5 hullsplaters to shipyard in Denmark, Skagen

Attention! This job posting is 9 days old and might be already filled.
Findworker January 8, 2022
Location
Skagen, Denmark
Job Type
Category

Description

We are looking for 5 hullsplaters for repairing ships to shipyard in Denmark, Skagen. Start 12.01.2022, job for many months, if workers are good it is possible that job will be for long term in shipyard, work on ships in repair department on shipyard. Candidates must have experience as hullsplaters, good if speak communicative/good English, car is not needed. Hiring by Danish company on Danish terms, salary 175,25 dkk//h brutto, paid accommodation 100-150 dkk/day, job for 55 hours per week. Rotations 4/1, 4/2, 5/2 or 6/2.  Danish company who is hiring is new company provider of workers in shipyard in Skagen, but for last 4 years hired over 700 Polish construction workers in many building projects in Denmark. Company pays pension, Feriepenge, Fritvalgs, tax return, payslips every 2 weeks. Candidates who meet requirements and are interested are requested to send their application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "hullsplaters to shipyard Denmark"<br />
Poszukujemy 5 monterów kadłubów do stoczni w Danii Skagen. Start 12.01.2022, praca na wiele miesiące, jeśli pracownicy będą dobrzy w pracy możliwa praca na długi okres czasu w stoczni, praca w dziale remontowym w stoczni. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako monetrzy kadłubów, mile widziane, jeśli mówią komunikatywnie/dobrze po angielsku, samochód nie jest potrzebny. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, wynagrodzenie 175,25 dkk//h brutto, nocleg płatny 100-150 dkk/dobę, praca 55 godzin tygodniowo. Rotacje 4/1, 4/2, 5/2 lub 6/2. Duńska firma zatrudniająca jest nową firma dostrczającą pracowników w stoczni w Skagen, przez ostatnie 4 lata zatrudniła ponad 700 polskich pracowników budowlanych przy wielu projektach budowlanych w Danii. Firma wypłaca emeryturę, Feriepenge, Fritvalgs, jest zwrot podatku w następnym roku, payslipy co 2 tygodnie. Kandydatów spełniających wymagania i zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monterzy kadłubów do stoczni Dania Skagen"
Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz
Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji"
Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.