Category: Fitters

Skagen, Denmark
Nov, 19
We are looking for 5 hull fitters for the repair yard in Denmark, Skagen. The beginning of work 22-26.11. Work until 22/12. possible work after the new year for the best in the shipyard. Work on the repairs of old ships in the yard, cutting, mounting, superstructure, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repair (repair shipyards), basic English skills required, welcome own car. Work after 55-57h per week, rotations according to the 4/2 or 5/2 or 6/2 plan. Salary 165,5 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk / day, deducted from wages). Employment by a Danish company on Danish terms (payments every 2 weeks with payslip, insurance, in addition to remuneration + Feriepenge, + Fritvalgs). The average monthly net wage after the deduction of accommodation costs is around 12,000-12,500 PLN / month net. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject of the email: "5 hull fitters to Skagen". Szukamy 5 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 22-26.11. Praca do 22.12. możliwa praca po nowym roku dla najlepszych w stoczni. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego, mile widziany własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, + Fritvalgs). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 12.000-12.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "5 monterów kadłubów do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hirtshals, Denmark
Nov, 19
We are looking for 1 technicians / fitters for cooling refridgerating systems - Denmark, Hirtshals. Work for 2 months or longer. Repair, service and maintenance of transport refrigeration equipment. Troubleshooting refrigeration systems. The candidate must have experience, communicative / good knowledge of English  knowledge of English. Rate 200 dkk / h gross, weekly 55-57 hours of work, as if the candidate had his own accommodation (or the company will help in the search). Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "11 air conditioning fitter -Dania". Szukamy 1   montera do systemów klimatyzacji  - Dania, Hirtshals. Praca na 2 miesiące lub dłużej. Naprawa, serwis i konserwacja transportowych urządzeń chłodniczych. Rozwiązywanie problemów dotyczących systemów chłodniczych. Kandydat musi posiadać doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 200 dkk/h brutto, tygodniowo 55-57 godzin pracy, dobrze jakby kandydat miał swoje zakwaterowanie (ewentualnie firma pomoże w poszukiwaniu). Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 monter klimatyzacji -Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oslo, Norway
Nov, 06
We are looking for 4 welders - steel construction fitters to work in Norway, near Oslo, in a construction company (construction of steel halls and steel elements, stairs, etc.), work in a construction hall. Work from 19.11 for a longer period of time. Required experience as a fitter and welder, welcomed welding certificates 135/136, 111. Communicative / good knowledge of English, knowledge of technical drawing. Work after 52-55 hours per week. Salary 185,5 nok / h gross, the cost of the first flight from PL to NO covered by a Norwegian company. Accommodation paid by the employee: cost 150 nok / day. Rotacje 4 / 2. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with the following note: Fitter - welder to Norway ". Szukamy 4 spawaczy-monterów konstrukcji stalowych do pracy w Norwegii, niedaleko Oslo, w firmie konstrukcyjnej (budowa hal stalowych oraz elementów stalowych, schodów itd), praca w hali konstrukcyjnej. Praca od 19.11 na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie jako monter i spawacz, mile widziane certyfikaty spawalnicze 135/136, 111. Komunikatywna / dobra znajomość języka angielskiego, znajomość rysunku technicznego. Praca po 52-55 h tygodniowo. Wynagrodzenie 185,5 nok/h brutto, koszt pierwszego lotu z PL do NO pokrywany przez firmę norweską. Zakwaterowanie płatne przez pracownika: koszt 150 nok/dzień. Rotacje 4/2.Zatrudnienie przez firmę norweska na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "Monter - spawacz do Norwegii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hirtshals, Denmark
Oct, 31
We are looking for 1 technicians / fitters for cooling refridgerating systems - Denmark, Hirtshals. Work for 2 months or longer. Repair, service and maintenance of transport refrigeration equipment. Troubleshooting refrigeration systems. The candidate must have experience, communicative / good knowledge of English  knowledge of English. Rate 200 dkk / h gross, weekly 55-57 hours of work, as if the candidate had his own accommodation (or the company will help in the search). Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "1 ventilation fitter-Denmark". Szukamy 1 - 2 techników / monterów do systemów klimatyzacji  - Dania, Hirtshals. Praca na 2 miesiące lub dłużej. Naprawa, serwis i konserwacja transportowych urządzeń chłodniczych. Rozwiązywanie problemów dotyczących systemów chłodniczych. Kandydat musi posiadać doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 200 dkk/h brutto, tygodniowo 55-57 godzin pracy, dobrze jakby kandydat miał swoje zakwaterowanie (ewentualnie firma pomoże w poszukiwaniu). Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1-2 monter klimatyzacji -Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Oct, 22
We are looking for 3 hull fitters for the repair yard in Denmark, in Skagen. The beginning of work on 29/10/2018. Work for a long period of time if people check and if employees are experienced at work, fast and accurate. Work on the repairs of old ships in the yard, cutting, mounting, superstructure, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repairs (repair shipyards), required communication skills of English, welcome own car. Work after 55-57h per week, rotations according to the 4/2 or 5/2 or 6/2 plan. Salary 165,5 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk / day, deducted from wages). Employment by a Danish company on Danish terms (payments every 2 weeks with payslip, insurance, in addition to remuneration + Feriepenge, + Fritvalgs). The average monthly net wage after the deduction of accommodation costs is around 12,000-12,500 PLN / month net. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the email subject: "3 hull fitters to Skagen". Szukamy 3 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 29.10.2018. Praca na długi okres czasu jeśli osoby się sprawdzą, i o ile pracownicy są doświadczeni w pracy, szybcy i dokładni. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, + Fritvalgs). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 12.000-12.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "3 monterów kadłubów do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kotka, Finland
Oct, 16
We are looking for 3 pipe fitters for Finland, Kotka. Work from 22.10 for 1-2 months. We are looking for pipe fitters with experience (pipe dimensions from 114.-319 mm.), Communicative English. Stake 13 EUR / h net, 68 hours a week, free accommodation. The average monthly salary will be over PLN 14,000 / month net. Candidates interested in taking up the job are asked to send a cv to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "3 pipe fitters to Finland". Szukamy 3 monterów rur do Finlandii, Kotka. Praca od 22.10 na 1-2 miesiące. Poszukujemy monterów rur z doświadczeniem (wymiary rur od 114.-319 mm.), Komunikatywna znajomość angielskiego. Stawka 13 EUR/h netto, 68 godzin tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie ponad 14.000 PLN/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3 monterów rur do Finlandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Maastricht, Netherlands
Oct, 08
We are looking for 4 fitters for insulation of houses to the Netherlands, near Maastricht. Work from 15.10. by the end of the year, possibly longer. We are looking for experienced insulation fitters (2 brigades) with communicative English or German language skills, a car for the trip. Zdjęcie pracy under the link: http://www.findworker.pl/isolation-fitters-maastricht/. Salary between 450-500 euros net per week with accommodation and paid insurance + 8% of holiday money. Weekly 40 hours of work. Dutch contract on Dutch terms. Candidates interested in taking up a job are kindly requested to send a CV to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "4 insulation fitters for the Netherlands". Szukamy 4 monterów izolacji domów do Holandii, okolice Maastricht. Praca od 15.10. do końca roku, możliwe że na dłużej. Poszukujemy doświadczonych monterów izolacji (2 brygady) z komunikatywną znajomością języka angielskiego lub niemieckiego, samochód na wyjazd. Zdjęcie pracy pod linkiem : http://www.findworker.pl/isolation-fitters-maastricht/ . Wynagrodzenie pomiędzy 450-500 eur netto na tydzień z zakwaterowaniem i opłaconym ubezpieczeniem + 8% pieniędzy na wakacje. Tygodniowo 40 h pracy. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "4 monterów izolacji do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oosterwolde, Netherlands
Oct, 08
We are looking for 2 fitters for steel constructions to the Netherlands, Oosterwolde (province: Friesland). Connecting metal parts with the structure, marking holes and positioning plates. The fitter performs the initial treatment, after which the welder completes it and welds it together. Work for a long period of time. We are looking for fitters of steel constructions with experience who can weld and know the tecnical drawing. Communicative English and a car for a trip. Stake 11 EUR / h net, 40 hours free weekly accommodation. Dutch contract on Dutch terms. Candidates interested in taking up the job are asked to send a cv to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "2 fitters of steel constructions to the Netherlands". Szukamy 2 monterów konstrukcji stalowych do Holandii, Oosterwolde (prowincja: Friesland). Łączenie części metalowych z konstrukcją, oznakowanie otworów i płyt pozycjonujących. Monter wykonuje wstępną obróbkę, po której spawacz ją kończy i spawają ją razem. Praca na długi okres czasu. Poszukujemy monterów konstrukcji stalowych z doświadczeniem, którzy potrafią spawać oraz znają rysunek techniczny. Komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz samochód na wyjazd. Stawka 11 EUR/h netto, 40 godzin tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 monterów konstrukcji stalowych do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Berno, Switzerland
Oct, 05
We are looking for 5 steel construction fitters for Switzerland, near Bern. Work from 15.10. for a long period of time. We need fitters of steel structures with experience, communicative or good knowledge of German. Stawka 30 CHF / h (tax 14%), accommodation cost 800-900 CHF / month. More information about the job offer will be provided during a conversation with a representative of a Swiss company. Candidates interested in taking up the job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "5 steel construction fitters for Switzerland". Szukamy 5 monterów konstrukcji stalowych do Szwajcarii, k. Berno. Praca od 15.10. na długi okres czasu. Potrzebujmy monterów konstrukcji stalowych z doświadczeniem, komunikatywna lub dobra znajomość języka niemieckiego. Stawka 30 CHF/h (podatek 14%), zakwaterowanie koszt 800-900 CHF/mc . Więcej informacji na temat oferty pracy będzie udzielane podczas rozmowy z przedstawicielem firmy szwajcarskiej. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "5 monterów konstrukcji stalowych do Szwajcarii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Sep, 21
We are looking for 8 hulls platers to the repair yard in Denmark, Skagen. The beginning of work 01/10/2018. Work for a long period of time if people check and if employees are experienced at work, fast and accurate. Work on the repairs of old ships in the yard, cutting, mounting, superstructure, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repairs (repair shipyards), required communication skills of English, welcome own car. Work after 55-57h per week, rotations according to the 4/2 or 5/2 or 6/2 plan. Salary 165,5 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk / day, deducted from wages). Employment by a Danish company on Danish terms (payments every 2 weeks with payslip, insurance, in addition to remuneration + Feriepenge, + Fritvalgs). The average monthly net wage after deduction of accommodation costs is approximately 12,000-12.500 PLN / month net. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject of the email: "8 hulls platers to Skagen". Szukamy 8 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 01.10.2018. Praca na długi okres czasu jeśli osoby się sprawdzą, i o ile pracownicy są doświadczeni w pracy, szybcy i dokładni. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, + Fritvalgs). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 12.000-12.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "8 monterów kadłubów do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Geleen, Netherlands
Sep, 18
We are looking for 4 platerboard fitters - plaster for the Netherlands - Geleen. Work from 24/09. for a longer period of time. Required experience, knowledge of the Nagel language. Rate 450 eur / week, free accommodation + insurance + holiday money. Weekly 40-45 hours of work. Dutch contract on Dutch terms. Interested persons please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "platerboard fitters for the Netherlands". Szukamy 4 monterów karton - gips do Holandii - Geleen. Praca od 24.09. na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego. Stawka 450 eur / tydzień , bezpłatne zakwaterowanie + ubezpieczenie + pieniądze wakacyjne. Tygodniowo 40-45 godzin pracy. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "monter karton - gips do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hillerod, Denmark
Sep, 14
We are looking for 1 mechanic-fitter with knowledge of automation to Denmark - near Hillerod. Work for a longer period of time. Worker must have knowledge in PLC controller systems (LOGO, TWIDO, Biehl&Wiedermann), electrical engine installation W/O frequency inverter & brake systems and BUS systems. General knowledge of mechanical systems (maintenance / installation) mechanical systems, maintenance / installation, rotational mounts, bearings, gears, shafts/bushings. Ability to read drawings and electrical diagrams. We require a good command of English and driving licenses (possible field orders - a company car). Rate 120 - 155 dkk / h gross (depending on experience) + free accommodation, work 50 hours per week. The average monthly salary is 9,500 - 12,500 PLN / month net. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send your CV to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "1 mechanic-automation fitter to Denmark". Szukamy 1 montera mechanika z znajomością automatyki do Danii - k. Hillerod. Praca na dłuższy okres czasu. Pracownik musi znać systemy sterowników PLC (LOGO, TWIDO, Biehl i Wiedermann), instalacje silników elektrycznych układów W / O z falownikiem i układami hamulcowymi oraz systemy BUS. Ogólna wiedza na temat układów mechanicznych (konserwacja / instalacja) układów mechanicznych, konserwacji / instalacji, zamocowań obrotowych, łożysk, przekładni, wałów / tulei. Umiejętność czytania rysunków i schematów elektrycznych.Wymagamy również dobrej znajomości języka angielskiego oraz prawa jazdy (możliwe zlecenia naprawy w terenie - samochód służbowy). Stawka 120 - 155 dkk/h brutto ( w zależności od doświadczenia) + bezpłatne zakwaterowanie, praca 50 godzin tygodniowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 9.500 - 12.500 pln/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie cv na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "monter konstrukcji z umiejętnością spawania do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hillerod, Denmark
Sep, 13
We are looking for 1 construction fitter with the ability to weld to Denmark - k. Hillerod. Work for a longer period of time. Work in production plants, building or repairing elevator systems (Indoor & Heated). We require experience, knowledge of the properties of steel materials in stainless steel / aluminum. Welding 135/141/111 - no certificates required. General knowledge of mechanical systems (maintenance / installation) - swivel bearing, gears, shafts / racks. Ability to read drawings, the advantage will be knowledge of hydraulic systems (scissor lifts) and knowledge of basic processing. We also require a good command of English and driving licenses (possible field orders - a company car). Rate 120 - 155 dkk / h gross (depending on experience) + free accommodation, work 50 hours per week. The average monthly salary is 9,500 - 12,500 PLN / month net. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send your CV to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "2 fitters of construction with the ability to weld to Denmark". Szukamy 1 montera konstrukcji z umiejętnością spawania do Danii - k. Hillerod. Praca na dłuższy okres czasu. Praca w zakładach produkcyjnych, budując lub naprawiając systemy wind (Indoor & Heated). Wymagamy doświadczenia, znajomość właściwości materiałów stalowych ze stali nierdzewnej / aluminium. Spawanie 135/141/111 - nie są wymagane certyfikaty. Ogólna znajomość układów mechanicznych (konserwacja / instalacja) - łożysko obrotowe, przekładnie zębate, wały / tuleje. Umiejętność czytania rysunków, zaleta będzie znajomość układów hydraulicznych (podnośniki nożycowe) oraz znajomość podstawowej obróbki. Wymagamy również dobrej znajomości języka angielskiego oraz prawa jazdy (możliwe zlecenia naprawy w terenie - samochód służbowy). Stawka 120 - 155 dkk/h brutto ( w zależności od doświadczenia) + bezpłatne zakwaterowanie, praca 50 godzin tygodniowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 9.500 - 12.500 pln/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie cv na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "monter konstrukcji z umiejętnością spawania do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stockholm, Sweden
Sep, 12
We are looking for 3 ventilation fitters - installation of spiro pipes for Sweden - Stockholm. Work from 17.09. until end of November. We require experience as a ventilation fitter and when installing siro pipes, communicative / good English skills. Professional vocational training or training certificates are welcome. No car required - all you need is a driving license (employees must travel to Denmark and from there will get a car from the office and go to Sweden) - 1 Swedish supervisor will be assigned. Stawka 175 dkk / h gross, 54 hours a week, free accommodation. The average monthly salary is 14,000-14.500 PLN / month net. Possible rotations 4/1 5/1 or 6/1. Danish contract on Danish terms, payslipy every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please send your CV and diplomas / certificates to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "3 ventilation fitters to Sweden". Szukamy 3 monterów wentylacji - instalacja rur spiro do Szwecji - Stockholm. Praca od 17.09. do końca listopada. Wymagamy doświadczenia jako monter wentylacji oraz przy instalacji rur spiro, komunikatywna / dobra znajomość języka angielskiego. Mile widziane wykształcenie zawodowe w tym kierunku lub certyfikaty szkoleniowe. Nie jest wymagane auto - wystarczy prawo jazdy (pracownicy muszą dojechać do Danii a stamtąd dostaną od biura samochód i pojadą do Szwecji) - zostanie przydzielony 1 supervisor szwedzki. Stawka 175 dkk/h brutto, 54 godzin tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie wynagrodzenie miesięczne 14.000-14.500 PLN/mc netto. Możliwe rotacje 4/1 5/1 lub 6/1. Umowa duńska na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie cv  na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "3 monterów wentylacji do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Sep, 12
We are looking for 8 ventilation fitters to Denmark - Herning. Work from September 17 - September 24.for a long period of time.  We require a minimum of 5 years of experience as a ventilation fitter, communicative / good knowledge of English. Professional vocational training or training and car certificates are welcome. Rate 175 - 193 dkk / h gross, 50 hours a week, paid accommodation. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are requested to send CV and diplomas / certificates to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "8 ventilation fitters to Denmark". Szukamy 8 monterów wentylacji do Danii - Herning. Praca od 17.09 - 24.09. na długi okres czasu. Wymagamy minimum 5 lat doświadczenia jako monter wentylacji, komunikatywna / dobra znajomość języka angielskiego. Mile widziane wykształcenie zawodowe w tym kierunku lub certyfikaty szkoleniowe oraz auto. Stawka 175 - 193 dkk/h brutto, 50 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie cv oraz dyplomów/certyfikatów na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "8 monterów wentylacji do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Roermond, Netherlands
Aug, 30
We are looking for 2 fplasterboards fitters for the Netherlands - Roermond. Work from 10.09 for a longer period of time. We require experience, nice communicative knowledge of English. Work 40 hours a week, pay 480 - 500 euros / week net + free accommodation + insurance and 8% holiday and holiday money. Employment by a Dutch employment agency, on Dutch terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the subject of "2 fitter cardboard - plaster for the Netherlands". Szukamy 2 monterów karton gips do Holandii - Roermond . Praca od 10.09 na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 480 - 500 euro / tydzień netto + bezpłatne zakwaterowanie + ubezpieczenie oraz 8% pieniądze wakacyjne i urlopowe. Zatrudnianie przez holenderską agencję pracy, na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "2 monterów karton - gips do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Aug, 24
We are looking for 4 fitter hulls to the repair yard in Denmark, in Skagen. The beginning of work 30/08/2018. Work for a long period of time if people will be good at work and if employees are experienced at work, fast and accurate. Work on the repairs of old ships in the yard, cutting, mounting, superstructure, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repairs (repair shipyards), English language communicative, own car. Work after 55-57h per week, rotations according to the 4/2 or 5/2 or 6/2 plan. Salary 165,5 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk / day, deducted from wages). Employment by a Danish company on Danish terms (payments every 2 weeks with payslip, insurance, in addition to salary + Feriepenge, + Fritvalgs). The average monthly net salary after deduction of accommodation costs is approximately 11,000-11.500 PLN/month netto. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with annotation in the subject of email: "hullsfitter to Skagen". Szukamy 4 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 30.08.2018. Praca na długi okres czasu jeśli osoby się sprawdzą, i o ile pracownicy są doświadczeni w pracy, szybcy i dokładni. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, + Fritvalgs). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 11.000-11.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "4 monterów kadłubów do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stellendam, Netherlands
Aug, 21
We are looking for 4 hullsplaters to shipyard in Holland, Stellendam. Working on ships, reparing and building new ships. Fitters must have experience minimum 4 years of working with hulls and shipyard experience. Salary 12 EUR/h netto, work +50 hours per week, free accommodation. For group 1 worker must speak communicative English. If needed provided car, maximum 20km from accommodation to working place. Job for long term, rotations 4/1, hiring by Dutch company, payslips each week. Monthly netto salary is 10.000-10.500 PLN/month netto. If interested please send us applications at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "hullsplaters to Holland shipyard" Szukamy 4 monterów kadłubów do stoczni w Holandii, w Stellendam. Montowanie statków, remonty i budowy nowych jednostek. Monterzy muszą mieć minimum 4 letnie doświadczenie w remontach statków oraz doświadczenie stoczniowe. Wynagrodzenie 12 EUR/h netto/h netto, praca po 50 lub więcej godzin tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Na grupę 4 monterów jeden musi mówić komunikatywnie w j. angielskim. Jeśli potrzeba firma holenderska może udostępnić bezpłatnie auto firmowe, zakwaterowanie maksymalnie 20km od miejsca pracy, praca na dłuższy okres czasu, rotacje 4/1, zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich, płatności co tydzień. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto wynosi ok. 10.000-10.500 PLN/mc netto. W razie zainteresowania prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "monter kadłubów do stoczni w Holandii" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Flensburg, Germany
Aug, 10
We are looking for three hull fitters for Germany, Flensburg. Work from 20.08 for a longer period of time. We require professional experience from akndydatów. One car for a group of three fitters. Communicative knowledge of English or German. Salary around 2350-2450 EUR / month net (after adding accommodation costs), the company organizes accommodation. Work 50 hours a week. Contract with a German company. If you are interested in the job offer, please send your CV to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic "3 hull fitters - Germany". Szukamy 3 monterów kadłubów do Niemiec, Flensburg. Praca od 20.08 na dłuższy okres czasu. Od kandydatów wymagamy doświadczenia zawodowego. Jedno auto na grupę trzech monterów. Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Wynagrodzenie około 2350-2450 EUR/mc netto (po doliczeniu kosztów zakwaterowania), firma organizuje zakwaterowanie. Praca po 50 godzin tygodniowo. Umowa z firmą niemiecką. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3 monterów kadłubów - Niemcy". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Randers, Denmark
Jul, 24
We are looking for 2 welders-fitters to Denmark, Randers. Working with steel constructions (production lines, conveyors). Job for long term, work 46h per week, salary 156 dkk/h brutto, accommodation paid (cost: 100-150 dkk/day). Candidates must speak communicative English, good if have own car. Start 30.07.218. Candidates interested in this job offer please send application at email: rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: welder-fitter to Randers Potrzebujemy 2 monterów konstrukcji stalowych spawających w 135/136 do pracy w Randers w Danii. Praca przy konstrukcjach stalowych typu linie produkcyjne, podajniki, żmijki itd. Praca na dłuższy okres czasu, praca po 46h tygodniowo, stawka 156 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 100-150 dkk/dzień). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci musza mówić komunikatywnie po angielsku, mile widziane własne auto. Start pracy 30.07.2018. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: monter-spawacz do Randers Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.