near Esbjerg, Denmark
Sep, 18
We are looking for 1 person with forklift licenses – Denmark, near Esbjerg. Work from September 18 for 2-3 months. Work in a sawmill warehouse. Forklift license, experience, communicative English required. Rate 116 dkk/h net, 45-50 hours a week, free accommodation. Contract through a Polish agency, payments once a month – on the 10th of the next month for the entire previous month, one-time advance payment of DKK 3,000 available after 2 weeks. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 person – forklift – Denmark". Szukamy 1 osoby z uprawnieniami na wózki widłowe- Dania, k. Esbjerg. Praca od 18.09 na 2-3 miesiące. Praca w magazynie tartaku. Wymagane uprawnienia na wózek widłowy, doświadczenie, komunikatywny język angielski. Stawka 116 dkk/h netto, 45-50 godzin tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 osoba – wózek widłowy – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Sep, 11
We are looking for 2 construction workers – Denmark, Copenhagen. Work from September 13 or September 18 for several months. We need versatile, experienced house renovation workers. Painting, masonry and carpentry demolition works. Communicative English required. Free accommodation (utility containers, shared rooms). Rate 116 dkk/h net (180 dkk/h gross), work from 7 a.m. to 5 p.m. Agreement through a Polish agency, payments once a month – on the 10th day of the next month for the entire previous month, a one-time advance payment of 3,000 dkk available after 2 weeks. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 construction workers – Denmark". Szukamy 2 pracowników budowlanych – Dania, Kopenhaga. Praca od 13.09 lub 18.09 na kilka miesięcy. Potrzebujemy wszechstronnych pracowników do remontu domu z doświadczeniem. Prace malarskie, murarskie i stolarskie rozbiórkowe. Wymagany komunikatywny język angielski. Bezpłatne zakwaterowanie (kontenery gospodarcze, wieloosobowe). Stawka 116 dkk/h netto (180 dkk/h brutto), praca od 7 do 17. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników budowlanych – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
Sep, 11
We are looking for 2 pavers with a car to Denmark, Odense. Work from September 13 or September 18 for several months. Minimum 4-5 years of experience as a paver required. Knowledge of English is desirable, one car for 2 people. Rate 170 dkk/h gross, paid accommodation cost 1050 dkk/week – single rooms. 45-50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. 4/2, 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers – Odense – Denmark". Szukamy 2 brukarzy z autem do Danii, Odense. Praca od 13.09 lub 18.09 na kilka miesięcy. Wymagane minimum 4-5 lat doświadczenie jako brukarz. Mile widziana znajomość języka angielskiego, jedno auto na 2 osoby. Stawka 170 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokoje pojedyncze. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2, 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy – Odense- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Sep, 04
We are looking for 6 ground workers to Denmark, Copenhagen. Work from 25.09. for a long period of time. Earthworks on fiber optic cables. Required experience and a car for 3 people. Rate 182 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week (single room). Weekly after 47-47-47-44 working hours. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Spins 4/1 (rigid spins). If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 ground workers – Copenhagen – Denmark". Szukamy 6 pracowników ziemnych do Danii, Kopenhaga. Praca od 25.09. na długi okres czasu. Prace ziemne przy kablach światłowodowych. Wymagane doświadczenie i auto na 3 osoby. Stawka 182 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień (pokój pojedynczy). Tygodniowo po 47-47-47-44 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1 (rotacje sztywne). Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “6 pracowników ziemnych – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Sep, 01
We are looking for 5 steelfixers / concreter workers for Denmark, Copenhagen. Work from 06.09. or 11.09. by the end of the year. Foundations, blocks are falling. Required experience and a car for 2 people. The rate is 175 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. About 45-50 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 steelfixers / concreter workers – Copenhagen – Denmark". Szukamy 5 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 06.09. lub 11.09. do końca roku. Fundamenty, bloki leca. Wymagane doświadczenie i auto na 2 osoby. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo około 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 zbrojarzy / betoniarzy – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Aug, 31
We are looking for 3 steelfixers for Denmark, Copenhagen. Work from 04.09. for a few months. Required experience and a car for 3 people. The rate is 175 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. 45-50 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 steelfixers – Copenhagen – Denmark". Szukamy 3 zbrojarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 04.09. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie i auto na 3 osoby. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 zbrojarzy – Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Aug, 30
We are looking for 12 steelfixers/shuttering carpenters to Denmark, Aarhus. Job for 4 people from 25.09., next 4 people from 09.10 and 4 people  from 23.10. for a long period of time. Required experience and a car for 4 people. At least one of the 12 employees must be able to operate a 5-tonne crane and operate a manitou. If necessary, he must operate a crane and then be able to cooperate with other people. The rate is 180 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. Weekly work 58 hours per week, 4th week 48 hours of work. Average earnings after deducting the costs of accommodation about PLN 13,000 / month net + allowances about PLN 3,000 / month net additionally paid every 2-3 months. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax return next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "12 steel fixers / shuttering carpenters – Aarhus – Denmark". Szukamy 12 zbrojarzy/cieśli szalunkowych do Danii, Aarhus. Praca dla 4 osób od 25.09., następne 4 osoby od 09.10 i 4 osoby od 23.10. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie i auto na 4 osoby. Przynajmniej jeden z 12 pracowników musi umieć obsługiwać dźwig o udźwigu 5 ton i obsługiwać manitou. W razie potrzeby musi obsługiwać dźwig, a potem móc współpracować także z innymi osobami. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo praca po 58h tygodniowo, 4-ty tydzień 48h godzin pracy. Średnie zarobki po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 13000 zł/mc netto + dodatki ok 3000 zl /mc netto dodatkowo płatne co 2-3 miesiące. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “12 zbrojarzy / cieśli szalunkowych – Aarhus – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus area, Denmark
Aug, 25
We are looking for 2 employees: 1 excavator operator + 1 ground worker to Denmark, Aarhus area. Work from 29.08. for a few weeks. Mini excavator 1 to 3 tons, digging and laying of cables and fibers. The works will include the laying of cable pipes near the railway tracks. Required experience, knowledge of English for 1 person in the team, driving license. The rate is 170 dkk/h gross + allowances for overtime, accommodation costs 1050 dkk/week. 45 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "excavator operator / ground worker – Denmark". Szukamy 2 pracowników: 1 operatora koparki + 1 pracownika ziemnego do Danii, rejon Aarhus. Praca od 29.08. na kilka tygodni. Minikoparka 1 do 3 ton, kopanie i układanie kabli oraz włókien. Prace obejmą położenie rur kablowych w pobliżu torów kolejowych. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u 1 osoby w teamie, prawo jazdy. Stawka 170 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "operator koparki/ pracownik ziemny – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
southern or western part of Germany, Germany
Aug, 18
We are looking for 2 car painters for Germany (southern or western part of Germany). Work from 28.08. for a long period of time. Bodywork and accident repairs (assembly, disassembly, welding, etc.), renovation of vintage cars (cars and motorcycles). General maintenance work on vehicles of all types (passenger cars, trucks, trailers). Minimum 5 years experience required. Communicative knowledge of German (understanding and following instructions in German), knowledge of English will be an asset. Rate 15 EUR/h net, free accommodation. Minimum 35h/week, most often possible overtime up to 50h/week. Contract by a German company on German terms. Payments once a month, on the 15th of the month. Rotations to be individually agreed. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 car painters to Germany". Szukamy 2 malarzy samochodowych do Niemiec (południowa lub zachodnia część Niemiec). Praca od 28.08. na długi okres czasu. Naprawy blacharskie i powypadkowe (montaż, demontaż, spawanie itp.), renowacja samochodów zabytkowych (samochodów i motocykli). Ogólne prace konserwacyjne pojazdów o każdym rodzaju napędu (samochody osobowe, ciężarowe, przyczepy). Wymagane doświadczenie minimum 5 lat. Komunikatywna znajomość języka niemieckiego (zrozumienie i wykonanie instrukcji w języku niemieckim), atutem będzie znajomość j. angielskiego. Stawka 15 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Minimum 35h/tyg., najczęściej możliwa praca w nadgodzinach do 50h/tyg. Umowa przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Płatności raz w miesiącu, 15-tego dnia miesiąca. Rotacje do indywidualnego ustalenia. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 malarzy samochodowych do Niemiec”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Aug, 18
We are looking for 2 employees with a car to Denmark, Aalborg. Work from 04.09. for 3 months. Scope of work: puttying, plastering, bricklaying, grouting, renovation of facades in buildings. Required experience as a bricklayer / plasterer, car for 2 people and communicative knowledge of English in one person. Rate 116 dkk/h net + free accommodation. 50-55 working hours per week. Agreement through a Polish agency, payments once a month – on the 10th of the next month for the entire previous month, a one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. If you are interested, please send your application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 puttyers, plasterers – Denmark". Szukamy 2 pracowników z autem do Danii, Aalborg. Praca od 04.09. na 3 miesiące. Zakres prac: szpachlowanie, tynkowanie, murowanie, fugowanie, odnowa elewacji w budynkach. Wymagane doświadczenie jako murarz / tynkarz, auto na 2 osoby i komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednej osoby. Stawka 116 dkk/h netto + bezpłatne zakwaterowani. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 szpachlarzy, tynkarzy – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Aug, 18
We are looking for 2 fixers / concreters for Denmark, Herning. Work from 21.08. for a few months. Required experience and a car for 2 people. The rate is 180 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. 45-50 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 fixers / concrete fixers – Herning – Denmark". Szukamy 2 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Herning. Praca od 21.08. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie i auto na 2 osoby. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 zbrojarzy / betoniarzy – Herning – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Jul, 18
We are looking for 1 earthworker / helper for simple earthworks with a car, work in Denmark, Copenhagen. Work from 19.07 or 24.07, possible work for several months. Earthworks, support for excavator operators. The gross rate is 182 dkk/h, the company can arrange accommodation for a single room (cost 150 dkk/day). Work per week 37-40-45 working hours. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "earth worker/helper Copenhagen". Szukamy 1 pracownika ziemnego/pomocnika do prostych prac ziemnych z autem, praca w Danii, Kopenhaga. Praca od 19.07 lub 24.07, możliwa praca na kilka miesięcy. Prace ziemne, wsparcie operatorów koparek. Stawka 182 dkk/h brutto, firma może zorganizować zakwaterowanie pokój pojedynczy (koszt 150 dkk/dzień). Praca tygodniowo 37-40-45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "pracownik ziemny/pomocnik Kopenhaga". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Jul, 13
We are looking for 8 excavator operators for Denmark, Odense. Work from 14.08. until December. Digging for fiber optic cables. Experience required, basic or communicative knowledge of English. Two workers must have paving experience (pavers) as there are 18 km of paving in the project. At least half must have a category B+E driving licence. A car for travel is welcome. Rate 170 dkk/h gross, accommodation cost 5000 dkk/month for a single room. 50 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "8 excavator operators – Denmark". Szukamy 8 operatorów koparek do Danii, Odense. Praca od 14.08. do grudnia. Kopanie pod kable światłowodowe. Wymagane doświadczenie, podstawowa lub komunikatywna znajomość języka angielskiego. Dwóch pracowników musi mieć doświadczenie w układaniu nawierzchni (brukarze), ponieważ w projekcie jest 18 km nawierzchni. Co najmniej połowa musi mieć prawo jazdy kategorii B+E. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 5000 dkk/mc za pokój pojedynczy. Tygodniowo 50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “8 operatorów koparek – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Faroe Islands, Denmark
Jul, 04
We are looking for 20 concrete workers – Denmark – Faroe Islands. Work from July for 1-3 years. Required experience, knowledge of drawings in one person per group, an additional advantage will be some knowledge of carpentry. Working in teams, one person as a leader. One person from the team must be able to communicate in English. Rate from 165 dkk/h gross (22.15 euro/h) – higher rate for foreman, accommodation cost 1750 dkk/month (the rest of the amount is paid by the company). The company pays for plane tickets, contributes to rent, heating, electricity and internet, diesel, roads, etc., everything related to transport. About 55 hours of work per week. Organized transport on site. The average salary after deducting the costs of accommodation will be about PLN 12,000 net per month. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks. Rotations 3 months/4 weeks. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "20 concrete workers – Faroe Islands". Szukamy 20 betoniarzy – Dania – Wyspy Owcze. Praca od lipca na 1-3 lata. Wymagane doświadczenie, znajomość rysunków u jednej osoby na grupę, dodatkowym atutem będzie trochę znajomości stolarki. Praca w zespołach, jedna osoba jako lider. Jedna osoba z zespołu musi znać komunikatywnie język angielski. Stawka od 165 dkk/h brutto (22,15 euro/godz.)- stawka dla brygadzisty wyższa, zakwaterowanie koszt 1750 dkk/miesiąc (resztę kwoty dopłaca firma). Firma płaci za bilety lotnicze, dokłada się do czynszu, ogrzewanie, prąd i internet, olej napędowy, drogi itp., wszystko związane z transportem. Tygodniowo ok 55 godzin pracy. Na miejscu zorganizowany transport. Średnie wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wyniesie ok 12.000 zł/mc netto. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie. Rotacje 3 miesiące/4 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “20 betoniarzy – Wyspy Owcze”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Jul, 04
We are looking for 3 steelfixers / concreter workers for Denmark, Aalborg. Work from 10.07. for a few months. Experience required, car for 3 people. The rate is 180 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. 50-55 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 steelfixers / concreter workers – Aalborg – Denmark". Szukamy 3 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Aalborg. Praca od 10.07. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie, auto na 3 osoby. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 zbrojarzy / betoniarzy – Aalborg – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Vejen, Denmark
Jul, 04
We are looking for 2 employees for various jobs in Denmark, near Vejen. Work from 05.07, for a few weeks. Various jobs related to cleaning, painting, simple general construction work, employees must be flexible, independent, willing to work. Work 37 hours a week, fixed rate 170 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week (single room). Employment by a Danish company on Danish terms, paid SH, Feriepenge, pension, tax refund, payslips every 2 weeks, payments in dkk. If you are interested, please send an e-mail to rekrutacja@findworker.pl, send your CV with a note in the subject "employees to Vejen. Szukamy 2 pracowników do różnych prac do Danii, koło Vejen. Praca od 05.07, na kilka tygodni. Różne prace związane ze sprzątaniem, malowaniem, proste prace ogólnobudowlane, pracownicy muszą być elastyczni, samodzielni, chętni do pracy. Praca po 37h tygodniowo, stawka stała 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień (pokój pojedynczy). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatne SH, Feriepenge, emerytalne, zwrot podatku, payslipy co 2 tygodnie, płatności w dkk. W razie zainteresowanie proszę o informację na maila rekrutacja@findworker.pl , przesłanie cv z dopiskiem w temacie ” pracownicy do Vejen. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”.
Vamdrup, Denmark
Jul, 03
We are looking for 1 car painter for Denmark, Vamdrup. Work from 10.07. for a longer period of time. Painting, removing dents and damage in cars. Required 5 years of experience in car painting, car for a trip, knowledge of English. The rate is 170 dkk/h gross, accommodation costs 150 dkk/day. 45 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, remuneration once a month. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 car paint – Denmark". Szukamy 1 lakiernika samochodowego do Danii, Vamdrup. Praca od 10.07. na dłuższy okres czasu. Lakierowanie, usuwanie wgnieceń i uszkodzeń w autach. Wymagane 5-letnie doświadczenie w lakiernictwie samochodowym, auto na wyjazd, znajomość języka angielskiego. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, wynagrodzenie raz w miesiącu. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 lakiernik samochodowy – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodać wiadomość dodatkową do nas: “Zgadzam się na moje dane dla przyszłego i potencjalnego rozwiązania”. Co kilka dni przesyłamy na findworker.pl nowe powiadomienia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy prace w firmach zlecone na prace budowlane, stoczniowe i fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i polub Lubię to, aby włączyć nowe oferty na swoim facebooku  
Esbjerg, Denmark
Jun, 29
We are looking for 3-4 steelfixers for Denmark, Esbjerg. Work from 03.07. for a few months. Required experience. The rate is 175 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. 50-55 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 steelfixers Esbjerg – Denmark". Szukamy 3-4 zbrojarzy do Danii, Esbjerg. Praca od 03.07. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 zbrojarzy Esbjerg – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodać wiadomość dodatkową do nas: “Zgadzam się na moje dane dla przyszłego i potencjalnego rozwiązania” Co kilka dni przesyłamy na findworker.pl nowe powiadomienia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy prace w firmach zlecone na prace budowlane, stoczniowe i fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i polub Lubię to, aby włączyć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Jun, 26
We are looking for 3 steel fixers for Denmark, Copenhagen. Work from 28.06. for a longer period of time. Reinforcement/concrete works, etc. Experience required. The rate is 185 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. 45-55 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 fixers Copenhagen – Denmark". Szukamy 3 zbrojarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 28.06. na dłuższy okres czasu. Prace zbrojarskie/betoniarskie itd. Wymagane doświadczenie. Stawka 185 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 zbrojarzy Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodać wiadomość dodatkową do nas: “Zgadzam się na moje dane dla przyszłego i potencjalnego rozwiązania”. Co kilka dni przesyłamy na findworker.pl nowe powiadomienia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy prace w firmach zlecone na prace budowlane, stoczniowe i fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i polub Lubię to, aby włączyć nowe oferty na swoim facebooku  
Græsted, Denmark
Jun, 14
We are looking for 1 cnc operator for Denmark, Græsted. Work from now on for a longer period of time. Working with the SCM Rekord CNC machine, working with plastics for laboratories and machines. 5 years of experience required, experience in designing in 2D autocad. Knowledge of English, driving license, a car is welcome. The rate is 180 dkk/h gross, after 3 months the rate is 200 dkk/h gross, accommodation costs 5000 dkk/month per room. Weekly 50-55-60 working hours. Employment by a Danish company on Danish terms, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 5-6-7/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 cnc operator – Denmark". Szukamy 1 operatora cnc do Danii, Græsted. Praca od teraz na dłuższy okres czasu. Praca z maszyną CNC SCM Rekord, praca z tworzywami sztucznymi do laboratoriów i maszyn. Wymagane 5 letnie doświadczenie, doświadczenia w projektowaniu w autocad 2D. Znajomość języka angielskiego, prawo jazdy, mile widziane auto. Stawka 180 dkk/h brutto, po 3 miesiącach stawka 200 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 5000 dkk/mc za pokój. Tygodniowo 50-55-60 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 5-6-7/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 operatora cnc – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe