Job Type: Full-time

Esbjerg, Denmark
May, 30 new
We are looking for 5 fixers / concreters for Denmark, Esbjerg. Work from 05.06. for many months. Construction of a hydrogen power plant. Required experience, knowledge of English, 1 car for 2-3 people. Knowledge of technical drawings. The rate is 175 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. Weekly about 55-58 hours of work (between 6am and 6pm). Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 fixers/concreteers - Denmark". Szukamy 5 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Esbjerg. Praca od 05.06. na wiele miesięcy. Budowa elektrowni wodorowej. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, 1 auto na 2-3 osoby. Znajomość rysunków technicznych. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo ok 55-58 godzin pracy (w godz 6-18). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 zbrojarzy/betoniarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
May, 30 new
We are looking for 1 welder 111 to Norway, Bergen. Work from 05.06. for a few months. Work in the workshop, steel structures. We require a minimum of 5 years of experience, a current certificate for method 111. Good knowledge of English. Gross rate of NOK 246/h + allowance NOK 637/day, work 12 hours a day, 7 days a week. Free accommodation + free airfare. Payments once a month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 welder 111 - Norway". Szukamy 1 spawacza 111 do Norwegii, Bergen. Praca od 05.06. na kilka miesięcy. Praca w warsztacie, konstrukcje stalowe. Wymagamy doświadczenia minimum 5 lat, aktualny certyfikat na metodę 111. Komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 246 nok/h brutto + dieta 637 NOK/dziennie, praca po 12h dziennie, 7 dni w tygodniu. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne przeloty samolotem. Płatności raz w miesiącu. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 spawacz 111 - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Odense, Denmark
May, 29
We are looking for 3 construction workers - Denmark, near Odense. Work from 05.06. for a few months. We need versatile home renovation workers with experience. Painting, masonry and carpentry demolition works. Communicative English required. Free accommodation (containers, dormitories). The rate is 116 dkk/h net (180 dkk/h gross), work 60 hours a week. Agreement through a Polish agency, payments once a month - on the 10th of the next month for the entire previous month, one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "3 construction workers - Denmark". Szukamy 3 pracowników budowlanych - Dania, k. Odense. Praca od 05.06. na kilka miesięcy. Potrzebujemy wszechstronnych pracowników do remontu domu z doświadczeniem. Prace malarskie, murarskie i stolarskie rozbiórkowe. Wymagany komunikatywny język angielski. Bezpłatne zakwaterowanie (kontenery, wieloosobowe). Stawka 116 dkk/h netto (180 dkk/h brutto), praca po 60 h tygodniowo. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "3 pracowników budowlanych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Aarhus, Denmark
May, 26
We are looking for 2 carpenters to concrete factory - Denmark, near Aarhus. Work from May 30, for couple months or for long-term. Required experience as carpenters, work with making structures for pouring concrete to making molds, also good if have some expereince with concrete works, needed communicative knowledge of English and own car. Work 45-50 hours a week, gross rate 175 dkk/h, accommodation cost 1050 dkk/week (single room). Employment by a Danish company on Danish terms, paid SH, Feriepenge, pension, tax refund, payslips every 2 weeks, payments in dkk. If you are interested, please send an e-mail to rekrutacja@findworker.pl, send your CV with a note in the subject "2 carpenters to Denmark". Szukamy 2 stolarzy do pracy w fabryce prefabrykatów betonowych w Danii, koło Aarhus. Praca od 30.05, na kilka miesięcy lub na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie w pracy jako stolarze, dobrze jeśli mają też doświadczenie przy pracy z betonem, tu produkcja form drewnianych do prefabrykatów betonowych. Wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własne auto do przejazdów od zakwaterowania do miejsca pracy i z powrotem. Praca po 45-50h tygodniowo, stawka stała 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień (pokój pojedynczy). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatne SH, Feriepenge, emerytalne, zwrot podatku, payslipy co 2 tygodnie, płatności w dkk. W razie zainteresowanie proszę o informację na maila rekrutacja@findworker.pl , przesłanie cv z dopiskiem w temacie " stolarze do Danii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
Rodekro, Denmark
May, 25
We are looking for 5 concrete workers for Denmark, Rodekro. Work from 30.05. for many months. Construction of a hydrogen power plant. Required experience, knowledge of English, 1 car for 2-3 people. Knowledge of technical drawings. The rate is 175 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. About 60 hours of work per week (6am-6pm). Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "5 concrete workers - Denmark". Szukamy 5 betoniarzy do Danii, Rodekro. Praca od 30.05. na wiele miesięcy. Budowa elektrowni wodorowej. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, 1 auto na 2-3 osoby. Znajomość rysunków technicznych. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo ok 60 godzin pracy (w godz 6-18). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 betoniarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Copenhagen, Denmark
May, 23
We are looking for 4 pavers - Denmark, 1 to Aarhus, 1 to Copenhagen and 2 near Copenhagen. Work from May 29, for a few months. Required experience, welcome car for a trip and communicative knowledge of English. Work 45 hours a week, gross rate 170 dkk/h, work for several months, accommodation cost 1050 dkk/week (single room). Employment by a Danish company on Danish terms, paid SH, Feriepenge, pension, tax refund, payslips every 2 weeks, payments in dkk. If you are interested, please send an e-mail to rekrutacja@findworker.pl, send your CV with a note in the subject "pavers to Denmark". Szukamy 4 brukarzy - Dania, 1 do Aarhus, 1 do Kopenhagi i 2 koło Kopnehagi. Praca od 29.05, na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie, mile widziane auto na wyjazd i komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 45h tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto, praca na kilka miesięcy, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień (pokój pojedynczy). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatne SH, Feriepenge, emerytalne, zwrot podatku, payslipy co 2 tygodnie, płatności w dkk. W razie zainteresowanie proszę o informację na maila rekrutacja@findworker.pl , przesłanie cv z dopiskiem w temacie " brukarze do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skania, Sweden
May, 16
We are looking for 2 welders 135/136 - Sweden, Skane. Work from 22.05 for a few months. Required experience and communicative knowledge of English. The rate is 240 sec/h gross. Employees start their day at 07:00 from the headquarters in Bromölla and then drive to their workplace. Weekly working time is 50 hours. Paid accommodation cost 200sek per day (single room). If the accommodation is more than a 10-minute walk from work, the company provides a car for employees at the expense of the company, employees pay for fuel. Payments once a month, on the 25th of each month. Employment by a Swedish company for difficult conditions. If you are interested, please contact me or add an additional CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 welders 135/136-Sweden". Szukamy 2 spawaczy 135/136 - Szwecja, Skania. Praca od 22.05 na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 240 sek/h brutto. Pracownicy rozpoczynają dzień o godzinie 07:00 z siedziby głównej w Bromölla, a następnie jadą do miejsca pracy. Tygodniowy czas pracy to 50h. Płatne zakwaterowanie koszt 200 sek dziennie (pokój pojedynczy). Jeśli zakwaterowanie jest oddalone od pracy o więcej niż 10 minut spacerem, firma zapewnia samochód dla pracowników na koszt firmy, pracownicy płacą za paliwo. Płatności raz w miesiącu, 25. każdego miesiąca. Zatrudnienie przez firmę szwedzką na trudne warunki. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub dodatkowe cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 spawaczy 135/136-Szwecja". Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodać wiadomość dodatkową do nas: "Zgadzam się na moje dane dla przyszłego i potencjalnego rozwiązania". Co kilka dni przesyłamy na findworker.pl nowe powiadomienia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy prace w firmach zlecone na prace budowlane, stoczniowe i fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i polub Lubię to, aby włączyć nowe oferty na swoim facebooku
Kalundborg, Denmark
May, 16
We are looking for 2 industrial electricians for Denmark, Kalundborg. Work from 22.05. Untill the end of September. The job is to install machines etc for a large medical facility. Required 4-5 years of experience, knowledge of English, car for the trip. The rate is 210 dkk/h gross, accommodation costs 5200 dkk/month. 46 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 industrial electricians - Denmark". Szukamy 2 elektryków przemysłowych do Danii, Kalundborg. Praca od 22.05. do końca września. Praca polega na instalowaniu maszyn itp dla dużej placówki medycznej. Wymagane 4-5 letnie doświadczenie, znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 210 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 5200 dkk/mc. Tygodniowo 46 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 elektryków przemysłowych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Odense, Denmark
May, 15
We are looking for 2 pavers with a car to work near Copenhagen, and 2 pavers with a car near Odense. In both offers, work from Tuesday 16.05 or Wednesday 17.05, work 45 hours a week, gross rate 170 dkk/h, work for several months, employment by a Danish company on Danish terms, paid SH, Feriepenge, pension, tax refund, payslips every 2 weeks , payments in dkk. If you are interested, please send an e-mail to rekrutacja@findworker.pl, send your CV with a note in the subject "pavers w Szukamy do pracy koło Kopenhagi 2 brukarzy z autem, oraz koło Odense 2 brukarzy z autem. W obu ofertach praca od wtorku 16.05 lub środy 17.05, praca po 45h tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto, praca na kilka miesięcy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatne SH, Feriepenge, emerytalne, zwrot podatku, payslipy co 2 tygodnie, płatności w dkk. W razie zainteresowanie proszę o informację na maila rekrutacja@findworker.pl , przesłanie cv z dopiskiem w temacie " brukarze z autem". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trelleborg, Sweden
May, 11
We are looking for 25 employees to grow and harvest tomatoes - Sweden, Trelleborg (in western Sweden, near Malmö). Work from now until at least August. Work in a high-tech greenhouse. Experience and good communication skills in English preferred. Minimum rate 1750 EUR/month net, except for overtime and earnings up to 2000 EUR/month net, free accommodation (single rooms). Working in two shifts. 1.)06.30-15.30 or 2.)07.00-16.00. Employees pay for the ticket to Malmö, and the company pays for the second salary, taking into account the cost of the ticket (costs of returning to Poland on the employee's side). Possible rotations. Payments once a month, on the 25th of each month. Employment by a Swedish company for difficult conditions. If you are interested, please contact me or add an additional CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "employees for the greenhouse-Sweden". Szukamy 25 pracowników do uprawy i zbioru pomidorów - Szwecja, Trelleborg (w zachodniej Szwecji, niedaleko Malmö). Praca od teraz do co mniej sierpnia. Praca w zaawansowanym technologicznie szklarni. Mile widziane doświadczenie oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka minimum 1750 eur/mc netto z wyjątkiem nadgodzin i zarobków do 2000 eur/mc netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze). Praca na dwie zmiany. 1.)06.30-15.30 lub 2.) 07.00-16.00. Pracownicy płacą za bilet do Malmö, a firma przy drugim wynagrodzeniu uwzględniająca koszt biletu (koszty powrotu do Polski po stronie pracownika). Możliwe rotacje. Płatności raz w miesiącu, 25. każdego miesiąca. Zatrudnienie przez firmę szwedzką na trudne warunki. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub dodatkowe cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "pracownicy do szklarni-Szwecja". Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodać wiadomość dodatkową do nas: "Zgadzam się na moje dane dla przyszłego i potencjalnego rozwiązania". Co kilka dni przesyłamy na findworker.pl nowe powiadomienia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy prace w firmach zlecone na prace budowlane, stoczniowe i fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i polub Lubię to, aby włączyć nowe oferty na swoim facebooku  
Odda - near Stavanger, Norway
May, 11
We are looking for 1 fitter welding met 136 to Norway, Odda - near Stavanger. Work from 15.05. for a few months. We require experience of at least 5 years, valid certificates for method 136. Communicative knowledge of English. The rate is 246 nok/h gross, 60-70 hours a week. Free accommodation + free meals + free flights. Payments once a month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 welding fitter in 136 - Norway". Szukamy 1 montera spawającego met 136 do Norwegii, Odda - koło Stavanger. Praca od 15.05. na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia minimum 5 lat, aktualne certyfikaty na metodę 136. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 246 nok/h brutto, 60-70 h w tygodniu. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne wyżywienie + bezpłatne przeloty samolotem. Płatności raz w miesiącu. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 monter spawający w 136 - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
May, 10
We are looking for 4-5 ground workers - sewage pipes and excavator operators for Denmark, Odense. Work from 15.05. for a few months. Candidates must have experience, knowledge of English will be an asset and a car for the trip. The gross rate of 170 dkk/h for excavator operators and the gross rate of 175 dkk/h for earthworkers, accommodation costs 1050 dkk/week. 45 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4-5 ground workers / excavator operators - Denmark". Szukamy 4-5 pracowników ziemnych - rury kanalizacyjne oraz operatorów koparek do Danii, Odense. Praca od 15.05. na kilka miesięcy. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, znajomość języka angielskiego będzie atutem oraz auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto dla operatorów koparki oraz stawka 175 dkk/h brutto dla pracowników ziemnych, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4-5 pracowników ziemnych / operatorów koparki - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Rodekro, Denmark
May, 10
We are looking for 3 concrete workers for Denmark, Rodekro. Work from 15.05. for many months. Construction of a hydrogen power plant. Required experience, knowledge of English, 1 car for 3 people. Knowledge of technical drawings. The rate is 175 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. About 60 hours of work per week (6am-6pm). Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "3 concrete workers - Denmark". Szukamy 3 betoniarzy do Danii, Rodekro. Praca od 15.05. na wiele miesięcy. Budowa elektrowni wodorowej. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, 1 auto na 3 osoby. Znajomość rysunków technicznych. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo ok 60 godzin pracy (w godz 6-18). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 betoniarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
May, 04
We are looking for 3 fixers/concreteers for Denmark, Silkeborg. Work from 08.05. for a few months. Finishing concrete and general construction works. Required experience, knowledge of English, 1 car for 3 people. The rate is 170 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. Weekly 55-58 working hours. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 fixers / concrete fixers - Denmark". Szukamy 3 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Silkeborg. Praca od 08.05. na kilka miesięcy. Wykończenie prac betonowych i ogólnobudowlanych. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, 1 auto na 3 osoby. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 55-58 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 zbrojarzy / betoniarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Aalborg, Denmark
Apr, 28
We are looking for 2 welders 141 stainless steel for Denmark, near Aalborg. Work from 08.05, for 2-3 months. Experience required, current welding certificate, car for a trip. Rate 190.71 + 7% fritvalg + paid overtime allowances. Accommodation costs 150 dkk/day - single room. 50 working hours per week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 141- Denmark". Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Danii, k. Aalborg. Praca od 08.05, na 2-3 miesiące. Wymagane doświadczenie, aktualny certyfikat spawalniczy, auto na wyjazd. Stawka 190,71 + dodatek 7% fritvalg + płatne dodatki za nadgodziny. Zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień - pokój pojedynczy. Tygodniowo 50 godzin pracy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 141- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Holstebro, Denmark
Apr, 27
We are looking for 2 pavers with a car to Denmark, near Holstebro. Work from 01.05. for 5-6 months. A minimum of 4-5 years of experience as a paver is required. Knowledge of English is welcome, one car per trip. Rate 175 dkk/h gross, paid accommodation costs 1050 dkk/week - single rooms. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. Rotations 4/2, 6/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers - Denmark". Szukamy 2 brukarzy z autem do Danii, koło Holstebro. Praca od 01.05. na 5-6 miesięcy. Wymagane minimum 4-5 lat doświadczenie jako brukarz. Mile widziana znajomość języka angielskiego, jedno auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień - pokoje pojedyncze. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2, 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Haugesund, Norway
Apr, 27
We are looking for 2 welders 141 stainless steel for Norway, Haugesund (Westcon Yards). Work from 08.05. for a long period of time. We require experience, current certificates for the 141 FM5 or FM6 method. Communicative knowledge of English. The rate is 218.5 nok/h gross + 4 meals a day, 54 hours of work a week. Free accommodation + free airfare. Rotations 4/2. Payments once a month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 welders 141 - Norway". Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Norwegii, Haugesund (Westcon Yards). Praca od 08.05. na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, aktualne certyfikaty na metodę 141 FM5 lub FM6. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 218,5 nok/h brutto + 4 posiłki dziennie, 54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne przeloty samolotem. Rotacje 4/2. Płatności raz w miesiącu. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 spawaczy 141 - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Ballstad in Lofoten area, Norway
Apr, 27
We are looking for 2 aluminum 131 welders for Norway, Ballstad in Lofoten. Work from 02.05. for a long period of time. A small shipyard in the north of Norway. We require experience, valid certificates for method 131. Communicative knowledge of English. The rate is 232 nok/h gross, 54 hours of work per week. Free accommodation + free airfare. Rotations 4/2. Payments once a month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 welders 131 - Norway". Szukamy 2 spawaczy aluminium 131 do Norwegii, Ballstad na Lofotach. Praca od 02.05. na długi okres czasu. Mała stocznia na północy Norwegii. Wymagamy doświadczenia, aktualne certyfikaty na metodę 131. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 232 nok/h brutto, 54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne przeloty samolotem. Rotacje 4/2. Płatności raz w miesiącu. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 spawaczy 131 - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Holstebro, Denmark
Apr, 26
We are looking for 3 bricklayers to work on erecting silka blocks - Denmark, near Holstebro. Work from 01.05 for 5-6 months. Placing silk walls on a construction site. Experience required, one car for 3 people, 1 person with communicative English. Rate 175 dkk/h gross, paid accommodation 1050 dkk per week. 45-50 working hours per week. 4/5 rotations for 1/2 weeks. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 bricklayers - Denmark". Szukamy 3 murarzy do pracy przy stawianiu bloczków silka - Dania, k. Holstebro. Praca od 01.05 na 5-6 miesięcy. Stawianie ścianek z silki na placu budowy. Wymagane doświadczenie, jedno auto na 3 osoby, 1 osoba z komunikatywnym językiem angielskim. Stawka 175 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 1050 dkk za tydzień. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Rotacje 4/5 na 1/2 tygodnie. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 murarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Apr, 26
We are looking for 6 people for a pastry factory/bakery - Denmark, near Copenhagen. Work from 01/05/2023 for a long period of time. The offer is aimed at people with their own accommodation in Copenhagen. Monotonous work on the belt, kneading the dough, packing into molds, work in the factory, employees will be trained on site. Candidates do not need to have experience in a bakery, it is important that they are fit, able to work 6 days a week (day shift work, Monday to Saturday). Communicative English required. Couples welcome. The rate is 77 dkk/h net (fixed rate), work after about 45 hours a week. Possible reunions to Poland after 5-6 months for a few weeks of vacation. Agreement through a Polish agency, payments once a month - on the 10th of the next month for the entire previous month, one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "6 people to work in a bakery - Denmark". Szukamy 6 osób do fabryki ciasta włoskiego/piekarni - Dania, k. Kopenhagi. Praca od 01.05.2023 na długi okres czasu. Oferta skierowana do osób z własnym zakwaterowaniem w Kopenhadze. Monotonna praca przy taśmie, ugniatanie ciasta, pakowanie do forem, praca w fabryce, pracownicy będą przeszkoleni na miejscu. Kandydaci nie muszą mieć doświadczenia w piekarni, ważne by były sprawne, zdolne do pracy 6 dni w tygodniu (praca na zmianę dzienną, od poniedziałku do soboty). Wymagany komunikatywny język angielski. Mile widziane pary. Stawka 77 dkk/h netto (stawka stała), praca po około 45 h tygodniowo. Możliwe zjazdy do Polski po 5-6 miesiącach na kilka tygodni wakacji. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "6 osób do pracy w piekarni - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku