Rotterdam, Netherlands
Jan, 08
We are looking for 2 diesel engine mechanics – the Netherlands, Rotterdam. Work from January 15, 2024 for a minimum of three months. Workshop. 1-year experience required, driving license (own car for commuting to work is preferred), communicative/good English. Regeneration and repair of engine parts. Diagnosis, repairs and maintenance. Experience in electrical work on engines will be an advantage. VCA B certificate (preferred). Rate approx. 550-600 EUR/week net (for people with one year of experience), rate 650-700 EUR/week net (for people with 3 years of experience) 40 hours a week (work from 07:00 to 16:30). Free accommodation (max. 3 people in accommodation). Payments weekly (Thursday). There is no rotation. Employment by a Dutch company on Dutch terms. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 mechanics – Netherlands". Szukamy 2 mechaników silników wysokoprężnych (diesel) – Holandia, Rotterdam. Praca od 15 stycznia 2024 na minimum trzy miesiące. Warsztat. Wymagane 1 – letnie doświadczenie, prawo jazdy (mile widziany własny samochód na dojazdy do pracy), komunikatywny / dobry j. angielski. Regeneracja i naprawa części silnika. Diagnozowanie, naprawy i konserwacje. Doświadczenie w pracach elektrycznych przy silnikach będzie zaletą. Certyfikat VCA B (mile widziany). Stawka ok. 550-600 EUR/tydzień netto (dla osób z rocznym doświadczeniem), stawka 650-700 eur/tydzień netto (dla osób z 3 letnim doświdczeniem) 40 godzin tygodniowo (praca w godzinach 07:00 – 16:30). Bezpłatne zakwaterowanie (max. 3 osoby w zakwaterowaniu). Płatności co tydzień (czwartek). Nie ma rotacji. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “2 mechaników – Holandia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Averøy, Norway
Nov, 10
We are looking for 2-3 shipyard mechanics for Norway, Boas – shipyard in Averøy. Work from November 13. for a longer period of time. Shaft and propeller repair, shaft seal, rudder and pump repair, gear and engine repair. We require experience and good knowledge of English. Rate 240 NOK/h gross + allowance 98 nok/day, 50 hours a week. Free accommodation (camping house or cottage, separate bedroom, shared kitchen and bathroom. Free car to use to/from the shipyard. Car can be used for private purposes but at your own expense. 4/2 rotations. Monthly payments. Free travel. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2-3 shipyard mechanics – Norway". Szukamy 2-3 mechaników stoczniowych do Norwegii, Boas – stocznia w Averøy. Praca od 13.11. na dłuższy okres czasu. Naprawa wału i śmigła, uszczelnienie wału, naprawa steru, pompy, naprawa przekładni i silników. Wymagamy doświadczenia, dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 240 nok/h brutto + dieta 98 nok/dzień, 50 godzin tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie (dom lub domek na kempingu, oddzielna sypialnia, wspólna kuchnia i łazienka. Bezpłatny samochód do wykorzystania do/ze stoczni. Samochód może być używany do celów prywatnych, ale na własny koszt użytkownika. Rotacje 4/2. Płatności co miesiąc. Bezpłatne podróże. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “2-3 mechaników stoczniowych – Norwegia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skagen, Denmark
Oct, 25
We are looking for 3 shipyard mechanics – Denmark, Skagen. Work from October 30. for a long period of time. Experience and a car for 3 people required for the trip. Rate 190 dkk/h gross (after half a year of work 200 dkk/h gross), paid accommodation 100 dkk/day (single room, shared kitchen and bathroom. Shared room with TV, free Internet). Accommodation located 10-13 minutes from the workplace. 55 hours of work per week. Rotations to be determined. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the subject line: "3 shipyard mechanics – Skagen – Denmark". Szukamy 3 mechaników stoczniowych – Dania, Skagen. Praca od 30.10. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie i auto na 3 osoby na wyjazd. Stawka 190 dkk/h brutto (po pół roku pracy 200 dkk/h brutto), płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój 1 osobowy, wspólna kuchnia i łazienka. Wspólny pokój z tv, darmowy internet). Zakwaterowanie umiejscowione 10-13 min od miejsca pracy. Tygodniowo 55 godzin pracy. Rotacje do ustalenia. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 mechaników stoczniowych – Skagen – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Marburg, Göttingen, Neustadt an der Weinstraße, Germany
Oct, 17
We are looking for 6 mechanics, tinsmiths and car painters for Germany – Marburg, Göttingen, Neustadt an der Weinstraße. Work from October 23. for a long period of time. We need car repair workers. Minimum 5 years of experience required. Communicative knowledge of German or English is desirable. Salary: EUR 2,400-2,600/month net, free accommodation. 40-45 hours of work per week. Contract by a German company on German terms. Payments once a month, on the 15th of the month. Working with rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 mechanics, tinsmiths and car painters to Germany." Szukamy 6 mechaników, blacharzy i lakierników samochodowych do Niemiec – Marburg, Göttingen, Neustadt an der Weinstraße. Praca od 23.10. na długi okres czasu. Potrzebujemy pracowników do warsztatów samochodowych. Wymagane doświadczenie minimum 5 lat. Mile widziana komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. Wynagrodzenie 2400-2600 EUR/mc netto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Umowa przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Płatności raz w miesiącu, 15-tego dnia miesiąca. Praca z rotacjami. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “6 mechaników, blacharzy i lakierników samochodowych do Niemiec”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
southern or western part of Germany, Germany
Aug, 18
We are looking for 2 car mechanics to Germany (southern or western part of Germany). Work from 28.08. for a long period of time. General maintenance work on vehicles of all types of drive. Independent performance of service and repair tasks in the entire scope of automotive service: replacement of camshafts and clutches, repair and overhaul of the engine; repair of the front suspension, change of oil, filter, brake pads; wheel geometry, computer diagnostics, repair of tractors and agricultural machines, installation and repair of alarm systems, professional advice on vehicle operation, warranty inspections and repairs. Minimum 5 years experience required. Communicative knowledge of German (understanding and following instructions in German), knowledge of English will be an asset. Rate 16 EUR/h net, free accommodation. Minimum 35h/week, most often possible overtime up to 50h/week. Contract by a German company on German terms. Payments once a month, on the 15th of the month. Rotations to be individually agreed. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 car mechanics to Germany". Szukamy 2 mechaników samochodowych do Niemiec (południowa lub zachodnia część Niemiec). Praca od 28.08. na długi okres czasu. Ogólne prace konserwacyjne pojazdów o każdym rodzaju napędu. Samodzielne wykonywanie zadań serwisowych i naprawczych w całym zakresie serwisu motoryzacyjnego: wymiana wałków rozrządu i sprzęgieł, naprawa i remont silnika; naprawa przedniego zawieszenia, wymiana oleju, filtra, klocków hamulcowych; geometrię kół, diagnostykę komputerową, naprawę ciągników i maszyn rolniczych, montaż i naprawę systemów alarmowych, fachowe doradztwo w zakresie eksploatacji pojazdów, przeglądy gwarancyjne i naprawy. Wymagane doświadczenie minimum 5 lat. Komunikatywna znajomość języka niemieckiego (zrozumienie i wykonanie instrukcji w języku niemieckim), atutem będzie znajomość j. angielskiego. Stawka 16 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Minimum 35h/tyg., najczęściej możliwa praca w nadgodzinach do 50h/tyg. Umowa przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Płatności raz w miesiącu, 15-tego dnia miesiąca. Rotacje do indywidualnego ustalenia. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 mechaników samochodowych do Niemiec”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Uddevalla, Sweden
Apr, 05
We are looking for 2 vehicle mechanics for Sweden, Uddevalla. Work from 17.04. for a few months. Mechanic for construction machines such as excavators, tippers, trucks, wheel loaders, buses, etc. Tools / computers for vehicle diagnostics. The mechanic works in the workshop or in the field. Required experience in working as a mechanic with construction machinery, automotive or mechanical education, driving license category B or C+E. Communicative / good knowledge of English, car for a trip. Rate 214sek gross/h, free accommodation. Possible 50 hours of work per week. 5/1 or 5/2 rotations. The average monthly salary will be about 30,000 net/month. Employment by a Swedish company on Swedish terms. Payment once a month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 vehicle mechanics to Sweden". Szukamy 2 mechaników pojazdów do Szwecji, Uddevalla. Praca od 17.04. na kilka miesięcy. Mechanik do maszyn budowlanych takich jak koparki, wywrotki, ciężarówki, ładowarki kołowe, autobusy itp. Narzędzia/komputery do diagnostyki pojazdów. Mechanik pracuje w warsztacie lub w terenie. Wymagane doświadczenie w pracy jako mechanik przy maszynach budowlanych, wykształcenie motoryzacyjne lub mechaniczne, prawo jazdy kat B lub C+E. Komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 214 sek brutto/h, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo możliwe 50 h pracy. Rotacje 5/1 lub 5/2. Średnie miesięczne wynagrodzenia wyniesie ok 30.000 sek/miesiąc netto. Zatrudnienie przez szwedzką firmę na warunkach szwedzkich. Wypłata raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 mechaników pojazdów do Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Jonkoping, Sweden
Feb, 03
We are looking for 3 trailer mechanics for Sweden, Jonkoping. Work from 01.03. for a long period of time. Required education as a mechanic of cars / trucks / machines. Minimum 2 years experience as a mechanic with the following repair skills: systems, suspension, electrical, MOT check, hydraulic, pneumatic, superstructure repairs (epoxy – will be an advantage), welding (will be an advantage) and computer diagnostic skills. Driving license B (CE will be an advantage). Communicative / good knowledge of English, car for a trip. Basic salary 06:00-18:00 during the training period of 3 months: SEK 162.88 gross/h (EUR 16.00 gross/h). Basic salary 06:00-18:00 after 3 months: SEK 183.24 gross/h (EUR 18.00 gross/h). Possible higher salary, depending on the candidate's skills and the decision of the workshop manager. Accommodation 2 options: – Axamo Camping, single room, 3.5 km from the workshop – EUR 500 (internet access available) or Robotniczy hotel – single room, 45 km from the workshop – EUR 390 (internet access is provided). Minimum 40 hours, average time per year 50-70 hours per week. Rotation – is determined individually with the workshop manager. Payment once a month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 trailer mechanics to Sweden". Szukamy 3 mechaników przyczep do Szwecji, Jonkoping. Praca od 01.03. na długi okres czasu. Wymagane wykształcenie jako mechanik samochodów osobowych/ciężarowych/maszyn. Minimum 2 lata doświadczenia jako mechanik z następującymi umiejętnościami naprawczymi: układy, zawieszenie, elektryczny, kontrola MOT, hydrauliczny, pneumatyczny, remonty nadbudowy (epoxy – będzie dodatkowym atutem), spawanie (będzie dodatkowym atutem) oraz umiejętności diagnostyki komputerowej. Prawo jazdy B (CE będzie dodatkowym atutem). Komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Wynagrodzenie podstawowe 06:00-18:00 w okresie szkolenia 3 miesiące: 162,88 SEK brutto/h (16,00 EUR brutto/h). Wynagrodzenie podstawowe 06:00-18:00 po 3 miesiącach: 183,24 SEK brutto/h (18,00 EUR brutto/h). Możliwe wyższe wynagrodzenie, uzależnione od umiejętności kandydata i decyzji kierownika warsztatu. Zakwaterowanie 2 opcje: – Axamo Camping, pokój jednoosobowy, 3,5 km od warsztatu – 500 EUR (możliwy dostęp do internetu) lub hotel Robotniczy – pokój jednoosobowy, 45 km od warsztatu – 390 EUR (internet jest zapewniony). Minimum 40h, średni czas w ciągu roku 50-70h tygodniowo. Rotacja – ustalana jest indywidualnie z kierownikiem warsztatu. Wypłata raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 mechaników przyczep do Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Uddevalla, Sweden
Jan, 31
We are looking for 2 vehicle mechanics for Sweden, Uddevalla. Work from 06.02. for a few months. Mechanic for construction machines such as excavators, tippers, trucks, wheel loaders, buses, etc. Tools / computers for vehicle diagnostics. The mechanic works in the workshop or in the field. Required experience in working as a mechanic with construction machinery, automotive or mechanical education, driving license category B or C+E. Communicative / good knowledge of English, car for a trip. Rate 214sek gross/h, free accommodation. Possible 50 hours of work per week. 5/1 or 5/2 rotations. The average monthly salary will be about 30,000 net/month. Employment by a Swedish company on Swedish terms. Payment once a month. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 vehicle mechanics to Sweden". Szukamy 2 mechaników pojazdów do Szwecji, Uddevalla. Praca od 06.02. na kilka miesięcy. Mechanik do maszyn budowlanych takich jak koparki, wywrotki, ciężarówki, ładowarki kołowe, autobusy itp. Narzędzia/komputery do diagnostyki pojazdów. Mechanik pracuje w warsztacie lub w terenie. Wymagane doświadczenie w pracy jako mechanik przy maszynach budowlanych, wykształcenie motoryzacyjne lub mechaniczne, prawo jazdy kat B lub C+E. Komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Stawka 214 sek brutto/h, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo możliwe 50 h pracy. Rotacje 5/1 lub 5/2. Średnie miesięczne wynagrodzenia wyniesie ok 30.000 sek/miesiąc netto. Zatrudnienie przez szwedzką firmę na warunkach szwedzkich. Wypłata raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 mechaników pojazdów do Szwecji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Munkebo, Denmark
Sep, 15
We are looking for 10 mechanics with knowledge of plumbing to Denmark, Munkebo. Work from September 19 for a long period of time / permanently. Various jobs in the workshop and on the ship. Candidates must have a minimum of 5 years of professional experience as a mechanic, communicative knowledge of English, car for a trip. The candidate must be able to complete at least 3 points from the following tasks: 1) Repair of hydraulic cylinders 2) Repair of hydraulic components 3) Crimping hydraulic hoses to size 4) Pressure / flow measurement of hydraulic pumps 5) Checking the hydraulic brakes 6) Replacement of oil seals / O-rings 7) Operation of Ecolina tube benders 10 mm – 60 m 8) Solving hydraulic problems The rate of DKK 198.97 / h gross (Saturday DKK 291.76 / h gross, Sunday: DKK 291.76 / h gross). Night shift 236.45-291.76 DKK / h gross. Accommodation costs DKK 135 / day. Weekly 40-45 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "10 mechanics with knowledge of plumbing to Denmark". It is a temporary job offer according to EU regulations. Employment Agency No. 12588, Daniel Jurkiewicz Please add to the message sent to us the note: "I consent to the processing of my data for the current and future recruitment". Every few days, we publish new job advertisements for Polish employees in Scandinavian companies in Denmark, Norway, Finland, Sweden, the Netherlands, Germany and Belgium at findworker.pl. Job offers in foreign companies for construction, shipbuilding and physical work on farms. Go to findworker.pl and press Like to see new offers on your facebook. Szukamy 10 mechaników ze znajomością hydrauliki do Danii, Munkebo. Praca od 19.09 na długi okres czasu / na stałe. Różne prace na warsztacie i na statku. Kandydaci muszą posiadać minimum 5 lat doświadczenia zawodowego jako mechanik., komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Kandydat musi być w stanie wykonać co najmniej 3 punkty z następujących zadań: 1) Naprawa cylindrów hydraulicznych 2) Naprawa elementów hydraulicznych 3) Zakuwanie węży hydraulicznych na wymiar 4) Pomiar ciśnienia/przepływu pomp hydraulicznych 5) Kontrola hamulców hydraulicznych 6) Wymiana simeringów/ oringów 7) Obsluga giętarek do rur Ecolina 10 mm – 60m 8) Rozwiązywanie problemów hydraulicznych Stawka 198,97 dkk/h brutto (sobota 291,76 dkk/h brutto, niedziela: 291,76 dkk/h brutto). Zmiana nocna 236,45-291,76 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 135 dkk/dzień. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 mechaników ze znajomością hydrauliki do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rejkjaviku, Iceland
Mar, 10
We are looking for 2 mechanics to Iceland, 40 km from Rejkjavik. Work from March 21. for longer. Work in a factory, mechanics to build equipment for boats and ships. Minimum 4 years of experience, knowledge of the English language. Shipbuilding experience is welcome. The gross rate is 2,350 ISK / h (approximately EUR 15.8 / h), while for overtime the rate is ISK 3807 / h gross (approximately EUR 25.5 / h gross). About 50 h of work per week, free accommodation. Reimbursement of the cost of the flight to Iceland, organized car on the spot. 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 mechanics to Iceland". Szukamy 2 mechaników do Islandii, 40 km od Rejkjaviku. Praca od 21.03. na dłużej. Praca w fabryce, mechanicy do budowy wyposażenia łodzi i statków. Doświadczenie minimum 4 lata, znajomość języka angielskiego. Mile widziane doświadczenie stoczniowe. Stawka 2350 ISK/h brutto (ok 15,8 EUR/h) brutto, z kolei za nadgodziny stawka 3807 ISK/h brutto (ok 25,5 EUR/h brutto). Tygodniowo około 50 h pracy, bezpłatne zakwaterowanie. Zwrot kosztu przelotu do Islandii, na miejscu zorganizowane auto. Rotacje 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 mechaników do Islandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Korsor, Denmark
Nov, 24
We are looking for 1 truck mechanic to Denmark. First, a trial period in Herning, if they prove themselves, will work in Korsor. Work for a longer period of time. Disassembly and assembly of trucks. Required experience, communicative knowledge of English and a car for the trip. Rate of 103 DKK / h net, work 40-60 hours a week, free accommodation. Agreement by a Polish agency, payments once a month – on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 truck mechanic to Denmark". Szukamy 1 mechanika do cieżarówek do Danii. Na początek okres próbny w Herning, jeśli osoby się sprawdzą będą pracować w Korsor. Praca na dłuższy okres czasu. Demontaż i montaż ciężarówek. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 103 dkk/h netto, praca po 40-60 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach.  W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 mechanika do cieżarówek do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Sep, 14
<div class="FFpbKc"> <div class="ZTPlmc">We are looking for 1 mechanic for Denmark, Aarhus. Work from 20/09. for 1 month. Old landrover car repair. Experience, car and communicative English required. Rate of 96 DKK / h net, work 50-55 hours a week, free accommodation. The average monthly salary is PLN 12,000 net per month. Agreement by a Polish agency, payments once a month – on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 mechanic – Denmark".</div> </div> <div> <p>Szukamy 1 mechanika do Danii, Aarhus. Praca od 20.09. na 1 miesiąc. Naprawy samochodu stary landrover. Wymagane doświadczenie, auto i oraz komunikatywny j. angielski. Stawka 96 dkk/h netto, praca po 50-55 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 12000 pln/mc netto. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 mechanik – Dania".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz</p> <p>Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".</p> <p>Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p> </div>
Kjelkvist, Denmark
May, 04
We are looking for 2 agricultural mechanics to Denmark, Kjelkvist. Work from 10.05 for a long period of time. Machine repair, hydraulics, oil change. Candidates must have experience, communicate in English, own car is welcome. Weekly 50-60 h of work, 165 DKK / h gross, paid accommodation 100-150 DKK / day. Employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, SH Feriepnge and tax refund. Candidates interested in this offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 agricultural mechanics to Denmark" Poszukujemy 2 mechaników rolniczych do Danii, Kjelkvist. Praca od 10.05 na długi okres czasu. Naprawa maszyn, hydraulika, wymiana oleju. Kandydaci muszą mieć doświadczenie, komunikatywnie porozumiewać się po angielsku, mile widziane własny samochód. Tygodniowo 50-60 h pracy, stawka 165 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, SH Feriepnge i zwrot podatku. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie „ 2 mechaników rolniczych do Danii” Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Rauma, Finland
Dec, 11
We are looking for 8 machinery fitters to ships to Finland, Rauma. Work will start on March 2020, job for long term. Work with fitting propeller shafts, generators foundations and generators, engines, candidates must speak communiactive English. Work 50-60 hours per week, salary 16 EUR/h brutto (about 13,8 EUR/h netto in first 4 months), free accommodation, rotation plans 6/2. Hiring by Finish company, payments every 2 weeks, payslips. For first flight company will give back 50 EUR after 2 weeks of work, next flight on cost of worker, transport arranged in Finland by company. Monthly avarage salary netto about 12.500-13.000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "machinery ship fitter to Finland" Poszukujemy 8 monterów-mechaników do maszynowni statków do Finlandii, w Rauma. Praca rozpocznie się w marcu 2020, praca na długi okres czasu.  Praca z silnikami, śrubami, wałami napędowymi i generatorami, osoba musi mieć doświadczenie jako mechanik stoczniowy w pracy na statkach i mówić komunikatywnie w j. angielskim. Praca po 50-60 h tygodniowo, wynagrodzenie 16 EUR/h brutto (ok. 13,8 EUR/h netto w pierwszych 4 m-cach pracy), bezpłatne zakwaterowanie, plany rotacyjne 6/2. Zatrudnienie przez firmę fińską na warunkach fińskich, płatności co 2 tygodnie, payslipy. Za pierwszy lot do Finlandii Turku firma fińska zwraca kwotę pracownikowi 50 EUR (po 2 tygodniach pracy), następne przeloty są na koszt pracownika, w Finlandii transport zorganizowany. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto wynosi ok 12.500-13.000 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "monter mechanik na statki Finlandia" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Helsinki, Finland
Oct, 08
We are looking for 1 car mechanic to Finland, Helsinki. Job for long term, start 14.10, candidate must be experience as car mechanic, good if speak communicative English. Job 50 hours per week, salary 14 EUR/h netto, free accommodation, free transport and free flight to Helsinki. Rotation plan 8/2. Payments every 2 weeks with payslips. Candidates interested in this job offer please send application at email: rekrutacja@findworker.pl with note in subject: car mechanic to Finland   Szukamy 1 mechanika samochodowego, praca w Finlandii w Helsinkach. Praca na długi okres czasu, rozpoczęcie pracy 14.10.2019. Kandydat musi mieć minimum 3 lata doświadczenia jako mechanik samochodowy, mile widziany komunikatywny j. angielski. Praca po 50h tygodniowo, wynagrodzenie 14 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie i bezpłatny przelot do Helsinek. Rotacje 8/2. Płatności w EUR co 2 tygodnie, przesyłane payslipy. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie  aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "mechanik samochodowy do Finlandii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Scotland, United Kingdom
Sep, 13
We are looking for 1 person to work as a mechanic – fitter for building steel structures for Scotland, Great Britain. Work from 01/10 to 2.5 months. We require experience as a mechanic – steel structure fitter, good knowledge of English. Rate 180 dkk / h gross + free accommodation + meals, work 60 hours per week. The average monthly salary is PLN 17,000 / month net. During the contract there is no trips to Poland. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send your CV to: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on subject: "mechanic – fitter to Scotland". Szukamy 1 osoby do pracy jako mechanik – monter do wznoszenia konstrukcji stalowych do Szkocji, Wielka Brytania. Praca od 01.10 na 2,5 miesiąca. Wymagamy doświadczenia jako mechanik – monter konstrukcji stalowych, dobrej znajomości języka angielskiego. Stawka 180 dkk/h brutto + bezpłatne zakwaterowanie + wyżywienie, praca 60 godzin tygodniowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 17.000 pln/mc netto. W trakcie trwania kontraktu brak zjazdu do Polski. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie cv na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "mechanik – monter do Szkocji, Wielka Brytania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kotka, Finland
Jun, 06
We are looking for 2 fitters to install a paper folding machine. Works in Finland – Kotka from 16.06 or 25.06. until mid-August. We require experience in a similar position, knowledge of English is welcome. Stake: 11.5 eur / h net + free accommodation. Weekly 58 hours of work. Finnish contract on Finnish terms. Interested persons please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "machine fitter – Finland". Please add to the message sent to us: "I agree to the processing of my data for current and future recruitment" This is a temporary job offer according to EU regulations. Employment Agency No. 12588, Daniel Jurkiewicz Szukamy 2 monterów do zainstalowania maszyny do składania papieru.Praca w Finlandii – Kotka od 16.06 lub 25.06. do połowy sierpnia. Wymagamy doświadczenia na podobnym stanowisku, mile widziana znajomość języka angielskiego. Stawka 11,5 eur/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 58 godzin pracy. Umowa fińska na warunkach fińskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "monter maszyn – Finlandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skive, Denmark
Aug, 21
We are looking for a good truck mechanic to Denmark, Skive. Work from 28.08.2017 (or faster if possible). Work for a long period of time.We require much experience as a truck mechanic, truck driver's license. Good knowledge of English. Rate 150 dkk / h gross, paid accommodation 500 dkk / week. In week 46-50 hours of work. The average monthly salary is about 9,000-10,500 PLN / m netto after deduction of accommodation (salary depending on the number of hours worked). Danish agreement on Danish terms. Interested candidates please send an application to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in subject "truck mechanic – Denmark". Szukamy mechanika samochodów ciężarowych do Danii, Skive. Praca od 28.08.2017 (lub szybciej, jeżeli to możliwe). Praca na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia jako mechanik samochodów ciężarowych, prawo jazdy kat. C. Dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 150 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie 500 dkk /tydzień. W tygodniu 46-50 godzin pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi około 9.000 – 10.500 PLN/mc netto po odliczeniu zakwaterowania (wynagrodzenie uzależnione od ilości przepracowanych godzin). Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "mechanik samochodów ciężarowych – Dania". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skive, Denmark
Apr, 26
I'm looking for a tinplate mechanic for a Ford workshop. Working in Denmark, Skive, for 3 months. Required experience as a sheet metal mechanic at a Ford workshop. Good / communicative knowledge of English. Rate 140 dkk / h gross. Work 37 hours a week. Remuneration of approximately 7,000 zł / mc net after deduction of accommodation costs. Danish agreement on Danish terms. Interested candidates please send an application to email danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in the subject "mechanic, mechanic – workshop Ford – Denmark".   Szukam blacharza – mechanika do warsztatu Forda. Praca w Danii, Skive, na 3 miesiące. Wymagane doświadczenie jako blacharz, mechanik w warsztacie Forda. Dobra / komunikatywna znajomość języka angielskiego.Stawka 140 dkk/h brutto. Praca 37 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie ok 7.000 zł/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Umowa duńska na warunkach duńskich.Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " blacharz, mechanik – warsztat Ford – Dania". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Feb, 15
I am looking for 4 car workers to Norway, Bergen – 2 car mechanics – one with experience with electric and computer systems and one with installing parts for cars, also needed 2 technicians to cars. Needed good English language. Job possible for a long-term. Salary 181,5 nok/h brutto, paid accommodation (5500 nok/month). Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "car worker to Norway"   Szukamy do pracy w Norwegii, Bergen: 2 mechaników samochodowych i 2 elektryków do systemów elektrycznych w samochodach. Praca na dłuższy okres czasu. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Wynagrodzenie 181,5 nok/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (5500 nok/mc). Praca od marca 2017. Wymagany dobry/płynny język angieslki. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "pracownik do warsztatu samochodowego Norwegia" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe