Rotterdam, Netherlands
Jan, 02
We are looking for 3 pipe fitters – the Netherlands, Rotterdam. Work from the end of January 2024 for a minimum of three months. Industry. 5 years of experience required, driving license (own car for commuting to work is preferred), communicative/good English. Skills: Bending, cutting and fitting pipe, welding optional. Reading isometric drawings. Various materials. VCA B certificate (preferred). Rate approx. EUR 650/week net, 40 hours a week (work from 07:00 to 16:30). Free accommodation (max. 3 people in accommodation). Payments weekly (Thursday). There is no rotation. Employment by a Dutch company on Dutch terms. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "3 pipe fitters – Netherlands". Szukamy 3 monterów rur – Holandia, Rotterdam. Praca od końca stycznia 2024 na minimum trzy miesiące. Przemysł. Wymagane 5 – letnie doświadczenie, prawo jazdy (mile widziany własny samochód na dojazdy do pracy), komunikatywny / dobry j. angielski. Umiejętności: Gięcie, cięcie i dopasowywanie rury, spawanie opcjonalnie. Czytanie rysunków izometrycznych. Różne materiały. Certyfikat VCA B (mile widziany). Stawka ok. 650 EUR/tydzień netto, 40 godzin tygodniowo (praca w godzinach 07:00 – 16:30). Bezpłatne zakwaterowanie (max. 3 osoby w zakwaterowaniu). Płatności co tydzień (czwartek). Nie ma rotacji. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “3 monterów rur – Holandia”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skagen, Denmark
Oct, 25
We are looking for 3 fitters of hydraulic pipes, ermeto and copper pipes – Denmark, Skagen. Work from October 30. for a long period of time. Experience and a car for 3 people required for the trip. Rate 190 dkk/h gross (after half a year of work 200 dkk/h gross), paid accommodation 100 dkk/day (single room, shared kitchen and bathroom. Shared room with TV, free Internet). Accommodation located 10-13 minutes from the workplace. 55 hours of work per week. Rotations to be determined. Employment by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 hydraulic pipe fitters – Skagen – Denmark". Szukamy 3 monterów rur hydraulicznych, ermeto i rury miedziowe – Dania, Skagen. Praca od 30.10. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie i auto na 3 osoby na wyjazd. Stawka 190 dkk/h brutto (po pół roku pracy 200 dkk/h brutto), płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój 1 osobowy, wspólna kuchnia i łazienka. Wspólny pokój z tv, darmowy internet). Zakwaterowanie umiejscowione 10-13 min od miejsca pracy. Tygodniowo 55 godzin pracy. Rotacje do ustalenia. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 monterów rur hydraulicznych – Skagen – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Ålesund, Norway
Sep, 22
We are looking for 15 pipe fitters for Norway, near Ålesund. Work from September 25. until mid-November. Mostly ermeto pipes and black steel pipes. We require experience and communicative knowledge of English. A few people with a driving license to commute by car to work and accommodation. A hot work certificate is welcome. The rate is NOK 220/h gross + NOK 98 allowance per day, 50-54 hours of work per week. Free accommodation, guaranteed transport on site. The company pays for airline tickets. 4/2 rotations. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Candidates interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "15 pipe fitters – Norway". Szukamy 15 monterów rur do Norwegii, niedaleko Ålesund. Praca od 25.09. do połowy listopada. Przeważnie rury ermeto i rury stalowe czarne. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Kilka osób z prawem jazdy aby dojeżdżać autem do pracy i zakwaterowania. Mile widziany certyfikat hot work.Stawka 220 nok/h brutto + dieta 98 nok za dzień, 50-54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie, zagwarantowany transport na miejscu. Firma opłaca bilety lotnicze. Rotacje 4/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "15 monterów rur – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Flensburg, Denmark
Nov, 10
We are looking for 1 sewer pipe fitter in Denmark, near Flensburg. Work from November 14 for a longer period of time. Required experience and a car for the trip, communicative knowledge of English is welcome. 175 DKK / h gross rate. Weekly 40-45 working hours. Accommodation costs DKK 1050 / week for a single room. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. Rotations 4/1 or 5/2 or 6/2. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 pipe fitter for sewage pipes – Denmark". Szukamy 1 montera rur do rur kanalizacyjncyh w Danii, niedaleko Flensburga. Praca od 14.11 na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie oraz auto na wyjazd, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 175 dkk/h brutto. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/1 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 montera rur do rur kanalizacyjncyh – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Give, Denmark
Oct, 11
We are looking for 5 pipe fitters to Denmark, Give. Work from 17.10. or 20.10. for a longer period of time. Required experience, knowledge of English with several employees, a car is welcome for the trip. The rate is 165 DKK / h gross, accommodation costs 1050 DKK / week or 700 DKK / week. There are two options for work and rotation: 74 hours a week and then a 2/2 rotation or 55.5 hours a week with a 4/2 rotation. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 pipe fitters to Denmark, Give." Szukamy 5 monterów rur do Danii, Give. Praca od 17.10. lub 20.10. na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u kilku pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień lub 700 dkk/tydzień. Są dwie możliwości pracy i rotacji: 74 godziny tygodniowo i wtedy rotacja 2/2 lub 55,5 godziny tygodniowo z rotacją 4/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 monterów rur do Danii, Give." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Jun, 14
We are looking for 4 plumbers to Denmark, Copenhagen. Starting work on June 20 for a long period of time. Renovations. Candidates must have at least 4-5 years of work experience, a car is welcome for the trip and knowledge of English. Work 45 hours a week, salary 200 DKK / h gross. Paid accommodation costs DKK 1050 / week for a single room or DKK 700 / week for a double room. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 plumbers to Denmark, Copenhagen". Szukamy 4 hydraulików do Danii, Kopenhaga. Rozpoczęcie pracy 20.06 na długi okres czasu. Prace remontowe. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy minimum 4-5 lata, mile widziane auto na wyjazd oraz znajomość języka angielskiego. Praca po 45 h tygodniowo, wynagrodzenie 200 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy lub 700 dkk/tydzień za pokój podwójny . Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 hydraulików do Danii, Kopenhaga". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Vejle, Denmark
May, 31
We are looking for 4 pipe fitters / sewer pipe workers for earthworks to Denmark, near Vejle. Work from 06.06. or on 13.06. for many months. Experience required, knowledge of English in half of the employees. Rate of DKK 170 / h, 45 hours of work per week. Paid accommodation costs DKK 1050 / week for a single room or DKK 700 / week for a double room. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 pipe fitters / sewer pipe workers – Denmark". Szukamy 4 monterów rur/pracowników do rur kanalizacyjnych przy pracach ziemnych do Danii, k. Vejle . Praca od 06.06. lub 13.06. na wiele miesięcy. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników. Stawka 170 dkk/h, tygodniowo 45 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy lub 700 dkk/tydzień za pokój podwójny . Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 monterów rur/pracowników do rur kanalizacyjnych – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
May, 17
We are looking for 8 pipe fitters / sewer pipe workers for earthworks to Denmark, Odense. Work from 13.06. for a period of more than 1 year. Experience required, knowledge of English in half of the employees. Rate of DKK 170 / hour with supplements for overtime over 37 hours a week, accommodation cost DKK 881 / week for a single room. Weekly 45-50 working hours. Transport provided from accommodation to workplace. Earnings in the range of PLN 13,000-14,500 / month net after deducting the costs of accommodation + SH + Holiday + pension. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "8 coins of pipes / workers for sewage pipes during earthworks to Denmark". Szukamy 8 monterów rur/pracowników do rur kanalizacyjnych przy pracach ziemnych do Danii, Odense. Praca od 13.06. na okres powyżej 1 roku. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników. Stawka 170 dkk/h z dodatkami za nadgodziny powyżej 37h tygodniowo, zakwaterowanie koszt 881 dkk / tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zapewniony transport od zakwaterowania do miejsca pracy. Zarobki rzędu 13000-14500 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania + SH+ Feriepnge+ emerytalne. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "8 monetrów rur/pracowników do rur kanalizacyjnych przy pracach ziemnych do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skagen, Denmark
Feb, 21
We are looking for 4 pipe fitters for hydraulic pipes and cunifer pipes for a shipyard in Denmark Skagen. Start on 07.03, work for many months, but if the employees are good at work, work for a long period of time in a shipyard, work on ships in the repair department of the shipyard. Candidates must have experience in plumbing pipes and 3-8 inch cunifer, good if they have experience in bending and welding plumbing pipes, welcome if they speak communicative / good English, no car needed. Employment by a Danish company under Danish conditions, salary 175.25 DKK / h gross, overnight paid 100-150 DKK / day, work 50-55 hours a week. Rotations 4/1, 4/2, 5/2 or 6/2. The Danish hiring company is a new supply company at the Skagen shipyard, over the last 4 years it has hired over 700 Polish construction workers on a number of construction projects in Denmark. The company pays the pension, Feriepenge, Fritvalgs, there is a tax refund in the next year, payslips every 2 weeks. Candidates who meet the requirements and are interested should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "cunifer hydraulic pipes fitter for the Dania Skagen shipyard". Poszukujemy 4 monterów rur do rur hydraulicznych oraz rur cunifer do stoczni w Danii Skagen. Start 07.03, praca na wiele miesięcy, ale jeśli pracownicy będą dobrzy w pracy możliwa praca na długi okres czasu w stoczni, praca na statkach w dziale remontowym w stoczni. Kandydaci muszą mieć doświadczenie w rurach hydraulicznych i cunifer 3-8 cali, dobrze, jeśli mają doświadczenie w gięciu i spawaniu rur hydraulicznych, mile widziane, jeśli mówią komunikatywnie/dobrze po angielsku, samochód nie jest potrzebny. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, wynagrodzenie 175,25 dkk//h brutto, nocleg płatny 100-150 dkk/dobę, praca 50-55 godzin tygodniowo. Rotacje 4/1, 4/2, 5/2 lub 6/2. Duńska firma zatrudniająca jest nową firma dostarczającą pracowników w stoczni w Skagen, przez ostatnie 4 lata zatrudniła ponad 700 polskich pracowników budowlanych przy wielu projektach budowlanych w Danii. Firma wypłaca emeryturę, Feriepenge, Fritvalgs, jest zwrot podatku w następnym roku, payslipy co 2 tygodnie. Kandydatów spełniających wymagania i zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter rur hydraulicznych cunifer do stoczni Dania Skagen". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Jan, 20
We are looking for 6 pipefitters for hydraulic pipes and cunifer pipes to shipyard in Denmark, Skagen. Start 24.01.2022, job for minimum 2 months, but if workers are good it is possible that job will be for long term in shipyard, work on ships in repair department on shipyard. Candidates must have experience in hydraulic and cunifer pipes 3-8 inches, good if have experience in bending and welding pipes, good if speak communicative/good English, car is not needed. Hiring by Danish company on Danish terms, salary 175,25 dkk//h brutto, paid accommodation 100-150 dkk/day, job for 50-55 hours per week. Rotations 4/1, 4/2, 5/2 or 6/2.  Danish company who is hiring is new company provider of workers in shipyard in Skagen, but for last 4 years hired over 700 Polish construction workers in many building projects in Denmark. Company pays pension, Feriepenge, Fritvalgs, tax return, payslips every 2 weeks. Candidates who meet requirements and are interested are requested to send their application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "pipefitter black pipes cunifer to shipyard Denmark" Poszukujemy 6 monterów rur do rur hydraulicznych oraz rur cunifer do stoczni w Danii Skagen. Start 24.01.2022, praca na wiele miesięcy, ale jeśli pracownicy będą dobrzy w pracy możliwa praca na długi okres czasu w stoczni, praca na statkach w dziale remontowym w stoczni. Kandydaci muszą mieć doświadczenie w rurach hydraulicznych i cunifer 3-8 cali, dobrze, jeśli mają doświadczenie w gięciu i spawaniu rur hydraulicznych, mile widziane, jeśli mówią komunikatywnie/dobrze po angielsku, samochód nie jest potrzebny. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, wynagrodzenie 175,25 dkk//h brutto, nocleg płatny 100-150 dkk/dobę, praca 50-55 godzin tygodniowo. Rotacje 4/1, 4/2, 5/2 lub 6/2. Duńska firma zatrudniająca jest nową firma dostarczającą pracowników w stoczni w Skagen, przez ostatnie 4 lata zatrudniła ponad 700 polskich pracowników budowlanych przy wielu projektach budowlanych w Danii. Firma wypłaca emeryturę, Feriepenge, Fritvalgs, jest zwrot podatku w następnym roku, payslipy co 2 tygodnie. Kandydatów spełniających wymagania i zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter rur hydraulicznych cunifer do stoczni Dania Skagen". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Dec, 30
<p>We are looking for 4 pipefitters for black pipes, hydraulic pipes and cunifer pipes to shipyard in Denmark, Skagen. Start 10.01.2022, job for minimum 2 months, but if workers are good it is possible that job will be for long term in shipyard, work on ships in repair department on shipyard. Candidates must have experience in black and cunifer pipes 3-8 inches, good if have experience in hydraulic pipes, good if speak communicative/good English, car is not needed. Hiring by Danish company on Danish terms, salary 175,25 dkk//h brutto, paid accommodation 100-150 dkk/day, job for 55 hours per week. Rotations 4/1, 4/2, 5/2 or 6/2.  Danish company who is hiring is new company provider of workers in shipyard in Skagen, but for last 4 years hired over 700 Polish construction workers in many building projects in Denmark. Company pays pension, Feriepenge, Fritvalgs, tax return, payslips every 2 weeks. Candidates who meet requirements and are interested are requested to send their application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "pipefitter black pipes cunifer to shipyard Denmark"<br /> Poszukujemy 4 monterów rur do rur ze stali czarnych, rur hydraulicznych oraz rur cunifer do stoczni w Danii Skagen. Start 10.01.2022, praca na minimum 2 miesiące, ale jeśli pracownicy będą dobrzy w pracy możliwa praca na długi okres czasu w stoczni, praca na statkach w dziale remontowym w stoczni. Kandydaci muszą mieć doświadczenie w rurach czarnych i cunifer 3-8 cali, dobrze, jeśli mają doświadczenie w rurach hydraulicznych, mile widziane, jeśli mówią komunikatywnie/dobrze po angielsku, samochód nie jest potrzebny. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, wynagrodzenie 175,25 dkk//h brutto, nocleg płatny 100-150 dkk/dobę, praca 55 godzin tygodniowo. Rotacje 4/1, 4/2, 5/2 lub 6/2. Duńska firma zatrudniająca jest nową firma dostrczającą pracowników w stoczni w Skagen, przez ostatnie 4 lata zatrudniła ponad 700 polskich pracowników budowlanych przy wielu projektach budowlanych w Danii. Firma wypłaca emeryturę, Feriepenge, Fritvalgs, jest zwrot podatku w następnym roku, payslipy co 2 tygodnie. Kandydatów spełniających wymagania i zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter rur czarnych cunifer do stoczni Dania Skagen"<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji"<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</p>
Copenhagen, Denmark
Sep, 14
<p>We are looking for 2 plumbers to Denmark, Copenhagen. Work from 20/09. for a long period of time. Plumbing, connection, pipes. Required minimum 5 years of experience as a plumber and vocational training in this field, car and communicative English. The rate is 220 DKK / h gross, work 50 hours a week, paid accommodation 4500 DKK / month. The average monthly remuneration after deducting accommodation costs is over PLN 15,000 / month net. 4/2 or 6/3 rotations. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 plumbers – Denmark".</p> <p>Szukamy 2 hydraulików do Danii, Kopenhaga. Praca od 20.09. na długi okres czasu. Instalacje wodno-kanalizacyjne, przyłączeniowe, rury. Wymagany minimum 5 letnie doświadczenie jako hydraulik oraz wyktszałcenie zawodowe w tym kierunku, auto i oraz komunikatywny j. angielski . Stawka 220 dkk/h brutto, praca po 50 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 4500 dkk/mc. Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi powyżej 15000 pln/mc netto. Rotacje 4/2 lub 6/3. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 hydraulików – Dania".</p> <p>Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz</p> <p>Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".</p> <p>Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
Esbjerg, Denmark
Aug, 16
We are looking for 4-5 pipe fitters – Denmark, Esbjerg. Work related to the renovation / overhaul of a ship. Work until around November / December. The work may be for a longer period if the project is extended or the employer is satisfied with the cooperation. The condition of work is the ability to cut with a torch, oxy-acetylene cutting and knowledge of isometric drawing. Work from Mon-Sat from 7:00 to 19:00. Including 1 hour free break. In return, the company offers food at the workplace. Occasionally work may be scheduled for a Sunday. Guaranteed rate per hour from Mon-Fri 170.33 DKK (about 105.00 PLN) / hour The guaranteed rate per hour on Saturday is DKK 219.85 (approximately PLN 135.00) / hour (the average rate for working from Monday to Saturday (including Saturday) is DKK 178.00). Guaranteed rate for Sundays DKK 256.23 (approximately PLN 158.00) / hour Paid accommodation DKK 135 / day. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4-5 pipe fitters – Denmark". Szukamy 4-5 monterów rur- Dania, Esbjerg. Praca związana z renowacja/remontem statku. Praca do około listopad/grudzień. Praca może być na dłuższy okres jeżeli projekt się przedłuży lub pracodawca będzie zadowolony ze współpracy. Warunkiem pracy jest umiejętność cięcia palnikiem, cięcie acetylenowo-tlenowe oraz znajomość rysunku izometrycznego. Praca od pon-sob od 7:00 do 19:00. W tym 1 godzina bezpłatnej przerwy. W zamian za to firma oferuje jedzenie na miejscu pracy. Czasami może być zaplanowana praca na niedzielę. Stawka gwarantowana za godz od pon-pia 170,33 DKK (około 105,00 PLN) /godz. Stawka gwarantowana za godz w sobotę jest 219,85 DKK (około 135,00 PLN) /godz (Średnia stawka pracując od poniedziałku do soboty (łącznie z sobotą) wynosi 178,00 DKK). Stawka gwarantowana za niedziele 256,23 DKK (około 158,00 PLN) / godz. Płatne zakwaterowanie 135 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4-5 monterów rur- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
island of Guernsey, United Kingdom
Jul, 27
We are looking for 8 plumbers to work on the island of Guernsey (a tiny island off the French coast that legally belongs to Great Britain). Working from mid-August for a long period of time. Minimum 3 years of work experience required from employees, communicative knowledge of the English language. Work 45-50 hours a week, rate EUR 13.5 / h net + free accommodation. Guernsey ferry ride on the staff side (£ 41 / person from France). Getting special visas on the side of the company. Polish certificate of no criminal record required. 6/2 or 8/2 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "8 plumbers to Great Britain". Szukamy 8 hydraulików do pracy na wyspie Guernsey (malutka wysepka przy wybrzeżu francuskim, która prawnie należy do Wielkiej Brytanii). Praca od połowy sierpnia na długi okres czasu. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczeniem w pracy, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 45-50 godzin tygodniowo, stawka 13,5 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Przejazd Guernsey promem po stronie pracowników (koszt 41 funtów/osobę z Francji). Wyrobienie specjalnych wiz po stronie firmy. Wymagane polskie zaświadczenie o niekaralności. Rotacje 6/2 lub 8/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "8 hydraulików do Wielkiej Brytanii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
May, 06
We are looking for 4 plumbers to Denmark, Odense. Work from 17/05 for 4 months. Installation of high pressure sprinklers. We require experience as a plumber (diploma), good knowledge of English from at least 2 candidates, a car for departure (travel from accommodation to work). Work 50 hours a week, gross rate 190 DKK / h, paid accommodation 87 EUR / week (single rooms, 30 km from the workplace). Employment by a Danish company under Danish conditions. The supplement for the use of the car is DKK 500 / month. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4 plumbers to Denmark". Poszukujemy 4 hydraulików do Danii, Odense. Praca od 17.05. przez 4 miesiące. Montaż zraszaczy wysokociśnieniowych. Wymagamy doświadczenia jako hydraulik (dyplom), dobrej znajomości języka angielskiego od co najmniej 2 kandydatów, samochodu na wyjazd (dojazd z noclegu do pracy). Praca 50 godzin tygodniowo, stawka brutto 190 DKK / h, płatne zakwaterowanie 87 EUR / tydzień (pokoje jednoosobowe, 30 km od miejsca pracy). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Dodatek za korzystanie z samochodu wynosi 500 DKK / miesiąc. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: „4 hydraulików do Danii”. Jest to oferta pracy tymczasowej zgodnie z przepisami UE. Agencja Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz W przesłanej do nas wiadomości prosimy o dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu prowadzenia bieżącej i przyszłej rekrutacji”. Co kilka dni na findworker.pl publikujemy nowe ogłoszenia o pracę dla polskich pracowników w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych w zakresie budownictwa, budowy statków i pracy fizycznej w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię, żeby zobaczyć nowe oferty na swoim facebooku.
Oulu, Finland
Aug, 05
We are looking for 3 pipefitters for stainless pipes, work in Finland in Oulu. Job starts on 10.08, job for 3 months, candidates must have experience in working with stainless steel pipes thickness 2-10 mm, have read good isometrics and cooperate with welders, good if some speaking communictive English, good if have hotwork certificates. Job for 55-60 hours per week, salary 13 EUR/h netto, free accommodation (double rooms).  Monthly avarage salary is about 13.000-13.500 PLN/month netto. Hiring by Lithuanian company, payments once per month, candidates must come first to Lithuania and there is organised company car to drive with workers to Finland. Candidates interested in this job offer please send applications at email: rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "pipefitters to Finland". Poszukujemy 3 monterów rur nierdzewnych, praca w Finlandii w Oulu. Praca rozpoczyna się 10.08, na 3 miesiące, kandydaci muszą mieć doświadczenie w pracy z rurami ze stali nierdzewnej o grubości 2-10 mm, dobrze czytać izometrię i współpracować ze spawaczami, dobrze, jeśli ktoś mówi komunikatywnie po angielsku, dobrze, jeśli mają uprawnienia do prac na gorąco (hot-work). Praca 55-60 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 13 EUR / h netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje dwuosobowe). Średnie miesięczne wynagrodzenie to ok. 13.000-13.500 zł netto miesięcznie. Zatrudnienie przez litewską firmę, płatność raz w miesiącu, kandydaci muszą najpierw przyjechać na Litwę i jest zorganizowany samochód służbowy, którym można podjechać z pracownikami do Finlandii. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter rur – Finlandia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
May, 19
We are looking for 40 Ermeto pipe fitters for Norway, shipyard in Bergen. Departure 23 / 24.05. until the end of 2020. Starting work after quarantine in Norway (in a few days quarantine would be paid, the Norwegian company will explain the details). The works concern the installation of pipes in new ships. Candidates must have a minimum of 4 years of experience as pipe fitters, including 1 year with ermeto pipes, and be able to communicate in English. The employee must take their own work footwear for travel. Work 56 hours a week, gross payment 215 nok / h gross – no overtime supplements. Free accommodation within walking distance of the workplace. 4/2 or 6/2 rotations. The average monthly salary is PLN 14,000 / month net + free accommodation + free canteen food + 1500 nok reimbursement for traveling to Norway in each direction. Norwegian agreement on Norwegian terms. Candidates interested in taking up a job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "40 pipe fitters ermeto Norway". Szukamy 40 monterów rur Ermeto do Norwegii, stocznia w Bergen. Wyjazd 23/24.05. do końca 2020 roku. Rozpoczęcie pracy po odbyciu kwarantanny w Norwegii (za kilka dni kwarantanny byłoby zapłacone, szczegóły wyjaśni firma norweska). Prace dotyczą instalacji rur w nowych statkach. Kandydaci muszą mieć minimum 4 lata doświadczenia jako monterzy rur, w tym 1rok przy rurach ermeto oraz mówić komunikatywnie po angielsku. Pracownik na wyjazd musi zabrać własne obuwie robocze. Praca 56 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 215 nok/h brutto – bez dodatków za nadgodziny. Bezpłatne zakwaterowanie w odległości spaceru od miejsca pracy. Rotacje 4/2 lub 6/2. Średnie miesięczne wynagrodzenie to 14.000 zł/mc netto + bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne wyżywienie na kantynie + zwrot 1500 nok za przejazd do Norwegii w każdą stronę. Umowa norweska na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "40 monterów rur ermeto Norwegia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hirtshals, Denmark
Nov, 22
We are looking for 4 pipefitters to work in shipyard in Denmark Hirtshals. We need pipefitters for black pipes who can come in 28.11.2019 and has experience minimum 3 years working in pipes, good if speaks communicative English and has a car. Work in repair shipyard, job for 4 weeks. Salary 165 dkk/h brutto, paid accommodation (100dkkday), 55-58h per week, salary every 2 weeks, monthly salary after deducting cost accommodation 12.500 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with annotation in subject: "pipeftter to shipyard Hirtshals" Potrzebujemy 4 monterów rur stal czarna do stoczni remontowej w Danii, w Hirtshals. Szukamy na przyjazd 27.11, start 28.11, monterzy rur muszą mieć minimum 3 lata doświadczenia w pracy przy rurach, mile widziane jeśli mówi komunikatywnie w j. angielskim i auto. Praca w stoczni remontowej Hirtshals, praca do świąt, a dalej możliwa praca na długi okres czasu w stoczni w Skagen, na tych samych warunkach. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (100 dkk/dzień), praca po 55-58h tygodniowo, wynagrodzenia płatne co 2 tygodnie, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 12.500 PLN/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter rur do stoczni w Hirtshals". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
May, 01
We are looking for 2 pipefitters to Denmark, Odense for laying and installing plastic pipes under trams lines. Start 06.05,  job for 4-6 weeks. Candidiates must have experice as pipefitters with plastic pipes(hydraulics), one must speak communicative English. Job for 46-50 hours per week, salary 165 dkk/h brutto, accommodation cost 100 dkk/day, hiring by Danish company on Danish basis, payslips every 2 weeks. Candidates interested in this job please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "pipefiters to Odense" Szukamy 2 monterów rur do kładzenia i instalacji rur kanalizacyjnych plastikowych pod liniami tramwajowymi w Danii w mieście Odense. Start pracy 06.05, praca na 4-6 tygodni. Kandydaci do pracy muszą mieć doświadczenie jako monterzy rur, w tym rur plastik (rury kanalizacyjne, średnice 110-315 mm), jedna osoba musi mówić komunikatywnie po angielsku, wymagane jedno auto na 2 osoby. Praca po 46-50h tygodniowo, wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, płatne dodatki Feriepenge oraz SH, zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacje na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "monterzy rur kanalizacyjnych do Odense" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rendsburg, Germany
Apr, 08
We are looking for 4 pipe fitters – black and ermetto to Germany, Rendsburg. Work also for holidays (there is no exit to Poland at this time) for a long period of time. Required experience as a black and ermetto pipe fitter, a good command of English and a car for your trip. Salary 165 dkk/h gross, work 55-57 hours a week, accommodation 100 dkk/day. Rotations 4/1 or 6/2, employment by a Danish company on Danish terms, payment every 2 weeks. If you are interested in taking up a job, please send your application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "4 pipe fitters for Germany". Szukamy 4 monterów rur – czarne i ermetto do Niemiec, Rendsburg. Praca również przez święta (nie ma zjazdu do Polski w tym czasie) na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie jako monter rur czarne i ermetto, mile widziana znajomość języka angielskiego i auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień. Rotacje 4/1 lub 6/2, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4 monterów rur do Niemiec". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe