Category: Welders

Kristiansand, Norway
Nov, 12
We are looking for 5 hull fitters and 3 welders 135/136 for Norway, Kristiansand. Work from 15/12/21 to 15/02/22. Work on the ship. We require experience, welding certificates for welders, and communicative knowledge of the English language. Gross rate 210 NOK / h, work 12 hours a day, 6 days a week. Paid diet 205 NOK per working day. Free accommodation and flight. Monthly payments. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "5 hull fitters and 3 welders 135/136 - Norway". Szukamy 5 monterów kadłubów oraz 3 spawaczy 135/136 do Norwegii, Kristiansand. Praca od 15.12.21 do 15.02.22. Praca na statku. Wymagamy doświadczenia, u spawaczy certyfikaty spawalnicze, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 210 nok/h brutto, praca 12h dziennie przez 6 dni w tygodniu. Płatna dieta 205 nok za dzień pracujący. Bezpłatne zakwaterowanie i przelot. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "5 monterów kadłubów oraz 3 spawaczy 135/136 - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Herning, Denmark
Nov, 10
We are looking for 1 welder 141 stainless steel to Denmark, Herning. Getting started 15.11. by the end of the year with the possibility of further cooperation. Candidates must have work experience, welding certificate, communicative English and a car for the trip. Work 45 hours a week, gross rate 185-195 DKK / h. Paid accommodation 200 DKK / day. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 welder, 141 stainless steel - Denmark". Szukamy 1 spawacza 141 stal nierdzewna do Danii, Herning. Rozpoczęcie pracy 15.11. do końca roku z możliwością dalszej współpracy. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy, certyfikat spawalniczy, komunikatywny angielski oraz auto na wyjazd. Praca po 45h tygodniowo, stawka 185-195 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 200 dkk/dzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 spawacz 141 stal nierdzewna- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Sjørring, Denmark
Nov, 02
We are looking for 1 welder 135/136 to Denmark, Sjørring. Work from 03/11. by the end of the year. Welding of carbon steel, CO2. We require a minimum of 4 years of experience as a welder. communicative English and a car for the trip required. Work 45-50 hours per week, gross rate 180 DKK / h, paid accommodation around 4000 kr. monthly. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 welder 135/136 to Denmark, Sjørring". Szukamy 1 spawacza 135/136 do Danii, Sjørring. Praca od 03.11. do końca roku. Spawanie stali czarnej, CO2. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia jako spawacz. Wymagany komunikatywny j. angielski oraz auto na wyjazd. Praca po 45-50h tygodniowo, stawka 180 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie około 4000 kr. miesięcznie. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 spawacza 135/136 do Danii, Sjørring". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stuttgart, Germany
Oct, 20
We are looking for 4 TIG 141 welders - black steel and 4 pipe fitters for Germany, Stuttgart. Work from 01/11. for a minimum of 3 months. The offer is aimed at people on their own business. Welding of pipes in combined heat and power plants. Experience required, valid certificates for black steel. All employees must have proof of insurance in line with EU A1 standards. At least one employee must be able to communicate communicatively in German. Rate of 20 EUR / h net, paid accommodation (2 EUR / h). Weekly 60 hours of work. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 welders 141 and pipe fitters to Germany". Szukamy 4 spawaczy TIG 141 - stal czarna oraz 4 monterów rur do Niemiec, Stuttgart. Praca od 01.11. na minimum 3 miesiące. Oferta skierowana dla osób na własnej działalności. Spawanie rur w elektrociepłowniach. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty na stal czarną. Wszyscy pracownicy muszą posiadać dowód ubezpieczenia zgodnie ze standardami UE A1. Przynajmniej jeden pracownik musi być w stanie porozumiewać się komunikatywnie w języku niemieckim. Stawka 20 EUR/h netto, płatne zakwaterowanie (2 euro/h). Tygodniowo 60 h pracy. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 spawaczy 141 i monterów rur do Niemiec". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
central Finland, Finland
Oct, 12
We are looking for 5 welders 141 to Finland, central Finland. Work from 18.10. for a long period of time. Welding of bicycle components. Required experience, valid certificates for stainless steel, communicative knowledge of the English language. The rate of 15 EUR / h net, free accommodation (single rooms). Refund of the first air ticket to Turku. Weekly 50-55 hours of work. Organized transport on site. 6/2 rotations. Employment by a Finnish company under Finnish conditions, payslip every 2 weeks. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "5 welders 141 to Finland". Szukamy 5 spawaczy 141 do Finlandii, środkowa Finlandia. Praca od 18.10. na długi okres czasu. Spawanie elementów do rowerów. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty na stal nierdzewną, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 15 EUR/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze). Zwrot kosztu pierwszego biletu lotniczego do Turku. Tygodniowo 50-55 h pracy. Na miejscu zorganizowany transport. Rotacje 6/2. Zatrudnienie przez fińską firmę na warunkach fińskich, payslip co 2 tygodnie. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "5 spawaczy 141 do Finlandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Kolding, Denmark
Oct, 11
We are looking for 3 136/138 welders to work on reinforcements - Denmark, Kolding. Work from 13.10. for a long period of time. Simple work on welding reinforcement for concrete. Required experience, communicative knowledge of English and a car for the trip. Gross rate of 165 DKK / h, paid accommodation 100 DKK / day. 50 hours of work per week. 6/2 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "3 welders 136 / 138- Denmark". Szukamy 3 spawaczy 136/138 do pracy przy zbrojeniach - Dania, Kolding. Praca od 13.10. na długi okres czasu. Proste prace przy spawaniu zbrojeń pod beton. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień. Tygodniowo 50 h pracy. Rotacje 6/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "3 spawaczy 136/138- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
Sep, 30
We are looking for 2 136/138 welders to work in the hall on large offshore structures, work in Denmark, Aalborg. Work from 06.10. for a minimum of 6 months. Offshore structures, X-ray ultrasound checks. Required experience, valid certificates, communicative knowledge of English with one employee and a car for the trip. Gross rate of 180 DKK / h, paid accommodation 100-150 DKK / day. Weekly 37 hours of work. 6/2 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 welders 136 / 138- Denmark". Szukamy 2 spawaczy 136/138 do pracy w hali przy dużych konstrukcjach offshore, praca w Danii, Aalborg. Praca od 06.10. na minimum 6 miesięcy. Konstrukcje offshore, sprawdzenia pod ultradźwięki rentgen. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednego pracownika oraz auto na wyjazd. Stawka 180 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Tygodniowo 37 h pracy. Rotacje 6/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 spawaczy 136/138- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Alesund, Norway
Sep, 30
<p>We are looking for 3 111 welders for welding inside ships to Norway, in shipyards near Alesund. Work from 18.10. for a long period of time. Welding for cables and the like on ships. Welding and fabrication of cable trays, cable ducts, flat bars and cable angle strips. We require experience and valid welding certificates, hotwork card. Communicative knowledge of English in two employees. The rate of 190 NOK / h gross (if the employee is experienced, the rate may immediately increase to a maximum of 205 NOK / h gross + 100% on Sundays), minimum 54 hours a week. Paid accommodation 50 nights / day. 4/2, 6/3 rotations. Monthly payments. Arrival at Ålesund airport (the company pays 3000 nok for the trip after 6 weeks of work, this is a refund for the trip). Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "3 welders 111 - Norway".</p> <p>Szukamy 3 spawaczy 111 do spawania wewnątrz statków do Norwegii, w stoczniach niedaleko Alesund. Praca od 18.10. na długi okres czasu. Spawanie i produkowanie korytka kablowego, kanały kablowe, płaskowniki i listwy kątowe do kabli. Wymagamy doświadczenia, ważne certyfikaty spawalnicze, karta hotwork. Komunikatywna znajomość języka angielskiego u dwóch pracowników. Stawka 190 nok/h brutto (jeżeli pracownik jest doświadczony stawka może od razu wzrosnąć max do 205 nok/h brutto+100% niedziele), minimum 54 godzin tygodniowo. Płatne zakwaterowanie 50 nok/dzień. Rotacje 4/2, 6/3. Płatności co miesiąc. Przylot na lotnisko Ålesund (firma płaci za podróż 3000 nok po 6 tygodniach pracy, jest to zwrot za podróż). Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "3 spawaczy 111 - Norwegia".<br /> Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz<br /> Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".<br /> Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku</p>
near Alesund, Norway
Sep, 27
We are looking for 10 shipyard workers: 6 hull fitters and 4 welders 135/136 for Norway, in shipyards near Alesund. Departure 01.10. work from 04.10. Permanently. Construction of sections made of both steel and aluminum. In many shipyards also work in equipping and repairing / servicing ships. We require experience, welders, welding certificates. Communicative knowledge of English in at least half of the employees. The rate of 190 NOK / h gross (if the employee is experienced, the rate may immediately increase to a maximum of 205 NOK / h gross + 100% on Sundays), minimum 54 hours a week. Paid accommodation 50 nights / day. 4/2, 6/3 rotations. Monthly payments. Arrival at Ålesund airport (the company pays 3000 nok for the trip after 6 weeks of work, this is a refund for the trip). Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If interested, please contact us or send a CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "10 shipyard workers - Norway". Szukamy 10 pracowników stoczniowych: 6 monterów kadłubów i 4 spawaczy 135/136 do Norwegii, w stoczniach niedaleko Alesund. Wylot 01.10. praca od 04.10. na stałe. Budowa kształtowników zarówno ze stali, jak i aluminium. W wielu stoczniach praca również przy wyposażaniu i naprawie/serwisowaniu statków. Wymagamy doświadczenia, spawacze certyfikaty spawalnicze. Komunikatywna znajomość języka angielskiego przynajmniej u połowy pracowników. Stawka 190 nok/h brutto (jeżeli pracownik jest doświadczony stawka może od razu wzrosnąć max do 205 nok/h brutto+100% niedziele), minimum 54 godzin tygodniowo. Płatne zakwaterowanie 50 nok/dzień. Rotacje 4/2, 6/3. Płatności co miesiąc. Przylot na lotnisko Ålesund (firma płaci za podróż 3000 nok po 6 tygodniach pracy, jest to zwrot za podróż). Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "10 pracowników stoczniowych - Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Logstor, Denmark
Aug, 24
We are looking for 2 welders - for welding 136/138 to work in Denmark, near Aalborg, Logstor. Work for 6 months or more. Work in a workshop that mainly carries out steel structures of buildings, but also other works. Work experience required from employees, valid welding certificates, knowledge of drawings and communicative English language. Work 50 hours a week, rate 170 DKK / h gross, paid accommodation, cost deducted for the full price of renting accommodation for 2 people. 6/2 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 136/138 Aalborg". Szukamy 2 spawaczy – do spawania 136/138 do pracy w Danii, koło Aalborg, Logstor. Praca na 6 miesięcy lub dłużej. Praca w warsztacie, w którym wykonuje się przede wszystkim konstrukcje stalowe budynków, ale też inne prace. Wymagane od pracowników doświadczeniem w pracy, ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość rysunków oraz język angielski na poziomie komunikatywnym. Praca 50 godzin tygodniowo, stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne, koszt potrącany za pełną cenę wynajmu zakwaterowania na 2 osoby. Rotacje 6/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 136/138 Aalborg". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".
Logstor, Denmark
Aug, 16
We are looking for 2 welders - CO2 / MAG welding, 136/138 to work in Denmark, Logstor. Work for 6 months or more. Work in a workshop, which mainly carries out steel structures of buildings, but also other works. Work experience required from employees, valid welding certificates, knowledge of drawings and communicative English language. Work 45-50 hours a week, rate 160 DKK / h gross, paid accommodation, cost deducted for the full price of renting accommodation for 2 people. 6/2 rotations. Employment by a Danish company under Danish conditions, payslip every 2 weeks, the company pays Feriepenge and SH, next year tax refund. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 136/138 - Logstor". Szukamy 2 spawaczy – do spawania CO2/MAG, 136/138 do pracy w Danii, Logstor. Praca na 6 miesięcy lub dłużej. Praca w warsztacie, w którym wykonuje się przede wszystkim konstrukcje stalowe budynków, ale też inne prace. Wymagane od pracowników doświadczeniem w pracy, ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość rysunków oraz język angielski na poziomie komunikatywnym. Praca 45-50 godzin tygodniowo, stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne, koszt potrącany za pełną cenę wynajmu zakwaterowania na 2 osoby. Rotacje 6/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, w przyszłym roku zwrot podatku. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 136/138 - Logstor". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Horsens, Denmark
Jul, 26
We are looking for 2 welders 141 stainless steel - Denmark, near Horsens. Work from 08/02. for 6 months. Welding of stainless steel pipes for the maritime sector. They are pipes in sizes from ½ ”to 4”. There are high requirements for the quality of welds, incl. 100% overexposure. Thickness up to 12 mm. Valid certificates for stainless steel 141 required. Rate of 122.3 DKK / h net, free accommodation (campers, single rooms). Average monthly net salary PLN 15,500-16,500 per month / net. Work 50-60 hours a week. Contract by a Polish company, work tax paid in Denmark as part of a business trip from a Polish company, payment once a month, transfer of remuneration on the 10th day of the following month for the previous month, payslips once a month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks of work. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject: "2 welders 141 stainless steel to Denmark". Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna - Dania, k. Horsens. Praca od 02/08. na 6 miesięcy. Spawanie rur ze stali nierdzewnej dla sektora morskiego. Są to rury w rozmiarach od ½” do 4”. Istnieją wysokie wymagania dotyczące jakości spawów, m.in. 100% prześwietlenie. Grubość do 12 mm. Wymagane ważne certyfikaty na stal nierdzewną 141. Stawka 122,3 dkk/h netto, bezpłatne zakwaterowanie (kampery pracownicze, pokoje pojedyncze). Średnie miesieczne wynagrodzenie netto 15500-16500 zł mc/netto. Praca po 50-60h tygodniowo. Umowa przez firmę polską, podatek za pracę zapłacony w Danii w ramach delegacji od firmy polskiej, płatność raz w miesiącu, przelew wynagrodzenia 10tego dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, raz w miesiącu payslipy, dostępna dla pracowników jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach pracy.. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Oslo, Norway
Jul, 08
We are looking for 10 steel welders / fitters - Norway, 100 km from Oslo. Work from July 12 to December 31, 2021, possibly permanently. Typical work takes place in a workshop where steel poles etc. are made. We are looking for people who have experience in welding and metalworking. Communicative English required. The rate is 206.50 - 220 NOK / h gross, 54 hours a week, paid accommodation 150 NOK / day. Rotations 6/3. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Candidates interested in taking up employment, please send their CV to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "10 welders / fitters - Norway". Szukamy 10 stalowych spawaczy/monterów - Norwegia, 100 km od Oslo. Praca od 12.07 do 31.12.2021 możliwe że na stałe. Typowa praca odbywa się w warsztacie, w którym wykonywane są stalowe słupy itp. Poszukujemy osób które mają doświadczenie w spawalnictwie i obróbce metali. Wymagany komunikatywny j. angielski. Stawka 206,50 - 220 nok/h brutto, 54 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie 150 nok/dzień. Rotacje 6/3. Umowa norweska na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "10 spawaczy/monterów - Norwegia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bergen, Norway
Jun, 22
We are looking for 2 welders 131 to Norway, Bergen. Work from 29.06. for 3-4 months or longer. Minimum 3 years of experience, knowledge of English required from employees. Work 12 hours a day, gross rate 170 NOK / h, free accommodation and meals. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. 4/2, 6/2, 8/2 rotations. Candidates interested in this job offer, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 131 to Bergen." Szukamy 2 spawaczy 131 do Norwegii, Bergen. Praca od 29.06. na 3-4 miesiące lub dłużej. Wymagane od pracowników minimum 3-letnie doświadczenie, znajomość języka angielskiego. Praca 12 godzin dziennie, stawka 170 nok/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Zatrudnienie przez norweską firmę na warunkach norweskich. Rotacje 4/2, 6/2, 8/2. Kandydatów zainteresowanych tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 131 do Bergen." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Aalborg, Denmark
May, 18
We are looking for 1 welder 135 to Denmark, Aalborg. Starting work on May 24, for about 4 weeks. Welding of balconies and stairs, black steel (groin and butt welding). Experience required, valid certificate at 135, communicative English and own car are welcome. The rate of 175 DKK / h gross, overtime above 37h a week is payable with the addition of +41 DKK / h, accommodation cost 4000 DKK / month Weekly 37-42 hours of work. A further project for a longer period than this company is likely for a gross rate of DKK 180 / h. Employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks, the Danish company also pays employees the SH and Feriepenge holiday bonus, and the employee receives a tax refund the following year. Candidates interested in taking up employment, please send their application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject line: "1 welder 135 to Denmark". Szukamy 1 spawacza 135 do Danii, Aalborg. Rozpoczęcie pracy 24.05, na około 4 tygodnie. Spawanie balkonów i schodów, stal czarna (spawanie pachwiny i doczołowe). Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat na 135, mile widziany komunikatywny j. angielski i własne auto. Stawka 175 dkk/h brutto, nadgodziny powyżej 37h tygodniowo płatne z dodatkiem +41 dkk/h, zakwaterowanie koszt 4000 dkk/mc. Tygodniowo 37-42 h pracy. Jest prawdopodobny dalszy projekt na dłuższy okres od tej firmy za stawkę 180 dkk/h brutto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, firma duńska płaci pracownikom również dodatek świąteczny SH oraz Feriepenge, a w następnym roku pracownik otrzymuje zwrot podatku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "1 spawacz 135 do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kristiansund, Norway
May, 10
We are looking for 8 stainless steel TIG welders for Norway, Kristiansund. Work from 17.05. (the matter of permission to come is about 7 days) for 4-6 months. We are only looking for people who already have a Norwegian tax number D-number and have previously worked in Norway for a Norwegian company for at least 6 months. We require experience, a valid welding certificate and communicative knowledge of the English language. You must have your own welding mask and work shoes. Welding of stainless, acid-resistant steel. Work up to 60 hours a week, 225 NOK / h gross, free accommodation (single rooms) + free meals. Flight at the expense of the employees. Upon arrival in Norway. Contract with a Norwegian company on Norwegian terms. Payments once a month by the 12th for the previous month. Rotation 8/2. Please send your Norwegian tax number D-number together with your CV. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "8 stainless steel TIG welders to Norway". Szukamy 8 spawaczy TIG ze stali nierdzewnej 304 i 316 do Norwegii, Kristiansund. Praca od 17.05. (sprawa zezwolenia na przyjazd to kwestia ok 7 dni) na 4-6 miesiące. Szukamy wyłącznie osób, które mają już Norweski numer podatkowy D-number i pracowały wcześniej w Norwegii przez firmę norweską przez minimum 6 mcy. Wymagamy doświadczenia, ważnego certyfikatu spawalniczego oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Trzeba mieć własną maskę spawalniczą i buty robocze. Spawanie stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Praca do 60h tygodniowo, 225 nok /h brutto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze) + bezpłatne wyżywienie. Przelot na koszt pracowników. Po przybyciu do Norwegii test na covid. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu do 12-tego za poprzedni miesiąc. Rotacja 8/2. Wraz z cv prosimy przesłać też swój norweski numer podatkowy D-number. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "8 spawaczy TIG ze stali nierdzewnej do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Kristiansund, Norway
Mar, 26
We are looking for 6stainless steel TIG welders for Norway, Kristiansund. All employees must fly to Norway on April 06.04, (10 days of quarantine, so stay in Norway at that time, unpaid period). Starting work on April 14 for 4-6 months. We are only looking for people who already have a Norwegian D- number and have previously worked in Norway for a Norwegian company for at least 6 months. We require experience, a valid welding certificate 141 and communicative knowledge of the English language. You must have your own welding mask and work shoes. Welding of stainless, acid-resistant steel. Work up to 60 hours a week, 225 NOK / h gross, free accommodation (single rooms). Flight at the expense of the employees. Upon arrival in Norway, a covid test, and after 7 days in a quarantine facility. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Payments once a month by the 12th for the previous month. Rotation 8/2. Please send your Norwegian tsx D-number together with your CV. Candidates interested in taking up employment, please send their applications at rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "6 stainless steel TIG welders to Norway". Szukamy 6 spawaczy TIG ze stali nierdzewnej 304 i 316 do Norwegii, Kristiansund. Pracownicy muszą lecieć do Norwegii 06.04,  (7-10 dni kwarantanny, więc pobyt w tym czasie w Norwegii, okres niepłatny). Rozpoczęcie pracy 14.04  na 4-6 miesiący. Szukamy wyłącznie osób, które mają już Norweski numer podatkowy D-number i pracowały wcześniej w Norwegii przez firmę norweską przez minimum 6 mcy. Wymagamy doświadczenia, ważnego certyfikatu spawalniczego oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Trzeba mieć własną maskę spawalniczą i buty robocze. Spawanie stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Praca do 60h tygodniowo,  225 nok /h brutto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze). Przelot na koszt pracowników. Po przybyciu do Norwegii test na covid, a po 7 dniach kolejny w okresie kwarantanny. Umowa z firmą norweską na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu do 12-tego za poprzedni miesiąc. Rotacja 8/2. Wraz z cv prosimy przesłać też swój norweski numer podatkowy D-number. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "6 spawaczy TIG ze stali nierdzewnej do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Kristiansund, Norway
Mar, 17
We are looking for 15 stainless steel TIG welders for Norway, Kristiansund. All employees must fly to Norway on March 25-26, (10 days of quarantine, so stay in Norway at that time, unpaid period). Starting work on April 5 for 2-6 months. We are only looking for people who already have a Norwegian tax number and have previously worked in Norway for a Norwegian company for at least 6 months, so they have previously registered a Norwegian address of residence in Norwegian Skatt. We require experience, a valid welding certificate and communicative knowledge of the English language. You must have your own welding mask and work shoes. Welding of stainless, acid-resistant steel. Work up to 60 hours a week, 225 NOK / h gross, free accommodation (single rooms). Flight at the expense of the employees. Upon arrival in Norway, a covid test, and after 7 days in a quarantine facility. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Payments once a month by the 12th for the previous month. Rotation 8/2. Please send your Norwegian tax number together with your CV. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "15 stainless steel TIG welders to Norway". Szukamy 15 spawaczy TIG ze stali nierdzewnej 304 i 316 do Norwegii, Kristiansund. Wszyscy pracownicy muszą lecieć do Norwegii 25-26.03,  (10 dni kwarantanny, więc pobyt w tym czasie w Norwegii, okres niepłatny). Rozpoczęcie pracy 05.04  na 2-6 miesiące. Szukamy wyłącznie osób które mają już Norweski numer podatkowy i pracowały wcześniej w Norwegii przez firmę norweską przez minimum 6 mcy, przez co mają zarejestrowany wcześniej jakiś norweski adres zamieszkania w norweskim Skatt. Wymagamy doświadczenia, ważnego certyfikatu spawalniczego oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Trzeba mieć własną maskę spawalniczą i buty robocze. Spawanie stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Praca do 60h tygodniowo,  225 nok /h brutto, bezpłatne zakwaterowanie (pokoje pojedyncze). Przelot na koszt pracowników. Po przybyciu do Norwegii test na covid, a po 7 dniach w miejscu kwarantanny. Umowa norweska na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu do 12-tego za poprzedni miesiąc. Rotacja 8/2. Wraz z cv prosimy przesłać też swój norweski numer podatkowy. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "15 spawaczy TIG ze stali nierdzewnej do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trondheim, Norway
Mar, 17
We are looking for 10 welders, 141 stainless steel and 10 pipe fitters for Norway, Trondheim. All employees must fly to Trodheim on March 25-26, (10 days of quarantine, so stay in Norway at that time, unpaid period). Starting work on April 5 for 2-6 months. We are only looking for people who already have a Norwegian tax number and have previously worked in Norway by a Norwegian company for at least 6 months, which means that they have previously registered a Norwegian address of residence in Skatt in Skatt. Work in a shipyard, building a new ship. We require experience, valid welding certificates and communicative knowledge of the English language. Work 60 hours a week, 225 NOK / h gross, free accommodation + meals. Flight at the expense of the employees. Upon arrival in Norway, a covid test, and after 7 days in a quarantine facility. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Payments once a month by the 12th for the previous month. Rotation 8/2. Please send your Norwegian tax number together with your CV. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 welders, 141 stainless steel and 10 pipe fitters to Norway". Szukamy 10 spawaczy 141 stal nierdzewna i 10 monterów rur do Norwegii, Trondheim. Wszyscy pracownicy muszą lecieć do Trodheim 25-26.03,  (10 dni kwarantanny, więc pobyt w tym czasie w Norwegii, okres niepłatny). Rozpoczęcie pracy 05.04  na 2-6 miesiące. Szukamy wyłącznie osób które mają już Norweski numer podatkowy i pracowały wcześniej w Norwegii przez firmę norweską przez minimum 6 mcy, przez co mają zarejestrowany wcześniej jakiś norweski adres zamieszkania w norweskim Skatt. Praca w stoczni, budowa nowego statku. Wymagamy doświadczenia, ważnych certyfikatów spawalniczych oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Praca po 60h tygodniowo,  225 nok /h brutto, bezpłatne zakwaterowanie  + wyżywienie. Przelot na koszt pracowników. Po przybyciu do Norwegii test na covid, a po 7 dniach w miejscu kwarantanny. Umowa norweska na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu do 12-tego za poprzedni miesiąc. Rotacja 8/2. Wraz z cv prosimy przesłać też swój norweski numer podatkowy. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 spawaczy 141 stal nierdzewna i 10 monterów rur do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Bergen, Norway
Mar, 05
We are looking for 15 aluminum welders 141 and 15 aluminum fitters for Norway, working in a shipyard near Bergen. They must be people currently residing in Norway. Work from 11.03. for a long period of time. We require a minimum of 4 years of experience, communicative knowledge of the English language, certificates. Work 10.5 hours a day, gross rate 210 NO / h, diet 150 NO / day, free accommodation. Contract by a Norwegian company on Norwegian terms. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "15 welders 141 aluminum and 15 aluminum fitters to Norway". Szukamy 15 spawaczy 141 aluminium i 15 monterów aluminium do Norwegii, praca w stoczni k. Bergen. Muszą to być osoby przebywające obecnie w Norwegii. Praca od 11.03. na długi okres czasu. Wymagamy minimum 4 lata doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, certyfikaty. Praca po 10,5h dziennie, stawka 210 nok/h brutto, dieta 150 nok/dzień, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "15 spawaczy 141 aluminium i 15 monterów aluminium do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.