Category: Construction

Goteborg, Sweden
Sep, 04
I am looking for 6 scaffolders to Sweden, Goteborg. Job for a long-term. Candidates must be experienced as scaffolders with minimum 3 years experience as scaffolders of facades, Layher systems. Good if have own cars and speaks communicative/good English language. Candidates will work on subontractor contract (must arrange A1 insurance and pay taxes by themselves, issues invoices, one per month), with payment 15 EUR/h, in avarage 52-58 hours per week. Free accommodation. Start of job 7.09 and 13.09. Driver with car receives also 2 x 250 EUR for trip to Sweden and back. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "scaffolder to Sweden" Potrzebujemy 6 monterów rusztowań do Szwecji, praca w Goteborg. Praca na długi okres czasu. Kandydaci muszą być doświadczeni w pracy przy montażu rusztowań przy fasadach, systemy Layher, minimum 3 lata, dobrze jeśli ma certyfikat 46c. Mile widziane własne auto i komunikatywny/dobry język angielski. Kandydaci będą rozliczani na podstawie kontraktu dla podwykonawcy (samozatrudnienie, pracownik musi uzyskać w Polsce dokument ubezpieczeniowy A1 i płacić samodzielnie podatki, wystawiać fakturę firmie zlecającej raz w miesiącu). Stawka 15 EUR/h, średnio 52-58h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto ok 11.000 zł/mc netto. Rozpoczęcie pracy 07.09 i 13.09. Kierowca samochodu otrzymuje od firmy dodatkowo za transport dodatek 2 x 250 EUR za przejazd do Szwecji i z powrotem. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z adnotacją w emacie" monter rusztowań do Szwecji"
Aarhus, Denmark
Aug, 10
We are looking for 4 platerboard fitters for Denmark, Aarhus. Work from 16.08. For a longer period of time. We require experience when mounting cardboard - plaster, ceiling mounting. Communicative English, welcome car. Own workwear. Salary 130 dkk / h gross (first 4 weeks), then 140 dkk / h gross, 54 h working week. Paid accommodation 100 dkk / day double room or 125 dkk / day for a single room. Monthly salary of approximately 9,000-10,000 PLN / month net, after deducting the cost of accommodation. Payments every 2 weeks, contract with Danish company on Danish terms. Interested persons job offer please send application to email danieljurkiewicz12@gmail.com with the inscription in the subject "4 fitters carton - plaster to Denmark". Szukamy 4 monterów karton - gips do Danii, Aarhus. Praca od 16.08. na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia przy montowaniu karton - gips, montaż sufitów. Komunikatywny język angielski, mile widziany samochód. Własna odzież robocza. Wynagrodzenie 130 dkk/h brutto (pierwsze 4 tygodnie), następnie 140 dkk/h brutto, 54 h pracy tygodniowo. Płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień pokój dwuosobowy lub 125 dkk/dzień za pokój jednoosobowy. Miesięczne wynagrodzenie ok. 9.000-10.000 PLN/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Płatności co 2 tygodnie, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopisiem w temacie "4 monterów karton - gips do Danii". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Aug, 08
We are looking for 6 insulation contractors to build Rockwool mineral wool, aluminum assembly to Denmark, Viborg. Work from 14.08 to the end of the year. We require experience in mineral wool insulation and aluminum assembly. Communicative English, welcome car. Two people need permission for forklift trucks. Salary 150 dkk / h gross (first 4 weeks), then 160 dkk / h gross, minimum 47 hours of work per week. Paid accommodation about 600 - 900 dkk / week (depending on whether single or double room). Monthly salary of approx. 9,500-10,000 PLN / month, net of accommodation costs. Payments every 2 weeks, contract with Danish company on Danish terms. If you are interested in job offer please send an application to malgorzataheina@gmail.com email with the inscription "6 Miners of Mineral Wool to Denmark". Szukamy 6 monterów do ocieplania budynków wełną mineralną Rockwool, montowanie aluminium do Danii, Viborg. Praca od 14.08 do końca roku. Wymagamy doświadczenia przy ociepleniu wełną mineralną i montowaniu aluminium. Komunikatywny język angielski, mile widziany samochód. U dwóch osób potrzebne uprawnienia na wózki widłowe. Wynagrodzenie 150 dkk/h brutto (pierwsze 4 tygodnie), następnie 160 dkk/h brutto, minimum 47 h pracy tygodniowo. Płatne zakwaterowanie około 600 - 900 dkk/tydzień (w zależności czy pokój pojedynczy czy podwójny). Miesięczne wynagrodzenie ok. 9.500-10.000 PLN/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Płatności co 2 tygodnie, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "6 monterów wełny mineralnej do Danii". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bodo, Norway
Jul, 11
We are looking for 8 scaffolders for Layher systems, to work in Norway, Bodo. Job for long-term. Scaffolders must have minimum 5 years experience as scaffolder, have certificate 46§c, communicative English language, one car for 3 workers. Salary 12 EUR/h netto, free accommodation (10-15 km from working place). Work 50-60 hours per week, about 220 hours per month. Rotations 4/2. Start 30.07.2017. Monthly avarage salary netto about 11.500-12.000 PLN/month netto. Payments: one per month. Hiring by Lithuanian work agency, provided insurance. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "scaffolder to Norway" Szukamy 8 monterów rusztowań do systemów Layher - praca w Norwegii, Bodo. Praca na długi okres czasu. Monterzy rusztowań muszą mieć doświadczenie minimum 5 lat,  posiadać certyfikat 46§c, mile widziany komunikatywny j. angielski, jeden samochód na 3 pracowników. Wynagrodzenie 12 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (odległość 10-15 km od miejsca pracy). Praca po 50-60h tygodniowo, około 220 h miesięcznie. Rotacje 4/2. Praca rozpoczyna się 30.07.207. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto wynosi 11.500-12.000 PLN/mc netto. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu, zatrudnienie przez litewską agencję zatrudnienia, ubezpieczenie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy w Norwegii proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "monterzy rusztowań do Norwegii"
Skive, Copenhagen, Denmark
Jun, 30
I am looking for 2 plumbers to work in Denmark, job for a long term (20 weeks or more). Work in Skive and Copenhagen. We need experinced plumbers with communicative/good English language and 1 car for a pair. Job will start at start of August. Salary 160 dkk/h brutto, paid accomodation (700-900 dkk/week), 46 hours per week minimum. Monthly net salary after deduction of accommodation will be 9500 PLN/month netto. Hiring by Danish company od Danish basis, payments every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject "plumber to Denmark" Szukamy 2 hydraulików do prac wewnatrz budynków - praca w Danii, w dwóch miejscach - Jutlandia Skive oraz Kopenhaga. Praca na dłuży okres czasu (20 tygodni lub dłużej). Wymagane doświadczenie w pracy jako hydraulik, komunikatywny/dobry język angieslki, mile widziane własne auto. Rozpoczecie pracy poczatek sierpnia 2017, lub wcześniej. Wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt 700-900 dkk/tydzień), praca po 46h tygoodniowo. Miesieczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania 9000-9500 PLN/mc netto. Zatrudnienie przez firmę duńska na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "hydraulik do Danii"
Maastricht, Amsterdam, Netherlands
Jun, 13
We are looking for fitter cardboard - gypsum board to the Netherlands. Working in various projects in different locations in the Netherlands. Start of work in the coming days (latest work from 19.06). Work for a longer period of time. Required experience. For a pair of fitters 1 person must have a car and have knowledge of English. Rate 11eur / h, free accommodation. Weekly 45 hours of work. The average monthly salary is around 8,300 yen / m net + free accommodation. Dutch agreement on Dutch terms. Interested persons please send an application to the email address malgorzataheina@gmail.com with the note in the subject "fitter carton - gips to the Netherlands".   Szukamy monterów karton - gips do Holandii. Praca w różnych projektach, w różnych miejscach w Holandii. Początek pracy w najbliższych dniach (najpóźniej praca od 19.06). Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie. Na parę monterów 1 osoba musi mieć samochód i posiadać znajomość języka angielskiego. Stawka 11eur / h , bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 45 godzin pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi około 8.300 pln/mc netto + bezpłatne zakwaterowanie. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "monter karton - gips do Holandii". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
Jun, 09
I am looking for 1 plasterboard fitter to Denmark. Work in Copenhagen. Work for a longer period of time. We require a minimum of 4 years experience as a cardboard / plaster fitter. Basic / communicative knowledge of English, car. The rate of 150 dkk / h gross. Paid accommodation about 3.000 dkk / mc. Weekly 46-48 hours of work. Monthly salary of about 9,000 - 9,500 PLN / month after deducting the cost of accommodation. Work about 8 weeks then go to Poland for two weeks and again eight weeks work. Place of accommodation to the workplace about 10 km. Danish agreement on Danish terms. Agency of Job Mediation No. 12588, Daniel Jurkiewicz If you are interested in the job offer, please send an application to danieljurkiewicz12@gmail.com with the note "fitter carton / plasterboard to Denmark".   Szukam 1 montera karton-gips do Danii. Praca w Kopenhadze. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia jako monter karton/gips. Podstawowa/ komunikatywna znajomość języka angielskiego, samochód. Stawka 150 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie ok 3.000 dkk/mc. Tygodniowo 46-48 godzin pracy. Miesięczne wynagrodzenie ok. 9.000 - 9.500 PLN/mc po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Praca ok 8 tygodni następnie zjazd do Polski na dwa tygodnie i znowu osiem tygodni pracy. Miejsce zakwaterowania do miejsca pracy ok 10 km. Umowa duńska na warunkach duńskich. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "monter karton / gips do Danii". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Jun, 09
I am looking for 2 roof deckers to Denmark, Esbjerg. Job for minimum 6 months. Workers must have experince in working with metal processing, make gutters and mount zinc on facades, solder, grinding zinc, use tin snips,  scissors. Must have experince, one car for 2 workers, one person speaks communicative Engish. Work 37-50 hours per week, salary 145 dkk/h brutto, paid accommodation ( 125 dkk/day), hiring on Danish basic by Danish company. Monthly salary 9000-9500 PLN/month netto after deducting accommodation. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation: "roof deckers to Denmark" Szukamy 2 pracowników do Danii, praca w Esbjerg - dekarze do obróbek blacharskich - cięcie i łączenie blachy, lutowanie, montowanie rynien, prace blacharskie. Praca na 6 miesięcy lub dłużej. Wymagane doswiadczenie, 1 samoochód na 2 osoby, jedna osoba musi mówic komunikatywnie po angielsku. Start w Danii od 13-14 czerwca. Praca po 40-50 h tygodniowo, stawka 145 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne 125 dkk/dzień (pokój jednoosobowy, standardowe wyposażenie internet). Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 9000-9500 PLN/mc netto. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "dekarz do blach Dania"
Bornholm, Denmark
May, 12
I am looking for construction carpenters to Denmark, Bornholm island. Two different projects for cottage finishes. Work for 1 month and for 2 people for 3 months. Required experience. Welcome to the English language. Rate 145 dkk / h gross, paid accommodation 3,500-4,000 dkk / mc. Weekly 37 hours of work and more. With minimum working hours of 148 hours per month and after deducting the cost of accommodation the remuneration is approximately 6,500 PLN / mc net. Danish agreement on Danish terms. If you are interested in job offer please send an application to danieljurkiewicz12@gmail.com email with the inscription "Carpenter - Bornholm Island". Szukamy stolarzy budowlanych do Danii, wyspa Bornholm. Dwa różne projekty do wykończeń domków letniskowych. Praca na 1 miesiąc oraz dla dwóch osób na 3 miesiące. Wymagane doświadczenie. Mile widziana znajomość języka angielskiego. Stawka 145 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 3.500-4.000 dkk/mc. Tygodniowo 37 godzin pracy i więcej. Przy minimalnym przepracowaniu 148 godzin miesięcznie i po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynagrodzenie wynosi ok 6.500 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "stolarz budowlany - wyspa Bornholm". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
May, 09
I am looking for 2 platerboard fitters to Denmark. Working in Copenhagen since May 15th. Work for a longer period of time. We require a minimum of 4 years experience as a cardboard / plaster fitter. Basic knowledge of English. One car for 2 fitters. Rate 140 dkk / h gross. Paid accommodation approximately 100 € / week. Weekly 46-48 hours of work. Monthly salary of about 9,000 PLN / month after deducting the cost of accommodation. Work about 8 weeks then go to Poland for two weeks and again eight weeks work. Place of accommodation to the workplace about 10 km. Danish agreement on Danish terms. If you are interested in job offer please send an application to email danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in the subject "2 fitters carton / plaster to Denmark". Szukamy 2 monterów karton-gips do Danii. Praca w Kopenhadze od 15 maja. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia jako monter karton/gips. Podstawowa znajomość języka angielskiego. Jeden samochód na 2 monterów. Stawka 140 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie ok 100 €/ tygodniowo.Tygodniowo 46-48 godzin pracy. Miesięczne wynagrodzenie ok. 9.000 PLN/mc po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Praca ok 8 tygodni następnie zjazd do Polski na dwa tygodnie i znowu osiem tygodni pracy. Miejsce zakwaterowania do miejsca pracy ok 10 km. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "2 monterów karton / gips do Danii". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ultrecht, Heerlen, Maastricht, Netherlands
Apr, 13
I am looking for 8 fitters carton - gypsum to the Netherlands. Work from 19.04 (departure 18.04), for 2 months or longer. We are looking for: - 4 fitters to Ultrecht - 2 fitters to Heerlen - 2 fitters to Mastricht Required experience as a cardboard plaster-plasterer. Knowledge of basic / communicative English. One car for 2-3 people. Own tools - screwdrivers, levels, etc. The rate of about 11 EUR / h net + free accommodation. Work 40 - 45 hours a week. Monthly salary is approx. 7,500 - 8,000 PLN / net. Interested candidates please send an application to email malgorzataheina@gmail.com with the note in the subject "8 platerboard fitters to Holland".   Szukamy 8 monterów karton - gips do Holandii. Praca od 19.04 (wyjazd 18.04), na 2 miesiące lub dłużej. Poszukujemy: - 4 monterów do Ultrecht - 2 monterów do Heerlen - 2 monterów do Mastricht Wymagane doświadczenie jako monter karton - gipsu. Znajomość języka angielskiego podstawowa/komunikatywna. Jedno auto na 2-3 osoby. Własne narzędzia - wkrętarki, poziomice itd. Stawka ok 11 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Praca po 40 - 45 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie miesięczne wynosi ok. 7.500 - 8.000 PLN/mc netto. Zainteresowane osoby oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "8 monterów karton gips do Holandii". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Venlo, Netherlands
Apr, 13
  I am looking for 4 stud fitters to the Netherlands, Venlo. Work from 24.04, for 2 months or longer. Required experience as a rack fitter. Communicative knowledge of English. For 4 people one car. The employee must have their tools. Preview link to your work, including that in this work will be larger. This video gives you a simple manual on what works and what does the employee need: https://www.youtube.com/watch?v=VWxLWhaBUBM The rate of about 11 EUR / h net + free accommodation. Work 40 - 45 hours a week. Monthly salary is approx. 7,500 - 8,000 PLN / net. Contract with a Dutch company on Dutch terms.Interested persons please send your CV to email: malgorzataheina@gmail.com with the inscription in the topic "4 stud fitters - Netherlands, Venlo"   Szukamy 4 monterów stelaży do Holandii, Venlo. Praca od 24.04, na 2 miesiące lub dłużej. Wymagane doświadczenie jako monter stelaży. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Na 4 osoby jedno auto. Pracownik musi posiadać swoje narzędzia. Podglądowy link do wykonywanej pracy, w tym że w tej pracy płyty będą większe. Ten film daje prostą instrukcję na temat pracy i materiałów, czego pracownik potrzebuje: https://www.youtube.com/watch?v=VWxLWhaBUBM Stawka ok 11 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Praca po 40 - 45 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie miesięczne wynosi ok. 7.500 - 8.000 PLN/mc netto. Umowa z firmą holenderską na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres email: malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "4 monterów stelaży - Holandia, Venlo" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Apr, 11
  We are looking for two employees to Norway for laying vinyl flooring, carpet and linoleum. Required minimum of 2 years experience in this business. Communicative j. English. Welcome Norwegian tax number. The rate of 181.5 nok / h gross (approx. 62 zł / h Net) - about 200 hours of work per month. Paid accommodation 5,500 nok / month. The average monthly salary of about 10,000 PLN / month net, after deduction of the cost of accommodation. Employment by a Norwegian company for Norwegian conditions. Those interested in joining please spreading cv address danieljurkiewicz12@gmail.com marked "employee for floors Norway" Szukamy 2 pracowników do Norwegii do kładzenia podłóg winylowych, wykładzin i linoleum.Wymagane minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w tym fachu. Komunikatywny j. angielski. Mile widziany norweski numer podatkowy. Stawka 181,5 nok/h brutto (ok. 62 zł/h netto) - ok 200 godz pracy miesięcznie. Płatne zakwaterowanie 5.500 nok/mc. Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 10.000 pln/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich.Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "pracownik do podłóg Norwegia" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Groningen, Netherlands
Mar, 22
We are looking for 2 platerboard fitter and 2 bricklayers to Holland for a long-term job - construction projects in north Holland: Groningen, Drenthe. It is needed that workers have minimum 4 year experience with working as bricklaying and as plasterers, needed communicative English, good if workers have own car for trips. Salary 10,5 EUR/h netto, free accommodation. Weekly 37-4o working hours per week. Monthly salary about 7500 PLN/month netto. Hiring by Dutch company on Dutch conditions. Workers interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "construction workers to Holand" Szukamy 2 monterów karton-gips oraz 2 murarzy do Holandii, praca na długi okres czasu - projekty budowlane w północnocej Holandii: Groningen, Drenthe. Wymagamy aby pracownicy mieli minimum 4 laat doświadczenia w pracy przy musrarstie lub instalacji ścian karton-gips i przy wykończeniach, wymagany komunikatynwy język angielski, mile widziane auto na wyjazd. Wynagrodzenie 10,5 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 37-40h godzin pracy.Miesięczne wynagrodzenie około 7500 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Osoby zainteresowane pracą proszę o podesłanie cv na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "pracownicy budowlani do Holandii"
Oppdal, Norway
Feb, 19
We are looking for 2 renovation workers to Norway, Oppdal - for short-term project - renovation works of private property. The job will require 2 workers, total 6-7 weeks work or less depending on their experience, skills and efficiency. Good pay and accommodation provided but we expect dedication and good work! Work may start around end of March or April 2017. We need 2 persons with own tools and own vehicle. One of the 2 workers must be experienced with bathroom / tiles work and plumbing works. Second worker should be experinced as plasterboard fitter, builder, concrete worker. The work needed will be to renovate some bathrooms in cabins main building, and also to furnish cement based basements as well as to isolate the walls. Each bathroom of the cabins are 3-5 m2. Most works are indoors and some outdoor works. Works in main building include bathroom renovation, fixing of ceilings, walls /windows / doors. The bathroom renovation in the main building may need to make new divisions and new shower. It is important that at least one person is experienced with tiles, cement and plumbing work for the bathrooms. There may perhaps be some manual digging or excavation if any pipes needed to be checked / changed. Required communicative English language, own car with tools. Expected to complete the project at agreed time and assist with buying and transportation of materials to site. Salary: 4500 euro for 2 persons to complete the project. If you finish the works earlier, the pay is still the same, 100 euro per person compensation for travel to Norway (whether travel by flight or car) Compensation for local transportation. Gasoline for car during their work. Company will provide accommodation for 2 persons which will be worth more than 1500 Euro in one of the cabins. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation: "tiler/construction worker to Norway"   Szukamy 2 pracowników remontowych do projektu w środkowej Norwegii, w miejscowości Oppdal - renowacja prywatnego budynku. Praca dla 2 pracowników, projekt na łącznie 6-7 tygodni, start: koniec marca, początek kwietnia. Potrzebujemy 1 kafelkarza do kładzenia płytek w kilku łazienkach oraz ogólnie piwnicy, łazienki z kabinami o wielkości 3-5 m2, również prace instalacyjne, w tym prace hydrauliczne (kabiny i przyłącza hydrauliczne). Drugi pracownik też do pracy wewnątrz budynku przy renowacji sufitów, położeniu ścianek karton-gips, instalacje ścian okien, drzwi, wylewki betonowe. Ważne, aby jedna z osób była doświadczona przy kładzeniu płytek i do prac związanych z hydrauliką w łazienkach. Być może będzie konieczne wykuwanie lub uszczelnianie wybranych rur. Wymagany komunikatywny język angielski (przynajmniej jedna osoba), oraz własny samochód z narzędziami. Oczekiwane ukończenie projektu w uzgodnionym czasie i pomóc w zakupie i transporcie materiałów na miejsce budowy. Wynagrodzenie: 4500 Euro netto za dwie osoby za ukończony projekt. Jeśli projekt zostanie zakończony wcześniej, wynagrodzenie będzie wciąż te samo. Zwrot 100 euro za osobę za koszt podróży do/z Norwegii. Zwrot kosztów za przejazdy na miejscu pracy (pokrywany koszt paliwa), bezpłatne zakwaterowanie dla pracowników, którego koszt szacuje się na łącznie 1500 EUR. Kandydaci zainteresowani podjęciem powyżej pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem: "kafelkarz/ pracownik budowlany do Norwegii"
Copenhagen, Denmark
Feb, 03
We are looking for 2 experienced plumbers, speaking communicative English or Danish, with a car to work in Denmark, Copenhagen. Possible work for a long-term, 37-50hours/week of work. Salary 150 dkk/h brutto, paid accommodation 3500 dkk/month. Needed experience as plumbers and technical eductaion. Start from 13.02.2017, Job periods: 4 week/2 weeks. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "plumber to Denmark"   Szukamy 2 hydraulików do pracy w Danii, Kopenhaga, start pracy od 13.02.2017. Wymagane doświadczenie w pracy jako hydraulik, komunikatywny/dobry język angielski, mile widziany własny samochód na wyjazd. Praca na długo. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 3500 dkk/mc), 35h - 50h/tygodniowo. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "hydraulik do Danii"
Heerlen, Netherlands
Jan, 10
We are searching for 2-4 tilers to Holland for couple months job in Holland (many cities, different projects). Needed experienced tilers to lay tilers on floors and walls, for group of 2-4 tilers needed one speaking communicative English, also one car per workers. Job starts on 13-16.01.2017. Salary 450 EUR/week netto + free accommodation (single room, standard facilities, wifi). Monthly salary about 8000 PLN/month netto. Payments weekly, contract with Dutch company on Dutch conditions. Paid kilometers driven by own car to driver 0,19 EUR/km. Candidates interested in this job offer please send cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject "tiler to Holland"   Szukamy 2-4 kafelkarzy do Holandii, praca na kilka miesięcy, start od 13-16.01.2017, praca w Heerlen niedaleko Maastricht oraz Eindhoven. Wymagane doświadczenie i dokładność przy kładzeniu płytek. Na kilka osób potrzebna jedna osoba z komunikatywnym j. angielskim oraz 1 samochód. Umowa z firmą holenderską na warunkach holenderskich, płatności co tydzień . Wynagrodzenie 450 EUR/tydzień netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze, standardowe wyposażenie, wifi), średnie miesięczne wynagrodzenie netto ok. 8000 zł/mc netto. Praca na dłuższy okres czasu, umowa z firma holenderską na warunkach holenderskich, płatności co tydzień. Płacone kilometrówki dla kierowcy 0,19 EUR/km. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie cv oraz zdjęć swoich prac na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "kafelkarz do Holandii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Maastricht, Netherlands
Dec, 22
I am looking for 3 tilers to Holland, Maastricht for long term project (work for many months), needed large experience with high efficiency on laying tiles. 1 tiler for 3 tilers need to speak good English and it is needed 1 car. Salary 450 EUR/week netto, free accommodation (about 15 km from place of work). Avarage monthly salary is about 8000 PLN/month netto. Weekly payments, hiring by Dutch company on Dutch regulations. Candidates interested in this job offer please send applications with photos of their work of laying tiles on email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "tiler to Holland"   Szukamy 3 kafelkarzy do pracy od 04.01 w Holandii, k. Maastricht - duży projekt, praca na kilka miesięcy, możliwe, że później praca w kolejnych projektach firmy. Wymagamy, aby kafelkarze mieli doświadczenie w kładzeniu płytek i byli wydajni. 1 osoba na 3 kafelkarzy musi mówić dobrze w języku angielskim, potrzebny również 1 samochód na 3 osoby. Wynagrodzenie 450 EUR/tydzień (40h) netto, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto to ok. 8000 zł/mc netto. Firma płaci kierowcy tzw "kilometrówki" za przejazd od miejsca zakwaterowania do miejsca pracy. Umowa z firmą holenderską na warunkach holenderskich, płatności co tydzień. Zjazdy do Polski na 1 tydzień, po 5-6 tygodniach pracy. Osoby zainteresowane pracą prosimy o podesłanie CV ORAZ zdjęć własnych prac przy kładzeniu płytek - cv i zdjęcia proszę podesłać na email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "kafelkarz do Holandii"
Odense, Denmark
Dec, 22
I am looking for an experienced tiler, speaking communicative English language, interested to work in Denmark, Odense - job start from 09.01.2016 and will last for 2-3 months. This is ongoing project, we have now there already one good tiler, we need the second one for making works faster. It is project for laying 360 sq meters of tiles in bathrooms in Odense, arranging plinths, laying varum air foil and finishings of tiles. Salary is 155 dkk/m2 brutto and for laying varum foil air 155dkk/hour brutto. Starts on 03.01.2017, possible break for 1 week after 6 weeks of work. Free accommodation. Avarage monthly salary (if laying 35-40 sq meters tiles per week)  would be 10.000 PLN/month netto. English langauge needed. Hiring by Danish company on Danish conditions. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "tiler with English to Denmark" Poszukujemy doświadczonego kafelkarza, który mówi komunikatywnie w języku angielskim, do pracy w Danii, Odense - praca przy kładzeniu płytek w łazienkach. Projekt trwa od 09.01.2017 i będzie trwał ok. 2-3 miesiące (z możliwością zjazdu do Polski po 6 tygodniach, na 1 tydzień). Obecnie mamy już pracującego dla nas w tym projekcie 1 kafelkarza, potrzebujemy jeszcze jednego - do położenia łącznie przez 2 osoby 360 m2 płytek. Do zadań kafelkarza będzie należało poza kładzeniem kafli, przygotowanie cokołów, też przygotowanie powierzchni w tym spryskanie worum i folią w sprayu powierzchni łazienek. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Wynagrodzenie: - za kładzenie płytek stawka 155 dkk/m2 brutto - za przygotowanie powierzchni do kładzenie płytek tj. spryskanie powierzchni folią w sprayu stawka 155 dkk/h pracy. Zakwaterowanie bezpłatne (standardowe mieszkanie, internet, ok 15 km od miejsca pracy, pokój pojedynczy). Samochód nie jest wymagany (kafelkarz może dojeżdżać samochodem do pracy z naszym kafelkarzem). Średnie miesięczne wynagrodzenie przy położeniu ok. 35-40 m2 płytek tygodniowo wyniesie miesięcznie łącznie ok.10.000 zł/mc netto. Osoby zainteresowane pracą proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem: "kafelkarz z j. angielskim do Danii Odense" - prosimy też o podesłanie zdjęć swoich prac (kładzenie płytek)
Maastricht, Netherlands
Dec, 15
I am looking for 20 studs fitters to the Netherlands, mainly in Maastricht. Work start on week 1-2 in January 2017, job for a long-term period, for many months. Required experience as  studs fitters. Needed communicative English. Needed one car per 3 persons. The workers must have their own tools. Here this video gives simple informations about the work and about materials that employees needs: https://www.youtube.com/watch?v=VWxLWhaBUBM Salary 420 EUR / week + net free accommodation. Monthly approximately 180 hours of work. Monthly salary netto about 7500 PLN/month netto, accommodation free. The agreement with a Dutch company on Dutch conditions.  Candidates interested please send your CV to the email address: malgorzataheina@gmail.com with subject in email "20 studs fitters - Netherlands"   Szukamy 20 monterów stelaży do Holandii, głównie w Maastricht. Praca od 1 -2 tygodnia stycznia 2017, na wiele miesięcy. Wymagane doświadczenie jako monter stelaży. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Na 3 osoby jedno auto. Pracownik musi posiadać swoje narzędzia. Podglądowy link do wykonywanej pracy, w tym że w tej pracy płyty będą większe. Ten film daje prostą instrukcję na temat pracy i materiałów, czego pracownik potrzebuje: https://www.youtube.com/watch?v=VWxLWhaBUBM   Wynagrodzenie na początek 420 EUR/tydzień netto + bezpłatne zakwaterowanie. W miesiącu ok 180 godzin pracy. Umowa z firmą holenderską na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres email: malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "20 monterów stelaży - Holandia" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.