Category: Painters

Helsinki, Finland
Oct, 09
We are looking for 1 car painter to Finland, Helsinki. Job for long term, start 14.10, candidate must be experience as car painter, good if speak communicative English. Job 50 hours per week, salary 13 EUR/h netto, free accommodation, free transport and free flight to Helsinki. Rotation plan 8/2. Payments every 2 weeks with payslips. Candidates interested in this job offer please send application at email: rekrutacja@findworker.pl with note in subject: car painter to Finland Szukamy 1 lakiernika samochodowego, praca w Finlandii w Helsinkach. Praca na długi okres czasu, rozpoczęcie pracy 14.10.2019. Kandydat musi mieć minimum 3 lata doświadczenia jako lakiernik samochodowy, mile widziany komunikatywny j. angielski. Praca po 50h tygodniowo, wynagrodzenie 13 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie i bezpłatny przelot do Helsinek. Rotacje 8/2. Płatności w EUR co 2 tygodnie, przesyłane payslipy. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "mechanik samochodowy do Finlandii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Oct, 02
We need 4 painters / plasterers and 2 carpenters / construction workers to work in Denmark, Copenhagen. work for a long period of time. Work 55-60h weekly, rate 135 dkk / h gross, accommodation cost 100 dkk / day (single rooms). Dozens of apartments for renovation, employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking a job please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject of the email: "4 painters / plasterers and 2 carpenters to Denmark". Potrzebujemy 4 malarzy/szpachlarzy i 2 stolarzy/pracowników budowlanych do pracy w Danii, w Kopenhadze. praca na długi okres czasu. Praca po 55-60h tygodniowo, stawka 135 dkk/h brutto, koszt zakwaterowania 100 dkk/dzień (pokoje pojedyncze). Kilkadziesiąt mieszkań do renowacji, zatrudnienie przez firmę duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "4 malarzy/szpachlarzy i 2 stolarzy do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Geleen, Netherlands
Aug, 26
We're looking for 2-4 painters to Holland, Geleen. Work from now on for a longer period of time. We require from candidates experience. The salary is between 450 - 500 euro/week net with paid health insurance and accommodation, + 8% holiday and public holiday allowance. Weekly payments. Employment by a Dutch company on Dutch terms. If you are interested in a job offer, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with the reference "painter to the Netherlands". Szukamy 2-4 malarzy do Holandii, Geleen. Praca od teraz na dłuższy okres czasu. Wymagamy od kandydatów doświadczenia. Wynagrodzenie wynosi od 450 - 500 euro/tygodniowo netto z opłaconym ubezpieczeniem zdrowotnym i zakwaterowaniem, + 8% dodatku urlopowego i świątecznego. Płatności co tydzień. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "malarz do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Jul, 31
We are looking for 2-3 painters / plasterers to Denmark, Aarhus. Work from 05.08. for a minimum of 2 months (may be for a longer period of time). We require experience, knowledge of English and a car to travel from candidates. Stawka 175 dkk / h gross, work after 46.5 hours per week. Accommodation costs 150 dkk / day for a single room. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in the job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject "painter / plasterer to Denmark". Szukamy 2-3 malarzy/szpachlarzy do Danii, Aarhus. Praca od 05.08. na minimum 2 miesiące (może być na dłuższy okres czasu). Wymagamy od kandydatów doświadczenia, znajomości języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, praca po 46,5 h tygodniowo. Zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "malarz/szpachlarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Jun, 11
We urgently need 4 painters / putties to Denmark to Herning. Work in the coming days for 1 month. We require experience, a car for 4 people. Salary 135 dkk / h gross, work after 55-60 h per week. We organize accommodation, if necessary, cost 100-150 dkk / day (mainly double rooms). payments every 2 weeks, on account, are payslipy, employment by a Danish company on Danish terms (the company pays the holiday supplement SH, holiday supplement Feriepenge, pension contributions, after a year tax refund). Average monthly remuneration after deduction of taxes and costs of booking about 8,500 PLN / month net. If you are interested in the job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject "painter / plasterer to Denmark". Pilnie potrzebujemy 4 malarzy/szpachlarzy do Danii do Herning. Praca w najbliższych dniach na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, auto na 4 osoby. Stawka 135 dkk/h brutto, praca po 55-60 h tygodniowo. Organizujemy zakwaterowanie, jeśli potrzeba, koszt 100-150 dkk/dzień (głównie pokoje podwójne), płatności co 2 tygodnie, na konto, są payslipy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (firma płaci dodatek świąteczny SH, dodatek wakacyjny Feriepenge, składki emerytalne, po roku zwrot podatku). Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu podatków i kosztów zakwaterowania ok 8.500 PLN/mc netto. W razie zainteresowania oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "malarz/szpachlarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Horsens, Denmark
Jun, 03
We are looking for 3-4 painters / plasterers who lives in the area of ​​Horsens. Work from 04.06. for 1-2 weeks. We are looking for a person who has their own accommodation. We require experience as a construction worker. Stawka 135 dkk / h gross, work 50 h per week. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up a job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "3-4 painters / plasterers - Denmark". Szukamy 3-4 malarzy/szpachlarzy który mieszka w okolicy Horsens. Praca od 04.06. na 1-2 tygodnie. Szukamy osobę która ma własne zakwaterowanie. Wymagamy doświadczenia jako budowlaniec. Stawka 135 dkk/h brutto, praca 50 h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich,. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3-4 malarzy/szpachlarzy - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oberthulba, Germany
Apr, 01
We are looking for 1 painter to Germany - Oberthulba. Work from 02.04. for several months, painting, finishing. We require experience as a painter, car. Knowledge of the German language. Work after 40 - 50 hours a week or more. Salary 11-12 EUR/h net, free accommodation (15-20 km from the place of work). If the employee resigns from accommodation, the rate is 14-15 EUR/h net. Employment by a German company on German terms and conditions. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 painter to Germany". Szukamy 1 malarza do Niemiec- Oberthulba. Praca od 02.04. na kilka miesięcy, malowanie, wykończeniówka. Wymagamy doświadczenia jako malarz, auto. Znajomość języka niemieckiego. Praca po 40 - 50 h tygodniowo lub więcej. Wynagrodzenie 11-12 EUR/h netto , bezpłatne zakwaterowanie (15-20 km od miejsca pracy). Jeśli pracownik rezygnuje z zakwaterowania stawka wynosi 14-15 Eur/h netto. Zatrudnienie przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 malarz do Niemiec". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Randers, Denmark
Jan, 23
We are looking for 1 painter to Denmark, Randers. We are looking for a person with their own accommodation in the vicinity of the workplace. We require experience as a builder, communicative knowledge of English. Rate 133 dkk/h gross, work 40 hours per week. After some time permanent employment in a painting company. Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up a job should send a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the topic "1 painter - Randers". Szukamy 1 malarza do Danii, Randers. Szukamy osoby z własnym zakwaterowaniem w okolicy miejsca pracy. Wymagamy doświadczenia jako budowlaniec, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 133 dkk/h brutto, praca 40 h tygodniowo. Po pewnym czasie zatrudnienie na stałe w firmie malarskiej. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 malarz Randers". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aarhus, Denmark
Nov, 27
We are looking for 2 painters / plasterers, Denmark - Aarhus. Work from 03.12. for 2-3 months. We require experience as a construction worker. Rate 135 dkk / h gross, work 40-45 a week, accommodation 100 dkk / day (single room). Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please submit cv on rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 painters / plasterers - Denmark". Szukamy 2 malarzy/szpachlarzy, Dania - Aarhus. Praca od 03.12. na 2-3 miesiące. Wymagamy doświadczenia jako budowlaniec. Stawka 135 dkk/h brutto, praca 40-45 tygodniowo, zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój pojedynczy). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 malarzy/szpachlarzy - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aarhus, Denmark
Nov, 22
We are looking for 1 painter / plasterer who lives in the Aarhus area. Work from November 26. for 2-3 months. We are looking for a person who has their own accommodation. We require experience as a construction worker. Salary 135 dkk / h gross, work 40-45 a week. Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please submit cv on rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "1 painter / plasterer - Denmark". Szukamy 1 malarza/szpachlarza który mieszka w okolicy Aarhus. Praca od 26.11. na 2-3 miesiące. Szukamy osobę która ma własne zakwaterowanie. Wymagamy doświadczenia jako budowlaniec. Stawka 135 dkk/h brutto, praca 40-45 tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 malarz/szpachlarz - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Frederikshavn, Denmark
Sep, 11
We are looking for 1 employee to paint / paint trucks - work in Denmark, near Frederikshavn. Work from 17.09 or 24.09 for a long period of time. painting patterns on trucks. We require experience for at least 1 year, while painting trucks - artistic skills are welcome. We need communication / good knowledge of English. Stawka 175 dkk / h gross, work after 37-46h weekly (possible overtime), paid accommodation 150 dkk / day. Rotation 4/1, Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send your CV and photo with your work to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the subject "ornament painting trucks Denmark". Szukamy 1 pracownika do malowania / lakierowania ciężarówek - praca w Danii, niedaleko Frederikshavn. Praca od 17.09 lub 24.09 na długi okres czasu. Malowanie wzorów na ciężarówkach. Wymagamy doświadczenia przynajmniej 1 rok, przy malowaniu ciężarówek - mile widziane umiejętności artystyczne. Wymagamy komunikatywnej / dobrej znajomości języka angielskiego. Stawka 175 dkk/h brutto, praca po 37-46h tygodniowo (możliwe nadgodziny), płatne zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Rotacje 4/1, umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie cv oraz zdjęcia ze swoimi jakimiś pracami na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "malowanie ciężarówek - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ijmuiden, Netherlands
Aug, 29
We need 10 industrial painters/sandblasters with VCA safety certificate to work in Holland, work in Ijmuiden. Work for a long period of time. Starting work 10.09. Required experience in spray painting and sandblasting, communicative English and available car for 2-3 people. Salary 12 EUR / h net + free accommodation, insurance, holiday money + 8%, work 40h per week. Rotations 4/1. Employment by a Dutch company on Dutch terms, payments every week. Candidates interested in taking up the job, please submit an application and a VCA scan to the address rekrutacja@findworker.pl with the annotation "painter sandblaster VCA Holland". Potrzebujemy 10 malarzy przemysłowych/piaskarzy z certyfikatami safety VCA do pracy w Holandii, praca w Ijmuiden. Praca na długi okres czasu od 10.09. Wymagane doświadczenie przy malowaniu natryskowym i piaskowaniu, komunikatywny j. angielski i dostępny samochód na 2-3 osoby. Wynagrodzenie 12 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, ubezpieczenie, pieniądze wakacyjne +8%, praca 40h tygodniowo. Rotacje 4/1. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich, płatności co tydzień. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji i skanu VCA na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją "malarz piaskarz VCA Holandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Kopenhaga, Denmark
Jul, 04
We are looking for 2 painters /  plasterers for Denmark - Copenhagen. Work from Monday 09.07 for several months. We require experience, knowledge of English and auto.Stawka 140 dkk / h gross, work after 52 hours per week. Paid accommodation 100 dkk / day. payments every 2 weeks, on account, are payslipy, employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested in the job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 painters / plasterers to Denmark". Szukamy 2 malarzy/szpachlarzy do Danii - Kopenhaga. Praca od poniedziałku 09.07 na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia, mile widziana znajomość języka angielskiego oraz auto.Stawka 140 dkk/h brutto, praca po 52 h tygodniowo. Płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień. płatności co 2 tygodnie, na konto, są payslipy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. W razie zainteresowania oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 malarzy/szpachlarzy do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Jun, 28
We are looking for 2 painters / sands for construction - work in a factory. Work in Denmark around Herning from 02.07. We require experience as a painter / sander for constructions, communicative English skills and a car. Stawka 145 dkk / h gross, up to 60 hours per week, paid accommodation. Danish contract on Danish terms. Payments every 2 weeks. Interested persons please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 painters / sanders to Denmark". Szukamy 2 malarzy / piaskarzy do konstrukcji - praca w fabryce. Praca w Danii okolice Herning od 02.07. Wymagamy doświadczenia jako malarz / piaskarz przy konstrukcjach, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz samochód. Stawka 145 dkk/h brutto, do 60 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie. Umowa duńska na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 malarzy / piaskarzy do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Aalborg i Kopenhaga, Denmark
Jun, 05
We urgently need 6 painters / putties to Denmark - 2 people to Herning, 2 to Copenhagen and 2 to Aalborg. Work in the coming days for a long period of time. We require experience, a car for 2 people. Stawka 135 dkk / h gross, work after 55-60 h per week. We organize accommodation, if necessary, cost 100-150 dkk / day (mainly double rooms). payments every 2 weeks, on account, are payslipy, employment by a Danish company on Danish terms (the company pays the holiday supplement SH, holiday supplement Feriepenge, pension contributions, after a year tax refund). Average monthly remuneration after deduction of taxes and costs of booking about 8,500 PLN / month net. If you are interested in the job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject "painter / plasterer to Denmark". Please add to the message sent to us: "I agree to the processing of my data for current and future recruitment" This is a temporary job offer according to EU regulations. Employment Agency No. 12588, Daniel Jurkiewicz Pilnie potrzebujemy 6malarzy/szpachlarzy do Danii - 2 osoby do Herning, 2 do Kopenhagi i 2 do Aalborg. Praca w najbliższych dniach na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, auto na 2 osoby. Stawka 135 dkk/h brutto, praca po 55-60 h tygodniowo. Organizujemy zakwaterowanie, jeśli potrzeba, koszt 100-150 dkk/dzień (głównie pokoje podwójne). płatności co 2 tygodnie, na konto, są payslipy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (firma płaci dodatek świąteczny SH, dodatek wakacyjny Feriepenge, składki emerytalne, po roku zwrot podatku). Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu podatków i kosztów zakwaterowania ok 8.500 PLN/mc netto. W razie zainteresowania oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "malarz/szpachlarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
May, 24
We are looking for 4 painters / putties for Denmark - Copenhagen. Work from 28.05 for a long period of time. We require experience, knowledge of English and auto.Stawka 140 dkk / h gross, work after 52-55 hours per week. Paid accommodation 150 dkk / day (mainly double rooms). payments every 2 weeks, on account, are payslipy, employment by a Danish company on Danish terms (the company pays the holiday supplement SH, holiday supplement Feriepenge, pension contributions, after a year tax refund). If you are interested in the job offer, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the note in the subject "painter / plasterer to Denmark". Szukamy 4 malarzy/szpachlarzy do Danii - Kopenhaga. Praca od 28.05 na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, mile widziana znajomość języka angielskiego oraz auto.Stawka 140 dkk/h brutto, praca po 52-55 h tygodniowo. Płatne zakwaterowanie 150 dkk/dzień (głównie pokoje podwójne). płatności co 2 tygodnie, na konto, są payslipy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (firma płaci dodatek świąteczny SH, dodatek wakacyjny Feriepenge, składki emerytalne, po roku zwrot podatku). W razie zainteresowania oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "malarz/szpachlarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
May, 12
We need from Tuesday 15.05.2018 to Aalborg in Denmark 2 painters / plasterers, salary 135 dkk/h brutto, work 55-60h per week, accommodation can be provided by company to workers, rotation 4 weeks/1 week in Poland. Workers, if will be good enough, can have job for long term, payments every 2 weeks on account, payslips, hiring by Danish company o Danish basis (paid SH, Feriepenge, pension, return of tax). Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com   Potrzebujemy od wtorku 15.05.2018 do Aalborg w Danii 2 malarzy szpachlarzy, stawka 135 dkk/h brutto, praca po 55-60h tygodniowo, jest możliwość zapewnienia przez firmę zakwaterowania dla pracowników, rotacje: 4 tygodnie/1 tydzień wolny w Polsce. Praca, jeśli pracownicy się sprawdzą, na dłuższy okres czasu, płatności co 2 tygodnie, na konto, są payslipy, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (firma płaci dodatek świąteczny SH, dodatek wakacyjny Feriepenge, składki emerytalne, po roku zwrot podatku). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczniu kosztów zakwaterowania 8500-9000 PLN/mc netto + dodatki. W razie zainteresowania pilnym przyjazdem i rozpoczęciem pracy od wtorku w Aalborg proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz
Aalborg, Aarhus, Denmark
May, 02
We need 4 painters / putties to work in Denmark, 2 people to Aarhus and 2 Aalborg painters. Work from 07.05 for longer. We require people to work experience as a painter / putty. Knowledge of English and car are welcome. Stake 130-135 dkk / h gross, work after 10h a day, also on Saturdays, (on average 60h per week), we provide accommodation (cost 100-150 dkk / day). Payments every 2 weeks, agreement with Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an email to danieljurkiewicz12@gmail.com with a note on the subject: "painter to Herning - Aalborg". Potrzebujemy 4 malarzy / szpachlarzy do pracy w Danii, 2 osoby do Aarhus oraz 2 malarzy Aalborg. Praca od 07.05 na dłużej. Wymagamy, aby osoby do pracy była doświadczone w pracy jako malarz/szpachlarz. Mile widziana znajomość języka angielskiego oraz samochód. Stawka 130-135 dkk/h brutto, praca po 10h dziennie, też w soboty, (średnio 60h tygodniowo), zapewniamy zakwaterowanie (koszt 100-150 dkk/dzień). Płatności co 2 tygodnie, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę przesłanie cv na adresem mailowy danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "malarz do Herning - Aalborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. Oferta naszego partnera: Do wyjazdów za granicę potrzebny jest j. angielski - weź kilka odpłatnych lekcji przez telefon z korepetytorem, masz szansę zdobyć pracę za granicą (szczegóły podajemy tel. lub email).
Herning, Aalborg, Denmark
Apr, 23
I am looking for 6 painters / knives to work in Denmark, in Herning and Aalborg. Work from 30/04 for several weeks. We require that the person to work is experienced as a painter / putty. Knowledge of English and car are welcome. Stake 130 dkk / h gross, work after 10h a day, also on Saturdays, (on average 60h per week), we provide accommodation (cost 150 dkk / day). Payments every 2 weeks, agreement with Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an email to malgorzataheina@gmail.com with annotation: "painter to Herning - Aalborg". Szukam 6 malarzy / szpachlarzy do pracy w Danii, w Herning oraz Aalborg. Praca od 30.04 na kilka tygodni.Wymagamy, aby osoba do pracy była doświadczona w pracy jako malarz/szpachlarz. Mile widziana znajomość języka angielskiego oraz samochód. Stawka 130 dkk/h brutto, praca po 10h dziennie, też w soboty, (średnio 60h tygodniowo), zapewniamy zakwaterowanie (koszt 150 dkk/dzień). Płatności co 2 tygodnie, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę przesłanie cv na adresem mailowy malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie: "malarz do Herning - Aalborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. Oferta naszego partnera: Do wyjazdów za granicę potrzebny jest j. angielski - weź kilka odpłatnych lekcji przez telefon z korepetytorem, masz szansę zdobyć pracę za granicą (szczegóły podajemy tel. lub email).
Herning, Denmark
Apr, 03
We are looking for 1 painter / plasterer to work in Denmark, in Herning. Work from 05.04 for a couple weeks, work for 10 hours a day, also on Saturdays, (in average 60 hours per week), salary 130 dkk/h gross, we provide accommodation (cost 150 dkk/day). Payments every 2 weeks, agreement with Danish company on Danish terms. We require that person to work is experienced at work as a painter / plasterer and has own car, we need 1 person. Candidates interested, please contact us by phone or email at danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject: "painter with car to Herning" Szukam 1 malarza/szpachlarza do pracy w Danii, w Herning. Praca od 05.04 na kilka tygodni, praca po 10h dziennie, też w soboty, (średnio 60h tygodniowo), wynagrodzenie 130 dkk/h brutto, zapewniamy zakwaterowanie (koszt 150 dkk/dzień). Płatności co 2 tygodnie, umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Wymagamy, aby osoba do pracy była doświadczona w pracy jako malarz/szpachlarz i miała własne auto, potrzebujemy 1 osobę. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy pod adresem danieljurkiewicz12@gmial.com z dopiskiem w temacie: "malarz z autem do Herning" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.