Haugesund, Norway
Apr, 27
We are looking for 2 welders 141 stainless steel for Norway, Haugesund (Westcon Yards). Work from 08.05. for a long period of time. We require experience, current certificates for the 141 FM5 or FM6 method. Communicative knowledge of English. The rate is 218.5 nok/h gross + 4 meals a day, 54 hours of work a week. Free accommodation + free airfare. Rotations 4/2. Payments once a month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 welders 141 – Norway". Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Norwegii, Haugesund (Westcon Yards). Praca od 08.05. na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia, aktualne certyfikaty na metodę 141 FM5 lub FM6. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 218,5 nok/h brutto + 4 posiłki dziennie, 54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne przeloty samolotem. Rotacje 4/2. Płatności raz w miesiącu. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 spawaczy 141 – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Ballstad in Lofoten area, Norway
Apr, 27
We are looking for 2 aluminum 131 welders for Norway, Ballstad in Lofoten. Work from 02.05. for a long period of time. A small shipyard in the north of Norway. We require experience, valid certificates for method 131. Communicative knowledge of English. The rate is 232 nok/h gross, 54 hours of work per week. Free accommodation + free airfare. Rotations 4/2. Payments once a month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 welders 131 – Norway". Szukamy 2 spawaczy aluminium 131 do Norwegii, Ballstad na Lofotach. Praca od 02.05. na długi okres czasu. Mała stocznia na północy Norwegii. Wymagamy doświadczenia, aktualne certyfikaty na metodę 131. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 232 nok/h brutto, 54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne przeloty samolotem. Rotacje 4/2. Płatności raz w miesiącu. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 spawaczy 131 – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Aalborg, Denmark
Apr, 19
We are looking for 2 welders 141 stainless steel for Denmark, near Aalborg. Work from April 24, for 2-3 months. Experience required, current welding certificate. A car for travel is welcome. The rate is 182 dkk/h gross. Accommodation costs 150 dkk/day – single room. 50 working hours per week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 141- Denmark". Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Danii, k. Aalborg. Praca od 24.04, na 2-3 miesiące. Wymagane doświadczenie, aktualny certyfikat spawalniczy. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 182 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień – pokój pojedynczy. Tygodniowo 50 godzin pracy. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 141- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Skien, Norway
Apr, 19
We are looking for 30 welders 141 to Norway, Skien. Work from 24.04. for a long period of time. shipbuilding. We require experience, valid certificates for method 141 stainless steel H-L045 (SS-NB), hotwork. Communicative knowledge of English. The rate is 260 NOK/h gross + allowance 300 NOK for each day of work in the company, 50-54 hours of work per week. Free accommodation + free airfare. Rotations 4/2. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "30 welders 141 – Norway". Szukamy 30 spawaczy 141 do Norwegii, Skien. Praca od 24.04. na długi okres czasu. Przemysł stoczniowy. Wymagamy doświadczenia, aktualne certyfikaty na metodę 141 stal nierdzewna H-L045 (SS-NB), hotwork. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 260 nok/h brutto + dieta 300 nok za każdy dzień pracy w firmie, 50-54 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie + bezpłatne przeloty samolotem. Rotacje 4/2. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "30 spawaczy 141 – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Bergen, Norway
Apr, 14
We are looking for 4 welders 136/111 and 2 hull fitters for Norway, Bergen. Work from 17.04. for a few months. The works will consist in repairing cracks in the structure of the drilling rig in the dock, as well as the installation and replacement of Bratberger cable glands. We require experience, communicative knowledge of English. The rate is 246 NOK/h gross on a day shift and 291 NOK/h gross on a night shift, 12-hour shifts, 7 days a week. Food and accommodation provided. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "welders 136/111, fitters – Norway". Szukamy 4 spawaczy 136/111 oraz 2 monterów kadłubów do Norwegii, Bergen. Praca od 17.04. na kilka miesięcy. Prace będą polegały na naprawie pęknięć w konstrukcji platformy wiertniczej w doku również montaż i wymiana przepustów kablowych Bratberger. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 246 nok/h brutto na zmianie dziennej oraz 291 nok/h brutto na zmianie nocnej, 12-godzinne zmiany 7 dni w tygodniu. Zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "spawacze 136/111, monterzy – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trondheim, Norway
Apr, 13
We are looking for 4 welders 141 stainless steel for Norway, Trondheim. Work from 17.04. for 3 months or more. Work in the workshop as well as on construction sites. We require experience, communicative knowledge of English. Gross rate of NOK 246/h + daily allowance of NOK 637 for each day of work in the company, 50 hours of work per week. Free accommodation. Rotations 6-7/2. Two flights within 14 weeks of work – the company's expense, the rest at your own expense. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 welders 141 stainless steel – Norway". Szukamy 4 spawaczy 141 stal nierdzewna do Norwegii, Trondheim. Praca od 17.04. na 3 miesiące lub dłużej. Praca w warsztacie, jak i przy montażu na budowach. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 246 nok/h brutto + dieta 637 nok za każdy dzień pracy w firmie, 50 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie. Rotacje 6-7/2. Dwa loty w okresie 14 tygodni pracy – koszt firmy, pozostałe na własny koszt. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 spawaczy 141 stal nierdzewna – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Give, Denmark
Apr, 05
We are looking for 25 welders 135/138 to Denmark, near Give. Work from 17.04, all year round. Welding and finishing of transport structures and wind towers. Welders 135/138 FW PD. The condition for work is professional experience as a welder in welding large transport structures. Conquered and current certificate. A car for travel is welcome. At the beginning of work to pass on site welding samples. Rate 171.5 dkk/h + 13.5 dkk/h (addition for work without sick days, unscheduled breaks) = 185 dkk + Fritvalgs payable every payslip + 24.5 dkk / h = i.e. the total rate for welders 209.98 dkk /h gross. Accommodation costs 1050 dkk/week – single room. Work from 06:00-18:00, selected welders for work at night 18:00-06:00. (night shift supplements). For a night shift, the rate: 255.66 dkk/h gross. 72 working hours per week. Rotations 2/2. Paid Fritvalgs supplement from the second payslip, every subsequent payslip, paid Feriepnge, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "25 welders 135/138 – Denmark". Szukamy 25 spawaczy 135/138 do Danii, k. Give. Praca od 17.04, całoroczna. Spawanie i wykończenia konstrukcji transportowych oraz wież wiatrowych. Spawacze 135/138 FW PD. Warunkiem pracy jest doświadczenie zawodowe jako spawacz przy spawaniu dużych konstrukcji transportowych. Podbity i aktualny certyfikat. Mile widziane auto na wyjazd. Na początku pracy do przejścia na miejscu próbki spawalnicze. Stawka 171,5 dkk/h + 13,5 dkk/h (dodatek za pracę bez dni chorobowych, nieplanowanych przerw) = 185 dkk+ dodatek Fritvalgs platny co payslip +24,5 dkk /h = czyli łączna stawka dla spawaczy 209,98 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Praca od 06:00-18:00, wybrani spawacze na prace w godzinach nocnych 18:00-06:00. (dodatki za zmianę nocną). Przy nocnej zmianie stawka: stawka 255,66 dkk/h brutto. Tygodniowo 72 godzin pracy. Rotacje 2/2. Wypłacany dodatek Fritvalgs od drugiego payslipu, co każdy kolejny payslip, płatne Feriepnge, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "25 spawaczy 135/138 – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Trondheim, Norway
Mar, 16
We are looking for 4 welders 141 stainless steel for Norway, Trondheim. Work from 11.04. for 3 months. Work in the workshop as well as on construction sites. We require experience, communicative knowledge of English. The rate is 205 nok/h gross, 50 hours a week. Free accommodation. Rotations 5-6-7/2. Air travel at your own expense. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "4 welders 141 stainless steel – Norway". Szukamy 4 spawaczy 141 stal nierdzewna do Norwegii, Trondheim. Praca od 11.04. na 3 miesiące. Praca w warsztacie, jak i przy montażu na budowach. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 205 nok/h brutto, 50 godzin tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie. Rotacje 5-6-7/2. Przeloty samolotem na własny koszt. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "4 spawaczy 141 stal nierdzewna – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Give, Denmark
Mar, 15
We are looking for 5 welders for robots and column and booms to Denmark, near Give. Work from 20.03 and 27.03, all year round. Work experience and communicative English are required. Certificate required §17 -135 FW PD or 138 FW PD. A car for a trip is welcome, knowledge of English. The rate of 167 dkk/h + 13.5 dkk/h (addition for work without sick days, unscheduled breaks) = 180.50 dkk + Fritvalgs supplement payable every payslip + 24 dkk / h = i.e. the total rate for operators 204.50 dkk / h gross. Accommodation costs 1050 dkk/week – single room. Day and night shift work (3 people for work from 03:30-15:30 and 2 people for work from 15:30-03:30). For a night shift, the rate: 250.55 dkk/h gross. 72 working hours per week. Rotations 2/2. Paid Fritvalgs supplement from the second payslip, every subsequent payslip, paid Feriepnge, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 welders for robots – Denmark". Szukamy 5 spawaczy na roboty i słupowysięgniki do Danii, k. Give. Praca od 20.03 i 27.03, całoroczna. Warunkiem pracy jest doświadczenie zawodowe, komunikatywny język angielski. Wymagany certyfikat §17 -135 FW PD or 138 FW PD. Mile widziane auto na wyjazd, znajomość języka angielskiego. Stawka 167 dkk/h + 13,5 dkk/h (dodatek za pracę bez dni chorobowych, nieplanowanych przerw) = 180,50 dkk+ dodatek Fritvalgs płatny co payslip +24 dkk /h = czyli łączna stawka dla operatorów 204,50 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Praca na zmianę dzienną i nocną (3 osoby na prace od 03:30-15:30 i 2 osoby na prace od 15:30-03:30). Przy nocnej zmianie stawka: 250,55 dkk/h brutto. Tygodniowo 72 godzin pracy. Rotacje 2/2. Wypłacany dodatek Fritvalgs od drugiego payslipu, co każdy kolejny payslip, płatne Feriepnge, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 spawaczy na roboty – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Give, Denmark
Mar, 15
We are looking for 25 welders 135/138 to Denmark, near Give. Work from 20.03 and 27.03, all year round. Welding and finishing of transport structures and wind towers. Welding 135/138 FW PD. The condition for work is professional experience as a welder in welding large transport structures. Conquered and current certificate. A car for travel is welcome. Rate 171.5 dkk/h + 13.5 dkk/h (addition for work without sick days, unscheduled breaks) = 185 dkk + Fritvalgs payable every payslip + 24.5 dkk / h = i.e. the total rate for welders 209.98 dkk /h gross. Accommodation costs 1050 dkk/week – single room. Work from 06:00-18:00, selected welders for work at night 18:00-06:00. (night shift supplements). With a night shift, the rate: 255.66 dkk/h gross. 72 working hours per week. Rotations 2/2. Paid Fritvalgs supplement from the second payslip, every subsequent payslip, paid Feriepnge, pension. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "25 welders 135/138 – Denmark". Szukamy 25 spawaczy 135/138 do Danii, k. Give. Praca od 20.03 i 27.03, całoroczna. Spawanie i wykończenia konstrukcji transportowych oraz wież wiatrowych. Spawacze 135/138 FW PD. Warunkiem pracy jest doświadczenie zawodowe jako spawacz przy spawaniu dużych konstrukcji transportowych. Podbity i aktualny certyfikat. Mile widziane auto na wyjazd. Na początku pracy do przejścia na miejscu próbki spawalnicze. Stawka 171,5 dkk/h + 13,5 dkk/h (dodatek za pracę bez dni chorobowych, nieplanowanych przerw) = 185 dkk+ dodatek Fritvalgs platny co payslip +24,5 dkk /h = czyli łączna stawka dla spawaczy 209,98 dkk/h brutto. Zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Praca od 06:00-18:00, wybrani spawacze na prace w godzinach nocnych 18:00-06:00. (dodatki za zmianę nocną). Przy nocnej zmianie stawka: stawka 255,66 dkk/h brutto. Tygodniowo 72 godzin pracy. Rotacje 2/2. Wypłacany dodatek Fritvalgs od drugiego payslipu, co każdy kolejny payslip, płatne Feriepnge, emerytalne. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "25 spawaczy 135/138 – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Mariager, Denmark
Mar, 10
We are looking for 3-5 welders 141 (stainless steel) for Denmark, Mariager. Work from 13.03. for a few months. Pipe welding. The condition for work is a minimum of 5 years of professional experience as a welder. Stamped and valid certificate 141. Rate 190 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week – single room. 60-65 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3-5 TIG welders – Denmark". Szukamy 3-5 spawaczy 141 (stal nierdzewna) do Danii, Mariager. Praca od 13.03. na kilka miesięcy. Spawanie rur. Warunkiem pracy jest minimum 5 lat doświadczenia zawodowego jako spawacz. Podbity i aktualny certyfikat 141. Stawka 190 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień – pokój pojedynczy. Tygodniowo 60-65 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3-5 spawaczy TIG – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Mar, 07
We are looking for 5 welders 121 to Denmark, Odense. Work from 13.03 or 20.03 for a long period of time. The condition for work is a minimum of 5 years of professional experience as a welder 121. A valid and valid certificate 121. The gross rate is 195 dkk/h, a raise is possible after some time. Paid accommodation costs 5000 dkk/month for a single room. 50-55 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 welders 121 – Denmark". Szukamy 5 spawaczy 121 do Danii, Odense. Praca od 13.03 lub 20.03 na długi okres czasu. Warunkiem pracy jest minimum 5 lat doświadczenia zawodowego jako spawacz 121. Podbity i aktualny certyfikat 121. Stawka 195 dkk/h brutto, po pewnym czasie możliwa podwyżka. Zakwaterowanie płatne koszt 5000 dkk/mc za pokój pojedynczy. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "5 spawaczy 121 – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Reykjavik, Iceland
Mar, 01
We are looking for 2 welders 141 stainless steel and sometimes aluminum for Iceland, near Reykjavik. Work from 08.03.2023 for a longer period of time. Welders will work with stainless steel and aluminum. Tig and Mig welding. He is also familiar with working on bending machines used to process sheets with a thickness of 1-4mm. Experience required, valid welding certificates, half of the employees speak English, a car for a trip is welcome. One person can come with an accompanying person. Rate 3200 ISK/hour (€22.8/hour) overtime after 36 hours/week paid 5760 ISK/hour (€41). Work 7:30am to 5pm Monday to Thursday. Friday is 7:30am to 3pm (total 42 hours per week). Accommodation costs 80,000 ISK to 120,000 ISK per month (570-850 EUR/month). Employment by an Icelandic company on Icelandic terms. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 141- Iceland." Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna i czasem aluminium do Islandii, k. Reykjaviku. Praca od 08.03.2023 na dłuższy okres czasu. Spawacze będą pracować ze stalą nierdzewną i aluminium. Spawanie Tig i Mig. Zaznajomiony również z pracą na giętarkach, służących do obróbki blach o grubości 1-4mm. Wymagane doświadczenie, ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego u połowy pracowników, mile widziane auto na wyjazd. Jedna osoba może przyjechać z osobą towarzyszącą. Stawka 3200 ISK/godz. (22,8 EUR/godz) nadgodziny po 36 godzinach/tygodniowo płatne 5760 ISK/godzinę (41 EUR). Praca od 7:30 do 17 od poniedziałku do czwartku. Piątek jest od 7:30 do 15. (łącznie 42 godziny tygodniowo). Zakwaterowanie koszt 80.000 isk do 120.000 isk miesięcznie (570-850 EUR/miesiąc). Zatrudnienie przez islandzką firmę na warunkach islandzkich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 141- Islandia." Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Billund, Denmark
Feb, 21
We are looking for 35 welders 135/138 to Denmark, near Billund. Work from 27.02. permanent job for a long period of time. Welding and grinding of wind towers. The condition for work is a minimum of 5 years of professional experience as a welder. Required §17 personal entitlement, if someone does not have it, it can be done online (cost 1000 dkk later deducted from the employee's salary). Communicative/good knowledge of English in half of the employees and a car for the trip are welcome. The rate of 166.5 dkk/h + an allowance of 13.5 dkk/h if the employee is not late at work and has missed work days = 180 dkk/h gross. Fixed rate. Paid accommodation costs 1050 dkk/week for a single room or 700 dkk/week for a double room. Work 12 hours a day, 6 days a week in a day shift. Rotations 2/2. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "35 welders 135/138 – Denmark". Szukamy 35 spawaczy 135/138 do Danii, niedaleko Billund. Praca od 27.02. praca stała, na długi okres czasu. Spawanie i szlifowanie wież wiatrowych. Warunkiem pracy jest minimum 5 lat doświadczenia zawodowego jako spawacz. Wymagane uprawnienie §17 imienne, jeśli ktoś nie posiada to może być zrobione online (koszt 1000 dkk potrącony później z wynagrodzenia pracownika). Mile widziana komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego u połowy pracowników oraz auto na wyjazd. Stawka 166,5 dkk/h + dodatek 13,5 dkk/h jeśli pracownik nie ma spóźnień w pracy i opuszczonych dni pracy = 180 dkk/h brutto. Stała stawka. Zakwaterowanie płatne koszt 1050 dkk/tydzień za pokój pojedynczy lub 700 dkk/tydzień za pokój podwójny. Praca po 12h dziennie 6 dni w tygodniu na zmianę dzienną. Rotacje 2/2. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "35 spawaczy 135/138 – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Feb, 16
We are looking for 10 welders 135/136 to Denmark, Esbjerg. Work from 01.03. for 3 months with possible extension. Welding works in the workshop and outside the workshop / black steel. The condition for work is a minimum of 5 years of professional experience as a welder. Must be signed and valid certificate 135/136. Welding certificates must be stamped/signed every 6 months to be valid. The employee must provide documents confirming professional experience, i.e. work, references, certificates, etc.. The rate is 171.85 dkk/h gross (Saturday 219.95 dkk/h-Sunday 255.33 dkk/h gross), night shift rate from 209.96 dkk/h gross. Accommodation paid 135 dkk/day. 60-65 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 welders 135/136 – Denmark". Szukamy 10 spawaczy 135/136 do Danii, Esbjerg. Praca od 01.03. na 3 miesiące z możliwością ewentualnego przedłużenia. Prace spawalnicze na warsztacie jak i poza warsztatem / czarna stal. Warunkiem pracy jest minimum 5 lat doświadczenia zawodowego jako spawacz. Podbity i aktualny certyfikat 135/136. Certyfikaty spawalnicze muszą być stemplowane / podpisywane co 6 miesięcy, aby były ważne. Pracownik musi przedstawić dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe tj. św. pracy, referencje, certyfikaty itp. Stawka 171,85 dkk/h brutto (sobota 219,95 dkk/h-niedziela 255,33 dkk/h brutto), zmiana nocna stawka od 209,96 dkk/h brutto. Zakwaterowanie płatne koszt 135 dkk/dzień. Tygodniowo 60-65 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 spawaczy 135/136 – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Svendborg, Denmark
Feb, 08
We are looking for 1-2 TIG (stainless steel) welders with assembly skills to Denmark, Svendborg. Work from 13.02. for one month with possible extension. Welding of stainless materials using the TIG method and assembly, therefore the ability to read the drawing is required. The condition for work is a minimum of 5 years of professional experience as a welder. Stamped and current certificate 141. Welding certificates must be stamped/signed every 6 months to be valid. The rate is 198.97 dkk/h gross (Sunday-Sunday 291.76 dkk/h gross), accommodation costs 135 dkk/day. 60-65 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1-2 TIG welders – Denmark". Szukamy 1-2 spawaczy TIG (stal nierdzewna) z umiejętnością montażu do Danii, Svendborg. Praca od 13.02. na miesiąc z możliwością ewentualnego przedłużenia. Spawanie materiałów nierdzewnych metodą TIG oraz montaż, dlatego umiejętność czytania rysunku jest wymagana. Warunkiem pracy jest minimum 5 lat doświadczenia zawodowego jako spawacz. Podbity i aktualny certyfikat 141. Certyfikaty spawalnicze muszą być stemplowane / podpisywane co 6 miesięcy, aby były ważne. Stawka 198,97 dkk/h brutto (sobota-niedziela 291,76 dkk/h brutto), zakwaterowanie koszt 135 dkk/dzień. Tygodniowo 60-65 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1-2 spawaczy TIG – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Jan, 31
We are looking for 1 welder 135/136/138 with a car in Denmark, Esbjerg. Start of work 06.02. for a long period of time. Welding of offshore structures, wind towers. The candidate must have work experience as a welder for at least 4-5 years, have valid welding certificates, knowledge of English and a car for the trip. Work 50 hours a week, salary 180 dkk/h gross (paid extras for overtime). Paid accommodation 4000 dkk/month. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge. Rotations 4/1, 5/1, 6/2. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 welder 135/136/138 – Denmark". Szukamy 1 spawacza 135/136/138 z autem w Danii, Esbjerg. Rozpoczęcie pracy 06.02. na długi okres czasu. Spawanie konstrukcji offshore, wieże wiatrowe. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracy jako spawacz minimum 4-5 lata, posiadać ważne certyfikaty spawalnicze, znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Praca po 50 h tygodniowo, wynagrodzenie 180 dkk/h brutto (płatne dodatki za nadgodziny). Płatne zakwaterowanie 4000 dkk/mc. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Rotacje 4/1, 5/1, 6/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 spawacz 135/136/138 – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Jan, 17
We are looking for 1 welder 135/136 with a car. Work in Denmark – Aalborg, work from 23.01, rate 180 dkk/h, work 42-45 hours a week, paid allowances for overtime over 37 hours a week, the Danish company pays SH, Feriepenge, pension allowances, work for several months. English is not necessary. Cost of accommodation 150 dkk/day. Payments every 2 weeks in dkk, payslips. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 welder 135/136 with a car – Denmark". Szukamy 1 spawacza135/136 z autem. Praca w Danii – Aalborg, praca od 23.01, stawka 180 dkk/h , praca po 42-45h tygodniowo, płatne dodatki za nadgodziny powyżej 37 h tygodniowo, firma duńska płaci SH, Feriepenge , dodatki emerytalne, praca na kilak miesięcy. Język angielski nie jest niezbędny. Koszt zakwaterowania 150 dkk/dzień. Płatności co 2 tygodnie w dkk, payslipy. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "1 spawacz 135/136 z autem- Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
near Billund, Denmark
Jan, 13
We are looking for 2 welders 135/138 to Denmark – near Billund. Work from 16.01 or 18.01 for a long period of time. Experience required, certificate 135 FW PD 138 FW PD, knowledge of drawings. Communicative knowledge of English, welcome 1 car per trip. The rate is 165 dkk/h gross. Work 12 hours – 6 days a week (72 hours a week). Accommodation paid 1050 dkk per week. Rotations 2/2. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 135/138 – Denmark". Szukamy 2 spawaczy 135/138 do Danii – niedaleko Billund. Praca od 16.01 lub 18.01 na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikat 135 FW PD 138 FW PD, znajomość rysunków. Komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziane 1 auto na wyjazd. Stawka 165 dkk/h brutto. Praca po 12 godzin – 6 dni w tygodniu (72 godziny tygodniowo). Zakwaterowanie płatne 1050 dkk za tydzień. Rotacje 2/2. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 135/138 – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Herning, Denmark
Jan, 12
We are looking for 2 welders 141 for stainless steel to Denmark, near Herning. Starting work from 16.01 or 23.01, for a long period of time. Candidates must have experience, knowledge of English is not required. Valid welding certificates 141 for stainless steel are welcome. Work 45-50-55 hours a week, salary 115 dkk/h net. Accommodation 3000 dkk/month (single rooms). Agreement through a Polish agency, payments once a month – on the 10th of the next month for the entire previous month, one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 141 for stainless steel – Denmark". Szukamy 2 spawaczy 141 na stal nierdzewną do Danii, k. Herning. Rozpoczęcie pracy od 16.01 lub 23.01, na długi okres czasu. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie, znajomość języka angielskiego nie jest wymagana. Mile widziane ważne certyfikaty spawalnicze 141 na stal nierdzewną. Praca po 45-50-55 h tygodniowo, wynagrodzenie 115 dkk/h netto. Zakwaterowanie 3000 dkk/mc (pokoje pojedyncze). Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 spawaczy 141 na stal nierdzewną – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe