Category: Welders

Ciudad Real, Spain
Mar, 26 new
We are looking for 10 welders 136/138 to work in Spain in Ciudad Real, 100 km from Madrid. Welding of transport structures to wind towers, working for a longer period of time (max. 1 year). Start in early April or after Easter. Welders must have a valid welding certificate 136/138 ISO and a minimum of 5 years welding experience 136/138, communicative/good English is welcome. Work after 10 hours a day, 200 hours a month, possible rotations of 6/2. Welders will use welding machines brand Fronious so preferred candidates with experience in working with this equipment. Remuneration 14 EUR/h net, free accommodation (single rooms). Employees must first go to Romania Cluj-Napoca (transport to Romania at the expense of the employees, accommodation will be organized) in order to do health and safety training to sign contracts (2-3 days). Then there will be a transport to Spain. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: 10 welders 136/138 to Spain". Szukamy 10 spawaczy 136/138 do pracy w Hiszpanii w Ciudad Real, 100 km od Madrytu. Spawanie konstrukcji transportowych do wież wiatrowych, praca na dłuższy okres czasu (max. 1 rok). Start początek kwietnia lub po świętach wielkanocnych. Spawacze muszą mieć ważny aktualny certyfikat spawalniczy 136/138 ISO i mieć minimum 5 letnie doświadczenie w spawaniu 136/138, mile widziany komunikatywny/dobry j. angielski. Praca po 10h dziennie, 200h miesięcznie, możliwe rotacje 6/2. Spawacze będą używać spawarek marki Fronious zatem preferowani kandydaci z doświadczeniem w pracy tym sprzętem. Wynagrodzenie 14 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze). Pracownicy muszą najpierw pojechać do Rumunii Cluj-Napoca (transport do Rumunii koszt po stronie pracowników, zakwaterowanie będzie zorganizowane) w celu zrobienia szkoleń bhp podpisania umów (2-3 dni). Następnie stamtąd będzie zorganizowany transport do Hiszpanii. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 10 spawaczy 136/138 do Hiszpanii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
LEMPÄLÄÄ, Finland
Mar, 22
We are looking for 1 welder / fitter to Finland, LEMPÄLÄÄ. Working with steel structures until the end of the year. Candidates must have experience as a welder 135 and fitter, a valid welding certificate. Communicative knowledge of English. Rate of 11.25-11.50 euro/net hour. Free accommodation free air ticket. Work 45 - 55 hours per week, Finnish contract employment under Finnish conditions. Monthly salary 8500-10500 PLN/month net. Candidates interested in this job offer should send an application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "Welder - fitter Finland". Szukamy 1 spawacza / montera do Finlandii, LEMPÄÄLÄ. Praca z konstrukcjami stalowymi do końca roku. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako spawacz 135 i monter, ważny certyfikat spawalniczy. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 11,25-11,50 euro/godzinę netto. Bezpłatne zakwaterowanie bezpłatny bilet lotniczy. Praca 45 - 55 godzin tygodniowo, zatrudnienie na umowę fińską na warunkach fińskich. Miesięczne wynagrodzenie 8500-10500 PLN/miesiąc netto. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz - monter Finlandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Split, Croatia
Mar, 14
We are looking for 10 welders 136/138 to Croatia, Split. Work in the shipyard since May for a longer period of time. Required experience, welding certificates, knowledge of English and auto on the go. Salary 13,5 EUR/h net + free accommodation, work 55-60 hours a week. Employment by a Slovak company on Slovak conditions. Candidates interested in taking up a job should send their application to the address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "10 welders 136/138 to Croatia". Szukamy 10 spawaczy 136/138 do Chorwacji, Split. Praca w stoczni od maja na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Wynagrodzenie 13,5 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, praca po 55-60 h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę słowacką na warunkach słowackich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "10 spawaczy 136/138 do Chorwacji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Mar, 13
We are looking for 4 welders 136/138 for offshore construction in Denmark, Esbjerg. Start of work on 18.03.2019 for a long period of time. Frequent checks for X-rays. Required experience in offshore constructions, 150 mm thick steels, welding certificates, English language skills and auto on the go. Salary 165 dkk/h gross, work after 60 hours per week, paid accommodation 100 dkk/day (single rooms). Rotation 4/1, employment by a Danish company on Danish terms, payment every 2 weeks. If you are interested in taking up a job, please send your application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "4 welders - offshore constructions - Denmark". Szukamy 4 spawaczy 136/138 do konstrukcji offshore w Danii, Esbjerg. Rozpoczęcie pracy 18.03.2019 na długi okres czasu. Częste sprawdzenia pod rentgen. Wymagane doświadczenie przy konstrukcjach offshore, grube stale 150 mm, certyfikaty spawalnicze, mile widziana znajomość języka angielskiego i auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 60 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokoje pojedyncze). Rotacje 4/1, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4 spawaczy - konstrukcje offshore - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Randers, Denmark
Mar, 08
We need 6 welders 136/138 - fitters to work in Randers, Denmark. Work on welding, assembly or other work. Work from 13-18-25 March for 3-4 months. Candidates must have experience as a welder and fitter, must speak good/communicative English, their own car is welcome. Rate of 158 dkk/h gross, paid accommodation (cost 150 dkk/day), 60 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish conditions. If you are interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject: "Welder - fitter for Randers". Potrzebujemy 6 spawaczy 136/138 - monterów do pracy w Randers w Danii. Praca przy spawaniu, przy montażu lub innych pracach. Praca od 13-18-25 marca na 3-4 miesiące. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako spawacz i monter, muszą mówić dobrze/komunikatywnie po angielsku, mile widziane własne auto. Stawka 158 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 150 dkk/dzień), tygodniowo 60 h pracy. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz - monter do Randers". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Esbjerg, Denmark
Mar, 06
We are looking for 3 aluminium welders 131 with the ability to assemble to Denmark. Work in the shipyard in Esbjerg. Work for several months. The employee must have experience of working in repair shipyards, know the technical drawing, have a valid welding certificate of 131 alu. Communicative knowledge of English and a car on the go are welcome. Salary 165 dkk/h gross, work after 60-66 hours per week, paid accommodation 100 dkk/day. Employment by a Danish company on Danish conditions. Payments every 2 weeks. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 alu-Esbjerg welders". Szukamy 3 spawaczy 131 aluminium z umiejętnością montowania do Danii. Praca w stoczni w Esbjerg. Praca na kilka miesięcy. Pracownik musi mieć doświadczenie w pracy w stoczniach remontowych, znać rysunek techniczny, posiadać ważny certyfikat spawalniczy 131 alu. Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz samochód na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 60-66 h tygodniowo, odpłatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 spawaczy 131 alu-Esbjerg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Demark/Germany, Denmark
Mar, 01
We are looking for 4 welders 131 + 4 fitters work with aluminium first couple weeks near Odense in Denmark, later job in Germany till end of August. Candidates must very experinced working in aluminium, work on ships, good if speak communicative English and have own car. Start from 05.03.2019, work 12 hours per day, work on dayshifts and nightshifts, weekly about 66-69 hours per week. Salary dayshift 176 dkk/h brutto, nightshift 191 dkk/h brutto, accommodation paid 130-135 dkk/day. Monthly salary after deduction cost of accommodation about about 15.500 PLN/month on dayshifts and 17.500 PLN/month on nightshsfts. Hiring by Danish company on Danish basis, payslips every 2 weeks. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: shipyard welder/fitter aluminium" Poszukujemy 4 spawaczy 131 oraz 4 monterów praca z aluminium do stoczni, pierwsze kilka tygodni praca niedaleko Odense w Danii, następnie praca w Niemczech do końca sierpnia 2018. Kandydaci muszą być doświadczeni w pracy w aluminium, spawacze muszą mieć aktualny certyfikat 131 na aluminium. Praca na statkach, mile widziany komunikatywny j. angielski i własne auto. Rozpoczęcie pracy 05.03.2019, praca po 12h dziennie, na zmiany dzienne i nocne, tygodniowo ok 66-69h pracy. Wynagrodzenie 176 dkk/h (zmiany dzienne) i 191 dkk/h brutto na zmiany nocne, zakwaterowanie odpłatne koszt 130-135 dkk/dzień.  Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania około 15.500 zł/mc netto (dla zmian dziennych) i 17.500 zł zł/mc netto dla zmian nocnych. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie:"spawacz aluminium" lub "monter aluminium" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
West Denmark, Denmark
Feb, 26
We are looking for 2 welders 136/138 for offshore structures to Denmark, west. Working for a longer period of time. Required experience, valid welding certificates, communicative knowledge of English, welcome car to travel. Salary 155 dkk/h gross, accommodation 750 dkk/week, 60 hours per week. Danish contract under Danish conditions. If you are interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "Welder 136/138 - West Denmark'.   Szukamy 2 spawaczy 136/138 do konstrukcji offshorowych do zachodniej Danii. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty spawalnicze, komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Wynagrodzenie 155 dkk/h brutto, zakwaterowanie 750 dkk/tydzień, 60 godzin tygodniowo. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "spawacz 136/138 - zachodnia Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ciudad Real, Spain
Feb, 23
We are looking for 3 welders 136/138 to steel constructions (transport frames of windtowers) in Spain, Ciudad Real, 100 km from Madrit. Start of job 11.03, job for long term (6-12 months). Workers must have valid welding certificates 136/138 ISO and experinced with minium 5 years welding windtowers/offshore constructions, good if speak communicative/good English, good if 1 worker in group has a car. Work 10 hours per day, 200 hours per month, possible rotation plans 6/2. Here welders use welding equipments mig/mag of Fronious brand, prefer welders experienced with this devices. Salary 14 EUR/h netto, free accommodation (single rooms), paid extra 150 EUR for person with car. Candidates interested in this job offer please send applicaton at email: rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "welder 136/138 to Spain" Szukamy 3 spawaczy 136/138 do pracy w Hiszpanii w Ciudad Real, 100 km od Madrytu. Spawanie konstrukcji transportowych do wież wiatrowych, praca na dłuższy okres czasu (max. 1 rok), start 11.03.2019. Spawacze muszą mieć ważny aktualny certyfikat spawalniczy 136/138 ISO i mieć minimum 5 letnie doświadczenie w spawaniu 136/138, mile widziany komunikatywny/dobry j. angielski, mile widziane własne auto na wyjazd. Praca po 10h dziennie, 200h miesięcznie, możliwe rotacje 6/2. Spawacze będą używać spawarek marki Fronious zatem preferowani kandydaci z doświadczeniem w pracy tym sprzętem. Wynagrodzenie 14 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze), ponadto dodatek za pierwszy przejazd +150 EUR dla osoby z autem. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy  proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: spawacz 136/138 do Hiszpanii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Esbjerg, Denmark
Feb, 05
We are looking for 10 welders 136/138 for offshore constructions in Denmark, Esbjerg (work in halls). Start of job 11.02.2019 for a long term. Frequent X-ray checks. Experience required for welding offshore constructions, 150 mm thick steels, needed valid welding certificates, English language communicative and car. Salary 165 dkk/h brutto, work 55-60 hours per week, paid accommodation, cost 100 dkk/day (single rooms). Rotation 4/1, employment by a Danish company on Danish terms, payment every 2 weeks. If you are interested in this job, please send your application at following email address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in subject: "10 welders offshore constructions Denmark". Szukamy 10 spawaczy 136/138 do konstrukcji offshore w Danii, Esbjerg (praca na halach). Rozpoczęcie pracy 11.02.2019 na długi okres czasu. Częste sprawdzenia pod rentgen. Wymagane doświadczenie przy konstrukcjach offshore, grube stale 150 mm, certyfikaty spawalnicze, mile widziana znajomość języka angielskiego i auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 50-55 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokoje pojedyncze). Rotacje 4/1, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "10 spawaczy - konstrukcje offshore - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Kajani, Finland
Feb, 05
We are looking for 6 welders 135/138 to Finland, Kajani. Work for a long period of time. Experience required, welding certificate. Communicative knowledge of English is welcome. Salary 12 eur/h net, work after 40-50 hours per week, free accommodation (10 minutes walk from the factory). The company pays for the first ticket to Finland. Candidates interested in taking up a job should send their application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "6 welders 135/138 to Finland, Kajani". Szukamy 6 spawaczy 135/138 do Finlandii, Kajani. Praca na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikat spawalniczy. Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 12 eur/h netto, praca po 40-50 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie (w odległości 10 minut spacerem od fabryki). Firma opłaca pierwszy bilet do Finlandii. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "6 spawaczy 135/138 do Finlandii, Kajani". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Esbjerg, Skagen, Denmark
Feb, 04
We are looking for 1 hulls plater for a repair yard in Denmark - repair of old ships. Work in Esbjerg - for 2 weeks, then continue working in another repair yard in Skagen. Work from 07.02. for a longer period of time (several months). The employee must have a minimum of 6 years' experience of working in repair shipyards. Wage 165 dkk/h gross, work 55-57 hours a week, paid accommodation (Esbjerg cost 100 dkk/day, Skagen - 50 dkk/day). Employment by a Danish company on Danish conditions. Payments every 2 weeks. If you are interested, please submit an application with a note in the subject line: "1 hulls plater - Denmark". Szukamy 1 montera kadłubów do stoczni remontowej w Danii - naprawa starych statków. Praca w Esbjerg - na 2 tygodnie, następnie kontynuacja pracy już w innej stoczni remontowej w Skagen. Praca od 07.02. na dłuższy okres czasu (kilka mcy). Pracownik musi mieć minimum 6 letnie doświadczenie w pracy w stoczniach remontowych. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo, odpłatne zakwaterowanie (Esbjerg koszt 100 dkk/dzień, Skagen - 50 dkk/dzień). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Płatności co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 monter kadłubów - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Helsinki, Finland
Jan, 31
We are looking for 2 welders/fitters to Finland, Helsinki who are experienced in welding in plastic polyethylene (HDPE) using extrusion welding machine. Workers must be experienced in welding pre-insulated pipe casings together (not steel welding) and insulate using polyurethane foam (PUR). Job for 3 months, start in start of February. Salary 160 dkk/h, work 60 hours per week, accommodation paid by workers 100-125 dkk/day. Hiring by Danish company on Danish basis, payslips every 2 weeks. Candidates good if speak communicative English. Candidates intersted in this job offer please send your application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "plastic welders to Finland" Szukamy do Finlandii, Helsinki 2 spawaczy/monterów, którzy są doświadczeni w spawaniu spawarkami do plastiku, zgrzewanie rur, tworzenie kołnierzy i izolowanie pianką poliuretanową (PUR). Wymagane kilkuletnie doświadczenie w tej specjalizacji oraz komunikatywny j. angielski. Praca na 3 m-ce w Finlandii, rozpoczęcie pracy na początku lutego 2019. Wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, praca po 60h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne 100-125 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie. Zdjecia jak wygląda praca pod tym linkiem: http://www.findworker.pl/plastic-pipes-finland/     Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszeni są o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "monter/spawacz do plastiku rury Finlandia" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Skjern, Denmark
Jan, 30
We are looking for 1 welder 141 to Denmark, Skjern. Start of operation 04.02.2019 for a long period of time. Welding of thin pipes, etc., food industry. Required experience, welding certificates.communicative knowledge of English and auto on the go. Salary 165 dkk/h gross, work after 50-55 hours per week, paid accommodation. Rotation 4/1, employment by a Danish company on Danish terms, payment every 2 weeks. If you are interested in taking up a job, please send your application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "1 welder 141 - Skjern". Szukamy 1 spawacza 141 do Danii, Skjern. Rozpoczęcie pracy 04.02.2019 na długi okres czasu. Spawanie cienkich rur itp, przemysł spożywczy. Wymagane doświadczenie, certyfikaty spawalniczy.Komunikatywna znajomość języka angielskiego i auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 50-55 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie . Rotacje 4/1, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 spawacz 141 - Skjern". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Jan, 29
We are looking for 2 welders 136/138 for offshore construction in Denmark, Esbjerg (hall work). Start of operation 04.02.2019 for a long period of time. Frequent X-ray checks. Experience required for offshore constructions, 150 mm thick steels, needed valid welding certificates, English language skills and car. Saary 165 dkk/h gross, work after 50-55 hours per week, paid accommodation cost 100 dkk/day (single rooms). Rotation 4/1, employment by a Danish company on Danish terms, payment every 2 weeks. If you are interested in taking up a job, please send your application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in subject: "2 welders offshore constructions - Denmark". Szukamy 2 spawaczy 136/138 do konstrukcji offshore w Danii, Esbjerg (praca na halach). Rozpoczęcie pracy 04.02.2019 na długi okres czasu. Częste sprawdzenia pod rentgen. Wymagane doświadczenie przy konstrukcjach offshore, grube stale 150 mm, certyfikaty spawalnicze, mile widziana znajomość języka angielskiego i auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 50-55 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokoje pojedyncze). Rotacje 4/1, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 spawaczy - konstrukcje offshore - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oslo, Norway
Jan, 28
We are looking for 5 welders-assemblers of steel structures to work in Norway, near Oslo, in a construction company (construction of steel halls and steel elements, stairs, etc.), work in a construction hall. Work for a longer period of time. Required experience as a fitter and welder, welding certificate 135/136, 111. Communicative / good knowledge of English, knowledge of technical drawing. Work after 52-55 hours per week. Remuneration 185,5 nok/h gross, cost of the first flight from PL to NO covered by the Norwegian company. Accommodation paid by the employee: cost 150 nights/day. Rotations 4/2. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "fitter - welder to Norway". Szukamy 5 spawaczy-monterów konstrukcji stalowych do pracy w Norwegii, niedaleko Oslo, w firmie konstrukcyjnej (budowa hal stalowych oraz elementów stalowych, schodów itd), praca w hali konstrukcyjnej. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie jako monter i spawacz, certyfikat spawalniczy 135/136, 111. Komunikatywna / dobra znajomość języka angielskiego, znajomość rysunku technicznego. Praca po 52-55 h tygodniowo. Wynagrodzenie 185,5 nok/h brutto, koszt pierwszego lotu z PL do NO pokrywany przez firmę norweską. Zakwaterowanie płatne przez pracownika: koszt 150 nok/dzień. Rotacje 4/2.Zatrudnienie przez firmę norweska na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "monter - spawacz do Norwegii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Europe, Poland
Jan, 18
We are looking for 15 welders 131/141 stainless steel and black steel. Work in Poland and many projects all over Europe. Work per year. A contract for self-employed people. Requires a minimum of 5 years of experience and communicative/good English. Important welding certificates are also required. Starting from 04.02 training in Germany on robot welding (hours will normally be paid as working hours), then working in Poland a few weeks and then in Germany and other countries in Europe.50-55 hours per week, the rate of £20 per hour is invoiced to a British company (British company). The company pays for accommodation, flights and transport. Rotation 3/1.Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the e-mail: "15 welders 131/141 - Europe. Szukamy 15 spawaczy 131/141 stal nierdzewna i stal czarna. Praca w Polsce i wiele projektów w całej Europie. Praca na rok. Kontrakt dla osób na samoztrudnieniu. Wymagane minimum 5 lat doświadczenia i komunikatywny/dobry j. angielski. Wymagane również ważne certyfikaty spawalnicze. Na początek od 04.02 szkolenie w Niemczech ze spawania robotem (godziny będą normalnie płatne jak za godziny pracy), następnie praca w Polsce kilka tygodni a dalej w Niemczech i innych krajach w Europie.Praca po 50-55 h tygodniowo, stawka £20 za godzinę rozliczana fakturowo z firmą brytyjską (firma brytyjska). Firma opłaca zakwaterowanie, przeloty i transport. Rotacja 3/1.Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "15 spawaczy 131/141 - Europa". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Thisted, Denmark
Jan, 16
We are looking for 2 welders 135/136 to Denmark, k. Thisted, speaking communicatively in English, starting work 21.01.2019. Working for a long period of time. Welding of steel constructions such as excavators, welding of construction machines. The candidate must have a minimum of 4 years of welding experience of 135/136, must be able to read technical drawings (minor assembly work) and must be able to communicate in English. One car per two persons. Wage 165 dkk/h gross, work 37-40 hours a week, accommodation paid (cost 125 dkk/day, deducted from the salary). Day shift work, if night shift work with bonuses. After 4 weeks of work the employee must take a paid safety course §17 (for personal use, later to be shown in various Danish companies, in many workplaces in Denmark currently required of welders). The cost of the course is 1500 dkk, half of the cost paid by the Danish company 750 dkk, the rest as cost will be deducted by the company from the salary in 2 instalments of 2 x 375 dkk. After 3 months direct employment in the company where there is permanent employment. 4/1 rotation, employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. If you are interested in taking up a job, please send your application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "2 welders 135/136 to Thisted". Szukamy 2 spawaczy 135/136 do Danii, k. Thisted, mówiących komunikatywnie w j. angielskim, rozpoczęcie pracy 21.01.2019. Praca na długi okres czasu. Spawanie konstrukcji stalowych typu łychy do kopar, spawanie maszyn budowlanych. Kandydat musi mieć minimum 4 lata doświadczenia w spawaniu 135/136, musi umieć czytać rysunki techniczne (drobne prace monterskie), obowiązkowy komunikatywny j. angielski. Jeden samochód na dwie osoby. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 37-40 h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne (koszt 125 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Praca na zmiany dzienne, jeśli praca na zmiany nocne płatne z dodatkami. Po 4 tygodniach pracy pracownik musi podjąć płatny safety course §17(dla osobistego użytku, później do okazania w różnych firmach duńskich, w wielu miejscach pracy w Danii obecnie wymagane od spawaczy). Koszt kursu to 1500 dkk, połowa kosztu opłacana przez firmę duńską 750 dkk, reszta jako koszt będzie potrącone przez firmę z wynagrodzenia w 2 ratach 2 x 375 dkk. Po 3 miesiącach zatrudnienie bezpośrednie w firmie gdzie jest praca na stałe. Rotacje 4/1, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 spawaczy 135/136 do Thisted". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rostock, Germany
Jan, 09
We are looking for 4 welders 136 to the shipyard in Germany, Rostock. Work from 14.01 to 6 years. We require experience as a welder, valid welding certificate, knowledge of English, car. Stake 13 EUR / h net + free accommodation, work 46 hours per week (from March 2019 higher number of hours). Employment by a German company, taxes and insurance paid in Germany. Candidates interested in taking up the job are requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic "4 welders 136 - Germany". Szukamy 4 spawaczy 136 do stoczni w Niemczech, Rostock . Praca od 14.01 na 6 lat. Wymagamy doświadczenia jako spawacz, ważny certyfikat spawalniczy, znajomość języka angielskiego, auto. Stawka 13 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, praca 46 godzin tygodniowo (od marca 2019 większa liczba godzin). Zatrudnienie przez firmę niemiecką, płacone podatki i ubezpieczenie w Niemczech. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "4 spawaczy 136 - Niemcy". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kristinestad, Finland
Dec, 19
We are looking for 3 welders 111 to Finland, Kristinestad. Job starts 15.01.2019, job for 2-3 months, work in construction company, welding pipes diameter 6,3mm x. 603,00mm pipes, material group is 1.1 (carbon steel). Salary 13,5 EUR/h netto, free accommodation, free flight to Finland. Work 60-68 hours per week. Hiring by Finnish company on Finnish basis. Candidates must have valid welding certificates 111 for black steel and good if speak communicative English. Monthly salary about 14500 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "welder 111 to Finland" Szukamy 3 spawaczy 111 do Finlandii, Kristinestad. Rozpoczęcie pracy 15.01.2019, praca na 2-3 miesiące, praca w firmie konstrukcyjnej, spawanie rur o średnicy 6,3 mm x 603 mm, stal czarna. Wynagrodzenie netto 13,5 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie, bezpłatny pierwszy przelot do Finlandii. Praca po 60-68h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę fińską na warunkach fińskich. Kandydaci muszą mieć ważny certyfikat 111 na stal czarną, mile widziane jeśli mówią komunikatywnie w języku angielskim. Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 14000-14500 PLN/mc netto (bezpłatne zakwaterowanie, pierwszy lot i transport na miejscu pracy). Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosze o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie " spawacz 111 do Finlandii" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku