Category: Welders

Esbjerg, Denmark
Jan, 31
We are looking for 1 welder 135/136/138 with a car in Denmark, Esbjerg. Start of work 06.02. for a long period of time. Welding of offshore structures, wind towers. The candidate must have work experience as a welder for at least 4-5 years, have valid welding certificates, knowledge of English and a car for the trip. Work 50 hours a week, salary 180 dkk/h gross (paid extras for overtime). Paid accommodation 4000 dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge. Rotations 4/1, 5/1, 6/2. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 welder 135/136/138 - Denmark". Szukamy 1 spawacza 135/136/138 z autem w Danii, Esbjerg. Rozpoczęcie pracy 06.02. na długi okres czasu. Spawanie konstrukcji offshore, wieże wiatrowe. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracy jako spawacz minimum 4-5 lata, posiadać ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Praca po 50 h tygodniowo, wynagrodzenie 180 dkk/h brutto (płatne dodatki za nadgodziny). Płatne zakwaterowanie 4000 dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Rotacje 4/1, 5/1, 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 spawacz 135/136/138 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Jan, 17
We are looking for 1 welder 135/136 with a car. Work in Denmark - Aalborg, work from 23.01, rate 180 dkk/h, work 42-45 hours a week, paid allowances for overtime over 37 hours a week, the Danish company pays SH, Feriepenge, pension allowances, work for several months. English is not necessary. Cost of accommodation 150 dkk/day. Payments every 2 weeks in dkk, payslips. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 welder 135/136 with a car - Denmark". Szukamy 1 spawacza135/136 z autem. Praca w Danii - Aalborg, praca od 23.01, stawka 180 dkk/h , praca po 42-45h tygodniowo, płatne dodatki za nadgodziny powyżej 37 h tygodniowo, firma duńska płaci SH, Feriepenge , dodatki emerytalne, praca na kilak miesięcy. Język angielski nie jest niezbędny. Koszt zakwaterowania 150 dkk/dzień. Płatności co 2 tygodnie w dkk, payslipy. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 spawacz 135/136 z autem- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Billund, Denmark
Jan, 13
We are looking for 2 welders 135/138 to Denmark - near Billund. Work from 16.01 or 18.01 for a long period of time. Experience required, certificate 135 FW PD 138 FW PD, knowledge of drawings. Communicative knowledge of English, welcome 1 car per trip. The rate is 165 dkk/h gross. Work 12 hours - 6 days a week (72 hours a week). Accommodation paid 1050 dkk per week. Rotations 2/2. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 135/138 - Denmark". Szukamy 2 spawaczy 135/138 do Danii - niedaleko Billund. Praca od 16.01 lub 18.01 na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikat 135 FW PD 138 FW PD, znajomość rysunków. Komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane 1 auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto. Praca po 12 godzin - 6 dni w tygodniu (72 godziny tygodniowo). Zakwaterowanie płatne 1050 dkk za tydzień. Rotacje 2/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 135/138 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Herning, Denmark
Jan, 12
We are looking for 2 welders 141 for stainless steel to Denmark, near Herning. Starting work from 16.01 or 23.01, for a long period of time. Candidates must have experience, knowledge of English is not required. Valid welding certificates 141 for stainless steel are welcome. Work 45-50-55 hours a week, salary 115 dkk/h net. Accommodation 3000 dkk/month (single rooms). Agreement through a Polish agency, payments once a month - on the 10th of the next month for the entire previous month, one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 141 for stainless steel - Denmark". Szukamy 2 spawaczy 141 na stal nierdzewną do Danii, k. Herning. Rozpoczęcie pracy od 16.01 lub 23.01, na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, znajomość języka angielskiego nie jest wymagana. Mile widziane ważne certyfikaty spawalnicze 141 na stal nierdzewną. Praca po 45-50-55 h tygodniowo, wynagrodzenie 115 dkk/h netto. Zakwaterowanie 3000 dkk/mc (pokoje pojedyncze). Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 141 na stal nierdzewną - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Jutland, Denmark
Jan, 10
We are looking for 4 aluminum welders 131/141 for Denmark, Jutland. Start of work from 16.01, for a long period of time. Candidates must have experience, communicative knowledge of English is welcome, a car for the trip. Certificates 141 or 131 aluminum material thickness 21,22,23. Working 60 hours a week, remuneration 175 dkk/h gross (people without valid certificates have a gross rate of 160 dkk/h), paid overtime allowances. Accommodation 700 dkk/1050 dkk per week. At the standard rate, the salary is about PLN 16,500-17,000/month net, after deduction of accommodation costs (for people without valid certificates, the salary is about PLN 14,500-15,000/month net). Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 aluminum welders 131/141 - Denmark". Szukamy 4 spawaczy aluminium 131/141 do Danii, Jutlandia. Rozpoczęcie pracy od 16.01, na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Certyfikaty 141 lub 131 aluminium gr materiałowa 21,22,23. Praca po 60 h tygodniowo, wynagrodzenie 175 dkk/h brutto (osoby bez ważnych certyfikatów mają stawkę 160 dkk/h brutto), płatne dodatki za nadgodziny. Zakwaterowanie 700 dkk/1050 dkk za tydzień. Przy stawce standardowej zarobki ok 16500-17000 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania (dla osób bez ważnych certyfikatów zarobki ok 14500-15000 zł/mc netto). Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 spawaczy aluminium 131/141 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Jan, 05
We are looking for 10 welders 121 / 136 for Denmark, Odense. Work from 11.01. for many months. Arc welding - arc welding with cored wire in the active gas shield IS-P/T-FW-1-136. Working with the welding pole and boom 121. We need 2 teams of 4-5 welders, one in the team must be fluent in English. Welding at a height of up to 15 m. Required experience, knowledge of English, car for a group trip. Certificate 121 / 136 cored wire - black steel. Certificate with paragraph 17, which must be taken to Denmark, if someone does not have it, the company will provide this online course (the cost of 1000 dkk will be deducted from the employee's future salary). Rate 185 dkk/h gross, paid accommodation 700 dkk/1050 dkk per week (accommodation within 15-20 km). Weekly 45-50 hours of work. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 welders 121 / 136 - Denmark". Szukamy 10 spawaczy 121 / 136 do Danii, Odense. Praca od 11.01. na wiele miesięcy. Spawanie arc - spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego IS-P/T-FW-1-136. Praca z słupowysięgnikiem spawalniczym 121. Potrzebujemy 2 ekipy po 4-5 spawaczy, jeden w zespole musi biegle posługiwać się językiem angielskim. Spawanie na wysokości do 15 m. Wymagane doświadczenie, znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd na grupę. Certyfikat 121 / 136 drut proszkowy – stal czarna. Certyfikat z paragrafem 17, który trzeba zabrać do Danii, jeśli ktoś go nie ma, firma zapewni ten kurs online (koszt 1000 dkk zostanie odliczony od przyszłej pensji pracownika). Stawka 185 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 700 dkk/1050 dkk za tydzień (zakwaterowanie w promieniu 15-20 km). Tygodniowo 45-50 h pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 spawaczy 121 / 136 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rejkjavik, Iceland
Dec, 16
We are looking for 3 welders 141 stainless steel and sometimes aluminum for Iceland, near Reykjavik. Work from 09.01.2023 for a longer period of time. Two welders will work with stainless steel and aluminum. Tig and Mig welding. He is also familiar with working on bending machines used to process sheets with a thickness of 1-4mm. Other welders will work with mild steel, Mig welding. Material thickness from 5 to 20mm. Experience required, valid welding certificates, half of the employees speak English, a car for a trip is welcome. Rate 3200 ISK/hour (€22.8/hour). overtime after 36 hours/week paid 5760 ISK/hour (€41). Work 7:30am to 5pm Monday to Thursday. Friday is 7:30am to 3pm (total 42 hours per week). Accommodation costs 80,000 ISK to 120,000 ISK per month (570-850 EUR/month). Employment by an Icelandic company on Icelandic terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 welders 141- Iceland." Szukamy 3 spawaczy 141 stal nierdzewna i czasem aluminium do Islandii, k. Reykjaviku. Praca od 09.01.2023 na dłuższy okres czasu. Dwóch spawaczy będzie pracować ze stalą nierdzewną i aluminium. Spawanie Tig i Mig. Zaznajomiony również z pracą na giętarkach, służących do obróbki blach o grubości 1-4mm. Pozostali spawacze będą pracować ze stalą miękką, spawaniem Mig. Grubość materiału od 5 do 20mm. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 3200 ISK/godz. (22,8 EUR/godz.). nadgodziny po 36 godzinach/tygodniowo płatne 5760 ISK/godzinę (41 EUR). Praca od 7:30 do 17 od poniedziałku do czwartku. Piątek jest od 7:30 do 15. (łącznie 42 godziny tygodniowo). Zakwaterowanie koszt 80.000 isk do 120.000 isk miesięcznie(570-850 EUR/miesiąc). Zatrudnienie przez islandzką firmę na warunkach islandzkich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 spawaczy 141- Islandia." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Lemvig, Denmark
Dec, 02
We are looking for 1 welder 135 with communicative knowledge of English for Denmark-Lemvig. Work from 05.12 for several months. Welding of steel elements (small steel furnaces). Work in the hall. Required experience as a welder 135/136, communicative / good knowledge of English, own car for the trip is welcome. Valid welding certificates are not required. The rate is 165 dkk/h gross. 45 working hours per week. Accommodation costs 1050 dkk/week for a single room. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 welder 135 with English - Denmark". Szukamy 1 spawacza 135 z komunikatywną znajomością angielskiego do Danii- Lemvig. Praca od 05.12 na kilka miesięcy. Spawanie elementów stalowych (małe piece stalowe). Praca w hali. Wymagane doświadczenie jako spawacz 135/136, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Nie są wymagane ważne certyfikaty spawalnicze. Stawka 165 dkk/h brutto. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 spawacz 135 z angielskim - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Nov, 24
We are looking for 3 welders 136/138 and 4 fitters for Denmark-Esbjerg. Work from November 28 until public holidays, it may be for a longer period if the project is extended or for a new project with a new client. Work on steel structures for Siemens. Work in the workshop. 5 years of experience required, communicative / good knowledge of English, own car is welcome for the trip. The condition of work is a stamped and valid certificate 136 (138). The rate is DKK 172.61 / h gross (Monday-Friday), DKK 222.90 / h gross (Saturday), and DKK 259.89 / h gross (Sunday). Night shift rate 212.46 - 282.05 DKK / h gross. The company provides the employee with food during the break, i.e. breakfast at 9-9.15 and lunch at 12-12.30 (not applicable on Sundays). Weekly 55-60 working hours. Accommodation costs DKK 135 / day. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 welders and 4 fitters - Denmark". Szukamy 3 spawaczy 136/138 i 4 monterów do Danii- Esbjerg. Praca od 28.11 do świąt, może być na dłuższy okres jeśli projekt się przedłuży lub na nowy projekt u nowego klienta. Praca przy konstrukcjach stalowych dla Siemens. Praca na warsztacie. Wymagane 5 letnie doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane własne auto na wyjazd. Warunkiem pracy jest podbity i aktualny certyfikat 136 (138). Stawka 172,61 dkk/h brutto (poniedziałek-piątek), 222,90 ddk/h brutto (sobota), 259,89 dkk/h brutto (niedziela). Zmiana nocna stawka 212,46 - 282,05 dkk/h brutto. Firma zaopatrza pracownika w jedzenie podczas przerwy, tj. śniadanie o godzinie 9-9.15 oraz obiad o godzinie 12-12.30 (nie dotyczy niedziel).Tygodniowo 55-60 godzin pracy. Zakwaterowanie koszt 135 dkk/dziennie. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 spawaczy i 4 monterów - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Sønderborg, Denmark
Nov, 14
We are looking for 2 fitters who weld using the 135 method to Denmark, Sønderborg. Work from November 21 a month. Work in the production of steel silos, feeders. Work in the hall on steel structures. Experience required, communicative knowledge of English, 1 car for 2 people. Valid welding certificate. The rate of 115 DKK / h net + free accommodation. Weekly 50-55 working hours. Agreement by a Polish agency, payments once a month - on the 10th of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 fitters welding using the 135 method - Denmark". Szukamy 2 monterów spawajacych metodą 135 do Danii, Sønderborg. Praca od 21.11 na miesiąc. Praca przy produkcji silosów stalowych, podajników. Praca w hali przy konstrukcjach stalowych. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, 1 auto na 2 osoby. Ważny certyfikat spawalniczy. Stawka 115 dkk/h netto + bezpłatne zakwaterowanie. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu - 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 monterów spawajacych metodą 135 - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Odense, Denmark
Nov, 10
We are looking for 5  welders 135 FW to Denmark, near Odense. Work from November 28 for a longer period of time. Welding of gratings. Required experience, communicative knowledge of English, car for a trip. Welding certificate, basic crane qualifications. The advantage will be the license for a forklift. Rate of 170 DKK / h gross. Weekly 72 hours of work (12 hours a day, 6 days a week). Accommodation cost about DKK 6000-6500 / month. Contract by a Danish company under Danish conditions, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge + tax refund in the next year. Rotations 4/1 or 5/2 or 6/2. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 welders 135 FW - Denmark". Szukamy 5 spawaczy 135 FW do Danii, koło Odense. Praca od 28.11 na dłuższy okres czasu. Spawanie krat. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Certyfikat spawalniczy, podstawowe uprawnienia na dźwig. Plusem będą uprawnienia na wózek widłowy Stawka 170 dkk/h brutto. Tygodniowo 72 godzin pracy (12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu). Zakwaterowanie koszt ok 6000-6500 dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Rotacje 4/1 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 spawaczy 135 FW - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Nov, 10
We are looking for 1-2 welders 135/136 with a car and communicative English. Work in Denmark-Aalborg, work from November 21, rate 180 DKK / h, work 42-45 hours a week, paid extra for overtime over 37 hours a week, Danish company pays SH, Feriepenge, pension benefits, work for several months. English is not essential. Accommodation cost 150 DKK / day. Payments every 2 weeks in dkk, payslip. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 welder 135/136 with car - Denmark". Szukamy 1-2 spawaczy 135/136 z autem i komunikatywnym angielskim. Praca w Danii-Aalborg, praca od 21.11, stawka 180 dkk/h , praca po 42-45h tygodniowo, płatne dodatki za nadgodziny powyżej 37 h tygodniowo, firma duńska płaci SH, Feriepenge , dodatki emerytalne, praca na kilak miesięcy. Język angielski nie jest niezbędny. Koszt zakwaterowania 150 dkk/dzień. Płatności co 2 tygodnie w dkk, payslipy. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 spawacz 135/136 z autem- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Reykjavik, Iceland
Oct, 11
We are looking for 4 welders 131/141 stainless steel and sometimes aluminum to Iceland, near Reykjavik. Work from 17.10. or 20.10. for a longer period of time. Two welders will work with stainless steel and aluminum. Tig and Mig welding. Also familiar with working on bending machines for processing metal sheets with a thickness of 1-4mm. The rest of the welders will work with mild steel, Mig welding. Material thickness from 5 to 20mm. Required experience, valid welding certificates, knowledge of English in half of the employees, a car is welcome for a trip. Rate ISK 3,200 / hour (22.8 EUR / hour). overtime after 36 hours / weekly pay 5,760 ISK / hour (41 EUR). Work from 7.30 am to 5 pm Monday to Thursday. Friday is 7:30 am to 3pm (42 hours a week in total). Accommodation costs 80,000 ISK to 120,000 ISK per month (570-850 EUR / month). Employment by an Icelandic company under Icelandic conditions. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 welders 131 / 141- Iceland." Szukamy 4 spawaczy 131/141 stal nierdzewna i czasem aluminium do Islandii, k. Reykjaviku. Praca od 17.10. lub 20.10. na dłuższy okres czasu. Dwóch spawaczy będzie pracować ze stalą nierdzewną i aluminium. Spawanie Tig i Mig. Zaznajomiony również z pracą na giętarkach, służących do obróbki blach o grubości 1-4mm. Pozostali spawacze będą pracować ze stalą miękką, spawaniem Mig. Grubość materiału od 5 do 20mm. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 3200 ISK/godz. (22,8 EUR/godz.). nadgodziny po 36 godzinach/tygodniowo płatne 5760 ISK/godzinę (41 EUR). Praca od 7:30 do 17 od poniedziałku do czwartku. Piątek jest od 7:30 do 15. (łącznie 42 godziny tygodniowo). Zakwaterowanie koszt 80.000 isk do 120.000 isk miesięcznie(570-850 EUR/miesiąc). Zatrudnienie przez islandzką firmę na warunkach islandzkich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 spawaczy 131/141- Islandia." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Give, Denmark
Oct, 11
We are looking for 5 welders 136/138 to Denmark, Give. Work from 17.10. or 20.10. for a longer period of time. Welding for X-ray and ultrasound checks. Welding of brackets on wind towers. Required experience, valid welding certificates 136/138, knowledge of English in a few employees, a car is welcome for a trip. The rate is 175 DKK / h gross, accommodation costs 1050 DKK / week or 700 DKK / week. There are two options for work and rotation: 74 hours a week and then a 2/2 rotation or 55.5 hours a week with a 4/2 rotation. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 welders 136/138 to Denmark, Give." Szukamy 5 spawaczy 136/138 do Danii, Give. Praca od 17.10. lub 20.10. na dłuższy okres czasu. Spawanie pod sprawdzenia rentgenowskie i ultradźwięki. Spawanie wsporników na wieżach wiatrowych. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty spawalnicze 136/138, znajomość języka angielskiego u kilku pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień lub 700 dkk/tydzień. Są dwie możliwości pracy i rotacji: 74 godziny tygodniowo i wtedy rotacja 2/2 lub 55,5 godziny tygodniowo z rotacją 4/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 spawaczy 136/138 do Danii, Give." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trondheim and near Oslo and Bergen, Norway
Sep, 27
We are looking for 6 welders assembling to Norway, Trondheim and near Oslo and Bergen. Work from 10.10. for a long period of time. Few workers needed for mechanical workshops. Welding and assembly of steel elements. Usually use the 136/111 method. Some are needed for welding and assembly work on construction sites. We require experience, valid welding certificates, communicative knowledge of English in at least half of the employees, a Norwegian identification number is welcome. The rate is 216.50 NOK / h gross, 54 hours a week. Monthly deductions of NOK 4,750 gross, including accommodation, flights and transport to work. 6/2 rotations. Monthly payments. Employment by a Norwegian company under Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "6 welders 136/111 assembling - Norway". Szukamy 6 spawaczy montujących do Norwegii, Trondheim oraz k. Oslo i Bergen. Praca od 10.10. na długi okres czasu. Kilku pracowników potrzebnych do warsztatów mechanicznych. Spawanie i montaż elementów stalowych. Przeważnie zastosowanie metody 136/111. Niektórzy potrzebni do prac spawalniczych i montażowych na budowach. Wymagamy doświadczenia, ważnych certyfikatów spawalniczych, komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 216,50 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo. Miesięczne odliczenia 4750 nok brutto, obejmujące zakwaterowanie, przeloty i transport do pracy. Rotacje 6/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "6 spawaczy 136/111 montujących - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Drammen, Norway
Sep, 19
We are looking for 6 welders 136/138 to Norway, Drammen (about 40 km from Oslo). Work from 09/26, 10/10, 24/10 for a long period of time. External work on the construction site. We require experience, valid welding certificates, communicative knowledge of English in at least half of the employees, a Norwegian identification number is welcome. The rate of 266 NOK / h gross, 54 hours a week. Monthly deductions of NOK 4,750 gross, including accommodation, flights and transport to work. 6/2 rotations. Monthly payments. Employment by a Norwegian company under Norwegian conditions. If you are interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "6 welders 136/138 - Norway". Szukamy 6 spawaczy 136/138 do Norwegii, Drammen (około 40 km od Oslo). Praca od 26.09, 10.10, 24.10 na długi okres czasu. Prace zewnętrzne na budowie. Wymagamy doświadczenia, ważnych certyfikatów spawalniczych, komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników, mile widziany norweski numer identyfikacyjny. Stawka 266 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo. Miesięczne odliczenia 4750 nok brutto, obejmujące zakwaterowanie, przeloty i transport do pracy. Rotacje 6/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "6 spawaczy 136/138 - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
Aug, 10
<p>&lt;p&gt;We are looking for a welder 135/136 to start from 15.08 in Aalborg, Denmark, welding steel constructions, salaray 190 dkk/h + extras for overtimes above 37 hours per week, work for 45-50 hours per week, job for many months, hiring by Danish company on Danish basis, payslips and salaries evry 2 weeks, accommodation cost 5000 dkk/month. Monthly avarage salary after deducting cost of accommodation is 15000-16000 PLN/month netto. Candidates inerested in this job offer please send applications at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: welder 135/136 to Aalborg&lt;/p&gt;</p> <p>Poszukujemy spawacza 135/136 do startu od 15.08 w Aalborg w Danii, spawanie konstrukcji stalowych, wynagrodzenie 190 dkk/h + dodatki za nadgodziny powyżej 37 godzin tygodniowo, praca 45-50 godzin tygodniowo, praca na wiele miesięcy , zatrudnienie przez duńską firmę na zasadach duńskich, odcinki wypłat i pensji co 2 tygodnie, koszt zakwaterowania 5000 dkk/miesiąc. Średnia miesięczna pensja po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi 15000-16000 zł/miesiąc netto. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "spawacz 135/136 do Aalborg"</p> <p>Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</p>
Rudkøbing, Denmark
Jul, 01
We are looking for 5 welders 135/136 to Denmark, Rudkøbing. Work from 11.07 for about 8 weeks. Candidates must have experience in working as a welder, current welding certificates and a travel certificate. Rate of tax 180 DKK / day gross, work 50 hours a week, accommodation payable around 4000 - 5000 DKK / month. 8/2 rotations or to be agreed. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, pension, next year tax return. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 welders 135/136 to Denmark, Rudkøbing". Szukamy 5 spawaczy 135/136 do Danii, Rudkøbing .Praca od 11.07 na około 8 tygodni z możliwością przedłużenia. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako spawacz, aktualne certyfikaty spawalnicze oraz auto na wyjazd. Stawka 180 dkk/dzień brutto, praca po 50 h tygodniowo, zakwaterowanie płatne około 4000 - 5000 dkk/ mc. Rotacje 8/2 lub do uzgodnienia. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 spawaczy 135/136 do Danii, Rudkøbing". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Kolding, Denmark
Jun, 08
We are looking for 1 welder 135/136 to Denmark, Kolding. Commencement of work 13.06. Permanently. Welding of mild steel and stainless steel. The candidate must have experience in working as a welder for at least 4-5 years, have valid welding certificates, knowledge of English and a car for the trip. Work 45-50 hours a week, salary 190 DKK / h gross. Paid accommodation 4,000 - 5,000 DKK / month. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge, SH, pension, next year tax return. Rotations 4/1, 5/1, 6/2. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 welder 135/136 - Dania-Kolding". Szukamy 1 spawacza 135/136 do Danii, Kolding. Rozpoczęcie pracy 13.06. na stałe. Spawanie stali czarnej i nierdzewnej. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracy jako spawacz minimum 4-5 lata, posiadać ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Praca po 45-50 h tygodniowo, wynagrodzenie 190 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 4000 - 5000 dkk/mc. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge, SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1, 5/1, 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 spawacz 135/136 - Dania-Kolding". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Aalborg, Denmark
Jun, 03
We are looking for 3 workers to join (weld) linoleum in Denmark, near Aalborg. Commencement of work 13.06. by the end of the year. Work in a factory creating residential panels, modules. Required experience in working with linoleum welding, knowledge of English and a car for the trip. Work 45-50 hours a week, remuneration 185 DKK / h gross. Paid accommodation DKK 4500-5000 / month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Rotations 4/1, 5/1, 6/2. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 employees to connect linoleum in Denmark". Szukamy 3 pracowników do łączenia (spawania) linoleum w Danii, niedaleko Aalborg. Rozpoczęcie pracy 13.06. do końca roku. Praca w fabryce tworzącej panele mieszkaniowe, moduły. Wymagane doświadczenie w pracy z zgrzewaniem linoleum, znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Praca po 45-50 h tygodniowo, wynagrodzenie 185 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 4500-5000 dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Rotacje 4/1, 5/1, 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 pracowników do łączenia linoleum w Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.