Göteborg, Sweden
May, 12
We are looking for 1 foreman Sweden – Göteborg. Work from 17.05. or 19.05. for many months. Fabrication of plasterboard, installation of windows, assembly of kitchens and entire buildings. Very good knowledge and experience in building a house from scratch to finishing required, very good knowledge of English, a driving license is welcome. Work 50-60 hours a week, rate 210 sec / h gross, free accommodation. Employment by a Swedish company under Swedish conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "foreman to Sweden". Poszukujemy 1 brygadzistę Szwecja – Göteborg. Praca od 17.05. lub 19.05. na wiele miesięcy. Wykonanie płyt karton-gips, montaż okien, montaż kuchni ale także całych budynków. Wymagana bardzo dobra wiedza i doświadczenie w budowie domu od podstaw do wykończenia, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane prawo jazdy. Praca 50-60 godzin tygodniowo, stawka 210 sek/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez firmę szwedzką na warunkach szwedzkich. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: „brygadzista do Szwecji”. Jest to oferta pracy tymczasowej zgodnie z przepisami UE. Agencja Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz W przesłanej do nas wiadomości prosimy o dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu prowadzenia bieżącej i przyszłej rekrutacji”. Co kilka dni na findworker.pl publikujemy nowe ogłoszenia o pracę dla polskich pracowników w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych w zakresie budownictwa, budowy statków i pracy fizycznej w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię, żeby zobaczyć nowe oferty na swoim facebooku.
Gilleleje, Denmark
Nov, 06
We are looking for 1 engineer – automation technician – foreman to manage people work – Denmark, Gilleleje. Working from now on for a long period of time. Production and installation of lifts. It must be a person who has experience as an automation specialist, previously worked in managing people / teams. Work 55 hours a week, rate 200 DKK / h gross, accommodation costs 150 DKK / day. Danish agreement under Danish conditions. Average monthly remuneration after deducting accommodation 15,000-15,500 PLN / month net. Candidates interested in taking up employment, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "1 automation technician / foreman to Denmark". Please add to the message sent to us the note: "I consent to the processing of my data for the current and future recruitment". Szukamy 1 inżyniera – technika automatyka – majstra do zarządzania pracą ludzi – Dania, Gilleleje. Praca od teraz na długi okres czasu. Produkcja i instalacja wind. Musi to być osoba która ma doświadczenie jako automatyk, wcześniej pracowała przy zarządzaniu ludźmi / zespołami. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego. Praca po 55h tygodniowo, stawka 200 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Umowa duńska na warunkach duńskich. Średnie wynagrodzenie miesięczne po odliczeniu zakwaterowania 15000- 15500 zl/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 technik automatyki / majster do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Smålandsstenar, Sweden
Nov, 22
We are looking for 1 team leader, foreman of construction building team to Sweden, Smålandsstenar, start 27.11. Project for 6 months, building a house, person must speak good in English, experienced in building projects, must be able to organise work of 3 constructions workers,  work as carpenter/plasterer/carton boards fitter/bricklayer/painter, organise materials and be contact person between investor and Polish workers. Can be 50-70 hours per week, investor can provide a car for worker, foreman can work with rotation 6/2. Person must be as subcontractor, issue invoices for work. Salary 14-15 EUR/h netto. Candidates interested in this project please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "foreman to building house Sweden" Szukamy formeana-leadera grupy 3 pracowników budowlanych, do pracy w Szwecji w Smålandsstenar, start 27.11. Praca na 6-7 mcy, budowa domu, osoba musi dobrze mówić w języku angielskim, mieć doświadczenie budowlane, musi organizować pracę 3 polskich pracowników budowlanych, organizować dostawę materiałów, ponadto pracować jako stolarz/szpachlarz/malarz/monter karton-gips/murarz, ma być osobą kontaktową między inwestorem a pracownikami. Praca po 50-70 h tygodniowo, inwestor może dostarczyć samochód dla pracownika (wymagane prawo jazdy), możliwa praca wg. rotacji 6/2. Osoba ma pracować jako podwykonawca, rozliczenia fakturowe, wynagrodzenie 14-15 EUR/h netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "foreman do budowy domu w Szwecji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rotterdam, Netherlands
Jan, 18
We are looking for 1NDT tester for test pipe welds – on ultrasound and under x-ray. Working in the Netherlands, Rotterdam from 28.01 or 04.02. for 6 months or longer. Authorization required for x-ray and ultrasound (RT /UT) testing. Good knowledge of English and driving licence. Work after 40-50 hours per week (daily shift), salary 36.25 €/h gross. Monthly net salary 4.000 € – 6.000 €, the company provides a car with equipment + fuel, travel time is also paid (if the journey takes more than 1 hour). The employee will have to arrange their own accommodation. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the e-mail: "1 welder-inspector in the Netherlands". Szukamy 1 kontrolera NDT do badań spawów rury – na ultradźwięki i pod x-ray. Praca w Holandii, Rotterdam od 28.01 lub 04.02. na 6 miesięcy lub dłużej. Wymagane uprawnienia na badanie x-ray i ultradźwięki (RT /UT). Dobra znajomość znajomość języka angielskiego oraz prawo jazdy. Praca po 40-50 h tygodniowo (zmiana dzienna), wynagrodzenie 36,25 €/h brutto. Wynagrodzenie miesięcznie netto 4.000 € – 6.000 €, firma zapewnia samochód z wyposażeniem + paliwo, płatny jest również czas podróży (jeśli podróż trwa dłużej niż 1 godzina). Pracownik będzie musiał zorganizować sobie zakwaterowanie we własnym zakresie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "1 kontroler NDT – Holandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Skagen, Denmark
May, 09
I am looking for a supervisor/ foreman to Denmark to work in shipyard in Skagen. Job for a long-term period, work with old ships, supervising hullsplaters and welders. Needed good English language. Salary between 12.000-15.000 PLN/mth netto. Candidates interested are requested to send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation "supervisor to shipyard in Skagen
Bremerhaven, Germany
Apr, 09
Searching for foreman/supervisor of hulls-platers, changing ship section, work in German shipyard. Needed German language and experience of working as supervisor of hulls-platers. Salary 200 dkk/h brutto. Job for couple months. Candidates interested in this job offer are requested to send Cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com
Tilburg, Netherlands
Oct, 19
I am looking for 2 supervisors to offshore projects that will be in charge over groups of 30-50 welders 135/136/138. Should be familiar with WPS. Should know about (stricter) offshore rules, as production is acc to that. These are offshore constructions, maritime projects. Project is held on in Holand, Tilburg, for period of 1,5 year, attractive salary, provided accommodation.  Cadidates are requested to submit Cv at danieljurkiewicz12@gmail.com with subject : "supervisor for welders offshore project"
Tilburg, Netherlands
Oct, 19
I am looking for 2 supervisors to offshore projects that will be in charge over groups of 30-50 ironworkers. Should be familiar with WPS. Should know about (stricter) offshore rules, as production is acc to that. These are offshore constructions, maritime projects. Project is held on in Holand, Tilburg, for period of 1,5 year, attractive salary, provided accommodation.  Cadidates are requested to submit Cv at danieljurkiewicz12@gmail.com with subject : "supervisor for ironworkers offshore project"

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe