Category: Carpenters

Copenhagen, Denmark
May, 12
We are looking for 2 shuttering carpenters to work in Copenhagen, work for a longer period of time, about 46h per week, salary 140 dkk / h gross. Accommodation - double room, standard equipment, cost 800 dkk / per week per person. Employment by a Danish company on Danish terms. Average net monthly salary after deduction of accommodation of approx. PLN 8500-9000 per net. Work start 22.05. Required experience, car for 2 people, communicative English of one carpenter. Candidates interested in getting a job please send cv to danieljurkiewicz12@gmail.com with the subject in email "Shuttering Carpenters to Copenhagen" Szukamy 2 cieśli szalunkowych do pracy w Kopenhadze, praca na dłuższy okres czasu, ok 46h tygodniowo, stawka 140 dkk/h brutto. Zakwaterowanie - pokój podwójny, standardowe wyposażenie, koszt 800 dkk/tydzień za osobę. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok. 8500-9000 zł/mc netto. Praca start 22.05. Wymagane doświadczenie, samochód na 2 osoby, komunikatywny j. angielski u jednego z cieśli. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres  danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "cieśla szalunkowy do Kopenhagi"
Bergen, Norway
May, 12
I am looking for formwork and construction carpenters to Norway, Bergen. Work for many months, building canada. Required experience, communicative English. Monthly salary of NOK 181.5 per hour, average of 184 hours of work (46-50 hours per week), paid accommodation (cost NOK 5,000 / month). The company organizes on-site transport and tools and work clothes. The average net monthly salary after deducting the cost of accommodation is approximately PLN 8,500-9,200 per net. Contract with the Norwegian company on Norwegian terms. Interested candidates please send an application to the email address: danieljurkiewicz12@gmail.com with the note "carpenter formwork and construction Norway" Szukamy cieśli szalunkowych i konstrukcyjnych do Norwegii, Bergen. Praca na wiele miesięcy, budowa kanadyjek. Wymagane doświadczenie, komunikatywny j. angielski. Wynagrodzenie 181,5 NOK/h brutto, średnio miesięcznie ok 184 h pracy( praca po 46-50h tygodniowo), zakwaterowanie odpłatne (koszt 5.000 NOK/mc). Firma organizuje transport na miejscu oraz narzędzia i ubrania robocze. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 8.500-9.200 zł/mc netto. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacjji na adres email: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "cieśla szalunkowy i konstrukcyjny Norwegia" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
May, 12
I am looking for 4 carpenters - window frames, glass facades. Work in denmark Copenhagen since May 31st. We require experience and knowledge of English. Rate 150 dkk / h gross, paid accommodation 3,500-4,000 dkk / mc. Weekly 46 hours of work. At the time of 184 hours per month and after deducting the cost of accommodation the remuneration is approximately 9,000 PLN / mc net. Danish agreement on Danish terms. Interested persons job offer please send application to email danieljurkiewicz12@gmail.com with the inscription in the topic "4 carpenters to Denmark".   Szukamy 4 stolarzy - ramy okienne, szklane fasady. Praca w Danii. Kopenhaga od 31 maja. Wymagamy doświadczenia oraz znajomości języka angielskiego. Stawka 150 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 3.500-4.000 dkk/mc. Tygodniowo 46 godzin pracy. Przy przepracowaniu 184 godzin miesięcznie i po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynagrodzenie wynosi ok 9.000 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "4 stolarzy do Danii". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.      
Skive, Denmark
Apr, 21
I am looking for 2 carpenters for doors, windows - also gypsum board plasterboard and ceilings. Working in Dani, Skive - for 10 weeks. Required experience. Communicative knowledge of English. Rate 140 dkk / h gross, paid accommodation 2000 dkk / mc. Weekly 46 hours, monthly 184 hours. The average monthly salary is about 9,000 PLN / m net after deducting the cost of accommodation. Contract with Danish company on Danish terms. If you are interested in the job offer please send an application to danieljurkiewicz12@gmail.com email with the inscription in the subject "2 carpenters to Denmark, Skive".   Szukamy 2 cieśli konstrukcyjnych do drzwi, okien - również płyty karton gips i sufity. Praca w Dani, Skive - na 10 tygodni. Wymagane doświadczenie. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 140 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 2000 dkk/mc. Tygodniowo 46 godzin, miesięcznie 184 godziny. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi ok 9.000 PLN/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "2 cieśli konstrukcyjnych do Danii, Skive". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Mar, 28
I am looking for 3 formwork carpenters to Norway, Bergen. Working for many months, the construction of canadian houses, required experience, communicative j. English. Salary 181.5 NOK / h gross monthly average of 200 hours of work, paid accommodation (cost 5500 NOK / month). The company organizes transport to the site, and tools and work clothes. The average monthly net salary after deduction of the cost of accommodation is approx. 10.000 zł / month net. The agreement with Norway for Norwegian conditions. Candidates interested in working please send CV to the email address: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject "shuttering carpenter to Norway" or contact us.   Szukamy  cieśli szalunkowych do Norwegii, Bergen. Praca na wiele miesięcy, budowa kanadyjek.Wymagane doświadczenie, komunikatywny j. angielski. Wynagrodzenie 181,5 NOK/h brutto, średnio miesięcznie 200 h pracy, zakwaterowanie odpłatne (koszt 5500 NOK/mc). Firma organizuje transport na miejscu oraz narzędzia i ubrania robocze. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 10.000 zł/mc netto. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich.Osoby zainteresowane pracą proszę o podesłanie cv na adres email: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "cieśla szalunkowy Norwegia" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oslo, Norway
Feb, 24
We are looking for 2 shuttering carpenters to work in Norway, Oslo. Needed obligatory communicative Norwegian language. Start work in mid of March, job for 6 months or longer, good if having own car. Salary 190-200 NOK/h brutto, paid accommodation (cost 3500 NOK/month). Hiring by Norwegian company. Candidates interested in this job offer please send applications at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "shuttering carpenter speaking Norwegian"   Szukamy 2 cieśli szalunkowych do Norwegii, Oslo. Wymagany obowiązkowo komunikatywny język norweski, mile widziane własne auto. Praca na 6 miesięcy lub dłużej, zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Stawka 190-200 NOK/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 3500 NOK/mc). Praca od połowy marca 2017. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "cieśla szalunkowy z j. norweskim"
Bergen, Norway
Feb, 14
I am looking for 3 formwork carpenters to go 19/20.02.2017 to Norway, Bergen. Working for many months, the construction of canadian houses, required experience, communicative j. English and Norwegian tax number. Salary 181.5 NOK / h gross monthly average of 200 hours of work, paid accommodation (cost 5500 NOK / month). The company organizes transport to the site, and tools and work clothes. The average monthly net salary after deduction of the cost of accommodation is approx. 10.000- 11,000 zł / month net. The agreement with Norway for Norwegian conditions. Candidates interested in working please send CV to the email address: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject "shuttering carpenter to Norway" or contact us.   Szukamy 3 cieśli szalunkowych na wyjazd 19/20.02.2017 do Norwegii, Bergen. Praca na wiele miesięcy, budowa kanadyjek, wymagane doświadczenie, komunikatywny j. angielski i norweski numer podatkowy. Wynagrodzenie 181,5 NOK/h brutto, średnio miesięcznie 200 h pracy, zakwaterowanie odpłatne (koszt 5500 NOK/mc). Firma organizuje transport na miejscu oraz narzędzia i ubrania robocze. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 10.000-11.000 zł/mc netto. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane pracą proszę o podesłanie cv na adres email: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "cieśla szalunkowy Norwegia" lub kontakt telefoniczny. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Maastricht, Netherlands
Jan, 19
I am looking for 4 shuttering carpenters to Holland for short project 4 weeks in Holland, Maastricht. Start since 23.01.2017. Some shuttering carpenters need to speak communicative English, must be 1 car per 2-4 workers. Needed experience with systems DOKA and PEERI. Salary 420 EUR/week netto + free accommodation. Monthly salary about 7500-8000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "shuttering carpenters to Holland" Szukamy 4 cieśli szalunkowych do Holandii. Projekt na 4 tygodnie. Praca od 23.01.2017 w Maastricht. Wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego (2 na 4 cieśli). Wymagany jeden samochód na 2-4 pracowników. Potrzebne doświadczenie z systemami DOKA i Peeri. Wynagrodzenie 420 euro / tydzień netto + bezpłatne zakwaterowanie. Miesięczne wynagrodzenie około 7500-8000 PLN / mc netto. Kandydaci zainteresowani powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "cieśla szalunkowy do Holandii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Venlo, Netherlands
Jan, 03
We are looking for 2 CNC turners and 2 CNC milling machine operators to Holland, near Venlo. Job for a long-term. Working with the following lathes (turning): Doosan - Puma 400 and Lynxx, program: Fanuc controls, milling machine: Kihung, turning, program: Heidenhain controls. The employees don’t have to program the machines. Needed experience with those CNC machines, communicative English language. Salary 450 EUR/week netto, free accommodation (single room, Wifi, general facilities), monthly salary about 8.000 PLN/month netto. Job start 09-16.01.2017. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotattion in subject: "CNC operator to Holland"   Szukamy 2 tokarzy CNC i 2 operatorów frezarek, praca w Holandii, nie daleko Venlo. Praca na dłuższy czas. Rozpoczęcie pracy 09 - 16.01.2017 r. Wymagane doświadczenia na tym stanowisku oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca na maszynach tokarskich (toczenie): Doosan - Puma 400 i Lynxx program: Fanuc controls. Frezarki: Kihung, program: Heidenhain controls. Pracownicy nie muszą programować maszyn. Wynagrodzenie 450 euro / tydzień netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokój jednoosobowy, Wi-fi, standardowe wyposażenie). Miesięczne wynagrodzenie około 8.000 PLN /mc netto.Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji w języku polskim i angielskim (jeżeli taką posiada) na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "operator CNC - Holandia" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Dec, 13
Norwegian company needs 4-6 formwork carpenter from Polish - work starts from December 19 - work on Christmas and New Year and the following months.Jobs in Bergen. If you are looking for work in Norway for a long time, you have experience of working as a carpenter timbering, you speak communicative English - it is now a chance to go, you can now "catch". In dire need of workers for now. The company warned us that from January will no longer have problems with finding employees.Work on a number of construction projects (January commence the construction of another 20 houses canoe), for a long period of time. The agreement with Norway for Norwegian conditions. The rate of 181.5 NOK / h gross, accommodation paid for. Norwegian company arranges local transportation. Work approx. 220 h per month. The average monthly net salary after deduction of the cost of accommodation is approx. 11,000 zł / month net. If you do not mind to go to work before Christmas and you meet the requirements, please Send to your application to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com marked "carpenter timbering work in Norway Christmas"   Firma norweska potrzebuje 4-6 cieśli szalunkowych z Polski - praca zaczyna się już od 19 grudnia - praca w Święta oraz Nowy Rok i kolejne miesiące. Praca w Bergen. Jeśli szukasz pracy w Norwegii na długo, masz doświadczenie w pracy jako cieśla szalunkowy, mówisz komunikatywnie po angielsku - jest teraz szansa na wyjazd, można się obecnie "załapać". Pilnie potrzebują pracowników na teraz. Firma uprzedziła nas, że od stycznia nie będzie już miała problemów ze znalezieniem pracowników.Praca przy wielu projektach budowlanych (od stycznia rusza budowa kolejnych 20 domów kanadyjek), na długi okres czasu. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Stawka 181,5 NOK/h brutto, zakwaterowanie odpłatne. Firma norweska organizuje transport na miejscu. Praca po ok. 220 h miesięcznie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 11.000 zł/mc netto. Jeśli nie przeszkadza Ci wyjazd do pracy przed Świętami i spełniasz wymagania, proszę podeślij aplikację na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "cieśla szalunkowy Norwegia praca w święta" Opis dodatkowy: Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Dec, 05
I am looking for 3 shuttering carpenters to Norway, Bergen, start job on 08.12.2016, job for a longer time period. Needed experience, communicative English language, good if having a car for 3 carpenters. Salary 181,5 nok/h brutto, paid accommodation, 200 hours/month, avarage monthly salary after deduction of accommodation about 10.000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject:' shuttering carpenter to Norway" Szukamy pilnie 3 cieśli szalunkowych do pracy w Norwegii - Bergen, praca już od 08.12.2016 - praca na długi okres czasu. Zjazd do Polski przed Świętami i dalej kontynuacja pracy po Nowym Roku. Wymagane doświadczenie, komunikatywny j. angielski u pracowników, 1 samochód na 3 osoby. Koszty transportu po stronie pracowników. Wynagrodzenie 181,5 NOK/h brutto, średnio miesięcznie 190-210 h/mc pracy, zakwaterowanie odpłatne (5500 nok/mc). Po odliczeniu kosztów zakwaterowania średnie miesięczne wynagrodzenie netto wynosi ok. 9500-10.000 zł/mc netto.  Osoby które są zainteresowane wyjazdem i pracą jeszcze od 7/8.12.2016 proszę o kontakt telefoniczny lub podesłanie cv na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "cieśla szalunkowy do Norwegii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
near Maastricht, Netherlands
Nov, 18
We are looking for 4 shuttering carpenters to south Holland, close to Maastricht. Job till Christmass, also possible after new year, dismantelling and setting up shutterings - working with concrete workers. Here we need 2 groups of carpenters with 2 cars. Salary 12 EUR/h netto + free accommodation. Avarage monthly salary 9500-10.000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com Szukamy 4 cieśli szalunkowych do Holandii, praca niedaleko Maastricht, praca przy najpierw zdejmowaniu obecnych szalunków i zakładaniu nowych, współpraca też z betoniarzami. Potrzeba 2 pary z samochodami. Wymagane doświadczenie oraz komunikatywny j. angielski lub niemiecki. Stawka 12 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Średnie mieięczne wynagrodzenie ok 9000-10000 zł/mc netto. Start pracy 21.11.2016, praca do świąt, i następnie po nowym roku na kolejne miesiące. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie cv na adres: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem: "cieśla szalunkowy do Holandii"
Haldu, Netherlands
Oct, 10
I am looking for 10 carpenters/steelform carpenters to work in Holland, job in different projects. It is required communicative English language and valid certificate VCA - work as carpenter/ steelform carpenter. Start of works since 17.10.2016. Long term job. Info about profile: - Working with wood - Different constructions, private housing - The shuttering carpenters will come first (will work with concrete) and then the normal carpenters will start working - Follow blueprints and building plans to meet the needs of clients Daily tasks; - Making the profile for bricklayers - Install structures and fixtures, such as windows and molding - Construct building frameworks, including wall studs, floor joists and doorframes. - Siding front and sides of building with wood or plastic. - Measure, cut, or shape wood, plastic, fibreglass, drywall and other materials - Help put up, level and install building framework with the aid of large pulleys and cranes - Inspect and replace damaged framework or other structures and fixtures - Instruct and direct laborers and other construction trade helpers. Requirements: - English , German or Dutch: conversational ( at least 1 out of 2) - own car and driving license (at least 1 out of 2, they will work and travel as a team) Some other point of attentions are: - Able to work in team - Minimum of 5 years experience as a Carpenter - Health insurance according to law 20.25 euro / week - for the health insurance, OBS: - at the end of each month the candidates will get the money back - 60 euro - - VCA - represent an advantage, - If they don’t have VCA certificate, the agency will help them to obtain it in Holland - Salary: 450 euro / week / netto, monthly salary about 2500 EUR/onth netto, free accommodation. - Working schedule: Monday - Friday, possible Saturday - 40 hours / week, depends on building site and customer. Candidates interested in this job offer please send cv at email: malgorzataheina@gmail.com with annotation in subject "carpenters to Holland"   Szukamy 10 cieśli do prac w Holandii, praca w różnych projektach. Wymagany komunikatywny język angielski oraz VCA - praca jako cieśla / cieśla szalunkowy. Rozpoczęcie prac od 17.10.2016. Praca na długi okres czasu. W ramach prac: - Prace w drewnie - Wykonanywane różne konstrukcje, głównie mieszkania prywatne - Na początek prace wykonywane przez stolarzy szalunkowych (będą współpracować z betoniarzami), potem zwykli cieśle rozpoczną pracę - Praca wg. planów budynków i potrzeb klientów Codzienne zadania; - Tworzenie szalunków dla murarzy - Instalacja struktur i elementów takich jak okna, formowanie - Konstruowanie struktur budowlanych, w tym elementów ściennych, podłogowych, futryn, legarów. - Elewacje z przodu i po bokach budynku z drewna lub tworzywa sztucznego. - Wycinanie, montowanie i kształtowanie drewna, plastiku, włókna szklanego, płyt kartonowo-gipsowych i innych materiałów - Pomoc przenoszeniu i instalowaniu na budowę ram przy pomocy dużych podnośników i żurawi - Sprawdzanie i wymiana uszkodzoną konstrukcji, elementów w obiektach - Kontrola i instruowanie bezpośrednie robotników i pomocników branży budowlanej. Wynagrodzenie 450 EUR netto/40 h pracy, średnie wynagrodzenie 2500 EUR/mc netto, (10.000-11.000 zł/mc netto), bezpłatne zakwaterowanie, więcej niż 40 h pracy tygodniowo, mieszkanie oddalone od miejsca zakwaterowania o ok. 30 km. Wymagany komunikatywny język angielski, jedno auto na 3 osoby oraz certyfikat VCA (możliwość wyrobienia na miejscu w Holandii). Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie CV na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "cieśla/cieśla szalunkowy do Holandii"
Frederikshavn, Denmark
Apr, 25
I am looking for 2 welders method 135 and 136 to weld thin plates 6mm - wind turbines, job in Frederikshavn, Denmark for 3 weeks or more. Needed valid welding certificates 135 and 136, communicative English language, large experience in welding thin plates, one car for 2 welders. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation 100 dkk/day. Job start as soon as possible. Candidates interested please send cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "welders 135 136 to Frederikshavn"
Heysham, United Kingdom
Jan, 13
We are looking for 3 experienced fitters /carpenters for laying facades on buildings in the UK - work at 8 weeks or longer in Heysham (western part GB). Required CSCS card. REQUIREMENTS: We require experience with installing and siding facades, communicative English and CSCS card required OFFER: Working for a minimum of 8 weeks. Daily work 8 hours.  Salary is £ 11 / hour + tax payable accommodation (£ 400 / month / person). On average, per month working out salary of more than 8000 zł net after deduction of costs of accommodation. Drive and food are costs of the employee. Work begins on 16-17.01.2016. Candidate interested, please send CV at danieljurkiewicz12@gmail.com with subject in email "Fitters carpenters for facades CSCS in the UK"
Hamburg, Germany
Nov, 26
We are looking for 6 window carpenters to Hamburg. Workers should be exprienced with installing windows and work with skirting boards, hanging up radiators and other tasks. Needed experience with instalations and fitter works, German language communicative, 1 car per 3 people, SOFI number. Salary offered: 11 EUR/h nett, work 8 hours per day, work for more than 1 month. Company provides free accommdation. Start: 02.12.2015 Candidates interested please send cv at danieljurkiewicz12@gmail.com with title in subject line: "carpenter to Hamburg"
Amsterdam, Netherlands
Nov, 04
I am looking for 2 concrete steel carpenters to work in Amsterdam, in a project of building Hyatt Hotel. They need to be all-around workers, experinced with working as fixers, finishing, also wood works. Needed good English language, own 1 car for 2 workers. Salary 11 EUR nett/h + free accommodation near Amsterdam. 40-60 hours of work per week. Planned job for 5 months. Good if having VCA and SOFI number, Candidates are requested to send applications at danieljurkiewicz12@gmail.com w annotation put in subject "concrete carpenters to Amsterdam"