Category: Others

Horsens, Denmark
Sep, 17
We are looking for 4 bricklayers to Denmark - Horsens. Work for over 2 months from 24/09. We require experience as a bricklayer - experience in insulation and renovation work. Communication skills in English and car are welcome. Work after 45 hours per week (possibly more hours). Salary 150 dkk / h gross, paid accommodation around 1200-1500 dkr. per month (mainly 2-person rooms). Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "bricklayer to Denmark". Szukamy 4 murarzy do Danii - Horsens. Praca na ponad 2 miesiące od 24.09. Wymagamy doświadczenia jako murarz - doświadczeniem w pracach izolacyjnych i remontowych. Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto. Praca po 45 h tygodniowo (możliwe że więcej godzin). Wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie około 1200-1500 dkk na miesiąc (głównie pokoje 2 osobowe). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "murarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Horsens, Denmark
Sep, 17
We are looking for 2 cnc operators to Denmark - Horsens. Work for over 2 months from 24/09. We require experience as a cnc operator, communicative knowledge of English and auto. Work after 40 hours per week (possibly more hours). Salary 150 dkk / h gross, paid accommodation around 1200-1500 dkr. per month (mainly 2-person rooms). Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with the following note: cnc operator to Denmark ". Szukamy 2 operatorów cnc do Danii - Horsens. Praca na ponad 2 miesiące od 24.09. Wymagamy doświadczenia jako operator cnc, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto. Praca po 40 h tygodniowo (możliwe że więcej godzin). Wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie około 1200-1500 dkr. na miesiąc (głównie pokoje 2 osobowe). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: operator cnc do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Horsen, Denmark
Sep, 17
We are looking for 2 pavers to Denmark - Horsens. Work for over 2 months from 24/09. We require experience as paver, communication skills in English and car are welcome. Work after 45 hours per week (possibly more hours). Salary 135/140 dkk / h gross (higher salary possible if the employee denies qualifications), paid accommodation around 1200-1500 dkr. per month (mainly 2-person rooms). Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: paver to Denmark. " Szukamy 2 brukarzy do Danii - Horsens. Praca na ponad 2 miesiące od 24.09. Wymagamy doświadczenia jako brukarz, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto. Praca po 45 h tygodniowo (możliwe że więcej godzin). Wynagrodzenie 135/140 dkk/h brutto (możliwe wyższe wynagrodzenie gdy pracownik wykaże się kwalifikacjami), płatne zakwaterowanie około 1200-1500 dkk na miesiąc (głównie pokoje 2 osobowe). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: brukarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Næstved, Denmark
Sep, 12
We are looking for 7 slaughterers/butchers to Denmark - Næstved. Work from 17.09 for a long period of time. We require experience as a butcher, communicative / good knowledge of English. Stawka 155 dkk / h gross, 41 hours a week (Working hours are Monday-Thursday 5:30 - 14:30 and Friday 5:30 - 10:30, free weekends). We are looking for people who live in Denmark, no accommodation is organized by the Danish agnetia. Danish contract on Danish terms, payslipy every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please send your CV to: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "7 butchers to Denmark". Szukamy 7 rzeźników do Danii -Næstved . Praca od 17.09 na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia jako rzeźnik, komunikatywna / dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 155 dkk/h brutto, 41 godzin tygodniowo (Godziny pracy to poniedziałek-czwartek 5:30 - 14:30 i piątek 5:30 - 10:30, wolne weekendy). Szukamy osób które mieszkają w Danii, zakwaterowanie nie jest organizowane przez agencję duńską. Umowa duńska na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie cv na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "7 rzeźników do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
Sep, 04
We are looking for 2 bricklayers / steel fixers / shuttering carpenters to Denmark, Copenhagen. Work for 1-2 months from 10.09. We require experience, communicative English skills and one car for two employees. Work after 60 hours per week. Salary: 171 dkk / h, gross, paid accommodation. Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: construction worker to Copenhagen. " Szukamy 2 murarzy/ zbrojarzy / cieśli szalunkowych do Danii, Kopenhaga. Praca na 1-2 miesiące od 10.09. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego i jedno auto na dwóch pracowników. Praca po 60 h tygodniowo. Wynagrodzenie 171 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: pracownik budowlany do Kopenhagi". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Vejle, Denmark
Sep, 04
We are looking for 4 bricklayers to Denmark (2 people to Odense and 2 people to Vejle). Work for 1-2 months from 10.09. We require experience as a bricklayer, communicative knowledge of English and one car for two masons. Work 50 hours a week. Salary: 160 dkk / h gross, paid accommodation. Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: bricklayer to Denmark. " Szukamy 4 murarzy do Danii (2 osoby do Odense i 2 osoby do Vejle). Praca na 1-2 miesiące od 10.09. Wymagamy doświadczenia jako murarz, komunikatywna znajomość języka angielskiego i jedno auto na dwóch murarzy. Praca po 50 h tygodniowo. Wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: murarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Heerlen, Netherlands
Aug, 30
We are looking for 2 tilers for the Netherlands - Heerlen. Work from 10.09 for a longer period of time. We require experience, nice communicative knowledge of English. Work 40 hours a week, pay 480 - 500 euros / week net + free accommodation + insurance and 8% holiday and holiday money. Employment by a Dutch employment agency, on Dutch terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic "2 tilers to the Netherlands". Szukamy 2 kafelkarzy do Holandii - Heerlen . Praca od 10.09 na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 480 - 500 euro / tydzień netto + bezpłatne zakwaterowanie + ubezpieczenie oraz 8% pieniądze wakacyjne i urlopowe. Zatrudnianie przez holenderską agencję pracy, na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "2 kafelkarzy do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stockholm, Sweden
Aug, 29
We are looking for 4 concrete workers to Sweden - Stockholm. Work for 2-3 months with the possibility of working for a long period of time. The beginning of work on 03.09 and 06.09. We require experience working on construction sites, nice communicative knowledge of English and nice car. Work 50-55 hours a week, pay 145 sek / h gross. Paid accommodation 1000 sek / month / person (double rooms). Employment by the Swedish employment agency, on Swedish terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with the annotation "4 concrete workers to Sweden". Szukamy 4 pracowników budowlanych do Szwecji - Sztokholm. Praca na 2-3 miesiące z możliwością pracy na długi okres czasu. Początek pracy 03.09 oraz 06.09. Wymagamy doświadczenia w pracy na budowach, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własne auto. Praca 50-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 145 sek / h brutto. Płatne zakwaterowanie 1000 sek / miesiąc / osoba (pokoje podwójne). Zatrudnianie przez szwedzką agencję pracy, na warunkach szwedzkich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "4 pracowników budowlanych do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stockholm, Sweden
Aug, 29
We are looking for 2 roofers to Sweden - Stockholm. work for 2-3 months with the possibility of working for a long period of time. The beginning of work on 03.09 and 06.09. We require experience at work as a roofer, a nice communicative knowledge of English and a personal car. Work 50-55 hours a week, pay 145 sek / h gross. Paid accommodation 1000 sek / month / person (double rooms). Employment by the Swedish employment agency, on Swedish terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic "2 decors to Sweden". Szukamy 2 dekarzy do Szwecji - Sztokholm. Praca na 2-3 miesiące z możliwością pracy na długi okres czasu. Początek pracy 03.09 oraz 06.09. Wymagamy doświadczenia w pracy jako dekarz, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własne auto. Praca 50-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 145 sek / h brutto. Płatne zakwaterowanie 1000 sek / miesiąc / osoba (pokoje podwójne). Zatrudnianie przez szwedzką agencję pracy, na warunkach szwedzkich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "2 dekarzy do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Holstebro, Denmark
Aug, 29
We are looking for 2 bricklayers for building houses in lightweight concrete ytong - Denmark - Holstebro. Work for a longer period of time. Starting work 03.09. We require experience in working with ytong blocks. We require a communicative knowledge of English, own car. Work 46 hours a week, pay 150 dkk / h gross (+ SH and + Feriepenge). Paid accommodation 150 dkk / day / person. Monthly average remuneration after deduction of accommodation costs about 8,500 PLN / month net. Payslips every 2 weeks. Employment by a Danish employment agency, under Danish conditions. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject "2 ytour ministers to Denmark". Szukamy 2 doświadczonych murarzy do bloków ytong - Dania - Holstebro. Praca na dłuższy okres czasu. Rozpoczęcie pracy 03.09. Wymagamy doświadczenia w pracy przy blokach ytong. Wymagamy komunikatywnej znajomość języka angielskiego, własne auto. Praca 46 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk / h brutto (+ SH i + Feriepenge). Płatne zakwaterowanie 150 dkk / dzień / osoba. Miesięczne średnie wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 8500 PLN / mc netto. Payslips co 2 tygodnie. Zatrudnianie przez duńską agencję pracy, na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "2 murarzy ytong do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
Aug, 10
We are looking for 1-2 plasterers to work in Denmark, around Copenhagen. Work for a longer period of time. We require at least 3 years of experience as a putty from the candidates. For two people one car, one person must speak in English. Stawka 155 dkk / h brutto (first week 147 dkk / h gross), 55-60 hours a week, paid accommodation (cost about 150 dkk / day). Employment by a Danish company on Danish terms, payments always every 2 weeks, rotation 4/1. Candidates interested in this job offer, please send the application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject: "plasterers to Denmark". Szukamy 1-2 szpachlarzy do pracy w Danii, okolice Kopenhagi. Praca na dłuższy okres czasu. Od kandydatów wymagamy przynajmniej 3-letnie doświadczenie jako szpachlarz. Na dwie osoby jedno auto, jedna osoba musi mówić w języku angielskim. Stawka 155 dkk/h brutto (pierwszy tydzień 147 dkk/h brutto), 55-60 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie (koszt około 150 dkk / dzień). Zatrudnianie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności zawsze co 2 tygodnie, rotacja 4/1. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "szpachlarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Horsens, Denmark
Aug, 01
We are looking for 2 qualified programmers / CNC operators to Denmark, Horsens - for a longer period of time. Soraluce milling machine from Heinden Hein 426 / Gibbscam. CNC operator with extensive experience in the field of Sinumerik 840D / gibbscam. Candidates must have at least 5-10 years of experience. Knowledge of Danish or English. The candidate must live in Denmark and have their own camping. Stawka 170 dkk / h brutto (later 190-200 dkk / h gross - additional payable after afternoon / night change 36 dkk / h gross). Work on Monday, Tuesday and Wednesday after 12 h, czereltka, Friday and Saturday from 06:00 to 18:00 or night changes. Umoa Danish in the Danish arctic. Candidates interested in the work, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject "programmer / CNC operator". Szukamy 2 wykwalifikowanych programistów / operatorów CNC do Danii, Horsens - na dłuższu okres czasu. Frezarka Soraluce z Heinden Hein 426 / Gibbscam. Operator CNC z dużym doświadczeniem w zakresie Sinumerik 840D / gibbscam. Kandydaci muszą posiadać co najmniej 5-10 lat doświadczenia. Znajomość języka duńskiego lub angielskiego. Kandydat musi mieszkać w Danii i posiadać własne zakaterowanie. Stawka 170 dkk/h brutto (póżniej 190-200 dkk/h brutto - dodatkowo płatne za popołudnioą/nocną zmianę 36 dkk/h brutto). Praca w poniedziałek wtorek i środa po 12 h, czwaretk, piatek i sobota od 06:00 do 18:00 lub zmiany nocne. Umoa duńska na arunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani pracą proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie" programista / operator CNC". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Tingbjerg, Kopenhaga, Denmark
Jul, 19
We are looking for 2 plumbers to Denmark, Tingbjerg, Copenhagen. Work from 27.08, to December 2019. Underfloor heating + the entire water and sewage system for the construction of new apartments. From the candidate we require a minimum of 4-5 years of experience, knowledge of English. Stawka 180 dkk / h gross, paid accommodation 200 dkk / day (single rooms), work after 46-50 h per week. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject: "2 plumbers to Denmark". Szukamy 2 hydraulików do Danii, Tingbjerg,Kopenhaga. Praca od 27.08, do grudnia 2019. Ogrzewanie podłogowe + cała instalacja wodno-kanalizacyjna przy budowie nowych mieszkań. Od kandydata wymagamy minimum 4-5 lat doświadczenia, znajomość języka angielskiego. Stawka 180 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 200 dkk/dzień (pokoje pojedyncze), praca po 46-50 h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 hydraulików do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Holstebro, Denmark
Jul, 13
We are looking for 1 employee to seal windows, silicone fuge, putting window rubbers. Work in Denmark, Holstebro from 23/07. for a longer period of time. We require a minimum of 2 years for such work, communicative English skills, own car. Stawka 150 dkk / h gross, paid accommodation 100-150 dkk / day, 46h per week. Danish contract on Danish terms. If you are interested in a job offer, please send an application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "employee to windows - Denmark". Szukamy 1 pracownika do uszczelniania okien, robienie fug, zakładanie gum do okien. Praca w Danii, Holstebro od 23.07. na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia minimum 2 lata przy takiej pracy, komunikatywna znajomość języka angielskiego, własne auto. Stawka 150 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień, 46h tygodniowo. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "pracownik do okien - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oslo, Drammen, Norway
Jul, 13
We are looking for 5 plumbers to Norway, Oslo and Drammen. Work from 06.08, for a longer period of time. We need plumbers for underfloor heating, sanitary installations inside homes. From the candidate we require a minimum of 5 years of experience, VVS plumbers, English language skills are welcome. Rate 180-200 nok/h brutto (if the candidate has more than 10 years of experience and professional certificates), free accommodation (single rooms), work for 57 h per week. Rotations 3/1 or 4/1. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "5 plumbers to Norway". Szukamy 5 hydraulików do Norwegii, Oslo i Drammen. Praca od 06.08, na dłuższy okres czasu. Potrzebujemy hydraulików do ogrzewania podłogowego, instalacji sanitarnych wewnątrz domów. Od kandydata wymagamy minimum 5 lat doświadczenia, hydraulicy VVS,  znajomość języka angielskiego. Stawka 180-200 nok/h brutto (jeśli kandydat ma doświadczenie powyżej 10 lat i certyfikaty zawodowe), bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze), praca po 57 h tygodniowo .Koszt podróży po stronie pracownika.  Rotacje 3/1 lub 4/1. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 hydraulików do Norwegii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hvide Sande, Denmark
May, 14
We are looking for 2 workers to thatched roofs to Denmark - Hvide Sande. Work from 21.05 for 1-2 months. We require experience with thatched roofs. Knowledge of English and car are welcome. Rate 140 dkk / h gross, weekly 50-55 working hours. Paid accommodation 150 dkk / day. The average monthly remuneration is approximately PLN 8,500 - 9,500 PLN / month net after deduction of accommodation costs. Danish contract on Danish terms. Interested persons please send the application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "workers to thatched roofs".   Szukamy 2 pracowników do kładzenia strzechy na dachy do Danii - Hvide Sande. Praca od 21.05 na 1-2 miesiące. Wymagamy doświadczenia przy dachach ze strzechy. Mile widziana znajomość angielskiego oraz samochód. Stawka 140 dkk/h brutto, tygodniowo 50-55 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi około 8.500 - 9.500 PLN/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "pracownik do kładzenia strzechy na dachy". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Turku, Finland
Apr, 16
We are looking for 4 putty putty aggregate. Work in Finland, Turku. Work for a few months. We require experience as a putty putty aggregate. Friendly English is welcome. The rate is around 11.70 euro / h net, weekly 58 hours of work, free accommodation (double room). The average monthly salary is around PLN 10,000 / month net. Interested persons please send the application to the address danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in the topic "plasterer - Finland". Szukamy 4 szpachlarzy szpachlujacych agregatem. Praca w Finlandii, Turku. Praca na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia jako szpachlarz szpachlujący agregatem. Mile widziana komunikatywna znajomość angielskiego. Stawka ok 11,70 euro/h netto, tygodniowo 58 godzin pracy, bezpłatne zakwaterowanie (pokój dwu osobowy). Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi około 10.000 PLN/mc netto. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "szpachlarz - Finlandia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. Oferta naszego partnera: Do wyjazdów za granicę potrzebny jest j. angielski - weź kilka odpłatnych lekcji przez telefon z korepetytorem, masz szansę zdobyć pracę za granicą. (szczegóły podajemy tel. lub email)
Skive, Denmark
Apr, 09
We are looking for an operator / programmer of CNC machine tools (Mazak control) to Denmark, Skive. Work from 16/04/2018. We require experience in operating CNC machines with MAZAK control. Communicative knowledge of English. Rate 153 dkk / h gross, weekly about 45 hours of work. Paid accommodation 125 dkk / day. The remuneration after deduction of accommodation costs is approximately PLN 8,700 / month net. Rotations 4/1 or 4/2. Danish contract on Danish terms. Interested persons please send the application to the e-mail address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note on the subject of "CNC-Mazak - Denmark machine tool". Szukamy operatora / programisty obrabiarek CNC (sterowanie Mazak) do Danii, Skive. Praca od 16.04.2018 Wymagamy doświadczenia w obsłudze obrabiarek CNC z sterowaniem MAZAK. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 153 dkk/h brutto, tygodniowo około 45 godzin pracy. Płatne zakwaterowanie 125 dkk/dzień. Wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wyniesie około 8.700 PLN/mc netto. Rotacje 4/1 lub 4/2. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "obrabiarka CNC-Mazak - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Struer, Denmark
Mar, 28
We are looking for 6 - 10 pavers to Denmark, Struer. Starting work from 09.04, work until June. We require at least two years of experience as a paver, a communicative allure of the Nagel language in all pavers. Salary: 140 dkk / h gross, weekly 46-50 working hours, paid accommodation 130-150 dkk / day. The monthly remuneration after deduction of accommodation costs is approximately PLN 7,500 - 8,500 PLN / month net. Danish contract on Danish terms. Interested persons please send the application to the e-mail address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the subject "paver - Denmark". Szukamy 6 - 10 brukarzy do Danii, Struer. Rozpoczęcie pracy od 09.04, praca do czerwca. Wymagamy przynajmniej 2 lat doświadczenia jako brukarz, komunikatywna znajomość języka angielskiego u wszystkich brukarzy. Wynagrodzenie 140 dkk/h brutto, tygodniowo 46-50 godzin pracy, płatne zakwaterowanie 130-150 dkk/dzień. Miesieczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi około 7.500 - 8.500 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "brukarz - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oosterhout, Netherlands
Mar, 13
We are looking for 2 tinsmiths and 3 constructors of trailers to the Netherlands. Work for a longer period of time. From candidates we require experience in a given position, communicative knowledge of English. Salary 12.5 - 13.5 eur / h gross, weekly 40-45 working hours. Monthly wage without accommodation costs is approximately PLN 7,300 - 7,500 / month. The remuneration after deduction of accommodation costs is approximately PLN 6,700 - 6,900 PLN / month net. Dutch contract on Dutch terms. Interested persons please send the application to the e-mail address danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in the subject "sheet / trailer to the Netherlands". Szukamy 2 pracowników blacharskich i 3 konstruktorów przyczep do Holandii. Praca na dłuższy okres czasu. Od kandydatów wymagamy doświadczenia na podanym stanowisku, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 12,5 - 13,5 eur/h brutto, tygodniowo 40-45 godzin pracy. Miesięczne wynagrodzenie bez kosztów zakwaterowania wynosi około 7.300 - 7.500 PLN/mc netto. Wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi około 6.700 - 6.900 PLN/mc netto. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " blachy/przyczepy do Holandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.