Category: Carpenters

Copenhagen, Denmark
Nov, 24
We are looking for 4 carpenters to Denmark, Copenhagen. Getting started 29.11. for 4-5 months. Work in new construction, development buildings. Works inside - putting plasterboard walls, suspended ceilings, floors, installation of doors and windows. Candidates must have minimum 3-4 years of experience in working as carpenters, must speak English communicatively and have a car for the trip. Work 45-50 hours a week, salary 175 DKK / h gross. Paid accommodation 100-150 DKK / day. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "carpenter - Denmark". Szukamy 4 stolarzy do Danii, Kopenhaga. Rozpoczęcie pracy 29.11. na 4-5 miesiące. Praca w nowym budownictwie, budynki deweloperskie. Prace wewntątrz - stawianie ścianek karton gips, sufitów podwieszanych, podłóg, montaż drzwi, okien. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako stolarze minimum 3-4 lata, muszą mówić komunikatywnie w języku angielskim oraz posiadać auto na wyjazd. Praca po 45-50h tygodniowo, wynagrodzenie 175 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "stolarz - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vinderup, Denmark
Nov, 02
We are looking for 3 carpenters to Denmark, Vinderup. Commencement of work 27.01. Finishing works for modular houses, such as laying panels, mounting strips, window sills, fitting a kitchen to size, working with furniture, etc. trip. Work 37-45 hours a week with extras, employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, gross remuneration of DKK 170 per hour for carpenters with extensive experience (gross rate of DKK 140 per hour for less experienced ones). Paid accommodation DKK 125 / day. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "carpenter - Denmark". Szukamy 3 stolarzy do Danii, Vinderup. Rozpoczęcie pracy 27.01. Prace wykończeniowe do domów modułowych, typu kładzenie paneli, montaż listew, parapetów, montaż kuchni na wymiar, prace z meblami itd. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako stolarze minimum 3-4 lata, muszą mówić komunikatywnie w języku angielskim oraz posiadać jedno auto na wyjazd. Praca po 37-45h tygodniwo z dodatkami, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, wynagrodzenie 170 dkk/h brutto dla stolarzy z dużym doświadczeniem (stawka 140 dkk/h brutto dla mniej doświadczonych). Płatne zakwaterowanie 125 dkk/dzień. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "stolarz - Dania" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Sep, 15
We are looking for 2 construction carpenters - Denmark, near Copenhagen. Work from 20/09. for 2 months. We require a minimum of 4 years of experience, communicative knowledge of English, grinds the seen car. Work 50-55 hours a week, rate 100 DKK / h net, free accommodation. Employment by a Polish agency, payments once a month. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 construction carpenters - Denmark". Szukamy 2 cieśli konstrukcyjnych - Dania, k. Kopenhagi. Praca od 20.09. na 2 miesiące. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia, komunikatywna znajomości języka angielskiego, miele widziane auto. Praca po 50-55h tygodniowo, stawka 100 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez agencję polską, płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 cieśli konstrukcyjnych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Trondheim, Norway
Sep, 06
We are looking for 4 carpenters to Norway, Trondheim. Work from 13/09. for a long period of time. At least 7 years of experience required, communicative English is welcome, driving license category B. Work 50-56 hours a week (work from Friday to Monday from 07:00 to 17:00, possible Saturdays from 09:00 to 15:00, the rate 235 nok / h gross, accommodation 2800 nok / month. Agreement by a Norwegian company on Norwegian terms. Rotations 6/2 or 8/2. Candidates interested in taking up employment, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: " 4 carpenters to Norway ". Szukamy 4 stolarzy do Norwegii, Trondheim. Praca od 13.09. na długi okres czasu. Wymagane przynajmniej 7 letnie doświadczenie, mile widziany komunikatywny angielski, prawo jazdy kat B. Praca po 50-56 h tygodniowo (praca od piątku do poniedziałku od 07:00 do 17:00, możliwe soboty od 09:00-15:00, stawka 235 nok/h brutto, zakwaterowanie 2800 nok/mc. Umowa przez firmę norweską na warunkach norweskich. Rotacje 6/2 lub 8/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 stolarzy do Norwegii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Aug, 26
We are looking for 2 carpenters to work in Denmark - Copenhagen, work 2-3 months, start on August 30. Work on renovations, terraces. Required experience and a car, knowledge of English from one carpenter. The gross rate is 170 DKK / h, paid accommodation costs 150 DKK / day, work 45-50 hours a week. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 carpenters to Copenhagen". Szukamy 2 stolarzy do pracy w Danii- Kopenhaga, praca 2-3 miesiące, start 30.08. Praca przy remontach, tarasach. Wymagane doświadczenie oraz auto, znajomość języka angielskiego u jednego stolarza. Stawka 170 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień, praca po 45-50h tygodniowo. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 stolarzy do Kopenhagi". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Videbaek, Denmark
Aug, 26
We are looking for 2 carpenters to work in Denmark in Videbaek, work for a longer period, start 30.08. Work often on the installation of suspended ceilings. Required experience and a car, knowledge of English from one carpenter. The rate of 170 DKK / h gross, paid accommodation cost 125 DKK / day, work 46-50 hours a week, contract with a Danish company on Danish conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 carpenters for Videbaek". Szukamy 2 stolarzy do pracy w Danii w Videbaek, praca na dłuższy okres czasu, start 30.08. Praca często przy instalacji sufitów podwieszanych. Wymagane doświadczenie oraz auto, znajomość języka angielskiego u jednego stolarza. Stawka 170 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie koszt 125 dkk/dzień, praca po 46-50h tygodniowo, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 stolarzy do Videbaek". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Videbaek, Denmark
Aug, 09
We are looking for 3 carpenters to work in Denmark in Videbaek, work for a longer period, starting on August 11. or 12.08. Required experience and a car, knowledge of English from one carpenter. The rate of 170 DKK / h gross, paid accommodation cost 125 DKK / day, work 46-50 hours a week, contract with a Danish company on Danish conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "carpenter for Videbaek". Szukamy 3 stolarzy do pracy w Danii w Videbaek, praca na dłuższy okres czasu, start 11.08. lub 12.08. Wymagane doświadczenie oraz auto, znajomość języka angielskiego u jednego stolarza. Stawka 170 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie koszt 125 dkk/dzień, praca po 46-50h tygodniowo, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "stolarz do Videbaek". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Copenhagen, Denmark
Aug, 04
We are looking for 4 people to work in a bakery - Denmark, near Copenhagen. Work from 08/08. or 10.08. for a long period of time. Work in the bakery, the employees will be trained. Candidates do not need to have experience in a bakery, it is important that they are fit, able to work 6 days a week, 11-12 hours a day (day shift work, from Monday to Saturday). Communicative English required. Couples are welcome. The rate of 120 DKK / h gross (fixed rate), work 66-72 hours a week, free accommodation (double rooms - fully equipped). The average monthly salary is about PLN 12,000-14,000 / month net depending on the number of working hours per week. Coming to Poland after 5-6 months for a few weeks of vacation. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 people to work in the bakery - Denmark". Szukamy 4 osób do pracy w piekarni - Dania, k. Kopenhagi. Praca od 08.08. lub 10.08. na długi okres czasu. Praca w piekarni, pracownicy będą przeszkoleni. Kandydaci nie muszą mieć doświadczenia w piekarni, ważne by były sprawne, zdolne do pracy 6 dni w tygodniu po 11-12 h dziennie (praca na zmianę dzienną, od poniedziałku do soboty). Wymagany komunikatywny język angielski. Mile widziane pary. Stawka 120 dkk/h brutto (stawka stała), praca po 66-72 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje podwójne-w pełni wyposażone). Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 12.000-14.000 zł/mc netto w zależności od ilości godzin pracy tygodniowo. Zjazdy do Polski po 5-6 miesiącach na kilka tygodni wakacji. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 osób do pracy w piekarni - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
island of Guernsey, United Kingdom
Jul, 27
We are looking for 14 carpenters to work on the island of Guernsey (a tiny island off the French coast, which legally belongs to Great Britain). Working from mid-August for a long period of time. Minimum 3 years of work experience required from employees, communicative knowledge of the English language. Work 45-50 hours a week, rate EUR 13 / h net + free accommodation. Guernsey ferry ride on the staff side (£ 41 / person from France). Getting special visas on the side of the company. Polish certificate of no criminal record required. 6/2 or 8/2 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "14 carpenters to Great Britain". Szukamy 14 stolarzy do pracy na wyspie Guernsey (malutka wysepka przy wybrzeżu francuskim, która prawnie należy do Wielkiej Brytanii). Praca od połowy sierpnia na długi okres czasu. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczeniem w pracy, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 45-50 godzin tygodniowo, stawka 13 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Przejazd Guernsey promem po stronie pracowników (koszt 41 funtów/osobę z Francji). Wyrobienie specjalnych wiz po stronie firmy. Wymagane polskie zaświadczenie o niekaralności. Rotacje 6/2 lub 8/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "14 stolarzy do Wielkiej Brytanii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
Jul, 27
We are looking for 3 steelfixers/shuttering carpenters to work in Denmark, Odense. Work from 02.08. for 2-3 months. Building a Facebook hub. Minimum 3 years of work experience required from employees, a car for a trip and knowledge of English are welcome. Work 50-55 hours a week, rate 160 DKK / h gross, bonuses offered + 50% and + 100% for overtime (allowances payable over 37 hours a week), accommodation costs 90-125 DKK / day, deducted from the salary. One person among the candidates as a foreman with a gross rate of DKK 170 / h. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "steelfixers/shuttering carpenters to Odense". Szukamy 3 zbrojarzy / cieśli szalunkowych do pracy w Danii, Odense. Praca od 02.08. na 2-3 mce. Budowa centrum Facebooka. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczeniem w pracy, mile widziane auto na wyjazd oraz znajomość języka angielskiego. Praca 50-55 godzin tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, oferowane dodatki + 50% i + 100% za nadgodziny (dodatki płatne powyżej 37 godzin tygodniowo), zakwaterowanie koszt 90-125 dkk/dzień, potrącane z wynagrodzenia. Jedna osoba wśród kandydatów jako foreman ze stawką 170 dkk/h brutto. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Firma zatrudniła już ponad 60 polskich pracowników, którzy obecnie pracują i potrzebują więcej osób. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "zbrojarz/cieśla szalunkowy do Odense" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Sorø, Denmark
Jul, 26
We are looking for 2 carpenters - Denmark, Sorø. Work from 09/08. for a minimum of 6 months. We require experience, communicative knowledge of English, a car is welcome for a trip. The rate of 90 DKK / h net, free accommodation (single rooms). Work 50-55 hours a week. Contract by a Polish company, work tax paid in Denmark as part of a business trip from a Polish company, payment once a month, transfer of remuneration on the 10th day of the following month for the previous month, payslips once a month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks of work. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject line: "2 carpenters - Denmark, Sorø". Szukamy 2 stolarzy - Dania, Sorø. Praca od 09/08. na minimum 6 miesięcy. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 90 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje jednoosobowe). Praca po 50-55h tygodniowo. Umowa przez firmę polską, podatek za pracę zapłacony w Danii w ramach delegacji od firmy polskiej, płatność raz w miesiącu, przelew wynagrodzenia 10tego dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, raz w miesiącu payslipy, dostępna dla pracowników jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach pracy. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 stolarzy - Dania, Sorø". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Røkland, Norway
Jul, 22
We are looking for 3 carpenters to Norway, Røkland. Work from the beginning of August for 3 months or more. Construction of wall elements inside the factory. Experience as a carpenter / builder, communicative English required. Fixed pond 220 nok / h gross. Work 10-11 hours a day, 50-55 hours a week. Accommodation paid for 3000 NOK / month. Arrival at the expense of the employee. Norwegian agreement under Norwegian conditions. The salary is paid monthly on the 15th of each month. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 carpenters to Norway". Szukamy 3 stolarzy do Norwegii, Røkland. Praca od początku sierpnia na 3 miesiące lub dłużej. Budowa elementów ściennych wewnątrz fabryki. Wymagane doświadczenie jako stolarz/budowlaniec, komunikatywny j. angielski. Stawka stała 220 nok/h brutto. Praca po 10-11h dziennie, 50-55h tygodniowo. Zakwaterowanie płatne koszt 3000 nok/mc. Przylot na koszt pracownika. Umowa norweska na warunkach norweskich. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu, 15 dnia każdego miesiąca. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 stolarzy do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Jul, 16
We are looking for 15 carpenters to Denmark-Aalborg. Work from 23.08. for 6-8 months. Windows, floors, panels, finishes. We require experience, communicative knowledge of English, a car for a trip. Work 46-48 hours per week, rate 185 DKK / h gross, accommodation 3500-4000 DKK / month. 4/2, 6/3 rotations or to be agreed. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "15 carpenters to Aalborg". Szukamy 15 stolarzy do Danii- Aalborg. Praca od 23.08. na 6-8 miesięcy. Okna, podłogi, panele, wykończenia. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość angielskiego, auto na wyjazd. Praca po 46 -48 h tygodniowo, stawka 185 dkk/h brutto, zakwaterowanie 3500-4000 dkk/mc. Rotacje 4/2, 6/3 lub do uzgodnienia. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " 15 stolarzy do Aalborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Jul, 16
We are looking for 3 carpenters for a project near Aarhus to Denmark. Work from 09.08. for 4 months or longer. Construction of houses with wooden elements, insulation, etc. We require experience, two employees with communicative English. Work 46 hours a week, rate 170 DKK / h gross, accommodation 200-250 DKK / day. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "3 carpenters to Aarhus". Szukamy 3 stolarzy do projektu w pobliżu Aarhus do Danii. Praca od 09.08. na 4 miesiące lub dłużej. Budowa domów z elementami drewnianymi, izolacja itp. Wymagamy doświadczenia, dwóch pracowników z komunikatywnym angielskim. Praca po 46 h tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie 200-250 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " 3 stolarzy do Aarhus". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Jul, 06
We are looking for 10 shuttering carpenters to work in Denmark, Odense. Work from 12.07, work for 2 months. Employees are required to have a minimum of 3 years of work experience as a formwork carpenter, a car for a trip and knowledge of English are welcome. Work 50-55 hours a week, the rate of DKK 160.45 / h gross, bonuses offered + 50% and + 100% for overtime (allowances paid over 37 hours a week), accommodation paid - cost 560 DKK / week, deducted from salary. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. The company has already hired over 60 Polish employees who are currently working and need more people. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "shuttering carpenters to Odense". Szukamy 10 cieśli szalunkowych do pracy w Danii, Odense. Praca od 12.07 na 2 mce. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczeniem w pracy jako cieśla szalunkowy, mile widziane auto na wyjazd oraz znajomość języka angielskiego. Praca 50-55 godzin tygodniowo, stawka 160,45 dkk/h brutto, oferowane dodatki + 50% i + 100% za nadgodziny (dodatki płatne powyżej 37 godzin tygodniowo), zakwaterowanie pokoje podwójne, koszt 560 dkk/tydzień (80 dkk/dzień), potrącane z wynagrodzenia. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to 14500-15000 zł/mc netto. Firma zatrudniła już ponad 60 polskich pracowników, którzy obecnie pracują i potrzebują więcej osób. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "cieśla szalunkowy do Odense" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Sonderborg, Denmark
Jun, 29
We are looking for 1 interior / plasterboard fitters to Denmark, Odense, later in Sonderborg. Work from July 5. for 3 months. We require a minimum of 4 years of experience. Work 45-55h per week, gross rate 160 DKK / h, accommodation 100-150 DKK / day. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 carpenters / fitters near Denmark". Szukamy 1 stolarza /montera karton-gips do Danii, Odense, później w Sonderborg. Praca od 05.07. na 3 miesiące. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia. Praca po 45-55h tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " stolarz/monter k/g do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Sondeborg, Denmark
Jun, 23
We are looking for 2 interior carpenters / plasterboard fitters to Denmark, Odense, later in Sonderborg. Work from June 28. for 3 months. We require a minimum of 4 years of experience. Work 45-55h per week, gross rate 160 DKK / h, accommodation 100-150 DKK / day. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 carpenters / fitters near Denmark". Szukamy 2 stolarzy wewnętrznych/monterów karton-gips do Danii, Odense, później w Sonderborg. Praca od 28.06. na 3 miesiące. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia. Praca po 45-55h tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 stolarzy/monterów k/g do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Jun, 22
We are looking for 3 steel fixers / concrete workers and 3 shuttering carpenters to Norway, Bergen. Work from 29.06. for 3-4 months or longer. Minimum 3 years of experience, knowledge of English required from employees. Work 12 hours a day, gross rate 170 NOK / h, free accommodation and meals. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. 4/2, 6/2, 8/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 steel fixers / concrete workers and 3 shuttering carpenters to Bergen." Szukamy 3 zbrojarzy/betoniarzy i 3 cieśli szalunkowych do Norwegii, Bergen. Praca od 29.06. na 3-4 miesiące lub dłużej. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczenie, znajomość języka angielskiego. Praca 12 godzin dziennie, stawka 170 nok/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Zatrudnienie przez norweską firmę na warunkach norweskich. Rotacje 4/2, 6/2, 8/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 zbrojarzy/betoniarzy i 3 cieśli szalunkowych do Bergen." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Copenhagen, Denmark
Jun, 17
We are looking for 1-2 construction carpenters - Denmark, near Copenhagen. Work from 21.06. for 2 months. We require a minimum of 4 years of experience, communicative knowledge of English, grinds the seen car. Work 50-55 hours a week, the rate of 100 DKK / h net, free accommodation. Employment by a Polish agency, payments once a month. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1-2 construction carpenters - Denmark". Szukamy 1-2 cieśli konstrukcyjnych - Dania, k. Kopenhagi. Praca od 21.06. na 2 miesiące. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia, komunikatywna znajomości języka angielskiego, miele widziane auto. Praca po 50-55h tygodniowo, stawka 100 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez agencję polską, płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1-2 cieśli konstrukcyjnych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Jun, 09
We are looking for 5 shuttering carpenters to work in Denmark, Odense. Work from 14.06. until around November. Employees are required to have a minimum of 3 years of work experience as a formwork carpenter, a car for a trip and knowledge of English are welcome. Work 50-60 hours a week, the rate of DKK 160.45 / h gross, bonuses offered + 50% and + 100% for overtime (allowances paid over 37 hours a week), accommodation and transport organized, paid - cost 881 DKK / week, deducted from salary. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. The company has already hired over 50 Polish employees who are currently working and need more people. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "shuttering carpenters to Odense". Szukamy 5 cieśli szalunkowych do pracy w Danii, Odense. Praca od 14.06. do około listopada. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczeniem w pracy jako cieśla szalunkowy, mile widziane auto na wyjazd oraz znajomość języka angielskiego. Praca 50-60 godzin tygodniowo, stawka 160,45 dkk/h brutto, oferowane dodatki + 50% i + 100% za nadgodziny (dodatki płatne powyżej 37 godzin tygodniowo), zakwaterowanie i transport zorganizowane, odpłatne - koszt 881 dkk/tydzień, potrącane z wynagrodzenia. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Firma zatrudniła już ponad 50 polskich pracowników, którzy obecnie pracują i potrzebują więcej osób. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "cieśla szalunkowy do Odense" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku