Category: Others

near Copenhagen, Denmark
Sep, 07
<p>We are looking for 1 person for cleaning, supplementary and support works, as a person for maintenance of devices, trips to customers for maintenance and checking of lifts in Denmark, near Copenhagen. Work from 13/09. for a long period of time. No experience required, the candidate can be trained for the profession. B category driving license required (possibility to drive a company car to clients) and good / communicative knowledge of English. Work 50-55 hours a week. The rate is 130 DKK / h gross, paid accommodation is 3000 DKK / month. Average monthly earnings approx. PLN 9,000 / month net + Feriepnge, SH and tax refund. Rotations 5/1 or 6/2. Employment by a Danish company on Danish conditions. Candidates interested in a job offer, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "1 person for maintenance of lifts - Denmark".</p> <p>Poszukujemy 1 osoby do prac porządkowych, uzupełniających i pomocniczych, jako osoba do konserwacji urządzeń, wyjazdów do klientów w celu konserwacji i sprawdzenia wind w Danii, k. Kopenhagi. Praca od 13.09. na długi okres czasu. Nie wymagane doświadczenie, kandydat może być przyuczony do zawodu. Wymagane prawo jazdy kat B (możliwość jazdy samochodem firmowym do klientów) oraz dobra/komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 50-55 h tygodniowo. Stawka 130 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 3000 dkk/miesiąc. Średnie miesięczne zarobki ok. 9000 zł/mc netto + Feriepnge, SH i zwrot podatku. Rotacje 5/1 lub 6/2. Zatrudnienie przez firmę duńską na duńskich warunkach. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 osoba do konserwacji wind - Dania".</p> <p>Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".</p> <p>Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
Västervik, Sweden
Sep, 03
We are looking for 2 employees who will deal with plastering walls with cement and minor repairs of mortar furnaces for industrial use. Work in Sweden, Västervik for 1 year or more. Work on your own PL business or through a Swedish company on Swedish terms. Renovation of rooms, kitchens and toilets, painting, woodwork, tiles. Experience required, driving license with at least one employee. The rate of 23 euro / h gross (for the first 8 weeks, then new negotiations, based on the results), work 50-60 hours a week, free accommodation (double room) and travel in Sweden. A contract with a proven Swedish construction company. There is also the possibility of employment, the rate of EUR 19 / h gross, i.e. about EUR 13.5 / h net, then the average monthly net salary for 60 hours per week will be about PLN 14 500 / month net. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 plastering workers - Sweden". <p>Szukamy 2 pracowników, którzy zajmą się tynkowaniem ścian cementem i drobnymi naprawami pieców do zapraw tynkarskich do użytku przemysłowego. Praca w Szwecji, Västervik na 1 rok lub dłużej. Praca na własnej działalności PL lub przez firmę szwedzką na warunkach szwedzkich. Remonty pomieszczeń, kuchni i toalet, malowanie, stolarka, glazura. Wymagany doświadczenia, prawo jazdy przynajmniej u jednego pracownika. Stawka 23 euro/h brutto (przez pierwsze 8 tygodni. potem nowe negocjacje, oparte na wynikach), praca po 50-60 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie (pokój podwójny) i podróże na terenie Szwecji. Umowa kontrakt ze sprawdzoną firmą budowlaną szwedzką. Jest możliwość też zatrudnienia, stawka 19 EUR/h brutto, czyli ok 13,5 EUR/h netto, wtedy średnie miesięczne wynagrodzenie netto przy 60h tygdoniowo wyniesie ok 14500 zł/mc netto. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników do tynkowania - Szwecja".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
Sonderborg, Denmark
Sep, 03
We are looking for 2 steelfixers to Denmark, Sonderborg. Work from 06/09. for a long period of time. Experience required, 1 car for 2 people and communicative English for at least 1 person. Gross rate of 175 DKK / h, work 45 hours a week, paid accommodation 100-150 DKK / day (double / single room). Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 steelfixers - Denmark". Szukamy 2 zbrojarzy do Danii, Sonderborg. Praca od 06.09. na długi okres czasu. Wymagany doświadczenia, 1 auto na 2 osoby i komunikatywny język angielski u minimum 1 osoby. Stawka 175 dkk/h brutto, praca po 45 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokój podwójny/pojedynczy). Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 zbrojarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Svendborg, Denmark
Sep, 03
We are looking for 2 tilers to Denmark, Svendborg. Work from 06/09. or 08.09. for a few months. Tile laying. Experience required, 1 car for 2 people and communicative English for at least 1 person. Gross rate of 175 DKK / h, work 45 hours a week, paid accommodation 100-150 DKK / day (double / single room). Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 tilers - Denmark". Szukamy 2 kafelkrzy do Danii, Svendborg. Praca od 06.09. lub 08.09. na kilka miesięcy. Kładzenie kafelek. Wymagany doświadczenia, 1 auto na 2 osoby i komunikatywny język angielski u minimum 1 osoby. Stawka 175 dkk/h brutto, praca po 45 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokój podwójny/pojedynczy). Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 kafelkarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Odense and Kolding, Denmark
Sep, 03
<p>We are looking for 2 pavers to Denmark, Odense and Kolding. Work from 06/09. by the end of the year. Preparation of the ground for plinths for buildings, work on laying pavements along roads. Experience required, 1 car for 2 people and communicative English for at least 1 person. Rate 170 DKK / h gross, work 45 hours a week, paid accommodation 100-150 DKK / day (double / single room). Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 pavers - Denmark".</p> <p>Szukamy 2 brukarzy do Danii, Odense i Kolding. Praca od 06.09. do końca roku. Przygotowanie gruntu pod stawienie cokołów pod budynki, praca przy kładzeniu chodników wzdłuż dróg. Wymagany doświadczenia, 1 auto na 2 osoby i komunikatywny język angielski u minimum 1 osoby. Stawka 170 dkk/h brutto, praca po 45 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokój podwójny/pojedynczy). Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 brukarzy - Dania".</p> <p>Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz</p> <p>Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
Oednse, Kolding, Denmark
Aug, 31
We are looking for 2 employees to work with hollow blocks and aerated concrete to Denmark, Odense and Kolding. Work from 06/09. by the end of the year. Experience required, 1 car for 2 people and communicative English for at least 1 person. Rate 170 DKK / h gross, work 45 hours a week, paid accommodation 100-150 DKK / day (double / single room). Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 employees for hollow blocks and gas concrete - Denmark". Szukamy 2 pracowników do pracy z pustakami i gazobetonem do Danii, Odense i Kolding. Praca od 06.09. do końca roku. Wymagany doświadczenia, 1 auto na 2 osoby i komunikatywny język angielski u minimum 1 osoby. Stawka 170 dkk/h brutto, praca po 45 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień (pokój podwójny/pojedynczy). Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 pracowników do pustaków i gazobetonu - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Esbjerg, Denmark
Aug, 27
<p>&lt;p&gt;We are looking for 1 crane operator to Denmark, Esbjerg. Work from 06/09. by the end of the year. Operator of a self-propelled crane controlled by a remote control. Experience required, good command of English. Rate of 190 DKK / h brutto + supplements for overtime, work 45-55 hours a week, paid accommodation 150 DKK / day. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 crane operator - Denmark".&lt;/p&gt;<br /> &lt;p&gt;Szukamy 1 operatora dźwigu do Danii, Esbjerg. Praca od 06.09. do końca roku. Operator dźwigu samojezdnego, sterowanego pilotem. Wymagany doświadczenia, dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 190 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny, praca po 45-55 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 operator dźwigu - Dania".&lt;/p&gt;<br /> &lt;p&gt;Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz&lt;br /&gt;<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".&lt;br /&gt;<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku&lt;/p&gt;</p>
Copenhagen, Denmark
Aug, 27
We are looking for 1 bricklayer to Denmark, Copenhagen. Work from the beginning of September for 1 month. Experience required, communicative English. Rate of 90 DKK / h net, work 50-60 hours a week, free accommodation. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 mason - Denmark". Szukamy 1 murarza do Danii, Kopenhaga. Praca od poczatku września na 1 miesiąc. Wymagany doświadczenia, komunikatywny język angielski. Stawka 90 dkk/h netto, praca po 50-60 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 murarz - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Randers, Denmark
Aug, 24
We are looking for 6 fixers to Denmark, Randers. Start on September 1, work for 6-8 weeks, work on building bridges, reinforcement. Candidates must have a minimum of 4 years of experience, good if some speak English communicatively, own cars are welcome. Salary 175 DKK / h gross, paid extra for overtime + 50% and + 100%, work 45-50 hours a week, paid accommodation 90 DKK / day. Employment by a Danish company based on Danish rules, paid Feriepenge, SH, pension, tax return next year. Average monthly salary after deducting accommodation costs PLN 14,000-15,500 / month net. Candidates interested in this job, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: 6 fixers to Randers ". Poszukujemy 6 zbrojarzy do Danii, Randers. Start 01.09, praca na 6-8 tygodni, praca przy budowie mostów, zbrojenie. Kandydaci muszą mieć minimum 4 lata doświadczenia, dobrze jeśli niektórzy mówią w stopniu komunikatywnym po angielsku, mile widziane własne samochody. Wynagrodzenie 175 dkk/h brutto, płatne dodatki za nadgodziny +50% i +100%, praca 45-50 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie 90 dkk/dobę. Zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, płatne Feriepenge, SH, emerytura, zwrot podatku w przyszłym roku. Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania 14.000-15.500 pln/miesiąc netto. Kandydatów zainteresowanych tą pracą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 6 zbrojarzy do Randers". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Trondheim, Bergen and Oslo, Norway
Aug, 24
We are looking for 20 steelfixers concrete workers for Norway for several different construction projects: in Trondheim, Bergen and Oslo. Work from August 23, work for 1 year. Experience required, communicative English is welcome. Work 54-60 hours per week, rate 230 NOK / h gross, free accommodation, free pickup from the airport, coverage of air travel costs up to 200 €. Contract by a Norwegian company under Norwegian conditions, payment once a month, after 2 weeks of work, the company can make an advance payment. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "20 steelfixers concrete workers to Norway". Szukamy 20 betoniarzy/zbrojarzy do Norwegii, do kilku różnych projektów budowlanych: w Trondheim, Bergen oraz Oslo. Praca od 23.08, praca na 1 rok. Wymagane doświadczenie, mile widziany komunikatywny angielski. Praca po 54-60 h tygodniowo, stawka 230 nok/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie, bezpłatny odbiór z lotniska, pokrycie kosztów podróży lotniczej do 200 €. Umowa przez firmę norweską na warunkach norweskich, płatności raz w miesiącu, po 2 tygodniach pracy firma może wypłacić zaliczkę. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "20 betoniarzy/ zbrojarzy do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Fredericia, Aalborg and Sæby, Denmark
Aug, 16
We are looking for 5 industrial painters-sanders, including 1 metallizer - Denmark, working in various places, i.e. in Fredericia, Aalborg and Sæby. Work from August 30. for 6-10 weeks or more. Experience in sandblasting, industrial (spray) painting, communicative English required. Rate of 103 DKK / h net, work 55-72 hours a week, free accommodation. Average monthly net salary 13,500 - 18,000 PLN / month net. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "5 industrial painters-sanders, including 1 metalworker - Denmark". Szukamy 5 malarzy przemysłowych-piaskarzy, w tym 1 metalizaotora- Dania, praca w róznych miejscach tzn w Fredericii, Aalborg i Sæby. Praca od 30.08. na 6-10 tygodni lub dłużej. Wymagany doświadczenia przy piaskowaniu, malowaniu przemysłowym (natryskowym), komunikatywny język angielski. Stawka 103 dkk/h netto, praca po 55-72 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto 13500 - 18.000 zł/mc netto. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "5 malarzy przemysłowych-piaskarzy, w tym 1 metalizaotora- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Bergen, Norway
Aug, 09
We are looking for 5 workers for a fish factory in Norway, Bergen. Work for a longer period of time. Putting fish into the slaughter machine. Experience in fish processing, basic / communicative knowledge of the English language. Fixed rate 175 NOK / h gross, free accommodation (separate room, canteen on site). Working 12 hours a day, a guarantee of 220 hours a month. Rotation 6/3. Norwegian agreement under Norwegian conditions. The salary is paid monthly on the 15th of each month. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "5 employees for a fish factory in Norway". Szukamy 5 pracowników do fabryki ryb do Norwegii, Bergen. Praca na dłuższy okres czasu. Umieszczanie ryb do maszyny do uboju. Doświadczenie przy obróbce ryb, podstawowa/komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka stała 175 nok/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie (osobny pokój, na miejscu kantyna). Praca po 12h dziennie, gwarancja 220 godzin miesięcznie. Rotacja 6/3. Umowa norweska na warunkach norweskich. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu, 15 dnia każdego miesiąca. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 pracowników do fabryki ryb do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
island of Guernsey, United Kingdom
Jul, 27
We are looking for 8 labourers to work in Guernsey (a tiny island off the French coast that legally belongs to Great Britain). Working from mid-August for a long period of time. Minimum 3 years of work experience required from employees, communicative knowledge of the English language. Work 45-50 hours a week, rate 11-12 EUR / h net + free accommodation. Guernsey ferry ride on the staff side (£ 41 / person from France). Getting special visas on the side of the company. Polish certificate of no criminal record required. 6/2 or 8/2 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "8 labourers to Great Britain". Szukamy 8 pracowników budowlanych do pracy na wyspie Guernsey (malutka wysepka przy wybrzeżu francuskim, która prawnie należy do Wielkiej Brytanii). Praca od połowy sierpnia na długi okres czasu. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczeniem w pracy, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 45-50 godzin tygodniowo, stawka 11-12 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Przejazd Guernsey promem po stronie pracowników (koszt 41 funtów/osobę z Francji). Wyrobienie specjalnych wiz po stronie firmy. Wymagane polskie zaświadczenie o niekaralności. Rotacje 6/2 lub 8/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "8 pracowników budowlanych do Wielkiej Brytanii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
island of Guernsey, United Kingdom
Jul, 27
We are looking for 4 concrete workers to work on the island of Guernsey (a tiny island off the French coast, which legally belongs to Great Britain). Working from mid-August for a long period of time. Minimum 3 years of work experience required from employees, communicative knowledge of the English language. Work 45-50 hours a week, rate 12.5 EUR / h net + free accommodation. Guernsey ferry ride on the staff side (£ 41 / person from France). Getting special visas on the side of the company. Polish certificate of no criminal record required. 6/2 or 8/2 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4 concrete workers to Great Britain". Szukamy 4 betoniarzy do pracy na wyspie Guernsey (malutka wysepka przy wybrzeżu francuskim, która prawnie należy do Wielkiej Brytanii). Praca od połowy sierpnia na długi okres czasu. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczeniem w pracy, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 45-50 godzin tygodniowo, stawka 12,5 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Przejazd Guernsey promem po stronie pracowników (koszt 41 funtów/osobę z Francji). Wyrobienie specjalnych wiz po stronie firmy. Wymagane polskie zaświadczenie o niekaralności. Rotacje 6/2 lub 8/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 betoniarzy do Wielkiej Brytanii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen and Jutland, Denmark
Jul, 26
We are looking for 4 concrete workers - Denmark, Copenhagen and Jutland. Working for a long period of time. We require experience, communicative knowledge of English, a car is welcome for a trip. Dkk / h 115.92 net rate, free accommodation (double rooms). Work 50-50 hours a week. The average monthly salary is 15,000-16,000 PLN / month net. Contract by a Polish company, labor tax paid in Denmark as part of a business trip from a Polish company, payment once a month, transfer of remuneration on the 10th day of the following month for the previous month, payslips once a month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks of work. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "4 concrete workers - Denmark". Szukamy 4 betoniarzy - Dania, Kopenhaga i Jutlandia. Praca nad długi okre czasu. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 115,92 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje podwójne). Praca po 50-50h tygodniowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie to 15000-16000 zł/mc netto. Umowa przez firmę polską, podatek za pracę zapłacony w Danii w ramach delegacji od firmy polskiej, płatność raz w miesiącu, przelew wynagrodzenia 10tego dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, raz w miesiącu payslipy, dostępna dla pracowników jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach pracy. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4 betoniarzy - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Jul, 22
We are looking for 2 tilers - Denmark, near Copenhagen. Work from August for 1-1.5 months. Required experience. The rate of 103 DKK / h net (about PLN 63 / h net), free accommodation. Work 50-55-60 hours a week. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 tilers - Denmark". Szukamy 2 kafelkarzy - Dania, k. Kopenhagi. Praca od sierpnia na 1-1,5 miesiąca. Wymagane doświadczenie. Stawka 103 dkk/h netto(ok 63 zł/h netto) , bezpłatne zakwaterowanie. Praca po 50-55-60h tygodniowo. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 kafelkarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Jul, 22
We are looking for 2 roofers - Denmark, near Copenhagen. Work from August for 1-1.5 months. Required experience.  The rate of 103 DKK / h net (about PLN 63 / h net), free accommodation. Work 50-55-60 hours a week. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 roofers - Denmark". Szukamy 2 dekarzy - Dania, k. Kopenhagi. Praca od sierpnia na 1-1,5 miesiąca. Wymagane doświadczenie. Stawka 103 dkk/h netto(ok 63 zł/h netto) , bezpłatne zakwaterowanie. Praca po 50-55-60h tygodniowo. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 dekarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Jul, 22
We are looking for 1-2 operators of mini excavators to work in Denmark, near Aarhus. Work from July 26 for a long period of time. Earthworks with optical fibers. Required experience as a mini excavator operator, communicative English, own car for the trip. Gross rate of DKK 160 / h, paid extra for overtime + 50% and + 100%. Weekly 45-50 working hours. Accommodation in a single room cost 150 DKK / day. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "mini excavator operator - Denmark". Szukamy 1-2 operatorów mini koparki do pracy w Danii, k. Aarhus. Praca od 26.07 na długi okres czasu. Prace ziemne przy światłowodach. Wymagane doświadczenie jako operator minikoparki, komunikatywny j. angielski, własne auto na wyjazd. Stawka 160 dkk/h brutto, płatne dodatki za nadgodziny +50% i +100%. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zakwaterowanie pokój pojedynczy koszt 150 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "operator mini koparki - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Jun, 28
We are looking for 10 concrete workers/steel fixers/carpenters for Norway, Bergen. Work from 05.07. for a minimum of 3-6 months. Experience required, communicative English. Work 67.5 hours a week, the rate of 220 NOK / h gross, free accommodation plus meals. Free airport pickup. Travel costs up to € 200. Contract by a Norwegian company on Norwegian terms, payment once a month. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 concrete workers/steel fixers/carpenters to Norway". Szukamy 10 betoniarzy/zbrojarzy/cieśli do Norwegii, Bergen. Praca od 05.07. na minimum 3-6 miesięcy. Wymagane doświadczenie, komunikatywny angielski. Praca po 67,5 h tygodniowo, stawka 220 nok/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie plus wyżywienie. Bezpłatny odbiór z lotniska. Pokrycie kosztów podróży do 200 €. Umowa przez firmę norweską na warunkach norweskich, płatności raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 betoniarzy/zbrojarzy/cieśli do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Vordingborg, Denmark
Jun, 28
We are looking for 2 tower crane operators to Denmark, Vordingborg. Work from now on for a long period of time, over 6 months. Remote control crane operator. Required experience, qualifications and communicative English. Work 45-50 hours a week, rate 190 DKK / h gross, accommodation 100-150 DKK / day. Rotations 4/1 or 5/2 or 6/2. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "2 tower crane operators to Denmark". Szukamy 2 operatorów dźwigów do Danii, Vordingborg. Praca od teraz na długi okres czasu, powyżej 6 mcy. Praca przy operowaniu pilotem. Wymagane doświadczenie, uprawnienia oraz komunikatywny angielski. Praca po 45-50h tygodniowo, stawka 190 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Rotacje 4/1 lub 5/2 lub 6/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 operatorów dźwigów do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku