Job Type: Temporary

Copenhagen, Denmark
Jul, 22
We are looking for 2 roofers - Denmark, near Copenhagen. Work from August for 1-1.5 months. Required experience.  The rate of 103 DKK / h net (about PLN 63 / h net), free accommodation. Work 50-55-60 hours a week. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 roofers - Denmark". Szukamy 2 dekarzy - Dania, k. Kopenhagi. Praca od sierpnia na 1-1,5 miesiąca. Wymagane doświadczenie. Stawka 103 dkk/h netto(ok 63 zł/h netto) , bezpłatne zakwaterowanie. Praca po 50-55-60h tygodniowo. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 dekarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Røkland, Norway
Jul, 22
We are looking for 3 carpenters to Norway, Røkland. Work from the beginning of August for 3 months or more. Construction of wall elements inside the factory. Experience as a carpenter / builder, communicative English required. Fixed pond 220 nok / h gross. Work 10-11 hours a day, 50-55 hours a week. Accommodation paid for 3000 NOK / month. Arrival at the expense of the employee. Norwegian agreement under Norwegian conditions. The salary is paid monthly on the 15th of each month. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 carpenters to Norway". Szukamy 3 stolarzy do Norwegii, Røkland. Praca od początku sierpnia na 3 miesiące lub dłużej. Budowa elementów ściennych wewnątrz fabryki. Wymagane doświadczenie jako stolarz/budowlaniec, komunikatywny j. angielski. Stawka stała 220 nok/h brutto. Praca po 10-11h dziennie, 50-55h tygodniowo. Zakwaterowanie płatne koszt 3000 nok/mc. Przylot na koszt pracownika. Umowa norweska na warunkach norweskich. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu, 15 dnia każdego miesiąca. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 stolarzy do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Jul, 06
We are looking for 10 shuttering carpenters to work in Denmark, Odense. Work from 12.07, work for 2 months. Employees are required to have a minimum of 3 years of work experience as a formwork carpenter, a car for a trip and knowledge of English are welcome. Work 50-55 hours a week, the rate of DKK 160.45 / h gross, bonuses offered + 50% and + 100% for overtime (allowances paid over 37 hours a week), accommodation paid - cost 560 DKK / week, deducted from salary. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. The company has already hired over 60 Polish employees who are currently working and need more people. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "shuttering carpenters to Odense". Szukamy 10 cieśli szalunkowych do pracy w Danii, Odense. Praca od 12.07 na 2 mce. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczeniem w pracy jako cieśla szalunkowy, mile widziane auto na wyjazd oraz znajomość języka angielskiego. Praca 50-55 godzin tygodniowo, stawka 160,45 dkk/h brutto, oferowane dodatki + 50% i + 100% za nadgodziny (dodatki płatne powyżej 37 godzin tygodniowo), zakwaterowanie pokoje podwójne, koszt 560 dkk/tydzień (80 dkk/dzień), potrącane z wynagrodzenia. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to 14500-15000 zł/mc netto. Firma zatrudniła już ponad 60 polskich pracowników, którzy obecnie pracują i potrzebują więcej osób. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "cieśla szalunkowy do Odense" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Jul, 02
We are looking for 1 electrician with a car to Denmark, k Aarhus. Work from 07.07. for a few months. Required experience, SEP qualifications, communicative knowledge of English, car needed. The rate is 190 DKK / h gross, work 45-50 hours a week, accommodation costs DKK 1050 / week for a single room or DKK 700 / week for a double room. Contract with a Danish company on Danish terms. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 electrician with a car to Denmark". Szukamy 1 elektryka z autem do Danii, k Aarhus. Praca od 07.07. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie, uprawnienia SEP, komunikatywna znajomość języka angielskiego, własne auto . Stawka 190 dkk/h brutto, praca po 45-50h tygodniowo, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy lub 700 dkk/tydzień za pokój podwójny. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 elektryk z autem do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Sonderborg, Denmark
Jun, 29
We are looking for 1 interior / plasterboard fitters to Denmark, Odense, later in Sonderborg. Work from July 5. for 3 months. We require a minimum of 4 years of experience. Work 45-55h per week, gross rate 160 DKK / h, accommodation 100-150 DKK / day. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 carpenters / fitters near Denmark". Szukamy 1 stolarza /montera karton-gips do Danii, Odense, później w Sonderborg. Praca od 05.07. na 3 miesiące. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia. Praca po 45-55h tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " stolarz/monter k/g do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Jun, 28
We are looking for 2 painters - plasteres to Denmark, Aarhus. Work from 30.06. for 1 month. Experience required, communicative English. Work 50 hours a week, gross rate 160 DKK / h, if the employee needs accommodation, it costs DKK 100-150 / day. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 painters - plasteres to Denmark". Szukamy 2 malarzy-szpachlarzy do Danii, Aarhus. Praca od 30.06. na 1miesiąc. Wymagane doświadczenie, komunikatywny angielski. Praca po 50h tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, jeżeli pracownik potrzebuje zakwaterowania to koszt 100-150 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 malarzy-szpachlarzy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Copenhagen, Denmark
Jun, 24
We are looking for 1 steel fixer to Denmark, near Copenhagen. Work from June 28. for 5 weeks. Required experience, communicative knowledge of English, car is welcome for the trip. The rate is 180 DKK / h gross, work 45-50 hours a week, accommodation cost 5000 DKK / month for a single room or 3000 DKK / month if living in a room with another person. If the person has a car, he will receive a subsidy of + DKK 500 / week from the Danish company. Contract with a Danish company on Danish terms. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 steel fixer to Denmark". Szukamy 1 zbrojarza do Danii, k. Kopenhagi. Praca od 28.06. na 5 tygodni. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego mile widziane auto na wyjazd. Stawka 180 dkk/h brutto, praca po 45-50h tygodniowo, zakwaterowanie koszt 5000 dkk/mc za pokój pojedynczy lub 3000 dkk/mc jeśli mieszkanie w pokoju z drugą osobą. Jeśli osoba ma auto otrzyma od firmy duńskiej dopłatę +500 dkk/tydzień. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 zbrojarz do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Sondeborg, Denmark
Jun, 23
We are looking for 2 interior carpenters / plasterboard fitters to Denmark, Odense, later in Sonderborg. Work from June 28. for 3 months. We require a minimum of 4 years of experience. Work 45-55h per week, gross rate 160 DKK / h, accommodation 100-150 DKK / day. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 carpenters / fitters near Denmark". Szukamy 2 stolarzy wewnętrznych/monterów karton-gips do Danii, Odense, później w Sonderborg. Praca od 28.06. na 3 miesiące. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia. Praca po 45-55h tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 stolarzy/monterów k/g do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Jun, 22
We are looking for 2 welders 131 to Norway, Bergen. Work from 29.06. for 3-4 months or longer. Minimum 3 years of experience, knowledge of English required from employees. Work 12 hours a day, gross rate 170 NOK / h, free accommodation and meals. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. 4/2, 6/2, 8/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 131 to Bergen." Szukamy 2 spawaczy 131 do Norwegii, Bergen. Praca od 29.06. na 3-4 miesiące lub dłużej. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczenie, znajomość języka angielskiego. Praca 12 godzin dziennie, stawka 170 nok/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Zatrudnienie przez norweską firmę na warunkach norweskich. Rotacje 4/2, 6/2, 8/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 131 do Bergen." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Bergen, Norway
Jun, 22
We are looking for 3 steel fixers / concrete workers and 3 shuttering carpenters to Norway, Bergen. Work from 29.06. for 3-4 months or longer. Minimum 3 years of experience, knowledge of English required from employees. Work 12 hours a day, gross rate 170 NOK / h, free accommodation and meals. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. 4/2, 6/2, 8/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 steel fixers / concrete workers and 3 shuttering carpenters to Bergen." Szukamy 3 zbrojarzy/betoniarzy i 3 cieśli szalunkowych do Norwegii, Bergen. Praca od 29.06. na 3-4 miesiące lub dłużej. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczenie, znajomość języka angielskiego. Praca 12 godzin dziennie, stawka 170 nok/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Zatrudnienie przez norweską firmę na warunkach norweskich. Rotacje 4/2, 6/2, 8/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 zbrojarzy/betoniarzy i 3 cieśli szalunkowych do Bergen." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Copenhagen, Denmark
Jun, 17
We are looking for 1-2 construction carpenters - Denmark, near Copenhagen. Work from 21.06. for 2 months. We require a minimum of 4 years of experience, communicative knowledge of English, grinds the seen car. Work 50-55 hours a week, the rate of 100 DKK / h net, free accommodation. Employment by a Polish agency, payments once a month. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1-2 construction carpenters - Denmark". Szukamy 1-2 cieśli konstrukcyjnych - Dania, k. Kopenhagi. Praca od 21.06. na 2 miesiące. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia, komunikatywna znajomości języka angielskiego, miele widziane auto. Praca po 50-55h tygodniowo, stawka 100 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez agencję polską, płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1-2 cieśli konstrukcyjnych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
Jun, 11
We are looking for 2 bricklayers / plasterers to Denmark near Copenhagen. Work from 16.06. for 2 months. We require experience, communicative knowledge of the English language. The rate of 90 DKK / h net, free accommodation, work 50-60 hours a week. Employment by a Polish company, payments once a month. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 bricklayers / plasterers - Denmark". Szukamy 2 murarzy/tynkarzy do Danii k. Kopenhagi. Praca od 16.06. na 2 miesiące. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 90 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie, praca po 50-60h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę polską, płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 murarzy/tynkarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
rekrutacja@findworker.pl, Denmark
May, 31
We are looking for 1 steel fixer / concrete worker for Denmark, near Aarhus. Work from 02.06. for 4 weeks. Experience required, nice car, knowledge of English is not required. Gross rate of 180 DKK / h, work 50-56 hours a week, accommodation - 3500-4000 DKK / month. Agreement with a Danish company on Danish terms. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 steel fixer / concrete worker to Denmark". Szukamy 1 zbrojarza/betoniarza do Danii, k Aarhus. Praca od 02.06. na 4 tygodnie. Wymagane doświadczenie, mile widziane auto, znajomość języka angielskiego nie jest wymagana. Stawka 180 dkk/h brutto, praca po 50-56h tygodniowo, zakwaterowanie koszt 3500-4000 dkk/mc. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 zbrojarz /betoniarz do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
May, 18
We are looking for 1 welder 135 to Denmark, Aalborg. Starting work on May 24, for about 4 weeks. Welding of balconies and stairs, black steel (groin and butt welding). Experience required, valid certificate at 135, communicative English and own car are welcome. The rate of 175 DKK / h gross, overtime above 37h a week is payable with the addition of +41 DKK / h, accommodation cost 4000 DKK / month Weekly 37-42 hours of work. A further project for a longer period than this company is likely for a gross rate of DKK 180 / h. Employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, the Danish company also pays employees the SH and Feriepenge holiday bonus, and the employee receives a tax refund the following year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject line: "1 welder 135 to Denmark". Szukamy 1 spawacza 135 do Danii, Aalborg. Rozpoczęcie pracy 24.05, na około 4 tygodnie. Spawanie balkonów i schodów, stal czarna (spawanie pachwiny i doczołowe). Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat na 135, mile widziany komunikatywny j. angielski i własne auto. Stawka 175 dkk/h brutto, nadgodziny powyżej 37h tygodniowo płatne z dodatkiem +41 dkk/h, zakwaterowanie koszt 4000 dkk/mc. Tygodniowo 37-42 h pracy. Jest prawdopodobny dalszy projekt na dłuższy okres od tej firmy za stawkę 180 dkk/h brutto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, firma duńska płaci pracownikom również dodatek świąteczny SH oraz Feriepenge, a w następnym roku pracownik otrzymuje zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 spawacz 135 do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Apr, 26
We are looking for 3-4 steelfixers with a car to Denmark, Copenhagen. Work from 03.05. for 4 months. We require experience, a car for the trip. Work 45-55 hours a week, salary 150 DKK / h gross, + SH + Feriepenge. Accommodation is DKK 150 / day for a single room. Employment by a Danish company under Danish conditions. 6/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "2 steelfixers to Denmark". Poszukujemy 3-4 zbrojarzy z autem do Danii, Kopenhaga. Praca od 03.05. na 4 miesiące. Wymagamy doświadczenia, auto na wyjazd. Praca 45-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, + SH + Feriepenge. Zakwaterowanie 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Rotacje 6/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 zbrojarzy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Ringkobing, Denmark
Apr, 21
We are looking for 2 plasterers / steelfixers to Denmark, Ringkobing. Work from April 26. for 2-3 months. The first 2 weeks of work as plasterers and then work on pouring concrete and reinforcements. We require experience, a car for the trip. Work 45-50 hours a week, remuneration 170 DKK / h gross, + SH + Feriepenge. Accommodation is DKK 150 / day for a single room. Employment by a Danish company under Danish conditions. 6/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "2 fixers to Denmark". Poszukujemy 2 tynkarzy/zbrojarzy do Danii, Ringkobing. Praca od 26.04. na 2-3 miesiące. Pierwsze 2 tygodnie pracy jako tynkarze a dalej praca przy zalewaniu betonu i zbrojeniach. Wymagamy doświadczenia, auto na wyjazd. Praca 45-50 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 170 dkk/h brutto, + SH + Feriepenge. Zakwaterowanie 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Rotacje 6/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 zbrojarzy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Apr, 20
We are looking for 2 steelsixers to Denmark, Copenhagen. Work from April 26. for 4 months. We require experience, a car for the trip. Work 45-55 hours a week, salary 150 DKK / h gross, + SH + Feriepenge. Accommodation is DKK 150 / day for a single room. Employment by a Danish company under Danish conditions. 6/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "2 steelfixers to Denmark". Poszukujemy 2 zbrojarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 26.04. na 4 miesiące. Wymagamy doświadczenia, auto na wyjazd. Praca 45-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, + SH + Feriepenge. Zakwaterowanie 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Rotacje 6/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 zbrojarzy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Apr, 19
We are looking for 2 construction workers for Denmark near Copenhagen. Work from now on for several months. We require experience as bricklayer/carpneter/plasterer, plasteroard fitter, communicative knowledge of English, a car for a trip. The rate is 90 DKK / h net, accommodation costs 1500 DKK / month (for a double room) and 2500 DKK / month (single room), work 50-60 hours per week. The distances from accommodation to work are different 20-75 km (different orders), the company reimburses the cost of fuel per km above 24 km from accommodation to work Employment by a Polish company, payments once a month. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 construction workers to Copenhagen". Szukamy 2 pracowników ogólnobudowlanych do Danii k. Kopenhagi. Praca przy kompleksowym remoncie budynków od teraz na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenie jako stolarz/murarz/monter karton-gips, szpachlarz, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 90 dkk/h netto, zakwaterowanie koszt 1500 dkk/mc (za pokój podwójny) i 2500 dkk/mc (pokój pojedynczy), praca po 50-60h tygodniowo. Firma zwraca koszt paliwa za km powyżej 24 km od zakwaterowania do miejsca pracy. Średnie zarobki miesięczne netto ok 11.000 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę polską, płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 pracowników ogólnobudowlanych Kopenhaga". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Copenhagen, Denmark
Apr, 14
We are looking for 2 construction workers for Denmark, Copenhagen. Work from 19.04. for 2-3 months. Works related to bricklaying, pouring concrete, carpentry, carpentry and other works - general renovation of the building. We require a minimum of 4 years of experience, communicative knowledge of English with one employee and one car. Work 50-60 hours a week, the rate of 90 DKK / h net, free accommodation (1 double room available). The average monthly net salary is about PLN 12,000 net per month. Agreement with a Polish company, monthly payments, possible one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks of work. 6/2 rotations. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 construction workers - Denmark". Szukamy 2 pracowników budowlanych do Danii, Kopenhaga. Praca od 19.04. na 2-3 miesięcy. Prace związanie z murowaniem, zalewaniem betonu, prace ciesielskie, stolarskie i inne - generalny remont budynku. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednego pracownika oraz jedno auto. Praca po 50-60h tygodniowo, stawka 90 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (dostępny 1 pokój podwójny). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto wynosi ok 12.000 zł/mc netto. Umowa z firmą polską, płatności raz  miesiącu, możliwa jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach pracy. Rotacje 6/2.  Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 pracowników budowlanych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Göteborg, Sweden
Apr, 14
We are looking for 2 pavers to Sweden, Göteborg. Work for 4-6 months, arrival in Gothenburg on Saturday 17.04. We require a minimum of 4 years of experience, communicative knowledge of English for one employee. Work 50-60 hours a week, net rate of 130 sec / h, free accommodation. The average monthly salary is PLN 11,500-12,500 / month net. The first flight is refunded if the employee works 4 weeks (the cost of the air ticket to Sweden Gdańsk-Goteborg is about PLN 300-350). Organized transport from Gothenburg Airport to your workplace and from your accommodation to your workplace and back. Contract by a Swedish company on Swedish terms. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers - Sweden". Szukamy 2 brukarzy do Szwecji, Göteborg. Praca na 4-6 miesięcy, przylot do Goteborga w sobotę 17.04. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednego pracownika. Praca po 50-60h tygodniowo, stawka 130 sek/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie to 11,500-12,500 zł/mc netto. Pierwszy przelot refundowany jeśli pracownik przepracuje 4 tygodnie (koszt biletu lotniczego do Szwecji Gdańsk-Goteborg ok 300-350 zł). Zorganizowany transport od lotniska w Goteborg do miejsca pracy i od zakwaterowania do miejsca pracy i z powrotem. Umowa przez firmę szwedzką na warunkach szwedzkich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy - Szwecja". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.