Job Type: Full-time

Taoyuan, Guanyin, Taiwan, Province of China
Jul, 18
We are looking for 4 welding teachers speaking good English to work in Taiwan - Taoyuan, Guanyin who will teach Taiwanese welders welding offshore constructions. Start 15.08 in Guanyin, working together with Danish supervisor teaching Tawanese students, job for long term with rotation 10/2. Supervisors must be bachelor graduates after studies, have valid welding certificate and must speak good English, ready for work for long term in Taiwan (total contracted 3 years work), international driving licence cat B . Work 8 hours per day, 5 days per week. Hiring by Taiwanian-Danish company (low taxes paid in Taiwan), salary about 24 EUR/h brutto, about 18% of tax. Company provides free accommodation, free flights (to Taiwan and back to Poland, rotations 10/2), Tawiananin company arranges and all documents, vaccination paid by worker. Candidates interested in this job offer please send applications at email rekrutacja@findworker.pl with note in subject" welding teacher to Taiwan". Poszukujemy 4 nauczycieli do nauki spawania mówiących po angielsku do pracy na Tajwanie - Taoyuan, Guanyin, którzy nauczą tajwańskich spawaczy spawania konstrukcji offshore. Początek pracy 15.08 w Guanyin, praca wraz z duńskim supervisorem prowadzącym tajwańskich spawaczy, praca na dłuższy okres z rotacją 10/2. Kandydaci muszą mieć wyższe wykształcenie (dowolne), posiadać ważny certyfikat spawalniczy i mówić dobrze po angielsku, gotowy do pracy przez dłuższy czas na Tajwanie (łącznie zakontraktowane 3 lata pracy), międzynarodowe prawo jazdy kat. B. Praca 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu . Zatrudnianie przez tajwańsko-duńską firmę (niskie podatki płacone na Tajwanie), wynagrodzenie około 24 EUR / h brutto, około 10%-18% podatku. Firma zapewnia bezpłatne zakwaterowanie, bezpłatne loty (na Tajwan i z powrotem do Polski, rotacje 10/2). Pracodawca tajwański organizuje wszystkie dokumenty, natomiast szczepienia zorganizowane i opłacane przez pracownika. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem „nauczyciel spawalniczy na Tajwan”. Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skjern, Denmark
Jul, 17
We are looking for 1 welder 141 to Denmark, Skjern. The beginning of work on July 22, 2019 for a long period of time. Welding thin pipes, etc., food industry. Required experience, welding certificates. Communicative English and car skills for the trip. Salary 165 dkk / h gross, work 50-55 h per week, paid accommodation. Rotation 4/1, employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the subject: "1 welder 141 - Skjern". Szukamy 1 spawacza 141 do Danii, Skjern. Rozpoczęcie pracy 22.07.2019 na długi okres czasu. Spawanie cienkich rur itp, przemysł spożywczy. Wymagane doświadczenie, certyfikaty spawalniczy. Komunikatywna znajomość języka angielskiego i auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 50-55 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie . Rotacje 4/1, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 spawacz 141 - Skjern". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Haugesund, Norway
Jul, 15
We are looking for 1 welder 141 steel black to Norway, near Haugesund. Work from 22.07. for a longer period of time. TIG welder for FM1 FM2 pipes. Required experience, valid welding certificate. Work after 50-60 h per week, 170 dkk / h gross (around 220 NOK / h gross) + free accommodation+ free flight to Norway. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the email subject: "1 welder 141 steel black to Norway". Szukamy 1 spawacza 141 stal czarna do Norwegii, w pobliżu Haugesund. Praca od 22.07. na dłuższy czas. Spawacz TIG do rur FM1 FM2. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat spawalniczy. Praca po 50-60 h tygodniowo, 170 dkk/h brutto (około 220 NOK/h brutto) + bezpłatne zakwaterowanie+ bezpłatny przelot do Norwegii. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "1 spawacz 141 stal czarna do Norwegii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Stockholm, Sweden
Jul, 12
We are looking for 1 welder 141 stainless steel for Sweden, Stockholm (the area of ​​Geterburg and Gavle). Work from 15.07. for 2-3 months or longer. Welding of pipes and also welding 111. Experience required as a welder141 stainless steel and 111 (valid certificates). Salary: 13 euro / h net, 70 hours a week. Free accommodation and tickets. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject of the email: "1 welder 141 to Sweden". Szukamy 1 spawacza 141 stal nierdzewna do Szwecji, Sztokholm (obszar Geterburg i Gavle). Praca od 15.07. na 2-3 miesiące lub dłużej. Spawanie rur i też spawanie 111. Wymagane doświadczenie jako spawacz 141 stal nierdzewna oraz 111 (ważne certyfikaty). Wynagrodzenie 13 euro/h netto, 70 godzin tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie oraz bilety. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "1 spawacz 141 do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
Jul, 11
We are looking for 1-2 welders 136/138, to Denmark, Aalborg. Work from 24/07. for a longer period of time at Maskinfabrikken Fuglsang. Required experience, valid certificate 135/138. Communicative knowledge of English. Work after 50 hours per week (hours above 37h counted with allowances), rate 170 dkk / h gross + all overtime payable with supplements, accommodation 100 dkk / day (double room). Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the subject of the email: "1-2 welders 136/138 Denmark". Szukamy 1-2 spawaczy 136/138, do Danii, Aalborg. Praca od 24.07. na dłuższy okres czasu w firmie Maskinfabrikken Fuglsang. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat 135/138. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 50 h tygodniowo (godziny powyżej 37h liczone z dodatkami), stawka 170 dkk/h brutto + płatne wszystkie nadgodziny z dodatkami, zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój podwójny). Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "1-2 spawaczy 136/138 Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Frederikshavn, Denmark
Jul, 11
We are looking for 2 TIG aluminium welders 141, with valid certificates to work in Denmark, Strandby (close to Frederikshavn). Job for longer term, start from Monday 15.07, shipbuilding project, candidates must be experienced in welding 141 aluminium, salary 165 dkk/h, job for 50-60 h per week, accommodation provided by company, cost dedcuted from salary (cost 100 dkk/day), monthly netto salary about 2900 EUR/month netto. hiring by Danish company on Danish basis, Candidates interested in this job offer  please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anottaion in subject: "aluminium 141 welder to Denmark" Szukamy 2 spawaczy 141 aluminium, do Danii, Strandby (blisko Frederikshavn). Praca na dłuższy okres czasu, start 15.07.2019. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat 141 aluminium, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 50-60 h tygodniowo, stawka 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój pojedynczy). Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "2 spawaczy 141 aluminium - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
Jul, 10
We are looking for 2 welders 141 stainless steel (duplex), for Denmark, Aalborg. Work for a longer period at Maskinfabrikken Fuglsang. Required experience, valid certificate 141 for stainless steel. Communicative knowledge of English. Work after 37-50 h a week, rate 170 dkk / h gross + all overtime payable with supplements, accommodation 100 dkk / day (double room). Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject of the email: "2 welders 141 stainless steel - Denmark". Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna (duplex), do Danii, Aalborg. Praca na dłuższy okres czasu w firmie Maskinfabrikken Fuglsang. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat 141 na stal nierdzewną. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 37-50 h tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto + płatne wszystkie nadgodziny z dodatkami, zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój podwójny). Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "2 spawaczy 141 stal nierdzewna - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Egersund, Norway
Jun, 26
We are looking for 20 welders of 141 stainless superduplex in Norway. Work from 01.07. work for 6 months. Welding with Super Duplex stainless steel and SMO 254 (pipes). The employee must have experience as a welder, have a welding certificate 141. Knowledge of English is welcome. Salary: 180 dkk / h gross, free flight, free accommodation. Work after 55-60 hours per week. The average monthly salary will be around PLN 16,000 / month net. Employment by a Danish company on Danish terms. Payments every 2 weeks. Those interested, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic: "20 welders 141 to Norway". Szukamy 20 spawaczy 141 superduplex nierdzewna w Norwegii, Egersund. Praca od 01.07. praca na 6 miesięcy. Spawanie ze stali nierdzewnej Super Duplex i SMO 254 (rury). Pracownik musi posiadać doświadczenie jako spawacz, posiadać certyfikat spawalniczy 141. Mile widziana znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 180 dkk/h brutto, bezpłatny przelot, bezpłatne zakwaterowanie. Praca po 55-60 h tygodniowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie ok. 16.000 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "20 spawaczy 141 do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Different cities, Netherlands
Jun, 24
We are looking for 6 aluminum Tig welders to Holland - different cities. We require experience as a welder, an important welding certificate. Knowledge of English is welcome. Salary 510-550 euro / 40h net + free accommodation. Dutch contract on Dutch terms. If you are interested, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with the following inscription: "welder tig alu to the Netherlands". Szukamy 6 spawaczy Tig aluminium do Holandii - rożne miasta. Wymagamy doświadczenia jako spawacz, ważny certyfikat spawalniczy. Mile widziana znajomość angielskiego. Wynagrodzenie 510-550 euro/40h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "spawacz tig alu do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Jun, 20
We are looking for 4-5 workers to work in ground works and sewer pipes works in Denmark, Fredericia. Starting work 26.06. for 5-6 months or longer. Required experience in ground works or with pipes, good if have own car for the trip. Salary 155 dkk/h gross + extras for overtime hours (over 37 hours per week), work 45 hours per week, paid accommodation (cost 100 dkk/day, double rooms). Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject: "ground workers Denmark". Szukamy 4-5 osób do prac ziemnych i wodno-kanalizacyjnych w Danii, Fredericia . Rozpoczęcie pracy 26.06, praca na 5-6 miesiący lub dłużej, rotacje 4/1 lub 6/2. Wymagane doświadczenie pracach ziemnych lub wodno-kanalizacyjnych, mile widziane własne auto na wyjazd, komunikatywny j. angielski. Wynagrodzenie 155 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny powyżej 37h tygodniowo, praca po 45 h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne (koszt 100 dkk/dzień, pokoje podwójne). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, firma duńska płaci pracownikom również dodatek świąteczny SH oraz Feriepenge, a w następnym roku pracownik otrzymuje zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "prace ziemne Fredericia Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Jun, 14
We are looking for four hullsplaters to the repair yard in Denmark, Skagen. Repair of old ships. Work from 17.06. and 20/06. for a longer period of time. The employee must have at least 4 years of experience working in repair shipyards. Salary 165 dkk / h gross, work after 55-57 h per week. Paid accommodation - 375 dkk / week). Employment by a Danish company on Danish terms. Payments every 2 weeks. Those interested, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic: "hulls-platers - Denmark". Szukamy 4 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, Skagen. Naprawy starych statków. Praca od 17.06. oraz 20.06. na dłuższy okres czasu. Pracownik musi mieć minimum 4 letnie doświadczenie w pracy w stoczniach remontowych. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo. Odpłatne zakwaterowanie - 375 dkk/tydzień). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter kadłubów - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
Jun, 14
We are looking for 2 welders 141 plasma to Denmark, Silkeborg. Work from 17.06. or 19/06. for a few months or longer. Welding on robots. Required experience, valid 141 BW and FW certificate, car for departure. Communicative knowledge of English. Work after 50-60 h weekly, rate 23 euros / h gross, accommodation 100 euros / week. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the subject of the email: "2 welders 141 plasma - Denmark". Szukamy 2 spawaczy 141 plazma do Danii, Silkeborg. Praca od 17.06. lub 19.06. na kilka miesięcy lub dłużej. Spawanie na robotach. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat 141 BW i FW, auto na wyjazd. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 50-60 h tygodniowo, stawka 23 euro/h brutto, zakwaterowanie 100 euro/tydzień. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "2 spawaczy 141 plazma - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Rostock, Germany
Jun, 07
We are looking for 2 welders 131 stainless steel to Germany, Rostock. The first two weeks work in Finland (check period) and then at the Rostock shipyard. Work from 24/06. for a long period of time (about a year). Required valid certificate 131 for stainless steel, communicative English. Work 50-60 hours a week, pay 14 EUR / h net, free accommodation. The first flight to Finland and also to Germany - cost on the company's side. 6/2 or 8/2 rotation. Candidates interested in taking up employment, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "2 welders 131 to Rostock". Szukamy 2 spawaczy 131 stal nierdzewna do Niemiec, Rostock. Pierwsze 2 tygodnie praca w Finlandii (okres sprawdzenia) a następnie w stoczni Rostock. Praca od 24.06. na długi okres czasu (około roku). Wymagany ważny certyfikat 131 na stal nierdzewną, komunikatywny język angielski. Praca po 50-60 h tygodniowo, wynagrodzenie 14 EUR/h netto, zakwaterowanie bezpłatne. Pierwszy przelot do Finlandii i też dalej do Niemiec - koszt po stronie firmy. Rotacje 6/2 lub 8/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 spawaczy 131 do Rostock". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Fredercia, Denmark
Jun, 04
We are looking for 4 pcv pipe fitters, work in Denmark in Fredericia. Work from 10.06. for 6-8 months. Required experience in the assembly of PVC pipes, plastic welding, sewerage. Communicative knowledge of English and own car. Salary 155 dkk / h gross, accommodation 100-150 dkk / day, weekly 46-52 h of work. Average salary 9,500-10,000 PLN / month net after deduction of accommodation costs + Feriepenge and SH refunds tax refund. Rotations 4/1 or 6/2. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "4 fitters for PVC pipes to Denmark". Szukamy 4 monterów do rur PCV, praca w Danii w Fredercia. Praca od 10.06. na 6-8 miesięcy. Wymagane doświadczenie przy montażu rur PCV, zgrzewania plastiku, kanalizacji. Komunikatywna znajomość j. angielski i własne auto. Stawka 155 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień, tygodniowo 46-52 h pracy. Średnie wynagrodzenie 9.500-10.000 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania + dodatki Feriepenge i SH zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub 6/2. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4 monterów do rur PCV do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Thisted, Denmark
May, 30
We are looking for 1 welder 135/136 to Denmark, k. Thisted, communicating in English, starting work 11.06. Work for a long period of time. Welding steel constructions such as digging for the kopar, welding construction machines. The candidate must have a minimum of 4 years experience in welding 135/136, must be able to read technical drawings (minor assembly works), obligatory communicative English and a car for travel. Salary 165 dkk / h gross, work after 46 h per week, paid accommodation (cost 110 dkk / day, single room, deducted from wages). Work on daily shifts, if work on night shifts paid with additions. Well, if the welder has §17 safety course. If there is no such course, after 4 weeks of work, the employee must take a paid safety course §17 (for personal use, then to show in various Danish companies, in many workplaces in Denmark currently required from welders). The cost of the course is 1500 dkk, it will be fully paid by a Danish company if the employee works a minimum of 8 weeks after the end of the course. After 3 months, direct employment in a company where work is permanent. Rotation 4/2, employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the subject: "1 welder 135/136 to Thisted". Szukamy 1 spawacza 135/136 do Danii, k. Thisted, mówiących komunikatywnie w j. angielskim, rozpoczęcie pracy 11.06. Praca na długi okres czasu. Spawanie konstrukcji stalowych typu łychy do kopar, spawanie maszyn budowlanych. Kandydat musi mieć minimum 4 lata doświadczenia w spawaniu 135/136, musi umieć czytać rysunki techniczne (drobne prace monterskie), obowiązkowy komunikatywny j. angielski oraz auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 46 h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne (koszt 110 dkk/dzień, pokój pojedynczy, potrącany z wynagrodzenia). Praca na zmiany dzienne, jeśli praca na zmiany nocne płatne z dodatkami. Dobrze jeśli spawacz posiada §17 safety course. Jeżeli nie ma takiego kursu to po 4 tygodniach pracy pracownik musi podjąć płatny safety course §17(dla osobistego użytku, później do okazania w różnych firmach duńskich, w wielu miejscach pracy w Danii obecnie wymagane od spawaczy). Koszt kursu to 1500 dkk, będzie ono w całości opłacany przez firmę duńską jeśli pracownik przepracuje minimum 8 tygodni po zakończeniu kursu. Po 3 miesiącach zatrudnienie bezpośrednie w firmie gdzie jest praca na stałe. Rotacje 4/2, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 spawacz 135/136 do Thisted". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rendsburg, Germany
May, 30
We are looking for 8 aluminum welders to Germany, Rendsburg. Work from the beginning of June to the end of 2019 (for daily or night shifts). Construction of a new ship / yacht, work inside the hall. Candidates must have an aluminum 131 welding certificate, communicative knowledge of English, and welcome own car. Salary 176 dkk / h gross (night change 189 dkk / h gross), Sunday rate 247.95 dkk / h gross (night change 266.3 dkk / h gross), the cost of accommodation 135 dkk / day. Work 12 hours a day, 6 -7 days a week (11.5 hours payable). Candidates interested in taking up employment, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "8 aluminum welders - Germany". Szukamy 8 spawaczy aluminium do Niemiec, Rendsburg. Praca od początku czerwca do końca roku 2019 (na zmiany dzienne lub nocne). Budowa nowego statku / jachtu, praca wewnątrz hali. Kandydaci muszą posiadać certyfikat spawalniczy 131 aluminium, komunikatywna znajomość angielskiego, mile widziane własne auto. Wynagrodzenie 176 dkk/h brutto (nocna zmiana 189 dkk/h brutto), niedziela stawka 247,95 dkk/h brutto (nocna zmiana 266,36 dkk/h brutto), koszt zakwaterowania 135 dkk / dzień. Praca po 12 godzin dziennie, 6 -7 dni w tygodniu (11,5 godziny płatne). Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "8 spawaczy aluminium - Niemcy". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Elst, Netherlands
May, 28
We are looking for 10 welders 131 to the Netherlands, Rotterdam region (Elst). Work from 03.06. for a longer period of time. Welding of aluminum sheets. Candidates must have 3 years of experience as a welder, have a valid 131 welding certificate. Good English or Dutch skills are required, driving license is acceptable, own car is welcome. Well, if the candidate knows the technical drawing, he has the number SoFi / BSN and VCA / SCC (but not necessary, then take the exams). Stake 525 eur / net for 40 hours of work per week, free accommodation. Payments are made every week. Dutch contract on Dutch terms. Candidates interested in taking up the job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "10 welders 131 to the Netherlands". Szukamy 10 spawaczy 131 do Holandii, region Rotterdam (Elst). Praca od 03.06. na dłuższy okres czasu. Spawanie blach aluminiowych. Kandydaci muszą posiadać 3 letnie doświadczenie jako spawacz, posiadać ważny certyfikat spawalniczy 131. Wymagana dobra znajomość angielskiego lub holenderskiego, prawo jazdy, mile widziane własne auto. Dobrze jeśli kandydat zna rysunek techniczny, posiada numer SoFi / BSN i VCA / SCC (ale nie konieczne, później przystąpienie do egzaminów). Stawka 525 eur/netto za 40 h pracy tygodniowo, zakwaterowanie bezpłatne. Płatności co tydzień. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "10 spawaczy 131 do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
May, 28
We are looking for 1 welder 136/138 - Denmark, Aalborg. Work from 03.06. for a long period of time. Candidate must have experience, welding certificate, communicative knowledge of English is welcome. Auto for the trip. Stawka 170 dkk / h gross (paid overtime supplements), weekly 37-46 working hours, paid accommodation 150 dkk / day. Work from Monday to Friday from 7 - 15 (plus overtime). Rotations 4/1. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic "1 welder 136/138 - Denmark". Szukamy 1 spawacza 136/138 - Dania, Aalborg. Praca od 03.06. na długi okres czasu. Kandydat muszą posiadać doświadczenie, certyfikat spawalniczy, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto (płatne dodatki za nadgodziny), tygodniowo 37-46 godzin pracy, płatne zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 15 (plus nadgodziny). Rotacje 4/1. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 spawacz 136/138 - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Brande, Denmark
May, 28
We are looking for 1 tig welder - stainless steel - Denmark, Brande. Work from 03.06. per year. The candidate must have extensive experience in 2-6 mm x-ray and "purge bag system" welding. Welding certificate 141, communicative knowledge of English. Link on what this work consists of: https://www.youtube.com/watch?v=Q-dSRpPvd1s. Stawka 165 dkk / h gross, weekly 50-55 working hours, paid accommodation 100 dkk / day. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "1 TIG welder - Denmark". Szukamy 1 spawacza tig - stal nierdzewna - Dania, Brande. Praca od 03.06. na rok. Kandydat muszą posiadać duże doświadczenie w prześwietleniu rentgenowskim 2-6 mm i spawanie “purge bag system”. Certyfikat spawalniczy 141, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Link na czym polega ta praca: https://www.youtube.com/watch?v=Q-dSRpPvd1s . Stawka 165 dkk/h brutto, tygodniowo 50-55 godzin pracy, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 spawacz TIG - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
k. Oslo, Norway
May, 27
We are looking for one stone polishing and cutting worker - Norway, near Oslo. Work on a CNC machine, manual stone polishing, measurements and installation of a kitchen countertop and other work related to stones. Work from June or August. The employee must have cnc programming experience, knowledge of technical drawing, forklift operation, basic knowledge of English. Gross monthly salary 30,000, work 8 hours a day - 5 days a week. They can be overtime, payable in accordance. Accommodation is not provided, the employee has to find (the company can help). The average cost of the accumulation is 5000 nok per month. People interested please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject: "polishing and cutting stone - Norway" . Szukamy 1 pracownika do polerowania i cięcia kamienia - Norwegia, k. Oslo. Praca na maszynie CNC, ręczne polerowanie kamienia, pomiary i instalacja blatu kuchennego oraz inne prace związane z kamieniami. Praca od czerwca lub sierpnia. Pracownik musi posiadać doświadczenie programowania cnc, znajomość rysunku technicznego, obsługa wózka widłowego, podstawowa znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 30000 nok brutto miesięcznie, praca 8 godzin dziennie - 5 dni w tygodniu. Mogą być nadgodziny, płatne zgodnie z prawem. Zakwaterowanie nie jest zapewnione, pracownik musi sam znaleźć (firma może pomóc).Średni koszt zakwaterowania wynosi 5000 nok miesięcznie.Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "polerowanie i cięcie kamienia - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.