Norway, Norway
Sep, 26
We are looking for 8 pipe fitters for Norway. Work from October 9. until December 9, 2023. Working on a platform at sea (floating moored near the dock – personnel are transported by boat). Required experience, fluent English, hot work certificate. Required certificates: NOGEPA or BOISET courses or Norwegian GSK courses (For offshore work) Basic Safety and Emergency Preparedness Course including HUET (Helicopter Underwater Evacuation Training Course) – certificates regarding occupational health and safety rules for work on drilling platforms. Current health certificate. Rate: NOK 286/hour, 12-hour shifts. Food and accommodation will be provided. Travel costs are covered by the company. Rotations: 14 days on and 14 days off. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Candidates interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "8 pipe fitters – Norway". Szukamy 8 monterów rur do Norwegii. Praca od 09.10. do 09.12.2023. Praca na platformie na morzu (pływająca zacumowana w pobliżu doku – transport personelu odbywa się łodzią). Wymagane doświadczenie, biegła znajomość języka angielskiego, certyfikat hot work. Wymagane certyfikaty NOGEPA or BOISET courses lub Norwegian GSK courses (For offshore work) Basic Safety and Emergency Preparedness Course including HUET (Helicopter Underwater Evacuation Training Course) – certyfikaty dotyczace zasad bhp bezpieczenstwa do prac na platformach wiertniczych. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia. Stawka 286 nok/godzina, zmiany 12 godzinne. Zapewnione będzie wyżywienie i zakwaterowanie. Koszty podróży pokrywa firma. Rotacje 14 dni pracy i 14 dni wolnego. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "8 monterów rur – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Femern, Denmark
Aug, 16
We are looking for 2  ventilation fitters HVAC to Denmark, Femern. Starting work on 25-08-2023 for 10 weeks or more. New constructions, assemblies. Experience in HVAC installation required. Knowledge of English and own car are preferred. Working 50 hours a week. Salary 230 dkk/h gross. Paid accommodation around 4000-5000 dkk/month. Rotations 5/2 or to be determined. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 ventilation fitters to Denmark". Szukamy 2 monterów wentylacji HVAC do Danii, Femern. Rozpoczęcie pracy 25-08-2023 na 10 tygodni lub dłużej. Nowe konstrukcje, montaże. Wymagane doświadczenie w montażu wentylacji HVAC. Preferowana jest znajomość języka angielskiego i własny samochód. Praca po 50 h tygodniowo. Wynagrodzenie 230 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie około 4000-5000 dkk/mc. Rotacje 5/2 lub do ustalenia. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów wentylacji do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hillerød, Denmark
Jul, 18
We are looking for 10 sprinkler fitters for Denmark, Hillerød. Start of work 31/07 and 16/08 to 29/03/2025 (4 projects). Installation of sprinklers in new construction. Candidates must have 5 years of experience installing piping systems for low pressure sprinkler installations. All you need is experience in the manufacture and installation of pipes (pipe dimensions 2 – 6 inches). Knowledge of English and own car are preferred. Working 50 hours a week. Salary 210 dkk/h gross for the first 3 weeks, then 218 dkk/h gross. Paid accommodation 300 dkk/week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 sprinkler fitters to Denmark". Szukamy 10 monterów zraszaczy do Danii, Hillerød. Rozpoczęcie pracy 31.07 i 16.08 do 29.03.2025 (4 projekty). Instalacja zraszaczy w nowym budownictwie. Kandydaci muszą mieć 5 lat doświadczenia w instalacji systemów rurociągów dla niskociśnieniowych instalacji zraszaczy. Wystarczy doświadczenie w wykonaniu i montażu rur (wymiary rur 2 – 6 cali). Preferowana jest znajomość języka angielskiego i własny samochód. Praca po 50 h tygodniowo. Wynagrodzenie 210 dkk/h brutto przez pierwsze 3 tygodnie, następnie 218 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 300 dkk/tydzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 monterów zraszaczy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Jul, 13
We are looking for 5 pipe fitters or plumbers for hydraulic pipes to Denmark, Skagen. Work from 17.07. for a long period of time. Ship repairs and construction of new units in the shipyard. Experience required, basic or communicative knowledge of English. A car for travel is welcome. Rate 195 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day for a single room. 50-55 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 4/1 or 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 pipe fitters – Skagen – Denmark". Szukamy 5 monterów rur lub hydraulików do rur hydraulicznych do Danii, Skagen. Praca od 17.07. na długi okres czasu. Remonty statków oraz budowy nowych jednostek w stoczni. Wymagane doświadczenie, podstawowa lub komunikatywna znajomość języka angielskiego. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 195 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “5 monterów rur- Skagen – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Jul, 13
We are looking for 6 hull fitters for Denmark, Skagen. Work from 17.07. for a long period of time. Ship repairs and construction of new units in the shipyard. Experience required, basic or communicative knowledge of English. A car for travel is welcome. Rate 195 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day for a single room. 50-55 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 4/1 or 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 hull fitters – Skagen – Denmark". Szukamy 6 monterów kadłubów do Danii, Skagen. Praca od 17.07. na długi okres czasu. Remonty statków oraz budowy nowych jednostek w stoczni. Wymagane doświadczenie, podstawowa lub komunikatywna znajomość języka angielskiego. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 195 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “6 monterów kadłubów- Skagen – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odda – near Stavanger, Norway
May, 11
We are looking for 1 fitter welding met 136 to Norway, Odda – near Stavanger. Work from 15.05. for a few months. We require experience of at least 5 years, valid certificates for method 136. Communicative knowledge of English. The rate is 246 nok/h gross, 60-70 hours a week. Free accommodation + free meals + free flights. Payments once a month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 welding fitter in 136 – Norway". Szukamy 1 montera spawającego met 136 do Norwegii, Odda – koło Stavanger. Praca od 15.05. na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia minimum 5 lat, aktualne certyfikaty na metodę 136. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 246 nok/h brutto, 60-70 h w tygodniu. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne wyżywienie + bezpłatne przeloty samolotem. Płatności raz w miesiącu. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 monter spawający w 136 – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odda – near Stavanger, Norway
Apr, 27
We are looking for 4 hull fitters to Norway, Odda – near Stavanger. Work from 04.05. by the end of May. Work in the workshop, steel structures. We require experience of at least 5 years, communicative knowledge of English. Gross rate of NOK 246/h + allowance NOK 637/day, work 12 hours a day, 7 days a week. Free accommodation + free airfare. Payments once a month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 hull fitters – Norway". Szukamy 4 monterów kadłubów do Norwegii, Odda – koło Stavanger. Praca od 04.05. do końca maja. Praca w warsztacie, konstrukcje stalowe. Wymagamy doświadczenia minimum 5 lat, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 246 nok/h brutto + dieta 637 NOK/dziennie, praca po 12h dziennie, 7 dni w tygodniu. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne przeloty samolotem. Płatności raz w miesiącu. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 monterów kadłubów – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Rødby, Denmark
Apr, 26
We are looking for 2 ventilation fitters – Denmark, Rødby. Work from 02.05 for the beginning of 2-3 months. New constructions. Required 3 years of experience, communicative knowledge of English, own car for the trip. The rate is 230 dkk/h gross, paid accommodation 1100 dkk per week. Weekly 47.5-50 working hours. Rations 4/5 for 1/2 weeks. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 ventilation fitters – Denmark". Szukamy 2 monterów wentylacji – Dania, Rødby. Praca od 02.05 na początek 2-3 miesiące. Nowe konstrukcje. Wymagane 3 letnie doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, własne auto na wyjazd. Stawka 230 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 1100 dkk za tydzień. Tygodniowo 47,5-50 godzin pracy. Roracje 4/5 na 1/2 tygodnie. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów wentylacji – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Apr, 19
We are looking for 2 sprinkler fitters for Denmark, Copenhagen. Start of work 24.04. for 2 months or more. Candidates must have 5 years of experience as a sprinkler fitter, plumber. Knowledge of English and own car are preferred. Work 32 hours a week – 4 working days, night shift. Salary 208 dkk/h gross + allowance 185 dkk = 393 dkk/h gross. Paid accommodation 1600 dkk/week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 sprinkler fitters to Denmark". Szukamy 2 monterów zraszaczy do Danii, Kopenhaga. Rozpoczęcie pracy 24.04. na 2 miesiące lub dłużej. Kandydaci muszą mieć 5 lat doświadczenia jako monter zraszaczy, hydraulik. Preferowana jest znajomość języka angielskiego i własny samochód. Praca po 32h tygodniowo – 4 dni pracy, zmiana nocna. Wynagrodzenie 208 dkk/h brutto + dodatek 185 dkk=393 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 1600 dkk/tydzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów zraszaczy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Stavanger, Norway
Apr, 12
We are looking for 2 employees to install refrigeration systems in Norway, near Stavanger. Work from 17.04. for a long period of time. Installation of chillers. This includes home air conditioners, shop coolers, chilled water systems and general service technician tasks. We require experience, communicative English, driving license. The rate is 220 NOK/h gross. 37.5 hours per week with lots of overtime, 45-50 hours in total. Free accommodation. Payments every month. Free flight. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 employees for the installation of refrigeration systems – Norway". Szukamy 2 pracowników do instalacji systemów chłodniczych w Norwegii, k. Stavanger. Praca od 17.04. na długi okres czasu. Montaż agregatów chłodniczych. Obejmuje to domowe klimatyzatory, chłodnice sklepowe, systemy wody lodowej i ogólne zadania technika serwisowego. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, prawo jazdy. Stawka 220 nok/h brutto. Tygodniowo 37,5 godzin z dużą ilością nadgodzin, łącznie 45-50 h. Bezpłatne zakwaterowanie. Płatności co miesiąc. Bezpłatny przelot. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników do instalacji systemów chłodniczych – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Ålesund, Norway
Apr, 05
We are looking for 3-4 hull fitters for Norway, in shipyards near Alesund. Work from 26.04. permanently. Work in one of several shipyards Fosen Yard, Fiskerstrand, Myklebust, Hareid, Langsten. Construction of sections made of both steel and aluminum. In many shipyards, work also includes equipping and repairing/servicing ships. We require experience, communicative knowledge of English at least half of the employees. Rate 200-218 NOK/h gross, minimum 54 hours a week (Loyalty bonus: 1 year NOK 4, 2 years NOK 8 and 3 years NOK 12). Free accommodation. Rotations 4/2, 6/3. Payments every month. Arrival at Ålesund airport, the first flight is paid for by the company. For each week of work, the Norwegian company collects funds for the fund for the employee to purchase airline tickets -700 nok per week – for 4 weeks of work 2800 nok, if the ticket is more expensive, the employee must pay extra. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "3-4 hull fitters – Norway". Szukamy 3-4 monterów kadłubów do Norwegii, w stoczniach niedaleko Alesund. Praca od 26.04. na stałe. Praca w jednej z kilku stoczni Fosen Yard, Fiskerstrand, Myklebust, Hareid, Langsten. Budowa kształtowników zarówno ze stali, jak i aluminium. W wielu stoczniach praca również przy wyposażaniu i naprawie/serwisowaniu statków. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników. Stawka 200-218 nok/h brutto, minimum 54 godzin tygodniowo (Bonus lojalnościowy: 1 rok 4 NOK, 2 lata 8 NOK i 3 lata 12 NOK). Bezpłatne zakwaterowanie. Rotacje 4/2, 6/3. Płatności co miesiąc. Przylot na lotnisko Ålesund, pierwszy lot opłaca firma. Za każdy tydzień pracy firma norweska gromadzi środki na fundusz dla pracownika do zakupu biletów lotniczych -700 nok tygodniowo-za 4 tygodnie pracy 2800 nok, jeżeli bilet jest droższy to pracownik musi dopłacić. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "3-4 monterów kadłubów – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Copenhagen, Denmark
Mar, 30
We are looking for 2 experienced sewer pipe fitters to Denmark, near Copenhagen. Start of work from 11.04, for a long period of time. Candidates must have at least 4-5 years of experience, communicative English and own car are welcome. Working 45 hours a week or more, salary 195 dkk/h gross, paid accommodation 1050 dkk per week for a single room. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 sewer pipe fitters – Denmark". Szukamy 2 doświadczonych monterów rur kanalizacyjnych do Danii, k. Kopenhagi. Rozpoczęcie pracy od 11.04, na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata, mile widziany komunikatywny język angielski oraz własne auto. Praca po 45 h tygodniowo lub więcej, wynagrodzenie 195 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 1050 dkk za tydzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów rur kanalizacyjnych – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Give, Denmark
Mar, 15
We are looking for 4 fitters to Denmark, near Give. Work from 20.03 and 27.03, all year round. Assembly, grafting, welding and grinding of constructions. Steel plates 15-100 mm, valid certificates 135/138 BW PC required. At the beginning of work to pass on site welding samples. Work experience is a prerequisite. Conquered and current certificate §17. A car for travel is welcome. The rate of 167 dkk / h + 13.5 dkk / h (addition for work without sick days, unplanned breaks) = 180.50 dkk + Fritvalgs supplement payable every payslip + 24.5 dkk / h = i.e. the total rate for fitters 205 dkk / h gross. Accommodation costs 1050 dkk/week – single room. Work for 2 fitters on the night shift from 03:30-15:30 and for 2 on the day shift 06:00-18:00. For a night shift, the rate is 250.55 dkk/h gross. 72 working hours per week. Rotations 2/2. Paid Fritvalgs supplement from the second payslip, every subsequent payslip, paid Feriepnge, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 fitters – Denmark". Szukamy 4 monterów do Danii, k. Give. Praca od 20.03 i 27.03, całoroczna. Montowanie, szczepianie, spawanie i szlifowanie konstrukcji. Płyty stalowe 15-100 mm , wymagane ważne certyfikaty 135/138 BW PC. Na początku pracy do przejścia na miejscu próbki spawalnicze. Warunkiem pracy jest doświadczenie zawodowe. Podbity i aktualny certyfikat §17. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 167 dkk/h + 13,5 dkk/h (dodatek za pracę bez dni chorobowych, nieplanowanych przerw) = 180,50 dkk+ dodatek Fritvalgs platny co payslip +24,5 dkk /h = czyli łączna stawka dla monterów 205 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Praca dla 2 monterów na zmiane nocną od 03:30-15:30 oraz dla 2 na zmianę dzienną 06:00-18:00. Przy nocnej zmianie stawka: stawka 250,55 dkk/h brutto. Tygodniowo 72 godzin pracy. Rotacje 2/2. Wypłacany dodatek Fritvalgs od drugiego payslipu, co każdy kolejny payslip, płatne Feriepnge, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 monterów – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Billund, Denmark
Feb, 21
We are looking for 10 steel construction fitters with certificate 135 for Denmark, near Billund. Work from 27.02. permanent job for a long period of time. Mounting and welding of wind towers. The condition of work is a minimum of 5 years of experience. Required §17 personal entitlement, if someone does not have it, it can be done online (cost 1000 dkk later deducted from the employee's salary). Communicative/good knowledge of English in half of the employees and a car for the trip are welcome. The rate of 161.5 dkk/h + an allowance of 13.5 dkk/h if the employee is not late at work and has missed work days = 175 dkk/h gross. Fixed rate. Paid accommodation costs 1050 dkk/week for a single room or 700 dkk/week for a double room. Work 12 hours a day, 6 days a week in a day shift. Rotations 2/2. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 steel construction fitters with certificate 135 – Denmark". Szukamy 10 monterów konstrukcji stalowych z certyfikatem 135 do Danii, niedaleko Billund. Praca od 27.02. praca stała, na długi okres czasu. MOntowanie i spawanie wież wiatrowych. Warunkiem pracy jest minimum 5 lat doświadczenia. Wymagane uprawnienie §17 imienne, jeśli ktoś nie posiada to może być zrobione online (koszt 1000 dkk potrącony później z wynagrodzenia pracownika). Mile widziana komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego u połowy pracowników oraz auto na wyjazd. Stawka 161,5 dkk/h + dodatek 13,5 dkk/h jeśli pracownik nie ma spóźnień w pracy i opuszczonych dni pracy = 175 dkk/h brutto. Stała stawka. Zakwaterowanie płatne koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy lub 700 dkk/tydzień za pokój podwójny. Praca po 12h dziennie 6 dni w tygodniu na zmianę dzienną. Rotacje 2/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 monterów konstrukcji stalowych z certyfikatem 135 – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
near Alessund, Norway
Feb, 17
We are looking for 15 hull fitters to Norway, in shipyards near Alessund. Arrival 25-26.02, permanent work. Work in one of several Shipyard Fiskerstrand, Myklebust, Hareid, Langsten. Construction of both steel and aluminum sections. In many shipyards, work also when equipping and repairing/servicing ships. We require experience, communicative knowledge of English at least half of the employees. 200 NOK/H NOK/H rate, minimum 54 hours a week. Food offered 6 days a week. The company pays 50% of the cost of food 840 NOK/Week. Paid accommodation 50 NOK/day. Rotations 4/2, 6/3. Payments every month. Arrival at the ålesund airport (the company pays for the first arrival- subsequent flights are paid by a company from a special fund (2000 NOK/MC)). Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact us or send your CV to the address recruit@findorker.pl with the note "15 hull fitters – Norway".Szukamy 15 monterów kadłubów do Norwegii, w stoczniach niedaleko Alesund. Przylot 25-26.02, praca na stałe. Praca w jeden z kilku stoczni Fosen Yard, Fiskerstrand, Myklebust, Hareid, Langsten. Budowa kształtowników zarówno ze stali, jak i aluminium. W wielu stoczniach praca również przy wyposażaniu i naprawie/serwisowaniu statków. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników. Stawka 200 nok/h brutto, minimum 54 godzin tygodniowo. Wyżywienie oferowane 6 dni w tygodniu. Firma płaci 50% kosztu wyżywienia 840 nok/tydzień. Płatne zakwaterowanie 50 nok/dzień. Rotacje 4/2, 6/3. Płatności co miesiąc. Przylot na lotnisko Ålesund (firma płaci za pierwszy przylot- kolejne loty opłacane są przez firmę ze specjalnego funduszu (2000 nok/mc)). Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "15 monterów kadłubów – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skagen, Denmark
Feb, 13
We are looking for 4 pipe fitter for the shipyard in Skagen – Denmark. Work from 20.02. for many months, possible work for several years. Work with hydraulic pipes, ermeto and plastic pipes. Bending, cutting, assembly of pipes on ships. A minimum of 5 years of experience is required for the job, communicative knowledge of English is welcome. Rate 190 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week for a single room. 50-55 working hours per week. The average monthly salary after deduction of accommodation costs will be PLN 12,500-14,000 net per month + other social allowances, approx. PLN 3,000 net per month. 4/1, 4/2, 5/2 or 6/2 rotations. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 pipe fitter for the shipyard in Skagen – Denmark". Szukamy 4 monterów rur do stoczni w Skagen – Dania. Praca od 20.02. na wiele miesięcy, możliwa praca na kilka lat. Prace z rurami hydraulicznymi, rurami ermeto i plastikowymi. Zginanie, cięcie, montaż rur na statkach. Warunkiem pracy jest minimum 5 lat doświadczenia, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 190 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Średnie miesięcznie wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wyniesie 12500-14000 zł/mc netto + pozostałe dodatki socjalne ok +3000 zł/mc netto. Rotacje 4/1, 4/2, 5/2 lub 6/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 monterów rur do stoczni w Skagen – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
Jan, 31
<p>We are looking for 1 sewer pipe fitter/excavator operator to Denmark, Hillerod near Copenhagen. Start of work from 06.02, for a long period of time. Candidates must have at least 4-5 years of experience, communicative knowledge of English, Work 40-45 hours a week, salary 190 dkk/h gross + extras for overtimes, paid accommodation 1050 dkk per week for single room. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 sewage pipe fitter – Denmark".<br /> Szukamy 1 montera rur kanalizacyjnych, w tym operatora koparki, do Danii, Hillerod k. Kopenhagi. Rozpoczęcie pracy od 06.02, na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie minimum 4-5 lata, komunikatywny język angielski, mile widziane własne auto. Praca po 40-45 h tygodniowo, wynagrodzenie 190 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny, płatne zakwaterowanie 1050 dkk za tydzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 monter rur kanalizacyjnych – Dania".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</p>
Vamdrup, Denmark
Jan, 23
We are looking for 2 fitters welding method 141 for stainless steel to Denmark, Vamdrup. Work from 30.01. for 4 months or longer. Production of stainless steel tanks. Experience required, basic knowledge of English, car for the trip. Experience in processing sheet metal 1.5 – 8 mm. Experience in TIG welding. Experience in the production of stainless tanks. The rate is 180 dkk/h gross. 50 working hours per week. Paid accommodation costs 180 dkk/day for a single room. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: 2 fitters welding with the 141 method – Denmark. Szukamy 2 monterów spawających metodą 141 na stal niedzewną do Danii, Vamdrup. Praca od 30.01. na 4 miesiące lub na dłuższy okres czasu. Produkcja zbiorników ze stali nierdzewnej. Wymagane doświadczenie, podstawowa znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Doświadczenie przy obróbce blach 1,5 – 8 mm. Doświadczenie w spawaniu metodą TIG. Doświadczenie w produkcji zbiorników nierdzewnych. Stawka 180 dkk/h brutto. Tygodniowo 50 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie koszt 180 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 2 monterów spawających metodą 141 – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Gilleleje, Denmark
Nov, 29
We are looking for 4-5 guys for montage og metal structures – Denmark, Gilleleje. Starting work on 05.12 for a minimum of 3-4 months or longer. Working in various locations throughout Denmark, there will be permanent accommodation near the company's warehouse/office. When work is in places from which it is not possible to travel home on a daily basis, then employees will be booked in a hotel and will receive either food vouchers or money to cover the cost of food (per diem). Assembly of metal structures for elevators. Work can take place at a height of up to 30 meters, working in a harness. Candidates must have experience as a mechanic, locksmith, fitter of various types and must have experience in something similar, communicative English with a minimum of 2 people, car for a trip. On average, 50 hours of work (more than 37 hours, paid overtime: 1-2 hours: 41.85 dkk, 3-4 hours: 66.85 dkk, 5 and more hours: 125.05 dkk), gross remuneration of 170 dkk/h for beginning, after 3-4 weeks, salary according to experience and performance in projects. Paid accommodation 5000-6000 dkk/month. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4-5 guys for montage og metal structures – Denmark". Szukamy 4-5 pracowników do montażu konstrukcji metalowych – Dania, Gilleleje. Rozpoczęcie pracy 05.12 minimum na 3-4 miesiące lub dłużej. Praca w różnych lokalizacjach w całej Danii, będzie stałe zakwaterowanie w pobliżu magazynu/biura firmy. Gdy praca jest w miejscach, z których nie ma możliwości codziennego dotarcia do domu, wówczas pracownicy otrzymają rezerwację w hotelu i otrzymają albo talony na jedzenie, albo pieniądze na pokrycie kosztów wyżywienia (diety). Montaż konstrukcji metalowych do wind. Praca może odbywać się na wysokości do 30 metrów, pracując w uprzęży. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie jako mechanik, ślusarz, monter różnych typów i musi mieć doświadczenie w czymś podobnym, komunikatywny angielski u minimum 2 osób, auto na wyjazd. Średnio praca po 50 h (powyżej 37 godzin, płatne nadgodziny: 1-2 godziny: 41,85 dkk, 3-4 godziny: 66,85 dkk, 5 i więcej: 125,05 dkk), wynagrodzenie 170 dkk/h brutto na początek, po 3-4 tygodniach, wynagrodzenie zgodnie z doświadczeniem i wydajnością w projektach. Płatne zakwaterowanie 5000-6000 dkk/mc. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4-5 pracowników do montażu konstrukcji metalowych – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Herning, Denmark
Nov, 15
We are looking for 15 insulation fitters to Denmark, near Herning. Work from 21/11 for a longer period of time. Insulating pipes, ventilation systems. Lots of work possible in and around Copenhagen. A minimum of 2 years of experience in technical insulation, insulation of sewage pipes, ventilation systems is required. It is welcome if the candidate specializes in the following industries: isogenic, aluminum assembly, cellular rubber. Communicative knowledge of English in half of the employees, the car for a trip. The rate of 105 DKK / h net + free accommodation. Weekly 50-55 working hours. Agreement by a Polish agency, payments once a month – on the 10th of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "15 insulation fitters – Denmark". Szukamy 15 monterów izolacji do Danii, k. Herning. Praca od 21.11 na dłuższy okres czasu. Izolowanie rur, systemów wentylacyjnych. Dużo prac możliwych w Kopenhadze i okolicach. Wymagane minimum 2 lata doświadczenia w izolacjach technicznych, izolacja rur kanalizacyjnych, systemów wentylacyjnych. Mile widziane jeśli kandydat specjalizuje się w następujących gałęziach przemysłu: izogenicznego, montaż aluminium, kauczuk komórkowy. Komunikatywna znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, auto na wyjazd. Stawka 105 dkk/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "15 monterów izolacji – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe