Aarhus, Denmark
Sep, 11
We are looking for 5 painters – plasterers, work in Aarhus and surrounding areas, work from September 18, work 45-55 hours a week for a long period of time, painting-filling, selected people can also do some carpentry work. Preferred people with at least 5 years of experience, a car and communicative knowledge of English. Rate 160 dkk/h gross, long-term work, employment by a Danish company on Danish terms, employment, holidays, retirement, tax refund. Possibility of accommodation from a Danish company, cost 100 dkk/day. If you are interested, please send a text message or e-mail to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line "5 painters – plasterers Aarhus". Szukamy 5 malarzy szpachlarzy, praca Aarhus oraz okolicach, praca od 18.09, praca po 45-55 h tygodniowo na długi okres czasu, malowanie-szpachlowanie, wybrane osoby mogą tez robić jakieś prace stolarskie. Preferowane osoby z minimum 5 letnim doświadczeniem, autem i komunikatywną znajomością j. angielskiego. Stawka 160 dkk/h brutto, praca na długi okres czasu zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, sh, feriepenge, emerytalne, zwrot podatku. Możliwość zakwaterowania od firmy duńskiej, koszt 100 dkk/dzień. W razie zainteresowania proszę o smsa lub maila na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "5 malarzy szpachlarzy Aarhus" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Hirtshals, Denmark
Jun, 27
We are looking for 4 industrial painters for Denmark, Hirtshals. Work from 03.07. for a longer period of time. The rate is 175 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. 45-50 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 industrial painters – Denmark". Szukamy 4 malarzy przemysłowych do Danii, Hirtshals. Praca od 03.07. na dłuższy okres czasu. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 malarzy przemysłowych – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodać wiadomość dodatkową do nas: “Zgadzam się na moje dane dla przyszłego i potencjalnego rozwiązania”. Co kilka dni przesyłamy na findworker.pl nowe powiadomienia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy prace w firmach zlecone na prace budowlane, stoczniowe i fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i polub Lubię to, aby włączyć nowe oferty na swoim facebooku
Sjælland, Denmark
Jan, 24
We are looking for 1 car painter for Denmark, Sjælland. Work from 30.01. for a longer period of time. Truck painting. Required work experience, communicative knowledge of English and a car for the trip. The rate is 180 dkk/h gross. 37 working hours per week. Paid accommodation costs 180 dkk/day for a single room. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. 3/1 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 car painter – Denmark". Szukamy 1 lakiernika samochodowego do Danii, Sjælland. Praca od 30.01. na dłuższy okres czasu. Malowania ciężarówek. Wymagane doświadczenie w pracy, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 180 dkk/h brutto. Tygodniowo 37 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie koszt 180 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 3/1 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 lakiernika samochodowego – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
Oct, 07
<p>We are looking for 1 painter / plasterer for Denmark, Silkeborg. Work from 10.10. or 12.10. for about 1 month. Experience and knowledge of English required. The gross rate is 170 DKK / h, accommodation costs 700 DKK / week (close to the workplace). Weekly 45-50 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. 4/2, 5/2 rotations. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 painter / plasterer – Denmark".</p> <p>Szukamy 1 malarza / szpachlarza do Danii, Silkeborg. Praca od 10.10. lub 12.10. na około 1miesiąc. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień (blisko miejsca pracy). Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2, 5/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 malarza / szpachlarza – Dania".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</p>
Copenhagen, Denmark
Jul, 25
We are looking for 4-6 painters – Denmark, Copenhagen. Work from 01.08 for about 3 months. Painting apartments. Experience as a painter, communicative English required. Rate of 100 DKK / h net, work 45-50 hours a week, free accommodation. Agreement by a Polish agency, payments once a month – on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4-6 painters – Denmark". Szukamy 4-6 malarzy – Dania, Kopenhaga. Praca od 01.08 na około 3 miesiące. Malowanie mieszkań. Wymagane doświadczenie jako malarz, komunikatywny język angielski. Stawka 100 dkk/h netto, praca po 45-50 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie . Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4-6 malarzy – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Vejen, Denmark
Jul, 06
We are looking for 2 spray painters to paint trucks to Denmark. For starters, a trial period in Herning, if the candidates prove successful, they will work near Vejen. Work from 11.07. for a longer period of time. Required experience in painting trucks with a spray (gun), sandblasting work, etc. Communicative knowledge of English and a car for a trip. Rate of DKK 149.5 / h net, work 45-50-55 h per week, free accommodation. Average monthly employment is about PLN 17,500-18,500 net per month. Agreement by a Polish agency, payments once a month – on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 spray painters for painting trucks to Denmark". Szukamy 2 malarzy spray do malowania ciezarówek do Danii. Na początek okres próbny w Herning, jeśli osoby się sprawdzą bedą pracować k. Vejen. Praca od 11.07. na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie przy malowaniu ciężarówek sprayem (pistoletem), praca przy piaskowaniu itp. Komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 149,5 dkk/h netto, praca po 45-50-55 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne zatrudnienie ok 17500-18500 zł/mc netto. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 malarzy spray do malowania ciezarówek do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Jul, 01
We are looking for 2 painters / fillers to Denmark, Aarhus. Work from 06.07, minimum 4 months. Painting the hospital. Candidates must have experience, communicative / good knowledge of English in 1 employee, a car for the trip. Rate 165 DKK / h gross, paid accommodation DKK 1050 / week for a single room or DKK 700 / week for a double room. Weekly 45-50-55 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. Candidates interested in a job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 painters / putties – Denmark". Poszukujemy 2 malarzy / szpachlarzy do Danii, Aarhus. Praca od 06.07, minimum na 4 miesiące. Malowanie szpitala. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego u 1 pracownika, auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy lub 700 dkk/tydzień za pokój podwójny. Tygodniowo 45-50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie " 2 malarzy / szpachlarzy – Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Aarhus, Denmark
Jun, 22
We are looking for 5-6 painters / plasterers to Denmark, Aarhus. Work from June 27, at least 4 months. Hospital renovation. Candidates must have experience, communicative / good knowledge of English with 2 employees, a car for the trip. Rate 165 DKK / h gross, paid accommodation DKK 1050 / week for a single room or DKK 700 / week for a double room. Weekly 45-50-55-60 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. Candidates interested in a job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "5-6 painters / plasterers – Denmark". Poszukujemy 5-6 malarzy / szpachlarzy do Danii, Aarhus. Praca od 27.06, minimum na 4 miesiące. Remont szpitala. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego u 2 pracowników, auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy lub 700 dkk/tydzień za pokój podwójny. Tygodniowo 45-50-55-60 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie " 5-6 malarzy / szpachlarzy – Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Silkeborg, Denmark
May, 19
We are looking for 1 painter-plasterer to Denmark, near Silkeborg. Starting work on May 23 or May 30 for many months. Filling, painting walls with plasterboard. We require 3 years of experience and knowledge of English. Work 47-50 hours a week, salary 175 DKK / h gross. Accommodation costs DKK 650 / week (close to the workplace). Rotations 4/1, 5/1, 6/2 Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 painter-plasterer – Denmark". Szukamy 1 malarza-szpachlarza do Danii, k. Silkeborg. Rozpoczęcie pracy 23.05 lub 30.05 na wiele miesięcy. Szpachlowanie, malowanie ścian z karton gipsów. Wymagamy 3 – letniego doświadczenia, znajomości języka angielskiego. Praca po 47-50h tygodniowo, wynagrodzenie 175 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 650 dkk/tydzień (blisko miejsca pracy). Rotacje 4/1, 5/1, 6/2 Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 malarz- szpachlarz – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Echt, Netherlands
May, 09
We are looking for 2 painters to the Netherlands, Echt. Work from May 16 for a long period of time. Candidates must complete high-quality painting work, as well as wooden structures, doors and windows. We require experience, knowledge of English or German, a car for the trip. Experience in working in the Netherlands is much appreciated. Rate of € 550.00 net per week for 37.50 hours. Free accommodation and health insurance. Dutch agreement on Dutch terms. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: 2 painters – Netherlands ". Szukamy 2 malarzy do Holandii, Echt. Praca od 16.05 na długi okres czasu. Kandydaci muszą wykonać wysokiej jakości prace malarskie, a także konstrukcje drewniane, drzwi i okna. Wymagamy doświadczenia, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, samochód na wyjazd. Mile widziane doświadczenie w pracy w Holandii. Stawka 550,00 € netto tygodniowo, za 37,50 godzin. Bezpłatnie zakwaterowanie i ubezpieczenie zdrowotne. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 2 malarzy – Holandia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hirtshals, Denmark
Apr, 05
We are looking for 8 industrial painters to Denmark, to work in the hall, next to the shipyard in Hirtshals, for painting and epoxy coating, surface treatment of ships, painting, cleaning. Work from April 20 for about 5 weeks or more. Painters must have experience working as industrial / shipyard painters, employees must have 1 car for 4 people, 4 people must speak communicative English. Work 50-55 hours a week, salary 150 DKK / h gross, + SH + Feriepenge and tax return next year (these 3 elements will add a total of about +5,000 DKK / month net). The company can provide accommodation for employees, single rooms, price 100 DKK / day. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject : "industrial painters to Denmark". Poszukujemy 8 malarzy przemysłowych do Danii, do pracy w hali, obok stoczni w Hirtshals, do malowania i powlekania epoxy, obróbki powierzchni statków, malowania, czyszczenia. Praca od 20.04 na około 5 tygodni lub dłużej. Malarze muszą mieć doświadczenie w pracy jako malarze przemysłowi/stoczniowi, pracownicy muszą mieć 1 samochód na 4 osoby, 4 osoby muszą mówić komunikatywnie po angielsku. Praca 50-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, + SH + Feriepenge i zwrot podatku w przyszłym roku (te 3 elementy dadzą łącznie dodatkowo około +5000 dkk / miesiąc netto ). Firma może zapewnić zakwaterowanie dla pracowników, pokoje jednoosobowe, cena 100 dkk /dzień. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku.Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "malarze przemysłowi do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Hirsthals, Denmark
Mar, 24
We are looking for 6 epoxy painters to work in Denmark, in Hirsthals, work in a hall, start 28.03, work on painting / maintenance of steel shipbuilding elements, work for a long period, work 45-50 hours a week, gross rate of DKK 155 / h, accommodation cost DKK 100 / day for a single room, rotation 4/2 or 6/2, employed by a Danish company under Danish conditions, SH, Feriepnge, pension, tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 epoxy painters to work in Denmark". Szukamy 6 malarzy epoxy do pracy w Danii, w Hirsthals, praca w hali, start 28.03, prace przy malowaniu/konserwacji elementów stalowych stoczniowych, praca na długi okres czasu, praca po 45-50h tygodniowo, stawka 155 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień za pokój pojedynczy, rotacje 4/2 lub 6/2, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, SH, Feriepnge, emerytalne, zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "6 malarzy epoxy do pracy w Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Mar, 11
<div class="FFpbKc"><span class="VIiyi" lang="en"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="en" data-language-to-translate-into="pl" data-phrase-index="0" data-number-of-phrases="1">We are looking for 1 painter / plasterer for Denmark, Copenhagen. Work from 16.03. or 21.03. for 4-6 months. Renovation of apartments. Required experience, knowledge of English, a car is welcome for the trip. 150 DKK / h gross rate, free accommodation. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 painter / plasterer – Denmark".</span></span></div> <div>Szukamy 1 malarza / szpachlarza do Danii, Kopenhaga. Praca od 16.03. lub 21.03. na 4-6 miesięcy. Remonty mieszkań. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 150 dkk/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 malarza / szpachlarza – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</div>  
Aarhus, Silkeborg and Aalborg, Denmark
Feb, 07
We are looking for 10 painters – plasterers for Denmark, works in Aarhus, Silkeborg and Aalborg. Start of work at the end of February for a long period of time or permanently. We prefer candidates who have many years of experience in working as a painter / plasterer in Denmark and who have their own accommodation in Denmark. Work 50-55 hours a week, salary 185 DKK / h gross (fixed rate). Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 painters-plasterers – Denmark". Szukamy 10 malarzy- szpachlarzy do Danii, Aarhus, Silkeborg i Aalborg. Rozpoczęcie pracy pod koniec lutego na długi okres czasu lub na stałe. Preferujemy kandydatów którzy maja wieloletnie doświadczenie w pracy jako malarz/szpachlarz w Danii oraz mają własne zakwaterowanie. Praca po 50-55h tygodniowo, wynagrodzenie 185 dkk/h brutto (stawka stała). Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 malarzy- szpachlarzy – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Mosjøen / Mo I Rana, Bodø, Lofoten and Tromsø, Norway
Jan, 31
<p>We are looking for 15 painters / putties for Norway, Mosjøen / Mo I Rana, Bodø, Lofoten and Tromsø. Work from 02/14. for a long period of time. Experience required, communicative English. Fixed rate 240 NOK / h gross. Work 40-50 hours a week. Accommodation is paid 5000 NOK / month, the cost deducted from the salary. Arrival at the expense of the employee. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Salary payable once a month. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "15 painters / putties to Norway".<br /> Szukamy 15 malarzy/szpachlarzy do Norwegii, Mosjøen/Mo I Rana , Bodø , Lofoten i Tromsø. Praca od 14.02. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, komunikatywny j. angielski. Stawka stała 240 nok/h brutto. Praca po 40-50 h tygodniowo. Zakwaterowanie płatne 5000 nok/mc, potrącany koszt z wynagrodzenia. Przylot na koszt pracownika. Umowa norweska na warunkach norweskich. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "15 malarzy/szpachlarzy do Norwegii".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</p>
Bergen and Oslo, Norway
Dec, 08
We are looking for 10-15 painters for Norway, Bergen and Oslo. Working from now on for a long period of time. Mainly new construction projects. We are looking for experienced employees with at least 4 years of experience in a given profession, communicative knowledge of English and a car are welcome. The rate of 208 NOK / h gross (possibility of an increase after 2 months of work), 40-54 hours a week (at the beginning 40 hours a week, but if the employee is successful at work, he can count on regular work 50-54 hours a week). Paid accommodation 4000-4800 NOK / month. The cost of transport from accommodation to the workplace is on the side of the employee, however, there are significant surcharges for journeys over 7.5 km. Possibility to travel to the place of work from accommodation by public transport (Bergen and Oslo are well connected) or by own car. The employee must travel from the airport to the place of accommodation on his own. Rotations possible to be agreed with the supervisor, but required to be agreed 3 weeks before the departure to Poland. Monthly payments. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "10-15 painters – Norway". Szukamy 10-15 malarzy do Norwegii, Bergen i Oslo. Praca od teraz na długi okres czasu. Głównie nowe projekty budowlane. Szukamy doświadczonych pracowników z minimum 4 letnim doświadczeniem w danym zawodzie, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto. Stawka 208 nok/h brutto (możliwość podwyżki po 2 miesiącach pracy), 40-54 godzin tygodniowo (na początek 40h tygodniowo ale jeśli pracownik się sprawdzi w pracy, może liczyć na regularną pracę po 50-54 h tygodniowo). Płatne zakwaterowanie 4000-4800 nok/miesięcznie. Koszt transportu od zakwaterowania do miejsca pracy jest po stronie pracownika, jednakże są znaczne dopłaty za dojazdy powyżej 7,5 km. Możliwość dojazdu do miejsca pracy z zakwaterowania środkami transportu publicznego (Bergen i Oslo są dobrze skomunikowane) lub własnym autem. Pracownik we własnym zakresie musi dojechać ewentualnie z lotniska do miejsca zakwaterowania. Rotacje możliwe do ustalenia z supervisorem, jednak wymagane ustalenie 3 tygodnie przed zjazdem do Polski. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "10-15 malarzy – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Stavanger and Sandnes, Norway
Nov, 03
We are looking for 6 experienced painters – plasterers to work in Norway, Stavanger and Sandnes. Work from 08/11 or 15/11 for a long period of time. We require experience in painting both inside and outside rooms and putty. The rate is 206.5 NOK / h gross, 50-55 hours a week. Paid accommodation about 300 euro / month (Single rooms with shared bathroom, kitchen, etc. Internet is provided). The company provides working clothes, organized transport on site. 6 rotations for 2 weeks. Monthly payments. Employment by a Norwegian company under Norwegian conditions. If you are interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "6 experienced painters-plasterers – Norway". Szukamy 6 doświadczonych malarzy – szpachlarzy do pracy w Norwegii, Stavanger i Sandnes. Praca od 08.11 lub 15.11 na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia przy malowaniu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń oraz szpachlowaniu. Stawka 206,5 nok/h brutto, 50-55 godzin tygodniowo. Płatne zakwaterowanie około 300 euro/mc (Pokoje jednoosobowe ze wspólną łazienką, kuchnię itp. Zapewniony jest Internet). Firma zapewnia ubranie robocze, transport na miejscu zorganizowany. Rotacje 6 na 2 tygodnie. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "6 doświadczonych malarzy-szpachlarzy – Norwegia" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Stavanger and Sandnes, Norway
Oct, 18
We are looking for 6 experienced painters – plasterers to work in Norway, Stavanger and Sandnes. Work from October 25 for a long period of time. We require experience in painting both inside and outside rooms and putty. The rate is 206.5 NOK / h gross, 50-55 hours a week. Paid accommodation about 300 euro / month (Single rooms with shared bathroom, kitchen, etc. Internet is provided). The company provides working clothes, organized transport on site. 6 rotations for 2 weeks. Monthly payments. Employment by a Norwegian company under Norwegian conditions. If you are interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "6 experienced painters-plasterers – Norway". Szukamy 6 doświadczonych malarzy – szpachlarzy do pracy w Norwegii, Stavanger i Sandnes. Praca od 25.10 na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia przy malowaniu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń oraz szpachlowaniu. Stawka 206,5 nok/h brutto, 50-55 godzin tygodniowo. Płatne zakwaterowanie około 300 euro/mc (Pokoje jednoosobowe ze wspólną łazienką, kuchnię itp. Zapewniony jest Internet). Firma zapewnia ubranie robocze, transport na miejscu zorganizowany. Rotacje 6 na 2 tygodnie. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "6 doświadczonych malarzy-szpachlarzy – Norwegia" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Stavanger and Sandnes, Norway
Sep, 21
We are looking for 10 experienced painters to work in Norway, Stavanger and Sandnes. Work for a long and short period of time. We require experience in painting both indoors and outdoors. Communicative knowledge of English in at least half of the employees. The rate of 20 EUR / h gross, minimum 40 hours a week. The ability to work much more – 50-60 hours. Paid accommodation about 300 euro / month (Single rooms with shared bathroom, kitchen, etc. Internet is provided). 5/6/7 rotations for 2 weeks. Monthly payments. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "10 experienced painters – Norway" Szukamy 10 doświadczonych malarzy do pracy w Norwegii, Stavanger i Sandnes. Praca na długi i krótki okres czasu. Wymagamy doświadczenia przy malowaniu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników. Stawka 20 euro/h brutto, minimum 40 godzin tygodniowo. Możliwość pracy znacznie więcej – 50-60 godzin. Płatne zakwaterowanie około 300 euro/mc (Pokoje jednoosobowe ze wspólną łazienką, kuchnię itp. Zapewniony jest Internet). Rotacje 5/6/7 na 2 tygodnie. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "10 doświadczonych malarzy – Norwegia" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
island of Guernsey, United Kingdom
Jul, 27
We are looking for 8 painters to work on the island of Guernsey (a tiny island off the French coast, which legally belongs to Great Britain). Working from mid-August for a long period of time. Minimum 3 years of work experience required from employees, communicative knowledge of the English language. Work 45-50 hours a week, rate 12.5 EUR / h net + free accommodation. Guernsey ferry ride on the staff side (£ 41 / person from France). Getting special visas on the side of the company. Polish certificate of no criminal record required. 6/2 or 8/2 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "8 painters to Great Britain". Szukamy 8 malarzy do pracy na wyspie Guernsey (malutka wysepka przy wybrzeżu francuskim, która prawnie należy do Wielkiej Brytanii). Praca od połowy sierpnia na długi okres czasu. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczeniem w pracy, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 45-50 godzin tygodniowo, stawka 12,5 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Przejazd Guernsey promem po stronie pracowników (koszt 41 funtów/osobę z Francji). Wyrobienie specjalnych wiz po stronie firmy. Wymagane polskie zaświadczenie o niekaralności. Rotacje 6/2 lub 8/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "8 malarzy do Wielkiej Brytanii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe