Alesund, Norway
Jul, 23 new
We are looking for 8 electricians for Norway, Alesund. Work from July 29, longer period of time. We require experience and communicative knowledge of English. The rate for people with a DSB certificate is from 275 to 286 NOK/h gross, depending on experience, without DSB the rate is 240 NOK/h gross. Accommodation, plane ticket (20kg luggage) and free transport. Per diem: if the employee lives in a private apartment: +NOK 150 per day. If he lives in camps, meals are included – NOK 50 per day. 54 hours of work per week (50% allowance after exceeding 54 hours a week. Work after 9 p.m. and 100% allowance on Sundays). Monthly payments (15th of each month). 4/2 rotations. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "8 electricians to Norway, Alesund". Szukamy 8 elektryków do Norwegii, Alesund. Praca od 29.07dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość j. angielskiego. Stawka dla osób z certyfikatem DSB od 275 do 286 nok/h brutto, w zależności od doświadczenia, bez DSB stawka 240 nok/h brutto. Zakwaterowanie, bilet lotniczy (bagaż 20kg) i transport gratis. Dieta: jeśli pracownik mieszka w mieszkaniu prywatnym: +150 NOK dziennie. Jeśli mieszka w kampach, wliczone jest wyżywienie -50 nok dziennie. Tygodniowo 54 h pracy (dodatek 50% po przekroczeniu 54 godzin w tygodniu. Praca po godzinie 21:00 oraz w niedziele 100% dodatku). Płatności co miesiąc (15 dnia każdego miesiąca). Rotacje 4/2. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “8 elektryków do Norwegii, Alesund”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Alesund and Ulsteinvik, Norway
Jul, 16
We are looking for 2 electricians from DSB to Norway, Alesund shipyard and Ulsteinvik. Work from July 29 or August 5. for many years. We require experience and communicative knowledge of English. Alesund Shipyard – rate 275 NOK/h gross + full board + 2000 NOK supplement to tickets + free accommodation. Ulsteinvik Shipyards – wage 270 NOK/h gross + NOK 3,000 Per Diem/Allowance + free accommodation. 50-55 hours of work per week. Payments every month. Holiday allowance +10%. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 electricians from DSB to Norway, Alesund shipyard and Ulsteinvik". Szukamy 2 elektryków z DSB do Norwegii, stocznia Alesund i Ulsteinvik. Praca od 29.07 lub 05.08. na wiele lat. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość j. angielskiego. Stocznia Alesund – stawka 275 NOK/h brutto + pełne wyżywienie + 2000 NOK dodatek do biletów + darmowe zakwaterowanie. Stocznie Ulsteinvik – stwka 270 NOK/h brutto + 3000 NOK Dieta/Dodatku + darmowe zakwaterowanie. Tygodniowo 50-55 h pracy. Płatności co miesiąc. Dodatek urlopowy +10%. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 elektryków z DSB do Norwegii, stocznia Alesund i Ulsteinvik”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Tromsø, Kristiansund, Trondheim, Denmark
Jul, 12
We are looking for 10 electricians with DSB certificates to work in Norway, Tromsø, Kristiansund, Trondheim. Work on projects involving making installation in schools, hospitals and industrial and residential buildings. Start 22/07. Work 50-55 hours a week. Required experience in working as an electrician, minimum 4 years, valid DSB certificate and communicative English, gross rate of 290 NOK/h, free accommodation and free flights, 4/2 or 6/2 rotations. Long-term work, employment by a Norwegian company on Norwegian terms. The average monthly net salary is approximately PLN 17,000/month net. Candidates interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 DSB electricians to Norway" Szukamy 10 elektryków z certyfikatami DSB do pracy w Norwegii, Tromsø, Kristiansund, Trondheim. Praca w projektach dotyczących zakładania instalacji w szkołach, szpitalach oraz w budynkach przemysłowych i mieszkalnych. Start 22.07. Praca po 50-55h tygodniowo. Wymagane doświadczenie w pracy jako elektryk, minimum 4 lata, ważny certyfikat DSB oraz komunikatywny język angielski,  Stawka 290 nok/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie i bezpłatne przeloty, rotacje 4/2 lub 6/2. Praca na długi okres czasu, zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto to ok 17000 zł/mc netto. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 elektryków DSB do Norwegii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Alesund, Norway
Jun, 07
We are looking for 4 electricians to Norway, near Alesund. Work from June 12-17 for a longer period of time. Required experience, DSB certificate, communicative knowledge of English. Rate with DSB 257.79 NOK/h gross (minimum), without DSB 227 NOK/h gross. Per diem: if accommodation is in private accommodation: +150 NOK per day allowance. If you live in a camp, meals are included – NOK 50 per day. 54 hours of work per week. Accommodation, airfare and transportation are free. 50% bonus after exceeding 54 hours a week. Work after 9 p.m. and on Sundays 100% allowance, 2% of gross earnings paid by the employer to the pension fund. Monthly payments (15th of each month). 4/2 rotations. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 electricians to Norway, near Alesund". Szukamy 4 elektryków do Norwegii, k. Alesund. Praca od 12-17.06 na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikat DSB, komunikatywna znajomość angielskiego. Stawka z dsb 257,79 nok/h brutto (minimum), bez dsb 227 nok/h brutto. Dieta: jeśli zakwaterowanie jest w kwaterach prywatnych: +150 nok dziennie diety. Jeżeli mieszkanie w campach, wliczone jest w nie wyżywienie -50 nok dziennie. Tygodniowo 54 h pracy. Zakwaterowanie, bilet lotniczy i transport są bezpłatne. Dodatek 50% po przekroczeniu 54 godzin w tygodniu. Praca po godzinie 21:00 oraz w niedziele 100% dodatku, 2% zarobku brutto wpłacanego przez pracodawcę na fundusz emerytalny. Płatności co miesiąc (15 dnia każdego miesiąca). Rotacje 4/2. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 elektryków do Norwegii, k. Alesund”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Helsinge, Denmark
May, 17
We are looking for 1 electrician with a car to Denmark, Helsinge. Work from May 22. for a longer period of time. Construction of houses. Experience required, communicative knowledge of English. Rate 175 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. 40-45 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "1 electric car with a car to Denmark, Helsinge". Szukamy 1 elektryka z autem do Danii, Helsinge. Praca od 22.05. na dłuższy okres czasu. Budowa domów. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość angielskiego. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 elektryka z autem do Danii, Helsinge”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Brabrand, Denmark
May, 06
We are looking for 1 electromechanic for Denmark, Brabrand. Work from May 13. the offer is best addressed to people who are interested in moving to Denmark permanently or the expected end of work on December 23, 2024. Winding copper threads/wires in electric motors. This is the winding of the following electric motors: winding of AC motors, DC motors, generators, 2-speed motors, winding for a different voltage or frequency, lifting magnets, winding of transformers. We are looking for a qualified person to wind electric motors, preferably a person with electromechanical education. There is already a Pole working there with whom the new employee will cooperate. Experience required, communicative knowledge of English, car for the trip. Rate 200 dkk/h gross, accommodation cost 4500-5500 dkk/month. 37 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1st electromechanics to Denmark, Brabrand." Szukamy 1 elektromechanika do Danii, Brabrand. Praca od 13.05. oferta skierowana njlepiej do osób, które są zainteresowane przeprowadzką do Danii na stałe lub przewidywany koniec pracy 23.12.2024. Nawijanie nici/drutów miedzianych w silnikach elektrycznych. Jest to uzwojenie następujących silników elektrycznych: uzwojenie silników prądu przemiennego, silników prądu stałego, generatorów, silników 2-biegowych, uzwojenie dla innego napięcia lub częstotliwości, magnesów podnoszących, uzwojenie transformatorów. Poszukujemy wykwalifikowanej osoby do nawijania silników elektrycznych, a najlepiej osoby z wykształceniem elektromechanika. Pracuje już tam Polak, z którym będzie współpracował nowy pracownik. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 4500-5500 dkk/mc. Tygodniowo 37 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 elektromechanika do Danii, Brabrand.” Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
southwestern Germany, Germany
Apr, 22
We are looking for 4 electricians for Germany, in southwestern Germany. Permanent employment from April 29. Experience required, knowledge of German. Rate 16-18 euros/h net depending on experience, guaranteed accommodation. 38-40 hours of work per week. Employment by a German company on German terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 electricians to Germany". Szukamy 4 elektryków do Niemiec, w południowo-zachodnich Niemczech. Praca od 29.04 na stałe. Wymagane doświadczenie, znajomość języka niemieckiego. Stawka 16-18 euro/h netto w zależności od doświadczenia, zagwaranowane zakwaterowanie.Tygodniowo 38-40 godzin pracy. Zatrudnienie przez niemiecką firmę na warunkach niemieckich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 elektryków do Niemiec”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rotterdam, Netherlands
Jan, 02
We are looking for 3 electricians – Netherlands, Rotterdam. Work for one electrician from January 15, 2024, for the rest from the end of January for at least one month. Workshop. 3 years of experience required, driving license (own car for commuting to work is preferred), communicative/good English. Skills: Connecting electrical components, stripping insulation, based on drawings to be placed in double PG compression, connecting motors, sensors and switches. VCA B and NEN-3140 certificate (preferred). Rate approx. EUR 600/week net (paid overtime), 40 hours a week (working from 07:00 to 16:30). Free accommodation – 20 km (max. 3 people in accommodation). Payments weekly (Thursday). There is no rotation. Employment by a Dutch company on Dutch terms. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "3 electricians – Netherlands". Szukamy 3 elektryków – Holandia, Rotterdam. Praca dla jednego elektryka od 15 stycznia 2024, dla pozostałych od końca stycznia na minimum jeden miesiąc. Warsztat. Wymagane 3 – letnie doświadczenie, prawo jazdy (mile widziany własny samochód na dojazdy do pracy), komunikatywny / dobry j. angielski. Umiejętności: Podłączanie elementów elektrycznych, zdejmowanie izolacji, na podstawie rysunków należy umieścić w podwójnej kompresji PG, podłączanie silników, czujników i przełączniki. Certyfikat VCA B i NEN-3140(mile widziane). Stawka ok. 600 EUR/tydzień netto (płatne nadgodziny), 40 godzin tygodniowo (praca w godzinach 07:00 – 16:30). Bezpłatne zakwaterowanie – 20 km (max. 3 osoby w zakwaterowaniu). Płatności co tydzień (czwartek). Nie ma rotacji. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “3 elektryków- Holandia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Ålesund, Norway
Oct, 12
We are looking for 10 electricians for Norway, shipyard near Ålesund. Work from October 16. initially for 2 months with the possibility of extension. Experience and knowledge of English required. Experience in the shipyard/maritime industry. The rate is 213.66 nok/h gross (without DSB), 247.19 nok/h gross with DSB (minimum, increases in the case of longer ownership of DSB). Per diem: 150 nok per day (-50 if the employee lives in containers with served food). 54 hours of work per week. Free accommodation, travel and transportation. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. 4/2 rotations. Candidates interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 electricians – Norway". Szukamy 10 elektryków do Norwegii, stocznia niedaleko Ålesund. Praca od 16.10. na początek na 2 miesiące z możliwością przedłużenia. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego. Doświadczenie w stoczni/branży morskiej. Stawka 213,66 nok/h brutto (bez DSB), 247,19 nok/h brutto z DSB (minimalna, wzrasta w przypadku dłuższego posiadania DSB). Dieta: 150 nok dziennie (-50, jeśli pracownik mieszka w kontenerach z serwowanym jedzeniem). Tygodniowo 54 h pracy. Bezpłatne zakwaterowanie, podróż i transport. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Rotacje 4/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 elektryków – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Nakskov/Rødby, Denmark
Jul, 14
We are looking for 4 electricians to Denmark, Nakskov/Rødby. Work from 17.07. for 6 weeks. Work for 2 weeks in Nakskov pulling large cables followed by work for 4 weeks in Rødby on cable routes and cable pulling. Concrete factory wiring. Working from a lift, from a height of up to 30 meters. 2 years of experience required, communicative/good command of English for half of the employees. A car for travel is welcome. The rate is 210 dkk/h gross, accommodation costs 785.25 dkk/week. 46 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 electricians – Denmark". Szukamy 4 elektryków do Danii, Nakskov/Rødby. Praca od 17.07. na 6 tygodni. Praca na 2 tygodnie w Nakskov przy przeciąganiu dużych kabli następnie praca na 4 tygodnie w Rødby przy trasach kablowych i przeciąganie kabli. Okablowanie fabryki betonu. Praca z windy, z wysokości do 30 metrów. Wymagane 2-letnie doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego u połowy pracowników. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 210 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 785,25 dkk/tydzień. Tygodniowo 46 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 elektryków – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kalundborg, Denmark
May, 16
We are looking for 2 industrial electricians for Denmark, Kalundborg. Work from 22.05. Untill the end of September. The job is to install machines etc for a large medical facility. Required 4-5 years of experience, knowledge of English, car for the trip. The rate is 210 dkk/h gross, accommodation costs 5200 dkk/month. 46 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 industrial electricians – Denmark". Szukamy 2 elektryków przemysłowych do Danii, Kalundborg. Praca od 22.05. do końca września. Praca polega na instalowaniu maszyn itp dla dużej placówki medycznej. Wymagane 4-5 letnie doświadczenie, znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 210 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 5200 dkk/mc. Tygodniowo 46 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 elektryków przemysłowych – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kvistgård, Denmark
Mar, 10
We are looking for 2 electricians for electrical switchboards to Denmark, Kvistgård. Work from 20.03. for a few months. A minimum of 5 years of professional experience is required for the job. Rate 170 dkk/h gross (fixed rate), accommodation cost 1050 dkk/week – single room. Weekly 37 hours of work (more hours later). Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 electricians for electrical switchboards – Denmark". Szukamy 2 elektryków do rozdzielnic elektrycznych do Danii, Kvistgård. Praca od 20.03. na kilka miesięcy. Warunkiem pracy jest minimum 5 lat doświadczenia zawodowego. Stawka 170 dkk/h brutto (stała stawka), zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Tygodniowo 37 godzin pracy (po jakimś czasie więcej godzin). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 elektryków do rodzielnic elektrycznych – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Jan, 27
<p>We are looking for 1 automation electrician with a car and communicative English to Denmark-Aalborg. Work from 06.02, for a long period of time. Required 3 years of experience with control cabinets, communicative/good knowledge of English, own car for the trip is welcome. The rate is 194 dkk/h gross, there are supplements for overtime over 37 hours a week. Weekly 55-60 working hours. Accommodation costs 1050 dkk/week. The average net salary after deduction of accommodation costs is PLN 17,000-19,000/month net + social allowances about PLN 3,500-4,000/month net. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "automation electrician – Denmark".<br /> Szukamy 1 elektryka automatyka z autem i komunikatywnym j.angielskim do Danii- Aalborg. Praca od 06.02, na długi okres czasu. Wymagane 3 letnie doświadczenie przy szafach sterowniczych, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 194 dkk/h brutto, są dodatki za nadgodziny powyżej 37h tygodniowo. Tygodniowo 55-60 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Średnie wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to 17000-19000 zł/mc netto + dodatki socjalne ok 3500-4000 zł/mc netto. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "elektryk automatyk – Dania".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</p>
Trondheim, Norway
Jan, 19
We are looking for 20 electricians with DSB certificates for Norway, near Trondheim. Work from 30.01 for a long period of time. Work at the shipyard. We require experience and a DSB certificate, communicative knowledge of English, a Norwegian identification number is welcome. Rate 270-288 nok/h gross, 54 hours a week, 350 nok/day deductions for accommodation and meals. Payments every month. The company reimburses up to 200 ero per trip. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Rotations 4/2, 6/2. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "20 electricians – Norway". Szukamy 20 elektryków z certyfikatami DSB do Norwegii, koło Trondheim. Praca od 30.01 na długi okres czasu. Praca w stoczni. Wymagamy doświadczenia oraz certyfikat DSB komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 270-288 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo, 350 nok/dzień potrącenia za zakwaterowanie i wyżywienie. Płatności co miesiąc. Firma zwraca do 200 ero za podróż. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Rotacje 4/2, 6/2. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "20 elektryków – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Herning and Aalborg, Denmark
Jan, 10
We are looking for 5 electricians for Denmark- Herning and Aalborg. Work from 23.01 for a long period of time. Required 3 years of experience, communicative / good knowledge of English, welcome own car for the trip. The rate is 200 dkk/h gross. 45 working hours per week. Accommodation cost 5000-dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 electricians – Denmark". Szukamy 5 elektryków do Danii- Herning i Aalborg. Praca od 23.01 na długi okres czasu. Wymagane 3 letnie doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 5000- dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 elektryków – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Trondheim, Norway
Dec, 20
We are looking for 20 electricians to Norway, near Trondheim. Work from 09.01.2023 for a long period of time. Work at the shipyard. We require experience and a DSB certificate, communicative knowledge of English, a Norwegian identification number is welcome. Rate 270-288 nok/h gross, 54 hours a week, 350 nok/day deductions for accommodation and meals. Payments every month. The company reimburses up to 200 ero per trip. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Rotations 4/2, 6/2. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "20 electricians – Norway". Szukamy 20 elektryków do Norwegii, koło Trondheim. Praca od 09.01.2023 na długi okres czasu. Praca w stoczni. Wymagamy doświadczenia oraz certyfikat DSB komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 270-288 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo, 350 nok/dzień potrącenia za zakwaterowanie i wyżywienie. Płatności co miesiąc. Firma zwraca do 200 ero za podróż. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Rotacje 4/2, 6/2. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "20 elektryków – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
North Sea, Denmark
Dec, 08
We are looking for 5 electricians/HVAC technicians for Denmark. North Sea – oil platform. Esbjerg check-in – departure by helicopter. Work from 12.12 or 19.12. for a long period of time. Performing preventive and corrective tasks with various electrical devices at sea. Diploma or certificate required (HND/HNC (A levels + 3 years of study) or BTS/DUT or HVAC equivalent, 5 to 10 years of experience in O&G or industry. Knowledge of HVAC equipment, chillers, ACU, AHU, dampers. Knowledge of drawings and electrical symbols BOSIET certificates required (for work on oil rigs) Good/communicative knowledge of English Wage 250-275 dkk/h gross Work 2 weeks – 168 hours and 3 weeks off Free accommodation and 3 meals a day. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and Feriepenge holiday bonuses + tax refund next year. HVAC technicians – Denmark". Szukamy 5 elektryków/techników HVAC do Danii. Morze Północne – platforma wiertnicza. Odprawa Esbjerg – wylot helikopterem. Praca od 12.12 lub 19.12. na długi okres czasu. Wykonywanie zadań zapobiegawczych i naprawczych z różnymi urządzeniami elektrycznymi na morzu. Wymagany dyplom lub certyfikat (HND / HNC (poziomy A + 3 lata studiów) lub BTS / DUT lub odpowiednik HVAC, 5 do 10 lat doświadczenia w O&amp;amp;G lub przemyśle. Znajomość sprzętu HVAC, agregaty chłodnicze, ACU, AHU, przepustnice. Znajomość rysunków i symboli elektrycznych. Wymagane certyfikaty BOSIET (odnośnie pracy na platformach wiertniczych). Dobra/komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 250-275 dkk/h brutto. Praca 2 tygodnie – 168 godzin i 3 tygodnie wolnego. Bezpłatne zakwaterowanie oraz 3 posiłki dziennie. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 elektryków/techników HVAC – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Dec, 05
We are looking for 3 electricians to Denmark-Aalborg. Work from 07.12 or 12.12 for a long period of time. Required 3 years of experience, communicative / good knowledge of English, welcome own car for the trip. The rate is 200 dkk/h gross. 45 working hours per week. Accommodation costs 1050 dkk/week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 electricians – Denmark". Szukamy 3 elektryków do Danii- Aalborg. Praca od 07.12 lub 12.12 na długi okres czasu. Wymagane 3 letnie doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 elektryków – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Silkeborg, Aarhus, Rødby, Vejle, Gatten, Denmark
Nov, 22
We are looking for 12 electricians for Denmark- Herning, Silkeborg, Aarhus, Rødby, Vejle, Gatten. Work from 28/11 to Herning 23/12 – Silkeborg – 31/03/23 – Aarhus 31/03/23 – Rødby 31/01/23 – Vejle 23/12/22 – Gatten for a long period of time. Required 3 years of experience, communicative / good knowledge of English, welcome own car for the trip. The rate is 200 dkk/h gross. 46 working hours per week. Accommodation cost 5000 dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "12 electricians – Denmark". Szukamy 12 elektryków do Danii- Herning, Silkeborg, Aarhus, Rødby, Vejle, Gatten. Praca od 28.11 do Herning 23/12 – Silkeborg – 31.03.23 – Aarhus 31.03.23 – Rødby 31.01.23 – Vejle 23.12.22 – Gatten na długi okres czasu. Wymagane 3 letnie doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Stawka 200 dkk/h brutto. Tygodniowo 46 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 5000 dkk/miesięcznie. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "12 elektryków – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Trondheim, Norway
Nov, 17
We are looking for 3 electricians to Norway, Trondheim. Work from 21/11. until 16.12, then from 9.01. throughout 2023. Work in the yard. We require experience, communicative knowledge of the English language, Norwegian identification number welcome. Rate 248.14 NOK / h gross, 54 hours a week, 350 NOK / day deduction for accommodation and meals. Monthly payments. The company reimburses up to 200 ero per trip. Employment by a Norwegian company under Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "3 electricians – Norway". Szukamy 3 elektryków do Norwegii, Trondheim. Praca od 21.11. do 16.12, następnie od 9.01. przez cały 2023 rok. Praca w stoczni. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 248,14 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo, 350 nok/dzień potrącenia za zakwaterowanie i wyżywienie. Płatności co miesiąc. Firma zwraca do 200 ero za podróż. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "3 elektryków – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe