10 nurses to hospitals in Germany

Attention! This job posting is 1671 days old and might be already filled.
Findworker September 16, 2016
Location
Job Type

Description

We are looking for 10 nurses to work in Germany - work for a long period of time, required minimum of 1 year of experience in working in Germany in the German health care and needed communicative German language (conversation by Skype in German language).
The employee's duties specified by the department of the hospital - nursing, making infusuions, preparing patients for surgery, medical research, care after surgery. The required communication (German), and experience.
Work for a long period of time, work in several hospitals in Germany. Average net salary of 1920-2240 euros net (8200 - 9600 zł / month net), paid accommodation 300-500 EUR (1300 zł-2100 zł / mc). On average, after deducting the costs of accommodation approx. 7000-8000 PLN net, insurance, air travel from Poland to Germany paid by employer.
Trial period of six months, then contract for an indefinite period with a higher salary rate.
Candidates interested in this job offer please send CV to the email address: danieljurkiewicz12@gmail.com with subject in email "nurses to work in Germany "

 

Szukamy 10 pielęgniarek/pielęgiarzy do pracy w Niemczech - praca na długi okres czasu, wymagane minimum 1 rok doświadczenia w pracy w Niemczech w niemieckiej służbie zdrowia oraz komunikatywny język niemiecki (rozmowa przez Skype w j. niemieckim).
Obowiązki pracownika określone wg danego działu szpitalnego - pielęgniarstwo, robienie opatrunków, przygotowanie pacjentów do operacji, badania medyczne, opieka po zabiegach. Wymagana komunikatywność (j. niemiecki) i doświadczenie zawodowe.
Praca na długi okres czasu, prace w kilku szpitalach w Niemczech. Średnie wynagrodzenie netto 1920-2240 euro netto (8200 - 9600 zł/mc netto), odpłatne zakwaterowanie 300-500 EUR (1300 zł-2100 zł/mc). Średnio po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok. 7000-8000 PLN netto, opłacone ubezpieczenie, przelot samolotem z Polski do Niemiec po stronie pracodawcy.
Okres próbny 6 miesięcy, następnie umowa na czas nieokreślony z wyższą stawką.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie CV na adres email: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie" "pielęgniarki do pracy w Niemczech"
Opis dodatkowy
Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.