Aarhus, Denmark
Feb, 22
We are looking for 1 crane crane operator for Denmark, Aarhus. Work from February 26. for a long period of time. Stadium construction. Experience, qualifications required, communicative English preferred. Rate 175 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week (single room). 45-50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/1. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 crane crane operator – Aarhus – Denmark". Szukamy 1 operatora dźwigu żurawia do Danii, Aarhus. Praca od 26.02. na długi okres czasu. Budowa stadionu. Wymagane doświadczenie, uprawnienia, mile widziany komunikatywny j. angielski. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień (pokój pojedynczy). Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 operatora dźwigu żurawia – Aarhus – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Feb, 21
We are looking for 4 steelfixers for Denmark, Aarhus. Work from February 26 for several months. Experience as a fixer required, one fixer should have the qualifications and experience to work on a crane. One car per group. Rate 175 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week. Working 45-50 hours a week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 steelfixers – Denmark". Szukamy 4 zbrojarzy do Danii, Aarhus. Praca od 26.02 na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie jako zbrojarz, jeden zbrojarz powinien posiadać uprawnienia i doświadczenia na pracę na dźwigu żurawiu. Jedno auto na grupę. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo praca po 45-50 h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 zbrojarzy – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Feb, 20
We are looking for 10 blacksmiths (black steel and aluminum) – Denmark, Skagen. Work from February 26, 2024 for a long period of time. Working on an offshore platform moored at the docks. Experience working on offshore drilling platforms required, communicative English and a car for the trip. 66 hours of work per week (work Monday-Saturday 12 hours a day, 1 hour break). Salary over PLN 20,000/month net, after deducting accommodation costs (single rooms). 4/1, 4/2 or 5/2 rotations. Payments every 2 weeks (in Danish kroner), tax refund for working in Denmark next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 blacksmiths – Denmark – Skagen". Szukamy 10 kowali (stal czarna oraz aluminium) – Dania, Skagen. Praca od 26.02.2024 na długi okres czasu. Praca na platformie offshore przycumowanej w dokach. Wymagane doświadczenie w pracy na platformach wiertniczych offshore, mile widziany komunikatywny język angielski oraz auto na wyjazd. Tygodniowo 66 godzin pracy (praca poniedziałek -sobota po 12h dziennie, 1h przerwy). Wynagrodzenie ponad 20.000 zł/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania (pokoje pojedyncze). Rotacje 4/1, 4/2 lub 5/2. Płatności co 2 tygodnie (w koronach duńskich), w przyszłym roku zwrot podatku za pracę w Danii. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “10 kowali – Dania – Skagen”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Feb, 19
We are looking for 1 excavator operator with qualifications for Manitou with a car to Denmark, Copenhagen. Work from February 21, work for one year. Required experience, Manitou license and a car for the trip. Rate 185 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week. 42-45 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 4/1 or 4/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 Manitou excavator operator with a car – Copenhagen – Denmark." Szukamy 1 operatora koparki wraz z uprawnieniami na Manitou z autem do Danii, Kopenhaga. Praca od 21.02 , praca na rok. Wymagane doświadczenie, uprawnienia Manitou i auto na wyjazd. Stawka 185 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 42-45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 operatora koparki Manitou z autem – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Feb, 16
We are looking for 1 steelfixer with a car to Denmark, Aarhus. Work from February 19 for several months. Required experience as a car fitter for a trip. Rate 175 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. Work 45-50 hours a week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 steelfixer with a car – Denmark". Szukamy 1 zbrojarza z autem do Danii, Aarhus. Praca od 19.02 na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie jako zbrojarz auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo praca po 45-50 h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 zbrojarz z autem – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen or Vojens, Denmark
Feb, 14
We are looking for 1 office worker – Denmark, Skagen or Vojens. Work from March 2024 for a long period of time. The employee's tasks will include, among others: preparing employee leave schedules (updating), Excel, employee registration, drawing up contracts, contact with employees, etc. Required experience, good/communicative knowledge of Danish and Polish. We are looking for a person living or with accommodation in Denmark. 37 hours of work per week. Salary 23,000 dkk/month gross. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject line: "1 office employee – Denmark, Skagen or Vojens". Szukamy 1 pracownika biurowego – Dania, Skagen lub Vojens. Praca od marca 2024 na długi okres czasu. Do zadań pracownika będzie należało między innymi: sporządzanie harmonogramu urlopów pracowników (aktualizacja), excel, rejestracja pracowników, sporządzanie umów, kontakt z pracownikami itp. Wymagane doświadczenie, dobra / komunikatywna znajomość duńskiego i polskiego. Szukamy osoby mieszkającej lub z zakwaterowaniem w Danii. Tygodniowo 37 godzin pracy. Wynagrodzenie 23000 dkk/mc brutto. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “ 1 pracownika biurowego – Dania, Skagen lub Vojens”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Aalborg, Denmark
Feb, 08
We are looking for 2 steelfixers / concrete workers with a car to Denmark, near Aalborg. Work from February 12 for several months. Required experience as a fixer/concrete worker, car for travel. Rate 175 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week. Work 50 hours a week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 steelfixers/concrete workers – Denmark". Szukamy 2 zbrojarzy / betoniarzy z autem do Danii, k. Aalborga. Praca od 12.02 na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie jako zbrojarz / betoniarz, auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo praca po 50 h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 zbrojarzy /betoniarzy – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Feb, 05
We are looking for 3-4 pavers for Denmark, Odense. Work from February 7. for many months. Required experience. Rate 165 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week. 45-50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/1. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3-4 pavers – Odense – Denmark". Szukamy 3-4 brukarzy do Danii, Odense. Praca od 07.02. na wiele miesięcy. Wymagane doświadczenie. Stawka 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3-4 brukarzy – Odense – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Jan, 30
We are looking for 8 grinders – Denmark, Odense. Work from February 5. The main task will be the repair of the towers, after the steel has been inspected. Minor welding work may occur. Experience required, certificate preferred, communicative English and a car for the trip. Some of the work will be performed in elevators, so employees must be familiar with working on and operating elevators. Rate 212 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day. About 55 hours of work per week (night shift work – paid extras). Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "8 grinders – Odense – Denmark". Szukamy 8 szlifierzy – Dania, Odense. Praca od 05.02. Głównym zadaniem będzie naprawa wież, po przeglądzie stali. Mogą wystąpić drobne prace spawalnicze. Wymagane doświadczenie, mile widziany certyfikat, komunikatywny język angielski oraz auto na wyjazd. Część prac będzie wykonywana w windach, dlatego pracownicy muszą znać się na pracy na windach i obsłudze takich wind. Stawka 212 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo około 55 godzin pracy (praca na zmianę nocną-płatne dodatki). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “8 szlifierzy – Odense – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Jan, 29
We are looking for 2 workers for earthworks in Denmark, Aarhus. One excavator operator and 1 employee from category B+E (driving with a tow truck). Work from January 31. for a few months. Experience required, communicative English. Rate 172 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week. 45-50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/1. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 workers for earthworks – Aarhus – Denmark". Szukamy 2 pracowników do prac ziemnych do Danii, Aarhus. Jeden operator koparki oraz 1 pracownik z kat B+E (jazda z lawetą). Praca od 31.01. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie, komunikatywny j. angielski. Stawka 172 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 pracowników do prac ziemnych – Aarhus – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Dec, 13
We are looking for 3 employees – planting a hedge and minor earthworks – Denmark, Copenhagen. Short-term work from December 18 to December 21. Rate 185 dkk/h gross, no accommodation. 10 hours of work per day. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the subject line: "3 employees – planting a hedge – Denmark." Szukamy 3 pracowników -posadzenie żywopłotu i drobne prace ziemne – Dania, Kopenhaga. Praca krótkoterminowa od 18.12 do 21.12. Stawka 185 dkk/h brutto, brak zakwaterowania. Dziennie 10 godzin pracy. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 pracowników- posadzenie żywopłotu – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
Dec, 12
We are looking for 2 construction workers / concrete workers – Denmark, Odense. Working from 13/12 to 22/12. Experience required, communicative English and a car for the trip. Rate 175 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week. About 37-40 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the subject line: "2 construction workers / concrete workers – Odense – Denmark." Szukamy 2 pracowników budowlanych / betoniarzy – Dania, Odense. Praca od 13.12 do 22.12. Wymagane doświadczenie, mile widziany komunikatywny język angielski oraz auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo około 37-40 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 pracowników budowlanych / betoniarzy – Odense – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Dec, 11
We are looking for 2 floorers/parquet polishers and varnishes – Denmark, Copenhagen. Work from January 2024 for a long period of time. Experience in parquet flooring required, polishing, grinding, varnishing, painting, laying parquet floors and floor panels. Own car and communicative knowledge of English are welcome. Rate 180 dkk/h gross, 37-50 hours a week. Own accommodation required. Payments once a month. Possible rotations: 4/1 or 4/2, 5/2, 6/2. Pre-departure contracts from a Danish company. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips, the company pays Feriepenge and SH. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 floor installers – Denmark". Szukamy 2 posadzkarzy/osoby do polerowania i lakierowania parkietów – Dania, Kopenhaga. Praca od stycznia 2024 na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie przy parkietach, polerowanie, szlifowanie, lakierowanie, malowanie, kładzenie parkietów i paneli podłogowych. Mile widziane własne auto oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 180 dkk/h brutto, 37-50 godzin tygodniowo. Wymagane własne zakwaterowanie. Płatności raz w miesiącu. Możliwe rotacje 4/1 lub 4/2, 5/2, 6/2. Kontrakty przed wyjazdem od firmy duńskiej. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy, firma opłaca Feriepenge i SH. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “2 posadzkarzy – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Esbjerg, Denmark
Dec, 05
We are looking for 1 steelworker/shuttering carpenter to Denmark, Esbjerg. Work from December 6 or December 7 to December 22 (then from January for several months). Experience as a steel fixer/formwork carpenter required. Rate 175 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week. Work 50-55 hours a week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 steelworker/shuttering carpenter – Denmark". Szukamy 1 zbrojarza/cieśli szalunkowego do Danii, Esbjerg. Praca od 06.12 lub 07.12 do 22.12 (potem od stycznia na kilka miesięcy). Wymagane doświadczenie jako zbrojarz / cieśla szalunkowy. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo praca po 50-55 h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 zbrojarza/cieśli szalunkowego – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Lemvig, Denmark
Nov, 10
We are looking for 1 steelworker/formwork carpenter to Denmark, work near Lemvig. Work from November 20. per year. Mandatory qualifications and experience required. Rate 180 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week. Working 58 hours a week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 4/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 steelworker/formwork carpenter – Denmark". Szukamy 1 zbrojarza/cieśli szalunkowego do Danii, praca niedaleko Lemvig. Praca od 20.11. na rok. Wymagane uprawnienia i doświadczenie na manitu. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo praca po 58 h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 zbrojarza/cieśli szalunkowego – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Nov, 03
We are looking for 4 ground workers and 1 excavator operator for Denmark, Copenhagen. Work from November 13. until May 2024. Experience required, car for the trip and communicative English. Rate 182 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week. 47 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/1. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4ground workers and 1 excavator operator – Copenhagen – Denmark." Szukamy 4 pracowników ziemnych i 1 operatora koparki do Danii, Kopenhaga. Praca od 13.11. do maja 2024. Wymagane doświadczenie, auto na wyjazd i komunikatywny j. angielski. Stawka 182 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 47 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 pracowników ziemnych i 1 operatora koparki – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Nov, 02
We are looking for 1 excavator operator with a car to Denmark, Copenhagen. Work from November 6. until May 2024. Experience and a car for the trip required. Rate 184 dkk/h gross, accommodation cost 1,050 dkk/week. 47 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/1. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject line: "1 excavator operator with a car – Copenhagen – Denmark." Szukamy 1 operatora koparki z autem do Danii, Kopenhaga. Praca od 06.11. do maja 2024. Wymagane doświadczenie i auto na wyjazd. Stawka 184 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 47 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 operatora koparki z autem – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Oct, 12
We are looking for 2 pavers to Denmark, Copenhagen. Work from October 16. for a long period of time. Experience and a car for the trip required. The rate is 170 dkk/h gross, if necessary, the company can provide accommodation for 150 dkk/day. About 45 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/1 or other to be determined. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the subject line: "2 pavers – Copenhagen – Denmark". <p>Szukamy 2 brukarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 16.10. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie i auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, w razie potrzeby firma może udostępnić zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Tygodniowo około 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub inne do ustalenia. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 brukarzy – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Oct, 09
We are looking for 3 pavers to Denmark, Copenhagen. Work from 11/10. for a few months. Experience and a car for the trip required. The rate is 170 dkk/h gross, if necessary, the company can provide accommodation for 150 dkk/h gross. About 45-50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/1 or other to be determined. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 pavers – Copenhagen – Denmark". Szukamy 3 brukarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 11.10. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie i auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, w razie potrzeby firma może udostępnić zakwaterowanie 150 dkk/h brutto. Tygodniowo około 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub inne do ustalenia. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 brukarzy – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Esbjerg, Denmark
Sep, 18
We are looking for 1 person with forklift licenses – Denmark, near Esbjerg. Work from September 18 for 2-3 months. Work in a sawmill warehouse. Forklift license, experience, communicative English required. Rate 116 dkk/h net, 45-50 hours a week, free accommodation. Contract through a Polish agency, payments once a month – on the 10th of the next month for the entire previous month, one-time advance payment of DKK 3,000 available after 2 weeks. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 person – forklift – Denmark". Szukamy 1 osoby z uprawnieniami na wózki widłowe- Dania, k. Esbjerg. Praca od 18.09 na 2-3 miesiące. Praca w magazynie tartaku. Wymagane uprawnienia na wózek widłowy, doświadczenie, komunikatywny język angielski. Stawka 116 dkk/h netto, 45-50 godzin tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 osoba – wózek widłowy – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe