Esbjerg, Denmark
Aug, 14
We are looking for 2 production workers with a car, work near Esbjerg, from 16.08, work 42-44 hours a week, gross rate of 150 dkk/h + allowances for overtime over 37 hours a week, work with screwdrivers, production, painting, making housing modules, people will trained for work, work for a long period of time, 5/2 rotation, employment by a Danish company on Danish terms, sh, holidays, retirement, tax refund, payslips every 2 weeks. Accommodation from a Danish company, double room 2500 dkk / month, single room 3250 dkk / month. If you are interested, please text or e-mail to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 Esbjerg production workers" Szukamy 2 pracowników produkcyjnych z autem, praca koło Esbjerg, od 16.08, praca po 42-44 h tygodniowo, stawka 150 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny powyżej 37h tygodniowo, prace z wkrętarkami, produkcyjne, malowanie, robienie modułów mieszkaniowych, osoby będą szkolone do pracy, praca na długi okres czasu, rotacje 5/2, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, sh, feriepenge, emerytalne, zwrot podatku, payslipy co 2 tygodnie. Zakwaterowanie od firmy duńskiej, pokój podwójny 2500 dkk/mc, pokoj pojedynczy 3250 dkk/mc.W razie zainteresowania proszę o smsa lub maila na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 pracowników produkcyjnych Esbjerg"
near Odense, Denmark
May, 29
We are looking for 3 construction workers – Denmark, near Odense. Work from 05.06. for a few months. We need versatile home renovation workers with experience. Painting, masonry and carpentry demolition works. Communicative English required. Free accommodation (containers, dormitories). The rate is 116 dkk/h net (180 dkk/h gross), work 60 hours a week. Agreement through a Polish agency, payments once a month – on the 10th of the next month for the entire previous month, one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "3 construction workers – Denmark". Szukamy 3 pracowników budowlanych – Dania, k. Odense. Praca od 05.06. na kilka miesięcy. Potrzebujemy wszechstronnych pracowników do remontu domu z doświadczeniem. Prace malarskie, murarskie i stolarskie rozbiórkowe. Wymagany komunikatywny język angielski. Bezpłatne zakwaterowanie (kontenery, wieloosobowe). Stawka 116 dkk/h netto (180 dkk/h brutto), praca po 60 h tygodniowo. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "3 pracowników budowlanych – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Bullind, Denmark
Feb, 24
<p>We are looking for 19 gantry operators to Denmark, near Billund. Work from 06.03. Permanent work for a long period of time. Mainly 30-50 tons cranes, there is also a 300 tonnes crane, work in the hall. The required Polish rights to operate cranes, in addition, the company will exercise additional Danish powers for crane operators for employees. The working condition is a minimum of 2 years of professional experience as a crane operator. Communicative knowledge of English and a car for a trip are welcome. Rate 156.5 DKK/H + add -on 13.5 DKK/h If the employee has no late work and abandoned working days = 170 DKK/h gross. A permanent rate. Accommodation paid cost 1050 DKK/week for a single room or 700 DKK/week for a double room. Work after 12 hours a day 6 days a week for a day change. Rotations 2/2. Employment by the Danish company on Danish terms, Payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, retirement, tax refund next year. If you are interested, please send the application to the email address recruit@findorker.pl with the note in the subject: "gantry operator to Denmark".</p> <p>Szukamy 19 operatorów suwnic do Danii, niedaleko Billund. Praca od 06.03. praca stała, na długi okres czasu. Głównie suwnice 30-50 ton, jest też suwnica na 300 ton, praca w hali. Wymagane polskie uprawienia na obsługę suwnic, dodatkowo firma wykona dla pracowników dodatkowe uprawienia duńskie dla operatorów suwnic.  Warunkiem pracy jest minimum 2 lata doświadczenia zawodowego jako operator suwnic. Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 156,5 dkk/h + dodatek 13,5 dkk/h jeśli pracownik nie ma spóźnień w pracy i opuszczonych dni pracy = 170 dkk/h brutto. Stała stawka. Zakwaterowanie płatne koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy lub 700 dkk/tydzień za pokój podwójny. Praca po 12h dziennie 6 dni w tygodniu na zmianę dzienną. Rotacje 2/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "operator suwnic do Danii".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</p>
working in different cities, Denmark
May, 06
We are looking for 2 carpenters / roofers to Denmark, working in different cities. Work from May 16 for a long period of time. Roofing works, corrugated sheets, steel roofs, gutters. We require experience as a construction carpenter / roofer, minimum 3 years of experience in working on roof structures. Knowledge of English in 1 person and a valid driving license. The rate is 190 DKK / h gross, the cost of accommodation is 3000 DKK / month single rooms (accommodation in Svebolle, near Copenhagen). About 50 working hours per week. Rotations 4/1. Company car available, work in various locations in Denmark. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: 2 carpenters for roofs / roofers – Denmark ". Szukamy 2 cieśli na dachy/dekarzy do Danii, praca w różnych miastach. Praca od 16.05 na długi okres czasu. Prace dekarskie, blachy faliste, dachy stalowe, rynny. Wymagamy doświadczenia jako cieśla konstrukcyjny /dekarz, minimum 3 letnie doświadczenie w pracach przy konstrukcji dachów. Znajomość języka angielskiego u 1 osoby i czynne prawo jazdy. Stawka 190 dkk/h brutto, koszt zakwaterowania 3000 dkk/mc pokoje pojedyncze (zakwaterowanie w Svebolle, niedaleko Kopenhagi). Tygodniowo około 50 godzin pracy. Rotacje 4/1. Dostępne auto firmowe, prace w różnych miescach w Danii. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 2 cieśli na dachy/dekarzy – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
May, 04
We are looking for 2 construction carpenters – Denmark, Aarhus. Work from 09.05. for several months or longer. Work with wooden structures and roofs, sometimes can be carpentry work, inside and outside buildings. We require a minimum of 4 years of experience, communicative knowledge of English with one candidate and one car. Work 45-50 hours a week. Rate 185 DKK / h gross, Danish company arranges the accommodation, cost 1050 DKK / week for a single room or 700 DKK / week for a double room. Contract with a Danish company on Danish terms, Feriepenge, SH, pension, tax refund. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 construction carpenters – Denmark". Szukamy 2 cieśli konstrukcyjnych – Dania, Aarhus. Praca od 09.05. na kilka miesięcy lub dłuższy okres czasu. Prace z konstrukcjami drewnianymi oraz dachami, czasem mogą być prace stolarskie, na zewnątrz i wewnątrz budynków. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia, komunikatywna znajomości języka angielskiego u jednego kandydata oraz jedno auto. Praca po 45-50 h tygodniowo. Stawka 185 dkk/h brutto, firma duńska organizuje zakwaterowanie, koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy lub 700 dkk tydzień za pokój podwójny. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich, Feriepenge, SH, emerytalne, zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 cieśli konstrukcyjnych – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Göteborg, Sweden
Mar, 18
We are looking for 2 construction helpers for paving work in Sweden. People can be trained to work even if they have no experience. Work from 23.03 for many months. Employment by a Swedish company under Swedish conditions, remuneration for assistants 100 sec / h net (about 45 PLN / h on hand), free accommodation, work 45-55 hours a week. Average monthly earnings about PLN 8,500-9,000 net per month. A valid driving license is welcome. A flight to Gothenburg at the expense of the employee, then people will be transported free of charge by the company to their accommodation, to the place an organized free transport from the accommodation to the place of work. If you are interested, please send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the annotation "2 construction workers to Sweden". Szukamy 2 pomocników budowlanych do prac brukarskich w Szwecji. Osoby mogą zostać przyuczone do pracy, nawet jeśli nie mają doświadczenia. Praca od 23.03 na wiele miesięcy. Zatrudnienie przez firmę szwedzką na warunkach szwedzkich, wynagrodzenie dla pomocników 100 sek/h netto (ok 45 zł/h na rękę) , bezpłatne zakwaterowanie, praca po 45-55 h tygodniowo. Średnie zarobki miesięczne ok 8500-9000 zł/mc netto. Mile widziane czynne prawo jazdy. Przelot samolotem do Goteborga na koszt pracownika, dalej osoby będą przetransportowane bezpłatnie przez firmę do zakwaterowania, na miejsce zorganizowany bezpłatny transport od zakwaterowania do miejsca pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją „2 pomocników budowlanych do Szwecji” . Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Loviisa, Finland
Mar, 15
We are looking for 2 fitters of steel structures for Finland, Loviisa. Starting work from March 21. at least for 3-6 months. Working with two welders. Candidates must have experience, communicative knowledge of the English language and a driving license. Work 40 hours a week, salary 18.75 euro / h net. Free accommodation. Contract by a Finnish company on Finnish terms. Rotations 6/2, 8/2. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 fitters of steel structures to Finland". Szukamy 2 monterów konstrukcji stalowych do Finlandii, Loviisa. Rozpoczęcie pracy od 21.03. przynajmniej na 3-6 miesiące. Praca z dwoma spawaczami. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz prawo jazdy. Praca po 40h tygodniowo, wynagrodzenie 18,75 euro/h netto. Bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez firmę fińską na warunkach fińskich. Rotacje 6/2, 8/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów konstrukcji stalowych do Finlandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Feb, 22
We are looking for 5 general construction workers for earthworks on the sewage system to Denmark, Copenhagen. Work from February 28 for a year or more. Work with steel sheet piles, sheet piling placed in the ground, cooperation with excavator operators. Candidates must have at least 1 year of experience in steel sheet piles, communicative knowledge of English for one person and a car for 3 people. Gross rate of 167.5 DKK / h, accommodation cost 100-150 DKK / week for a double / single room. Weekly 45-52 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 general construction workers for earthworks at the sewage system – Denmark". Szukamy 5 pracowników ogólnobudowlanych do prac ziemnych przy kanalizacji do Danii, Kopenhaga. Praca od 28.02 na rok lub dłużej. Praca przy grodzicach stalowych, ściankach szczelnych umieszczanych w ziemi, współpraca z operatorami koparek. Kandydaci muszą posiadać minimum 1 rok doświadczenia przy grodzicach stalowych, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednej osoby i auto na 3 osoby. Stawka 167,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/tydzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 45-52 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 pracowników ogólnobudowlanych do prac ziemnych przy kanalizacji – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Feb, 10
We are looking for 4 general construction workers for earthworks on the sewage system to Denmark, Copenhagen. Work from February 14 for a year or more. Work with steel sheet piles, sheet piling placed in the ground, cooperation with excavator operators. Candidates must have at least 1 year of experience in steel sheet piles, communicative knowledge of English for one person and a car for 3 people. The rate is 167.5 DKK / h gross, accommodation costs 100-150 DKK / week for a double / single room. Weekly 45-52 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 general construction workers for earthworks at the sewage system – Denmark". Szukamy 4 pracowników ogólnobudowlanych do prac ziemnych przy kanalizacji do Danii, Kopenhaga. Praca od 14.02 na rok lub dłużej. Praca przy grodzicach stalowych, ściankach szczelnych umieszczanych w ziemi, współpraca z operatorami koparek. Kandydaci muszą posiadać minimum 1 rok doświadczenia przy grodzicach stalowych, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednej osoby i auto na 3 osoby. Stawka 167,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/tydzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 45-52 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 pracowników gólnobudowlanych do prac ziemnych przy kanalizacji – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Jan, 25
<p>&lt;p&gt;We are looking for 2 general construction workers/excavator operators with a car for ground works on sewage to Denmark, Copenhagen. Work from 24.01.2022 for a year or longer. Work with ground workes also sometimes as excavator operators. Candidates must have at least 1 year of experience as ground workers, good if one has certificate as excavator operator, and workers must have 1 car for 2 people. Gross rate of 167,5 DKK / h, accommodation cost 100-150 DKK /day for a double / single room. 45 hours of work per week. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 general construction workers for ground works at the sewage system – Denmark"&lt;br /&gt;<br /> Szukamy 2 pracowników ogólnobudowlanych z autem do prac ziemnych i przy operowaniu mini koparką – prace przy kanalizacji do Danii, Kopenhaga. Praca od 24.01.2022 na rok lub dłużej. Prace ziemne przy grodzicach stalowych, ściankach szczelnych umieszczanych w ziemi. Kandydaci muszą posiadać minimum 1 rok doświadczenia przy pracach ziemnych, mile widziane doświadczenie i uprawnienia na operowanie mini-koparką, wymagane na wyjazd własne auto na 2 osoby. Stawka 167,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 pracowników ziemnych operator koparki do prac ziemnych przy kanalizacji – Dania".&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>
Vinderup, Denmark
Jan, 18
We are looking for 4 construction workers for Denmark, Vinderup. Work from 01/24. for a longer period of time. Construction of prefabricated houses and cottages. 1-2 years of construction experience required, e.g. in the installation of plasterboard, carpentry experience is welcome. Work 45 hours a week, gross rate 147 DKK / h, paid accommodation 100-100 DKK / day. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4 construction workers to Denmark, Vinderup". Szukamy 4 pracowników budowlanych do Danii, Vinderup. Praca od 24.01. na dłuższy okres czasu. Budowa domów i domków letniskowych z prefabrykatów. Wymagane1-2 letnie doświadczenie budowlane np przy montażu płyt karton-gips, mile widziane doświadczenie stolarskie. Praca po 45 h tygodniowo, stawka 147 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-100 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 pracowników budowlanych do Danii, Vinderup". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Jan, 09
<p>&lt;p&gt;We are looking for 2 general construction workers with a car for ground works on sewerage to Denmark, Copenhagen. Work from 12.01.2022 for a year or longer. Work with steel sheet piles, sheet piling placed in the ground, cooperation with excavator operators. Candidates must have at least 1 year of experience as ground workers, and 1 car for 2 people. Gross rate of 167.5 DKK / h, accommodation cost 100-150 DKK / week for a double / single room. 45 hours of work per week. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 general construction workers for ground works at the sewage system – Denmark".&lt;/p&gt;<br /> &lt;p&gt;Szukamy 2 pracowników ogólnobudowlanych z autem do prac ziemnych przy kanalizacji do Danii, Kopenhaga. Praca od 12.01.2022 na rok lub dłużej. Praca przy grodzicach stalowych, ściankach szczelnych umieszczanych w ziemi, współpraca z operatorami koparek. Kandydaci muszą posiadać minimum 1 rok doświadczenia przy pracach ziemnych, komunikatywna znajomość języka angielskiego i 1 auto na 2 osoby. Stawka 167,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/tydzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 pracowników gólnobudowlanych do prac ziemnych przy kanalizacji – Dania".&lt;br /&gt;<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz&lt;br /&gt;<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".&lt;br /&gt;<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.&lt;/p&gt;</p>
Falster and South Zealand, Denmark
Oct, 19
We are looking for 2 teams, 2 people each: a mini excavator operator and a pipe and fiber earth worker to Denmark, Falster and South Zealand. Working from now on for a long period of time. Experience required from operators – 2 ton excavators, driving licenses, trailer qualifications are welcome. From groundworkers experience to putting moles in the ground to pulling optical fibers. The rate for operators 180 DKK / h gross, for a ground worker 170-175 DKK / h gross, work 55 hours a week, paid accommodation 100-150 DKK / day. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "mini excavator operator and earth worker for pipes and optical fibers – Denmark". Szukamy 2 teamy po 2 osoby: operator mini koparki i pracownik ziemny do rur i do światłowodów do Danii, Falster i Zelandia południowa. Praca od teraz na długi okres czasu. Od operatorów wymagany doświadczenia – koparki 2 tony, prawa jazdy, mile widziane uprawnienia na przyczepę. Od pracowników ziemnych doświadczenia do wprowadzania kretów w ziemi do ciągnięcia światłowodów. Stawka dla operatorów 180 dkk/h brutto, dla pracownika ziemnego 170-175 dkk/h brutto, praca po 55 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "operator mini koparki i pracownik ziemny do rur i do światłowodów – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Sep, 14
We are looking for 1 construction worker, carpenter for Denmark, Aarhus. Work from 20/09. for 3-4 months. Repairs of houses. Experience, car and communicative English required. Rate of 96 DKK / h net, work 50-55 hours a week, free accommodation. The average monthly salary is PLN 12,000 net per month. Agreement by a Polish agency, payments once a month – on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 construction worker, carpenter – Denmark". Szukamy 1 pracownika ogólnobudowlanego – stolarz -cieśla do Danii, Aarhus. Praca od 20.09. na 3-4 miesiące. Remonty domów. Wymagane doświadczenie, auto i oraz komunikatywny j. angielski. Stawka 96 dkk/h netto, praca po 50-55 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 12000 pln/mc netto. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 pracownik ogólnobudowlany – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Sep, 01
We are looking for 2 pavers to work in Denmark in Aarhus, work 2-3 months, start on September 6-10. Required experience and a car, knowledge of English with one pavement. Gross rate of 175 DKK / h, paid accommodation, 100-150 DKK / day, work 45 hours a week. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note in subject "2 pavers to Aarhus". Szukamy 2 brukarzy do pracy w Danii w Aarhus, praca 2-3 miesiące, start 09.09. lub 10.09. Wymagane doświadczenie oraz auto, znajomość języka angielskiego u jednego brukarza. Stawka 175 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień, praca po 45h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 brukarzy do Aarhus". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Randers, Denmark
Aug, 23
We are looking for 6 steelfixers to Denmark, Randers. Start on 25.08, job for 6-8 weeks, working in building bridges, armoring. Candidates must have minimum 4 years experience, good if some speak communicative English and some have own cars. Salary 165 dkk/h brutto, paid extras for overtimes +50% and +100%, job 45-50 hours per week, paid accommodation cost 90 dkk/day. Hiring by Danish company on Danish basis, paid Feriepenge, SH, pension, return of tax in next year. Avarage monthly salary after deducting cost of accommodation 13.000-14.000 dkk/month netto. Candidates interesed in this job please send application et email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: 6 steelfixers to Randers" Poszukujemy 6 zbrojarzy do Danii, Randers. Start 25.08, praca na 6-8 tygodni, praca przy budowie mostów, zbrojenie. Kandydaci muszą mieć minimum 4 lata doświadczenia, dobrze jeśli niektórzy mówią w stopniu komunikatywnym po angielsku, mile widziane własne samochody. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, płatne dodatki za nadgodziny +50% i +100%, praca 45-50 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie 90 dkk/dobę. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania 13.000-14.000 dkk/miesiąc netto. Kandydatów zainteresowanych tą pracą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 6 zbrojarzy do Randers" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>
near Copenhagen, Denmark
Aug, 18
<p>We are looking for 3 production and installation workers to Denmark, work with producing and  installation of lifts in Denmark, near Copenhagen, start 13.09.2021. Work for a long period of time. Candidates must have experience as steel structure assemblers and some experience in mechanics (people will be trained by other Poles working there), communicative knowledge of the English language. The gross rate of 160 DKK / h in 3 months period, later salary 180 dkk/h britto, paid accommodation is 3000 DKK / month. Employment by a Danish company on Danish conditions. Candidates interested in a job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "3 production / installation workers – Denmark".</p> <p>Poszukujemy 3 pracowników monterów konstrucyjnych do produkcji /instalacji wind w Danii, k. Kopenhagi, start 13.09.2021. Praca na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie jako monterzy konstrukcji stalowych i jakieś doświadczenie z mechaniki (osoby będą wdrożone do pracy przez innych Polaków tam pracujących), komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka na okres próbny  przez 3 mce 160 dkk/h brutto, następnie stawka 180 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 3000 dkk/miesiąc. Zatrudnienie przez firmę duńską na duńskich warunkach. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3 monterów konstrukcji do produkcji  i instalacji wind – Dania".</p> <p>Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".</p> <p>Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
near Aarhus, Denmark
Aug, 11
<p>We are looking for 2 operators of mini excavators to work in Denmark, near Aarhus. Work from 16.08 for a long period of time. Groundworks with optical fibers. Required experience as a mini excavator operator, good if speak communicative English, car for the trip. Gross rate of DKK 160 / h, paid extra for overtime + 50% and + 100%. Weekly 45-50 working hours. Accommodation in a single room cost 150 DKK / day. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "mini excavator operator – Denmark".</p> <p>Szukamy 2 operatorów mini koparki do pracy w Danii, k. Aarhus. Praca od 16.08 na długi okres czasu. Prace ziemne przy światłowodach. Wymagane doświadczenie jako operator minikoparki, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 160 dkk/h brutto, płatne dodatki za nadgodziny +50% i +100%. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zakwaterowanie pokój pojedynczy koszt 150 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "operator mini koparki – Dania".</p> <p>Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".</p> <p>Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</p>
Thisted, Denmark
Jul, 21
We are looking for 2 steelfixers to Denmark, Thisted. Work from 26.07. for about 3 months. Required experience, communicative knowledge of English for one person and one car for the trip. Rate of 160 DKK / h gross + supplements for overtime + 50% and + 100%, work 50-55 hours a week, accommodation cost 100-150 DKK / day. Agreement with a Danish company on Danish terms. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 steelfixers to Thisted". Szukamy 2 zbrojarzy do Danii, Thisted. Praca od 26.07. na około 3 miesiące. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednej osoby oraz jedno auto na wyjazd. Stawka 160 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny +50% i +100%, praca po 50-55 h tygodniowo, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień . Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 zbrojarzy do Thisted". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Oslo, Norway
Jul, 08
We are looking for 5 steel construction fitters to Norway, 100 km from Oslo. Work from July 12 to December 31, 2021, possibly permanently. Typical works include assembly of steel structures, assembly of sandwich elements and roof elements. We are looking for experienced people in the assembly of steel structures on site in the construction industry in Norway. Communicative English required. The rate is 206.50 – 220 NOK / h gross, 54 hours a week, paid accommodation 150 NOK / day. Rotations 6/3. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their CV to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "5 steel construction fitters to Norway". Szukamy 5 monterów konstrukcji stalowych do Norwegii, 100 km od Oslo. Praca od 12.07 do 31.12.2021 możliwe że na stałe. Typowe prace to montaż konstrukcji stalowych, montaż elementów warstwowych oraz elementów dachowych. Poszukujemy doświadczonych osób w montażu konstrukcji stalowych na budowie w branży budowlanej w Norwegii. Wymagany komunikatywny j. angielski. Stawka 206,50 – 220 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie 150 nok/dzień. Rotacje 6/3. Umowa norweska na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "5 monterów konstrukcji stalowych do Norwegii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe