20 carpenters to Norway

Attention! This job posting is 452 days old and might be already filled.
Findworker February 18, 2020
Location
Oslo, Norway
Job Type
Category

Description

We are looking for 20 carpenters to Norway. Work for long term, start in March 2020, job in Oslo and Fredrikstad. Projects done by Norwegian construction developer company building whole district of apartments and blocks of flats in Norway. Carpenters will work with installing windows, doors, floors, also work with wooden constructions. Candidates must be experienced and speak comunicative English, workers should come in group of 3-4 workers with own car. Work 37-40 hours per week, salary for start 190 nok/h brutto. Paid accommodation provided by company, deducted cost from salary (cost per person: 1500 nok/month + electricity + internet). First 3 days is trial period, if workers will not be accepted by company they will not be paid for those 3 days but they will not pay for those 3 days of accommodation. Transport and cost of transport is beared by workers. Workers who are accepted by be offered contracts for 1 month, next contract for 3 months (with raised salary: 200 nok/h brutto), next 12 months. First payment of salary is done only when workers get active tax cards in Norway, not earlier (no advance payments possible), next salaries each 1 per month. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "carpenters to Norway"

Poszukujemy 20 stolarzy do Norwegii. Praca długoterminowa, rozpoczęcie w marcu 2020 r., praca w Oslo i Fredrikstad. Projekty realizowane przez norweską firmę deweloperską budującą całą dzielnicę mieszkań i bloków mieszkalnych w Norwegii. Stolarze będą pracować z instalacją okien, drzwi, podłóg, a także pracować z drewnianymi konstrukcjami. Kandydaci muszą być doświadczeni i mówić komunikatywnie po angielsku, pracownicy powinni przyjechać w grupie 3-4 pracowników z własnym samochodem. Praca 37-40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie na start 190 nok/h brutto. Płatne zakwaterowanie świadczone przez firmę, odjęty koszt od wynagrodzenia (koszt od osoby: 1500 nok / miesiąc + energia elektryczna + internet). Pierwsze 3 dni to okres próbny, jeśli pracownicy nie zostaną zaakceptowani przez firmę, nie otrzymają zapłaty za te 3 dni, ale nie zapłacą za te 3 dni zakwaterowania. Transport i koszty transportu ponoszą pracownicy. Pracownicyzaakceptowani otrzymają oferty na 1 miesiąc, następną umowę na 3 miesiące (z podwyższonym wynagrodzeniem: 200 nok/h brutto), kolejne 12 miesięcy. Pierwsza wypłata wynagrodzenia odbywa się tylko wtedy, gdy pracownicy otrzymują aktywne karty podatkowe w Norwegii, a nie wcześniej (nie są możliwe zaliczki), kolejne wynagrodzenia co 1 miesiąc.
Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "20 stolarzy - Norwegia".

Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".

Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz

Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.