Category: Pipefitters

Stovring, Denmark
May, 12
I am looking for plumbing plumbing to Denmark, Stovring. Work for a longer period of time. We require experience and good command of English. Rate 155 dkk / h gross, paid accommodation 3,500-4,000 dkk / mc. Weekly 37 hours of work and more. With minimum working hours of 148 hours per month and after deducting the cost of accommodation the remuneration is about 7,000 PLN / mc net. Danish agreement on Danish terms. Interested persons job offer please send application to email danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in the subject "Plumber plumbing - Denmark". Szukamy hydraulika do kanalizacji do Danii, Stovring. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia oraz dobrej znajomości języka angielskiego. Stawka 155 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 3.500-4.000 dkk/mc. Tygodniowo 37 godzin pracy i więcej. Przy minimalnym przepracowaniu 148 godzin miesięcznie i po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynagrodzenie wynosi ok 7.000 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " hydraulik do kanalizacji - Dania". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
not specified, Italy
Apr, 10
We are looking for 6 pipefitters to work in Italy in shipyards - also work on cruise ship. Start 19.04, project for ong term, many months. We need experinced pipefitters who speak communicative English, good if have own car. 200 hours of work per month, salary 10 EUR/h netto, free accommodation, transport own cost. Monthly avarage salary: 8500 PLN/month netto. Hiring by Bulgarian company on Bulgarian conditions. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annostation in subject: "pipefitter to Italy"   Potrzebujemy 6 monterów rur do pracy w stoczni w Włoszech, praca od 19.04, praca na długi okres czasu. Miesięcznie średnio 200 h pracy, wynagrodzenie 10 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie. Wymagane doświadczenie i komunikatywny język angielski. Zatrudnienie przez firmę bułgarską. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto to 8500 PLN/mc netto. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "monter rur do Włoch" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Feb, 24
I am looking for 10 pipefitters in the yard Skagen, Denmark. Working from 13.03.2017 year. Required experience in pipes and Ermeto cunife. Required communicative English. Working monthly 240-250 h, the rate of 153 DKK / h Gross, accommodation paid DKK 100 / day. The agreement with the Danish on Danish conditions. Working for a longer period of time. Those interested in a job offer, please spreading his CV to the address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note on the topic: "Pipe fitter at the shipyard in Skagen"   Szukamy 10 monterów rur w stoczni Skagen, Dania. Praca od 13.03.2017 rokuWymagane doświadczenie w rurach ermeto i cunifer. Wymagany komunikatywny język angielski. Praca miesięcznie 240-250 h, stawka 153 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne 100 dkk/ dzień. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Praca na dłuższy okres czasu. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie swojego Cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "monter rur do stoczni w Skagen" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Oct, 17
I am looking for 2 pipefitters with experince of installing and bending ermeto and cunifer pipes, necessary good English language - workin in shipyard in Skagen, Denmark. Job for a long -term. Salary 153 dkk/h brutto, 220-260 h monthly, paid accommodation. Avarage monthly salary 11.000 -12.500 PLN/month netto. Candidates must read and draw isometrics and have large experience in ermeto pipes. Please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation in subject" ermeto pipefitters to Denmark"   Szukamy 2 monterów rur z doświadczeniem w montowaniu i zginaniu rur ermeto oraz cunifer. Praca w stoczni Skagen, Dania. Wymagane duże doświadczenie w rurach ermeto. Kandydat musi rysować i czytać rysunek izometryczny. Wymagany komunikatywny język angielski. Praca miesięcznie 220-260 h, stawka 153 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne 100 dkk/ dzień. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 11.000 - 12.500 zł/mc netto. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Praca na dłuższy okres czasu. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie swojego Cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "monter rur do stoczni w Danii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.
Kiryat Gat, Israel
Oct, 04
We are looking for 20 pipefitters 4 ½-inch to Israel. Working in Kiryat Gat. Work from 15.11 / 12.01.2016. Working for pipefitters - industry microelectronic and chemical (sterile areas, controlled environment, transport of liquids and gases). The contract for a long period of time - five years. Recruitment meeting 10/14/2016 11.00 pm in Gdansk. Requirements: Required min. 3 years experience as a pipe fitter, stainless steel ½-4 inches. Applicants must: - Know the technical drawing - Read isometric drawing - Bend pipes and shapes in an appropriate manner on the basis of an isometric drawings, know how to operate a manual bender Required communicative English or Russian. We offer: Work 11h a day (also possible on Saturdays), an average of 220 -260 h per month. Salary at the beginning of $ 13 / h. The average net salary for the first 18 months in 2860 - 3380 USD / month net - 10.000-13.000 zł mc net. After 18 months of salary $ 15 / h net. The remuneration paid once a month. Accommodation and travel costs deducted from the salaries of employees - a total of $ 250 / month. The cost of the first flight to the employee, but deducted from wages, additional flights purchased by the employee alone meal during working hours, work clothes and insurance on the side of the company. Cases visas will be organized by the company. Required passport to travel. Recruitment meeting with the candidates, combined with tests in Gdansk 10/14/2016 11:00 pm (meeting will last approximately 4 hours). The meeting will arrive delegation from Israel that after the meeting recruitment will select a group of 20 employees on the trip. The candidate must speak communicative in English or Russian, to be able to speak at a meeting with representatives of the company. Those interested in a job offer, please send a scan of a valid passport and CV to the email address malgorzataheina@gmail.com with a note in "Pipe fitter to Israel."   <div class="title-wrap"></div> Szukamy 20 monterów rur ½-4 cale do Izraela. Praca w miejscowości Kiryat Gat. Praca od 15.11/01.12.2016. Praca dla monterów rur – przemysł mikroelektroniczny i chemiczny (sterylne pomieszczenia, kontrolowane środowisko, transport płynów i gazów). Kontrakt na długi okres czasu - 5 lat. Spotkanie rekrutacyjne 14.10.2016 godz 11.00 w Gdańsku. Wymagania: Wymagane min. 3 lata doświadczenia jako monter rur, stal nierdzewna ½-4 cale. Kandydat musi: - znać rysunek techniczny - czytać rysunek izometryczny - wygiąć rury i kształty w odpowiedni sposób na podstawie opracowanego rysunku izometrycznego , umieć operować ręczną giętarką Wymagany komunikatywny język angielski lub rosyjski. Oferujemy: Praca 11h dziennie ( również możliwe soboty), średnio 220 -260 h miesięcznie. Wynagrodzenie na początek 13 USD/ h.  Średnie wynagrodzenie netto przez pierwsze 18 miesięcy 2860 - 3380 USD/mc netto - 10.000-13.000 zł mc netto. Po 18 miesiącach wynagrodzenie 15 USD/h netto. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu. Zakwaterowanie i koszt przejazdu potrącany z wynagrodzenia pracowników – łącznie 250 USD/miesiąc. Koszt pierwszego przelotu po stronie pracownika, ale potrącany z wynagrodzenia, kolejne przeloty kupowane przez pracownika samodzielnie  Posiłek w czasie pracy, ubranie robocze i ubezpieczenie po stronie firmy. Sprawy wiz organizowane będą przez firmę. Wymagany paszport na wyjazd. Spotkanie rekrutacyjne z kandydatami, połączone z  testami, w Gdańsku 14.10.2016 godz 11.00 (spotkanie potrwa ok 4 godz). Na spotkanie przyleci delegacja z Izraela, która po spotkaniu rekrutacyjnym wybierze grupę 20 pracowników na wyjazd. Kandydat musi mówić komunikatywnie w języku angielskim lub rosyjskim, aby mógł porozmawiać na spotkaniu z przedstawicielami firmy. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o przesłanie skanu ważnego paszportu oraz CV pod adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie " monter rur do Izraela". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. <div id="wcontent"></div>
Skagen, Denmark
Aug, 23
I am looking for 3 pipe-fitters that can come 24-25.08 to shipyard in Denmark - Skagen. Job for minimum 1 month or more, preafbrication and welding black steel pipes. Needed English language communicative, best if 1 car per 3 workers. Daily 9-10 hours per day, 50 hours per week. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation 100 dkk/day, avarage monthly salary 11.000-12.000 PLN /mc netto ater deucting cost of accommodation. Candidates intereted in this job offer please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "pipe-fitters/welders to Skagen" Szukamy 3 monterów rur do stoczni w Danii w Skagen od 24/25.08, praca na dłuższy okres czasu, wymagane doświadczenie w fabrykacji i spawaniu rur - stal czarna. Wymagane doświadczenie, komunikatywny j. angielski, oraz 1 samochód na grupę 3 osób. Praca na 50 h tygodniowo, miesięcznie 200 h, stawka 153 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne 100 dkk/ dzień. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 12.000 zł/mc netto. Umowa z firmą duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane ofertą pracy proszę o podesłanie swojego Cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "monter rur do stoczni w Danii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.  
Bergen, Norway
Aug, 19
I am looking for 3 plumbers to Norway, Bergen. Candidates need to have experience in work and communicative English language. Job for a long term. Salary 181,5 nok/h brutto, paid accommodation (internet, fully equipped) 10 hours per day, 200 hours per month. Avarge monthly salary after deducting of accommodation 9000 PLN-10.000 PLN/month . Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation" plumber to Norway Bergen"   <h4></h4> Szukamy 3 hydraulików do pracy w Norwegii, Bergen. Praca na dłuższy okres czasu tzn kontrakt do marca 2017. Wymagamy doświadczenie w pracy jako hydraulik, komunikatywny język angielski. Start od 24.08.2016. Dziennie praca po 10 h, możliwa praca też w soboty. Średnio 200-220 h. Opis dodatkowy Wynagrodzenie 181,5 nok/h brutto, zakwaterowanie odpłatne 5500 nok/mc - w pełni wyposażone, z internetem. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po doliczeniu kosztów zakwaterowania 9.000 PLN-10.000 PLN/mc netto. Koszt transportu po stronie pracownika. Osoby zainteresowane ofertą prac, spełniające wymaganie proszę o podesłanie CV na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "hydraulik do Bergen, Norwegia. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku. <h5></h5>
Vlissingen, Netherlands
May, 26
I am looking for 1 pipe-fitter / plumber to work with luxury yachts in Holland in shipyard in Vlissingen. Needed experience on shipyards, working on ships, passenger ships or luxury yachts, good English, own car. Required experience with plumbing and pipefitting, especially also sanitairy. Salary € 12 after all deductions, free accommodation. Job for a long-term. About 200 hours/month. Candidates interested in this job offer please send applications at email danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "plumber/pipefitter to Holland"
Rendsburg, Germany
May, 09
I am looking for 2 air duct mechanics (ventilation system fitters) to work with spiro system channels in Germany, Rendsburg. Job for minimum 2 months, possible for a longer time. Needed experience with instalation in ducts, renew of ductwork in luxury yachts, must speak German or English, and have car for 2 people.  Need to have own working clothes. Slary 1800 EUR/mth netto, possible overtime hours +20 h, free accommodation and insurance. Candidates intereested please send cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "ventilation systems fitters to Germany"
Skagen, Denmark
Dec, 29
I am looking for 1 pipe-fitter to work with ermeto ad espiro pipes and others , and having welding certificates 141. Work in shipyard in Skagen for couple moths or more. Salary 153 dkk/h brutto, paid accommodation 3000 dkk/month. Candidates interested please send applications at email danieljurkiewicz12@gmail.com
Skaggen, Denmark
Aug, 10
We need 2 pipe-fitters to plastic pipes to Denmark, shipyard in Skagen. Job starts from Monday 17.08.2015, here is needed min. 2 years experience. Job 10-12 hours/day 6-7 days a week. Job from minimum 1 month, or longer. Provided free accommodation. Salary 153 dkk/h brutto. Candidates interested please send applications at danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation: pipe fitters to plastic pies in Denmark.
Skagen, Denmark
Jul, 27
We need 2 pipe-fitters with experience with working in Ermeto pipes and hydrualic pipes bending to start work in Skagen since 27.07.2015 and work for 1 or 2 months in Danish shipyard. Offrered: salary 153 dkk/h brutto + free accommodation. Work in Skagen, Denmark. Candidates interested in this job offer please send application at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation: pipe-fitters bending hydraulics to Denmark
Skagen, Denmark
Jul, 15
I am looking for 10 experienced pipe fitters to Denmark, Skagen. Start working from 20 July 2015. The contract lasts until February / March 2016. Working 12 hours a day / 7 days a week. The rate of 153 DKK / gross (approximately 105 DKK / h Net). Provided accommodation by the Danish employer. The agreement with the Danish company, additional holiday allowance - Feriepenge. Required experience in foreign projects, English language communicative level. Candidates interested please send your CV to danieljurkiewicz12@gmail.com with the annotation in email "pipeline fitters to Denmark"
Copenhagen, Denmark
Jul, 02
Looking for 2 workers - 1 welder 141 and 1 pipe-fitter to Denmark, Copenhagen to work in pharmaceutical industry. Starts from next week. Provided free accommodation, salary 153 dkk/h brutto, Feriepnge. Job for 3-4 months. Candidates interested please send CV at email danieljurkiewicz12@gmail.com with anotation: "worker to Copenhagen"