Category: Electricians

near Copenhagen, Denmark
Aug, 01
We are looking for 6 electricians (groups 4+2), do Denmark, near Copenhagen. Job for long term, working with fiber optic instalations, good if have SEP certificates, salary 165 dkk/h brutto, 50h per week, groups 4 workers and 2 workers should have own cars/group + 1 person speaking good English. Start 06.08, rotations 4/1. Hiring by Danish company on Danish basis. Canidates interested in this job offer please send applications at email rekrutacja@findworker.pl with anotation: "electrician to Denmark" Szukamy 6 elektryków do pracy w Danii (grupy 4 osoby + 2 osoby), praca niedaleko Kopenhagi. Praca na długi okres czasu, praca z instalacjami sieci światłowodów, wymagane doświadczenie jako elektryk, mile widziane uprawnienia SEP, wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 50h tygodniowo, grupy pracowników 4+2 powinny mieć osobne auto i w każdej grupie musi być min. 1 osoba dobrze mówiąca w j. angielskim. Rozpoczęcie pracy 06.08, rotacje 4/1, zakwaterowanie odpłatne potrącane z wynagrodzenia. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacja w temacie: "elektryk do Danii" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Platform at sea, Denmark
May, 14
We are looking for 4 offshore electricians to Denmark. Work on the platform at sea. For a longer period of time. We require the following courses from candidates: · GWO Working at heights · GWO Fire protection · GWO First Medical Assistance · GWO Survival at Sea (Sea survival) · GWO Physical work on wind power installations (Manual handling) · GWO Basic technical training (GWO BTT) · SEP entitlements Communicative knowledge of English or Danish. The basic rate 135 dkk / h gross, supplement for overtime gross 128 dkk, diet 125 dkk per day gross, offshore allowance 62.55 gross dkk. Work 14 days (minimum 140 hours in 14 days) and 14 days off. Accommodation and transport from Poland to Denmark sunbathing by the company. Danish contract on Danish terms. Interested persons please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "offshore electrician to Denmark". Szukamy 4 elektryków offshore do Danii. Praca na platformie na morzu. Od kandydatów wymagamy poniższe kursy: · GWO Praca na wysokościach (Working at heights) · GWO Ochrona p-poż (Fire awareness) · GWO Pierwsza pomoc medyczna (Medical first aid) · GWO Przetrwanie na morzu (Sea survival) · GWO Prace fizyczne na instalacjach energetyki wiatrowej (Manual handling) · GWO Podstawowe szkolenie techniczne (GWO BTT) · Uprawnienia SEP Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub duńskiego. Podstawowa stawka 135 dkk/h brutto, dodatek za nadgodziny 128 dkk brutto, diety 125 dkk za dzień brutto, dodatek offshore 62,55 dkk brutto. Praca 14 dni (minimum 140 godzin w ciagu 14 dni) i 14 dni wolnego. Zakwaterowanie i transport z Polski do Danii opłacany przez zakład pracy. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "elektryk offshore do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Roosendaal, Netherlands
Mar, 13
We are looking for 2 electricians to the Netherlands. Work for a longer period of time. From candidates we require experience in a given position, SEP qualifications, communicative knowledge of English. Salary 14 eur / h gross, weekly 40-45 working hours. Monthly wage without accommodation costs is approximately PLN 7,800 / month net. The remuneration after deduction of accommodation costs is approximately PLN 7,100 / month net. Dutch contract on Dutch terms. Interested persons please send the application to the e-mail address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the subject "electrician to the Netherlands". Szukamy 2 elektryków do Holandii. Praca na dłuższy okres czasu. Od kandydatów wymagamy doświadczenia na podanym stanowisku, uprawnienia SEP, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 14 eur/h brutto, tygodniowo 40-45 godzin pracy. Miesięczne wynagrodzenie bez kosztów zakwaterowania wynosi około 7.800 PLN/mc netto. Wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi około 7.100 PLN/mc netto. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " elektryk do Holandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Nov, 15
We are looking for 2 electricians in Denmark, working in Herning. Installation of the installation. Work for a long time. We need experienced electricians. Enjoy your own car and communicate in English. Rate 160 dkk / h gross, paid accommodation (4000 dkk / mc), work at 46h per week. The average monthly net fee after deducting the cost of accommodation is 9,500 PLN / m net. Danish agreement on Danish terms. If you are interested in joining us, please send us an email at danieljurkiewicz12@gmail.com with the note "Denmark-Herning Electricians". Szukamy 2 elektryków do Danii, praca w Herning. Montaż instalacji. Praca na długi okres czasu. Potrzebujmy doświadczonych elektryków. Mile widziany własny samochód oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 160 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (4000 dkk/mc), praca po 46h tygodniowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to 9.500 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adresdanieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "2 elektryków Dania-Herning". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Nov, 15
We are looking for 1 electrician in Denmark, working in Viborg. Laying cables and wiring. Work for 10 weeks. We need an experienced electrician. Enjoy your own car and communicate in English. Rate 170 dkk / h gross, paid accommodation (4000 dkk / mc), work at 46h per week. The average monthly net fee after deducting the cost of accommodation is 10.000 PLN / mc net. Danish agreement on Danish terms. If you are interested in joining us, please send us an email at danieljurkiewicz12@gmail.com with the subject line "Denmark-Viborg electrician". Szukamy 1 elektryka do Danii, praca w Viborg. Kładzenie kabli i torów do okablowania. Praca na 10 tygodni. Potrzebujmy doświadczonego elektryka. Mile widziany własny samochód oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 170 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (4000 dkk/mc), praca po 46h tygodniowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to 10.000 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adresdanieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "elektryk Dania-Viborg". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Trondheim, Norway
Nov, 08
I am looking for 3 electricians with valid certificate DSB to Norway, Trodheim. Must be experienced electricians DSB, speaking communicative English. Salary 215 nok/h brutto, 40 hours per week, paid accommodation, job for long-term, start January 2018. Good if 1 car for 3 workers.  Monthly avarage salary 11.000-11.500 PLN/month netto after deducting cost of accommodation. Candidates interested in this job offer please send applications at email danieljurkiewicz12@gmail.com with note" electrician DSB to Norway" Szukamy 3 elektryków DSB do Norwegii, praca w Trondheim. Potrzebujmy doświadczonych elektryków, z ważnymi certyfikatami DSB, mówiących komunikatywnie w j. angielskim. Wynagrodzenie 215 nok/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (4000-5000 nok/mc), praca po 40h tygodniowo, praca na kilka miesięcy, start styczeń 2018. Mile widziany własny samochód (potrzebny 1 samochód na 3 osoby). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to 11.000-11.500 PLN/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy i posiadający uprawnienia DSB proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "elektryk DSB do Norwegii"
Copenhagen, Vejle, Aalborg, Denmark
Oct, 30
We are looking for 10 electricians to Denmark, many projects - Vejle, Kopenhagen, Aalborg. Work from 06.11, for a longer period of time. Required experience as an electrician, valid SEP certificate. Communicative knowledge of English and car. Rate 160 dkk/h gross, 46h per week. Paid for approx. 4000 dkk / month (single rooms with internet). The average monthly salary after adding the cost of accommodation is about 9,500 PLN / m net. Contract with Danish company on Danish terms. If you are interested in a job offer, please send an application to danieljurkiewicz12@gmail.com with the inscription "electrician to Denmark". Szukamy 10 elektryków do Danii - do różnych projektów Vejle, Kopenhaga, Aalborg. Praca od 06.11, na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie jako elektryk, ważny certyfikat SEP. Komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz mile widziany samochód. Stawka 160 dkk/h brutto, 46h tygodniowo. Zakwaterowani odpłatne ok. 4000 dkk/mc (pokoje pojedyncze z internetem). Średnie wynagrodzenie miesięczne po doliczeniu kosztów zakwaterowania to około 9.500 PLN/mc netto. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "elektryk do Danii". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vejle, Denmark
Oct, 27
We are looking for 1 electrician to Denmark, Vejle. Work from 01.11, for a longer period of time. Required experience as an electrician, valid SEP certificate. Communicative knowledge of English and car. Rate 160 dkk / h gross, 46h per week. Paid for approx. 4000 dkk / month (single rooms with internet). The average monthly salary after adding the cost of accommodation is about 9,500 PLN / m net. Contract with Danish company on Danish terms. If you are interested in a job offer, please send an application to danieljurkiewicz12@gmail.com with the inscription "electrician to Denmark". Szukamy 1 elektryka do Dania, Vejle. Praca od 01.11, na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie jako elektryk, ważny certyfikat SEP. Komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz samochód. Stawka 160 dkk/h brutto, 46h tygodniowo. Zakwaterowani odpłatne ok. 4000 dkk/mc (pokoje pojedyncze z internetem). Średnie wynagrodzenie miesięczne po doliczeniu kosztów zakwaterowania to około 9.500 PLN/mc netto. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "elektryk do Danii". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Oct, 18
We are looking for 6 electricians to Denmark, Aarchus. Work from 23.10, for a longer period of time (until May 2018). Required experience as an electrician, valid SEP. Visiting communicative knowledge of English and car. Rate 160 dkk / h gross, 46h per week. Paid accommodation 4000 dkk / month (single rooms with internet). The average monthly salary after adding the cost of accommodation is 9,500 PLN / net. Contract with Danish company on Danish terms. If you are interested in job offer please send an email to malgorzataheina@gmail.com with the inscription "6 electricians to Denmark". Szukamy 6 elektryków do Dania, Aarchus. Praca od 23.10, na dłuższy okres czasu (do maja 2018). Wymagane doświadczenie jako elektryk, ważnych uprawnień SEP. Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz samochód. Stawka 160 dkk/h brutto, 46h tygodniowo. Zakwaterowani odpłatne ok. 4000 dkk/mc (pokoje pojedyncze z internetem). Średnie wynagrodzenie miesięczne po doliczeniu kosztów zakwaterowania to 9.500 PLN/mc netto. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "6 elektryków do Danii". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stuttgart, Germany
Sep, 21
We are looking for electricians to Germany. Projects in different cities. Work for many months. We require experience in the profession. SEP eligibility. Communicative / good command of German. Driving license, own car. Welcome people who have already worked in Germany. Net rate 11 EUR / h (or more, depending on experience and knowledge of German). Free accommodation (single or double rooms with wifi, standard equipment). Work 160-170 hours a month. Employment by a German company on German terms. Appointments to Poland every 4-5 weeks. Interested persons please send an application to the email address malgorzataheina@gmail.com with the inscription in the subject "electrician - Germany". Szukamy elektryków do Niemiec. Projekty w różnych miastach. Praca na wiele miesięcy. Wymagamy doświadczenia w zawodzie. Uprawnienia SEP. Komunikatywna/dobra znajomość języka niemieckiego. Prawo jazdy, własny samochód. Mile widziane osoby które już pracowały w Niemczech. Stawka 11 EUR/h netto (lub większa, zależna od doświadczenia oraz znajomości języka niemieckiego). Bezpłatne zakwaterowanie (pojedyncze lub podwójne pokoje z wifi, wyposażenie standardowe). Praca 160-170 godzin miesięcznie. Zatrudnienie przez niemiecką firmę na warunkach niemieckich. Zjazdy do Polski co 4-5 tygodnie. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "elektryk - Niemcy". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kiel, Germany
May, 12
I am looking for electronics technician (radio, navigation) to Germany, Kiel. Required experience and knowledge of English. Rate 150 dkk / h gross, paid accommodation 3,500-4,000 dkk / mc. Work minimum 37 hours per week. With minimum working hours of 148 hours per month and after deducting the cost of accommodation the remuneration is approximately 6,500 PLN / mc net. Interested candidates please send an application to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in the subject "Technik elektronik to Germany". Szukamy technika elektronika (radia, nawigacja) do Niemiec, Kiel. Wymagane doświadczenie oraz znajomość języka angielskiego. Stawka 150 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 3.500-4.000 dkk/mc. Praca minimalnie 37 godzin tygodniowo. Przy minimalnym przepracowaniu 148 godzin miesięcznie i po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynagrodzenie wynosi ok 6.500 PLN/mc netto. Zainteresowane osoby oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " Technik elektronik do Niemiec". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Stuttgart, Hamburg, Frankfurt nad Menem, Freiburg, Kolonia, Germany
May, 02
I am looking for electricians to Germany. Projects in different cities. Work for many months. We require experience in the profession. SEP authority. Communicative / good command of German. Driving license, own car. Welcome people who have already worked in Germany. Net rate 11 EUR / h (or more, depending on experience and knowledge of German). Salary of about 8.000 zł / m net, free accommodation (single or double rooms with wifi, standard equipment). Work 160-170 hours a month. Employment by a German company on German terms. Appointments to Poland every 4-5 weeks of work for 1 -2 weeks. Interested persons please send an application to the email address malgorzataheina@gmail.com with the inscription in the subject "electrician - Germany"   Szukamy elektryków do Niemiec. Projekty w różnych miastach. Praca na wiele miesięcy. Wymagamy doświadczenia w zawodzie. Uprawnienia SEP. Komunikatywna/dobra znajomość języka niemieckiego. Prawo jazdy, własny samochód. Mile widziane osoby które już pracowały w Niemczech. Stawka 11 EUR/h netto (lub większa, zależna od doświadczenia oraz znajomości języka niemieckiego). Wynagrodzenie około 8.000 zł / mc netto, bezpłatne zakwaterowanie (pojedyncze lub podwójne pokoje z wifi, wyposażenie standardowe). Praca 160-170 godzin miesięcznie. Zatrudnienie przez niemiecką firmę na warunkach niemieckich. Zjazdy do Polski co 4-5 tygodni pracy na 1 -2 tygodni. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "elektryk - Niemcy" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Herning, Denmark
Apr, 11
We are looking for 15 electricians to work in Denmark, Aarhus, Herning. Standard work in buildings inside for electricians. Work from mid-May. Required experience, SEP authority, English language, welcome own car. Salary 160 dkk / h gross, paid accommodation 3,500 - 4,000 dkk / month. Weekly 46 - 55 working hours, remuneration 9.500 -11.000 PLN / mc net, after deducting the cost of accommodation. If you are interested in working in Denmark, please send me an email to danieljurkiewicz12@gmail.com with the subject line "electrician to Denmark-May".   Szukamy 15 elektryków budowlanych do pracy w Danii, Aarhus, Herning. Standardowe prace w budynkach wewnątrz dla elektryków. Praca od połowy maja. Wymagane doświadczenie, uprawnienia SEP, komunikatywny język angielski, mile widziane własne auto. Wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie 3.500 - 4.000 dkk/mc. Tygodniowo 46 - 55 godzin pracy, wynagrodzenie 9.500 -11.000 PLN/mc netto, już po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Danii proszę o przesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "elektryk do Danii-maj" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bornholm, Denmark
Apr, 06
I am looking for 2 electricians to Denmark - Bornholm island. Work from 18.04.2017, 2-3 months. Required experience, communicative knowledge of English and car. Weekly 45-50 working hours, 180-200 hours a month. Salary 165 dkk / h gross. Accommodation paid by the employee 3,500 dkk / mc. Average monthly salary of 10,000-11,000 PLN / m net after deduction of accommodation costs. Contract with Danish company on Danish terms. Interested persons job offer please send an application to email: danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in the subject "2 electricians to Denmark". Szukamy 2 elektryków do Danii - wyspa Bornholm. Praca od 18.04.2017, na 2-3 miesiące.Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz samochód.Tygodniowo 45-50 godzin pracy, w miesiącu 180-200 godzin. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto. Zakwaterowanie płacone przez pracownika 3.500 dkk/mc. Średnie miesięczne wynagrodzenie 10.000-11.000 PLN/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania.  Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "2 elektryków do Danii". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Apr, 03
I am looking for 4 electricans to Denmark, job in Aarhus, project for 3 months. Work in buildings, standard electrician works. Needed experince as electrican, SEP certificate, communicative English language, good if worker has own car. Start 06.04.2017. Salary 160 dkk/h brutto, 200 hours per month, monthly salary after deducting of accommodation about 9500-10000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmailcom with annotation in subject "electrician to Aarhus" Szukamy 4 elektryków budowlanych do pracy w Danii, Aarhus praca na 3 miesiące. Standardowe prace w budynkach wewnątrz dla elektryków - wymagane doświadczenie, uprawnienia SEP, komunikatywny język angielski, mile widziane własne auto. Wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie, ok. 200 h miesięcznie pracy, wynagrodzenie 9.500 -10.000 PLN/mc netto, już po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Start od 06.04.2017, możliwy zjazd na Święta. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Danii proszę o przesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "elektryk do Danii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Mar, 09
I am looking for fiber optic installers to Norway. Work in Bergen, for a longer period of time. Required experience in FTTH. Required communicative English. Salary 181.5 nok / h brutto, paid accommodation 5,500 nok / month, 200-220 h per month. Salary approx. PLN 11,500 / month net of costs of accommodation. Candidates interested in a job offer, please send Cv at address danieljurkiewicz12@gmail.com with  annoattion in subject: "optic fiber fitter to Norway"   Szukamy doświadczonych monterów światłowodów do Norwegii. Praca w Bergen, na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie w FTTH. Wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 181,5 nok/h brutto, płatne zakwaterowanie 5.500 nok/mc, 200-220 h miesięcznie. Wynagrodzenie ok. 11.500 PLN/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie Cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "monter światłowodów do Norwegii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oslo, Norway
Feb, 24
We are looking for 2 electricians with DSB certificates to work in Norway, Oslo. Needed obligatory communicative Norwegian language. Start work in mid of March, job for 6 months or longer, good if having own car. Salary 220+ NOK/h brutto, paid accommodation (cost 3500 NOK/month). Hiring by Norwegian company. Candidates interested in this job offer please send applications at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "electrician DSB speaking Norwegian" Szukamy 2 elektryków do Norwegii, Oslo z certyfikatem DSB. Wymagany obowiązkowo komunikatywny język norweski, mile widziane własne auto. Praca na 6 miesięcy lub dłużej, zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Stawka 220+ NOK/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 3500 NOK/mc). Praca od połowy marca 2017. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "elektryk DSB z j. norweskim" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Stuttgart, Germany
Feb, 20
We are looking for 5 electricians to western Germany (various projects in the cities of Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Freiburg, Cologne), work long-term. Jobs in construction, laying electrical cables, lighting, electrical systems, plugs and so on. The candidate should be familiar with the German language - preferably in communicative. It may be a basic level, with the ability to understand commands and basic issues of work and security). 1 car for 2-3 people. The remuneration of about 7,300 zł / month net, free accommodation (single or double rooms with wifi, standard equipment). The work 160-170 hours per month. Employed by a German company under the terms of German. Congresses to Polish every 4-5 weeks working on 1 to 2 weeks. Those interested in a job offer, please send your email address: malgorzataheina@gmail.com with a note in "5 electricians to Germany."   Szukamy 5 elektryków do zachodnich Niemiec (różne projekty w miastach: Stuttgart, Hamburg, Frankfurt nad Menem, Freiburg, Kolonia), praca długoterminowa. Praca w budownictwie, układania przewodów elektrycznych, oświetlenia, systemy elektryczne, wtyczki itd. Kandydat powinien znać język niemiecki - najlepiej w stopniu komunikatywnym. Może być poziom podstawowy, z umiejętnością zrozumienia poleceń oraz podstawowych zagadnień dotyczących pracy oraz bezpieczeństwa). 1 samochód na 2-3 pracowników.Wynagrodzenie około 7.300 zł / mc netto, bezpłatne zakwaterowanie (pojedyncze lub podwójne pokoje z wifi, wyposażenie standardowe). Praca 160-170 godzin miesięcznie. Zatrudnienie przez niemiecką firmę na warunkach niemieckich. Zjazdy do Polski co 4-5 tygodni pracy na 1 -2 tygodni. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email: malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie " 5 elektryków do Niemiec". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Maastricht, Netherlands
Dec, 05
I am looking for 2 electricians  to Holland, near Maastricht. Working from Thursday 8 December . Working for several months. Requires knowledge of the English language (one electrician communicative, second base). Required to move the car. The rate of 11 EUR / h net. The remuneration of about 8,500 zł / month net (when worked 180 hours a month), free accommodation (single or double rooms with wifi, standard equipment). Employment by the Dutch company to the Dutch conditions. Those interested in a job offer, please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in "2 electricians to Holland."   Szukamy 2 elektryków do Holandii, niedaleko Maastricht. Praca od czwartku 08 grudnia. Praca na kilka miesięcy. Wymagana znajomość języka angielskiego (jeden elektryk komunikatywnie, drugi podstawowy). Wymagane auto do przemieszczania się. Stawka 11 EUR/h netto. Wynagrodzenie około 8.500 zł / mc netto (przy przepracowaniu 180 godz w miesiącu), bezpłatne zakwaterowanie (pojedyncze lub podwójne pokoje z wifi, wyposażenie standardowe). Zatrudnienie przez holenderską firmę na warunkach holenderskich.Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "2 elektryków do Holandii". Opis dodatkowy : Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
not specified, Norway
Nov, 24
I am looking for 3 electricians speaking English communicative with DSB certificate to Norway. Job for a longterm, needed Norwegian tax number, DSB, all electriians need to speak communicative English. Salary 175 dkk/h brutto, accommodation paid by worker. Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject "electricians DSB to Norway"   Szukamy 3 elektryków z certyfikatami DSB to Norwegii - praca na długi okres czasu. Wymagany ważny certyfikat DSB, doświadczenie, uprawienienia SEP, konieczny komunikatywny j. angielski. Praca w budynkach, instalacje elektryczne, oświetlenie, gniazdka, tablice rozdzielcze. Stawka 175 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie, średnie wynagrodzenie miesięczne po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok. 11.000-12.000 zł/mc netto. Praca od 28/30 listopada. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane pracą proszę o podesłanie cv i certyfikatu DSB na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "elektryk DSB Norwegia" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.