Category: Carpenters

Silkeborg, Denmark
Nov, 29
We are looking for 2 carpenters / plasterer fitters for Denmark, Silkeborg. Work from 03.12. for a minimum of 12 weeks. Required experience as stolarz / monter k / g, one person communicative English, auto. Work after 46 h, Rate 155 dkk / h gross, accommodation paid for by employees. Employment by a Danish company on Danish terms Candidates interested in taking up employment, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the subject of the email: "2 carpenters - Silkeborg". Szukamy 2 stolarzy / monterów karton gips do Danii, Silkeborg. Praca od 03.12. na minimum 12 tygodni. Wymagane doświadczenie jako stolarz / monter k/g, jedna osoba komunikatywny język angielski, auto. Praca po 46 h, stawka 155 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "2 stolarzy - Silkeborg". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Nov, 13
We are looking for 2 shuttering carpenters - Denmark, Fredericia. Work from November 19. to Christmas and then 2 months after the new year. We require experience as a formwork carpenter, 1 person must have a communicative knowledge of English. A great advantage will be if a person has a car for a trip. Rate 160 dkk / h gross, work 46h per week, accommodation 100-150 dkk / day. Employment by a Danish company with Danish terms, payments every 2 weeks.Candidates interested in taking up the job are asked to submit a cv to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "2 shuttering carpenters - Denmark, Fredericia". Szukamy 2 cieśli szalunkowych - Dania, Fredericia. Praca od 19.11. do świąt i następnie 2 miesiące po nowym roku. Wymagamy doświadczenia jako cieśla szalunkowy, 1 osoba musi posiadać komunikatywną znajomość języka angielskiego. Duży atutem będzie jeśli osoba posiada auto na wyjazd. Stawka 160 dkk/h brutto, praca po 46h tygodniowo, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 cieśli szalunkowych -Dania, Fredericia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Sep, 26
We are looking for 1-2 carpenters to Denmark - near Aalborg. Renovation of 20 houses. The beginning of work 01.10. We require work experience as a carpenter, a nice communicative knowledge of English and a personal car. Work 50-55 hours a week, pay 150 dkk / h gross. Paid accommodation 100-150 dkk / day. Employment by Danish on Danish terms. Candidates interested in taking up employment, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject email: 1-2 joiners to Denmark. " Szukamy 1-2 stolarzy do Danii - k. Aalborg. Remont 20 domów. Początek pracy 01.10. Wymagamy doświadczenia w pracy jako stolarz, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własne auto. Praca 50-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk / h brutto. Płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnianie przez duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: 1-2 stolarzy do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Roermond, Netherlands
Aug, 30
We are looking for 2 carpenters to the Netherlands - Roermond. Work from 10.09 for a longer period of time. We require experience, nice communicative knowledge of English. Work 40 hours a week, pay 480 - 500 euros / week net + free accommodation + insurance and 8% holiday and holiday money. Employment by a Dutch employment agency, on Dutch terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic "2 carpenters to the Netherlands". Szukamy 2 stolarzy do Holandii - Roermond . Praca od 10.09 na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 480 - 500 euro / tydzień netto + bezpłatne zakwaterowanie + ubezpieczenie oraz 8% pieniądze wakacyjne i urlopowe. Zatrudnianie przez holenderską agencję pracy, na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "2 stolarzy do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stockholm, Sweden
Aug, 29
We are looking for 4 carpenters to Sweden - Stockholm. work for 2-3 months with the possibility of working for a long period of time. The beginning of work on 03.09 and 06.09. We require work experience as a carpenter, a nice communicative knowledge of English and a personal car. Work 50-55 hours a week, pay 145 sek / h gross. Paid accommodation 1000 sek / month / person (double rooms). Employment by the Swedish employment agency, on Swedish terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic "4 carpenters to Sweden". Szukamy 4 stolarzy do Szwecji - Sztokholm. Praca na 2-3 miesiące z możliwością pracy na długi okres czasu. Początek pracy 03.09 oraz 06.09. Wymagamy doświadczenia w pracy jako stolarz, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własne auto. Praca 50-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 145 sek / h brutto. Płatne zakwaterowanie 1000 sek / miesiąc / osoba (pokoje podwójne). Zatrudnianie przez szwedzką agencję pracy, na warunkach szwedzkich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "4 stolarzy do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Aarhus, Denmark
Aug, 06
We are looking for 10 carpenters to work in Denmark, Viborg and Aarhus. We require at least 5 years of experience as a carpenter / fitter from kanydat, and several employees must speak well in English. Work for a longer period of time, 50-60 hours per week, work with the construction. Starting work 27.08, gross pay per 150 dkk / h, paid accommodation (cost 100-150 dkk / day). Employment by a Danish company on Danish terms, payments always every 2 weeks, rotation 4/1. Candidates interested in this job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject "carpenter to Denmark". Szukamy 10 stolarzy do pracy w Danii, Viborg i Aarhus. Od kandydatów wymagamy przynajmniej 5-letnie doświadczenie jako stolarz / monter, kilku pracowników musi dobrze mówić w języku angielskim. Praca na dłuższy okres czasu, 50-60 godzin tygodniowo, praca z konstrukcją. Rozpoczęcie pracy 27.08, wynagrodzenie 150 dkk / h brutto, płatne zakwaterowanie (koszt 100-150 dkk / dzień). Zatrudnianie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności zawsze co 2 tygodnie, rotacja 4/1. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "stolarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Hillerod, Denmark
Jul, 02
We are looking for 1 carpenter - fitter k / g, the beginning of work from 05.07 in Denmark, near Copenhagen - Hillerod. Work in the construction of walls, window insertion, doors, floors, moldings, wooden constructions. We require a minimum of 3 years experience as carpenters / drywall fitters, car. Work 50 hours a week, pay 140 dkk / h gross + SH (13 dkk / h) + Feriepenge. Employment by a Danish company on Danish terms. Accommodation paid by the employee (cost 150 dkk / day). Candidates interested in the job offer, please send your CV to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "carpenter - Denmark". Szukamy 1 stolarza - montera k/g, początek pracy od 05.07 w Danii, niedaleko Kopenhagi - Hillerod. Praca przy stawianiu ścianek, wstawianiu okien, drzwi, podłogi, listwy, konstrukcje drewniane. Wymagamy minimum 3-letnie doświadczenie jako stolarze / monter płyt gipsowo-kartonowych, samochód. Praca 50 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 140 dkk / h brutto + SH (13 dkk / h) + Feriepenge. Zatrudnianie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Zakwaterowanie płatne przez pracownika (koszt 150 dkk / dzień). Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie cv na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "stolarz - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ålesund, Molde, Norway
Jun, 28
We are looking for 3 experienced carpenters to Norway - Ålesund and Molde. Work for a longer period of time. Beginning of work 02-09.07. We need employees to erect wooden houses from the floor to the roofs (installation of windows, doors, floors). Communication skills in English are welcome. Work 52.5 hours a week, pay 180 nok / h gross. Paid accommodation 150 nok / day / person. The cost of the first flight from PL to NO covered by a Norwegian company.  Monthly average remuneration after deduction of accommodation costs about PLN 9,000 / month net. Rotation 4/2 or 6/2. Employment by a Norwegian company, on Norwegian terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the topic "3 carpenters to Norway". Szukamy 3 doświadczonych stolarzy do Norwegii - Ålesund i Molde. Praca na dłuższy okres czasu. Rozpoczęcie pracy 02-09.07. Potrzebujemy pracowników do wznoszenia drewnianych domów od podłogi po dachy (montaż okien, drzwi, podłóg). Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 52,5 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 180 nok / h brutto. Płatne zakwaterowanie 150 nok / dzień / osoba. Koszt pierwszego lotu z PL do NO pokrywany przez firmę norweską. Miesięczne średnie wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 9.000 PLN / mc netto. Rotacje 4/2 lub 6/2. Zatrudnianie przez firmę norweską , na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z anotacją w temacie "3 stolarzy do Norwegii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Holstebro, Denmark
Jun, 27
We are looking for 4 experienced carpenters to Denmark - Holstebro. Work for a longer period of time. Starting work 02.07. We need general construction workers (installation of ceilings, plasterboard, work at the windows, doors, floors). We require a communicative command of English, your own car is welcome. Work 46 hours a week, pay 150 dkk / h gross (+ SH and + Feriepenge). Paid accommodation 150 dkk / day / person. Monthly average remuneration after deduction of accommodation costs about 8,500 PLN / month net. Payslips every 2 weeks. Employment by a Danish employment agency, under Danish conditions. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject "carpenter to Denmark". Szukamy 4 doświadczonych stolarzy do Danii - Holstebro. Praca na dłuższy okres czasu. Rozpoczęcie pracy 02.07. Potrzebujemy pracowników ogólnobudowlanych, (montaż sufitów, karton-gipsy, prace przy oknach, drzwiach, podłogi). Wymagamy komunikatywnej znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto. Praca 46 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk / h brutto (+ SH i + Feriepenge). Płatne zakwaterowanie 150 dkk / dzień / osoba. Miesięczne średnie wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 8500 PLN / mc netto. Payslips co 2 tygodnie. Zatrudnianie przez duńską agencję pracy, na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z anotacją w temacie "stolarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Norrköping, Sweden
May, 17
We are looking for 2 carpenters to Sweden, Norrköping. Work from 24.05 for 1 month or longer if employees check. Work on wooden construction, roofs. From candidates we require experience, driving license and communicative knowledge of English. Rate 11 EUR / h net, 45-50h per week. Accommodation 3000 sec / month. The average monthly salary will be around 7000-8000 PLN / month net, after deducting the cost of accommodation. Interested persons please send the application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 carpenter to Sweden".   Szukamy 2 cieśli do Szwecji, Norrköping. Praca od 24.05 na 1 miesiąc lub możliwa na dłużej jeśli pracownicy się sprawdzą. Praca przy konstrukcjach drewnianych, dachy. Od kandydatów wymagamy doświadczenia, prawo jazdy oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego.Stawka 11 EUR/h netto, 45-50h tygodniowo. Zakwaterowanie 3000 sek/mc. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie około 7000-8000 PLN/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 cieśli do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hillerod, Denmark
May, 07
We are looking for 2 carpenters to start work from 14.05 in Denmark, near Copenhagen - Hillerod, work until mid-July. Must be carpenters with minimum 3 years experience as carpenters/plasterboard fitters, one must have a car. Work 46 hours per week, salary 140 dkk/h brutto + SH (13 dkk/h) + Feriepenge. Hiring by Danish company on Danish basis. Accommodation is paid by worker (150 dkk/day). Candidates interested in this job offer please send pplication at email malgorzataheina@gmail.com with anotation: "carpenter to Denmark". Szukamy 2 stolarzy, początek pracy od 14.05 w Danii, niedaleko Kopenhagi - Hillerod, praca do połowy lipca. Wymagamy minimum 3-letnie doświadczenie jako stolarze / monter płyt gipsowo-kartonowych, samochód. Praca 46 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 140 dkk / h brutto + SH (13 dkk / h) + Feriepenge. Zatrudnianie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Zakwaterowanie płatne przez pracownika (koszt 150 dkk / dzień). Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie cv na adres e-mail malgorzataheina@gmail.com z adnotacją w temacie: "stolarz do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. Oferta naszego partnera: Do wyjazdów za granicę potrzebny jest j. angielski - weź kilka odpłatnych lekcji przez telefon z korepetytorem, masz szansę zdobyć pracę za granicą (szczegóły podajemy tel. lub email).
Hillerod, Denmark
Mar, 21
We are looking for 2 carpenters to start work from 22.03 in Denmark, near Copenhagen - Hillerod, job for long term. Must be carpenters with minimum 3 years experience as carpenters/plasterboard fitters, one must have a car. Work 46 hours per week, salary 140 dkk/h brutto + SH (13 dkk/h) + Feriepenge. Hiring by Danish company on Danish basis. Accommodation is paid by worker (150 dkk/day). Candidates interested in this job offer please send pplication at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation: "carpenter to Denmark" Szukamy 2 stolarzy, początek pracy od 22.03 w Danii, niedaleko Kopenhagi - Hillerod, praca na dłuższy okres czasu. Wymagamy minimum 3-letnie doświadczenie jako stolarze / monter płyt gipsowo-kartonowych, samochód. Praca 46 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 140 dkk / h brutto + SH (13 dkk / h) + Feriepenge. Zatrudnianie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Zakwaterowanie płatne przez pracownika (koszt 150 dkk / dzień). Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie cv na adres e-mail danieljurkiewicz12@gmail.com z adnotacją w temacie: "stolarz do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Mar, 13
We are looking for 5 carpenters to work in Denmark, near Viborg. Candidates must have minimum 5 year experience as carpenters/fitters, 2 workers must speak good English. Job for long term, 50-55 hours per week, work with construction. Start in 18.03 or 25.03, salary 165 dkk/h brutto, paid accommodation (cost 100-150 dkk/day). Hiring by Daish company on Danish basis, payments ever 2 weeks, rotation 4/1. Monthly salary after deduction cost of accommodation is about 11.000-11.500 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send appliations at email malgorzataheina@gmail.com with anotation in subject: "carpenter-fitter to Denmark" Szukamy 5 stolarzy do pracy w Danii, niedaleko Viborg. Od kanydatów wymagamy przynajmniej 5-letnie doświadczenie jako stolarz / monter, 2 pracowników musi dobrze mówić w języku angielskim. Praca na dłuższy okres czasu, 50-55 godzin tygodniowo, praca z konstrukcją. Rozpoczęcie pracy 18.03 lub 25.03, wynagrodzenie 165 dkk / h brutto, płatne zakwaterowanie (koszt 100-150 dkk / dzień). Zatrudnianie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności zawsze co 2 tygodnie, rotacja 4/1. Miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi około 11.000-11.500 PLN / miesiąc netto. Małgorzata Heina +48537600526 Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail malgorzataheina@gmail.com z anotacją w temacie: "stolarz-monter do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Lempäälä, Finland
Feb, 16
We are looking for 1 welder 135/136 - construction fitters to Finland, Lempäälä. Work from 19.03 for long term. We require experience as a welder and construction fitter. Important welding certificate 135/136. Good if speaking coomuniative English. Knowledge of technical drawing. 11.5 EUR / h net + free accommodation. Work 55 hours a week. Monthly salary is about 10.500 PLN / mc net. The first flight at the expense of the employer.  Finnish agreement. Interested applicants please send an application to danieljurkiewicz12@gmail.com email with the inscription in the subject "1 welder 135/136 - fitter to Finland". Szukamy 1 spawacza 135/136 - montera konstrukcji do Finlandii, Lempäälä. Praca od 19.03 na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia jako spawacz oraz monter konstrukcji. Ważny certyfikat spawalniczy 135/136.  Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wymagana znajomość rysunku technicznego. Wynagrodzenie 11,5 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie (dodatkowo płatne godziny nocne). Praca po 55 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie miesięczne wynosi  10.500 PLN/mc netto. Pierwszy przelot na koszt pracodawcy. Umowa fińska na warunkach fińskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "1 spawacz 135/136 monter do Finlandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bodø, Norway
Nov, 29
We are looking for 3 fitters of steel structures to Norway, Bodø. Working with the burner, grinding, sheet metal straightening. Work from January 2018 for a longer period of time. Required experience in a similar position. Good knowledge of English. Rate 190 - 200 kg / h gross, payable accommodation 3500 nok / month. Weekly 40-50 hours of work. Monthly salary after deduction of accommodation costs is about 8,000 - 10,500 PLN / mc net. Transport by the employee. Norwegian on Norwegian terms. If you are interested in the job offer, please send an email to malgorzataheina@gmail.com with the subject "3 fitters of steel structures to Norway". Szukamy 3 monterów konstrukcji stalowych do Norwegii, Bodø. Praca z palnikiem, szlifowanie, prostowanie blach. Praca od stycznia 2018 na dłuższy okres czasu. Wymagane duże doświadczenia na podobnym stanowisku. Dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 190 - 200 nok/h brutto, płatne zakwaterowanie 3500 nok/mc. Tygodniowo 40-50 godzin pracy. Wynagrodzenie miesięczne po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi około 8.000 - 10.500 PLN/mc netto. Transport po stronie pracownika.Umowa norweska na warunkach norweskich. Zainteresowane osoby oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com dopiskiem w temacie "3 monterów konstrukcji stalowych do Norwegii". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Nov, 26
We are looking for 1 carpenter/platerboard fitter to Copenhagen, start 27.11, job till 20.12 Candidate must be experince as carpenter (minimum 2 years work as carpenters), also working with installing platerbards, good if have own car for 2 workers. Salary 150 dkkh brutto, paid accommodation (800-1250 dkk/week), 50 hours per week. Monthly salary after deduction cost of accommodation and taxes 8000 PLN/month netto.  Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: carpenter/plasterboad fitters to Copenhagen" Szukamy pilnie do Danii do Kopenhagi 1 stolarza/montera karton gips, praca od 27.11, trwa do 20.12. Praca po 50h tygodniowo, praca przy modyfikacjach i łączeniu modułów mieszkaniowych, prace stolarskie, w drewnie oraz stelaże metalowe i karton gipsy. Wymagane minimum 2 lata doświadczenia w pracy jako stolarz, mile widziane własne auto. Wynagrodzenie 150  dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt 800-1250 dkk/tydzień). Średnie wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 8000 PLN netto. Umowa z firmą duńską, na warunkach duńskich. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy proszę o kontakt telefoniczny i przesłanie aplikacji na adres daniejurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "stolarz monter KG do Kopenghagi" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Nov, 17
We are looking for 1-2 carpenters/platerboard fitters to Copenhagen, job till end of year. Canidates must be experince as carpenters (minimum 2 years work as carpenters), also working with installing platerbards, good if have own car for 2 workers. Salary 150 dkkh brutto, paid accommodation (800-1250 dkk/week), 50 hours per week. Monthly salary after deduction cost of accommodation and taxes 9000-9500 PLN/month netto. Start 20.11. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: carpenters/plasterboad fitters to Copenhagen" Szukamy do Danii, Kopenhaga 1-2 stolarzy/monterów karton gips, praca do końca roku 2017 lub dłużej. Praca po 50h tygodniowo, praca przy modyfikacjach i łączeniu modułów mieszkaniowych, prace stolarskie, w drewnie oraz stelaże metalowe i karton gipsy. Wymagane minimum 2 lata doświadczenia w pracy jako stolarz, mile widziane własne auto. Wynagrodzenie 150  dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt 800-1250 dkk/tydzień), rotacje 4/1 lub 5/1. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto o odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 9000-9500 PLN/mc netto. Start pracy 20.11. Umowa z firmą duńską, na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres daniejurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "stolarze monterzy KG do Kopenghagi" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Frederikssund, Denmark
Oct, 19
We are looking for 4 construction carpenters, 1 painter and 1 bricklayer to Denmark. Creating house interior modules (installing windows, doors, floors, roofs). Work from 23.10 for a long time. We need experienced workers with communicative English, good if have own car. Rate 140 dkk / h gross, payable accommodation 4000 - 4500 dkk / month. Weekly up to 50 hours of work. Monthly salary after deducting the cost of accommodation is about 9000 PLN / mc net. Danish agreement on Danish terms. Interested applicants please send an application to email danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in the subject "carpenter, painter, bricklayer to Denmark". Szukamy 4 stolarzy konstrukcyjnych, 1 malarza i 1 murarza do Danii. Tworzenie modułów domów (okna, drzwi, podłogi, dachy). Praca od 23.10 na długo. Wymagamy doświadczenia. Znajomość języka angielskiego, mile widziany samochód. Stawka 140 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 4000 - 4500 dkk/mc. Tygodniowo do 50 godzin pracy. Miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi około 9000 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "stolarz konstrukcyjny, malarz, murarz do Danii". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Turku, Finland
Oct, 19
We are looking for 1 carpenter for wooden houses, roofs on the patio. Working in Finland, Turku from 23.10 to 1 - 1.5 months. We require experience as a carpenter and for the construction of wooden roofs, commnicative English language. The rate is 11.5 eur / h gross, free accommodation. Weekly 50 hours of work. First flight free. Monthly salary is 8500 - 9000 PLN / net. Finnish contract on Finnish terms. If you are interested in the job offer please send an application to danieljurkiewicz12@gmail.com email with the inscription "carpenter to Finland" Szukamy 1 stolarza do domków drewnianych, dachy na patio. Praca w Finlandi, Turku od 23.10 na 1 - 1,5 miesiąca. Wymagamy doświadczenia jako stolarz oraz przy konstrukcji dachów drewnianych. Mile widziana znajomość języka angielskiego. Stawka 11,5 eur/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 50 godzin pracy. Pierwszy przelot bezpłatny. Wynagrodzenie miesięczne wynosi 8500 - 9000 PLN/mc netto.Umowa fińska na warunkach fińskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "1 stolarz do Finlandii" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Oct, 06
I am looking for 2 plasterboard fitters/carpenters to Denmark, Copenhagen. Job for a long term, work with plasterboards also carpentry. We are looking for candidates that have minimum 5 years experience as plasterboard fitters/carpenters, good if have also general construction experience (concrete works, ytong). Work 46-50h per week, rotation plan 6/2, salary 150 dkk/h brutto, paid accommodation (single or double room not far from working place). Hiring by Danih company on Danish terms. Monthly salary netto after deducting cost ofaccommodation about 9.000-9.500 PLN/month netto. Start od work 09.10.2017. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "plasterboard fitter/carpenter to Copenhagen" Szukamy 2 monterów karton-gips/stolarzy do pracy w Danii, w Kopenhadze. Praca na dług okres czasu, praca z montażem karton-gips, prace stolarski. Szukam osób z minimum 5 lat doświadczenia w racy jako monterzy karton-gips/stolarze, mile widziane jeśli mają doświadczenie ogólnobudowlane (prace z betonem, ytong). Praca po 46-50h tygodniowo, rotacje 6/2, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (pokój pojedynczy lub podwójny, niedaleko miejsca pracy). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to 9.000-9.500 PLN/mc netto. Rozpoczęcie pracy 09-10.10.2017. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "monter kg/stolarz do Kopenhagi" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.