Category: Others

Engeløya, Norway
Mar, 29
We are looking for 1-2 farmers for a farm in Norway, Engeløya. Work from April to December. Working farm with 35 hectares of potatoes. Work on collecting potatoes, plowing, working with an excavator, mowing grass, etc. We are looking for people with agricultural experience, also able to operate and repair a tractor, with a tractor and car driving license. Knowledge of English at the level of communicating with the farm owner. Possibility of coming with the family after the trial period. Rotation options after 4-5-6 weeks for 1-2 weeks in Poland. The rate of 200-250 NOK / h gross, weekly 45-50-55-60 working hours. Free accommodation (several rooms available if the employee wants to come with the family during work). Salary payable once a month. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Link presenting this work, this place and the area https://www.instagram.com/p/CYLxjqxNuGB/. If you are interested, please send your CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1-2 farmers for a farm". Szukamy 1-2 rolników do gospodarstwa rolnego w Norwegii, Engeløya. Praca od kwietnia do grudnia. Gospodarstwo rolne z 35 hektarami uprawy ziemniaków. Praca przy zbieraniu ziemniaków, orce, praca z koparką, koszenie trawy itp. Poszukujemy osób z doświadczeniem rolniczym, również potrafiącej obsługiwać oraz naprawić traktor, z prawem jazdy na ciągnik i samochód. Znajomość języka angielskiego na poziomie porozumiewania się z właścicielem gospodarstwa. Możliwość przyjazdu z rodziną po okresie próbnym. Opcje rotacji po 4-5-6 tygodniach na 1-2 tygodnie w Polsce. Stawka 200-250 nok/h brutto, tygodniowo 45-50-55-60 godzin pracy. Bezpłatne zakwaterowanie (dostępne kilka pokoi jeśli pracownik chce przyjechać z rodziną na czas pracy). Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu. Umowa norweska na warunkach norweskich. Link przedstawiający tą pracę, te miejsce i okolicę https://www.instagram.com/p/CYLxjqxNuGB/. Osoby zainteresowane proszę o przesłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1-2 rolników do gospodarstwa rolnego". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Mar, 29
We are looking for 3 employees to work in a precast concrete factory, work in Aalborg for a long period of time, night shift work, work from 04/04, (the first 2 weeks for a day shift and then night shift), night shift rate DKK 199.5 / h gross - after 3 months 229.5 dkk / h gross, work after 46 hours a week. A minimum of 4 years of experience as a steel fixer / concrete worker is required, experience in the production of precast concrete elements is welcome. Communicative / good knowledge of English for 2 people and one car for 3 employees. Accommodation organized by a Danish company, cost deducted from salary, single room, internet, washing machine, fridge, etc., cost 150 DKK / day, good standard of the apartment, car is not required (we have people with a car on site). The company pays SH, Feriepenge, pension, organized work clothes, payments every 2 weeks, in dkk, payslips. If you are interested, please send your CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: Aalborg concrete prefabricated workers ". Szukamy 3 pracowników do pracy w fabryce prefabrykatów betonowych, praca w Aalborg na długi okres czasu, praca na zmianę nocną, praca od 04.04, (pierwsze 2 tygodnie na zmianę dzienną a dalej już na nocki), stawka za zmianę nocną 199,5 dkk/h brutto - po 3 miesiącach 229,5 dkk/h brutto, praca po 46h tygodniowo. Wymagane minimum 4 letnie doświadczenie jako zbrojarz/betoniarz, mile widziane doświadczenie w pracy przy produkcji prefabrykatów betonowych. Komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego u 2 osób oraz jedno auto na 3 pracowników. Zakwaterowanie organizowane przez firmę duńska, koszt potrącany z wynagrodzenia, pokój pojedynczy, internet, pralka, lodówka itd, koszt 150 dkk/dzień, dobry standard mieszkania, auto nie jest wymagane (mamy osoby z autem na miejscu). Firma płaci SH, Feriepenge, emerytalne, zorganizowane ubrania robocze, płatności co 2 tygodnie, w dkk, payslipy. Osoby zainteresowane proszę o przesłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: pracownicy do prefabrykatów betonowych Aalborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
Mar, 29
We are looking for 8 steel-fixers / concrete workers to build a bridge to Denmark, Silkeborg. Work from April 20. for 3 months. Construction of a bridge called Ringvejsbroen. Foundation, casting, pillars / columns. Experience required, knowledge of English in half of the employees, a car is welcome for a trip. The rate is 170 DKK / h gross, accommodation costs 100-150 DKK / day for a double / single room. Weekly 55-58 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. 4/2 rotations. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "8 steel-fixers / concrete workers - Denmark". Szukamy 8 zbrojarzy/betoniarzy do budowy mostu do Danii, Silkeborg. Praca od 20.04. na 3 miesiące. Budowa mostu o nazwie Ringvejsbroen. Fundamentowanie, odlewanie, filary/kolumny. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 55-58 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "8 zbrojarzy / betoniarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hirsthals, Denmark
Mar, 28
We are looking for 4 industrial painters to Denmark, Hirsthals. Work from 30.03. for a longer period of time. Industrial painters who can clean with water 2,500 bar, shot blast, spray paint. Vessels are in a dock (work on board and outside). Required experience, knowledge of English is welcome and a car for the trip. Gross rate of DKK 135.65 / h, daily allowance of DKK 342.75 for the entire working day, accommodation cost of DKK 100 / day. Weekly, 55-60 hours of work. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4 industrial painters to Denmark, Hirsthals". Szukamy 4 malarzy przemysłowych do Danii, Hirsthals. Praca od 30.03. na dłuższy okres czasu. Malarze przemysłowi, którzy potrafią czyścić wodą 2500 bar, śrutować, malować natryskowo. Statki znajdują się w doku (praca na statku i na zewnątrz). Wymagane doświadczenie, mile widziana znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 135,65 dkk/h brutto, dieta 342,75 DKK za cały dzień roboczy, koszt zakwaterowania 100 dkk/dzień. Tygodniowo po 55-60 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 malarzy przemysłowych do Danii, Hirsthals". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Vejle, Denmark
Mar, 25
We are looking for 3-4 bricklayers / plasterers to Denmark, Vejle. Work from 04/04. for 3 months. Facade works, plastering works, insulation. Candidates must have experience, knowledge of English and a car for the trip. The rate is 180 DKK / h gross, the cost of accommodation is 700 DKK / week for a double room or 1050 DKK / week for a single room. Weekly after 50-55 hours of work. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3-4 bricklayers / plasterers - Denmark". Szukamy 3-4 murarzy / tynkarzy do Danii, Vejle. Praca od 04.04. na 3 miesiące. Prace elewacyjne, prace tynkarskie, izolacje. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 180 dkk/h brutto, koszt zakwaterowania 700 dkk/tydzień za pokój podwójny lub 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo po 50-55 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3-4 murarzy / tynkarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Vejle, Denmark
Mar, 22
We are looking for 15 steel construction grinders to Denmark, near Vejle. Work from 03/28. for a long period of time. Work in the production of wind towers. Candidates must have experience, knowledge of English will be an advantage and a car for the trip. The rate is 150 DKK / h gross, the cost of accommodation is 700 DKK / week for a double room or 1050 DKK / week for a single room. Weekly 66 hours of work (2/2 rotations) or 55 hours a week (then 4/2 rotations). Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "15 steel construction grinders - Denmark". Szukamy 15 szlifierzy konstrukcji stalowych do Danii, koło Vejle. Praca od 28.03. na długi okres czasu. Praca przy produkcji wież wiatrowych. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, znajomość języka angielskiego będzie atutem oraz auto na wyjazd. Stawka 150 dkk/h brutto, koszt zakwaterowania 700 dkk/tydzień za pokój podwójny lub 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo po 66 godzin pracy (rotacje 2/2) lub po 55h tygodniowo (wtedy rotacje 4/2). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "15 szlifierzy konstrukcji stalowych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
online work, Romania
Mar, 22
We are looking for a recruiter from Romania to work for a Danish company – Danish hiring temp agency. Recruiter will be recruiting Romanian workers to work in Denmark, workers such as welders, steel fitters, pipefitters, concrete workers, pavers, steelfixers, carpenters, painters and factory workers. Person will work remotely in Romania, online. Recruiter must have minimum 2 years experience working with recruitments projects, must be available online about recruitement projects, also sometime during evenings and weekends and must speak good English. Recruiter will be hired by Danish company. First trial period for 1 month with salary 6000 dkk per month netto (after taxes), and if cooperation will be good from next month salary would be 8000 dkk/h netto. Danish hiring agency will insure worker in Denmark and laster also in Romania, also pay in Denmark additional things like holiday money (12,5% brutto), SH and Danish pension. Additionally worker will receive each month +1500-2500 dkk/month extra budget for cost of using phone and spending for ads. Person must be available on phone and mail with Danish company, and also our recruitemnt agency (our Polish recruitemnt office cooperate with Danish agency for 5 years, we delivered to this Danisj company over 700 Polish workers, now Danish company also would like to hire Romanian, Bulgarian and Lithuanian workers and needs Romanian recruiter) Candidates who meet requirements and are interested are kindly requested to send cv their application at our email address  rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject „recruiter from Romania to work for Denmark”, please also send us in email message some information about your experience in recruitment field. We will contact with chosen candidates.
Ålesund, Norway
Mar, 18
We are looking for 7 hullplaters to Norway, in shipyards near Alesund. Work from 23.03. Permanently. Construction of sections made of both steel and aluminum. In many shipyards also work in equipping and repairing / servicing ships. We require experience and communicative knowledge of English in at least half of the employees. The rate of 195 NOK / h gross, minimum 54 hours a week. Paid accommodation 50 nok / day. Rotations 4/2, 6/3. Monthly payments. Arrival at Ålesund airport (the company pays 3000 nok for the trip after 6 weeks of work, this is a refund for the trip). The average net monthly salary is about PLN 13,500 / month net. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "7 hullplaters - Norway". Szukamy 7 monterów kadłubów do Norwegii, w stoczniach niedaleko Alesund. Praca od 23.03. na stałe. Budowa kształtowników zarówno ze stali, jak i aluminium. W wielu stoczniach praca również przy wyposażaniu i naprawie/serwisowaniu statków. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników. Stawka 195 nok/h brutto, minimum 54 godzin tygodniowo. Płatne zakwaterowanie 50 nok/dzień. Rotacje 4/2, 6/3. Płatności co miesiąc. Przylot na lotnisko Ålesund (firma płaci za podróż 3000 nok po 6 tygodniach pracy, jest to zwrot za podróż). Średnie wynagrodzenie netto miesięczne to ok 13500 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "7 monterów kadłubów - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Copenhagen, Denmark
Mar, 15
We are looking for 2 roof deckers/insulation fitters, to Denmark, near Copenhagen. Work from March 21. for a long period of time. First of all, laying roofs, tiles and facade cladding with the ROCK panel. Candidates must have experience, pleasant experience in working with excavators, knowledge of English will be an asset and a car for the trip. The rate is 170 DKK / h gross, accommodation costs 800 DKK / week for a double room or 1350 DKK / week for a single room. 45 hours of work per week. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "roof deckers/insulation fitters - Denmark". Szukamy 2 dekarzy w tym monterów ociepleń do Danii, k. Kopenhagi. Praca od 21.03. na długi okres czasu. Przede wszystkim układanie dachów, dachówek i okładzin elewacyjnych panelem ROCK. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, mile idziane doświadczenie w pracy z koparkami, znajomość języka angielskiego będzie atutem oraz auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 800 dkk/tydzień za pokój podwójny lub 1350 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 dekarzy w tym monterów ociepleń - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Fredericia, Denmark
Mar, 15
We are looking for 2 earthworks pipe fitters to Denmark, near Fredericia. Work from March 21. for a long period of time. Pipe laying, various earthworks, large pipe diameters. Candidates must have experience, pleasant experience in working with excavators, knowledge of English will be an asset and a car for the trip. The rate is 175 DKK / h gross, accommodation costs 700 DKK / week for a double room or 1050 DKK / week for a single room. Weekly 45-50 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pipe fitters for earthworks - Denmark". Szukamy 2 monterów rur do prac ziemnych do Danii, k. Fredericiii. Praca od 21.03. na długi okres czasu. Kładzenie rur, różne prace ziemne, duże średnice rur. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, mile idziane doświadczenie w pracy z koparkami, znajomość języka angielskiego będzie atutem oraz auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień za pokój podwójny lub 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów rur do prac ziemnych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Mar, 11
We are looking for 1 bricklayer to Denmark, Copenhagen. Work from 16.03. or 21.03. for 4-6 months. Renovation of apartments. Required experience, knowledge of English, a car is welcome for the trip. 150 DKK / h gross rate, free accommodation. Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 mason - Denmark". Szukamy 1 murarza do Danii, Kopenhaga. Praca od 16.03. lub 21.03. na 4-6 miesięcy. Remonty mieszkań. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 150 dkk/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 murarz- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Mar, 08
We are looking for 4 excavator operators for Denmark, Copenhagen. Work from 14.03. for 2-3 years. We need operators who also work as potato workers. Experience required, knowledge of English in half of the employees, a car is welcome for a trip. Gross rate of 167.5 DKK / h, accommodation cost 3000 DKK / month (double rooms). Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4 excavator operators - Denmark". Szukamy 4 operatorów koparek do Danii, Kopenhaga. Praca od 14.03. na 2-3 lata. Potrzebujemy operatorów którzy również pracują jako pracownicy ziemni. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 167,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 3000 dkk/miesiąc (pokoje podwójne). Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 operatorów koparek- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Mar, 08
We are looking for 4 plumbers to Denmark, Odense. Commencement of work 14.03. for a long period of time. Candidates must have 4 years of relevant experience or a professional diploma as a plumber. Knowledge of English and your own car per group are preferred. Work 50 hours a week, the rate of 205 DKK / h gross + a bonus of 30 DKK / h = 235 DKK / h gross. Paid accommodation approx 5000 DKK / month. 5/2 or 6/2 rotations. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4 plumbers to Denmark". Szukamy 4 hydraulików do Danii, Odense. Rozpoczęcie pracy 14.03. na długi okres czasu. Kandydaci muszą mieć 4 lata odpowiedniego doświadczenia lub dyplom zawodowy jako hydraulik. Preferowana jest znajomość języka angielskiego i własny samochód na grupę. Praca po 50h tygodniowo, stawka 205 dkk/h brutto +premia 30 dkk/h = 235 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie ok 5000 dkk/mc. Rotacje 5/2 lub 6/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 hydraulików do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Mar, 04
We are looking for 1 excavator operator for Denmark, Copenhagen. Work from 09.03 for a year or longer. The candidate must have a minimum of 1 year of experience, communicative knowledge of English, a car is welcome for the trip. The rate is 167.5 DKK / h gross, accommodation costs 700 DKK / week for a double room or 1050 DKK / week for a single room. Weekly 45-50 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "1 excavator operator - Denmark". Szukamy 1 operatora koparki do Danii, Kopenhaga. Praca od 09.03 na rok lub dłużej. Kandydat musi posiadać minimum 1 rok doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 167,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 700 dkk/tydzień za pokój podwójny lub 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 operatora koparki - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Mar, 04
We are looking for 1 employee to work in a precast concrete factory, work in Aalborg for a long period of time, night shift work, work from 07.03, (first 2 weeks for a day shift and then night shift), night shift rate DKK 199.5 / h gross - after 3 months 229.5 dkk / h gross, work after 46 hours a week. A minimum of 4 years of experience as a steel fixer / concrete worker is required, experience in the production of precast concrete elements is welcome. Accommodation organized by a Danish company, cost deducted from salary, single room, internet, washing machine, fridge, etc., cost 150 DKK / day, good standard of the apartment, car is not required (we have people with a car on site). The company pays SH, Feriepenge, pension, organized work clothes, payments every 2 weeks, in dkk, payslips. If you are interested, please send your CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: Aalborg concrete prefabricated employee ". Szukamy 1 pracownika do pracy w fabryce prefabrykatów betonowych, praca w Aalborg na długi okres czasu, praca na zmianę nocną, praca od 07.03, (pierwsze 2 tygodnie na zmianę dzienną a dalej już na nocki), stawka za zmianę nocną 199,5 dkk/h brutto - po 3 miesiącach 229,5 dkk/h brutto, praca po 46h tygodniowo. Wymagane minimum 4 letnie doświadczenie jako zbrojarz/betoniarz, mile widziane doświadczenie w pracy przy produkcji prefabrykatów betonowych. Zakwaterowanie organizowane przez firmę duńska, koszt potrącany z wynagrodzenia, pokój pojedynczy, internet, pralka, lodówka itd, koszt 150 dkk/dzień, dobry standard mieszkania, auto nie jest wymagane (mamy osoby z autem na miejscu). Firma płaci SH, Feriepenge, emerytalne, zorganizowane ubrania robocze, płatności co 2 tygodnie, w dkk, payslipy. Osoby zainteresowane proszę o przesłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: pracownik do prefabrykatów betonowych Aalborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Feb, 28
We are looking for 10 excavator operators for Denmark, Copenhagen. Work from April for 2-3 years. Experience required, knowledge of English in half of the employees, a car is welcome for a trip. The gross rate is 170 DKK / h, accommodation costs 3600 DKK / month (double rooms). The average monthly remuneration after deducting the costs of accommodation will be about PLN 13,000 / month net + benefits payable a bit later (SH, Feriepenge, retirement pension, tax refund about PLN 4500 / month net). Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "10 excavator operators - Denmark". Szukamy 10 operatorów koparek do Danii, Kopenhaga. Praca od kwietnia na 2-3 lata. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 3600 dkk/miesiąc (pokoje podwójne). Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wyniesie około 13000 zł/mc netto + dodatki płatne nieco później (SH, Feriepenge, emerytalne, zwrot podatku ok 4500 zł/mc netto). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 operatorów koparek- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Feb, 28
We are looking for 20 pavers for Denmark, Copenhagen. Work from April for 2-3 years. Experience required, knowledge of English in half of the employees, a car is welcome for a trip. The rate is 180 DKK / h gross, accommodation costs 3600 DKK / month (double rooms). Weekly 50-58 working hours. The average monthly remuneration after deducting the costs of accommodation will be about PLN 13,000 / month net + benefits payable a bit later (SH, Feriepenge, retirement pension, tax refund about PLN 4500 / month net). Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "20 pavers - Denmark". Szukamy 20 brukarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od kwietnia na 2-3 lata. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 3600 dkk/miesiąc (pokoje podwójne). Tygodniowo 50-58 godzin pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wyniesie około 13000 zł/mc netto + dodatki płatne nieco później (SH, Feriepenge, emerytalne, zwrot podatku ok 4500 zł/mc netto). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "20 brukarzy- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Feb, 28
We are looking for 30 general ground workers to Denmark, Copenhagen. Work from April for 2-3 years. Experience required, knowledge of English in half of the employees, a car is welcome for a trip. The gross rate is 170 DKK / h, accommodation costs 3600 DKK / month (double rooms). Weekly 50-58 working hours. The average monthly salary after deducting the costs of accommodation will be about PLN 13,000 / month net + benefits payable a bit later (SH, Feriepenge, retirement pension, tax refund about PLN 4500 / month net). Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "30 general ground workers - Denmark". Szukamy 30 pracowników do prac ziemnych do Danii, Kopenhaga. Praca od kwietnia na 2-3 lata. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 3600 dkk/miesiąc (pokoje podwójne). Tygodniowo 50-58 godzin pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wyniesie około 13000 zł/mc netto + dodatki płatne nieco później (SH, Feriepenge, emerytalne, zwrot podatku ok 4500 zł/mc netto). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "30 pracowników do prac ziemnych - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
Feb, 25
We are looking for 8 steel-fixers / concrete workers to build a bridge to Denmark, Silkeborg. Work from 07.03. for 3 months. Construction of a bridge called Ringvejsbroen. Foundation, casting, pillars / columns. Experience required, knowledge of English in half of the employees, a car is welcome for a trip. The rate is 170 DKK / h gross, accommodation costs 100-150 DKK / day for a double / single room. Weekly 50-58 working hours. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "8 steel-fixers / concrete workers - Denmark". Szukamy 8 zbrojarzy/betoniarzy do budowy mostu do Danii, Silkeborg. Praca od 07.03. na 3 miesiące. Budowa mostu o nazwie Ringvejsbroen. Fundamentowanie, odlewanie, filary/kolumny. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 50-58 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "8 zbrojarzy / betoniarzy - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Norre Nebel, Denmark
Feb, 23
We are looking for 2 pavers, including work in operating a mini excavator to Denmark, Norre Nebel. Work from 28.02. for 1 year. Pipe laying, various earthworks, paving works. Candidates must have experience as a paver and welcome experience of working on excavators, knowledge of English and a car for the trip. The rate is 170 DKK / h gross, accommodation costs 100-150 DKK / day for a double / single room. 45 hours of work per week. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 pavers / excavator operators - Denmark". Szukamy 2 brukarzy w tym prace w operowaniu mini koparką do Danii, Norre Nebel. Praca od 28.02. na 1 rok. Kładzenie rur, różne prace ziemne, brukarskie. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie jako brukarz oraz mile widziane doświadczenie pracy na koparkach, znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 100-150 dkk/dzień za pokój podwójny / pojedynczy. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 brukarzy /operatorów koparki - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.