Category: Fitters

Fredercia, Denmark
Jun, 04
We are looking for 4 pcv pipe fitters, work in Denmark in Fredericia. Work from 10.06. for 6-8 months. Required experience in the assembly of PVC pipes, plastic welding, sewerage. Communicative knowledge of English and own car. Salary 155 dkk / h gross, accommodation 100-150 dkk / day, weekly 46-52 h of work. Average salary 9,500-10,000 PLN / month net after deduction of accommodation costs + Feriepenge and SH refunds tax refund. Rotations 4/1 or 6/2. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "4 fitters for PVC pipes to Denmark". Szukamy 4 monterów do rur PCV, praca w Danii w Fredercia. Praca od 10.06. na 6-8 miesięcy. Wymagane doświadczenie przy montażu rur PCV, zgrzewania plastiku, kanalizacji. Komunikatywna znajomość j. angielski i własne auto. Stawka 155 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień, tygodniowo 46-52 h pracy. Średnie wynagrodzenie 9.500-10.000 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania + dodatki Feriepenge i SH zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub 6/2. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4 monterów do rur PCV do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Turku, Finland
Jun, 03
<div class="tlid-input input"> <div class="source-wrap"> <div class="input-full-height-wrapper tlid-input-full-height-wrapper"> <div class="source-input"> <div class="source-footer-wrap source-or-target-footer"> <div class="character-count tlid-character-count"> <div class="cc-ctr normal">We are looking for 2 hulls platers for the shipyards in Finland, Turku. Work from 06.06. for a minimum of 3-4 months. Work in a shipyard, with new ships, production of parts, cutting of various types of steel profiles with a gas burner. Work 50-55 hours a week. Candidates must have experience as fitter-workers, they must be good at reading technical drawings, well if the candidate speaks English in a communicative way. Salary 14.5 EUR / h gross (net in the first months for employees who have not worked this year in Finland around 13-13,5 EUR / h net), free accommodation (double rooms), 1st free flight for employees - employees will be reimbursed for the first flight in the first salary. The average monthly salary is about 13,000 PLN / month net. Candidates interested in this work are requested to send the application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with a thematic annotation: "2 hulls platers to Finland".</div> <div class="cc-ctr normal"></div> </div> </div> </div> <div class="cc-ctr normal">Szukamy 2 monterów kadłubów do stoczni w Finlandii, Turku. Praca od 06.06. na minimum 3-4 miesiące. Praca w stoczni, z nowymi statkami, produkcja części, cięcie różnego rodzaju profili stalowych z palnikiem gazowym. Praca 50-55 godzin tygodniowo. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako monterzy- stoczniowcy, muszą być dobrzy w czytaniu rysunków technicznych, dobrze jeśli kandydat mówi komunikatywnie po angielsku. Wynagrodzenie 14,5 EUR/h brutto (netto w pierwszych miesiącach dla pracowników, którzy nie pracowali jeszcze w tym roku w Finlandii około 13-13,5 EUR/h netto), bezpłatne zakwaterowanie (pokoje dwuosobowe), 1-szy bezpłatny lot dla pracowników - pracownicy otrzymają zwrot kosztów 1-go lotu w pierwszym wynagrodzeniu. Średnia miesięczna pensja wynosi około 13.000 PLN/mc netto. Kandydatów zainteresowanych tą pracą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z anotacją tematyczną: "2 monterów kadłubów do Finlandii".Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. </div> </div> </div> </div>
k. Dordrecht, Netherlands
May, 22
We are looking for 1 grinder / fitter to the Netherlands, near Dordrecht. Work from 27.05. or 03.06 for a longer period of time. Work in a company where pipelines are welded and assembled. The work is in the hall. It would be the employee's duty to grind the pipes, or help with assembly. Knowledge of the language is not obligatory, required driving license - welcome car and VCA. Work at 40 hours is 430 euros net with holiday money (overtime on weekdays and on Saturdays). Free accommodation (on unpaid days free accommodation is charged). A single room with internet in Dordrech (about 20 km to the place of work). If you are interested, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with annotation: "grinder / fitter - Holland". Szukamy 1 szlifierza / montera do Holandii, k. Dordrecht. Praca od 27.05. lub 03.06 na dłuższy okres czasu. Praca w firmie gdzie są spawane i montowane rurociągi. Praca jest na hali. Obowiązkiem pracownika byłoby szlifowanie rur, ewentualnie pomoc w montażu. Znajomość języka nie jest obowiązkowa, wymagane prawo jazdy - mile widziane auto oraz VCA. Praca przy 40 godz to 430 euro netto z pieniędzmi wakacyjnymi (Nadgodziny w tygodniu i w soboty). Bezpłatne zakwaterowanie (w niezaplanowane dni wolne zakwaterowanie jest odpłatne). Pokój jednoosobowy z internetem w miejscowości Dordrech (około 20 km do miejsca pracy). Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " szlifierz / monter - Holandia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Copenhagen, Denmark
May, 21
We are looking for 6 workers for facade puds - Denmark, Copenhagen. Work from 27.05. for 3 months or longer. The employee must have experience in construction works, knowledge of English and criminal record are welcome. Salary 150 dkk / h gross + diet 509 dkk / day net, work after 37-43 h weekly (4 days work week) + free accommodation in the vicinity of Copenhagen for working days (ie for Friday, Saturday and Sunday accommodation will be payable). On-site organized transport to work. Employment by a Danish company on Danish terms. Payments every 2 weeks. Those interested, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the theme: "facade fitter - Denmark". Szukamy 6 monterów fasad, kładzenie styropianu, tynkowanie - Dania, Kopenhaga. Praca od 27.05. na 3 miesiące lub dłużej. Pracownik musi mieć doświadczenie w pracach budowlanych, mile widziana znajomość języka angielskiego oraz niekaralność. Wynagrodzenie 150 dkk/h brutto+ dieta 509 dkk/dzień netto, praca po 37-43 h tygodniowo (4 dniowy tydzień pracy) + bezpłatne zakwaterowanie w okolicach Kopenhagi na czas dni pracy (czyli za piątek, sobotę i niedzielę zakwaterowanie będzie odpłatne). Na miejscu zorganizowany transport do pracy. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter fasad - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
May, 20
We are looking for 2 hullsplaters for the repair yard in Denmark, Skagen. Repair of old ships. Work from 23.05. for a longer period of time. The employee must have at least 4 years of experience working in repair shipyards. Salary 165 dkk / h gross, work after 55-57 h per week. Paid accommodation - 375 dkk / week). Employment by a Danish company on Danish terms. Payments every 2 weeks. Those interested, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic: "a hull fitter - Denmark". Szukamy 2 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, Skagen. Naprawy starych statków. Praca od 23.05. na dłuższy okres czasu. Pracownik musi mieć minimum 4 letnie doświadczenie w pracy w stoczniach remontowych. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo. Odpłatne zakwaterowanie - 375 dkk/tydzień). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter kadłubów - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rendsburg, Germany
May, 15
We are looking for 8 fitters aluminium to build catmarans to Germany, Rendsburg. Work from 21.05. until the end of 2019. Work in halls on rubble, daily changes. The fitters must have experience in working with aluminum. Communicative English skills required, welcome own car. Rate 176 dkk / h gross, Sunday rate 247.95 dkk / h gross, cost of accommodation 135 dkk / day. Work 12 hours a day, 6-7 days a week (11.5 hours payable). The average monthly salary will be about PLN 15,500 / month net, after deducting the cost of accommodation. Candidates interested in taking up employment, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "8 aluminum fitters - Germany". Szukamy 8 monterów aluminium do budowy katamaranów do Niemiec, Rendsburg. Praca od 21.05. do końca roku 2019. Praca w halach na katamaranie, zmiany dzienne. Monterzy muszą mieć doświadczenie w pracy z aluminium. Wymagana komunikatywna znajomość angielskiego, mile widziane własne auto. Stawka 176 dkk/h brutto, niedziela stawka 247,95 dkk/h brutto, koszt zakwaterowania 135 dkk / dzień. Praca po 12 godzin dziennie, 6-7 dni w tygodniu (11,5 godziny płatne). Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie około 15.500 PLN /mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "8 monterów aluminium - Niemcy". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredercia, Denmark
May, 14
We are looking for 20 PCV pipe fitters for cables in datacenter in Denmark in Fredericia. Work from the beginning of June for 6-8 months. Required experience with PVC plastic pipes, welcome experience in sewerage works or as a plumber and communicative English and own car. Rate 155 dkk / h gross, accommodation 100-150 dkk / day, weekly 46-52 h of work. Average salary 9,500-10,000 PLN / month net after deduction of accommodation costs + Feriepenge and SH refunds tax refund. Rotations 4/1 or 6/2. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up employment, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "20 fitters for PVC pipes to Denmark". Szukamy 20 monterów do rur PCV do kabli, praca w Danii w Fredercia. Praca od początku czerwca na 6-8 miesięcy. Wymagane doświadczenie przy rurach PCV plastik, mile widziane doświadczenie przy pracach kanalizacyjnych lub jako hydraulik oraz komunikatywny j. angielski i własne auto. Stawka 155 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień, tygodniowo 46-52 h pracy. Średnie wynagrodzenie 9.500-10.000 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania + dodatki Feriepenge i SH zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub 6/2. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "20 monterów do rur PCV do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Svendborg, Skagen, Denmark
May, 10
We are looking for 3 hull fitters for 2 repair shipyards in Denmark - repairs of old ships. First work in a shipyard in Svendborg (for 3-4 weeks) then in Skagen (work for a longer period of time). The employee must have at least 4 years of experience working in repair shipyards. Salary 165 dkk / h gross, work after 60-70 h per week - in Svendbor, 55-57 h per week in Skagen. Paid accommodation (Svendborg cost 100 dkk / day, Skagen - 375 dkk / week). Employment by a Danish company on Danish terms. Payments every 2 weeks. If you are interested, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject: "ship hull fitter shipyards Denmark". Szukamy 3 monterów kadłubów do 2 stoczni remontowych w Danii - naprawy starych statków. Najpierw praca w stoczni w Svendborg (na 3-4 tygodnie) następnie w Skagen (praca na dłuższy okres czasu). Pracownik musi mieć minimum 4 letnie doświadczenie w pracy w stoczniach remontowych. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 60-70 h tygodniowo - w Svendbor, 55-57 h tygodniowo w Skagen. Odpłatne zakwaterowanie (Svendborg koszt 100 dkk/dzień, Skagen - 375 dkk/tydzień). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter kadłubów stocznie Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Maastricht, Netherlands
Apr, 19
We are looking for 2-4 platerboard fitters / plasterers to Holland, near Maastricht. Work from 24.04. to 24.04. for a few months, if the person will work for a long time. Required at least 5 years of experience, communicative knowledge of English or German and your own car. Remuneration approx. 480.00 Euro/week with insurance and accommodation. Candidates interested in taking up a job should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the email: "platerboard fitters / plasterers for the Netherlands". Szukamy 2-4 monterów karton-gips / szpachlarzy do Holandii, k. Maastricht. Praca od 24.04. na na kilka miesięcy, jeśli osoba się sprawdzi to praca na długo. Wymagane przynajmniej 5 lat doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego oraz własny samochód. Wynagrodzenie około 480,00 euro / tygodniowo z ubezpieczeniem i zakwaterowaniem. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "monter k/g - szpachlarz do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Svenborg, Denmark
Apr, 03
We are looking for 4 hull platers for shipyards in Denmark, Svendborg . Work for 3 weeks (also during holidays). Required shipyard experience, communicative knowledge of English and your own car. Salary 165 dkk/h gross, accommodation paid by employees (cost 100 dkk/day, deducted from the salary). Work after 55-57 hours per week. Employment by a Danish company on Danish conditions. If you are interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the e-mail: "4 hull platers for Svenborg". Szukamy 4 monterów kadłubów do stoczni w Danii, Svendborg . Praca na 3 tygodnie (także przez święta). Wymagane doświadczenie stoczniowe, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własny samochód. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 100 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Praca po 55-57 h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "4 monterów kadłubów do Svenborg". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Give, Denmark
Mar, 21
We are looking for 2 fitters/blacksmiths/mechanics to work in Denmark, Give. Job for long term with mounting wind-towers, work with cutting out and mounting frames in wind towers, making steel constructions for windtowers, making internals in windtowers. Candidates must have experience in working with wind-towers 4-5 years as fitters and welders, work with cut torch flame holes etc. Good if speak communicative English and have a car. Salary 165 dkk/h brutto, accommodation paid 100 dkk/day dedcuted from salary. Work 55 hours per week, job for long term, hiring by Danish company on Danish basis, salaries paid every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: " windtowers fitters/blacksmiths to windtowers". Szukamy 2 monterów/kowali/mechaników do pracy w Danii, Give. Długoterminowe zlecenie z montażem wież wiatrowych, praca z wycinaniem i ramami montażowymi w wieżach wiatrowych, wykonywanie konstrukcji stalowych dla wiatraków, wykonywanie elementów wewnętrznych w wiatrakach. Kandydaci muszą mieć doświadczenie w pracy z wieżami wiatrowymi przez 4-5 lat jako monterzy i spawacze, wycinanie palnikiem otworów w konstrukcjach itp. Dobrze, jeśli kandydat mówi po angielsku i ma samochód. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie wypłacone 100 dkk/dzień odliczone od wynagrodzenia. Praca 55 godzin tygodniowo, praca długoterminowa, zatrudnienie na umowę duńską na warunkach duńskich, wynagrodzenie wypłacane co 2 tygodnie. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "monterzy wież wiatrowych/kowali do wież wiatrowych". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Turku, Finland
Mar, 21
We are looking for 8 hullsplaters to shipyard in Finland, Turku, job for 3-4 months. Start of work 27-28.03, work in shipyard, with new ships, part manufacturing, cutting different kinds of steel profiles with gas torch. Job 50-55 hours per week. Candidates must have experience as fitters- shipbuilders, must be good in reading technical drawings, good is speak communicative English. Salary 14,5 EUR/h brutto (netto in first months for workers who did not yet work this year in Finland about 13-13,5 EUR/h nett0), free accommodation (double rooms), 1st flight free for workers - workers will be given back cost of 1st flight in first salary. Monthly avarage salary is about 11.000 - 12.000PLN/month netto. Candidates interested in this job please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "platers to Finland" Szukamy 8 monterów konstrukcji stalowych/monterów kadłubów do stoczni w Finlandii, Turku, praca na 3-4 miesiące. Rozpoczęcie pracy 27-28.03, praca w stoczni, z nowymi statkami, produkcja części, cięcie różnego rodzaju profili stalowych z palnikiem gazowym. Praca 50-55 godzin tygodniowo. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako monterzy- stoczniowcy, muszą być dobrzy w czytaniu rysunków technicznych, dobrze jeśli kandydat mówi komunikatywnie po angielsku. Wynagrodzenie 14,5 EUR/h brutto (netto w pierwszych miesiącach dla pracowników, którzy nie pracowali jeszcze w tym roku w Finlandii około 13-13,5 EUR/h netto), bezpłatne zakwaterowanie (pokoje dwuosobowe), 1-szy bezpłatny lot dla pracowników - pracownicy otrzymają zwrot kosztów 1-go lotu w pierwszym wynagrodzeniu. Średnia miesięczna pensja wynosi około 11.000 - 12.000 PLN/mc netto. Kandydatów zainteresowanych tą pracą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z anotacją tematyczną: "monter do Finlandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Mar, 18
We are looking for 4 hulls platers for the repair shipyard in Denmark, Skagen. Start of work 21.03.-25.03. possible work for a long period of time. Work on the repair of old ships in the shipyard, cutting, assembling, superstructure, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repairs (repair shipyards), basic knowledge of English required, your own car is welcome. Work after 55-57 hours a week, rotation according to plan 4/2 or 5/2 or 6/2. 165,5 dkk/h gross, accommodation paid by employees (cost 375 dkk/week, deducted from the salary). Average monthly net wage per hand after deduction of accommodation costs is about 12,000-12,500 PLN/mc net. Employment by a Danish company on Danish conditions (payments every 2 weeks with payslips, insurance, in addition to the salary + Feriepenge,). Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the email: "4 hull fitters for Skagen". Szukamy 4 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 21.03.-25.03. możliwa praca na długi okres czasu. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego, mile widziany własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 375 dkk/tydzień, potrącany z wynagrodzenia). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 12.000-12.500 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, ). Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "4 monterów kadłubów do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Split, Croatia
Mar, 14
We are looking for 6 hulls-platers to Croatia, Split. Work in the shipyard since May for a longer period of time. Required experience, welding certificates, knowledge of English and auto on the go. Salary 13,5 EUR/h net + free accommodation, work 55-60 hours a week. Employment by a Slovak company on Slovak conditions. Candidates interested in taking up a job should send their application to the address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "6 hulls-platers to Croatia". Szukamy 6 monterów kadłubów do Chorwacji, Split. Praca w stoczni od maja na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Wynagrodzenie 13,5 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, praca po 55-60 h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę słowacką na warunkach słowackich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "6 monterów kadłubów do Chorwacji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Svendborg, Skagen, Denmark
Feb, 20
We are looking for 8 hullsplaters for 2 repair shipyards in Denmark - repair of old ships. Work in Skagen and Svendborg - for loner term. Work from 25.02. for a longer period of time (several months). The employee must have a minimum of 4 years' experience of working in repair shipyards. Wage 165 dkk/h gross, work 55-57 hours a week, paid accommodation (Svendborg cost 100 dkk/day, Skagen - 50 dkk/day). Employment by a Danish company on Danish conditions. Payments every 2 weeks. If you are interested, please submit an application with a note in the subject line: "hullsplater shipyards Denmark". Szukamy 8 monterów kadłubów do 2 stoczni remontowych w Danii - naprawy starych statków. Praca w stoczni w Skagen (na długi okres czasu) oraz w Svendborg (praca na 4 tygodnie). Praca od 25.02. Pracownik musi mieć minimum 4 letnie doświadczenie w pracy w stoczniach remontowych. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo, odpłatne zakwaterowanie (Svendborg koszt 100 dkk/dzień, Skagen - 50 dkk/dzień). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie w pracy przy obu stoczniach to 12000-12.500 PLN/mc netto (po odliczeniu kosztów zakwaterowania). Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter kadłubów stocznie Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Esbjerg, Denmark
Feb, 08
We are looking for 2-3 hullsplaters for the repair yard in Denmark, Esbjerg. Repair of old ships. Work from 11.02. for a longer period of time. The employee must have experience of working in repair shipyards, communicative/good English. A car for departure is welcome. Wage 165 dkk/h gross, work 55-57 hours a week, paid accommodation costs 100 dkk/day. Employment by a Danish company on Danish conditions. Payments every 2 weeks. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2-3 hullsplaters - Esbjerg". Szukamy 2-3 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, Esbjerg. Naprawa starych statków. Praca od 11.02. na dłuższy okres czasu. Pracownik musi mieć doświadczenie w pracy w stoczniach remontowych, komunikatywny/dobry angielski. Mile widziane auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo, odpłatne zakwaterowanie koszt 100 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2-3 monterów kadłubów - Esbjerg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Brunssum / Heerlen, Netherlands
Feb, 07
We are looking for 2 platerboard fitters to Holland - Maastricht. Working from 11.02. for a longer period of time. Experience required, knowledge of English or German. Own tools, auto. Rate 430 - 460 EUR / week, average monthly salary is 7500-8000 PLN/mc net + free accommodation, payments every week. Weekly 40-45 hours of work. Dutch agreement on Dutch terms and conditions. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the topic "2 platerboard fitters to Netherlands". Szukamy 2 monterów karton - gips do Holandii - Maastricht. Praca od 11.02. na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Własne narzędzia, auto. Stawka 430 - 460 eur netto tydzień ,średnie miesięczne wynagrodzenie to 7500-8000 zł/mc netto + bezpłatne zakwaterowanie, płatności co tydzień. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 monterów karton - gips do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Helsinki, Finland
Feb, 05
We are looking for 3 insulation fitters to Finland, Helsinki who are experienced in insulating pipes  using polyurethane foam (PUR). Job for 3 months, start in start of February. Salary 160 dkk/h, work 60 hours per week, accommodation paid by workers 100-125 dkk/day. Hiring by Danish company on Danish basis, payslips every 2 weeks. Candidates good if speak communicative English. Candidates intersted in this job offer please send your application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "insulation fitters to Finland" Szukamy do Finlandii, Helsinki 3 monterów izolacji, którzy są doświadczeni w izolowaniu rur pianką poliuretanową (PUR). Wymagane kilkuletnie doświadczenie w tej specjalizacji oraz komunikatywny j. angielski. Praca na 3 m-ce w Finlandii, rozpoczęcie pracy na początku lutego 2019. Wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, praca po 60h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne 100-125 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 12500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszeni są o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "monter do izolacji rur Finlandia" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Hanstholm, Denmark
Feb, 05
We are looking for 3-4 hull fitters for shipyards in Denmark, Hanstholm. Work from 11.02. for a long period of time. Required experience, welding certificate 136/138. Communicative knowledge of English. Wage 165 dkk/h gross, work 55-57 hours a week, accommodation 100 dkk/day. Danish agreement under Danish conditions, payslip every 2 weeks. If you are interested in taking up a job, please send your application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "3-4 hull fitters for Denmark, Hanstholm". Szukamy 3-4 monterów kadłubów do stoczni w Danii, Hanstholm . Praca od 11.02. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikat spawalniczy 136/138. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dziennie. Umowa duńska na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "3-4 monterów kadłubów do Danii, Hanstholm". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Jan, 17
We are looking for 3 hull platers (ship builders) for a repair yard in Denmark, Skagen. Start of work 21.01. possible work for a long period of time. Work on the repair of old ships in the shipyard, cutting, assembling, working with structures, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repairs (in repair shipyards), basic knowledge of English, own car is welcome. Work 55-57 hours a week, rotation according to plan 4/2 or 5/2 or 6/2. 165,5 dkk/h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk/day, deducted from the salary). Average monthly net wage per hand after deduction of accommodation costs is about 12,000-12,500 PLN/mc net. Employment by a Danish company on Danish conditions (payments every 2 weeks with payslips, insurance, in addition to the salary + Feriepenge, ). Candidates interested in taking up a job, please send an application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject of the e-mail: "3 hull platers for Skagen". Szukamy 3 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 21.01. możliwa praca na długi okres czasu. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego, mile widziany własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 12.000-12.500 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, ). Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "3 monterów kadłubów do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku