Category: Fitters

Solvesborg, Sweden
Sep, 04
I am looking for 2 steel construction workers to Sweden, Solvesborg. Job for 2-3 months or longer. Candidates must be experienced with working as steel construcion platers. Good if have own cars and speaks communicative/good English language. Candidates will work on subontractor contract (must arrange A1 insurance and pay taxes by themselves, issues invoices, one per month), with payment 15 EUR/h, in avarage 52-58 hours per week. Free accommodation. Start of job 10.09. Driver with car receives also 2 x 250 EUR for trip to Sweden and back. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "steel fitter to Sweden" Potrzebujemy 2 monterów konstrukcji stalowych do Szwecji, praca w Solvesborg. Praca 2-3 miesiące, możliwe że na długi okres czasu. Kandydaci muszą być doświadczeni w pracy przy montażu konstrukcji stalowych - silosy, obróbce blach. Mile widziane własne auto i komunikatywny/dobry język angielski. Kandydaci będą rozliczani na podstawie kontraktu dla podwykonawcy (samozatrudnienie, pracownik musi uzyskać w Polsce dokument ubezpieczeniowy A1 i płacić samodzielnie podatki, wystawiać fakturę firmie zlecającej raz w miesiącu). Stawka 15 EUR/h, średnio 52-58h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto ok 11.000 zł/mc netto. Rozpoczęcie pracy 10.09. Kierowca samochodu otrzymuje od firmy dodatkowo za transport dodatek 2 x 250 EUR za przejazd do Szwecji i z powrotem. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z adnotacją w emacie" monter konstrukcji stalowych do Szwecji"
near Helsinki, Finland
Aug, 17
We are looking for 4 pipefitters to Finland, job for 2,5-3 months, work in pulp factory near Helsinki. Project with installation piping systems together with TIG welders in teams. Work 60h per week, salary 13 EUR/h netto, free accommodation with internet, tools provided by employer. Monthly salary about 13.200 PLN/month netto. Start of work 24.08.2017 There are 2 projects in the same place under the same supervision: First group: working with stainless steel pipes 1.4037/1.4432, diameters DN25 – DN300. Thickness for stainless steel 2,0 –4,0mm and for P235GH 3,0 – 10,0mm. Used welding process is 141(TIG) for stainless steel and 141(TIG)/111(MMA) for P235GH, work in teams: pipefitter+welder. Second group: installing pipes P235GH, diameters DN450– DN700. Thickness 8,0 – 12,0mm. Used welding process is 141/111 filling pass, work in teams: pipefitter+welder. Valid hot work cards is a must. Good if some pipefitters speaking communicative/good English and have own cars. Candidates intersted in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "pipefitter to Finland" Szukamy 4 monterów rur do Finlandii, praca na 2,5-3 m-ce, praca w fabryce celulozy niedaleko Helsinek. Projekt dotyczący montażu systemów rurociągów. Praca po 60h tygodniowo, wynagrodzenie 13 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie, standardowe wyposażenie wraz z internetem, narzędzia dostarczone przez pracodawcę. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto wraz z zakwaterowanie to ok. 13.200 PLN/mc netto. Wymagane ważne hotworki . Rozpoczęcie pracy w Finlandii 24.08.2017. Mile widziane jeśli kandydaci mówią komunikatywnie/dobrze w j. angielskim i posiadają własny samochód na przyjazd. Są 2 projekty wykonywane w jednym miejscu: Pierwsza grupa monterów rur  i spawaczy 141 do rur stal nierdzewna 1.4037/1.4432, średnice rur DN25 – DN300. Grubość stali nierdzewnej 2,0 –4,0mm a dla rur P235GH 3,0 – 10,0mm. Dal rur spawanie w metodach 141/111, praca w teamach: monter rur+spawacz. Druga grupa: spawanie rur P235GH, średnice rur DN450– DN700. Grubość stali 8,0 – 12,0mm. Uzyta metoda spawania 141/ 111, praca w teamach monter rur+spawacz. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem „monter rur do Finlandii” Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Lempäälä, Finland
Aug, 07
We are looking for 4 fitters - 135/136 welders to Finland, Lempäälä. Work from 14.08, for 3 months or longer. We require experience, vaid welding certificates 135/136, communicative English. Salary 11.6 EUR/h net + free accommodation. Work about 60 hours per week. Monthly salary is about 11.500 PLN / mc netto (counted with diet). Transport on the cost of employee (1st flight on cost of employer) . Rotation plan 6/2. Finnish agreement on Finnish terms. Candidates interested please send applications at email address danieljurkiewicz12@gmail.com with note in subject "4 fitters - welders 135/136 to Finland". Szukamy 4 monterów - spawaczy 135/136 do Finlandii, Lempäälä. Praca od 14.08, na 3 miesiące lub dłużej. Wymagamy doświadczenia, ważnych certyfikatów spawalniczych 135/136. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 11,6 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Praca po 60 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie miesięczne wynosi 11.500 PLN/mc netto (liczone wraz z dietą)  Transport po stronie pracownika (pierwszy przelt - koszt po stronie pracodawcy). Rotacje 6/2. Umowa fińska na warunkach fińskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "4 monterów - spawaczy 135/136 do Finlandii". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Jun, 13
We are looking for 5 hulls-platers experinced in repairing ships to work in Skagen, shipyard in Demark. Job for a longer time. Required experience with ship repairs minimum 4 years, communicative English, good if have own car. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation (cost 100-125 dkk/day), 55-58h work weekly. Avarage monthly salary after deduction costs of accommodation is 10.50-11.000 PLN/moth netto. Hiring by Danish company on Danish conditions. Start of job 19.06.2017. Accommodation - single or double room, standard equipment, internet. Candidates interested in this job offer please send applications at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "hullsplaters to shipyard Denmark" Szukamy 5 monterów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen - remonty statków. Wymagamy doświadczenia min. 4 lata przy remoncie statków, mile widziany komunikatywny j. angielski oraz własny transport. Wynagrodzenie 153 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt 100-125 dkk/dzień), 55-58 h pracy tygodniowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 10.500-11.000 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Start pracy 19.06.2017. Rotacje 4/2. Zakwaterowanie - pokoje jedno lub dwuosobowe, standardowe wyposażenie, internet. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie" monter kadłubów stocznia Dania"
Skagen, Denmark
Apr, 22
I am looking for 1 hulls-plater to repair ships in shipyard in Skagen, job for couple months, 4 weeks work, 2 weeks in Poland. Worker must be eperinced with ship reapirs minium 5 years, must have own car, work starts on Tuesday 25.04, trip on Monday. Salary 153 dkk/h brutto, accommodation paid 100-125 dkk/days, avarage salary 10.500-11.500 PLN/month netto after deducting cost of accomodation. Candidates interested in work please send cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject "hullsplater to Skagen"   Szukamy 1 montera kadłubów do remontów statków, praca w Danii, w stoczni remontowej w Skagen. Wymagane minimum 5 lat doświadczenia przy remontach statków w stoczniach. Praca na kilka miesięcy, o ile pracownik się sprawdzi. Pierwsze 3 dni próbne - testowe w pracy. Wymagany własny samochód. Praca po 55-59 h tygodniowo, stawka 153 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne 100-125 dk/dzień. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania 10.000-11.000 zł/mc netto. Praca od wtorku 25.04, wyjazd w poniedziałek 24.04. Potrzebujemy osoby z samochodem która mogłaby zabrać drugiego montera ze Szczecina. Zatrudnienie przez firmę duńską, na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane ofertą pracy i chętne na wyjazd w poniedziałek, proszę o kontakt telefoniczny i podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie" Monter kadłubów do Skagen"
Rotterdam, Netherlands
Mar, 13
We are searching for 10 steel construction workers to Holland for project for 4 months, job in Rotterdam in petrochemical enviroment. Start from 20.03.2017. Workers will be responsible for laying out and fabricating structural steel and sheet metal in order to build metal structures, they will welds and cut steel, interpret blueprints, and work with concrete reinforcing steel bars. Primary responsibilities <ul> <li>Build and install iron or steel girders, columns, and other construction materials to form buildings, bridges, and other structures.</li> <li>Cut, position, and bolt down steel bars to reinforce concrete.</li> <li>Repair older infrastructure.</li> <li>Make, weld, and cut structural metal in fabricating shops.</li> <li>Erect steel frames.</li> <li>Direct operation of cranes to move structural steel, reinforcing bars, and other materials onto and around the construction site.</li> <li>Connect steel columns, beams, and girders.</li> <li>Drill holes into steel for bolts.</li> <li>Number steel according to assembly instructions.</li> <li>Unload and stack steel.</li> <li>Attach cables to steel and then to the crane.</li> <li>Hoist steel into place in the framework.</li> <li>Position steel with connecting bars and spud wrenches.</li> <li>Work with driftpins to align the holes in the steel with the framework holes.</li> <li>Use plumb bobs, levels, and laser equipment to check alignment.</li> <li>Bolt or weld piece into place.</li> <li>Set reinforcing bars into forms to hold concrete.</li> <li>Fasten bars together with wire.</li> <li>Place spacers under rebar to lift bars off deck.</li> <li>Cut bars with metal shears and torches.</li> <li>Reinforce concrete with welded wire fabric.</li> <li>Substitute cables for rebar.</li> <li>Tighten cables with jacking equipment.</li> <li>Install stairs, handrails, or curtain walls.</li> <li>Make sure all pieces are fitted properly and complete repairs as necessary.</li> </ul> Salary 12 EUR/h netto,  free accomodation (single rooms), about 50 hours per week. Monthly salary 9.500 PLN -10.000 PLN/month netto. Here is required petrochemical experience, VCA certificate (if worker doesn't have VCA, can make in Holland for cost of worker), English communicative, good if has own car. Employment by Dutch company, on Dutch conditions. Work for large petrochemical company Exxon Mobile. Candidates interested in this job offer please send applications at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "steel construction worker to Rotterdam"   Poszukujemy 10 pracowników do wznoszenia konstrukcji stalowych w Holandii, projekt na ok. 4 miesiące, praca w Rotterdamie w firmie petrochemicznej. Rozpoczęci od 20.03.2017. Pracownicy będą odpowiedzialni za montowanie i wznoszenie konstrukcji stalowej, spawanie i cięcie stali, budowa wg. planów technicznych i praca z prętami zbrojeniowymi do betonu. Podstawowe obowiązki Budowa i montaż stalowych dźwigarów i kolumn, wznoszenie budynków, mostów, konstrukcji stalowych. Cięcie, ustawianie i mocowanie stalowych prętów do wzmocnienia betonu. Naprawa starszych konstrukcji stalowych Tworzenie, spawanie i cięcie struktur stalowych w warsztatach Wznoszenie konstrukcji stalowych Praca z żurawiami przenoszącymi konstrukcje stalowe, pręty zbrojeniowe i inne materiały na placu budowy. Łączenie kolumn stalowych, belek i dźwigarów. Wiercenie otworów na lewary. Rozładowanie i składowanie stali. Ohakowanie stali linami, mocowanych do dźwigu. Spawanie i cięcie elementów stalowych. Ustawienie prętów zbrojeniowych w betonie. Cięcie prętów nożycami Wzmocnienia betonu z siatką zbrojeniową Montaż schodów, poręczy i ścian osłonowych. Sprawdzenie prawidłowości montażu i dokonanie niezbędnych poprawek. Wynagrodzenie 12 euro/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje jednoosobowe), praca około 50 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie 9.500 zł -10.000 zł / miesiąc netto. Wymagane doświadczenie w branży petrochemicznej, certyfikat VCA (jeśli pracownik nie ma certyfikatu VCA, może go wykonać w Holandii na swój koszt), angielski komunikatywny, mile widziany własny samochód. Zatrudnienie przez holenderską firmę, na warunkach holenderskich. Praca dla dużej firmy petrochemicznej Exxon Mobile. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "pracownik do konstrukcji stalowych Holandia Rotterdam"
Skagen, Denmark
Feb, 02
I am looking for 2 pipe-fitters for RSW plastic-pipes on ships to work in shipyard in Denmark, Skagen. Plastic pipes diameters 40-500 mm. Job for long-term. Must have experience in this profession and speak communicative English. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation (100 dkk/day), monthly salary about 11.000 PLN /month netto. Contract with Danish company on Danish basis. Start on 13.02.2017. Candidates interested in this job offer please send application at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "plastic RSW pipefitter to Denmark"   Szukamy 2 monterów do rur plastikowych RSW (systemy chłodzące na kutry rybackie) montaż na statkach, średnice rur 40-500 mm, praca w Danii, w stoczni remontowej w Skagen. Praca na dłuższy okres czasu. Praca od 13.02.2017. Wymagane doświadczenie przy rurach plastik na statkach, komunikatywny język angielski. Wynagrodzenie 153 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt 100 dkk/dzień), średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok. 11.000 zł/mc netto. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "monter rur plastik do stoczni w Danii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Jan, 27
I am looking for 5 ventilation fitters to Norway since February 2017, work in Bergen, job for a long-term. We are looking for experinced ventilation fitters, works in buildings. It is needed that workers have Norwegian tax numbers and speak communicative English language. Salary 181,5 nok/h brutto, 200-220 hours of work per month, accommodation paid 5.500 nok/month. Monthly salary after deducting cost of accommodation about 10.000 PLN/month netto.  Hiring by Norwegian company on Norwegian conditions. Candidates interested in this job offer please send applications at email: malgorzataheina@gmail.com with annotation in subject: "ventilation fitter to Norway"   Szukamy 5 monterów wentylacji do Norwegii - Bergen. Praca od lutego 2017 roku, na dłuższy okres czasu.Poszukujemy monterów wentylacji z doświadczeniem, praca w budynkach. Niezbędne, aby kandydat posiadał norweski numer podatkowy i znał język angielski na poziomie komunikatywnym.Stawka 181,5 NOK / h brutto, 200-220 godzin pracy miesięcznie, zakwaterowanie płatne 5.500 NOK / miesiąc. Miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania około 10.000 zł / mc netto. Zatrudnianie przez norweską firmę na warunkach norweskich.Kandydaci zainteresowani powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "monter wentylacji do Norwegii". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Veldhoven, Netherlands
Jan, 26
We are looking for 4 fitters of steel constructions / mechanics to the Netherlands, Veldhoven town. Work on Feb. 13 2017, for a year or longer. Required experience in working at heights Building / erection of steel structures. VCA certificate. Reading technical drawings. Knowledge of English at communicative / good. Welcome own car.Work a minimum of 40 hours per week. The rate of 450 EUR / week + free accommodation. Monthly salary of about 8,000 PLN / month net. Dutch agreement on Dutch conditions. Those interested in a job offer, please send your email address: danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "fitter steel construction / mechanic - Netherlands". Szukamy 4 monterów konstrukcji stalowych / mechaników do Holandii, miejscowość Veldhoven. Praca od 13.02.2017, na rok lub dłużej.Wymagane doświadczenie w pracy na wysokościach budynku / montaż konstrukcji stalowych. Certyfikat VCA. Czytanie rysunków technicznych. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym/dobrym. Mile widziany własny samochód. Praca minimalnie 40 godzin tygodniowo. Stawka 450 EUR/tydzień + bezpłatne zakwaterowanie. Wynagrodzenie miesięczne ok 8.000 PLN/mc netto. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "monter konstrukcji stalowych / mechanik - Holandia". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Give, Denmark
Jan, 05
We are looking for 25 fitters/blacksmiths/grinders to work with preparing wind-towers (grinding, blackmith works, fitters, making frames). Job in Denmark, in Give, a long-term job. Weekly 60 hours of work (24/7), salary 130 dkk/h brutto, paid accommodation (150 dkk/day). Monthly salary about 11.500 PLN/month netto after deducting cost of accommodation. Start 16.01.2017.  Needed experince with windtowers, good if speak English language communicative,one car per 3 workers. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "fitters/grinders windtowers Denmark"   Szukamy 25 monterów / szlifierzy do Danii, w Give. Praca od 16.01.2017 roku, na dłuższy okres czasu. Przygotowanie wież wiatrowych (szlifowanie, prace kowalskie, montowanie, instalacja ram do wież). Praca intensywna, ciężka, oraz praca w nocy. Wymagane doświadczenie w pracy przy wieżach wiatrowych. Znajomość języka angielskiego, najlepiej na poziomie komunikatywnym. Jeden samochód na 3 monterów/szlifierzy. Tygodniowo 60 godzin pracy (24/7), wynagrodzenie 130 DKK / h brutto, odpłatne zakwaterowanie (150 DKK / dzień). Miesięczne wynagrodzenie ok 11.500 zł / miesiąc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Osoby zainteresowane oferta pracy prosimy o przesłanie CV na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " 25 monterów/ szlifierzy - wieże wiatrowe w Danii". Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Dec, 22
We are looking for 20 hulls-platers to work in Denmark since 16/18 January 2017 to shipyard in Denmark, Skagen for work with ship repairs. Job for short term 1-2 months. We need candidates with large experience with repairing old ships, some welding, grinding, joinings according to technical drawings, cutting with flame cutter. Needed communicative English language, good, if some candidates have own car. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation (cost 100-150 dkk/day), monthly salary about 11.000-12.000 PLN/month netto, after deducting cost of accommodation. Hiring by Danish company on Danish conditions. Candidates interested in this job offer please send applications at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "hulls-platers to shipyard in Denmark"   Potrzebujemy 20 monterów kadłubów do pracy w Danii od 16-18 stycznia 2017 w stoczni w Skagen, przy remontach statków. Praca na krótki okres 1-2 miesiące. Potrzebujmy monterów z dużym doświadczeniem stoczniowym, przy remontach starych statków, wymagamy osoby pracownicy mówili komunikatywnie w j. angielskim. Prace: wstawianie nowych sekcji w remontowanych statkach, praca w oparciu o rysunek techniczny, szlifowanie, sczepianie, spawanie 136, cięcie palnikiem itd. Mile widziane, jeśli kandydaci będą mieli dostępny samochód na wyjazd, aby mogli zabrać z sobą też innych pracowników. Wynagrodzenie 153 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt 100 dkk-150 dkk/dzień, standardowe zakwaterowanie, Wifi, pościel), średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok. 11.000-12.000 zł/mc netto. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "monter kadłubów do remontów statków Skagen"
Venlo, Netherlands
Dec, 20
I am looking fitter steel structures with the ability to welding 135/136. Working in the Netherlands, Venlo. Working since January. For a longer period of time. Experience in the field of mechanical engineering (mechanical engineering), independent work with technical drawings, sheet and job profile (thin plates). The employee must be of good quality welding method 135/136. Requires good knowledge of English or German. Own car. The remuneration of 450 euros / 40 hours net, free accommodation and free insurance. The average monthly salary of 8000 PLN / month net. Candidates interested in this position please send your CV by e-mail: danieljurkiewicz12@gmail.com of note in the subject line: "fitter steel structures to the Netherlands". Szukamy montera konstrukcji stalowych z umiejętnością spawania metodą 135/136. Praca w Holandii, niedaleko Venlo. Praca od stycznia. Na dłuższy okres czasu. Doświadczenie w zakresie inżynierii mechanicznej (budowa maszyn), samodzielna praca z rysunkami technicznymi, blachy i profilu pracy (cienkie płyty). Pracownik musi na dobrym poziomie spawać metodą 135/136. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Własny samochód. Wynagrodzenie 450 euro / 40 godziny netto, bezpłatne zakwaterowanie i darmowe ubezpieczenie. Średnia miesięczne wynagrodzenie 8000 PLN/mc netto. Kandydaci zainteresowani pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: danieljurkiewicz12@gmail.com z adnotacja w temacie: "monter konstrukcji stalowych do Holandii". <h2></h2> Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.    
Bergen, Norway
Dec, 20
I am looking for 5 fitters facades - aluminum casings for office. Working in Norway - Bergen. Work after the New year for a longer period of time. Required experience working as a fitter facades. Communicative English level. Remuneration 181.5 nok / h Gross, 45 hours per week, 180 hours per month. Paid accommodation 5000 nok / month. Average monthly salary of about 8,500 zł / month net (after deduction of costs of accommodation). Working for several months. Persons interested in job offer, please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "fitter facades - Bergen."   Szukamy 5 monterów fasad - obudowy aluminiowe na biurowce. Praca w Norwegii - Bergen. Praca po Nowym roku, na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie w pracy jako monter fasad. Język angielski komunikatywny. Wynagrodzenie 181,5 nok /h brutto, tygodniowo 45 godzin, 180 godzin miesięcznie. Płatne zakwaterowanie 5000 nok/mc. Średnie wynagrodzenie miesięczne ok 8.500 zł/mc netto (po odliczeniu kosztów zakwaterowania). Praca na kilka miesięcy. Osoby zainteresowane oferta pracy prosimy o przesłanie CV na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "monter fasad - Bergen". Opis dodatkowy: Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Dec, 15
I am looking for 20 air duct/ventilation fitters to work in Denmark, Herning - start of project since 15/02.2017, job for a long term, project estimated for 18 months. Working with assembling of ventilation systems, needed experince, communicative English, own car (1 for 3 workers). Weekly 46 hours of work, monthly 190-200 hours/month. Salary 160 dkk/h brutto. Accommodation paid by worker (3000-3500 dkk/month). Avarage monthly salary is 10500-11.000 PLN/month netto after deducting cost of the accommodation. From candidates we need application (cv) , written reference from his previous employer (minimum 1), school diplomas or certificates confirming technical education. Candidates interested in this job offer please send application at email: malgorzataheina@gmail.com with annotation in subject: "ventilation fitter to Denmark"   Szukam 20 monterów wentylacji, praca w Danii, Herning. Rozpoczęcie projektu od 15 / 02.2017. Praca na dłuższy okres czasu projektu, szacuje się na 18 miesięcy. Praca z montażem systemów wentylacyjnych. Wymagane doświadczenie na tym stanowisku. Komunikatywny angielski, własny samochód (1 na 3 pracowników). Tygodniowo 46 godzin pracy, w miesiącu 190-200 godzin. Wynagrodzenie 160 DKK / h brutto. Zakwaterowanie płacone przez pracownika (3000-3500 DKK / miesiąc). Średnia miesięczna pensja 10.500-11.000 zł / mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Kandydatów prosimy o przesłanie CV, pisemne referencje od poprzednich pracodawców (co najmniej jeden), dyplomy szkolne lub świadectwa potwierdzające wykształcenie techniczne. Kandydaci zainteresowani powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji oraz dokumentów na adres e-mail: malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "20 monterów wentylacji do Danii" Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Cuijk, Netherlands
Oct, 26
I am looking for construction fitter with experince in Mig/Mag welding to Holland, Cuijk - job in mechanical enginnering (machine building), work independently with technical drawings, sheet and profile worker (thin plates). Worker needs to weld 135 good level, speak good German, best if have own car. Salary 440 EUR/40 hours netto, free accommodation and free insurance. Avarage monthly salary 8000 PLN/month netto. Candidates interested in this job please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "construction fitter to Holland"
many places, Denmark
Oct, 21
We are looking for 6 staff for steel structures (putting steel halls). Working in various locations in Denmark. Work from 31.10, for a longer period of time. Required experience in steel structures. Welcome experience in the construction of halls. Good knowledge of technical drawing. Welding methods 111/136 (a certificate is not required). Fluency in English (interview in English). We welcome your own car. Salary 153 DKK / h gross (approx. 62 zł / h netto). Payable accommodation approx. DKK 4,000 / month. Working an average of 200-220 h per month. Average monthly salary 11.000-12.000 zł / month net housing. Persons interested in job offer, please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in "worker for steel structures - Denmark"   Szukamy 6 pracowników do konstrukcji stalowych (stawianie hal stalowych). Praca w różnych miejscach w Danii. Praca od 31.10, na dłuższy okres czasu. Wymagania: Wymagane doświadczenie w konstrukcjach stalowych. Mile widziane doświadczenie przy budowach hal. Dobra znajomość rysunku technicznego. Spawanie w metodach 111/136 (certyfikat nie wymagany). Dobra znajomość języka angielskiego (rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim). Mile widziane własne auto. Oferujemy: Wynagrodzenie 153 dkk/h brutto (ok. 62 zł/h netto). Odpłatne zakwaterowanie ok. 4000 dkk/mc. Praca średnio 200-220 h miesięcznie. Średnie wynagrodzenie miesięczne 11.000-12.000 zł /mc netto z zakwaterowaniem. Osoby zainteresowane oferta pracy prosimy o przesłanie CV na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "pracownik do konstrukcji stalowych - Dania". Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
west Holland, Netherlands
Oct, 10
We look for 2 ventilation fitters to work in Holland, work for couple months, possibly longer, needed communicative English language, own car, valid VCA certificate and experince in air ducts/spiro on ships/ in shipyards. Salary 400-450 EUR/week, free accommodation located in ma. 30 km from place of work, Avarage monthly salary 7500-8000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation insubject: "ventilation fitters spiro to Holland"   Szukamy 2 monterów wentylacji do pracy w Holandii, praca na kilka miesięcy, wymagany komunikatywny język angielski, własny samochód, certyfikat VCA oraz doświadczenie w systemach spiro i w pracy na statkach/w stoczniach. Wynagrodzenie 400-450 EUR/tydzień netto, bezpłatne zakwaterowanie oddalone od miejsca pracy o max. 30 km od miejsca pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto to ok. 7500-8000 PLN/mc netto. Kandydaci zainteresowani niniejsza ofertą pracy proszę o podesłanie CV na adres: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "monter wentylacji spiro do stoczni w Holandii"
Rotterdam, Netherlands
Sep, 16
We are looking for 15 steel construction fitters/ locksmiths to work in the Netherlands in Rotterdam for a period of approx. 4 weeks (or longer). Started from 09.30.2016. Required certificate VCA, communicative English or German. Working with - flame cutting, grinding, tacking, working on technical drawing, dismantling and folding. Working 60 hours per week, 240 h per month pay 11 EUR / h net average monthly net salary is approx. 11,000 zł / month net, free accommodation, distance max. 30 km from place of work. Transport cost beared by employee (good if have own car). VCA certificate required. Candidates interested in work starting from 30.09.2016 please send CV at danieljurkiewicz12@gmail.com with a annotation in subject "steel construction fitter to Rotterdam"   Poszukujemy 15 monterów konstrukcji stalowych do pracy w Holandii w Rotterdamie na okres ok. 4 tygodni (lub dłużej). Rozpoczęcie pracy od 30.09.2016. Wymagany certyfikat VCA, komunikatywny język angielski lub niemiecki. Praca przy przeróbkach konstrukcji - cięcie palnikiem, szlifowanie, sczepianie, praca na podstawie rynku technicznego, demontaż i składanie konstrukcji. Praca po 60 h tygodniowo, 240 h miesięcznie, wynagrodzenie 11 EUR/h netto, średnie miesięczne wynagrodzenie netto to ok. 11.000 zł/mc netto, zakwaterowanie bezpłatne, oddalone do max. 30 km od miejsca pracy. Transport i jego koszt po stronie pracownika (mile widziane własne auto). Wymagany certyfikat VCA. Osoby zainteresowane podjęciem pracy od 30.09.2016 proszę o podesłanie CV na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "monter konstrukcji stalowych do Rotterdamu" Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Sep, 02
We are looking for 2 fitters facades - aluminum casings for office. Working in Bergen from 05.09. Required experience working as a fitter facades. Communicative English level. Obligatory Norwegian tax number. Salary 181.5 nok / h gross, 37.5 hours per week, 160 hours per month. Paid accommodation 5000 nok / month. Average monthly salary 7000-7200 zł / month net (after deduction of costs of accommodation). Work for a few months. Please send your CV along with phone numbers for references. The Norwegian company before taking the employee will want to talk to the candidate by Skype. Persons interested in job offer, please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "fitter facades - Bergen."   Szukamy 2 monterów fasad - obudowy aluminiowe na biurowce. Praca w Norwegii Wymagane doświadczenie w pracy jako monter fasad. Język angielski komunikatywny. Niezbędny norweski numer podatkowy. Wynagrodzenie 181,5 nok /h brutto, tygodniowo 37,5 godzin, 160 godzin miesięcznie. Płatne zakwaterowanie 5000 nok/mc. Średnie wynagrodzenie miesięczne 7000-7200 zł/mc netto (po odliczeniu kosztów zakwaterowania). Praca na kilka miesięcy. Prosimy o przesłanie wraz z CV numery telefonów do referencji. Firma Norweska przed przyjęciem pracownika będzie chciała porozmawiać z kandydatem przez Skype. Osoby zainteresowane oferta pracy prosimy o przesłanie CV na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "monter fasad - Bergen". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Aug, 16
We are looking for 4 assemblers ventilation buildings. Working in Bergen from 22.08. Required experience working as a fitter ventilation. Communicative English level. Salary 190 kr / h gross per week 45 hours (guaranteed 37.5 hours per week), about 180 hours per month. Paid accommodation 5000 nok / month. Average monthly salary 8500 zł / month net (after deduction of costs of accommodation). The cost of travel to the employee. Jobs for 2-3 months or until the end of the year. Please send your CV along with phone numbers for references. The Norwegian company before taking the employee will want to talk to the candidate by Skype. Persons interested in job offer, please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "fitter ventilation - Bergen."