Category: Construction

Sundbyberg near Stockholm, Sweden
Sep, 26
We are looking for 3-6 general construction workers - painters, tilers, carpenters in Sweden in Sundbyberg near Stockholm. Work from now on for a minimum of 3 months. Renovation of two restaurants and then construction from scratch. We require construction experience and communicative knowledge of English as well as our own car and basic tools. The rate of 10 euros / h net + free accommodation and meals, work 50-55 hours a week (Monday to Friday, 8-19 lunch 30 minutes for 12 and dinner 16). Candidates interested in taking a job please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject of the email: "general construction worker - Sweden". Szukamy 3-6 pracowników ogólnobudowlanych - malarzy, kafelkarzy, stolarzy do Szwecji w Sundbyberg k. Stockholmu. Praca od teraz na minimum 3 miesiące. Odnowienie dwóch restauracji a następnie budowa od podstaw. Wymagamy doświadczenia budowlanego oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego oraz mile widziany własny samochód oraz podstawowe narzędzia. Stawka 10 euro/h netto + bezpłatne zakwaterowanie oraz posiłki , praca 50-55 godzin tygodniowo (od poniedziałku do piątku, 8-19 lunch 30 minut na 12 i kolacja 16). Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "pracownik ogólnobudowlany - Szwecja". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Helsinki, Finland
Sep, 05
We are looking for 7 steel fixers for Finland, work in Helsinki and other parts of Finland. Work from 09/09. for a long period of time. Candidates must have a minimum of 5-7 years of experience as a steel fixer, if they speak English. Work after 40 or 50 hours per week (we cannot guarantee that there will be work after 50 hours. In some projects it will be after 50 hours / week, then rotations 8/2, in turn employees who work after 40 hours per week will have to set meetings with the company on on a regular basis, or trips to Poland for a weekend or several days). The rate is EUR 13.24 / h gross, but the average total wage paid out in total will be around EUR 14.5-15.2 / h net, accommodation cost EUR 50 / week (double rooms). The first flight to Finland free of charge for an employee, if the employee has worked for at least 30 days in the company, the cost of this flight will be refunded later in remuneration. The monthly salary after deducting the cost of accommodation will be about 9,500-2,000 PLN / month net (depending on whether 40 or 50h per week), there is a bank of hours for overtime (when working more than 40 hours per week). Candidates interested in this job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "7 fixers for Finland". Szukamy 7 zbrojarzy do Finlandii, praca w Helsinkach i w innych częściach Finlandii. Praca od 09.09. na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać minimum 5-7 lat doświadczenia w pracy jako zbrojarz, dobrze jeśli mówią po angielsku. Praca po 40 lub 50 h tygodniowo (nie możemy zagwarantować że na pewno będzie praca po 50h. W niektórych projektach będzie po 50h/tygodniowo, wtedy rotacje 8/2, z kolei pracownicy którzy będą pracować po 40h tygodniowo będą musieli ustawić zjazdy z firmą na bieżąco, lub wyjazdy do Polski na weekend lub kilka dni). Stawka 13,24 EUR/h brutto , jednak średnie wynagrodzenie wypłacone łącznie netto w całości wyjdzie ok. 14,5-15,2 EUR/h netto, koszt zakwaterowania 50 EUR/tydzień (pokoje dwuosobowe). Pierwszy lot do Finlandii bezpłatny dla pracownika, jeśli pracownik przepracuje co najmniej 30 dni w firmie, koszt tego lotu zostanie zwrócony później w wynagrodzeniu. Miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wyniesie około 9.500-12.000 zł/mc netto (w zależności czy 40 czy 50h tygodniowo), występuje bank godzin dla nadgodzin (przy pracy powyżej 40 h tygodniowo). Kandydatów zainteresowanych tą pracą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "7 zbrojarzy do Finlandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Turku, Finland
Aug, 15
We are looking for 2 tilers to Finland, Turku, start job on 19.08. Candidates must be experienced tilers, laying tiles in buildings, 1 worker must speak communicative English. Job for 6 months, 55-60 hours per week, salary 14 EUR/h netto, free accommodation (double room), first flight ticket to Turku on cost of company (worker must buy flight ticket and cost will be given back in first salary). Rotation possible 6/1 or 6/2. Transport arranged in Finland for workers, for free. Monthly avarage salary about 13.000 zł/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: " tiler to Finland" Szukamy 2 kafelkarzy do Finlandii, do Turku, rozpoczęcie pracy 19.08.2019 kandydaci muszą być doświadczonymi kafelkarzami, kładzenie płytek w budynkach, jeden z pracowników musi mówić komunikatywnie w języku angielskim. Praca na okres 6 m-cy, rotacje 6/1 lub 6/2, praca po 55-60h tygodniowo, wynagrodzenie 14 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokój podwójny), pierwszy przelot do Finlandii na koszt firmy (pracownik musi zakupić bilet, firma fińska zwraca jego koszt przy pierwszym wynagrodzeniu), kolejne przeloty na koszt pracownika. Transport w Finlandii zorganizowany dla pracowników, bezpłatny. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto ok. 13.000 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy w Turku proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "kafelkarz do Finlandii" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Solrød Strand, Denmark
Jul, 11
We are looking for 1 bricklayer/tiler + 1 helper to work in Denmark, Solrød Strand near Copenhagen. Start 15.07, job for 2 weeks till 29.07, 60 hours/week, and from 21.08 next job for next 3-4 weeks, work with 2 buildings, bricklaying walls and putting tiles, here helper does not have to have much experience in costruction works, 1 person must speak communicative English, candidates must have own car and working clothes and shoes. Salary 160 dkk/h brutto for paver/tiler, and 90 dkk/h brutto for helper, accommodation (double room) will be paid (cost 50 dkk/day, deducted from salary), hiring by Danish company on Danish basis with payslips. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: bricklayer/tiler near Copenhagen. Szukamy 1 murarza/kafelkarza oraz 1 pomocnika do pracy w Danii w Solrød Strand koło Kopenhagi. Praca od 15.07, praca na 2 tygodnie do 29.07, praca po 60h/tygodniowo, następnie od 21.08 następna praca 60h/tygodniowo na kolejne 3-4 tygodnie, praca przy 2 budynkach, murowanie oraz kafelkowanie, pracownik do pomocy nie musi mieć dużego doświadczenia przy pracach budowlanych, 1 osoba z tych dwóch musi mówić komunikatywnie w j. angielskim, kandydaci muszą mieć własne auto oraz ubrania robocze i buty robocze. Wynagrodzenie 160 dkk/h brutto dla murarza/kafelkarza oraz 90 dkk/h brutto dla pomocnika, zakwaterowanie (pokój podwójny) odpłatne, koszt 50 dkk/dzień, potrącane z wynagrodzenia, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, z payslipami. Kandydaci zainteresowni podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl w adnotacją w temacie: murarz/kafelkarz do pracy k. Kopenhagi" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Fredericia, Denmark
Jun, 20
We are looking for 4-5 workers to work in ground works and sewer pipes works in Denmark, Fredericia. Starting work 26.06. for 5-6 months or longer. Required experience in ground works or with pipes, good if have own car for the trip. Salary 155 dkk/h gross + extras for overtime hours (over 37 hours per week), work 45 hours per week, paid accommodation (cost 100 dkk/day, double rooms). Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject: "ground workers Denmark". Szukamy 4-5 osób do prac ziemnych i wodno-kanalizacyjnych w Danii, Fredericia . Rozpoczęcie pracy 26.06, praca na 5-6 miesiący lub dłużej, rotacje 4/1 lub 6/2. Wymagane doświadczenie pracach ziemnych lub wodno-kanalizacyjnych, mile widziane własne auto na wyjazd, komunikatywny j. angielski. Wynagrodzenie 155 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny powyżej 37h tygodniowo, praca po 45 h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne (koszt 100 dkk/dzień, pokoje podwójne). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, firma duńska płaci pracownikom również dodatek świąteczny SH oraz Feriepenge, a w następnym roku pracownik otrzymuje zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "prace ziemne Fredericia Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
May, 24
We are looking for 4 facade workers - Denmark, Copenhagen. Work from 29-30.05. for 3 months or longer. The employee must have experience in facades, construction works, knowledge of English. Salary 160 dkk / h gross + diet 509 dkk / day net, work after 37-46 h weekly (4 days work week) + free accommodation in  Copenhagen for 4 working days per week. Organized transport to work. Employment by a Danish company on Danish terms. Payments every 2 weeks. Monthly avarage salary about 13.000-14.000 PLN/month netto. Candidates interested, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on subject: "facade fitter to Copenhagen". Szukamy 4 monterów fasad, kładzenie styropianu, tynkowanie - Dania, praca w Kopenhadze. Praca od 29-30.05. na 3 miesiące lub dłużej. Pracownik musi mieć doświadczenie w pracach budowlanych, mile widziana znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 160 dkk/h brutto+ dieta 509 dkk/dzień pracy netto, praca po 37-46 h tygodniowo (4 dniowy tydzień pracy) + bezpłatne zakwaterowanie w okolicach Kopenhagi na czas dni pracy (czyli za piątek, sobotę i niedzielę zakwaterowanie będzie odpłatne). Na miejscu zorganizowany transport do pracy. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania 13.000-14.000 zł/mc netto. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter fasad Kopenhaga". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Helsinki, Finland
Mar, 28
We are looking for 10 steel fixers to Finland, job in Helsinki and Turku. Job for long term. Candidates must have minium 5-7 years experience as steel fixers, good if speak communicative English. Start of job in start of April and after Eastern holidays. Job 45-50 hours per week, rotation plan 8/2 (8 weeks work, 2 weeks holiday). Salary consists of 3 parts, brutto rate 12,48 EUR/h brutto, avarage salary netto in salary paid total about 13,7 -14,45 EUR/h netto, accommodation paid cost 50 EUR/week (double rooms). First flight to Finland free for worker, if worker would work minimum 30 days in company, given back later in salary. Monthly salary about 10.500-11.500 PLN/month netto after deducting cost of accommodation. Candidates interested in this job please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "steelfixers to Finland". Szukamy 10 zbrojarzy do Finlandii, praca w Helsinkach i Turku. Praca na długi okres czasu. Kandydaci muszą mieć minimum 5-7 lat doświadczenia w pracy jako zbrojarz, dobrze jeśli mówią po angielsku. Rozpoczęcie pracy na początku kwietnia i po świętach wielkanocnych. Praca 45-50 godzin tygodniowo, plan rotacji 8/2 (8 tygodni pracy, 2 tygodnie urlopu). Wynagrodzenie składa się z 3 części, stawka brutto 12,48 EUR/h brutto, jednak średnie wynagrodzenie wypłacone łącznie około 13,7 -14,45 EUR/h netto, koszt zakwaterowania 50 EUR/tydzień (pokoje dwuosobowe). Pierwszy lot do Finlandii bezpłatny dla pracownika, jeśli pracownik przepracuje co najmniej 30 dni w firmie, koszt tego lotu zostanie zwrócony później w wynagrodzeniu. Miesięczne wynagrodzenie około 10.500-11.500 PLN/miesiąc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania, występuje bank godzin dla nadgodzin. Kandydatów zainteresowanych tą pracą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "zbrojarz do Finlandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Tjæreborg, Denmark
Feb, 28
We are looking for 4 concrete workers for making prefabricates elements, work in Denmark, Tjæreborg near Esbjerg. Start of job 04.03.2019, job for 5-7 months, job in factory. Candidates must be experinces in working with concrete prefabricates minimum 1 year, good if speak communicative English, good if have own car. Salary 151 dkk/h brutto, 50-56 hours per week, rotation 4/1 or 6/2, accommodation paid 100 dkk/day (single rooms). Hiring by Danish company on Danish basis. Monthly netto salary after deducting cost of accommodation about 10.000-10.500 PLN/month netto. Candidates interested in this job please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "prefabricates of concrete worker to Denmark" Szukamy 4 pracowników budowlanych do produkcji i montażu prefabrykatów betonowych, praca w Danii, Tjæreborg koło Esbjerg. Rozpoczęcie pracy 04.03.2019, praca docelowo na 5-7 m-cy, praca w fabryce. Kandydaci muszą mieć minimum 1 rok doświadczenia w pracy z prefabrykatami betonowymi, mile widziane komunikatywny j. angielski oraz własne auto. Wynagrodzenie 151 dkk/h brutto, praca po 50-56h tygodniowo rotacje 4/1 lub 6/2, zakwaterowanie odpłatne koszt 100 dkk/dzień (pokoje pojedyncze). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 10.000 PLN/mc netto miesięcznie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: pracownik do prefabrykatów betonowych do Danii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
Feb, 07
We are looking for 8 bricklayers/plasters to Denmark, Copenhagen. Work since 01.04. for several months. We require at least 2 years of experience working in Denmark as a bricklayer/plaster, communicative knowledge of English. Rate 182 dkk/h gross, work 43-43 hours per week (work from Monday to Thursday, paid allowances after working 37 hours per week). Free accommodation + organized transport. Rotations 3/1. Employment by a Danish company on Danish terms and conditions, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up a job should send a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note under the topic "8 masons/ plasters for Denmark". Szukamy 8 murarzy/tynkarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 01.04. na kilka miesięcy. Wymagamy minimum 2 lata doświadczenia w pracy w Danii jako murarz/tynkarz, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 182 dkk/h brutto, praca 43-43 h tygodniowo (praca od poniedziałku do czwartku, płatne dodatki po przepracowaniu 37 godzin tygodniowo). Bezpłatne zakwaterowanie + zorganizowany transport. Rotacje 3/1. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "8 murarzy/tynkarzy do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Fredericia, Denmark
Dec, 19
We are looking for 2 steel fixers with communicative English, to work in Denmark - work as team leaders. Start 07.01.2019, work in Fredericia, job for long term (whole 2019) on costruction sites, work as concrete worker, blocks hitting and steel fixer, work 46 hours per week, salary 170 dkk/h brutto, accommodation paid (100-120 dkk/day), rotation plans 4/1 or 6/2, salary paid every 2 weeks, hiring by Danish company on Danish basis. Candidates interested in this job offer please send your application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject " teamleader steel fixer to Fredericia" Szukamy 2 zbrojarzy/pracowników do betonu do pracy w Danii, Fredericia, potrzebne tu 2 osoby z komunikatywnym/dobrym językiem angielskim, praca obaj jako liderzy grupy. Rozpoczęcie pracy 07.01.2019, praca na długi okres czasu (prognoza: cały rok 2019), praca na placu budowy, jako betoniarz/zbrojarz, zbrojenie, stawianie, kucie pali betonowych. Praca po 46h tygodniowo, wynagrodzenie dla teamleaderów 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne, potrącane z wynagrodzenia (koszt 100-120 dkk/dzień, pokoje pojedyncze/podwójne), plany rotacyjne 4/1 lub 6/2, wynagrodzenie płatne co 2 tygodnie, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Wymagane jest zaświadczenie o niekaralności uzyskane z sądu rejonowego. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email: rekrutacja@findworker.pl w adnotacją w temacie: "teamleader-zbrojarz do Danii" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Give, Denmark
Oct, 12
We are looking for 1  steel constructions fitter to Denmark, Give. Work from 22.10. permanently. Montage windmill transport bracket. We are looking for steel construction fitters with experience, the must have truck, crane certificate. Communicative English and Auto. Stawka 165 dkk / h gross, 50-55 hours a week, paid accommodation 100-125 dkk / day. Rotations to be arranged with the company, possible 4/1. After 3 months, the employee will be employed directly in the construction company. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are asked to send the CV to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "1 steel construction fitter to Denmark". Szukamy 1 montera konstrukcji stalowych do Danii, Give. Praca od 22.10 na stałe. Montaż stelaża do transportu wież wiatrowych. Poszukujemy monterów konstrukcji stalowych z doświadczeniem,kandydat musi mieć uprawnienia na samochody ciężarowe i suwnicę.Wymagany komunikatywny j. angielski i auto. Stawka 165 dkk/h brutto, 50-55 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-125 dkk/dzień. Rotacje do ustalenia z firmą, możliwe 4/1. Po 3 miesiącach pracownik będzie zatrudniony bezpośrednio w firmie konstrukcyjnej. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 montera konstrukcji stalowych do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Tromsø, Trondheim, Norway
Sep, 04
We are looking for six floor fitters for Norway - Bergen, Tromsø, Trondheimdo. Laying PCV floors. Work from 10.09, for at least 2 months. Minimum of 2 years of professional experience in this profession, communicative English. The Norwegian tax number is welcome. Stawka 191 nok / h gross (Tromsø possibility of higher rate) - about 200 hours a month. Paid accommodation 5.800 nok / month, transport on the employee's side. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If you are interested in taking up a job, please send CV to the address rekrutacja@findworker.pl with the note "employee to floors Norway". Szukamy 6 monterów podłóg do Norwegii - Bergen, Tromsø, Trondheimdo. Kładzenia podłóg PCV. Praca od 10.09 , przynajmniej na 2 miesiące. Wymagane minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w tym fachu, komunikatywny język angielski. Mile widziany norweski numer podatkowy. Stawka 191 nok/h brutto (Tromsø mozliwosc wyzszej stawki) - ok 200 godz pracy miesięcznie. Płatne zakwaterowanie 5.800 nok/mc, transport po stronie pracownika. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich.Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "pracownik do podłóg Norwegia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Geleen, Netherlands
Aug, 23
We are looking for 2 experinced tilers to work in Holland, Geleen. Job for a long term, needed experienced tilers, with communicative English language and car. Salary 12 EUR/h netto + free accommodation, insurance, vacation money 8%, over 40h per weeek. Rotation plan 4/1. Hiring by Dutch company, payslips each week. Start 27.08. Candidates interested in this job offer please send application to email rekrutacja@findworker.pl with adnotation: "tiler Holland" Potrzebujemy 2 doświadczonych kafelkarzy do pracy w Holandii, praca w Geleen. Praca na długi okres czasu, wymagane doświadczenie, komunikatywny j. angielski i dostępny samochód. Wynagrodzenie 12 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, ubezpieczenie, pieniądze wakacyjne +8%, praca ponad 40h tygodniowo. Rotacje 4/1.  Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich, płatności co tydzień. Rozpoczęcie pracy 27.08. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto 8500 zł- 9200 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją "kafelkarz Holandia" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Sønderborg, Denmark
Aug, 13
We are looking for 1 experienced bricklayer to Denmark - Sønderborg. Work for a longer period of time. Starting work 16.08. We need bricklayer who have experience of at least 2 years or more in the construction in Denmark. We require a communicative command of English.Work 55-60 hours a week, pay 165 dkk/h gross. Paid accommodation. Payslips every 2 weeks. Employment by a Danish employment agency, under Danish conditions. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail adress rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject "bricklayer to Denmark". Szukamy 1 doświadczonego murarza do Danii - Sønderborg. Praca na dłuższy okres czasu. Rozpoczecie pracy 16.08. Potrzebujemy murarzy, którzy mają doświadczenie przynajmniej 2 lata lub więcej w Danii. Wymagamy komunikatywnej znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto. Praca 55-60 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 165 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie. Payslipy co 2 tygodnie. Zatrudnianie przez duńską agencję pracy, na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z anotacją w temacie "murarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
May, 30
We are searching for 4 roof deckers to Copenhagen, job for 6 months, working with roofing felts (tagpap). Start 04-06.06 in Copenhagen, salary 150 dkk/h brutto, job for 37-40 hours per week, accommodation provided by company and paid by workers (cost 100-150 dkk/day). Workers must speak communicative English, have own car. Hiring by Danish company on Danish basis, payments every 2 weeks with payslips, paid Feriepenge, SH and pension. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: roof deckers to Denmark" Potrzebujemy 4 dekarzy do Danii do kładzenia papy na dachach (tagpap), praca na 6 miesięcy w Kopenhadze. Rozpoczęcie pracy w Kopenhadze 04-06.06, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, praca po 37-40godzin tygodniowo, zakwaterowanie zapewnione przez pracodawcę, koszt zakwaterowania potrącany z wynagrodzenie (koszt 100-150 dkk/dzień) Pracownicy musza mówić komunikatywnie po angielsku (język angielski sprawdzany podczas rozmowy), wymagane własne auto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie z payslipami, płatne dodatek wakacyjny Feriepnge, dodatek świąteczny SH i składki emerytalne w Danii. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotatcją: "dekarze do Danii" Proszę dodać do wiadomości do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Jylland, Denmark
May, 08
We are looking for 4 demolition workers to Denmark, Jutland. Start work 21.05, job for 1-2 months, must be workers who has experience with demolition in Denmark, good if have PCB-certificate, 50-55 hours per week, salary 135kr pr hour. Hiring by Danish company on Danish basis. Accommodation provided by company (cost 100-150 dkk/day). Avarage salary monthly netto about 9000 PLN/month netto after deducting cost of accommodation. Candidates interested in this job offer please send pplication at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "demolition workers to Dnmark" Szukamy 4 pracowników do rozbiórki w Danii, w Jutlandii. Początek pracy 21.05, praca na 1-2 miesiące, wymagamy doświadczenia w rozbiórce w Danii, dobrze, jeśli kandydat posiada certyfikat PCB, praca 50-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 135kr za godzinę. Zatrudnianie przez duńską firmę na zasadach duńskich. Zakwaterowanie zapewnione przez firmę (koszt 100-150 dkk / dzień). Średnie miesięczne wynagrodzenie około 9000 PLN / miesiąc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail danieljurkiewicz12@gmail.com z anotacją w temacie: "pracownicy do rozbiórki Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. Oferta naszego partnera: Do wyjazdów za granicę potrzebny jest j. angielski - weź kilka odpłatnych lekcji przez telefon z korepetytorem, masz szansę zdobyć pracę za granicą (szczegóły podajemy tel. lub email).
Struer, Denmark
Apr, 05
We are looking for 1 paver to Denmark, Struer. Starting work from 09.04, work for 3-4 months. We require at least two years of experience as a paver, communicative English language, must have a car. Salary: 140 dkk/h gross, weekly 50 hours/week, paid accommodation cost 115 dkk/day. The monthly salary after deduction of accommodation costs is approximately PLN 8,500 PLN/month netto. Danish contract on Danish terms. Candidates interested please send applications at e-mail address danieljurkiewicz12@gmail.com with subject "paver - Denmark". Szukamy 1 brukarza do Danii, praca w Struer. Rozpoczęcie pracy od 09.04, praca na 3-4 miesiące lub na długo. Wymagamy przynajmniej 2 lat doświadczenia jako brukarz, komunikatywna znajomość języka angielskiego, wymagane własne auto. Wynagrodzenie 140 dkk/h brutto, tygodniowo 50 godzin pracy, płatne zakwaterowanie koszt 115 dkk/dzień. Miesieczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi około 8.500 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "brukarz - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Holland, Netherlands
Mar, 29
We are looking for 10 scaffolders with VCA certificates to the Neatherlands. Start of job 05.04.2018, good if candidates have scaffolidng certificate 46c or other, must have minimum 3 years experince work as scaffolder, communicative English, own car. Job for 3-5 months, 40-45 hours per week, salary 12 EUR/h nett0 + free accomodation + free insurance. Hiring by Dutch company on Dutch basis. Monthly salary about 8500-9000 PLN/month netto, free accommodation. Candidates interested with VCA certificate please send applications at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with anotatio in subject "scaffolder to Holland"   Poszukujemy 10 monterów rusztowań z certyfikatami VCA do Holandii. Początek pracy 05.04.2018, dobrze jeśli kandydat ma certyfikat 46c lub inny, musi mieć minimum 3 lata doświadczenia jako monter rusztowań, komunikatywny angielski, własny samochód. Praca na 3-5 miesiące, 40-45 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 12 EUR / h netto + darmowe zakwaterowanie + darmowe ubezpieczenie. Zatrudnianie przez holenderską firmę na zasadach holenderskich. Miesięczne wynagrodzenie około 8500-9000 PLN / miesiąc netto, bezpłatne zakwaterowanie. Kandydaci zainteresowani uzyskaniem certyfikatu VCA prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: danieljurkiewicz12@gmail.com z anotatio w temacie "monter rusztowań do Holandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Feb, 22
I am looking for 2 experienced bricklayers to Denmark Herning. Job for long term. We need bricklayers that have experience already 2 years or more in laying bricks and put ytong in Denmark. One must speak communicative English, and have a car to come. Hiring by Danish hiring agency, on Danish basis. Work 50-60 hours per week, salary 135 dkk/h brutto (+SH and + Feriepenge). Paid accommodation 150 dkk/day/person. Monthly avarage salary after deducting cost of accommodation is 8500-9000 PLN/month netto. Start work 28.02. Payslips every to 2 weeks. Rotation plan 4/1. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject "bricklayer to Denmark" Szukamy 2 doświadczonych murarzy do Danii - Herning. Praca na dłuższy okres czasu. Rozpoczecie pracy 28.02 Potrzebujemy murarzy, którzy mają doświadczenie przynajmniej 2 lata lub więcej w układaniu cegieł i układaniu ytong w Danii. Komunikatywna znajomość języka angielskiego i samochód. Zatrudnianie przez duńską agencję pracy, na warunkach duńskich. Praca 50-60 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 135 dkk / h brutto (+ SH i + Feriepenge). Płatne zakwaterowanie 150 dkk / dzień / osoba. Miesięczne średnie wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania to 8500-9000 PLN / mc netto.  Payslips co 2 tygodnie. Plan rotacji 4/1. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail danieljurkiewicz12@gmail.com z anotacją w temacie "murarz do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Helisnki, Finland
Feb, 16
We are looking for 20 steel fixers to Finland, Helsinki area. Work from March, for a longer period of time (3-month trial period). We require at least 3 years of experience as a steel fixer from candidates. The ability to read installation drawings of reinforcing bars. Communication skills in English are welcome. Rate 10 EUR / h net, 50 h per week, paid accommodation 50 EUR / week. The average monthly remuneration after deduction of accommodation costs is PLN 7,500-8,000 / month + Feriepenge allowances. 8/2 rotation. Finnish contract on Finnish terms. Interested persons please send the application to the e-mail address danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation on the topic "20 steel fixers to Finland". Szukamy 20 zbrojarzy do Finlandii, rejon Helsinek. Praca od marca, na dłuższy okres czasu ( 3 - miesięczny okres próbny). Od kandydatów wymagamy przynajmniej 3 lata doświadczenia w pracy jako zbrojarz. Umiejętność czytania rysunków instalacyjnych prętów zbrojeniowych. Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 10 EUR/h netto, 50 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 50 EUR/tydzień. Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi 7.500-8.000 zł/mc netto + dodatki Feriepenge. Rotacja 8/2. Umowa fińska na warunkach fińskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "20 zbrojarzy do Finlandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.