Category: Welders

Kalundborg, Denmark
May, 13
We are looking for 6-10 welders 111/136 to Denmark, Kalundborg. Work from 20.05. for 6 weeks. Candidates must have experience as a welder, have a valid welding certificate. Communication skills required in English (safety training in English at the beginning), your own car is welcome. St rate 22 eur / h gross, paid accommodation (cost 100 eur / week), weekly 60-70 h work. Candidates interested in taking up the job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the subject "welder 111/136 to Denmark". Szukamy 6-10 spawaczy 111/136 do Danii, Kalundborg. Praca od 20.05. na 6 tygodni. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako spawacz, posiadać ważny certyfikat spawalniczy. Wymagana komunikatywna znajomość angielskiego (szkolenie safety po angielsku na początek), mile widziane własne auto. Stawka 22 eur/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 100 eur/tydzień), tygodniowo 60-70 h pracy. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz 111/136 do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Eura, Finland
May, 13
<div class="tlid-input input"> We are looking for 2 welders 131/141 stainless steel for Finland, Eura. Work from 27.05 for 3-4 months. Welding elements for the kitchen (stainless steel) tops, porecze. Required valid certificate 141 or 131 for stainless steel, communicative English in 1 person. Work 50-55 h per week, pay approximately 13-13,5 EUR / h net, free accommodation (close to the workplace), first flight at the expense of the employer (the employee himself buys a ticket and the company will reimburse the costs for the first salary). The average monthly salary is approximately PLN 12,000-12,500 / month net. 6/2 or 8/2 rotation. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "2 welders 131/141 to Finland".</div> <div class="tlid-input input"> Szukamy 2 spawaczy 131/141 stal nierdzewna do Finlandii, Eura. Praca od 27.05 na 3-4 miesiące. Spawanie elementów do kuchni (stal nierdzewna) blaty, poręcze. Wymagany ważny certyfikat 141 lub 131 na stal nierdzewną, komunikatywny j. angielski u 1 osoby. Praca po 50-55 h tygodniowo, wynagrodzenie ok 13-13,5 EUR/h netto, zakwaterowanie bezpłatne (blisko miejsca pracy), pierwszy przelot na koszt pracodawcy (pracownik sam kupuje bilet a firma zwróci koszty przy pierwszym wynagrodzeniu). Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi ok 12.000-12.500 zł/mc netto. Rotacje 6/2 lub 8/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 spawaczy 131/141 do Finlandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku </div>
Hvide Sande, Denmark
May, 08
We need 2 welders of 131 aluminum fitters to work in Denmark, Hvide Sande. Work from 13.05. for a long period of time. Applicants must have experience as a welder and fitter, have a valid welding certificate. Communicative English skills required, welcome own car. Stawka 165 dkk / h gross, paid accommodation (cost 100 dkk / day), weekly 60-70 h work. 4/2 or 6/2 rotation. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up employment, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "welder - fitter to Denmark". Potrzebujemy 2 spawaczy 131 - monterów do aluminium do pracy w Danii, Hvide Sande. Praca od 13.05. na długi okres czasu. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako spawacz i monter, mieć ważny certyfikat spawalniczy. Wymagana komunikatywna znajomość angielskiego, mile widziane własne auto. Stawka 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 100 dkk/dzień), tygodniowo 60-70 h pracy. Rotacje 4/2 lub 6/2. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz - monter do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Lappeenranta, Finland
May, 06
We are looking for 4-5 welders 136/138 to Finland, Lappeenranta. Welding of steel constructions. Departure on Thursday 09.05., Work on 6-8 months. Required experience, valid welding certificate, communicative knowledge of English. Work after 52-56 h per week, pay approximately 13-13.5 EUR / h net, free accommodation, first flight at the company's expense (the employee himself buys a ticket to Turku and the company will reimburse the costs for the first salary). The average monthly salary is approximately PLN 12,500 / month net or more. Rotations 6/2. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "4-5 welders 136/138 to Finland". Szukamy 4-5 spawaczy 136/138 do Finlandii, Lappeenranta. Spawanie konstrukcji stalowych. Wylot w czwartek 09.05. praca na 6-8 mcy. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat spawalniczy, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca po 52-56 h tygodniowo, wynagrodzenie ok 13-13,5 EUR/h netto, zakwaterowanie bezpłatne, pierwszy przelot na koszt firmy (pracownik sam kupuje bilet do Turku i firma zwróci koszty przy pierwszym wynagrodzeniu). Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi ok 12.500 zł/mc netto lub więcej. Rotacje 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4-5 spawaczy 136/138 do Finlandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
near Esbjerg, Denmark
May, 01
We need 2 welders 136/138 - fitters for work near Esbjerg in Denmark. Work on welding, blacksmith work or other work. Work from 06/05 for 2-3 months. Candidates must have experience as a welder /blacksmith, must have valid certificates 136/138, they must speak good / communicative in English, their own car is welcome. Stawka 160 dkk / h gross, paid accommodation (cost 100 dkk / day), weekly 46-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up a job please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "welder 136/138 Denmark". Potrzebujemy 2 spawaczy 136/138 - monterów do pracy niedaleko Esbjerg w Danii. Praca przy spawaniu, przy przygotowaniu stali i innych pracach. Praca od 06.05 na 2-3 miesiące. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako spawacz 136/138, muszą mówić dobrze/komunikatywnie po angielsku, mile widziane własne auto. Stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 100 dkk/dzień), tygodniowo 46-50 h pracy. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Apr, 29
We are looking for 2 welders 136/138 in Denmark, a shipyard in Skagen. Work from 02.05. , the opportunity to work longer. Ship repairs. Minimum 3 years shipbuilding experience required, communicative English skills and own car are welcome. Salary 165 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 375 dkk / week, deducted from wages). Work after 55-57 h per week. Rotations 4/2. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject of the email: "2 welders 136/138 to Skagen". Szukamy 2 spawaczy 136/138 w Danii, stocznia w Skagen. Praca od 02.05. , możliwość pracy na dłużej. Remonty statków. Wymagane minimum 3 letnie doświadczenie stoczniowe, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własny samochód. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 375 dkk/tydzień, potrącany z wynagrodzenia). Praca po 55-57 h tygodniowo. Rotacje 4/2. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "2 spawaczy 136/138 do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Randers, Denmark
Apr, 15
We need 2 welders 136/138 - fitters for work at Randers in Denmark. Work on welding, assembly or other work. Work from 25/04 for 3-4 months. Candidates must have experience as a welder and fitter, they must speak good / communicative in English, their own car is welcome. Stawka 158 dkk / h gross, paid accommodation (cost 130 dkk / day), weekly 46 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up a job please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "welder - fitter to Randers". Potrzebujemy 2 spawaczy 136/138 - monterów do pracy w Randers w Danii. Praca przy spawaniu, przy montażu lub innych pracach. Praca od 25.04 na 3-4 miesiące. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako spawacz i monter, muszą mówić dobrze/komunikatywnie po angielsku, mile widziane własne auto. Stawka 158 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 130 dkk/dzień), tygodniowo 46 h pracy. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz - monter do Randers". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Thisted, Denmark
Apr, 15
We are looking for 1 welder 135/136 to Denmark, k. Thisted, communicative speaking in English, starting work 24/25/04. Work for a long period of time. Welding steel constructions such as digging for the kopar, welding construction machines. The candidate must have a minimum of 4 years experience in welding 135/136, must be able to read technical drawings (minor assembly works), obligatory communicative English, car for departure. Salary 165 dkk / h gross, work after 46 h per week, paid accommodation (cost 110 dkk / day, single room, deducted from wages). Work on daily shifts, if work on night shifts paid with additions. Well, if the welder has §17 safety course. If there is no such course, after 4 weeks of work, the employee must take a paid safety course §17 (for personal use, then to show in various Danish companies, in many work places in Denmark now required from welders). The cost of the course is 1500 dkk, half of the cost paid by the Danish company 750 dkk, the rest as a cost will be deducted by the company from the salary in 2 installments 2 x 375 dkk. After 3 months, direct employment in a company where work is permanent. Rotation 4/2, employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the subject: "1 welder 135/136 to Thisted". Szukamy 1 spawacza 135/136 do Danii, k. Thisted, mówiących komunikatywnie w j. angielskim, rozpoczęcie pracy 24/25.04. Praca na długi okres czasu. Spawanie konstrukcji stalowych typu łychy do kopar, spawanie maszyn budowlanych. Kandydat musi mieć minimum 4 lata doświadczenia w spawaniu 135/136, musi umieć czytać rysunki techniczne (drobne prace monterskie), obowiązkowy komunikatywny j. angielski, auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 46 h tygodniowo, zakwaterowanie odpłatne (koszt 110 dkk/dzień, pokój pojedynczy, potrącany z wynagrodzenia). Praca na zmiany dzienne, jeśli praca na zmiany nocne płatne z dodatkami. Dobrze jeśli spawacz posiada §17 safety course. Jeżeli nie ma takiego kursu to po 4 tygodniach pracy pracownik musi podjąć płatny safety course §17(dla osobistego użytku, później do okazania w różnych firmach duńskich, w wielu miejscach pracy w Danii obecnie wymagane od spawaczy). Koszt kursu to 1500 dkk, połowa kosztu opłacana przez firmę duńską 750 dkk, reszta jako koszt będzie potrącone przez firmę z wynagrodzenia w 2 ratach 2 x 375 dkk. Po 3 miesiącach zatrudnienie bezpośrednie w firmie gdzie jest praca na stałe. Rotacje 4/2, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 spawacz 135/136 do Thisted". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Apr, 08
We are looking for 1 welder 136/138 in Denmark, shipyard in Skagen. Work from 12.04. via public holidays (extra paid 4-day work allowance), possibility to work longer. Minimum 3 years of shipbuilding experience required, communicative English language skills and own car are welcome. Wage 165 dkk/h gross, accommodation payable by employees (cost 375 dkk/week, deducted from wages). Work after 55-57 hours per week. Rotation 4/2: Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up employment should send an application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the email: "Welder to Skagen". Szukamy 1 spawacza 136/138 w Danii, stocznia w Skagen. Praca od 12.04. przez święta (płatne extra dodatki za pracę w 4 dni świąt), możliwość pracy na dłużej. Wymagane minimum 3 letnie doświadczenie stoczniowe, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własny samochód. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 375 dkk/tydzień, potrącany z wynagrodzenia). Praca po 55-57 h tygodniowo. Rotacje 4/2. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "spawacz do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rendsburg, Germany
Apr, 08
We are looking for 3 aluminum welders 131 to Germany, Rendsburg. Work also for holidays (there is no exit to Poland at this time) for a long period of time. Required experience as a welder of 131 aluminum, welding certificate, a welcome knowledge of English and auto travel. Salary 165 dkk/h gross, work 55-57 hours a week, accommodation 100 dkk/day. Rotations 4/1 or 6/2, employment by a Danish company on Danish terms, payment every 2 weeks. If you are interested in taking up a job, please send your application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "3 welders of 131 aluminium to Germany". Szukamy 3 spawaczy aluminium 131 do Niemiec, Rendsburg. Praca również przez święta (nie ma zjazdu do Polski w tym czasie) na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie jako spawacz 131 aluminium, certyfikat spawalniczy, mile widziana znajomość języka angielskiego i auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień. Rotacje 4/1 lub 6/2, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "3 spawaczy 131 aluminium do Niemiec". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rendsburg, Germany
Apr, 08
We are looking for 4 welders 141 stainless steel and black steel to Germany, Rendsburg. Work also for holidays (there is no exit to Poland at this time) for a long period of time. Required experience as a welder 141, welding certificates, English language skills and auto travel. Salary 165 dkk/h gross, work 55-57 hours a week, accommodation 100 dkk/day. Rotations 4/1 or 6/2, employment by a Danish company on Danish terms, payment every 2 weeks. If you are interested in taking up a job, please send your application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "4 welders 141 for Germany". Szukamy 4 spawaczy 141 stal nierdzewna i czarna do Niemiec, Rendsburg. Praca również przez święta (nie ma zjazdu do Polski w tym czasie) na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie jako spawacz 141, certyfikaty spawalnicze, mile widziana znajomość języka angielskiego i auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 55-57 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień. Rotacje 4/1 lub 6/2, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4 spawaczy 141 do Niemiec". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Apr, 05
We are looking for 4 welders 136/138 for offshore construction in Denmark, Esbjerg. Beginning of work on 08.04.2019 also for holidays (there is no exit to Poland at that time) for a long period of time. Frequent checks for X-rays. Experience required for offshore constructions, 150 mm thick steels, welding certificates, English language skills and auto on the go. Wage 165 dkk/h gross, work after 60 hours per week, paid accommodation 100 dkk/day (single rooms). 4/1 rotation, employment by a Danish company on Danish terms, payment every 2 weeks. If you are interested in taking up a job, please send your application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "4 welders - offshore constructions - Denmark". Szukamy 4 spawaczy 136/138 do konstrukcji offshore w Danii, Esbjerg. Rozpoczęcie pracy 08.04.2019 również przez święta (nie ma zjazdu do Polski w tym czasie) na długi okres czasu. Częste sprawdzenia pod rentgen. Wymagane doświadczenie przy konstrukcjach offshore, grube stale 150 mm, certyfikaty spawalnicze, mile widziana znajomość języka angielskiego i auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 60 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokoje pojedyncze). Rotacje 4/1, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4 spawaczy - konstrukcje offshore - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Apr, 03
We are looking for 2-4 welders 136/138 in Denmark, shipyard in Skagen. Holiday work, possibility to work for longer. Requires a minimum of 3 years of shipyard experience, communicative knowledge of English and your own car. Salary 165 dkk/h gross, accommodation paid by employees (cost 375 dkk/week, deducted from the salary). Work after 55-57 hours per week. Rotations 4/2. Employment by a Danish company on Danish conditions. If you are interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the e-mail: "Welders to Skagen". Szukamy 2-4 spawaczy 136/138 w Danii, stocznia w Skagen. Praca przez święta, możliwość pracy na dłużej. Wymagane minimum 3 letnie doświadczenie stoczniowe, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własny samochód. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 375 dkk/tydzień, potrącany z wynagrodzenia). Praca po 55-57 h tygodniowo. Rotacje 4/2. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "spawacze do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Randers, Denmark
Apr, 03
We need 2 welders 136/138 - fitters to work in Randers, Denmark. Work on welding, assembly or other work. Work from 05.04 or 08.04 or 25.04 for 3-4 months. Candidates must have experience as a welder and fitter, they must speak good/communicative English, their own car is welcome. Rate 158 dkk/h gross, paid accommodation (cost 130 dkk/day), 60 hours of work per week. Employment by a Danish company on Danish conditions. If you are interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject: "Welder - fitter for Randers". Potrzebujemy 2 spawaczy 136/138 - monterów do pracy w Randers w Danii. Praca przy spawaniu, przy montażu lub innych pracach. Praca od od 05.04 lub 08.04 lub od 25.04 na 3-4 miesiące. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako spawacz i monter, muszą mówić dobrze/komunikatywnie po angielsku, mile widziane własne auto. Stawka 158 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne (koszt 130 dkk/dzień), tygodniowo 60 h pracy. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz - monter do Randers". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Apr, 03
We are looking for 1 welder 136/138 to Denmark, in Aalborg, Klarup 5-10 km out of town. Work for 2-3 months. Experience as a welder 136/138 is required, no certificates required. Communicative / good knowledge of English, a car is welcome to travel. Salary 170 dkk/h gross, accommodation 150 dkk/day. Work 7-15 hours, 37-40 hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms and conditions, payment every 2 weeks. If you are interested in taking up a job, please send your application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "1 welder 136/138 - Denmark". Szukamy 1 spawacza 136/138 do Danii, w Aalborg, Klarup 5-10 km poza miastem. Praca na 2-3 miesiące. Wymagane doświadczenie jako spawacz 136/138, nie są wymagane certyfikaty. Komunikatywna / dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane auto na wyjazd. Wynagrodzenie 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Praca w godzinach 7-15, 37-40 godzin tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 spawacz 136/138 - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hadsund, Denmark
Apr, 01
We are looking for 6 mag welders to Denmark, near Hadsund. Work from now until December 2019. Welding and construction. Experience as a welder 136/138 is required, no certificates required. Knowledge of English and a car on the go are welcome. Salary 164 dkk/h gross + extra for the afternoon 26kr from 18:00-22:00 and 43kr from 22:00-06:00. Monday to Thursday 15:25-00:55 (9 hours per day, 36 hours per week, may be extra hours), accommodation 100-150 dkk/day. Employment by a Danish company on Danish terms and conditions, payment every 2 weeks. If you are interested in taking up a job, please send your application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "6 welders mag - Denmark". Szukamy 6 spawaczy mag do Danii, okolice Hadsund. Praca od teraz do grudnia 2019 roku. Spawanie i konstrukcje. Wymagane doświadczenie jako spawacz 136/138, nie są wymagane certyfikaty. Mile widziana znajomość języka angielskiego i auto na wyjazd. Wynagrodzenie 164 dkk/h brutto + dodatkowo za popołudnie 26kr od 18:00-22:00 i 43kr od 22:00-06:00. Praca od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:25-00:55 (9 godzin dziennie, tygodniowo 36 godzin, mogą być dodatkowe godziny), zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "6 spawaczy mag - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Ciudad Real, Spain
Mar, 26
We are looking for 10 welders 136/138 to work in Spain in Ciudad Real, 100 km from Madrid. Welding of transport structures to wind towers, working for a longer period of time (max. 1 year). Start in early April or after Easter. Welders must have a valid welding certificate 136/138 ISO and a minimum of 5 years welding experience 136/138, communicative/good English is welcome. Work after 10 hours a day, 200 hours a month, possible rotations of 6/2. Welders will use welding machines brand Fronious so preferred candidates with experience in working with this equipment. Remuneration 14 EUR/h net, free accommodation (single rooms). Employees must first go to Romania Cluj-Napoca (transport to Romania at the expense of the employees, accommodation will be organized) in order to do health and safety training to sign contracts (2-3 days). Then there will be a transport to Spain. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: 10 welders 136/138 to Spain". Szukamy 10 spawaczy 136/138 do pracy w Hiszpanii w Ciudad Real, 100 km od Madrytu. Spawanie konstrukcji transportowych do wież wiatrowych, praca na dłuższy okres czasu (max. 1 rok). Start początek kwietnia lub po świętach wielkanocnych. Spawacze muszą mieć ważny aktualny certyfikat spawalniczy 136/138 ISO i mieć minimum 5 letnie doświadczenie w spawaniu 136/138, mile widziany komunikatywny/dobry j. angielski. Praca po 10h dziennie, 200h miesięcznie, możliwe rotacje 6/2. Spawacze będą używać spawarek marki Fronious zatem preferowani kandydaci z doświadczeniem w pracy tym sprzętem. Wynagrodzenie 14 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze). Pracownicy muszą najpierw pojechać do Rumunii Cluj-Napoca (transport do Rumunii koszt po stronie pracowników, zakwaterowanie będzie zorganizowane) w celu zrobienia szkoleń bhp podpisania umów (2-3 dni). Następnie stamtąd będzie zorganizowany transport do Hiszpanii. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: 10 spawaczy 136/138 do Hiszpanii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
LEMPÄLÄÄ, Finland
Mar, 22
We are looking for 1 welder / fitter to Finland, LEMPÄLÄÄ. Working with steel structures until the end of the year. Candidates must have experience as a welder 135 and fitter, a valid welding certificate. Communicative knowledge of English. Rate of 11.25-11.50 euro/net hour. Free accommodation free air ticket. Work 45 - 55 hours per week, Finnish contract employment under Finnish conditions. Monthly salary 8500-10500 PLN/month net. Candidates interested in this job offer should send an application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "Welder - fitter Finland". Szukamy 1 spawacza / montera do Finlandii, LEMPÄÄLÄ. Praca z konstrukcjami stalowymi do końca roku. Kandydaci muszą mieć doświadczenie jako spawacz 135 i monter, ważny certyfikat spawalniczy. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 11,25-11,50 euro/godzinę netto. Bezpłatne zakwaterowanie bezpłatny bilet lotniczy. Praca 45 - 55 godzin tygodniowo, zatrudnienie na umowę fińską na warunkach fińskich. Miesięczne wynagrodzenie 8500-10500 PLN/miesiąc netto. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "spawacz - monter Finlandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Split, Croatia
Mar, 14
We are looking for 10 welders 136/138 to Croatia, Split. Work in the shipyard since May for a longer period of time. Required experience, welding certificates, knowledge of English and auto on the go. Salary 13,5 EUR/h net + free accommodation, work 55-60 hours a week. Employment by a Slovak company on Slovak conditions. Candidates interested in taking up a job should send their application to the address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "10 welders 136/138 to Croatia". Szukamy 10 spawaczy 136/138 do Chorwacji, Split. Praca w stoczni od maja na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Wynagrodzenie 13,5 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, praca po 55-60 h tygodniowo. Zatrudnienie przez firmę słowacką na warunkach słowackich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "10 spawaczy 136/138 do Chorwacji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Mar, 13
We are looking for 4 welders 136/138 for offshore construction in Denmark, Esbjerg. Start of work on 18.03.2019 for a long period of time. Frequent checks for X-rays. Required experience in offshore constructions, 150 mm thick steels, welding certificates, English language skills and auto on the go. Salary 165 dkk/h gross, work after 60 hours per week, paid accommodation 100 dkk/day (single rooms). Rotation 4/1, employment by a Danish company on Danish terms, payment every 2 weeks. If you are interested in taking up a job, please send your application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject matter: "4 welders - offshore constructions - Denmark". Szukamy 4 spawaczy 136/138 do konstrukcji offshore w Danii, Esbjerg. Rozpoczęcie pracy 18.03.2019 na długi okres czasu. Częste sprawdzenia pod rentgen. Wymagane doświadczenie przy konstrukcjach offshore, grube stale 150 mm, certyfikaty spawalnicze, mile widziana znajomość języka angielskiego i auto na wyjazd. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 60 h tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokoje pojedyncze). Rotacje 4/1, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4 spawaczy - konstrukcje offshore - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.