Rotterdam, Netherlands
Jan, 02
We are looking for 3 electricians – Netherlands, Rotterdam. Work for one electrician from January 15, 2024, for the rest from the end of January for at least one month. Workshop. 3 years of experience required, driving license (own car for commuting to work is preferred), communicative/good English. Skills: Connecting electrical components, stripping insulation, based on drawings to be placed in double PG compression, connecting motors, sensors and switches. VCA B and NEN-3140 certificate (preferred). Rate approx. EUR 600/week net (paid overtime), 40 hours a week (working from 07:00 to 16:30). Free accommodation – 20 km (max. 3 people in accommodation). Payments weekly (Thursday). There is no rotation. Employment by a Dutch company on Dutch terms. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "3 electricians – Netherlands". Szukamy 3 elektryków – Holandia, Rotterdam. Praca dla jednego elektryka od 15 stycznia 2024, dla pozostałych od końca stycznia na minimum jeden miesiąc. Warsztat. Wymagane 3 – letnie doświadczenie, prawo jazdy (mile widziany własny samochód na dojazdy do pracy), komunikatywny / dobry j. angielski. Umiejętności: Podłączanie elementów elektrycznych, zdejmowanie izolacji, na podstawie rysunków należy umieścić w podwójnej kompresji PG, podłączanie silników, czujników i przełączniki. Certyfikat VCA B i NEN-3140(mile widziane). Stawka ok. 600 EUR/tydzień netto (płatne nadgodziny), 40 godzin tygodniowo (praca w godzinach 07:00 – 16:30). Bezpłatne zakwaterowanie – 20 km (max. 3 osoby w zakwaterowaniu). Płatności co tydzień (czwartek). Nie ma rotacji. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “3 elektryków- Holandia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Ålesund, Norway
Oct, 12
We are looking for 10 electricians for Norway, shipyard near Ålesund. Work from October 16. initially for 2 months with the possibility of extension. Experience and knowledge of English required. Experience in the shipyard/maritime industry. The rate is 213.66 nok/h gross (without DSB), 247.19 nok/h gross with DSB (minimum, increases in the case of longer ownership of DSB). Per diem: 150 nok per day (-50 if the employee lives in containers with served food). 54 hours of work per week. Free accommodation, travel and transportation. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. 4/2 rotations. Candidates interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 electricians – Norway". Szukamy 10 elektryków do Norwegii, stocznia niedaleko Ålesund. Praca od 16.10. na początek na 2 miesiące z możliwością przedłużenia. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego. Doświadczenie w stoczni/branży morskiej. Stawka 213,66 nok/h brutto (bez DSB), 247,19 nok/h brutto z DSB (minimalna, wzrasta w przypadku dłuższego posiadania DSB). Dieta: 150 nok dziennie (-50, jeśli pracownik mieszka w kontenerach z serwowanym jedzeniem). Tygodniowo 54 h pracy. Bezpłatne zakwaterowanie, podróż i transport. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Rotacje 4/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 elektryków – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Nakskov/Rødby, Denmark
Jul, 14
We are looking for 4 electricians to Denmark, Nakskov/Rødby. Work from 17.07. for 6 weeks. Work for 2 weeks in Nakskov pulling large cables followed by work for 4 weeks in Rødby on cable routes and cable pulling. Concrete factory wiring. Working from a lift, from a height of up to 30 meters. 2 years of experience required, communicative/good command of English for half of the employees. A car for travel is welcome. The rate is 210 dkk/h gross, accommodation costs 785.25 dkk/week. 46 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 electricians – Denmark". Szukamy 4 elektryków do Danii, Nakskov/Rødby. Praca od 17.07. na 6 tygodni. Praca na 2 tygodnie w Nakskov przy przeciąganiu dużych kabli następnie praca na 4 tygodnie w Rødby przy trasach kablowych i przeciąganie kabli. Okablowanie fabryki betonu. Praca z windy, z wysokości do 30 metrów. Wymagane 2-letnie doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego u połowy pracowników. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 210 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 785,25 dkk/tydzień. Tygodniowo 46 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 elektryków – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kalundborg, Denmark
May, 16
We are looking for 2 industrial electricians for Denmark, Kalundborg. Work from 22.05. Untill the end of September. The job is to install machines etc for a large medical facility. Required 4-5 years of experience, knowledge of English, car for the trip. The rate is 210 dkk/h gross, accommodation costs 5200 dkk/month. 46 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 industrial electricians – Denmark". Szukamy 2 elektryków przemysłowych do Danii, Kalundborg. Praca od 22.05. do końca września. Praca polega na instalowaniu maszyn itp dla dużej placówki medycznej. Wymagane 4-5 letnie doświadczenie, znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 210 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 5200 dkk/mc. Tygodniowo 46 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 elektryków przemysłowych – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kvistgård, Denmark
Mar, 10
We are looking for 2 electricians for electrical switchboards to Denmark, Kvistgård. Work from 20.03. for a few months. A minimum of 5 years of professional experience is required for the job. Rate 170 dkk/h gross (fixed rate), accommodation cost 1050 dkk/week – single room. Weekly 37 hours of work (more hours later). Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 electricians for electrical switchboards – Denmark". Szukamy 2 elektryków do rozdzielnic elektrycznych do Danii, Kvistgård. Praca od 20.03. na kilka miesięcy. Warunkiem pracy jest minimum 5 lat doświadczenia zawodowego. Stawka 170 dkk/h brutto (stała stawka), zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Tygodniowo 37 godzin pracy (po jakimś czasie więcej godzin). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 elektryków do rodzielnic elektrycznych – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Jan, 27
<p>We are looking for 1 automation electrician with a car and communicative English to Denmark-Aalborg. Work from 06.02, for a long period of time. Required 3 years of experience with control cabinets, communicative/good knowledge of English, own car for the trip is welcome. The rate is 194 dkk/h gross, there are supplements for overtime over 37 hours a week. Weekly 55-60 working hours. Accommodation costs 1050 dkk/week. The average net salary after deduction of accommodation costs is PLN 17,000-19,000/month net + social allowances about PLN 3,500-4,000/month net. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "automation electrician – Denmark".<br /> Szukamy 1 elektryka automatyka z autem i komunikatywnym j.angielskim do Danii- Aalborg. Praca od 06.02, na długi okres czasu. Wymagane 3 letnie doświadczenie przy szafach sterowniczych, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 194 dkk/h brutto, są dodatki za nadgodziny powyżej 37h tygodniowo. Tygodniowo 55-60 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Średnie wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to 17000-19000 zł/mc netto + dodatki socjalne ok 3500-4000 zł/mc netto. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "elektryk automatyk – Dania".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</p>
Trondheim, Norway
Jan, 19
We are looking for 20 electricians with DSB certificates for Norway, near Trondheim. Work from 30.01 for a long period of time. Work at the shipyard. We require experience and a DSB certificate, communicative knowledge of English, a Norwegian identification number is welcome. Rate 270-288 nok/h gross, 54 hours a week, 350 nok/day deductions for accommodation and meals. Payments every month. The company reimburses up to 200 ero per trip. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Rotations 4/2, 6/2. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "20 electricians – Norway". Szukamy 20 elektryków z certyfikatami DSB do Norwegii, koło Trondheim. Praca od 30.01 na długi okres czasu. Praca w stoczni. Wymagamy doświadczenia oraz certyfikat DSB komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 270-288 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo, 350 nok/dzień potrącenia za zakwaterowanie i wyżywienie. Płatności co miesiąc. Firma zwraca do 200 ero za podróż. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Rotacje 4/2, 6/2. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "20 elektryków – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Herning and Aalborg, Denmark
Jan, 10
We are looking for 5 electricians for Denmark- Herning and Aalborg. Work from 23.01 for a long period of time. Required 3 years of experience, communicative / good knowledge of English, welcome own car for the trip. The rate is 200 dkk/h gross. 45 working hours per week. Accommodation cost 5000-dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 electricians – Denmark". Szukamy 5 elektryków do Danii- Herning i Aalborg. Praca od 23.01 na długi okres czasu. Wymagane 3 letnie doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 5000- dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 elektryków – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Trondheim, Norway
Dec, 20
We are looking for 20 electricians to Norway, near Trondheim. Work from 09.01.2023 for a long period of time. Work at the shipyard. We require experience and a DSB certificate, communicative knowledge of English, a Norwegian identification number is welcome. Rate 270-288 nok/h gross, 54 hours a week, 350 nok/day deductions for accommodation and meals. Payments every month. The company reimburses up to 200 ero per trip. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Rotations 4/2, 6/2. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "20 electricians – Norway". Szukamy 20 elektryków do Norwegii, koło Trondheim. Praca od 09.01.2023 na długi okres czasu. Praca w stoczni. Wymagamy doświadczenia oraz certyfikat DSB komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 270-288 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo, 350 nok/dzień potrącenia za zakwaterowanie i wyżywienie. Płatności co miesiąc. Firma zwraca do 200 ero za podróż. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Rotacje 4/2, 6/2. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "20 elektryków – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
North Sea, Denmark
Dec, 08
We are looking for 5 electricians/HVAC technicians for Denmark. North Sea – oil platform. Esbjerg check-in – departure by helicopter. Work from 12.12 or 19.12. for a long period of time. Performing preventive and corrective tasks with various electrical devices at sea. Diploma or certificate required (HND/HNC (A levels + 3 years of study) or BTS/DUT or HVAC equivalent, 5 to 10 years of experience in O&G or industry. Knowledge of HVAC equipment, chillers, ACU, AHU, dampers. Knowledge of drawings and electrical symbols BOSIET certificates required (for work on oil rigs) Good/communicative knowledge of English Wage 250-275 dkk/h gross Work 2 weeks – 168 hours and 3 weeks off Free accommodation and 3 meals a day. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and Feriepenge holiday bonuses + tax refund next year. HVAC technicians – Denmark". Szukamy 5 elektryków/techników HVAC do Danii. Morze Północne – platforma wiertnicza. Odprawa Esbjerg – wylot helikopterem. Praca od 12.12 lub 19.12. na długi okres czasu. Wykonywanie zadań zapobiegawczych i naprawczych z różnymi urządzeniami elektrycznymi na morzu. Wymagany dyplom lub certyfikat (HND / HNC (poziomy A + 3 lata studiów) lub BTS / DUT lub odpowiednik HVAC, 5 do 10 lat doświadczenia w O&amp;amp;G lub przemyśle. Znajomość sprzętu HVAC, agregaty chłodnicze, ACU, AHU, przepustnice. Znajomość rysunków i symboli elektrycznych. Wymagane certyfikaty BOSIET (odnośnie pracy na platformach wiertniczych). Dobra/komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 250-275 dkk/h brutto. Praca 2 tygodnie – 168 godzin i 3 tygodnie wolnego. Bezpłatne zakwaterowanie oraz 3 posiłki dziennie. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 elektryków/techników HVAC – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Dec, 05
We are looking for 3 electricians to Denmark-Aalborg. Work from 07.12 or 12.12 for a long period of time. Required 3 years of experience, communicative / good knowledge of English, welcome own car for the trip. The rate is 200 dkk/h gross. 45 working hours per week. Accommodation costs 1050 dkk/week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 electricians – Denmark". Szukamy 3 elektryków do Danii- Aalborg. Praca od 07.12 lub 12.12 na długi okres czasu. Wymagane 3 letnie doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 elektryków – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Silkeborg, Aarhus, Rødby, Vejle, Gatten, Denmark
Nov, 22
We are looking for 12 electricians for Denmark- Herning, Silkeborg, Aarhus, Rødby, Vejle, Gatten. Work from 28/11 to Herning 23/12 – Silkeborg – 31/03/23 – Aarhus 31/03/23 – Rødby 31/01/23 – Vejle 23/12/22 – Gatten for a long period of time. Required 3 years of experience, communicative / good knowledge of English, welcome own car for the trip. The rate is 200 dkk/h gross. 46 working hours per week. Accommodation cost 5000 dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "12 electricians – Denmark". Szukamy 12 elektryków do Danii- Herning, Silkeborg, Aarhus, Rødby, Vejle, Gatten. Praca od 28.11 do Herning 23/12 – Silkeborg – 31.03.23 – Aarhus 31.03.23 – Rødby 31.01.23 – Vejle 23.12.22 – Gatten na długi okres czasu. Wymagane 3 letnie doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto. Tygodniowo 46 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 5000 dkk/miesięcznie. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "12 elektryków – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Trondheim, Norway
Nov, 17
We are looking for 3 electricians to Norway, Trondheim. Work from 21/11. until 16.12, then from 9.01. throughout 2023. Work in the yard. We require experience, communicative knowledge of the English language, Norwegian identification number welcome. Rate 248.14 NOK / h gross, 54 hours a week, 350 NOK / day deduction for accommodation and meals. Monthly payments. The company reimburses up to 200 ero per trip. Employment by a Norwegian company under Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "3 electricians – Norway". Szukamy 3 elektryków do Norwegii, Trondheim. Praca od 21.11. do 16.12, następnie od 9.01. przez cały 2023 rok. Praca w stoczni. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 248,14 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo, 350 nok/dzień potrącenia za zakwaterowanie i wyżywienie. Płatności co miesiąc. Firma zwraca do 200 ero za podróż. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "3 elektryków – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Narvik, Norway
Nov, 02
We are looking for 2 electricians from DSB to Norway, Narvik. Work from November 14. until March 2023 or longer. We require experience, communicative knowledge of the English language, Norwegian identification number welcome. The rate of 260 NOK / h gross, 50-54 hours a week. Free accommodation. 6/2 or 4/2 rotations. Monthly payments. Employees pay for the first flight, if they prove themselves at work, the company pays for the next flight. Employment by a Norwegian company under Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 electricians – Norway". It is a temporary job offer according to EU regulations. Employment Agency No. 12588, Daniel Jurkiewicz Szukamy 2 elektryków z DSB do Norwegii, Narvik. Praca od 14.11. do marca 2023 roku lub dłużej. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 260 nok/h brutto, 50-54 godzin tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie. Rotacje 6/2 lub 4/2. Płatności co miesiąc. Pracownicy płacą za pierwszy lot, jeśli sprawdzą się w pracy, firma zapłaci za następny lot. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 elektryków – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Frederikssund, Denmark
Nov, 02
We are looking for 2 electricians to Denmark, Frederikssund. Work from 07/11 for a longer period of time. Mounting electric cables in industrial hall and offices. Required experience, communicative / good knowledge of English, knowledge of technical drawing, own car is welcome for the trip. The rate of DKK 210-215 / h gross. Weekly 37-40 working hours. Accommodation costs DKK 1050 / week for a single room. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 electricians – Denmark". Szukamy 2 elektryków do Danii, Frederikssund. Praca od 07.11 na dłuższy okres czasu. Montowanie kabli elektrycznych w hali przemysłowej i biurach. Wymagane doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, znajomość rysunku technicznego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 210-215 dkk/h brutto. Tygodniowo 37-40 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień za pokój jednoosobowy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 elektryków – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Sep, 02
<div class="ZyvIDe"> <div class="a8FIud X0rvP L6rCcb" data-apply-responsive-style="true" data-classes="" data-initial-translation-length="1569" data-saved-translation-limit-reached="false"> <div data-show-delay-ms="250" data-append-to-body="false" data-propagate-tooltip-mouseover-events="true" data-anchor-corner="bottom-end" data-enable-skip-handler="false" data-popup-corner="top-end"> <div> <div class="VfPpkd-Bz112c-RLmnJb">We are looking for 4-6 electricians and 2-4 fiber fitters for Denmark, Aalborg. Commencement of work on September 12 for a long period of time. Building a hospital. Pulling larger, heavier cables and cable trays, mounting fiber optic cables. Candidates must have at least 4-5 years of work experience, a car for a trip (deduction for gasoline for driving from Poland) and knowledge of English. Work for electricians 46 hours a week, salary 193-200 DK / h gross. Work for optical fiber assemblers 37 hours a week, gross rate 200-210 dkk / h. Paid accommodation cost 5,000 DKK / month. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4-6 electricians and 2-4 optical fiber fitters to Denmark, Aalborg".</div> <div> Szukamy 4-6 elektryków i 2-4 monterów światłowodów do Danii, Aalborg. Rozpoczęcie pracy 12.09 na długi okres czasu. Budowa szpitala. Ciągnięcie większych, cięższych kabli i korytek kablowych, montowanie kabli światłowodowych. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy minimum 4-5 lata, auto na wyjazd (odliczenie za benzynę za przejazd z Polski) oraz znajomość języka angielskiego. Praca dla elektryków po 46 h tygodniowo, wynagrodzenie 193-200 dkk/h brutto. Praca dla monterów światłowodów po 37 godzin tygodniowo, stawka 200-210 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 5000 dkk/mc. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " 4-6 elektryków i 2-4 monterów światłowodów do Danii, Aalborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku </div> </div> </div> </div> </div>
Husum, Germany
Jun, 27
We are looking for 3 electricians to Germany, Husum. Work from 04.07, for a longer period of time. Industrial electrician, maintenance and repair in factories. Candidates must have experience, communicative knowledge of the German language. The rate of 200 DKK / h gross, paid accommodation 4500-5000 DKK / month. Weekly 46 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. Rotations 4/1. Candidates interested in a job offer, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "3 electricians – Germany". Poszukujemy 3 elektryków do Niemiec, Husum. Praca od 04.07, na dłuższy okres czasu. Elektryk przemysłowy, konserwacja i naprawa w fabrykach. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Stawka 200 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 4500-5000 dkk/mc. Tygodniowo 46 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie " 3 elektryków – Niemcy". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Rejkjaviku, Iceland
Mar, 10
We are looking for 2 electricians to Iceland, 40 km from Rejkjavik. Work from March 21. for longer. Work in a factory producing boats and yachts. Sep permission and experience minimum 4 years, knowledge of English. Shipbuilding experience is welcome. The gross rate is 2,350 ISK / h (approximately EUR 15.8 / h), while for overtime the rate is ISK 3807 / h gross (approximately EUR 25.5 / h gross). About 50 h of work per week, free accommodation. Reimbursement of the cost of the flight to Iceland, organized car on the spot. 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 electricians to Iceland". Szukamy 2 elektryków do Islandii, 40 km od Rejkjaviku. Praca od 21.03. na dłużej. Praca w fabryce przy produkcji łodzi i jachtów. Uprawnienia sep i doświadczenie minimum 4 lata, znajomość języka angielskiego. Mile widziane doświadczenie stoczniowe. Stawka 2350 ISK/h brutto (ok 15,8 EUR/h) brutto, z kolei za nadgodziny stawka 3807 ISK/h brutto (ok 25,5 EUR/h brutto). Tygodniowo około 50 h pracy, bezpłatne zakwaterowanie. Zwrot kosztu przelotu do Islandii, na miejscu zorganizowane auto. Rotacje 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 elektryków do Islandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Trondheim, Fosen, Norway
Jan, 31
We are looking for 20 electricians to Norway, Trondheim, Fosen. Work from 02/14. for a long period of time. Experience required, communicative English. Fixed rate 230 NOK / h gross. Work 40-50 hours a week. Accommodation is paid 5000 NOK / month, the cost deducted from the salary. Arrival at the expense of the employee. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Salary payable once a month. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "20 electricians to Norway". Szukamy 20 elektryków do Norwegii, Trondheim, Fosen. Praca od 14.02. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, komunikatywny j. angielski. Stawka stała 230 nok/h brutto. Praca po 40-50 h tygodniowo. Zakwaterowanie płatne 5000 nok/mc, potrącany koszt z wynagrodzenia. Przylot na koszt pracownika. Umowa norweska na warunkach norweskich. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "20 elektryków do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Esbjerg, Denmark
Dec, 01
We are looking for 2 electricians to Denmark, Esbjerg. Commencement of work 06.12. until Christmas, possible further work from the new year. Pulling cables. Experience in working on a ship is welcome – it is not a requirement. Candidates must have experience of working as an electrician for at least 3-4 years, 1 car and good English with a minimum of 1 person. Work from Monday to Saturday, 12 hours each (including 1 hour break – half an hour paid). Mon-Fri rate 169.58 DKK / h gross, for Saturday 216.94 DKK / h gross (possible work on Sunday for the rate of 251.74 DKK / h gross. Paid accommodation 135 DKK / day). a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge Candidates interested in taking up employment, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 electricians – Denmark". Szukamy 2 elektryków do Danii, Esbjerg. Rozpoczęcie pracy 06.12. do świąt, możliwa dalsza praca od nowego roku. Ciągnięcie kabli. Mile widziane doświadczenie w pracy na statku – nie jest to wymogiem. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako elektryk minimum 3-4 lata, 1 auto i dobry angielski u minimum 1 osoby. Praca od poniedziałku do soboty po 12 godzin (w tym 1 godzina przerwy-pół godziny płatne). Stawka pon-pią 169,58 dkk/h brutto, za sobotę 216,94 dkk/h brutto (możliwa praca w niedzielę za stawkę 251,74 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 135 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 elektryków – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe