Category: Others

Pfeffikon, Switzerland
Jul, 01
We are looking for 1 construction worker, painting, plastering, laying new walls, laying tiles and 1 worker for paving works, planting trees. Work in Switzerland, Pfeffikon from July for at least 2 months. Work at renovating the house. We require a construction experience, communicative knowledge of English and a car for a trip. Stake 12,5 euro / h net, work 50 - 60 h per week. Free accommodation + food + 150 euros per trip. Candidates interested in taking up the job are asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic "2 employees to Switzerland". Szukamy 1 robotnika budowlanego, malowanie, tynkowanie, kładzenie nowych ścian, układanie glazury oraz 1 pracownika do prac brukarskich, sadzenie drzew. Praca w Szwajcarii, Pfeffikon od lipca na przynajmniej 2 miesiące. Praca przy odnowieniu domu. Wymagamy doświadczenia budowlanego, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz samochód na wyjazd. Stawka 12,5 euro/h netto, praca 50 - 60 h tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie + jedzenie + 150 euro za podróż. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 pracowników do Szwajcarii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Jun, 24
We are looking for 1-2 pavers to Denmark - Aarhus. Work from 06.07. for 1 week. We require experience as a paver. Making pavements in a private possession and leaving the garage (pavement). Persons only from Denmark with their own accommodation. Payment 22.000 net dkk, if 2 people - then the amount to be divided. If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "paver to Aarhus". Szukamy 1-2 brukarzy do Danii - Aarhus. Praca od 06.07. na 1 tydzień. Wymagamy doświadczenia jako brukarz. Zrobienie chodników w prywatnej possesji oraz wyjazdu z garażu (bruk). Osoby tylko z Danii, mające własne zakwaterowanie. Płatność 22.000 dkk netto, jeżeli 2 osoby - wtedy kwota do podziału. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "brukarz do Aarhus". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Jun, 17
We are looking for 4  workers with car, ground works and sewer pipes works in Denmark, Viborg. Starting work 24.06. for 2-3 months. Required experience in earth and water and ductile works, construction, own car for the trip. Salary: 160 dkk / h gross (paid overtime allowances above 37h), work 45 hours a week, paid accommodation. Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject: "earthworks - Denmark". Szukamy 4 osoby z autem prace ziemne, wodno-kanalizacyjne w Danii, Viborg. Rozpoczęcie pracy 24.06. na 2-3 miesiące. Wymagane doświadczenie przy pracach ziemno-wodno-kanalizacyjnych oraz budowlane, własne auto na wyjazd. Wynagrodzenie 160 dkk/h brutto (płatne dodatki za nadgodziny powyżej 37h), praca po 45 h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "prace ziemne - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Jun, 06
We are looking for 4 cable workers in the distribution center to Denmark, Viborg. Work from 17.06. for 2 months. Introducing electric cables to ducts and pipes, 2 employees will work on elevators, and 2 will work on the ground. Required experience working on cables, communicative knowledge of English and own car. Salary 165 dkk / h gross, work after 37-45 h per week, paid accommodation (cost 100 dkk / day). Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up employment, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "4 employees for cables to Denmark". Szukamy 4 pracowników do kabli w centrum dystrybucji do Danii, Viborg. Praca od 17.06. na 2 miesiące. Wprowadzanie kabli elektrycznych do kanałów i rur, 2 pracowników będzie pracować na windach, a 2 będzie pracować na ziemi. Wymagana doświadczenie w pracy przy kablach, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własne auto. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 37-45 h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne (koszt 100 dkk/dzień). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4 pracowników do kabli do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Jun, 06
We are looking for 1-2 workers with car, ground works and sewer pipes works in Denmark, Viborg. Starting work 12.06. for 2-3 months. Required construction experience, own car for the trip. Salary 155 dkk / h gross, work after 45 hours per week, paid accommodation (cost 100 dkk / day, double rooms). Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject: "earthworks - Denmark". Szukamy 1-2 osoby z autem prace ziemne, wodno-kanalizacyjne w Danii, Viborg. Rozpoczęcie pracy 12.06. na 2-3 miesiące. Wymagane doświadczenie budowlane, własne auto na wyjazd. Wynagrodzenie 155 dkk/h brutto, praca po 45 h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne (koszt 100 dkk/dzień, pokoje podwójne). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "prace ziemne - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Thorsø, Denmark
May, 28
We are looking for 1 factory / warehouse employee - Denmark, Thorsø. Work from 01.07. for 8 weeks. The candidate must have a forklift certificate, speak English well. Rate 180 dkk / h gross (paid overtime supplements), weekly 40 hours of work. The best people from Denmark with their own accommodation, if they are missing, we will provide accommodation for 150 dkk / day. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up a job are kindly asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "1 employee of the warehouse - Denmark". Szukamy 1 pracownika fabryki / magazynu - Dania, Thorsø. Praca od 01.07. na 8 tygodni. Kandydat musi posiadać certyfikat na wózek widłowy, znać dobrze język angielski. Stawka 180 dkk/h brutto (płatne dodatki za nadgodziny), tygodniowo 40 godzin pracy. Najlepiej osoby z Danii z własnym zakwaterowaniem, jeśli brak to dostarczymy zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 pracownik magazynu - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Thorsø, Denmark
May, 28
We are looking for 1 truck driver - Denmark, Thorsø. Work from 01.07. for 5 weeks. Gas supply to customers. The candidate must have experience, a truck driving license with an ADR certificate, an EU driving license certificate. Good knowledge of English. Rate 180 dkk / h gross (paid overtime supplements), weekly 40 hours of work. The best people from Denmark with their own accommodation, if they are missing, we will provide accommodation for 150 dkk / day. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are kindly asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "1 truck driver - Denmark". Szukamy 1 kierowcy ciężarówki - Dania, Thorsø. Praca od 01.07. na 5 tygodni. Dostarczanie gazu do klientów. Kandydat muszą posiadać doświadczenie, prawo jazdy na samochód ciężarowy z certyfikatem ADR, certyfikat UE na prawo jazdy. Dobra znajomość język angielskiego. Stawka 180 dkk/h brutto (płatne dodatki za nadgodziny), tygodniowo 40 godzin pracy. Najlepiej osoby z Danii z własnym zakwaterowaniem, jeśli brak to dostarczymy zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 kierowca ciężarówki - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
k. Oslo, Norway
May, 27
We are looking for one stone polishing and cutting worker - Norway, near Oslo. Work on a CNC machine, manual stone polishing, measurements and installation of a kitchen countertop and other work related to stones. Work from June or August. The employee must have cnc programming experience, knowledge of technical drawing, forklift operation, basic knowledge of English. Gross monthly salary 30,000, work 8 hours a day - 5 days a week. They can be overtime, payable in accordance. Accommodation is not provided, the employee has to find (the company can help). The average cost of the accumulation is 5000 nok per month. People interested please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject: "polishing and cutting stone - Norway" . Szukamy 1 pracownika do polerowania i cięcia kamienia - Norwegia, k. Oslo. Praca na maszynie CNC, ręczne polerowanie kamienia, pomiary i instalacja blatu kuchennego oraz inne prace związane z kamieniami. Praca od czerwca lub sierpnia. Pracownik musi posiadać doświadczenie programowania cnc, znajomość rysunku technicznego, obsługa wózka widłowego, podstawowa znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 30000 nok brutto miesięcznie, praca 8 godzin dziennie - 5 dni w tygodniu. Mogą być nadgodziny, płatne zgodnie z prawem. Zakwaterowanie nie jest zapewnione, pracownik musi sam znaleźć (firma może pomóc).Średni koszt zakwaterowania wynosi 5000 nok miesięcznie.Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "polerowanie i cięcie kamienia - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Apr, 29
We are looking for oneplasterer/tiler to Denmark, Aarhus. Work from 02.05. for 2-3 weeks. Required experience, communicative knowledge of English and a car for a trip. Stawka 150 dkk / h bruttp, 46 h per week, accommodation can be arranged. Danish contract on Danish conditions. Candidates interested in taking up a job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotated email subject: "plasterer/tiler Denmark". Szukamy 1 szpachlarz / kafelkarza do Danii, Aarhus. Praca od 02.05. na 2-3 tygodnie. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 150 dkk/h brutto, 46 h tygodniowo, możliwość zorganizowania zakwaterowania. Umowa duńska na warunkach duńskich.Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "szpachlarz/kafelkarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Svendborg, Denmark
Apr, 17
We are looking for 12 hull fitters for a shipyard in Denmark, Svendborg. Work from 01.05. for 3-4 weeks. Required shipbuilding experience, communicative English language skills and own car are welcome. Wages 165 dkk/h gross, accommodation payable by employees (cost 100 dkk/day, deducted from wages). Work after 70-77 hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up employment should send their application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the email: "12 hull fitters for Svenborg". Szukamy 12 monterów kadłubów do stoczni w Danii, Svendborg . Praca od 01.05. na 3-4 tygodnie. Wymagane doświadczenie stoczniowe, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własny samochód. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 100 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Praca po 70-77 h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "12 monterów kadłubów do Svenborg". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Geleen, Netherlands
Apr, 12
We are looking for 15-20 scaffolders in the Netherlands, Geleen. Work from 15.04. and 24.04. for a longer period of time. Required experience as a scaffolder, communicative knowledge of English or German. The salary is 500 EUR net per week with health insurance and accommodation paid for. Candidates interested in taking up a job are kindly requested to send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the email: "Scaffolder in the Netherlands". Szukamy 15-20 monterów rusztowań do Holandii, Geleen. Praca od 15.04. oraz 24.04 na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie jako monter rusztowań, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Wynagrodzenie wynosi 500 eur netto za tydzień z opłaconym ubezpieczeniem zdrowotnym i zakwaterowaniem. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "monter rusztowań Holandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ommen, Netherlands
Apr, 11
We are looking for a person with experience to work in hot dip galvanizing / sandblasting of metal - Netherlands, Ommen area. Work from now on for a longer period of time (if the employee works well). The company deals with the production of truck trailers. The candidate for a given position will be responsible for preparing the material for its processing by sand blasting, which is associated with the mandatory skills of sanding machine operation. The next task of the employee will be to apply a layer of zinc on steel with the use of a hot-dip method (also with a "gun"). Knowledge of a foreign language at the communicative level is required, driving licence category B. Remuneration: 450 EUR net per 40 hours. Weekly salary includes insurance, commuting to work, accommodation - single room. Candidates interested in taking up a job are requested to send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the email: "Galvanizing - sandblasting of metal - Netherlands". Szukamy osoby z doświadczeniem do pracy przy ogniowym cynkowaniu / piaskowaniu metalu - Holandia, okolice Ommen. Praca od teraz na dłuższy okres czasu (jeżeli pracownik się sprawdzi). Firma zajmuje się produkcją naczep ciężarowych. Kandydat na danym stanowisku, będzie odpowiadał za przygotowanie materiału pod jego obróbkę metodą piaskowania, co wiąże się z obowiązkowymi umiejętnościami obsługi piaskarki. Kolejnym zadaniem pracownika będzie nakładanie warstwy cynku na stal metodą ogniową ( również z „pistoletu” ). Wymagana jest znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym, prawo jazdy kat. B. Wynagrodzenie : 450 EUR netto za 40h. Pensja tygodniowa zawiera ubezpieczenie, dojazd do pracy, zakwaterowanie – pokój jednoosobowy. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "cynkowanie - piaskowanie metalu - Holandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vildbjerg, Denmark
Apr, 09
We are looking for 1 cnc operator programming Mazatrol machines. Jobs in Denmark, Vildbjerg. Required experience in a similar position, good knowledge of English. Salary 21.33 EUR/h gross. Rotations 4/1. Candidates interested in taking up a job, please send your application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the email: "Maztrol programmer - Denmark. Szukamy 1 operatora cnc programującego maszyny Mazatrol. Praca w Danii, Vildbjerg. Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku, dobra znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 21,33 EUR/h brutto. Rotacje 4/1. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "programista Mazatrol -Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Roslev, Denmark
Apr, 09
We are looking for a cnc operator for plasma cutting machine for Denmark, Roslev near Skive. Working for more than 2 months. Required experience in a similar position, communicative knowledge of English and own car. Salary 20 EUR/h gross + free accommodation. Work after 50 hours per week. Rotations 4/1 or 6/2. Candidates interested in taking up employment please send your application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the email: "Boilermaker to Denmark. Szukamy operatora cnc do wycinarki plazmowej. Praca w Danii, Roslev koło Skive. Praca na ponad 2 miesiące. Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własny samochód. Wynagrodzenie 20 EUR/h brutto + bezpłatne zakwaterowanie. Praca po 50 h tygodniowo. Rotacje 4/1 lub 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "operator cnc do wycinarki - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ismaning, Meßkirch, Tettnang, Germany
Mar, 18
We are looking for 3 plumbers for Germany - Ismaning, Meßkirch, Tettnang. Work from 20.03. for several months, sanitary installations. We require experience as a plumber, car. Knowledge of the German language. Work after 40 - 50 hours a week or more. Salary 11-12 EUR/h net, free accommodation (15-20 km from the place of work). If the employee resigns from accommodation, the rate is 14-15 EUR/h net. Employment by a German company on German terms and conditions. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 plumbers for Germany". Szukamy 3 hydraulików do Niemiec- Ismaning, Meßkirch, Tettnang. Praca od 20.03. na kilka miesięcy, instalacje sanitarne. Wymagamy doświadczenia jako hydraulik, auto. Znajomość języka niemieckiego. Praca po 40 - 50 h tygodniowo lub więcej. Wynagrodzenie 11-12 EUR/h netto , bezpłatne zakwaterowanie (15-20 km od miejsca pracy). Jeśli pracownik rezygnuje z zakwaterowania stawka wynosi 14-15 Eur/h netto. Zatrudnienie przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 hydraulików do Niemiec". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rotterdam, Netherlands
Mar, 15
We are looking for 1 supervisor for the Netherlands / Rotterdam (2 projects). Work for 6 months. The candidate must have experience in ultrasonic UT surveillance. Good knowledge of English is required. Rate of 38 EUR/h gross, approx. 4000-5000 EUR mc / net, accommodation on the employee's side. Transportation on site (the company gives a bus). Employment by a Dutch company on Dutch conditions. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject matter: "Supervisor - the Netherlands". Szukamy 1 supervisora do Holandii / Rotterdam (2 projekty). Praca na 6 miesięcy. Kandydat musi posiadać doświadczenie w nadzorze UT ultradźwięki. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 38 EUR/h brutto, ok 4000-5000 EUR mc / netto, zakwaterowanie po stronie pracownika. Transport na miejscu (firma daje busa). Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "supervisor - Holandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
eastern Zealand, Denmark
Mar, 11
We are looking for 1 supervisor for Denmark/East Zealand. Work from May 1 per year. Supervisor must be able to manage 15-20 men and be responsible for daily tasks / coordination, customer contact. The candidate must have experience in the management and work of blacksmiths, welders, pipe fitters, preferably as if he had 5-10 years of experience. The candidate must be familiar with HSE, health and safety regulations and check whether they are followed by everyone. Good knowledge of English is required. Rate of 185 dkk/h gross, paid accommodation (cost 125 dkk/day), weekly average 60 hours of work (work 6 days a week). Employment by a Danish company on Danish conditions. If you are interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject: "Supervisor - Denmark". Szukamy 1 supervisora do Danii/ wschodnia Zelandia. Praca od 1 maja na rok. Supervisor musi być w stanie zarządzać 15-20 mężczyznami i odpowiadać za codzienne zadania / koordynację, kontakt z klientem. Kandydat musi posiadać doświadczenie w zarządzaniu i pracy kowali, spawaczy, monterów rur, najlepiej jakby posiadał 5-10 lat doświadczenia. Kandydat musi znać HSE, przepisy bhp kontrolować czy wszyscy ich przestrzegają. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 185 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 125 dkk/dzień), tygodniowo średnio 60 h pracy (praca 6 dni w tygodniu). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "supervisor - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odder, Denmark
Feb, 25
We are looking for a press brake operator to Denmark, Odder. Working for a longer period of time. Required experience, communicative knowledge of English, car on the go. Salary 170 dkk/h gross, accommodation 750 dkk/week, 37-40 hours per week. Paid SH and pension supplement. Candidates interested in taking up a job should send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "operator of the press brake - Denmark". Szukamy operatora prasy krawędziowej do Danii, Odder. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Wynagrodzenie 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie 750 dkk/tydzień, 37-40 godzin tygodniowo. Płatny dodatek SH i emerytalne. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "operator prasy krawędziowej - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Kopenhaga, Denmark
Feb, 14
We are looking for 1 plumber to Denmark, Copenhagen. Hydraulic work in apartments and underfloor heating. Work for 6-8 months. We require experience, communicative knowledge of English, welcome car to travel. Remuneration 180 dkk/h gross, work at the beginning 40 hours a week (if the employee works then 46-48 hours a week), accommodation costs 150 dkk/day. Employment by a Danish company on Danish conditions. Payments every 2 weeks. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 plumber for Copenhagen". Szukamy 1 hydraulika do Danii, Kopenhaga. Prace hydrauliczne w mieszkaniach i ogrzewanie podłogowe. Praca na 6-8 miesięcy. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziany samochód na wyjazd. Wynagrodzenie 180 dkk/h brutto, praca na początek 40 h tygodniowo (jeżeli pracownik się sprawdzi to następnie 46-48 h tygodniowo), odpłatne zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 hydraulik do Kopenhagi". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Großwallstadt, Monachium, Germany
Jan, 09
We are looking for 3 plumbers for Germany. To Großwallstadt - 1 person (sanitary facilities, white assembly) and to Munich - 2 persons (sanitary facilities). Work from 14.01. for several months. We require experience as a plumber, car. Knowledge of the German language. Work after 40 - 50 hours a week or more. Salary 11-12 EUR/h net, free accommodation (15-20 km from the place of work). If the employee resigns from accommodation, the rate is 14-15 EUR/h net. Employment by a German company on German terms and conditions. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 plumbers for Germany". Szukamy 3 hydraulików do Niemiec. Do Großwallstadt - 1 osoba (instalacje sanitarne, biały montaż) i do Monachium 2 osoby (instalacje sanitarne). Praca od 14.01. na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia jako hydraulik, auto. Znajomość języka niemieckiego. Praca po 40 - 50 h tygodniowo lub więcej. Wynagrodzenie 11-12 EUR/h netto , bezpłatne zakwaterowanie (15-20 km od miejsca pracy). Jeśli pracownik rezygnuje z zakwaterowania stawka wynosi 14-15 Eur/h netto. Zatrudnienie przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 hydraulików do Niemiec". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.