praca z rurami o średnicy 6,3 mm x 603 mm, stal czarna. Wynagrodzenie netto 13,5 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie, bezpłatny pierwszy przelot do Finlandii. Praca po 60-68h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę fińską na warunkach fińskich. Kandydaci muszą mieć doświadczenie, mile widziane jeśli mówią komunikatywnie w języku angielskim. Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 14000-14500 PLN/mc netto (bezpłatne zakwaterowanie, pierwszy lot i transport na miejscu pracy). Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosze o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "monter rur do Finlandii" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Rostock, Germany
Nov, 22
We are looking for 3 pipe fitters for Germany, Rostock. Work for a long period of time. We require experience as a pipe fitter, knowledge of English, car. Stake 13 EUR / h net + free accommodation, work 46 hours per week (from March 2019 higher number of hours). Employment by a German company, taxes and insurance paid in Germany. Candidates interested in taking up the job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "3 pipe fitters - Germany". Szukamy 3 monterów rur do Niemiec, Rostock . Praca na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia jako monter rur, znajomość języka angielskiego, auto. Stawka 13 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, praca 46 godzin tygodniowo (od marca 2019 większa liczba godzin). Zatrudnienie przez firmę niemiecką, płacone podatki i ubezpieczenie w Niemczech. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3 monterów rur - Niemcy". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Oct, 22
We are looking for 3 fitters for ermeto pipes and black pipes for the repair yard in Denmark, in Skagen. The beginning of work on 29/10/2018. Work until the end of the year, if people check, and if employees are experienced at work and it is possible to work for a long time. Required minimum 5 years experience in ermeto and black pipes and pipe assembly. Knowledge of English is welcome. Work after 55-57h per week, rotations according to the 4/2 or 5/2 or 6/2 plan. Salary 165,5 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk / day, deducted from wages). Employment by a Danish company on Danish terms (payments every 2 weeks with payslip, insurance, in addition to remuneration + Feriepenge, + Fritvalgs). The average monthly net wage after the deduction of accommodation costs is around 12,000-12,500 PLN / month net. Candidates interested in taking up the job, please send your CV to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the subject of the email: "3 pipe fitters to Skagen". Szukamy 3 monterów rur ermeto i rury czarne do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 29.10.2018. Praca do końca roku, jeśli osoby się sprawdzą, i o ile pracownicy są doświadczeni w pracy i dokładni to możliwa praca na długi czas. Wymagane doświadczenie minimum 5 lat w rurach ermeto i czarnych oraz w montażu rur. Mile widziana znajomość języka angielskiego. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, + Fritvalgs). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 12.000-12.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "3 monterów rur do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Sep, 26
We are looking for 8 black pipes and ermeto pipes for the repair yard in Denmark, Skagen. The beginning of work 08/10/2018. Work until the end of the year, if people check, and if employees are experienced at work and it is possible to work for a long time. Required minimum 5 years experience in ermeto and black pipes and installing pipes. Knowledge of English is welcome. Work after 55-57h per week, rotations according to the 4/2 or 5/2 or 6/2 plan. Salary 165,5 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk / day, deducted from wages). Employment by a Danish company on Danish terms (payments every 2 weeks with payslip, insurance, in addition to remuneration + Feriepenge, + Fritvalgs). The average monthly net wage after deduction of accommodation costs is approximately 12.000 - 12.500 PLN / month net. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the subject of the email: "8 tube fitters to Skagen". Szukamy 8 monterów rur ermeto i rury czarne do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 08.10.2018. Praca do końca roku, jeśli osoby się sprawdzą, i o ile pracownicy są doświadczeni w pracy i dokładni to możliwa praca na długi czas. Wymagane doświadczenie minimum 5 lat w rurach ermeto i czarnych oraz w montażu rur. Mile widziana znajomość języka angielskiego. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, + Fritvalgs). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 12.000-12.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "8 monterów rur do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Antwerp, Netherlands
Aug, 30
We are looking for 8 experienced pipe fitters for the Netherlands - Antwerp. Work from 03.09 for 3 months. We require experience, nice communicative knowledge of English and nice car. Work 48-55 hours a week, pay 16 eur / h net + free accommodation (allowance 0.19 eur per kilometer - for the driver). Employment by a Dutch employment agency, on Dutch terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic "8 pipe fitters to the Netherlands". Szukamy 8 doświadczonych monterów rur do Holandii - Antwerp. Praca od 03.09 na 3 miesiące. Wymagamy doświadczenia, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własne auto. Praca 48-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 16 eur / h netto + bezpłatne zakwaterowanie (dodatek 0,19 eur za kilometr - dla kierowcy). Zatrudnianie przez holenderską agencję pracy, na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "8 monterów rur do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Aug, 16
We are looking for 2 pipe fitters ermeto for the repair shipyard in Denmark, in Skagen. Work on 20/08/2018. Work for a long period of time if employees are experienced at work, fast and accurate. Required experience in ermeto pipes, knowledge of English. Work after 55-57h per week, rotations according to the 4/2 or 5/2 or 6/2 plan. Salary 165,5 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk / day, deducted from wages). Employment by a Danish company on Danish terms (payments every 2 weeks with payslip, insurance, in addition to remuneration + Feriepenge, + Fritvalgs). The average monthly netto salary after deduction of accommodation costs is approximately 11,000-11.500 PLN/month net. Candidates interested in this job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject of the email: "pipe fitter to shipyard Denmark". Szukamy 2 monterów rur ermeto do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 20.08.2018. Praca na długi okres czasu jeśli osoby się sprawdzą, i o ile pracownicy są doświadczeni w pracy, szybcy i dokładni. Wymagane doświadczenie w rurach ermeto, mile widziana znajomość języka angielskiego. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, + Fritvalgs). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 11.000-11.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "monter rur ermeto stocznia w Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Jul, 13
We are looking for 6 pipe fitters for the repair shipyard in Denmark, in Skagen. Work on 23/07/2018. Work for a long period of time if people check and if employees are experienced at work, fast and accurate. Required experience in ermeto pipes, knowledge of English, own car welcome. Work after 55-57h per week, rotations according to the 4/2 or 5/2 or 6/2 plan. Salary 165,5 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk / day, deducted from wages). Employment by a Danish company on Danish terms (payments every 2 weeks with payslip, insurance, in addition to remuneration + Feriepenge, + Fritvalgs). The average monthly net wage after deduction of accommodation costs is approximately 11,000-11.500 PLN / month net. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject of the email: "6 pipe fitters to Denmark". Szukamy 6 monterów rur do stoczni remontowej w Danii, w Skagen.Początek pracy 23.07.2018. Praca na długi okres czasu jeśli osoby się sprawdzą, i o ile pracownicy są doświadczeni w pracy, szybcy i dokładni. Wymagane doświadczenie w rurach ermeto, mile widziana znajomość języka angielskiego, własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, + Fritvalgs). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 11.000-11.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "6 monterów rur do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Alesund and near Oslo, Norway
Jul, 13
We are looking for 20 pipe fitters for Norway, work in 2 locations Alesund and near Oslo. Work from 23.07. for a longer period of time. We need fitters for ermeto pipes and hydraulic pipes. Knowledge of English is welcome. Stawka 180 nok / h gross, unpaid accommodation, weekly 54 hours of work. The cost of flights by plane on the employee's side. 4/2 rotation. The average monthly salary will be approximately 11,000-11.500 PLN / month net. Contract with a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested in a job offer, please send your CV to the address rekrutacja@findworker.pl with the following inscription: "20 pipe fitters to Norway". Szukamy 20 monterów rur do Norwegii, praca w 2 miejscach Alesund oraz k. Oslo. Praca od 23.07. na dłuższy okres czasu. Potrzebujemy monterów rur ermeto i rur hydraulicznych. Mile widziana znajomość języka angielskiego. Stawka 180 nok/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie, tygodniowo 54 h pracy. Koszt przelotów samolotem po stronie pracownika. Rotacja 4/2. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie około 11.000-11.500 PLN/mc netto. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie swojego cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "20 monterów rur do Norwegii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Mar, 20
We are looking for 3 pipefitters to work in shipyard in Denmark Skagen. The beginning of work 22.03. Pipefitters experience minimum 3 years working in ermeto pipes, good if speaks communicative English and has a car. Work in repair shipyard, job possible for long term. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation (100-125 dkkday), 55-58h per week, salary every 2 weeks, monthly salary after deducting cost accommodation 10.500 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send applicatio at email danieljurkewicz12@gmail.com with annotation in subject: "pipeftter ermeto to shipyard Skagen" Potrzebujemy 3 monterów rur ermeto do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Praca od 22.03. Monter musi mieć minimum 3 lata doświadczenia w pracy przy rurach ermeto, mile widziane jeśli mówi komunikatywnie w j. angielskim i ma własne auto. Praca w stoczni remontowej, możliwa praca na długi okres czasu. Wynagrodzenie 153 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (100-125 dkk/dzień), praca po 55-58h tygodniowo, wynagrodzenia płatne co 2 tygodnie, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 10.500 PLN/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "monter rur ermeto do stoczni w Skagen". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Skagen, Denmark
Mar, 05
We are looking for 1 pipefitter to work in shipyard in Denmark Skagen. We need urgently pipefitter for ermeto who can come in 6-07.03.2018 and has experience minimum 3 years working in ermeto pipes, good if speaks communicative English and has a car. Work in repair shipyard, job possible for long term. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation (100-125 dkkday), 55-58h per week, salary every 2 weeks, monthly salary after deducting cost accommodation 10.500 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send applicatio at email danieljurkewicz12@gmail.com with annotation in subject: "pipeftter ermeto to shipyard Skagen" Potrzebujemy 1 montera rur ermeto do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Szukamy na pilny przyjazd 6-7.03 do pracy, monter musi mieć minimum 3 lata doświadczenia w pracy przy rurach ermetoi, mile widziane jeśli mówi komunikatywnie w j. angielskim i ma własne auto. Praca w stoczni remontowej, możliwa praca na długi okres czasu. Wynagrodzenie 153 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (100-125 dkk/dzień), praca po 55-58h tygodniowo, wynagrodzenia płatne co 2 tygodnie, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 10.500 PLN/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "monter rur ermeto do stoczni w Skagen". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Oct, 05
We are looking for 2 plumbers to Denmark in Copenhagen, work for long time (1 year or more). Job with hydraulic instalations in new supermarkets in Copehagen, central heating, floors. Plumbers must have minum 5 years experience, good if have own car, one must speak good English, have technical education - sanitary technician. Start work 10.10, rotation plan 5/2, salary 170 dkk/h brutto, after 8 weeks 175 dkk/h brutto, 46-50h per week. Accommodation - single room with internet. Avarage monthly salary netto after deducting cost of accmmodation about 11.000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "plumber to Copenhagen" Szukamy 2 hydraulików do Danii, do Kopenhagi, praca na długi okres czasu (na 1 rok lub dużej). Praca z instalacjami hydraulicznymi w nowych supermarketach w Kopenhadze, ogrzewanie podłogowe, kanalizacja, rury w pomieszczeniach, łazienkach, piwnicach. Kandydaci do pracy muszą mieć minimum 5 lat doświadczenia w pracy jako hydraulik, mile widziany samochód na 2 osoby, jedna z osób musi dobrze mówić w j. angielskim i mieć wykształcenie w tym zawodzie. Rozpoczęcie pracy 10.10, plan rotacyjny 5/2, wynagrodzenie 170 dkk/h brutto, po 8 tygodniach 175 dkk/h brutto, praca po 46-50h tygodniowo. Zakwaterowanie standardowe w Kopenhadze, pokój pojedynczy, z internetem i podstawowym wyposażeniem. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 11.000 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: hydraulik do Kopenhagi" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Flensburg, Germany
Aug, 08
We are looking for 3 pipe mills for shipyards in Flensburg, Germany. Work from 14.08 We require experience as a tube fitter, communicative knowledge of English or German. Welcome your own car. Rate 130 dkk / h gross, payable accommodation 100-125 dkk / day. Work 55-60 hours a week. Danish agreement on Danish terms. Interested persons please send an application to email danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in the topic "3 pipe plumbers for shipyards in Flensburg".   Szukamy 3 monterów rur do stoczni w Flensburg, Niemcy. Praca od 14.08 Wymagamy doświadczenia jako monter rur, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Mile widziane własne auto. Stawka 130 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-125 dkk/ dzień. Praca po 55-60 godzin tygodniowo. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " 3 monterów rur do stoczni w Flensburg". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Jul, 11
I am looking for 2 pipefitters to shipyard Skagen, Denmark. Work start from 17.07.2017 year. Required experience in pipes, cunifer and Ermeto. Required communicative English. Working monthly 220-230 h,  salary rate of 153 DKK / h gross, accommodation paid 100-125 dkk/ day. The agreement with the Danish company on Danish conditions. Working for a longer period of time. Candidates interested in job offer, please send CV to email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note on topic: "Pipe fitter to shipyard Skagen" Szukamy 2 monterów rur do pracy w stoczni Skagen, Dania. Praca od 13.03.2017 roku. Wymagane doświadczenie przy rurach ermeto i cunifer. Wymagany komunikatywny język angielski. Praca miesięcznie 220-230 h, stawka 153 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne 100-125 dkk/ dzień. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Praca na dłuższy okres czasu. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie swojego Cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "monter rur do stoczni w Skagen" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stovring, Denmark
May, 12
I am looking for plumbing plumbing to Denmark, Stovring. Work for a longer period of time. We require experience and good command of English. Rate 155 dkk / h gross, paid accommodation 3,500-4,000 dkk / mc. Weekly 37 hours of work and more. With minimum working hours of 148 hours per month and after deducting the cost of accommodation the remuneration is about 7,000 PLN / mc net. Danish agreement on Danish terms. Interested persons job offer please send application to email danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in the subject "Plumber plumbing - Denmark". Szukamy hydraulika do kanalizacji do Danii, Stovring. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia oraz dobrej znajomości języka angielskiego. Stawka 155 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 3.500-4.000 dkk/mc. Tygodniowo 37 godzin pracy i więcej. Przy minimalnym przepracowaniu 148 godzin miesięcznie i po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynagrodzenie wynosi ok 7.000 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " hydraulik do kanalizacji - Dania". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
not specified, Italy
Apr, 10
We are looking for 6 pipefitters to work in Italy in shipyards - also work on cruise ship. Start 19.04, project for ong term, many months. We need experinced pipefitters who speak communicative English, good if have own car. 200 hours of work per month, salary 10 EUR/h netto, free accommodation, transport own cost. Monthly avarage salary: 8500 PLN/month netto. Hiring by Bulgarian company on Bulgarian conditions. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annostation in subject: "pipefitter to Italy"   Potrzebujemy 6 monterów rur do pracy w stoczni w Włoszech, praca od 19.04, praca na długi okres czasu. Miesięcznie średnio 200 h pracy, wynagrodzenie 10 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Wymagane doświadczenie i komunikatywny język angielski. Zatrudnienie przez firmę bułgarską. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto to 8500 PLN/mc netto. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "monter rur do Włoch" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Feb, 24
I am looking for 10 pipefitters in the yard Skagen, Denmark. Working from 13.03.2017 year. Required experience in pipes and Ermeto cunife. Required communicative English. Working monthly 240-250 h, the rate of 153 DKK / h Gross, accommodation paid DKK 100 / day. The agreement with the Danish on Danish conditions. Working for a longer period of time. Those interested in a job offer, please spreading his CV to the address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note on the topic: "Pipe fitter at the shipyard in Skagen"   Szukamy 10 monterów rur w stoczni Skagen, Dania. Praca od 13.03.2017 rokuWymagane doświadczenie w rurach ermeto i cunifer. Wymagany komunikatywny język angielski. Praca miesięcznie 240-250 h, stawka 153 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne 100 dkk/ dzień. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Praca na dłuższy okres czasu. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie swojego Cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "monter rur do stoczni w Skagen" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Oct, 17
I am looking for 2 pipefitters with experince of installing and bending ermeto and cunifer pipes, necessary good English language - workin in shipyard in Skagen, Denmark. Job for a long -term. Salary 153 dkk/h brutto, 220-260 h monthly, paid accommodation. Avarage monthly salary 11.000 -12.500 PLN/month netto. Candidates must read and draw isometrics and have large experience in ermeto pipes. Please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject" ermeto pipefitters to Denmark"   Szukamy 2 monterów rur z doświadczeniem w montowaniu i zginaniu rur ermeto oraz cunifer. Praca w stoczni Skagen, Dania. Wymagane duże doświadczenie w rurach ermeto. Kandydat musi rysować i czytać rysunek izometryczny. Wymagany komunikatywny język angielski. Praca miesięcznie 220-260 h, stawka 153 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne 100 dkk/ dzień. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 11.000 - 12.500 zł/mc netto. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Praca na dłuższy okres czasu. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie swojego Cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "monter rur do stoczni w Danii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Kiryat Gat, Israel
Oct, 04
We are looking for 20 pipefitters 4 ½-inch to Israel. Working in Kiryat Gat. Work from 15.11 / 12.01.2016. Working for pipefitters - industry microelectronic and chemical (sterile areas, controlled environment, transport of liquids and gases). The contract for a long period of time - five years. Recruitment meeting 10/14/2016 11.00 pm in Gdansk. Requirements: Required min. 3 years experience as a pipe fitter, stainless steel ½-4 inches. Applicants must: - Know the technical drawing - Read isometric drawing - Bend pipes and shapes in an appropriate manner on the basis of an isometric drawings, know how to operate a manual bender Required communicative English or Russian. We offer: Work 11h a day (also possible on Saturdays), an average of 220 -260 h per month. Salary at the beginning of $ 13 / h. The average net salary for the first 18 months in 2860 - 3380 USD / month net - 10.000-13.000 zł mc net. After 18 months of salary $ 15 / h net. The remuneration paid once a month. Accommodation and travel costs deducted from the salaries of employees - a total of $ 250 / month. The cost of the first flight to the employee, but deducted from wages, additional flights purchased by the employee alone meal during working hours, work clothes and insurance on the side of the company. Cases visas will be organized by the company. Required passport to travel. Recruitment meeting with the candidates, combined with tests in Gdansk 10/14/2016 11:00 pm (meeting will last approximately 4 hours). The meeting will arrive delegation from Israel that after the meeting recruitment will select a group of 20 employees on the trip. The candidate must speak communicative in English or Russian, to be able to speak at a meeting with representatives of the company. Those interested in a job offer, please send a scan of a valid passport and CV to the email address malgorzataheina@gmail.com with a note in "Pipe fitter to Israel."   <div class="title-wrap"></div> Szukamy 20 monterów rur ½-4 cale do Izraela. Praca w miejscowości Kiryat Gat. Praca od 15.11/01.12.2016. Praca dla monterów rur – przemysł mikroelektroniczny i chemiczny (sterylne pomieszczenia, kontrolowane środowisko, transport płynów i gazów). Kontrakt na długi okres czasu - 5 lat. Spotkanie rekrutacyjne 14.10.2016 godz 11.00 w Gdańsku. Wymagania: Wymagane min. 3 lata doświadczenia jako monter rur, stal nierdzewna ½-4 cale. Kandydat musi: - znać rysunek techniczny - czytać rysunek izometryczny - wygiąć rury i kształty w odpowiedni sposób na podstawie opracowanego rysunku izometrycznego , umieć operować ręczną giętarką Wymagany komunikatywny język angielski lub rosyjski. Oferujemy: Praca 11h dziennie ( również możliwe soboty), średnio 220 -260 h miesięcznie. Wynagrodzenie na początek 13 USD/ h.  Średnie wynagrodzenie netto przez pierwsze 18 miesięcy 2860 - 3380 USD/mc netto - 10.000-13.000 zł mc netto. Po 18 miesiącach wynagrodzenie 15 USD/h netto. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu. Zakwaterowanie i koszt przejazdu potrącany z wynagrodzenia pracowników – łącznie 250 USD/miesiąc. Koszt pierwszego przelotu po stronie pracownika, ale potrącany z wynagrodzenia, kolejne przeloty kupowane przez pracownika samodzielnie  Posiłek w czasie pracy, ubranie robocze i ubezpieczenie po stronie firmy. Sprawy wiz organizowane będą przez firmę. Wymagany paszport na wyjazd. Spotkanie rekrutacyjne z kandydatami, połączone z  testami, w Gdańsku 14.10.2016 godz 11.00 (spotkanie potrwa ok 4 godz). Na spotkanie przyleci delegacja z Izraela, która po spotkaniu rekrutacyjnym wybierze grupę 20 pracowników na wyjazd. Kandydat musi mówić komunikatywnie w języku angielskim lub rosyjskim, aby mógł porozmawiać na spotkaniu z przedstawicielami firmy. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o przesłanie skanu ważnego paszportu oraz CV pod adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie " monter rur do Izraela". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. <div id="wcontent"></div>
Skagen, Denmark
Aug, 23
I am looking for 3 pipe-fitters that can come 24-25.08 to shipyard in Denmark - Skagen. Job for minimum 1 month or more, preafbrication and welding black steel pipes. Needed English language communicative, best if 1 car per 3 workers. Daily 9-10 hours per day, 50 hours per week. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation 100 dkk/day, avarage monthly salary 11.000-12.000 PLN /mc netto ater deucting cost of accommodation. Candidates intereted in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "pipe-fitters/welders to Skagen" Szukamy 3 monterów rur do stoczni w Danii w Skagen od 24/25.08, praca na dłuższy okres czasu, wymagane doświadczenie w fabrykacji i spawaniu rur - stal czarna. Wymagane doświadczenie, komunikatywny j. angielski, oraz 1 samochód na grupę 3 osób. Praca na 50 h tygodniowo, miesięcznie 200 h, stawka 153 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne 100 dkk/ dzień. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 12.000 zł/mc netto. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie swojego Cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "monter rur do stoczni w Danii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.