Category: Carpenters

Maastricht lub Sittard, Netherlands
Apr, 09
We are looking for 4 shuttering carpenter for the Netherlands, Maastricht or Sittard. Work from 25.04. for 2-3 months. Required experience as a formwork carpenter, communicative knowledge of English. The salary is 480,00 EUR - 500,00 EUR net per week with health insurance and accommodation paid, + holiday money +8%. Candidates interested in taking up a job are kindly requested to send their application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the email: "shuttering carpenter". Szukamy 4 cieśli szalunkowych do Holandii, Maastricht lub Sittard. Praca od 25.04. na 2-3 miesiące. Wymagane doświadczenie jako cieśla szalunkowy, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie wynosi 480,00 eur - 500,00 eur netto za tydzień z opłaconym ubezpieczeniem zdrowotnym i zakwaterowaniem, + pieniądze wakacyjne +8% . Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "cieśla szalunkowy Holandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Jan, 11
We are looking for 7 steelfixers + 5shuttering carpenters +3 concrete workers for various construction works, e.g. work in concrete, forging, concrete piles, etc. We are looking for 7 reinforcement workers + 5 carpenters +3 construction workers for various construction works, e.g. work in concrete, forging, concrete piles construction, etc. Working in Denmark, Fredericia. Start of work 04.02.2019. The company has a high demand for quality and pace of work, after 2-3 weeks the best will be selected, the rest unfortunately for a short period of time, but the work will be done for the whole year 2019. We require experience, a welcome communicative English (people with good English and extensive experience can work as leaders with a higher rate). My own car is welcome. Working at 46 hours a week, pay 160 dkk/h gross, accommodation paid, deducted from the salary (cost 100-120 dkk/day, single/double rooms), rotation plans 4/1, 5/1 or 6/2, remuneration paid every 2 weeks (Danish company pays Fritvalgs SH and Feriepenge). Employment by a Danish company on Danish conditions. Transport costs from the accommodation to the place of work on the employee's side, accommodation 15-20 km from the place of work. Employees must have their own working clothes and shoes above the ankle (essential requirement). A clean criminal record from the district court is required. If you are interested in taking up a job, please send your application to an e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject: The application should be sent to the following address: "steelfixers, carpenter, concrete worker to Denmark". Szukamy 7 zbrojarzy+ 5 cieśli +3 pracowników budowlanych do różnych prac budowlanych np praca w betonie, kucie, stawianie pali betonowych itd. Praca w Danii, Fredericia. Początek pracy 04.02.2019. Firma ma duże wymaganie jeśli chodzi o jakość i tempo pracy, po 2-3 tygodniach zostaną wybrani najlepsi, reszta niestety na krótki okres czasu, ale praca docelowo na cały rok 2019. Wymagamy doświadczenia, mile widziany komunikatywny j. angielski (osoby z dobrym j. angielskim i dużym doświadczeniem mogą pracować jako liderzy z wyższą stawką). Mile widziane własne auto. Praca po 46h tygodniowo, wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne, potrącane z wynagrodzenia (koszt 100-120 dkk/dzień, pokoje pojedyncze/podwójne), plany rotacyjne 4/1, 5/1 lub 6/2, wynagrodzenie płatne co 2 tygodnie ( firma duńska opłaca Fritvalgs SH i Feriepenge). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Koszt transportu od zakwaterowania do miejsca pracy po stronie pracownika, zakwaterowania w odległości 15-20 km od miejsca pracy. Pracownicy muszą mieć własne ubranie robocze i buty powyżej kostki (wymóg konieczny). Wymagane jest zaświadczenie o niekaralności uzyskane z sądu rejonowego. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email: rekrutacja@findworker.pl w adnotacją w temacie: "zbrojarz, cieśla, pracownik budowlany do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Fredericia, Denmark
Jan, 02
We are looking for 3 shuttering carpenters / steel fixers to work in Denmark, Fredericia, people needed with a car, English is not required. Beginning of work 07.01.2019, work for a long period of time (forecast: all year 2019), work on the construction site, work with formwork. At the end of January, we will need another 6 carpenters / fixers (who will sometimes work as steel fixers and sometimes as carpenters - as part of the rotation). Work after 46 hours per week, pay 160 dkk / h gross, paid accommodation, deducted from wages (cost 100-120 dkk / day, single / double rooms), rotation plans 4/1 or 6/2, payable every 2 weeks, employment by a Danish company under Danish conditions. A certificate of good conduct from the district court is required. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address: rekrutacja@findworker.pl in an annotation on the topic: "3 shuttering carpenters / steel fixers to Denmark". Szukamy 3 cieśli szalunkowych / zbrojarzy do pracy w Danii, Fredericia, potrzebne osoby z autem, angielski nie jest wymagany. Rozpoczęcie pracy 07.01.2019, praca na długi okres czasu (prognoza: cały rok 2019), praca na placu budowy, praca z szalunkami. Pod koniec stycznia będziemy potrzebować jeszcze 6 cieśli szalunkowych/zbrojarzy, (którzy będą czasem pracować jako zbrojarze a czasem jako cieśle - w ramach rotacji). Praca po 46h tygodniowo, wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne, potrącane z wynagrodzenia (koszt 100-120 dkk/dzień, pokoje pojedyncze/podwójne), plany rotacyjne 4/1 lub 6/2, wynagrodzenie płatne co 2 tygodnie, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Wymagane jest zaświadczenie o niekaralności uzyskane z sądu rejonowego. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email: rekrutacja@findworker.pl w adnotacją w temacie: "3 cieśli szalunkowych / zbrojarzy do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Fredericia, Denmark
Dec, 27
We are looking for 1 shuttering carpenter with car to work in Denmark. Start 07.01.2019, work in Fredericia, job for long term (whole 2019) on construction sites, work with concrete workers and steel fixer, work 46 hours per week, salary 160 dkk/h brutto, accommodation paid (100-120 dkk/day), rotation plans 4/1 or 6/2, salary paid every 2 weeks, hiring by Danish company on Danish basis. Candidates interested in this job offer please send your application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject " shuttering carpenter with car to Fredericia" Szukamy 1 cieślę szalunkowego do pracy w Danii, Fredericia, potrzebna osoba z autem, angielski nie jest wymagany. Rozpoczęcie pracy 07.01.2019, praca na długi okres czasu (prognoza: cały rok 2019), praca na placu budowy, praca z szalunkami. Praca po 46h tygodniowo, wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne, potrącane z wynagrodzenia (koszt 100-120 dkk/dzień, pokoje pojedyncze/podwójne), plany rotacyjne 4/1 lub 6/2, wynagrodzenie płatne co 2 tygodnie, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Wymagane jest zaświadczenie o niekaralności uzyskane z sądu rejonowego. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email: rekrutacja@findworker.pl w adnotacją w temacie: "cieśla szalunkowy z autem do Danii" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Viborg, Denmark
Nov, 30
We are looking for 1 carpenter / platerboard fitter for Denmark, k. Viborg. Work from 10.12. until 21/12 then continuation after the new year. Work for many months. Required experience as a carpenter / fitter k/g, necessary communicative knowledge of English and auto. Work after 50 - 52 h, rate 161,5 dkk / h gross, accommodation 100 - 150 dkk / day. Employment by a Danish company on Danish conditions Candidates interested in taking up a job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject of the email: "1 carpenter /fitter - Denmark". Szukamy 1 stolarza / montera karton - gips do Danii, k.Viborg. Praca od 10.12. do 21.12. następnie kontynuacja po nowym roku. Praca na wiele miesięcy. Wymagane doświadczenie jako stolarz / monter k/g, konieczna komunikatywna znajomość języka angielskiego i auto. Praca po 50 - 52 h, stawka 161,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100 - 150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "1 stolarz/ monter k/g - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Nov, 29
We are looking for 1 carpenter to Denmark, Aalborg. Work from 03.12. for a long period of time. Various carpentry work, house finishes, skirting, okra floors, etc. Experience required as a carpenter, communicative English, car. Work after 37-45 h (additional paid overtime over 37 h), rate 160 dkk / h gross, accommodation paid for by employees. Employment by a Danish company on Danish terms Candidates interested in taking up a job please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of an email: "1 carpenter - Aalborg". Szukamy 1 stolarza do Danii, Aalborg. Praca od 03.12. na długi okres czasu. Różne prace stolarskie, wykończenia domów, listwy, podłogi okra itp. Wymagane doświadczenie jako stolarz, komunikatywny język angielski, auto. Praca po 37-45 h (dodatkowo płatne nadgodziny powyżej 37 h), stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "1 stolarz - Aalborg". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
Nov, 29
We are looking for 2 carpenters / plasterer fitters for Denmark, Silkeborg. Work from 03.12. for a minimum of 12 weeks. Required experience as stolarz / monter k / g, one person communicative English, auto. Work after 46 h, Rate 155 dkk / h gross, accommodation paid for by employees. Employment by a Danish company on Danish terms Candidates interested in taking up employment, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the subject of the email: "2 carpenters - Silkeborg". Szukamy 2 stolarzy / monterów karton gips do Danii, Silkeborg. Praca od 03.12. na minimum 12 tygodni. Wymagane doświadczenie jako stolarz / monter k/g, jedna osoba komunikatywny język angielski, auto. Praca po 46 h, stawka 155 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "2 stolarzy - Silkeborg". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Nov, 13
We are looking for 2 shuttering carpenters - Denmark, Fredericia. Work from November 19. to Christmas and then 2 months after the new year. We require experience as a formwork carpenter, 1 person must have a communicative knowledge of English. A great advantage will be if a person has a car for a trip. Rate 160 dkk / h gross, work 46h per week, accommodation 100-150 dkk / day. Employment by a Danish company with Danish terms, payments every 2 weeks.Candidates interested in taking up the job are asked to submit a cv to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "2 shuttering carpenters - Denmark, Fredericia". Szukamy 2 cieśli szalunkowych - Dania, Fredericia. Praca od 19.11. do świąt i następnie 2 miesiące po nowym roku. Wymagamy doświadczenia jako cieśla szalunkowy, 1 osoba musi posiadać komunikatywną znajomość języka angielskiego. Duży atutem będzie jeśli osoba posiada auto na wyjazd. Stawka 160 dkk/h brutto, praca po 46h tygodniowo, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 cieśli szalunkowych -Dania, Fredericia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Sep, 26
We are looking for 1-2 carpenters to Denmark - near Aalborg. Renovation of 20 houses. The beginning of work 01.10. We require work experience as a carpenter, a nice communicative knowledge of English and a personal car. Work 50-55 hours a week, pay 150 dkk / h gross. Paid accommodation 100-150 dkk / day. Employment by Danish on Danish terms. Candidates interested in taking up employment, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject email: 1-2 joiners to Denmark. " Szukamy 1-2 stolarzy do Danii - k. Aalborg. Remont 20 domów. Początek pracy 01.10. Wymagamy doświadczenia w pracy jako stolarz, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własne auto. Praca 50-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk / h brutto. Płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnianie przez duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: 1-2 stolarzy do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Roermond, Netherlands
Aug, 30
We are looking for 2 carpenters to the Netherlands - Roermond. Work from 10.09 for a longer period of time. We require experience, nice communicative knowledge of English. Work 40 hours a week, pay 480 - 500 euros / week net + free accommodation + insurance and 8% holiday and holiday money. Employment by a Dutch employment agency, on Dutch terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic "2 carpenters to the Netherlands". Szukamy 2 stolarzy do Holandii - Roermond . Praca od 10.09 na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 480 - 500 euro / tydzień netto + bezpłatne zakwaterowanie + ubezpieczenie oraz 8% pieniądze wakacyjne i urlopowe. Zatrudnianie przez holenderską agencję pracy, na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "2 stolarzy do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stockholm, Sweden
Aug, 29
We are looking for 4 carpenters to Sweden - Stockholm. work for 2-3 months with the possibility of working for a long period of time. The beginning of work on 03.09 and 06.09. We require work experience as a carpenter, a nice communicative knowledge of English and a personal car. Work 50-55 hours a week, pay 145 sek / h gross. Paid accommodation 1000 sek / month / person (double rooms). Employment by the Swedish employment agency, on Swedish terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic "4 carpenters to Sweden". Szukamy 4 stolarzy do Szwecji - Sztokholm. Praca na 2-3 miesiące z możliwością pracy na długi okres czasu. Początek pracy 03.09 oraz 06.09. Wymagamy doświadczenia w pracy jako stolarz, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własne auto. Praca 50-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 145 sek / h brutto. Płatne zakwaterowanie 1000 sek / miesiąc / osoba (pokoje podwójne). Zatrudnianie przez szwedzką agencję pracy, na warunkach szwedzkich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "4 stolarzy do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Aarhus, Denmark
Aug, 06
We are looking for 10 carpenters to work in Denmark, Viborg and Aarhus. We require at least 5 years of experience as a carpenter / fitter from kanydat, and several employees must speak well in English. Work for a longer period of time, 50-60 hours per week, work with the construction. Starting work 27.08, gross pay per 150 dkk / h, paid accommodation (cost 100-150 dkk / day). Employment by a Danish company on Danish terms, payments always every 2 weeks, rotation 4/1. Candidates interested in this job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject "carpenter to Denmark". Szukamy 10 stolarzy do pracy w Danii, Viborg i Aarhus. Od kandydatów wymagamy przynajmniej 5-letnie doświadczenie jako stolarz / monter, kilku pracowników musi dobrze mówić w języku angielskim. Praca na dłuższy okres czasu, 50-60 godzin tygodniowo, praca z konstrukcją. Rozpoczęcie pracy 27.08, wynagrodzenie 150 dkk / h brutto, płatne zakwaterowanie (koszt 100-150 dkk / dzień). Zatrudnianie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności zawsze co 2 tygodnie, rotacja 4/1. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "stolarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Hillerod, Denmark
Jul, 02
We are looking for 1 carpenter - fitter k / g, the beginning of work from 05.07 in Denmark, near Copenhagen - Hillerod. Work in the construction of walls, window insertion, doors, floors, moldings, wooden constructions. We require a minimum of 3 years experience as carpenters / drywall fitters, car. Work 50 hours a week, pay 140 dkk / h gross + SH (13 dkk / h) + Feriepenge. Employment by a Danish company on Danish terms. Accommodation paid by the employee (cost 150 dkk / day). Candidates interested in the job offer, please send your CV to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "carpenter - Denmark". Szukamy 1 stolarza - montera k/g, początek pracy od 05.07 w Danii, niedaleko Kopenhagi - Hillerod. Praca przy stawianiu ścianek, wstawianiu okien, drzwi, podłogi, listwy, konstrukcje drewniane. Wymagamy minimum 3-letnie doświadczenie jako stolarze / monter płyt gipsowo-kartonowych, samochód. Praca 50 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 140 dkk / h brutto + SH (13 dkk / h) + Feriepenge. Zatrudnianie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Zakwaterowanie płatne przez pracownika (koszt 150 dkk / dzień). Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie cv na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "stolarz - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ålesund, Molde, Norway
Jun, 28
We are looking for 3 experienced carpenters to Norway - Ålesund and Molde. Work for a longer period of time. Beginning of work 02-09.07. We need employees to erect wooden houses from the floor to the roofs (installation of windows, doors, floors). Communication skills in English are welcome. Work 52.5 hours a week, pay 180 nok / h gross. Paid accommodation 150 nok / day / person. The cost of the first flight from PL to NO covered by a Norwegian company.  Monthly average remuneration after deduction of accommodation costs about PLN 9,000 / month net. Rotation 4/2 or 6/2. Employment by a Norwegian company, on Norwegian terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the topic "3 carpenters to Norway". Szukamy 3 doświadczonych stolarzy do Norwegii - Ålesund i Molde. Praca na dłuższy okres czasu. Rozpoczęcie pracy 02-09.07. Potrzebujemy pracowników do wznoszenia drewnianych domów od podłogi po dachy (montaż okien, drzwi, podłóg). Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 52,5 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 180 nok / h brutto. Płatne zakwaterowanie 150 nok / dzień / osoba. Koszt pierwszego lotu z PL do NO pokrywany przez firmę norweską. Miesięczne średnie wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 9.000 PLN / mc netto. Rotacje 4/2 lub 6/2. Zatrudnianie przez firmę norweską , na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z anotacją w temacie "3 stolarzy do Norwegii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Holstebro, Denmark
Jun, 27
We are looking for 4 experienced carpenters to Denmark - Holstebro. Work for a longer period of time. Starting work 02.07. We need general construction workers (installation of ceilings, plasterboard, work at the windows, doors, floors). We require a communicative command of English, your own car is welcome. Work 46 hours a week, pay 150 dkk / h gross (+ SH and + Feriepenge). Paid accommodation 150 dkk / day / person. Monthly average remuneration after deduction of accommodation costs about 8,500 PLN / month net. Payslips every 2 weeks. Employment by a Danish employment agency, under Danish conditions. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject "carpenter to Denmark". Szukamy 4 doświadczonych stolarzy do Danii - Holstebro. Praca na dłuższy okres czasu. Rozpoczęcie pracy 02.07. Potrzebujemy pracowników ogólnobudowlanych, (montaż sufitów, karton-gipsy, prace przy oknach, drzwiach, podłogi). Wymagamy komunikatywnej znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto. Praca 46 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk / h brutto (+ SH i + Feriepenge). Płatne zakwaterowanie 150 dkk / dzień / osoba. Miesięczne średnie wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 8500 PLN / mc netto. Payslips co 2 tygodnie. Zatrudnianie przez duńską agencję pracy, na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z anotacją w temacie "stolarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Norrköping, Sweden
May, 17
We are looking for 2 carpenters to Sweden, Norrköping. Work from 24.05 for 1 month or longer if employees check. Work on wooden construction, roofs. From candidates we require experience, driving license and communicative knowledge of English. Rate 11 EUR / h net, 45-50h per week. Accommodation 3000 sec / month. The average monthly salary will be around 7000-8000 PLN / month net, after deducting the cost of accommodation. Interested persons please send the application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 carpenter to Sweden".   Szukamy 2 cieśli do Szwecji, Norrköping. Praca od 24.05 na 1 miesiąc lub możliwa na dłużej jeśli pracownicy się sprawdzą. Praca przy konstrukcjach drewnianych, dachy. Od kandydatów wymagamy doświadczenia, prawo jazdy oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego.Stawka 11 EUR/h netto, 45-50h tygodniowo. Zakwaterowanie 3000 sek/mc. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie około 7000-8000 PLN/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 cieśli do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hillerod, Denmark
May, 07
We are looking for 2 carpenters to start work from 14.05 in Denmark, near Copenhagen - Hillerod, work until mid-July. Must be carpenters with minimum 3 years experience as carpenters/plasterboard fitters, one must have a car. Work 46 hours per week, salary 140 dkk/h brutto + SH (13 dkk/h) + Feriepenge. Hiring by Danish company on Danish basis. Accommodation is paid by worker (150 dkk/day). Candidates interested in this job offer please send pplication at email malgorzataheina@gmail.com with anotation: "carpenter to Denmark". Szukamy 2 stolarzy, początek pracy od 14.05 w Danii, niedaleko Kopenhagi - Hillerod, praca do połowy lipca. Wymagamy minimum 3-letnie doświadczenie jako stolarze / monter płyt gipsowo-kartonowych, samochód. Praca 46 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 140 dkk / h brutto + SH (13 dkk / h) + Feriepenge. Zatrudnianie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Zakwaterowanie płatne przez pracownika (koszt 150 dkk / dzień). Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie cv na adres e-mail malgorzataheina@gmail.com z adnotacją w temacie: "stolarz do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. Oferta naszego partnera: Do wyjazdów za granicę potrzebny jest j. angielski - weź kilka odpłatnych lekcji przez telefon z korepetytorem, masz szansę zdobyć pracę za granicą (szczegóły podajemy tel. lub email).
Hillerod, Denmark
Mar, 21
We are looking for 2 carpenters to start work from 22.03 in Denmark, near Copenhagen - Hillerod, job for long term. Must be carpenters with minimum 3 years experience as carpenters/plasterboard fitters, one must have a car. Work 46 hours per week, salary 140 dkk/h brutto + SH (13 dkk/h) + Feriepenge. Hiring by Danish company on Danish basis. Accommodation is paid by worker (150 dkk/day). Candidates interested in this job offer please send pplication at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation: "carpenter to Denmark" Szukamy 2 stolarzy, początek pracy od 22.03 w Danii, niedaleko Kopenhagi - Hillerod, praca na dłuższy okres czasu. Wymagamy minimum 3-letnie doświadczenie jako stolarze / monter płyt gipsowo-kartonowych, samochód. Praca 46 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 140 dkk / h brutto + SH (13 dkk / h) + Feriepenge. Zatrudnianie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Zakwaterowanie płatne przez pracownika (koszt 150 dkk / dzień). Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie cv na adres e-mail danieljurkiewicz12@gmail.com z adnotacją w temacie: "stolarz do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Mar, 13
We are looking for 5 carpenters to work in Denmark, near Viborg. Candidates must have minimum 5 year experience as carpenters/fitters, 2 workers must speak good English. Job for long term, 50-55 hours per week, work with construction. Start in 18.03 or 25.03, salary 165 dkk/h brutto, paid accommodation (cost 100-150 dkk/day). Hiring by Daish company on Danish basis, payments ever 2 weeks, rotation 4/1. Monthly salary after deduction cost of accommodation is about 11.000-11.500 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send appliations at email malgorzataheina@gmail.com with anotation in subject: "carpenter-fitter to Denmark" Szukamy 5 stolarzy do pracy w Danii, niedaleko Viborg. Od kanydatów wymagamy przynajmniej 5-letnie doświadczenie jako stolarz / monter, 2 pracowników musi dobrze mówić w języku angielskim. Praca na dłuższy okres czasu, 50-55 godzin tygodniowo, praca z konstrukcją. Rozpoczęcie pracy 18.03 lub 25.03, wynagrodzenie 165 dkk / h brutto, płatne zakwaterowanie (koszt 100-150 dkk / dzień). Zatrudnianie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności zawsze co 2 tygodnie, rotacja 4/1. Miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi około 11.000-11.500 PLN / miesiąc netto. Małgorzata Heina +48537600526 Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail malgorzataheina@gmail.com z anotacją w temacie: "stolarz-monter do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Lempäälä, Finland
Feb, 16
We are looking for 1 welder 135/136 - construction fitters to Finland, Lempäälä. Work from 19.03 for long term. We require experience as a welder and construction fitter. Important welding certificate 135/136. Good if speaking coomuniative English. Knowledge of technical drawing. 11.5 EUR / h net + free accommodation. Work 55 hours a week. Monthly salary is about 10.500 PLN / mc net. The first flight at the expense of the employer.  Finnish agreement. Interested applicants please send an application to danieljurkiewicz12@gmail.com email with the inscription in the subject "1 welder 135/136 - fitter to Finland". Szukamy 1 spawacza 135/136 - montera konstrukcji do Finlandii, Lempäälä. Praca od 19.03 na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia jako spawacz oraz monter konstrukcji. Ważny certyfikat spawalniczy 135/136.  Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wymagana znajomość rysunku technicznego. Wynagrodzenie 11,5 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie (dodatkowo płatne godziny nocne). Praca po 55 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie miesięczne wynosi  10.500 PLN/mc netto. Pierwszy przelot na koszt pracodawcy. Umowa fińska na warunkach fińskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "1 spawacz 135/136 monter do Finlandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.