Category: Others

Trondheim, Norway
Oct, 15
<p>We are looking for 1 CNC operator for Norway, Trondheim. Work from October 25. for a long period of time. Experience in the stone industry required, knowledge of English. Ability to work on Breton machines, Smart Cut Mod. S / NC 550 OPTIMA, Contourbreton Mod. NC300K19 EVO. Preferred knowledge of programs: auto Cad, Pegasus for drawing in the stone industry. Salary 250 NOK / h gross, accommodation 4000 NOK / month. At the beginning, work 40 hours a week (work from Monday to Friday from 07:00 to 15:00, work 50 hours a week for some time and work on Saturdays from 09:00 to 15:00). Rotations 6/2, 8/2. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "1 CNC operator - Norway".</p> <p>Poszukujemy 1 operatora CNC do Norwegii, Trondheim. Praca od 25.10. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie w branży kamieniarskiej, znajomość języka angielskiego. Umiejętność pracy na maszynach Breton, Smart Cut Mod. S/NC 550 OPTIMA, Contourbreton Mod. NC300K19 EVO. Preferowana znajomość programów: auto Cad, Pegasus do rysowania w przemyśle kamieniarskim. Wynagrodzenie 250 nok/h brutto, zakwaterowanie 4000 nok/ miesięcznie. Na początek praca 40 h tygodniowo (praca od poniedziałku do piatku od 07:00 do 15:00, za jakiś czas praca 50h tygodniowo oraz praca w soboty od 09:00-15:00). Rotacje 6/2, 8/2. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: „1 operator CNC - Norwegia”.<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej zgodnie z przepisami UE. Agencja Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz W przesłanej do nas wiadomości prosimy o dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu prowadzenia bieżącej i przyszłej rekrutacji”.</p> <p>Co kilka dni na findworker.pl publikujemy nowe ogłoszenia o pracę dla polskich pracowników w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych w zakresie budownictwa, budowy statków i pracy fizycznej w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię, żeby zobaczyć nowe oferty na swoim facebooku.</p>
Copenhagen, Denmark
Oct, 11
We are looking for 2 employees to haul internet cables on tracks to Denmark, Copenhagen. Work from 13.10. for 3 months. Pulling internet cables in buildings along routes, paths. A car and communicative English are welcome. Rate of 95 DKK / h net, work 45-50 hours a week, free accommodation. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. Average monthly net salary of about PLN 11,000-11,500 / month net. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 workers to pull the cable - Denmark". Szukamy 2 pracowników do ciągnięcia kabli internetowych po torach do Danii, Kopenhaga. Praca od 13.10. na 3 miesiące. Ciągnięcie kabli internetowych w budynkach wg tras, ścieżek. Mile widziane auto oraz komunikatywny j. angielski. Stawka 95 dkk/h netto, praca po 45-50 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto ok 11.000-11.500 zł/mc netto. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników do ciągnięcia kabli- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Oct, 11
We are looking for 2 pavers to Denmark, Aarhus. Work from 13.10. until the end of the year or possibly for a longer period of 4-5 months. Experience required, communicative knowledge of English is welcome for two employees. The rate is 175 DKK / h gross, paid accommodation 100-150 DKK / day (double / single rooms). 45 hours of work per week. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 pavers - Denmark". Szukamy 2 brukarzy do Danii, Aarhus. Praca od 13.10. do końca roku lub ewentualnie na dłużej 4-5 mcy. Wymagane doświadczenie, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego u dwóch pracowników. Stawka 175 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokoje podwójne/pojedyncze). Tygodniowo 45 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 brukarzy- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trondheim, Bodø and Mosjøen, Norway
Oct, 08
We are looking for 5 tinsmiths to Norway, Trondheim, Bodø or Mosjøen. Work from 13.10. for several months, possibly for a long period of time. We require experience, communicative knowledge of the English language. The rate is 230 NOK / h gross, 50 hours a week (10 hours a day from 07.00 - 18.00, 1 hour break). Paid accommodation 4800-5000 NOK / month. Rotations 6/2, 8/3. Monthly payments. The cost of the first arrival reimbursed by the company. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "5 sheet metal workers - Norway". Szukamy 5 blacharzy do Norwegii, Trondheim, Bodø i Mosjøen. Praca od 13.10. na kilka miesięcy, możliwa na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 230 nok/h brutto, 50 godzin tygodniowo (10 godzin dziennie od 07.00 – 18.00 , 1 godzina przerwy). Płatne zakwaterowanie 4800-5000 nok/miesięcznie. Rotacje 6/2, 8/3. Płatności co miesiąc. Koszt pierwszego przylotu zwracany przez firmę. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "5 blacharzy - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Stavanger, Trondheim, Bodø and Mosjøen, Norway
Oct, 08
We are looking for 6 roofers for Norway, Stavanger, Trondheim, Bodø and Mosjøen. Work from 13.10. for several months, possibly for a long period of time. We require experience, communicative knowledge of the English language. The rate is 230 NOK / h gross, 50 hours a week (10 hours a day from 07.00 - 18.00, 1 hour break). Paid accommodation 4800-5000 NOK / month. Rotations 6/2, 8/3. Monthly payments. The cost of the first arrival reimbursed by the company. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "6 roofers - Norway". Szukamy 6 dekarzy do Norwegii, Stavanger , Trondheim , Bodø i Mosjøen. Praca od 13.10. na kilka miesięcy, możliwa na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 230 nok/h brutto, 50 godzin tygodniowo (10 godzin dziennie od 07.00 – 18.00 , 1 godzina przerwy). Płatne zakwaterowanie 4800-5000 nok/miesięcznie. Rotacje 6/2, 8/3. Płatności co miesiąc. Koszt pierwszego przylotu zwracany przez firmę. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "6 dekarzy - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
Oct, 07
We are looking for 4 steel fixers to Denmark, Odense. Work from 11.10. for 1.5-2 months. Experience required, 1 car for 2 people and communicative English. Gross rate of 165 DKK / h, work 55 hours a week, paid accommodation DKK 90 / day. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 steel fixers - Denmark, Odense". Szukamy 4 zbrojarzy do Danii, Odense. Praca od 11.10. na 1,5-2 miesiące. Wymagany doświadczenia, 1 auto na 2 osoby i komunikatywny język angielski. Stawka 165 dkk/h brutto, praca po 55 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 90 dkk/dzień. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 zbrojarzy - Dania, Odense". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Hafnarfjordur, Iceland
Oct, 05
We are looking for 3 laminate workers for making boats - Iceland, Hafnarfjordur (10 km from the center of Reykjavik). Work from 13.10. for a long period of time. Workers will laminate, sand, prepare molds, etc. Work in the production hall. We prefer workers who are experienced with fiberglass plastic. Good / communicative knowledge of English in two employees. Work 47-52 hours a week on average, the rate is ISK 2,200 per hour during the day (approximately EUR 15.0), ISK 3,528 per hour overtime (approximately EUR 24.0). Free accommodation. The company supplies work clothes and work shoes. All flights from Poland to Iceland and Iceland to Poland are reimbursed by the company. 6/2 rotations. Payments once a month. Payslipy, every employee will be registered with the Icelandic tax office. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 laminate workers for making boats - Iceland". Szukamy 3 szkutników do budowy łodzi z laminatów - Islandia, Hafnarfjordur (10 km od centrum Reykjaviku). Praca od 13.10. na długi okres czasu. Pracownicy będą laminować, szlifować, przygotowywać formy itp. Praca w hali produkcyjnej. Preferujemy pracowników, którzy mają doświadczenie z plastikiem z włókna szklanego. Dobra/komunikatywna znajomość języka angielskiego u dwóch pracowników. Praca średnio 47-52 godzin tygodniowo, stawka 2200 ISK za godzinę w ciągu dnia (około 15,0 euro), 3528 ISK za godzinę nadgodzin (około 24,0 euro). Bezpłatne zakwaterowanie. Firma dostarcza ubranie robocze i buty robocze. Wszystkie przeloty z Polski na Islandię i z Islandii do Polski zwrot kosztów po stronie firmy. Rotacje 6/2. Płatności raz w miesiącu. Payslipy, każdy pracownik zostanie zarejestrowany w islandzkim urzędzie podatkowym. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 szkutników do budowy łodzi z laminatów - Islandia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Oslo, Bergen and Trondheim, Norway
Oct, 05
We are looking for 5 steel fixers / concrete workers to Norway - work in Oslo, Bergen and Trondheim. Work from 10/11/2021. for a long period of time, min. 4 years of experience, communicative English is welcome. Rate NOK 240 per hour gross. Work 50-55 hours a week. Free accommodation. Organized transport from accommodation to work. Finishing works related to building facades, apartments, construction works, foundations, reinforcements. Contract with a Norwegian company on Norwegian terms. Monthly payments in NOK. Average monthly net salary 15,000-16,000 PLN. People interested in taking up employment are asked to send their CV to the following e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 steel fixers / concrete workers to Norway" Poszukujemy 5 zbrojarzy/betoniarzy do pracy w Norwegii - praca w Oslo, Bergen oraz w Trondheim. Praca od 11.10.2021r. na długi okres czasu, wymagane min. 4 lata doświadczenia, mile widziany komunikatywny j. angielski. Stawka 240 NOK za godzinę brutto. Praca po 50-55 godzin tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie. Zorganizowany transport od zakwaterowania do miejsca pracy. Prace wykończeniowe związane z fasadami budynków, apartamentami, prace konstrukcyjne, fundamenty, zbrojenia. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu w koronach norweskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto 15000-16000 zł netto. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o wysłanie cv na adres mailowy: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "Zbrojarze/betoniarze do Norwegii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Turku, Finland
Oct, 05
We are looking for steel fixers / concrete workers to Finland (in Central Finland). Work from 11.10. until the end of the year, possible work also after the new year, for 1-2 months. Experience required, communicative knowledge of English with two employees. Rate 14.5 EUR / h net, free accommodation. Weekly 45-50 hours of work. Average net salary 11,500-13,000 PLN / month net. Employment by a Finnish company under Finnish conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "steel fixers / concrete workers to Finland". Szukamy 4 zbrojarzy/betoniarzy do Finlandii (w środkowej Finlandii). Praca od 11.10. do konca roku, możliwa praca również po nowym roku na 1-2 mce. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego u dwóch pracowników. Stawka 14,5 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 45-50 h pracy. Średnie wynagrodzenie netto 11500-13000 zł/mc netto. Zatrudnienie przez fińską firmę na warunkach fińskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 zbrojarzy/betoniarzy do Finlandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij
Aarhus and Vejle, Denmark
Oct, 01
<p>We are looking for 2 pavers to Denmark, Aarhus. Work from 11.10. for 2-3 months. Required experience, communicative knowledge of English with two employees and a car for the trip. The rate is 175 DKK / h gross, paid accommodation 100-150 DKK / day (double / single rooms). 45 hours of work per week. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 pavers - Denmark".</p> <p>Szukamy 2 brukarzy do Danii, Aarhus. Praca od 11.10. na około 2-3 miesiące. Wymagane doświadczenie, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego u dwóch pracowników. Stawka 175 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokoje podwójne/pojedyncze). Tygodniowo 45 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 brukarzy- Dania".</p> <p>Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij</p>
Nakskov, Denmark
Sep, 27
We are looking for 1 industrial metallizer to Denmark, Nakskov. Work from now on for about 4-5 weeks (it may be for a longer period if the project is extended or the employer is satisfied with the cooperation). Metallization of steel structures. Required experience in metallization, communicative knowledge of English and a car for the trip. Certificates are welcome. The guaranteed rate per hour from Mon-Fri 172.33 DKK / h gross (for an hour on Saturday it is 221.85 DKK / h gross, for Sunday 258.233 DKK / h gross). Paid accommodation DKK 135 / day. Work per week 66 hours, from Mon-Sat from 7:00 am to 7:00 pm. Including 1 hour free break. Occasionally work may be scheduled for Sundays. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 metalizator - Denmark". Szukamy 1 metalizatora przemysłowego do Danii, Nakskov. Praca od teraz na około 4-5 tygodni (może być na dłuższy okres jeżeli projekt się przedłuży lub pracodawca będzie zadowolony ze współpracy). Metalizacja konstrukcji stalowych. Wymagane doświadczenie w metalizacji, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Mile widziane certyfikaty. Stawka gwarantowana za godz od pon-pia 172,33 dkk/h brutto (za godz w sobotę jest 221,85 dkk/h brutto, za niedzielę 258,233 dkk/h brutto). Płatne zakwaterowanie 135 dkk/dzień. Praca tygodniowo 66 h, od pon-sob od 7:00 do 19:00. W tym 1 godzina bezpłatnej przerwy. Czasami może być zaplanowana praca na niedziele. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 metalizator - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
Sep, 23
We are looking for 2 employees for water and sewage earthworks to Denmark, near Odense. Work with the installation of pipes in the ground. Work from September 27 to the end of the year. Experience in earthworks required, car for 2 people, one person must speak English communicatively (mainly Danish environment at work). 165 DKK / h gross. Work 47-50 hours a week, free accommodation. The average monthly net salary is about PLN 13,500 / month net. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 workers for earthworks, water and sewage works to Denmark". Szukamy 2 pracowników do prac ziemnych wodno-kanlizacyjnych do Danii, k. Odense. Praca z montażem rur w ziemi. Praca od 27.09 do końca roku. Wymagane doświadczenie w pracach ziemnych, auto na 2 osoby, jedna osoba musi komunikatywnie mówić po angielsku (środowisko głównie duńskie w pracy). Stawka 165 dkk/h brutto. Praca po 47-50 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto ok 13500 zł/mc netto. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników do prac ziemnych wodno-kanlizacyjnych do Danii". &lt;p&gt;Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Sep, 23
<p>&lt;p&gt;We are looking for 5 excavator operators to Denmark, near Copenhagen and Sweden. Work on excavators 8-15 tons. Work from September 27 or September 29 until the end of the year. We require a minimum of 2 years of experience in excavators, communicative knowledge of the English language and qualifications for excavators. The gross rate of 170 DKK / h. Work 50 hours a week, free accommodation. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "5 excavator operators to Denmark".&lt;br /&gt;<br /> Szukamy 5 operatorów koparek do Danii, k. Kopenhagi i Szwecji. Praca na koparkach 8-15 ton. Praca od 27.09 lub 29.09 do końca roku. Wymagamy doświadczenia minimum 2 lata na koparkach, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz uprawnienia na koparki. Stawka 170 dkk/h brutto. Praca po 50 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "5 operatorów koparek do Danii".&lt;br /&gt;<br /> &amp;lt;p&amp;gt;Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz&lt;br /&gt;<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".&lt;br /&gt;<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych.&lt;/p&gt;</p>
Västervik, Sweden
Sep, 22
We are looking for 2 employees for interior finishing. Work in Sweden, Västervik for 1 year or more. Examples of work: replacement of 37 entrance doors to the apartment, wallpapering, tiling, plaster repair, interior painting. Work on your own PL business or through a Swedish company on Swedish terms. Experience required, driving license with at least one employee. The rate of 22 euro / h gross (for the first 4-8 weeks then new negotiations, based on the results), work 50-60 hours a week, free accommodation (double room) and travel in Sweden. The company pays for the first ferry or plane ticket to Sweden. A contract with a proven Swedish construction company. There is also the possibility of employment, the rate of 19 EUR / h gross, i.e. about 13.5 EUR / h net + free accommodation. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 workers for finishing - Sweden". Szukamy 2 pracowników do wykończeń wnętrz. Praca w Szwecji, Västervik na 1 rok lub dłużej. Przykłady prac: wymiana 37 drzwi wejściowych do mieszkania, tapetowanie, kafelkowanie, naprawa tynków, malowanie wnętrz. Praca na własnej działalności PL lub przez firmę szwedzką na warunkach szwedzkich . Wymagany doświadczenia, prawo jazdy przynajmniej u jednego pracownika. Stawka 22 euro/h brutto (przez pierwsze 4-8 tygodni potem nowe negocjacje, oparte na wynikach), praca po 50-60 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie (pokój podwójny) i podróże na terenie Szwecji. Firma opłaca pierwszy bilet promowy lub lotniczy do Szwecji. Umowa kontrakt ze sprawdzoną firmą budowlaną szwedzką. Jest możliwość też zatrudnienia, stawka 19 EUR/h brutto, czyli ok 13,5 EUR/h netto+ bezpłatne zakwaterowanie. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników do wykończeń - Szwecja". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Randers, Herning, Viborg, Aalborg, Denmark
Sep, 21
We are looking for 8-10 bricklayers - ytong bricklaying, aerated concrete to Denmark, work in various cities of Jutland (Aarhus, Randers, Herning, Viborg, Aalborg). Work from now on. New constructions for single-family houses. 4 years of experience required, 1 car for 4 people and communicative English for a minimum of 4 people. If the works on the project are not agreed, the rate is 180 DKK / h gross, on the agreed projects they pay for the number of m2 in blocks (the size of the block is 7 cm x 10 cm x 12.5 cm). Work 55-60 hours per week, paid accommodation DKK 100 / day (double room). Rotations 5-6-7 / 2. Monthly payments. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "8-10 bricklayers - Denmark". Szukamy 8-10 murarzy - murowanie ytong, gazobeton do Danii, praca w różnych miastach Jutlandii (Aarhus, Randers, Herning, Viborg, Aalborg). Praca od teraz. Nowe konstrukcje pod domy jednorodzinne. Wymagany doświadczenia 4 letniego, 1 auto na 4 osoby i komunikatywny język angielski u minimum 4 osób. Jeżeli nie są uzgodnione prace w projekcie to stawka wynosi 180 dkk/h brutto, na uzgodnionych projektach płacą za ilość m2 położonych w bloczkach (rozmiar pustaka to 7cm x 10 cm x 12,5 cm). Praca po 55-60 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój podwójny). Rotacje 5-6-7/2. Płatności raz na miesiąc. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "8-10 murarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense, Denmark
Sep, 17
We are looking for 3 earthwork / sewerage workers to Denmark, Odense. Working from September 22 for a long period of time. Work on the sewage system while laying pipes. Candidates must have experience, communicative knowledge of English with one employee and 1 car for 3 people. The rate is 175 DKK / h gross, accommodation costs 100-150 DKK / week for a double / single room. Weekly 45-50 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "earth / sewage worker - Denmark". Szukamy 3 pracowników ziemno / kanalizacyjnych do Danii, Odense. Praca od 22.09 na długi okres czasu. Praca przy kanalizacji przy układaniu rur. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednego pracownika i 1 auto na 3 osoby. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/tydzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "pracownik ziemno/kanalizacyjny - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Vejle, Denmark
Sep, 16
We are looking for 1 forestry worker with chainsaw experience - Denmark, near Vejle. Work from 20/09. or 09/22. Permanently. An employee for cutting trees, trimming trees, etc. We are looking for a new employee with extensive experience in green areas. Experience in cutting trees, pruning trees and shrubs, planting, trimming hedges, ordinary gardening as well as good and basic knowledge of plants required. Work 45-50 hours a week, net rate of DKK 97 / h, free accommodation. Employment by a Polish agency, payments once a month. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 forest worker - Denmark". Szukamy 1 pracownika do prac leśnych z doświadczeniem z piłą łańcuchową - Dania, k. Vejle. Praca od 20.09. lub 22.09. na stałe. Pracownik do ścinania drzew, przycinania drzew itp. Poszukujemy nowego pracownika z dużym doświadczeniem w terenie zielonym. Wymagane doświadczeniem w wycinaniu drzew, przycinaniu drzew i krzewów, sadzenie, przycinanie żywopłotów, zwykłe ogrodnictwo oraz dobra i podstawowa znajomość roślin. Praca po 45-50h tygodniowo, stawka 97 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez agencję polską, płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 pracownika do prac leśnych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Sep, 13
We are looking for 2 steelfixers to Denmark, Odense. Work from 09/15. or 16.09. for a long period of time. Experience required, 1 car for 2 people and communicative English. Gross rate of 175 DKK / h, work 45 hours a week, paid accommodation 100-150 DKK / day (double / single room). Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 steelfixers - Denmark, Odense". Szukamy 2 zbrojarzy do Danii, Odense. Praca od 15.09. lub 16.09. na długi okres czasu. Wymagany doświadczenia, 1 auto na 2 osoby i komunikatywny język angielski. Stawka 175 dkk/h brutto, praca po 45 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokój podwójny/pojedynczy). Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 zbrojarzy - Dania, Odense". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Koge, Denmark
Sep, 13
We are looking for 2 steelfixers to Denmark, Koge near Copenhagen. Work from 09/15. or 16.09. for a long period of time. Experience required, 1 car for 2 people and communicative English. The rate of 175 DKK / h gross + overtime bonuses + 50% and 100%, work 45 hours a week, paid accommodation 100-150 DKK / day (double / single room). Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 steelfixers - Dania, Koge". Szukamy 2 zbrojarzy do Danii, Koge k. Kopenhagi. Praca od 15.09. lub 16.09. na długi okres czasu. Wymagany doświadczenia, 1 auto na 2 osoby i komunikatywny język angielski. Stawka 175 dkk/h brutto+ dodatki za nadgodziny +50% i 100%, praca po 45 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokój podwójny/pojedynczy). Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 zbrojarzy - Dania, Koge". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Odense and Kolding, Denmark
Sep, 08
We are looking for 4 bricklayers - ytong bricklaying, aerated concrete to Denmark, Odense and Kolding. Work from 13/09. by the end of the year. 4 years of experience required, 1 car for 2 people and communicative English for a minimum of 2 people. Rate 170 DKK / h gross, work 45-50 hours a week, paid accommodation 100-150 DKK / day (double / single room). Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 bricklayers - Denmark". Szukamy 4 murarzy - murowanie ytong, gazobeton do Danii, Odense i Kolding. Praca od 13.09. do końca roku. Wymagany doświadczenia 4 letniego, 1 auto na 2 osoby i komunikatywny język angielski u minimum 2 osób. Stawka 170 dkk/h brutto, praca po 45-50 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokój podwójny/pojedynczy). Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 murarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku