Category: Fitters

Herning, Denmark
Sep, 12
We are looking for 8 ventilation fitters to Denmark - Herning. Work from September 17 - September 24.for a long period of time.  We require a minimum of 5 years of experience as a ventilation fitter, communicative / good knowledge of English. Professional vocational training or training and car certificates are welcome. Rate 175 - 193 dkk / h gross, 50 hours a week, paid accommodation. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are requested to send CV and diplomas / certificates to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "8 ventilation fitters to Denmark". Szukamy 8 monterów wentylacji do Danii - Herning. Praca od 17.09 - 24.09. na długi okres czasu. Wymagamy minimum 5 lat doświadczenia jako monter wentylacji, komunikatywna / dobra znajomość języka angielskiego. Mile widziane wykształcenie zawodowe w tym kierunku lub certyfikaty szkoleniowe oraz auto. Stawka 175 - 193 dkk/h brutto, 50 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie cv oraz dyplomów/certyfikatów na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "8 monterów wentylacji do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Roermond, Netherlands
Aug, 30
We are looking for 2 fplasterboards fitters for the Netherlands - Roermond. Work from 10.09 for a longer period of time. We require experience, nice communicative knowledge of English. Work 40 hours a week, pay 480 - 500 euros / week net + free accommodation + insurance and 8% holiday and holiday money. Employment by a Dutch employment agency, on Dutch terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the subject of "2 fitter cardboard - plaster for the Netherlands". Szukamy 2 monterów karton gips do Holandii - Roermond . Praca od 10.09 na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 480 - 500 euro / tydzień netto + bezpłatne zakwaterowanie + ubezpieczenie oraz 8% pieniądze wakacyjne i urlopowe. Zatrudnianie przez holenderską agencję pracy, na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "2 monterów karton - gips do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Aug, 24
We are looking for 4 fitter hulls to the repair yard in Denmark, in Skagen. The beginning of work 30/08/2018. Work for a long period of time if people will be good at work and if employees are experienced at work, fast and accurate. Work on the repairs of old ships in the yard, cutting, mounting, superstructure, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repairs (repair shipyards), English language communicative, own car. Work after 55-57h per week, rotations according to the 4/2 or 5/2 or 6/2 plan. Salary 165,5 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk / day, deducted from wages). Employment by a Danish company on Danish terms (payments every 2 weeks with payslip, insurance, in addition to salary + Feriepenge, + Fritvalgs). The average monthly net salary after deduction of accommodation costs is approximately 11,000-11.500 PLN/month netto. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with annotation in the subject of email: "hullsfitter to Skagen". Szukamy 4 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 30.08.2018. Praca na długi okres czasu jeśli osoby się sprawdzą, i o ile pracownicy są doświadczeni w pracy, szybcy i dokładni. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, + Fritvalgs). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 11.000-11.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "4 monterów kadłubów do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stellendam, Netherlands
Aug, 21
We are looking for 4 hullsplaters to shipyard in Holland, Stellendam. Working on ships, reparing and building new ships. Fitters must have experience minimum 4 years of working with hulls and shipyard experience. Salary 12 EUR/h netto, work +50 hours per week, free accommodation. For group 1 worker must speak communicative English. If needed provided car, maximum 20km from accommodation to working place. Job for long term, rotations 4/1, hiring by Dutch company, payslips each week. Monthly netto salary is 10.000-10.500 PLN/month netto. If interested please send us applications at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "hullsplaters to Holland shipyard" Szukamy 4 monterów kadłubów do stoczni w Holandii, w Stellendam. Montowanie statków, remonty i budowy nowych jednostek. Monterzy muszą mieć minimum 4 letnie doświadczenie w remontach statków oraz doświadczenie stoczniowe. Wynagrodzenie 12 EUR/h netto/h netto, praca po 50 lub więcej godzin tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Na grupę 4 monterów jeden musi mówić komunikatywnie w j. angielskim. Jeśli potrzeba firma holenderska może udostępnić bezpłatnie auto firmowe, zakwaterowanie maksymalnie 20km od miejsca pracy, praca na dłuższy okres czasu, rotacje 4/1, zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich, płatności co tydzień. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto wynosi ok. 10.000-10.500 PLN/mc netto. W razie zainteresowania prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "monter kadłubów do stoczni w Holandii" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Flensburg, Germany
Aug, 10
We are looking for three hull fitters for Germany, Flensburg. Work from 20.08 for a longer period of time. We require professional experience from akndydatów. One car for a group of three fitters. Communicative knowledge of English or German. Salary around 2350-2450 EUR / month net (after adding accommodation costs), the company organizes accommodation. Work 50 hours a week. Contract with a German company. If you are interested in the job offer, please send your CV to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic "3 hull fitters - Germany". Szukamy 3 monterów kadłubów do Niemiec, Flensburg. Praca od 20.08 na dłuższy okres czasu. Od kandydatów wymagamy doświadczenia zawodowego. Jedno auto na grupę trzech monterów. Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Wynagrodzenie około 2350-2450 EUR/mc netto (po doliczeniu kosztów zakwaterowania), firma organizuje zakwaterowanie. Praca po 50 godzin tygodniowo. Umowa z firmą niemiecką. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3 monterów kadłubów - Niemcy". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Randers, Denmark
Jul, 24
We are looking for 2 welders-fitters to Denmark, Randers. Working with steel constructions (production lines, conveyors). Job for long term, work 46h per week, salary 156 dkk/h brutto, accommodation paid (cost: 100-150 dkk/day). Candidates must speak communicative English, good if have own car. Start 30.07.218. Candidates interested in this job offer please send application at email: rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: welder-fitter to Randers Potrzebujemy 2 monterów konstrukcji stalowych spawających w 135/136 do pracy w Randers w Danii. Praca przy konstrukcjach stalowych typu linie produkcyjne, podajniki, żmijki itd. Praca na dłuższy okres czasu, praca po 46h tygodniowo, stawka 156 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 100-150 dkk/dzień). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci musza mówić komunikatywnie po angielsku, mile widziane własne auto. Start pracy 30.07.2018. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: monter-spawacz do Randers Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Oslo, Norway
Jul, 24
We are looking for 3 fitters-welders to steel constructions in Norway, near Oslo, in Norwegian steel construction company (building steel halls, steel structures, steel stairs), work in worrkshop hall. Job for a long term. Hiring by Norwegian company on Norwegian basis. Work for 52-55h per week, start of work 30.07.2018. Salary 185,5 NOK/h brutto, cost of first flight is paid back by Norwegian employer, accommodation paid by worker (deducted cost 150 nok/day). Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: fitter-welder to Norway Szukamy 3 spawaczy-monterów konstrukcji stalowych do pracy w Norwegii, niedaleko Oslo, w norweskiej firmie konstrukcyjnej (budowa hal stalowych oraz elementów stalowych, schodów itd), praca w hali konstrukcyjnej. Praca na długi okres czasu. Zatrudnienie przez firmę norweska na warunkach norweskich. Praca po 52 h tygodniowo, rozpoczęcie pracy 30.07.2018. Wynagrodzenie 185,5 nok/h brutto, koszt pierwszego lotu z PL do NO pokrywany przez firmę norweską. Zakwaterowanie płatne przez pracownika: koszt 150 nok/dzień. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: Monter-spawacz do Norwegii" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Jul, 13
We are looking for six fitter hulls to the repair yard in Denmark, in Skagen. The beginning of work 23/07/2018. Work for a long period of time if people check and if employees are experienced at work, fast and accurate. Work on the repairs of old ships in the yard, cutting, mounting, superstructure, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repairs (repair shipyards), English language skills, own car. Work after 55-57h per week, rotations according to the 4/2 or 5/2 or 6/2 plan. Salary 165,5 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk / day, deducted from wages). Employment by a Danish company on Danish terms (payments every 2 weeks with payslip, insurance, in addition to remuneration + Feriepenge, + Fritvalgs). The average monthly net wage after deduction of accommodation costs is approximately 11,000-11.500 PLN / month net. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject of the email: "6 fitter hulls to Denmark". Szukamy 6 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen.Początek pracy 23.07.2018. Praca na długi okres czasu jeśli osoby się sprawdzą, i o ile pracownicy są doświadczeni w pracy, szybcy i dokładni. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), mile widziana znajomość języka angielskiego, własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, + Fritvalgs). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 11.000-11.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "6 monterów kadłubów do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Mar, 29
We are looking for 4 hulls-platers to repair shipyard in Denmark, Skagen. Job for long-term, if workers are experienced, fast at work and efficient. Job with repairs of ship hulls (small old ships), cutting, grinding, fitting. Required experince with ship repairs, comunicative English, a car. Job 55-58h per week, for many months, salary 153 dkk/h brutto, accommodation paid by workers (cost: 100-125 dkk/day). Rotations 4/2. Hiring by Danish company on Danish basis. Monthly salary netto after deducting cost of accommodation and taxes about 10.500-11.000 PLN/month netto. Start of work 06.04. Candidates interested in this job offer please send their applications at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "hullsplaters to Denmark" Szukamy 4 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Praca na długi okres czasu, o ile pracownicy są doświadczeni w pracy, szybcy i dokładni. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków, mile widziany własny samochód. Praca po 55-58h tygodniowo, w grupach polskich pracowników, praca na wiele miesięcy, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2. Wynagrodzenie 153 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 100-125 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia +19 dkk/h Feriepenge, +10 dkk/h Fritvalgs, i inne dodatki). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania i podatków to około 10.500-11.000 zł/mc netto. Start pracy od 06.04.2018 Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z adnotacją w temacie emaila: "monterzy kadłubów do Danii" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Roterdam, Netherlands
Mar, 22
We are looking for 4 trockenbauer / drywaller for the Netherlands, Rotterdam. Job start 26.03 for a longer period of time. We require experience as a fitter, a putty. Knowledge of English is welcome. Rate 11 EUR / h net, 40-45h per week, free accommodation. Monthly salary: 7500-8000 PLN / month net. Contract with a Dutch company for Dutch conditions, payments on a weekly basis. If you are interested in a job, please send your application to danieljurkiewicz12@gmail.com with the subject "trockenbauer / drywaller - Netherlands". Szukamy 4 monterów karton gips - szpachlarzy do Holandii, Rotterdam. Początek pracy 26.03 na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia jako monter k/g, szpachlarz. Mile widziana znajomość języka angielskiego. Stawka 11 EUR/h netto, 40-45h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Miesięczne wynagrodzenie 7500-8000 zł/mc netto. Umowa z firmą holenderską na warunkach holenderskich, płatności co tydzień. Zainteresowane osoby ofertę pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " monter k/g-szpachlarz do Holandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Mar, 13
We are looking for 1 electro-mechanic to Denmark, Esbjerg, job for a long term.  Candidate must have experience working as serviceman, in repairing welding cables, grinders and other technical equipment, it’s a big advantage if can repair welding machines. Candidate must speak very good English language, should have own car. Salary 170 dkk/h brutto, work 50hours per week, accommodation paid by worker (about 4000 dkk/month, deducted from salary). Monthly salary after deducting cost of accommodation is about 10.500 PLN/month netto. Hiring by Danish company on Danish basis, payments of salary every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "electromechanic to Denmark". Szukamy 1 elektromechanika do Danii, Esbjerg, praca na dłuższy okres czasu. Kandydat musi mieć doświadczenie w pracy jako serwisant, w naprawie kabli spawalniczych, szlifierek i innego sprzętu technicznego, będzie to dużą zaletą, jeśli kandydat potrafi naprawić spawarki. Wymagamy bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz własny samochód na wyjazd do pracy. Wynagrodzenie 170 dkk / h brutto, praca 50 godzin tygodniowo, zakwaterowanie płatne przez pracownika (około 4000 dkk / miesiąc, potrącane z wynagrodzenia). Miesięczna pensja po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 10.500 PLN / miesiąc netto. Zatrudnianie przez duńską firmę na zasadach duńskich, wypłaty wynagrodzenia co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy przesłać zgłoszenie na adres e-mail danieljurkiewicz12@gmail.com z anotacją w temacie: "elektromechanik do Danii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Oslo, Norway
Mar, 13
We are looking for 2 steel construction welders 136/fitters to work in Norway, near Oslo in steel construction company (building steel halls and steel stairs) in halls, job for long term. Start of work 19.03. We need fitters/welders that are experienced with steel constructions to halls, know good technical drawings and can also weld 136 (valid certificate not necessary) , speak communiative English (not obligatory). Work 60h per week, 240h per month, salary 185,5 nok/h brutto, first flight cost cover by Norwegian company. Accommodation cost paid by worker: 150 nok/day. Monthly avarage salary after deducting cost of accommodation about 11.000 PLN/month netto.  Hiring by Norwegian company on Norwegian basis. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "steel construction welder-fitter to Norway" Szukamy 2 spawaczy-monterów konstrukcji stalowych do pracy w Norwegii, niedaleko Oslo, w norweskiej firmie konstrukcyjnej (budowa hal stalowych oraz elementów stalowych, schodów itd), praca w hali konstrukcyjnej. Praca na długi okres czasu. Rozpoczęcie pracy 19.03.2018. Szukamy doświadczonych spawaczy-monterów konstrukcji stalowych, z dobrą znajomością rysunku technicznego, montaż, praca z palnikiem i którzy umieją spawać 135/136 (aktualne certyfikaty spawalnicze nie są wymagane), mówią komunikatywnie w j. angielskim (j. angielski nie jest obowiązkowy). Praca po 60h tygodniowo, 240h miesięcznie, wynagrodzenie 185,5 nok/h brutto, koszt pierwszego lotu z PL do NO pokrywany przez firmę norweską. Zakwaterowanie płatne przez pracownika: koszt 150 nok/dzień. Zatrudnienie przez firmę norweska na warunkach norweskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania około 11.000 PN/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy w Norwegii proszeni są o podesłanie aplikacji na adres email: danieljurkiewicz12@gmail.com z adnotacją w tytule emaila: "spawacz-monter konstrukcji stalowych do Norwegii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Jan, 10
I am looking for 1 hulls-plater to shipyard Skagen in Denmark - repairing old ships. Must have experience minimum 6 years in repair shipyards. Start work 12.01.2017, job for a long term. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation (cost 125 dkk/day), work 55-58 h per week, hiring by Danish company on Danish basis. Payments every 2 weeks. Car transport not necessary. Monthly avarage salary netto after deducting cost of accommodation is 10.500-11.000 PLN/month netto. Candidates intersted in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "hulls-plater to shipyard Skagen" Szukamy 1 montera kadłubów do stoczni remontowej w  Skagen w Danii - naprawa starych statków. Pracownik musi mieć minimum 6 letnie doświaczenie w pracy w stoczniach remontowych. Rozpoczęcie pracy 12.01.2017, praca na długi okres czasu. Wynagrodzenie 153 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt 125 dkk/dzień), praca po 55-58 h tygodniowo, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Samochód nie jest wymagany. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to 10500-11.000 PLN/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "monter kadłubów do Skagen". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Nov, 21
We are looking for 2 experienced ventilation fitters, to Aarhus, job for 2-3 weeks (15 December) and next in year 2018. Must have 3-5 years experience as ventilation fitter, work inside buildings, installing air ducts, one must speak communicative English and have 1 car per  people. Salary 160 dkk/h brutto, 55-60h per week, paid accommdation 130 dkk/day. Monthly netto salary is 11.500 PLN/month netto, after deducting cost of accommodation. Start of work 24.11 or 27.11. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: " ventilation fitters to Aarhus" Poszukujemy 2 monterów wentylacji, praca w Danii w Aarhus praca na 2-3 tygodnie (do 15 grudnia) i dalej w roku 2018. Kandydaci muszą posiadać minimum 3-5 lat doświadczenia w pracy przy montażu wentylacji, praca wewnątrz budynków, instalacja kanałów wentylacyjnych, wymagane jest, aby jedna z 2 osób mówiła komunikatywnie w języku angielskim, wymagane również 1 auto na dwie osoby (15-25 km od zakwaterowania do miejsca pracy). Wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, praca po 55-60 h tygodniowo, odpłatne zakwaterowanie, koszt 130 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich, płatności co dwa tygodnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto to około 11.500 PLN/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Rozpoczęcie pracy 24.11 lub 27.11. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "monterzy wentylacji do Aarhus" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Flensburg, Germany
Nov, 01
We are looking fo 2 hulls-platers to shipyard in Flensburg (north Germany, near border with Denmark) for longer time. We need fitters with 5 years shipyard experience as hullsplaters (new ships), who can work according to technical drawings work independent, use torch flame cutter, grind etc. Must have 1 car for 2 workers. Start 03.11.2017. Work 200-250 h per week. Salary in range 10.500 - 14.500 PLN/month netto, after dedcutin cost of accommodation. Job for longer term. Candidates interested in this job offer please send applications at email danieljurkiewicz12@gmail.com with antation in suject: "hullsplaters to Flensburg" Szukamy 2 monterów kadłubów do stoczni w Flensburg (północne Niemcy, koło granicy z Danią, praca na dłuższy okres czasu (docelowo 1,5 roku). Potrzebujemy monterów z doświadczeniem stoczniowym minimum 5 lat (budowy nowych statków), którzy mogą pracować samodzielnie wg. rysunków technicznych, praca z palnikiem itd. Na 2 osoby musi być 1 osoba z samochodem. Rozpoczęcie pracy 03.11.2017, Praca po 200-250h tygodniowo, wynagrodzenie w przedziale od 10.500 -14.500 PLN/mc netto, po potrąceniu kosztów zakwaterowania. Kandydaci zainteresowani wyjazdem i podjęciem pracy w stoczni proszę o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "monterzy kadłubów do stoczni Flensburg" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Skagen, Denmark
Oct, 20
We are looking for 4 hulls-platers to repair shipyard in Denmark, Skagen. Job for long-term, if workers are experienced, fast at work and efficient. Job with repairs of ship hulls (small old ships), cutting, grinding, fitting. Required experince with ship repairs, comunicative English, a car. Job 55-58h per week, for many months, salary 153 dkk/h brutto, accommodation paid by workers (cost: 100-125 dkk/day). Rotations 4/2. Hiring by Danish company on Danish basis. Monthly salary netto after deducting cost of accommodation and taxes about 10.500-11.000 PLN/month netto. Start of work 23.10. Candidates interested in this job offer please send their applications at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "hullsplaters to Denmark" Szukamy 4 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Praca na długi okres czasu, o ile pracownicy są doświadczeni w pracy, szybcy i dokładni. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie Wymagane doświadczenie przy remontach statków, mile widziany własny samochód. Praca po 55-58h tygodniowo, w grupach polskich pracowników, praca na wiele miesięcy, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2. Wynagrodzenie 153 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 100-125 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia +19 dkk/h Feriepenge, +10 dkk/h Fritvalgs, i inne dodatki). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania i podatków to około 11.000 zł/mc netto. Start pracy od 23.10. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z adnotacją w temacie emaila: "monterzy kadłubów do Danii" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Oct, 19
We are looking for 2 fitters for Norway, Bergen. Facade fitters for aluminum glass office buildings. Work from November for a longer period of time. At least 3 years experience in similar position. Good knowledge of English. Rate 187 - 190 nok/h gross, paid accommodation 5000 nok/month. Weekly 46 hours of work. Monthly salary after deducting the cost of accommodation is about 8,500 - 9,000 PLN/netto. Norwegian agreement on Norwegian terms. Please send your application to danieljurkiewicz12@gmail.com email with the anotation in subject "2 facade fitters for Norway". Szukamy 2 monterów fasad do Norwegii, Bergen. Monterzy fasad do biurowców szklano aluminiowych. Praca od listopada na dłuższy okres czasu. Wymagane przynajmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku. Dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 187 - 190 nok/h brutto, płatne zakwaterowanie 5000 nok/mc. Tygodniowo 46 godzin pracy. Wynagrodzenie miesięczne po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi około 8.500 - 9.000 PLN/mc netto. Umowa norweska na warunkach norweskich. Zainteresowane osoby oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "2 monterów fasad do Norwegii". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oslo, Norway
Oct, 04
We are looking for 2 steel construction fitters/welders 136 to work in Norway, near Oslo in steel construction company (building steel halls and steel stairs) in halls, job for long term. Start of work 09.10. We need fitters that are experienced with steel constructions to halls, knw good technical drawings and can also weld 136 (valid certificate not necessary) , speak communiative English. Work 60h per week, 240h per month, salary 185,5 nok/h brutto, first flight cost cover by Norwegian company. Accommodation cost paid by worker: 150 nok/day. Monthly avarage salary after deducting cost of accommodation about 11.500-12.000 PLN/month netto.  Hiring by Norwegian company on Norwegian basis. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "steel construction fitter to Norway" Szukamy 2 monterów konstrukcji stalowych/spawaczy do pracy w Norwegii, niedaleko Oslo, w norweskiej firmie konstrukcyjnej (budowa hal stalowych oraz elementów stalowych, schodów itd), praca w hali konstrukcyjnej. Praca na długi okres czasu. Rozpoczęcie pracy 09.10.2017. Szukamy doświadczonych monterów konstrukcji stalowych, z dobrą znajomością rysunku technicznego, montaż, praca z palnikiem i którzy umieją spawać 135/136 (aktualne certyfikaty spawalnicze nie są wymagane), mówią komunikatywnie w j. angielskim. Praca po 60h tygodniowo, 240h miesięcznie, wynagrodzenie 185,5 nok/h brutto, koszt pierwszego lotu z PL do NO pokrywany przez firmę norweską. Zakwaterowanie płatne przez pracownika: koszt 150 nok/dzień. Zatrudnienie przez firmę norweska na warunkach norweskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania około 11.500-12.000 PN/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy w Norwegii proszeni są o podesłanie aplikacji na adres email: danieljurkiewicz12@gmail.com z adnotacją w tytule emaila: "monter konstrukcji stalowych do Norwegii"
Tange, Denmark
Sep, 27
I am looking for 2 teams, each of 2 workers - facades fitters/ilers to Denmark - around Tange. Must have experience with installing facades (with bricks and stones) outside houses and also lying tiles inside houses, must speak communicative English, job for 2 months or longer. Salary 175 dkk/h brutto, 35-46h per week, accommodation paid by worker (deducted from salary, 625 dkk/week), hiring by Danish company on Danish basis. Start 02.10.2017. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiwicz12@gmail.com with anotation in subject: "facade fitter to Denmark" Szukamy 2 zespołów, każdy po 2 pracowników- monterów fasad / kafelek do Danii - okolice Tange. Wymagamy doświadczenia w instalowaniu fasad ( cegłami i kamieniami) na zewnątrz domu, a także  wewnątrz domów, komunikatywna znajomość języka angielskiego, praca przez 2 miesiące lub dłużej. Wynagrodzenie 175 dkk / h brutto, 35-46 h tygodniowo, zakwaterowanie płacone przez pracownika (potrącane z wynagrodzenia, 625 dkk / tydzień), wynajęte przez duńską firmę duńską. Początek pracy 02.10.2017. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie zgłoszenia na e-mail: danieljurkiwicz12@gmail.com z adnotacją w temacie: "monter fasad do Danii". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Flensburg, Germany
Sep, 22
We are looking for 4 hulls-platers to shipyard in Flensburg, Germany - building new ships. Need to work as platers and blacsmiths with torches, minium 5 years experience. Job for 3 months or longer, salary 9,5-10 EUR/h netto after deducting cost of accommodation, 60h per week. Start from 09.10. Hiring by Danish company on Danish basis. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: hullsplaters to Flensburg shipyard". Poszukujemy 4 monterów kadłubów do stoczni w Flensburgu w Niemczech - budowa nowych statków. Wymagane doświadczenie jako monter, praca z palnikiem - grzanie i prostowanie stali - praca kowala,  minimum 5 lat doświadczenia. Praca przez 3 miesiące lub dłużej, wynagrodzenie 9,5-10 EUR / h netto po odjęciu kosztów zakwaterowania, 60 godzin tygodniowo. Praca od 09.10. Zatrudnienie przez duńską firmę duńską. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie zgłoszenia na e-mail danieljurkiewicz12@gmail.com z adnotacją w temacie: " monter kadłubów do stoczni Flensburg ". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.