Category: Others

Eindhoven, Netherlands
Sep, 07
We are looking for 3 roofers on pitched roofs, laying tiles. Working in the Netherlands, around Eindhoven. Working from 12.09.2016 r. Required experience as a roofer when laying tiles on sloping roofs. Requires knowledge of English / Dutch or German. The remuneration of EUR 500 / week net for 40 hours of work per week. average monthly salary of about 8700 PLN / month net - accommodation and insurance Ability to overwork more hours. Work to December. Transport at the expense of the employee. Those interested in a job offer, please send your CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "3 roofers on the roofs sloping to the Netherlands"   Szukamy 3 dekarzy na spadziste dachy, kładzenie dachówek. Praca w Holandii, okolice Eindhoven. Praca od 12.09.2016 r. Wymagane doświadczenie jako dekarz przy kładzeniu dachówki na spadziste dachy. Wymagana znajomość języka angielskiego / holenderskiego lub niemieckiego. Wynagrodzenie 500 EUR/tydzień netto za 40 godzin pracy tygodniowo. średnie wynagrodzenie miesięczne ok 8700 PLN/mc netto - zakwaterowanie i ubezpieczenie Możliwość przepracowania większej ilości godzin. Praca do grudnia. Transport na koszt pracownika. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o przesłanie CV na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "3 dekarzy na dachy spadziste do Holandii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Eindhoven, Netherlands
Sep, 05
We are looking for 3 roofers to smołowania and putting roofing on flat roofs. Working in the Netherlands, around Eindhoven. Working from 12.09.2016 r. Required experience as a roofer at smołowaniu, putting roofing on flat roofs, etc.. Requires knowledge of English / Dutch or German. The remuneration of EUR 500 / week net for 40 hours of work per week. average monthly salary of about 8700 PLN / month net - accommodation and insurance Ability to overwork more hours. Work to December. Transport at the expense of the employee. Those interested in a job offer, please send your CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in "3 roofers to the Netherlands"   Szukamy 3 dekarzy do smołowania i kładzenia papy na dachy płaskie. Praca w Holandii, okolice Eindhoven. Praca od 12.09.2016 r. Wymagane doświadczenie jako dekarz przy smołowaniu, kładzeniu papy na dachy płaskie itp. Wymagana znajomość języka angielskiego / holenderskiego lub niemieckiego. Wynagrodzenie 500 EUR/tydzień netto za 40 godzin pracy tygodniowo. średnie wynagrodzenie miesięczne ok 8700 PLN/mc netto - zakwaterowanie i ubezpieczenie Możliwość przepracowania większej ilości godzin. Praca do grudnia. Transport na koszt pracownika. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o przesłanie CV na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "3 dekarzy do Holandii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Maastricht, Netherlands
Aug, 25
We are looking for 3 employees of the car to work in the Netherlands with containers and boxes of metal, working at the airport in Maastricht. Work on the tape, washing karcherami. Cleaning and repair of metal transport boxes. High temperatures in the room. Working for many months. Work from 29.08. August 28 on Sunday you have to already be in the Netherlands. Work 8-9 hours a day, 45 hours per week. Monthly salary of around EUR 1200 / month net, free accommodation and insurance. Working for many months. Reunions every 6 weeks to Polish - for the holiday week. Employment by the Dutch on Dutch conditions. Salaries every week. English optional. The cost of transport covered employee. One car for 3 people. Information on jobs provide employee Findworker.pl Małgorzata Heina Those interested in a job offer, please spreading Cv address malgorzataheina@gmail.com marked "employee for washing and repairing boxes Maastricht"     Szukamy 3 pracowników z samochodem do pracy w Holandii przy kontenerach i skrzynkach metalowych, praca przy lotnisku w Maastricht. Praca przy taśmie ,mycie karcherami. Czyszczenie i naprawa metalowych skrzynek transportowych. Wysokie temperatury w pomieszczeniu. Praca na wiele miesięcy. Praca od 29.08. Dnia 28 sierpnia w niedzielę trzeba być już w Holandii. Praca po 8-9 godzin dziennie, 45 godzin tygodniowo. Miesięczne wynagrodzenie około 1200 EUR/mc netto, bezpłatne zakwaterowanie oraz ubezpieczenie. Praca na wiele miesięcy. Zjazdy co 6 tygodni do polski - na tydzień urlopu. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Wynagrodzenia co tydzień. Język angielski nieobowiązkowy. Koszt transportu pokrywa pracownik. Jeden samochód na 3 osoby. Informacji na temat oferty pracy udziela pracownik Findworker.pl Małgorzata Heina Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie Cv na adres malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem " pracownik do mycia i reperowania skrzyń Maastricht" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Malmö, Sweden
Aug, 24
15 scaffolderów looking for work in Sweden - work for a longer period of time. Working in Goteborg and Malmo. We require experience working as a fitter scaffolding, moreover, required communicative English and welcome own car. Welcome certificate. Working in the Swedish construction company and delegate to many different projects. Employment in the Slovak company on Slovak conditions. The remuneration of EUR 10 / h Net + 0.5 EUR / h Net allowance for traveling from accommodation to the workplace. Free accommodation (double rooms available fully equipped, internet). Work after 180-220 h per month. Average net salary is 8200 - 10000 PLN / month net. Working from 05.09.2016, reunions every 5-6 weeks for 1 week to Polish. Those interested please spreading CV to the email address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the "15 scaffolders to Sweden"     Poszukujemy 15 scaffolderów do pracy w Szwecji - praca na dłuższy okres czasu. Praca w Goteborg i Malme. Wymagamy doświadczenia w pracy jako monter rusztowań, ponadto wymagany komunikatywny język angielski oraz mile widziany własny samochód. Mile widziany certyfikat. Praca w szwedzkiej firmie konstrukcyjnej i delegowanie do wielu różnych projektów. Zatrudnienie w firmie słowackiej na warunkach słowackich. Wynagrodzenie 10 EUR/h netto + 0,5 EUR/h netto dodatek za przejazdy z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy. Bezpłatne zakwaterowanie (dostępne pokoje dwuosobowe w pełni wyposażone, internet). Praca po 180-220 h miesięcznie. Średnie wynagrodzenie netto to 8200 - 10000 PLN/mc netto. Praca od 05.09.2016, zjazdy co 5-6 tygodni, na 1 tydzień do Polski. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie Cv na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "15 monterów rusztowań do Szwecji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Eindhoven, Netherlands
Aug, 17
I am looking for 2 milking cows workers to work in Holland. The job full-time, we need for workers that will work minimium 1 year in the Dutch comany. Workers will be first trained 4 weeks and then they will be as full-time workers. Accoomodation + insurance paid: 100 EUR/week, salary at start: 9,26 EUR/h brutto, after training, 9,83 EUR/h brutto, Job 40-50 hours per week. Generally worker will earn bout 750 EUR nett per month + holiday salary. We need canddiates who speaks good Englsih and have driving licence. Candidates intersted in this job offer please send your CV at malgorzataheina@gmail.com     Szukamy 2 osób do pracy w Holandii przy dojeniu krów, praca od 24 sierpnia 2016, praca na rok lub dłużej. Doświadczenie nie jest obowiązkowe. Na początku pracy 4 tygodniowe przeszkolenie pracownika - płatne 90% standardowego wynagrodzenia. Zjazdy do Polski co 2 miesiące. Praca niedaleko Eindhoven w Holandii. Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym do komunikacji z firmą i klientami firmy (j. angielski sprawdzany podczas rozmowy z kandydatami, zatem jeśli kandydat nie mówi w języku angielskim prosimy o nieaplikowanie, tu j. angielski jest konieczny), ponadto niezbędne jest czynne prawo jazdy - pracownik dojeżdża samochodem do farm. Praca 165 godzin miesięcznie. Wynagrodzenie standardowe to 9,83 EUR/h brutto. Po odliczeniu kosztów zakwaterowania i ubezpieczenia (razem 400 EUR/mc) wynagrodzenie miesięczne netto wynosi najczęściej 3300 zł/mc netto + 500 zł/mc dodatku urlopowego, przy pierwszym roku pracy. Zjazdy do Polski są możliwe raz na 2 miesiące (urlopy na okres 1-2 tygodni). Umowa jest podpisywana z firmą holenderską na warunkach holenderskich. Płatności są dokonywane co tydzień na konto bankowe. Ponieważ firma holenderska przez 4 tygodnie szkoli pracownika i w tym okresie płaci mu 90% wynagrodzenia, zatem ponosi koszty i inwestuje w niego - umowa jest zatem spisywana na okres minimium 1 roku i w tym okresie pracownik ponosi pośrednio w ramach swojej pracy koszty tego szkolenia (koszt szkolenia 1000 EUR lub 1500 EUR). Jeśli pracownik zrezygnuje wcześniej z pracy musi uregulować część tego zobowiązania. Przed wyjazdem kandydat po uprzedniej rozmowie otrzymuje skierowanie do pracy i do wglądu kontrakt o pracę podpisywany z firmą. Auto nie jest wymagane, firma zapewnia auta do przejazdów pracowników do klientów. Osobom zainteresowanym i spełniającym wymagania podeślę dokładne szczegóły samej pracy, warunki socjalne i mieszkaniowe - krótki film instruktażowy. Informacji na temat oferty udziela pracownik Findworker.pl Małgorzata Heina Osoby zainteresowane proszę o podesłanie CV and adres malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem "pracownik do dojenia krów Holandia." Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Turku, Finland
Aug, 08
We are looking for 2-3 workers for making salads in Finland near Turku. Work from 15.08. For a long period of time. Requires communicative English, welcome driving. Experience is not required. There may be a couple. The salary of about 4000-4200 PLN / month, after deducting the costs of accommodation (160-220 Euro) + insurance. In addition, 12.5% holiday allowance of about 550zł. Rooms fully equipped, good standard, wi-fi. Working for a longer period of time - until the end of the year or longer. Information on jobs provide worker Margaret Hein. Those interested please send your CV with photo to the address malgorzataheina@gmail.com marked "employee factory salads Finland"
Malmö, Sweden
Jun, 18
I am looking for 2 scaffolders to Sweden for work for long-term, job in different areas in weden, mostly Goteborg and Malme. Requirements: experience working as a scaffolder, certificates, communicative English, 1 person with own car. Salary 9 EUR/h nett + 0,5 EUR/h add for transport from place of accommodation to place of work. Free accommodation. Daily 10-12 hours per day, monthly 180-220 working hours. Avarage salary 1800-2000 EUR nett. Candidates interested in this job offer are requested to send Cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annonation: "scaffolder to Sweden"
Turku, Finland
Apr, 18
We are looking for 4 people for picking vegetables and mushrooms in Finland, in city of Kyro near Turku, - work for 3 months. Star of work 23-24 April. Here picking tomatoes, lettuce, cucumbers in greenhouses, and mushrooms. Work over 40+ hours per week. The agreement with the Finnish company on Finnish conditions. The company needs to work people with good English, one person with driving license. We welcome women to apply (eg. A group of 3 women + 1 man). People who work get the car to move to greenhouses in the region of Turku. Finnish company charges a small fee for access to a car, while paying for insurance and gasoline, it is possibly also have your car. The cost of travel to Finland is beared by the employee (approx. 400 zł flight from Gdansk to Turku). Salary of 9,7 EUR / h gross, the net amount to 8.19 EUR / h net. In addition, 12.5% ​​allowance. Accommodation paid for, the cost of 160 EUR- 200 EUR / month depending on standard of room, rooms for 1 or 2 persons, fully equipped, good kitchen for a few people, wi-fi, washing machine. Advances payable for a period of 2 weeks, max. to the amount of 400 EUR. Average monthly net salary is more than € 1,000 net per month, after deduction of the cost of accommodation. Copany insures employees, pays holiday allowance, issues payslips ie. Canidates interested please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com marked "employee vegetable Finland"
Turku, Finland
Apr, 14
I am looking for 1 worker to work in large cow farm in Finland. Required communicative English, experience with working with cows and driving tractor. Working 8 hours a day, 180 hours a month. Full-time job. The salary 8.19 EUR / h net, but the employee pays for accommodation (deducted from the salary of 120 or 200 Euros, depending on the standard of accommodation). The average monthly net salary, after deducting the costs of accommodation are net of EUR 1,250 (5000 zł net) Accommodation in fully equipped. The contract with Finnish on Finnish conditions. The salary comes with holiday allowance in the amount of 12.5% ​​of gross salary. The required language is English communicative and driving licence, good if have own car. The cost of transport is beared by employee. Candidates interested please send your application danieljurkiewicz12@gmail.com with subject "work to cow farm Finland."
Helsinki, Finland
Apr, 07
I am looking for 1 worker to work for trees nursery in Helsinki, Finland. No expreience needed, required Englsih language, good if have driving licence. Salary 9 EUR/h netto + paid accommodation hostel 300 EUR/month. Job for 2-3 months. Monthly salary netto 4000-4500 PLN/mth netto. Candidates intersted required to send cv at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation: "tree nursery worker to Finland"
Turku, Finland
Jan, 21
We need 3 vegetables pickers to Finland - picking of lettuce, tomatoes, cucumbers, work in the fields and greenhouses - for Finnish agricultural business. Work near Turku. Required communicative English. Working  5/1, working 8 hours a day, 160 hours a month. Working almost all year (more intense work in seasons). The salary  8.19 EUR / h net, but the employee pays for accommodation (deducted from the salary of 120 or 200 Euros, depending on the standard of accommodation). The average monthly net salary, after deducting the costs of accommodation are net of EUR 1,250 (5000 zł net) Accommodation in fully equipped. The contract with Finnish on Finnish conditions. The salary comes with holiday allowance in the amount of 12.5% ​​of gross salary. The required language is English communicative and driving licence, good if have own car. The cost of transport is beared by employee. The employee must commute from accommodation to the workplace. Candidates interested please send your application danieljurkiewicz12@gmail.com with subject "vegetables pickers to Finland."
near Eindhoven, Netherlands
Dec, 21
I am looking for 6 milking cows workers to work in Holland. The job full-time, we need for workers that will work minimium 1 year in the Dutch comany. Workers will be first trained 3-5 weeks and then they will be as full-time workers. Accoomodation + insurance paid: 100 EUR/week, salary at start: 9,19 EUR/h brutto, after training, 9,81 EUR/h brutto, Job 40-50 hours per week. Generally worker will earn about 1000 EUR nett per moth + holiday salary. We need canddiates who speaks good Englsih and have driving licence. Candidates intersted in this job offer please send your CV at danieljurkiewicz12@gmail.com
Eindhoven, Netherlands
Oct, 16
I am looking for workers to work for 1 year in Holland, Best near Eindhoven in milking cows. Needed English language communicative and a driving licence. Workers will be first trained for 3-5 weeks in Holland, during when the will receive 90% of normal salary, then there is salary 9,81 EUR/h brutto. Avarage salary per month nett, after deductoion cost of acommodation and insurance is total 5000-6000 PLN nett (in probabation period 4500 PLN) including perks for holiday salary. Cadidates interested please contact me at danieljurkiewicz12@gmail.com with subject in email " worker for milking cows in Holland"
Turku, Finland
Sep, 11
We need 5 workers harvesting and packing of vegetables and crops - a collection of lettuce, tomatoes, cucumbers, work in the fields and greenhouses - for Finnish agricultural business. Working near Turku. Required communicative English. Working  5/1, working 8 hours a day, 160 hours a month. Working almost all year (more intense work in seasons). The salary  8.19 EUR / h net, but the employee pays for accommodation (deducted from the salary of 120 or 200 Euros, depending on the standard of accommodation). The average monthly net salary, after deducting the costs of accommodation are net of EUR 1,250 (5000 zł net) Accommodation in fully equipped. The contract with Finnish on the Finnish conditions. The salary comes with holiday allowance in the amount of 12.5% ​​of gross salary. The required language is English communicative and driving licence, good if have own car. The cost of transport is beared by employee. The employee must commute from accommodation to the workplace. Those interested please send your application danieljurkiewicz12@gmail.com with subject "worker picking vegetables in Finland."